Locatienieuws  H.H. Joseph en Pancratius

Vasse

ZONDAG 22 en 29 dec. 2019

Jaargang 46, week 52 en 1

 

Kerstwens

Licht ons gegeven
en
licht zijn voor elkaar:
de boodschap van Kerstmis
vieren we samen.
De geboorte van nieuw leven
geeft ons nieuwe kansen.
Het onbekende van Nieuwjaar
geeft hoop met God in ons midden

Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!
Pastoraal team en centraal secretariaat
Pancratius Parochie

Beste mensen,

We  zijn op weg naar het Kerstfeest en vieren dat God in ons midden komt. Dat Hij met ons het leven wil delen om er iets goeds van te maken. Maar kunnen we dat nog geloven in deze wereld waarin zoveel gebeurt en verandert? Waarin alles ons lijkt te ontglippen?

Waarin sociale verbanden afbrokkelen en de kerkgang terugloopt?

En waarin we weinig tekenen lijken te krijgen dat God met ons bezig is? Uit het Kerstverhaal blijkt dat God een nieuwe toekomst begint, waar het niet verwacht wordt. Een jonge vrouw, een maagd , wordt zwanger. De verhalen in de bijbel getuigen steeds weer van het feit dat God een nieuw begin maakt met zijn mensen. Uit de chaos waarin geen leven mogelijk is, schept God een nieuwe aarde. De hoogbejaarde Abraham en Sara krijgen toch een zoon Isaak. Mozes heeft geen levenskans, maar wordt met een mandje uit het water gehaald. God redt Mozes en zijn volk uit Egypte door  het water naar het Beloofde Land.   Elisabeth en Zacharias, hoogbejaard en onvruchtbaar, schenken het leven aan Johannes de Doper. De bijbel spreekt over een rij van wonderlijk geboren kinderen, geroepen om Gods wil te volbrengen, om teken te zijn van een nieuw begin.

Daar waar mensenwerk faalt, begint Gods werk.

Zo ook in het leven van Jozef en Maria. Op hen kan God rekenen, zij houden de deur open voor Hem,  maar dat is een risico,  want het verandert hun leven. Maria en Jozef staan hier als voorbeeld voor alle mensen die zaken op hun pad krijgen, waar ze niet om gevraagd hebben. Die ze niet in hun toekomstplannen hebben staan.  In het begin is er weinig vreugde te ervaren. Het is te onverwacht, het zet het leven op zijn kop.  Toch vertrouwen Jozef en Maria erop dat God alles ten goede zou keren. En dat blijkt uiteindelijk ook zo te zijn.

De mens staat niet alleen, God wil ons nabij zijn, God wil geschiedenis maken met zijn mensen, als wij Hem binnenlaten in ons leven. Jozef en Maria mogen hun zoon “Jezus” noemen. Die naam betekent:  “God redt” Die naam staat voor wat Hij zal betekenen. Waar alles uitzichtloos en zonder toekomst lijkt, maakt Hij een nieuw begin. We hoeven dan ook geen angst te hebben. Net zoals tegen de herders zegt de engel tegen ons: “Wees niet bevreesd.” Wanneer wij de weg gaan die het leven ons vraagt,  dan zal het onmogelijke mogelijk worden. Jozef overwon zijn angst door zijn liefde voor Maria, Maria overwon haar angst door de liefde voor God, Jezus overwon de angst voor het kruis, door zijn liefde voor de mensen. De liefde maakt mensen moedig. Laten wij die liefde toe in ons leven of staat ze buiten spel?  Zijn we klaar voor het kerstgebeuren in ons leven: het nieuw begin, het nieuwe leven, een teken ons gegeven: liefde tot het uiterste, God-met-ons?

Mede namens mijn collega’s wens ik u

Een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar!

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zaterdag 21 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Int.: Santje Bekhuis-Hemmer.

