Een baken van geloof, hoop en liefde
We hebben onlangs het grootste feest van ons christelijk geloof mogen
vieren: Pasen. Feest van de opstanding, van nieuw leven, van licht dat de
duisternis overwint. We kunnen terugkijken op mooie Paasvieringen in de
kerken van onze geloofsgemeenschappen. In de Paaswakes in Vasse en
Tubbergen zijn de nieuwe Paaskaarsen ontstoken. Vervolgens zijn de
Paaskaarsen naar de overige locaties gebracht en zijn ze binnengedragen
in de viering op eerste Paasdag. De Paaskaarsen zijn het teken van de
aanwezigheid van de Levende Christus, die het Licht van de wereld is. Ze
zijn versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal.
Met vijf wierookkorrels worden de vijf wonden van Christus aan het kruis
gesymboliseerd. De Paaskaars kaars brandt in alle vieringen van de
Paastijd tot en met Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Geest het
Licht in ons hart legt. Daarna brandt de Paaskaars alleen bij
doopvieringen, vormselvieringen, avondwakes, uitvaarten en het feest
van Allerzielen. Bij de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan
de Paaskaars en spreekt de voorganger de wens uit dat de dopeling mag
delen in het Licht van Christus, en altijd een brandend en warm hart mag
hebben voor anderen, waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.
Bij avondwakes en uitvaarten worden de kaarsen rond de kist ontstoken
met het licht van de Paaskaars, ten teken dat de overledene bij God is en
deelt in zijn Licht en Leven. Dat de Paaskaars ons een jaar lang mag
begeleiden in het leven, bij blijde en droevige gebeurtenissen. Dat het een
baken mag zijn dat ons mag bemoedigen. Dat het een herinnering mag
zijn aan onze levenslange verbondenheid met de opgestane Heer, die ons
alle dagen hoop en leven wil geven.
Een goede Paastijd toegewenst! Pastoraal werker Christianne Saris
Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 24 april en 1 mei 2022
Jaargang 49, week 17en 18

Zaterdag 23 april 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: ov. ouders Booijink-Hesselink, Marie Lummen-Oude Vrielink.
Int.: Bennie Droste, Herman Wenneger, Annie Nijhuis-Velthof, Fien
Hemmer-Bekhuis, Hein en Siny Meijer-Wissink, Gerard Lummen en ov.
fam. Leden, Rutger Hamse.
Woensdag 27 april
Woord- en Communieviering
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 30 april 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink
Int.: Annie Nijhuis-Velthof, Fien Hemmer-Bekhuis, Hein en Siny Meijer-
Wissink.
Woensdag 4 mei.
Woord- en Communieviering
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 8 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers.
Int.: Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam. Wenneger-
Meijer, Pastor Hein Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans
Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Johan Groothuis, Jan Schulten,
Hein en Siny Meijer-Wissink, Marie Wesselink-Reinerink.
Koren
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Dameskoor.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Herenkoor.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Herenkoor.

Lectoren
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Ronny Booijink.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Ilse Bonke.
Acoliet
Za. 23 apr. 19.00 uur. : geen.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : geen.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : geen.
Collectanten
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Kosters
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Jan Veldhuis.
Collectes
Collecte 10 april Palmzondag € 63,05
Collecte 16 April Paaswake € 159,70
Collecte 17 april 1 e Paasdag € 76,10
Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Overleden
Woensdag 13 april is op 27-jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan Martijn Eidhof van de Broekdijk 33 te Manderveen. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 3 mei zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de
wijk Mander.
De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294 .
Mariaschool in actie voor Oekraïne
De berichtgeving rondom de oorlog in Oekraïne houdt ook de kinderen
op de Mariaschool in Vasse behoorlijk bezig. Tijdens de dagelijkse lessen
en gesprekken in de groepen is duidelijk te merken dat het de kinderen
erg aangrijpt dat de mensen in Oekraïne opeens niet meer veilig zijn en
moeten vluchten. Het is nauwelijks voor te stellen dat je door oorlog en
geweld alles moet achterlaten. De mensen in de Oekraïne hebben hulp erg
hard nodig en de Mariaschool wil dan ook een steentje bijdragen. De
schoolkinderen zijn in de week voor Pasen erg druk geweest met de
‘heitje voor een karweitje’-inzamelingsactie. Een week lang hadden ze de
tijd om allerlei karweitjes voor een ander te doen, waarvoor ze werden
‘betaald’. Tijdens de viering in de kerk op Witte Donderdag is al het
verdiende geld verzameld en bleek dat er maar liefst 1439,35 euro is
opgehaald. De leerkrachten van de Mariaschool zijn reuze trots op hun
leerlingen, die zich samen zo hebben ingezet voor de mensen in Oekraïne.
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen en
vooral lekker kletsen. De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag
27 april a.s. van 10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
 Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag.  Onze vrijwilligers
staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een
kopje koffie   en diverse activiteiten. 
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op
de woensdag van 12.00-13.15 uur! De eerstvolgende keer is op
Koningsdag 27 april. Locatie: ’t Eschhoes

