Pastoraat in coronatijd
Beste parochianen,
Wat doet een pastor zoal in Coronatijd? De een denkt niets omdat vieringen niet doorgaan, huisbezoeken zijn afgezegd, vergaderingen zijn geannuleerd en de Eerste Heilige Communie, het heilig Vormsel en de toediening van het doopsel tot nader orde zijn opgeschort. Een ander gaat ervan uit dat er voldoende werk is voor de pastores maar dat dit op een andere wijze wordt ingevuld.
Beste mensen, nu wij in coronatijd leven en we daarbij de voorgeschreven richtlijnen dienen te handhaven proberen we als pastoraal team ons werk zo goed als mogelijk handen en voeten te geven. Daar waar wij niet op de afgesproken huisbezoeken kunnen komen proberen we mensen te bellen, een kaartje te sturen en hen zo nabij te zijn. We blijven uitvaarten verzorgen. Werkgroepen vergaderen niet fysiek met pastores maar door als pastor iedereen te bellen en afspraken te maken proberen we werkzaamheden, desnoods aangepast, doorgang te laten vinden. Er zijn WhatsApp groepen in het leven geroepen zodat jongeren elkaar kunnen vertellen wat ze doen en wat hen bezighoudt. Ook pastores maken deel uit van zo’n groep. Deze tijd biedt ook de mogelijkheid om de diverse sacramentenvoorbereidingen eens onder de loep te nemen. Wat kan anders, wat kan beter? Wat is goed? En wat willen we koste wat kost behouden? Daarnaast zijn we als pastoraal team bezig met het schrijven van een pastoraal beleidsplan voor de komende drie jaren. We kiezen heel bewust voor drie jaren omdat de veranderingen in het kerkelijk veld zo snel gaan dat de tijd ons wel eens in kon gaan halen wanneer we een plan voor een langere periode schrijven. Het is goed om samen te spreken over de pareltjes in onze parochie, over wat ons blij maakt, waar we energie van krijgen in ons werk. We spreken ook onze zorgen naar elkaar toe uit over het afnemend aantal kerkgangers, over de ouder wordende vrijwilligers over het uitblijven van opvolging in diverse werkgroepen maar vooral ook op bestuurlijk vlak. Daarnaast moeten er ingrijpende keuzes worden gemaakt die niet altijd even leuk zijn maar soms kan het niet anders. We kunnen niet doen alsof alles nog hetzelfde is als jaren geleden. Rond het voorbereidingstraject van de EHC gaan locaties meer samenwerken. We waren dit al gewend bij het vormsel en het dopen. Rond de jeugdkerk willen we activiteiten uitbreiden en we onderzoeken of een Rock Solid Junior haalbaar is. Gelukkig hebben we over vrijwilligers bij de kinder- en jeugdkerk niet te klagen. En het vastenactieproject van Inge Kuiphuis uit Geesteren krijgt een vervolg middels een zomeractie. Zo hopen we toch de benodigde gelden op te halen om de mensen in Guatemala een beter leven te geven. MOV-groepen en diverse scholen hebben toegezegd hun bijdrage hieraan te leveren. Dit alles moet echter wel voorbereid worden. En vergeet niet onze videoboodschappen voor u en de dagelijkse telefonische beschikbaarheid van alle pastores van 16.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Voor wie wil kan virtueel een kaarsje branden op de website. Bijzonder al die wensen, gedachten en gebeden. Dit alles moet echter wel bedacht, vorm gegeven en uitgewerkt worden. Dat is niet erg daar zijn we voor. Het tweede lustrum van onze parochie wordt door de werkgroep Pancratiusdag handen en voeten gegeven, ook hierin wordt meegedacht en meegewerkt. De eerstvolgende editie van ons parochiemagazine KOMPAS zal in het teken staan van dit lustrum.
Wat betreft de eucharistievieringen via de kertv en kerkradio, het was goed om als team hierin voor te gaan, in het bijzonder tijdens de hoogfeesten. Daarnaast willen we ook middels gebed en in de komende vieringen met u verbonden zijn. Vandaar dat steeds twee leden van het pastoresteam op de zondag voorgaan in de eucharistieviering. De implementatie van de protocollen kerkelijk leven hadden en hebben heel wat voeten in de aarde. Toch kon op een verantwoorde wijze op 14 juni, jongstleden weer de eucharistieviering bijgewoond worden. Dit was goed. Vooralsnog alleen in de basiliek in Tubbergen. Implementatie op andere locaties zal zodra dit aan de orde is gecommuniceerd worden. En zo kan ik qua werkzaamheden nog wel even doorgaan. Het vergt wat creativiteit en zetten ons van harte in om in deze coronatijd de pastorale zorg te blijven bieden en de problemen waarvoor we gesteld zijn zo goed als mogelijk op te lossen of het hoofd te bieden.
Dus beste parochianen, ook in coronatijd gaat het pastoraal werk gewoon door, wellicht op een iets andere wijze als u van ons gewend bent maar zeker niet minder betrokken.