Dinsdag 24 december 19.00 uur Kerstavond Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor en een samengesteld kinderkoor.
Voorgangers: Pastor Huisman.
Jaarg.: Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam, Johannes Albertus Kempers, Thijs Veer, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Bernard Engbers, Johannes Antonius Leussink, Marie Veer-Weersink.
Int.:
o.o. Booijink-Hesselink, o.o. Zwiep-Ensink, Herman Nijhuis, Riet Kamphuis-Krakers, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan Oude Vrielink, Bennie Droste, Henk Vrerink, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Antoon Deterink, Jan en Annie Meen-Hesselink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Lidy Tulk-Leussink, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Jan en Lies Wenneger-Krop, Gerard en overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Marietje Dierink, Jan en Jos Weersink, Johan Hulsmeijers, o.o. Nijhuis-Heerink, Frans en René Reinerink, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, Johan Groothuis, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Braakhuis-Klieverink, Jan Reekers en Theo Roozendaal, Gerard Nijhuis (Manderseweg), Jan en Truus Ensink-Borggreve, Jan en Marie Pegge-Bruns, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos, o.o. van der Aa-Bodde, o.o. Booijink-Heerink en Jan (Kemper), Herman Booijink, Harrie Booijink, Dionne Meijer-Boswerger, o.o. Meijer-ScholtenLinde, Ben en Marie Hansté-Alberink, o.o. Leussink-Bekhuis, overl.fam.leden Dijkhuis en Nordemeule, overl.fam.leden Ensink, overl.fam. leden Nordemeule-Kreuwel, Santje Bekhuis-Hemmer, overl.fam.leden Lenferink-Krikhaar, overl.fam.leden Kempers-Steffens.

Woensdag 25 december 09.00 uur Eerste Kerstdag Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en  Herenkoor.
Voorganger: Diaken Huitink.
Jaarg.: zie 24 dec.
Int.:
Aleida Engbers-Eidhof, Bernardo Engbers, Herman en Truus Huisken-Vrerink, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Gerard en Grada Tijink-Wolbers, overl.leden v.d. K.B.O., Manny Sanderink-Weernink, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, overl.fam.leden Wenneger, Marietje Rolefes-Stopel, Jan Steggink (M’veen), Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Jan en Jos Weersink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Harrie Groothuis, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Zr. Maria Wenneger, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Hein Meijer, o.o. Dijkhuis-Kuipers, Gerard en Truus Boerrigter-Vleerbos, Siny Dijkers-Koopman, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, o.o. Oude Luttikhuis-Koopmans, o.o. Hamse-Zwiers, o.o. ter Heijne, overl.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-aan de Stegge, o.o. Wigger-Booijink en Siny Wigger en Theo, Santje Bekhuis-Hemmer, Gerard Michorius, Gerard Kempers, Gerard Franke (M’veen).

 

Zondag 29 december is er GEEN viering.

Dinsdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavond Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis.
Int.:
Jan Hulskotte, Hein Meijer, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, overl.fam.leden, Jan en Jos Weersink, Jan Schulten en Ine Borghuis.

Zaterdag 4 januari Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.:
Gerhard Hesselink, Truus Weersink-Scholtenhave.
Int.:
Hein Meijer, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Jan en Jos Weersink.

 

KOREN
Di. 24 dec. 19.00 uur: Dameskoor en Kinderen.
Wo. 25 dec. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
Di. 31 dec. 19.00 uur: Herenkoor.
Za. 4 jan. 19.00 uur: Dameskoor.

 

LECTOREN
Di. 24 dec. 19.00 uur: Marieke Hansté.
Wo. 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer.
Di. 31 dec. 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Za. 4 jan. 19.00 uur: Ilse Bonke.

ACOLIET
Di. 24 dec. 19.00 uur: Hennie Engbers.
Wo. 25 dec. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Di. 31 dec. 19.00 uur: geen.
Za. 4 jan. 19.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Di. 24 dec. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Wo. 25 dec. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.
Di. 31 dec. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.
Za. 4 jan. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Di. 24 dec. 19.00 uur: Jan Veldhuis en Gerard Weusthof.
Wo. 25 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.
Di. 31 dec. 19.00 uur: Jan Veldhuis en Gerard Weusthof.
Za. 4 jan. 19.00 uur: Ine Bos en Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 7 dec..    €         19,50    Eigen kerk 7 dec.       €        8,60
Plaatsengeld 8 dec.     €       219,54    Eigen kerk 8 dec.       €    219,23
Plaatsengeld 15 dec.   €         38,70    Eigen kerk 15 dec.     €      51,97
Verjaardagsactie okt./nov.                                                    €    667,27

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 7 januari zal  vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Beekzijde.  De contactpersoon voor deze wijk is Marjan Schutte  tel. nr. 680261.

