Pinksteren

Beste parochianen,

Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Je gaat er voor. Het werkt ook aanstekelijk want anderen worden ook enthousiast en blij of raken geïnspireerd. En dat is prachtig om te zien. Toen ik een aantal jaren geleden de vormelingen vroeg waarvoor of waardoor zij enthousiast konden raken, in vuur en vlam konden staan, zei een van hen: ‘De hele groep 8 is voor FC Twente maar ik ben voor PSV. De jongen straalde, wist alles van de voetballers en de club. Het maakte hem niet uit dat hij de enige was. Hij liep warm voor zijn club uit Brabant. ‘En u’ zei hij nog: ‘u bent toch van Heracles?’  ‘Ja’, zei ik, en dat ben ik nog steeds, ondanks dat ik geen wedstrijd heb kunnen zien dit seizoen.

Warm lopen voor iets, enthousiast zijn, ieder mens heeft dit nodig, omdat het je goed doet. Het geeft  je energie. Het zet krachten in beweging waarvan je niet kon vermoeden dat je die had.

Zo gaat het ook met de leerlingen van Jezus. Met behulp van Gods Geest, durven zij het weer aan. Durven ze weer naar buiten te treden, weg uit de donkere bovenkamer met gesloten luiken. Ze durven ze het leven na de dood van Jezus weer op te pakken. Zijn boodschap uit te dragen over de hele wereld, met hulp van de heilige Geest die hen inzicht, sterkte, wijsheid, eerbied voor God, raad, verstand en toewijding schenkt. Deze gaven ontvangen ook wij met Pinksteren opdat ook wij hiermee ons geloof handen en voeten blijven geven.

Ik wens u allen een begeesterd Pinksteren toe.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.

Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.

Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons

tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden

van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is

openzetten voor een droom die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait.

Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest

met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa

22 mei (Pinksterweekend) 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Johannnes Antonius Droste, Theo Wigger.

Int.: Marietje Rolefes-Stopel, Gerard Kempers, Hein Meijer, Harry Booijink, Sinie Dijkers Koopman,  An Oude Luttikhuis-Hannink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr, Maria Wenneger, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, overl.leden van de K.B.O., Mannie Sanderink-Weernink, Gerrit Niehof, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, o.o. Wigger-Booijink.

Woensdag 26 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

WEEKEND 29/30 mei is er GEEN viering in onze kerk.

Om 10.30 uur is er wel een viering in de Pancratius-Basiliek van Tubbergen.

Woensdag 2 juni 09.00 uur Gebedsdienst door de Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 6 juni 09.00 uur Gebedsdienst door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: Marie Stevelink-Lansink.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Gerrit Niehof.

 KOREN

29/30 mei : GEEN viering.

Zo. 6 juni 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

29/30 mei : GEEN viering.

Zo. 6 juni 09.00 uur: Ilse Bonke.

ACOLIET

29/30 mei : GEEN viering.

Zo. 6 juni 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Collecteschaaltje staat achterin de kerk.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

29/30 mei : GEEN viering.

Zo. 6 juni 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!! Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig. Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nlCOLLECTES

Plaatsengeld/collecte 9 mei   47,90

Plaatsengeld/collecte Hemelvaartsdag   39,80

Plaatsengeld/collecte 16 mei   53,00

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 23 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Booijinkstraat/Manderseweg. De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld, tel. nr. 680689.

OVERLEDEN

Op dinsdag 4 mei is op 83 jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Gerrit Niehof van de Kloosterhof 12 te Vasse. Op maandag 10 mei heeft de plechtige uitvaartviering en crematie in besloten kring plaatsgevonden.

 

In verband met de versoepeling die de Nederlandse Kerkprovincie heeft uitgesproken is er vanaf 29 april 10% van de normale bezetting toegestaan, mits dit kerkgebouwen betreft met meer dan 300 zitplaatsen. Het is goed wanneer we ons als kerk realiseren dat dit stukje vrijheid tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid met zich mee brengt, daarom blijft het van belang om in onze kerkgebouwen de richtlijnen m.b.t. het coronavirus in acht te nemen (bijv. anderhalve meter afstand, mondkapje, ontsmetten van de handen, wel/geen gebruik van de verwarming) De verruiming van de aantallen betekent voor onze parochie de volgende maximale bezetting per kerkgebouw:

Fleringen 35

Geesteren 65

Langeveen 35

Mariaparochie 60

Reutum 50

Tubbergen 52

Vasse 45

Vriezenveen 30

“Langs deze weg spreken het pastoraal team en parochiebestuur een bijzondere waardering en dank uit aan alle corona coördinatoren! Zonder hen konden de vieringen – onder de huidige corona omstandigheden – geen gestalte gegeven worden!”