KBO Vasse
Jaarlijkse uitstapje
Het jaarlijkse uitstapje – dit jaar een boottocht inWasserstadt Nordhorn –
is verplaatst naar donderdag 12 mei a.s.(was…
19 mei ) Vertrek om 13.00 uur vanaf Gasterij De Bakker
Rond  ca. 17.00 uur zijn we weer terug om af te sluiten met een 3-gangen
diner bij Gasterij De Bakker. De kosten houden we voor de leden laag op
€ 40,00 p.p. door een greep in de kas van de KBO. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen dan wel € 55,00 p.p.
Word je lid van de KBO Vasse, dan betaal je ook € 40,00!
Er zijn nog plaatsen vrij, dus meld je snel aan!! Aanmelden kan bij Fons
Nijhuis:        0541 850 758   óf   (06) 37 28 62 37
Lourdesbedevaart 19-26 september 2022
Nadat het ten gevolge van de coronapandemie twee jaar lang niet
mogelijk was, gaan we dit jaar weer naar Lourdes en wel van maandag 19
tot en met zondag 26 september a.s. We reizen met Christoffel Reizen,
een nieuwe bedevaartorganisatie, maar met bekende gezichten. Als
contactpersonen van de geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben
wij er deze keer voor gekozen met het vliegtuig te gaan. Voordeel hiervan
boven het reizen met de bus is dat we daardoor eventuele
gezondheidsrisico’s onderweg tot een minimum kunnen beperken en
bovendien kunnen we dan langer in Lourdes zijn.
Programma
In de vroege ochtend van maandag 19 september vertrekken we per bus
naar Eindhoven Airport, van daar vliegen we naar Tarbes-Lourdes en
zitten met het middagmaal aan tafel in het voor ons gereserveerde vier-
sterren hotel in Lourdes, heel dicht bij de Heiligdommen. Vaste
onderdelen in het programma zijn in elk geval de viering bij de grot waar
Maria aan Bernadette is verschenen, deelname aan de Lichtprocessie en
Sacramentsprocessie en we zullen als groep ook de kruisweg lopen.
Daarnaast is er in het programma ruimte om Lourdes verder te
“ontdekken” en is er ook de mogelijkheid voor deelname aan een excursie
naar de Pyreneeën. We sluiten de bedevaart op zondag af met deelname
aan de internationale hoogmis, samen met plm. 20.000 pelgrims in de
ondergrondse Pius X basiliek. Altijd een heel bijzonder aspect van de
bedevaart. Later in de middag vliegen we terug naar Eindhoven, waar de
bus ons om plm. 20.00 uur terugbrengt naar Tubbergen. De kosten voor
deze bedevaart bedragen € 985,– p.p., op basis van tweepersoonskamer.