OVERLEDEN
Vrijdag 13 december is op 87-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Susanna Maria Bekhuis-Hemmer van de Kloosterhof 10 te Vasse. Donderdag 19 december heeft voor Santje de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

OLIEBOLLENACTIE
Op 31 december beleven we oudejaarsdag en hoe kun je dat nou beter vieren dan met een overheerlijke oliebol? Scoutinggroep De Kameleon bakt ze graag voor u, van 9.00 t/m 14.30 uur zodat u traditioneel het oude jaar kunt afsluiten. U koopt deze overheerlijke oliebollen naast Plus Droste in Vasse, aan de Denekamperweg 194/A
7661RL, waar IJssalon Brinkhoes zijn winkel beschikbaar stelt aan de scoutinggroep.

 

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS
Ten bate van het Parochiële Lourdesfonds
Na afloop van de vieringen met Kerstmis wordt er in alle kerken van onze H. Pancratiusparochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes. De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.
Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.
Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven. De parochiële Lourdesgroep.

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte. Een schrijven van het koor Nouveau uit Reutum.

Samen is delen en samen is ook verbonden zijn met elkaar. Samen zijn, met elkaar ergens aan mee doen waar je blij van wordt, waar je iets deelt wat voor een ander waardevol kan zijn. Het kan een tekst zijn die raakt, een lied, het kan je elk moment inspireren. Dat kan samen gedeeld worden terwijl je bij elkaar bent, misschien is dat wel de kracht van samen top 2000. Is dat de reden waarom wij als koor Nouveau hieraan meedoen.

In deze drukke en haastige tijd waar alles lijkt te draaien om mooi, leuk, plezier beleven en steeds minder gedacht wordt aan degene die het moeilijk hebben, daarom is deze Samen Top 2000 juist bijzonder. Het is een avond om te luisteren naar elkaar, ieder koor zingt twee liederen uit de top 2000 wat hen raakt, bij het thema past.  Hoe bijzonder is het om samen te zijn in een volle kerk, mensen ‘zien’ mensen die geïnspireerd in een koor zingen. Waar je na afloop als koor kippenvel van krijgt omdat de kerk zo stil was, er  intens naar geluisterd werd. Hoe vaak komt dit nog voor dat er oprecht ergens naar geluisterd wordt? We razen maar door en staan niet stil wat we zo mooi vinden, een lied met een pakkende boodschap. Met alle koren en de mensen in de kerk is er die avond van Samen Top 2000 juist een moment van rust, stilte, stil staan bij, en genieten van. Laten we er vooral samen een prachtige Samen Top 2000 van maken!

Koor Nouveau Reutum.

Hopelijk kunnen we u als lezer van het parochieblad aansporen om bovenstaande gedachte te delen met uw bekenden en hen uit te nodigen voor dit unieke samenzijn.

Zo proberen we met elkaar deze editie van Samen Top2000 nog specialer te maken. Dit doen we voor iedereen in onze gemeenschap want: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon.

Organisatie Samen Top 2000.

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?
Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 22 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen het Kerstverhaal beleven. Kinderkoor ‘de Regenboog’ uit Fleringen verzorgt de zang en zal het kerstverhaal vertellen. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

Overige vieringen:
Op woensdag 26 december, 2e Kerstdag  – “Kindje wiegen”, in de Basiliek te Tubbergen, aanvang 12.30 uur.
Wees van harte welkom.

De vieringen in 2020 staan gepland op:
zondag 1 maart (Vasten), 12 april (Pasen) en 31 mei (Pinksteren).
Deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk
Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel, Diaken Bert Huitink (06-20432661)

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

Ook in het komende jaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 9 januari 2020. Pastor Saris gaat vertellen hoe zij met de teams van een aantal R.K. basisscholen in onze parochie werkt aan de profilering van de identiteit. Aan de orde zullen komen welke gesprekken zij  met de leerkrachten heeft gehad en welke keuzes daaruit voort zijn gekomen. Daarnaast zal ze vertellen over de activiteiten die met de scholen zijn ondernomen, zoals het vieren van Allerzielen,  de Kruisweg voor kinderen, de excursie door de kerk, het vooroordelenspel. Tenslotte zal de voorbereiding en uitvoering van de kalender voor jonge kinderen en hun ouders  aan de orde komen, die is uitgekomen om thuis op een speelse manier te werken aan geloofsopvoeding.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum:                      Donderdag 9-1-2019
Thema:                      Vooroordelen
Verzorgd door:         Pastoraal werker Saris
Tijd:                           10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –  onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie:               mw. E. van Aalst        – tel. 0546-623798 mw. A. Lohuis           – tel. 0546-681643