De volgende Communicanten doen op 22 mei 2022
hun eerste H. Communie in Vasse:

Wian Rijsman Eva Braakhuis
Wies Wienk Ella Masselink
Teun Busscher Olivier oude Nijhuis
Sterre Frons Carien Veldscholten
Lars Koopman Jens Veldhuis
Dize Veldscholten Douwe Franke
Noor Paalhaar Hidde Bels
Nora oude Alink Kyan Steggink
Suus Braakhuis Cato Lansink
Jasmijn Jonkheym Lauri Krikhaar
Bram Hansté Cato Busscher

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.
Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur. Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig. Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand. De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vrooms-hoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden.Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 22 mei 10.00 uur. Eerste Heilige Communie.
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink
Jaarg: Johannes Antonius Droste, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein en Siny Meijer-Wissink, Anneke Weersink-Lohuis, Truus Masselink-Meijer, Ria Filart-Koopman,
Bernadette Zanderink-Ter Brake, Jan en Annie Busscher-Lesker,
Jan Reinerink, Jan Reekers en Theo Rozendaal, Bets Kok, Yvon Wienk en Jan Reinerink, Marga Olde Loohuis (nms KBO), Annie Nijhuis-Velthof (nms KBO), Hendrik Franke, opa Ben Hansté en oma Marie Hansté-Alberink, Hennie Steggink.

Woensdag 25 mei. geen viering

Donderdag 26 mei. 09.00 uur. Hemelvaart
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Jan Reekers en Theo Rozendaal.

Zondag 29 mei. geen viering.

Woensdag 1 juni. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 4 Juni 19.00 uur. Pinksteren
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Bennie Droste, Gerard Kempers, ov. fam. Koopman-Sand, Pastor Hein Booijink, ov. fam. Wenneger-Meijer, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Jan Schulten en Jan en Ine Borghuis, Marie Wesselink-Reinerink, Marietje Rolefes-Stopel, Anneke Weersink-Lohuis, fam. Steggink (Manderveen), Jan Reekers en Theo Rozendaal.

Koren.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.

Lectoren.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Wilma Kempers.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Ronny Booijink.

Acoliet.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Hennie Engbers.
Do.26 mei. 9.00 uur. : geen.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : geen.

Collectanten.
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Gerard Alberink.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Gerard v/d Aa.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ine Bos.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Ine Bos.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Jan Veldhuis.
Collectes.
Collecte/Plaatsengeld 8 mei € 32,64 / € 36,90
Collecte/Plaatsengeld 14 mei € 11,80 / € 30,30

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 14 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Manderveen/Broekdijk. De contactpersoon voor deze wijk is Ellie Bekhuis, tel. nr. 680482.

Overleden
Dinsdag 11 mei is op 61-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Annita Heijink-harmelink van de Manderveenseweg 58 te Manderveen. Voor Annita was op maandag 16 mei de afscheidsviering waarna ze op ons parochiële kerkhof in Vasse is begraven.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen en vooral lekker kletsen. Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten.
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Geslaagde lourdesbedevaart Rock Solid
Op zaterdag 30 april was het eindelijk zover. Na 2 jaar wachten vertrokken 29 jongeren van Rock Solid met 11 begeleiders naar Lourdes. De jongeren kregen in Tubbergen de reiszegen van pastoor Pikkemaat en werden uitgezwaaid door familie en vrienden. Na de nacht doorgereden te hebben kwam de groep op zondagochtend in Lourdes aan.
Welkomstviering Op zondagavond was er een welkomstviering met de
eigen groep in de Kolbe kapel. Deze viering was voor en door de jongeren zelf, en werd voorgegaan door bedevaartleider diaken Bert Huitink. Aansluitend aan de viering was er een passage door de grot waarin Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette is verschenen.
Bernadette In de dagen daarna was er een vol programma. Dit stond in het teken van het leven van Bernadette. Zo werd onder andere ‘Le Cachot’, het huis waar zij gewoond heeft, bezocht, als ook de begraafplaats waar haar ouders en familie begraven liggen. Bijzonder was de viering in de ‘groene kathedraal’. Dit is een kerk midden in de natuur met de hemel als dak. De viering werd afgestemd op het leven van de jongeren. ’s Avonds hebben de jongeren kaarsen opgestoken voor intenties, die zij vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie hadden meegenomen. Elke intentie werd voorgelezen waarna er een kaars werd ontstoken. Halverwege de week was er een Nederlandse viering bij de Mariagrot met alle Nederlandse pelgrims die in Lourdes aanwezig waren. Vanuit Nederland werd de viering online gevolgd. Op donderdag werd de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie werd uitgebreid stil gestaan waarbij diaken Huitink uitleg gaf met een overdenking over hoe de statie betrekking kan hebben op het eigen leven van de jongeren. Tussen alle activiteiten door was er voldoende ruimte voor vrije tijd voor de jongeren voor een terrasje, het kopen van souvenirs of bezoek aan het Heiligdom. Ook was er een dagtocht naar de Pyreneeën. De laatste avond werd deelgenomen aan de lichtprocessie. Dit is één van de meest indrukwekkende momenten tijdens een bedevaart in Lourdes. Na afloop van de lichtprocessie werd met het ontsteken van een aantal kaarsen de tijd in Lourdes afgesloten.
Nevers De volgende ochtend vertrokken de jonge pelgrims voor een bezoek aan Nevers, zo’n 700 kilometer verderop. Hier staat het klooster waar Bernadette in haar latere leven gewoond heeft. Het lichaam van Bernadette is hier opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. Hier vond de zendingsviering plaats en werd de jongeren op indrukwekkende wijze de handen opgelegd.
Thuisfront reisde mee Dagelijks was er een blog op de facebookpagina van de H. Pancratius parochie en elke ochtend werden enkele jongeren geïnterviewd in het radioprogramma van Twente FM. Hierdoor reisde het thuisfront met de jongeren mee. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde jongerenbedevaart die in zijn geheel gericht was op het leven van jongeren. We hebben ervaren dat ze dit aan het denken heeft gezet, en dat ze de ervaringen van deze bedevaart meenemen in hun verdere leven’, aldus diaken
Bert Huitink. En dat is waar Rock Solid voor wil staan: geloof op een eigen
tijdse manier laten aansluiten bij het leven van jongeren.
Dank aan sponsoren en terugkomavond De bedevaart werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Langs deze weg worden alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de bedevaart heel hartelijk bedankt. Op vrijdagavond 20 mei a.s. is er een terugkomavond in de kerk van Langeveen met een viering die in het teken zal staan van deze jongerenbedevaart naar Lourdes. In de viering, die om 19:00 uur begint zullen de jongeren vertellen over hun ervaringen en foto’s van de bedevaart laten zien. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie
In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum. Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad. Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”. Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen
In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn? Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.
De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis ownloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen! JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.
Mail: info@jmz-go.nl of m.groothuys@jmz-go.nl Tel:085-7731720

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen. De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)