en excl. reis- en annuleringsverzekering. Toeslag eenpersoonskamer €
180,–. Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen
dan kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden. Binnenkort
zullen we – aansluitend aan een Maria-viering – alle verdere informatie
geven over deze mooie bedevaart naar de plaats waar hemel en aarde
elkaar raken. Plaats en tijd worden vermeld in de informatiebladen en Op
en rond de Essen.
Voor nadere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met een
van onze contactpersonen: Annie Oude Breuil, Albergen, tel.06-
15671440 , Sonja Kuipers, Fleringen, tel.06-12872612 , Elly Horstman,
Geesteren, tel.06-22064755 , Ria Leemhuis, Harbrinkhoek-
Mariaparochie, tel.06-57426078 , of Gerard Voshaar, tel.06-52121053 ,
Truus Rozekamp, Langeveen, tel.06-13759969, of Elly Oude Steenhof,
tel.06-23205768 , Ans Haarhuis, Manderveen, tel.06-30620801 ,
Christien Deterink, Reutum, tel.06-23100829 , Ina Vreeswijk, Tubbergen,
tel. 06-15236063, of Brigitte Olthof, tel.06-54907281 , Ellie Bekhuis,
Vasse, tel.06-22874026 , Katinka Dol, Vriezenveen, tel. 06-43127864.
Lourdesgroep H. Pancratius parochie
Uw kaarsje in Lourdes
Indien u graag wilt dat er namens u een kaars wordt ontstoken in Lourdes
dan is dat mogelijk. De jongeren van Rock Solid zijn graag bereid dit
tijdens hun bedevaart in de week van 30 april t/m 7 mei a.s. te verzorgen.
U kunt hiervoor uw naam en/of intentie met € 5,- in een enveloppe
inleveren in de brievenbus van het centrale parochiesecretariaat,
Grotestraat 66 in Tubbergen. Dit kan tot en met woensdag 27 april. De
jongeren zullen dan in Lourdes uw kaars van dat bedrag ontsteken bij
Maria
Geloven in de ander Uitnodiging 25 april Inspiratiebijeenkomst
Tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de Week Nederlandse Missionaris
(WNM) op 25 april 2022 in Geesteren hoort u uit de eerste hand hoe
belangrijk en waardevol de Pinksteractie is voor het missiewerk. Samen
met u willen we de Pinksteractie ook dit jaar weer tot een succes maken
en zo missionarissen en missionair werkers een hart onder de riem steken
en hen laten voelen dat we achter hen staan, niet alleen met woorden
maar ook met daden. Laat u inspireren en kom ook!
Uitnodiging 25 april H. Pancratius Parochie in Geesteren

Geloven in de ander Samen één missie Frans van Kranen, missionair
werker in Brazilië, werkt vanuit het geloof en het vertrouwen voor de
rechten van kinderen. Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala,
maakt zich sterk voor de rechten van landarbeiders en jongeren. Frans en
Inge werken elk op een eigen manier aan een betere wereld. Graag
ontmoeten zij u op 25 april in de H. Pancratius Parochie in Geesteren. U
komt toch ook?
Frans van Kranen Missionair werker in Brazilië “Het is niet alleen mijn
werk, het is mijn leven,” zegt missionair werker Frans van Kranen. In
Natal, in het noordoosten van Brazilië, werkt hij als coördinator van twee
gezinsvervangende huizen en helpt hij kinderen die uit huis zijn geplaatst.
Inge Kuiphuis Missionair werker in Guatemala Inge Kuiphuis is
uitgezonden door de H. Pancratius Parochie in Geesteren met steun van
de WNM. In Guatemala zet zij zich in voor de rechten van de uitgebuite
landarbeiders en jongeren. Programma: 13.00 uur Inloop 13.15 uur
Welkom en inleiding door frater Wilfried van der Poll, voorzitter WNM
13.30 uur Week Nederlandse Missionaris 13.45 uur De missie van Frans
van Kranen in Brazilië 14.30 uur Pauze 14.45 uur Inge Kuiphuis over
haar missie in Guatemala 15.30 uur Afsluiting Adres H. Pancratius –
kapel Hoek Dorpsstraat/hoek Langeveenseweg 7678 VC Geesteren
Aanmelden Graag vóór 20 april onder vermelding van Geesteren
telefonisch of per e-mail: Telefoon: 06 – 15 14 2100
contact@weeknederlandsemissionaris.nl
Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een
ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle
geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of
ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en
er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is
café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van
de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en
een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt
afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien
euro. U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het
emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst! Vriendelijke groet,
Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)