Hartelijk groeten, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Er zijn in Vasse nog steeds geen vieringen in de kerk maar….
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen. M.i.v. 14 juni mogen er weer maximaal 30 personen worden toegelaten in de basiliek, met inachtneming van de algemene coronamaatregelen. Parochianen uit de gehele gemeente kunnen zich telefonisch aanmelden voor deze vieringen. Daarvoor is een apart nummer (tel.06-83347203) beschikbaar gesteld alsmede drie contactmomenten (maandagavond 19-10 uur, woensdagavond 19-20 uur en vrijdagochtend 10-11 uur).
Ook kunnen de vieringen nog steeds kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Pancratiusdag 2020 : “De kracht van verbondenheid”
In het weekend van 5 en 6 september aanstaande vieren wij met Pancratiusdag het tienjarig bestaan van de parochie.
Zaterdagavond 5 september zal er een “Churchquiz” plaatsvinden. Dit is vergelijkbaar met de “Pubquiz”, die in Groot-Britannië is ontstaan en uitgewaaierd is over de hele wereld. Ook in Nederland wordt deze quiz in vele cafés gespeeld. Het is een soort triviant. Kennisvragen over muziek, cultuur, geschiedenis, alles is mogelijk. Op een antwoordformulier beantwoordt men de quizvragen die de quizmaster stelt en degene met de meeste punten wint.
De quiz wordt uitgezonden via kerktv en digitaal gespeeld. Men kan zich aanmelden via de mail (mailadres wordt nog doorgegeven). Na aanmelding krijgt men een link om mee te spelen. Na iedere ronde kunnen de antwoorden worden doorgemaild. De werkgroep Pancratiusdag kijkt de antwoorden na en zal de winnaar aanwijzen, die uiteraard een leuke prijs ontvangt.
Zondag 6 september vindt de eucharistieviering plaats. Vanwege de corona maatregelen, vindt de viering dit keer in de basiliek in Tubbergen plaats . Het pastoraal team zal voorgaan en er kunnen 100 mensen aanwezig zijn. Van iedere geloofsgemeenschap zal een aantal vertegenwoordigers worden uitgenodigd. De kinder-, jeugd- en jongerenkerk zal ook bij deze viering worden betrokken. De viering is uiteraard ook te zien via de Kerktv van onze parochie. Daarna is er, wanneer de gelegenheid het toelaat, koffie/thee en ranja met iets lekkers voor de aanwezigen.
Zo hopen we, in aangepaste vorm, met jong en oud Pancratiusdag te vieren. U hoort verder van ons!
Hartelijke groeten,
Werkgroep Pancratiusdag

ROCK SOLID ‘JUNIOR’
Onze parochie heeft twee jaar geleden een prachtige Jeugdkerk opgezet voor kinderen van het basisonderwijs. Wij hebben bijzondere en mooie activiteiten op touw gezet. Wat wij ook ervaren is dat de kinderen uit groep 7 en groep 8 bijna niet naar de Jeugdkerk komen. Ze voelen zich vaak te groot, deze kinderen willen: uitdaging!
Dat heeft mij aan het nadenken gezet, wat kunnen wij betekenen voor deze doelgroep?
Daar hebben wij het volgende op bedacht: wij starten met de groep ROCK SOLID JUNIOR.
Bij Rock Solid Junior gaan wij activiteiten aanbieden zoals we dat doen bij het échte’ Rock Solid. De activiteiten zijn gericht op hun leeftijd, op hun geloof, het zijn eigentijdse activiteiten Voor deze groep kinderen is de kerk saai, niet aantrekkelijk, willen niet luisteren, ze willen doen! Daar willen wij ons voor inzetten!
HOE VAAK,
Wij gaan drie activiteiten binnen het schooljaar aanbieden.
Rock Solid Junior is tevens een mooie opstart richting het Vormsel.

BEGELEIDING,
De oudste jongeren van Rock Solid, gaan dit begeleiden met begeleiding van de werkgroep Rock Solid. Wij hebben inmiddels een groep jongeren die enthousiast zijn en deze kinderen bij de hand willen nemen. Laura, Loes, Pascalle, Julia, Lucas, Lotte gaan zich daarvoor inzetten.
Onze slogan: jongeren nemen kinderen bij de hand!
START EN AANMELDING
Volgend schooljaar willen wij hier mee een start maken, als u kind volgend schooljaar in groep 7 of 8 zit kunt u hem of haar aanmelden.
Aanmelden kan via de mail: b.huitink@hpancratius.nl geeft u naam, adres woonplaats, mailadres en welke groep uw kind zit aan mij door en ik zal ze op de lijst zetten.
INFORMATIE,
Wacht niet, doe met ons mee, wat ik altijd zeg: onze parochie leeft, onze kerk is niet oud en grijs, wie de jeugd en jongeren heeft, heeft toekomst! Voor info kunt u contact opnemen met diaken
Bert Huitink 06-20432661