Zaterdag 20 november om 19.00 uur doen de volgende kinderen uit
Vasse hun H. Vormsel in de kerk van Mariaparochie:
Fien Bossink
Lieve Braakhuis
Cas Elferink
Jurrian Hemmer
Hanne Kamphuis
Anne Koopman
Bram Lenferink
Floor Meijer
Luc Meijer
Wes Nijhuis
Jeli Rijsman
Jop Scholten Linde
Senn Wienk
Namens de geloofsgemeenschap van Vasse van harte gefeliciteerd!

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 21 en 28 november 2021
Jaargang 48, week 46 en 47VERDRAAGZAAMHEID
Beste parochianen,
Velen van u weten dat ik een Heraclessupporter ben. Wanneer het
even kan en het werk het toe laat, ben ik bij de thuiswedstrijden van
Heracles op de tribune te vinden. En met regelmaat kom ik hier ook
parochianen tegen, met of zonder kinderen. Supporters die even
enthousiast (lees fanatiek) zijn als ik. Prachtig. Maar wat minder
prachtig is, dat er steeds vaker sprake is van rellen rondom en in
stadions. Het feit dat er door stewards, door politie en de ME
opgetreden moet worden, dat er mensen op de eerste hulp van een
ziekenhuis belanden en bussen, fietsen et cetera worden vernield
heeft mijns inziens niets meer te maken met een voetbalwedstrijd. De
onderlinge sportiviteit en de verdraagzaamheid tussen diverse
groepen is op zulke momenten ver te zoeken. Maar dit geldt niet
alleen voor voetbalwedstrijden. Er zijn volop situaties te benoemen
waarin de verdraagzaamheid jegens elkaar op gespannen voet staat.
Dat is jammer en zou niet nodig moeten zijn. Om elkaar beter te
begrijpen zou het al kunnen helpen om ons oordeel eens uit te durven
stellen en eerst iemand oprecht te vragen naar zijn of haar mening of
gedrag. Waarom handelt iemand zoals hij dat doet, of waar komt die
andere mening of visie vandaan? Wat ligt daaraan ten grondslag? De
vraag is of wij hier moeite voor willen doen. Daarnaast kunnen we
bijvoorbeeld ook checken of ons eigen beeld van bepaalde situaties
wel klopt en of de bron van onze informatie waarop wij onze
meningen baseren wel betrouwbaar is. Wellicht kan dit een deel van
de onderlinge verdraagzaamheid richting elkaar ten goede komen.
Misschien denkt u, waarom schrijf ze dit? Dat doe ik omdat het 16
november aanstaande de internationale dag van de verdraagzaamheid
is. Op die dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor
verdraagzaamheid en de noodzaak om respect te hebben voor de
overtuigingen en rechten van anderen om vrede te behouden en/of te
bewerkstelligen.Jaren geleden was er een televisieprogramma dat
heette: ’Eten bij de buren.’ Buren met verschillende etnische
achtergronden gingen uit nieuwsgierigheid bij elkaar op bezoek. Ze
deelden samen de maaltijd en stelden elkaar vragen die ze altijd al
hadden willen stellen. Er ontstond begrip voor elkaars cultuur,

elkaars standpunten en de diverse levensbeschouwingen. Dat begrip
is ook wat ik ons allen toewens in onverwachte situaties of in situatie
waarin onverdraagzaamheid hoogtij viert. Dat wij waar mogelijk, het
verschil kunnen en willen maken en we elkaar hierin durven
bemoedigen en ondersteunen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg. Pastoraal werker.
Zaterdag 20 november 19.00 uur. Ceciliafeest.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis en Johan Steggink.
Jaarg.: Ruud Bos, Gert Mulstege.
Int.: Anneke Weersink-Lohuis, Bertus Bos.
Woensdag 24 november 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 27 november 19.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. Het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Harry Booijink, Hein Meijer, Marie Wesselink-Reinerink,
Anneke Weersink-Lohuis.
Woensdag 1 december 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 5 december 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Harrie Groothuis.
Int.: Anneke Weersink-Lohuis.
KOREN
Za. 20 nov. 09.00 uur: Dames en Heren koor.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

Zo. 5 dec. 09.00 uur: Herenkoor.
LECTOREN
Za. 20 nov. 09.00 uur: Lies aan de Stegge.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 5 dec. 09.00 uur: Wilma Kempers.
ACOLIET
Za. 20 nov. 09.00 uur: geen.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: geen.
Zo. 5 dec. 09.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 20 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Ine Bos.
Zo. 5 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte/kaarsen 2 november € 275,86
Plaatsengeld/collecte 7 november € 41,15
Plaatsengeld/collecte 14 november € 37,55
KERKSCHOONMAAK (GEWIJZIGD)
Op maandag 20 december vanaf 18.00 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bos, tel. nr. 680780.
OVERLEDEN
Woensdag 10 november is op 62-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Anny Lansink-Mensink, De Zoeke Brink 8 te Vasse.
Voor Anny heeft woensdag 17 november het afscheid in besloten
kring plaatsgevonden.

KERKELIJK LEVEN MAAKT EEN PAS OP DE PLAATS
Beste parochianen,
Als gevolg van de oplopende besmettingen en de druk op de
gezondheidszorg, heeft de Nederlandse regering sinds vorige week al
enkele aanscherpingen van de coronamaatregelen aangekondigd; de
verwachting is dat hier meer maatregelen op zullen gaan volgen. De
Nederlandse Bisschoppen hebben de parochies gevraagd om een
aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe te
passen. Zo is gevraagd om:
* de anderhalve meter weer in acht te nemen;
* het mondkapje te gebruiken bij binnenkomst in de kerk, de
communiegang en het verlaten van de kerk. Voor de voor
gangers geldt dat zij ook een mondkapje dragen tijdens het
communie uitreiken.
* de handen te desinfecteren bij binnenkomst in de kerk en
voorafgaand aan de communiegang.
Voor onze H. Pancratius parochie betekent het dat het aantal
zitplaatsen in onze kerken weer wordt gereduceerd (over uitvaarten is
nog niets bekend en hier zullen voorlopig de ‘normale’ regels
gelden). In de onderstaande tabel is het aantal zitplaatsen
weergegeven, op anderhalve meter. Dit betreft individuele
zitplaatsen; waar huisgenoten bij elkaar zitten, kan dit aantal oplopen.
Locatie Aantal zitplaatsen (op
anderhalve meter)

Fleringen 60
Geesteren 85
Langeveen 56
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 80
Vasse 75
Vriezenveen 38
Aanmelden of registreren voor de vieringen is vooralsnog niet nodig.
Samen zingen is voorlopig nog toegestaan en dus mogen ook koren
nog blijven zingen. Voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er

goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de
andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand
moeten houden.
Wij begrijpen goed wat voor een impact dit opnieuw heeft voor onze
parochianen en onze koorleden, maar ieders en elkaars gezondheid
staat voorop. Wij zijn alle betrokkenen bijzonder erkentelijk voor de
bereidwilligheid en flexibiliteit om deze voorzorgsmaatregelen weer
te implementeren. Wij hebben de verwachting dat er binnenkort
opnieuw maatregelen zullen worden aangekondigd en wij zullen u
daarvan op de hoogte blijven houden.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met het centraal secretariaat, tel. 06-33564002 of
info@hpancratius.nl .
Wij hopen op uw begrip en wensen u sterkte in deze tijd.
Pastoraal team H. Pancratius Parochie
MEDEDELING BETREFFENDE HET LOCATIENIEUWS
In tegenstelling tot wat er eerder gezegd is, wordt dit jaar net als
voorgaande jaren tien euro bij iedere familie afgeschreven om de
kosten voor het maken van het locatienieuws (printkosten, kosten
telecom enz.) te dekken. Het parochiebestuur wil daarin één lijn
houden voor alle locaties. Vandaar dat het doorberekenen van de
kosten over alle parochianen weer wordt opgepakt. Ditzelfde geldt
ook voor de kerkradio. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de
budgethouder. Commissie van
Beheer.

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden.
Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen ( irmahamse@gmail.com )