ADEMEN
Het bedevaartsoord Kevelaer heeft voor dit jaar het motto gekozen “Atme
in uns Heiliger Geist”, “Adem in ons, Heilige Geest” in het Nederlands.
Pelgrims die eind augustus per auto of per fiets naar Maria, Troosteres van
de Bedroefden, zijn geweest, kunnen het zich nog herinneren. En straks op
1 november bij de afsluiting van het bedevaart seizoen, zal dit thema
opnieuw klinken. Het is wel treffend dat juist voor deze spreuk is gekozen,
want sinds enige tijd kunnen we weer op adem komen, nadat we diezelfde
adem zo’n anderhalf jaar hebben moeten inhouden. Misschien wel anders
dan voorheen, zijn wij ons in de coronatijd bewust geworden wat onze
ademhaling, proestend en hoestend, kan doen: het kan zelfs leven
ontnemen. Adem en leven horen bij elkaar, maar ook adem, leven en geest
horen bij elkaar. Niet voor niets is het Latijnse woord voor adem en geest
hetzelfde: spiritus. God blies de adem in Adams neusgaten en zo kwam het
leven in hem, maar tevens de geest in hem. ‘Spiritus’ kan zowel adem,
ademtocht betekenen als geest, ziel, het diepste innerlijk van de mens. Het
is diezelfde Geest, die Maria in blijde verwachting deed brengen en haar
maakte tot Moeder van God. En voor ons? “Adem in ons, Heilige Geest”,
voor hen die het gevoel hebben van “ik adem wel, maar ik leef niet meer”.
“Adem in ons, Heilige Geest”. voor hen die buiten adem zijn. “Adem in
ons, Heilige Geest”, voor hen die geen lange adem hebben of de hete adem
in hun nek voelen.
Pastoor Casper Pikkemaat

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 24 en 31 oktober 2021
Jaargang 48, week 42 en 43

Woensdag 20 oktober 09.00 uur. Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. Het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Int.: Herman Wenneger, Harry Booijink, Marie Wesselink-
Reinerink, Anneke Weersink-Lohuis, Sinie Dijkers-Koopman, Bertus
Bos.
Woensdag 27 oktober 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis
Weekend 30/31 oktober Geen viering
Dinsdag 2 november 19.00 uur. Allerzielen
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink en Jan Veldhuis
Jaarg.: Gerard Meijer, Jan Oude Luttikhuis
Int.: Jan en Truus Blankenvoort-Bels, o.o. Braakhuis-Oude
Klieverink en familie, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en
Bernardo Engbers, o.o. Booijink-Hesselink, Herman en Truus
Huisken-Vrerink, Marietje Rolefes-Stopel, Herman Wenneger, Pastor
Hein Booijink, Gerard Kempers en overleden familie Kempers,
Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie
Kempers-Lansink, Bennie Droste en o.o. Droste, Riet Kamphuis-
Krakers, Overleden leden van de KBO, Harrie Booijink, Marie
Wesselink-Reinerink, Jan en Ria Oude Vrielink -Boksebeld, Truus
Masselink-Meijer, Bertus Bos en Ruud Bos, Dionne Meijer-
Boswerger en Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde, Wim
Rijsman, Jan en Lies Wenneger-Krop, o.o. Steggink-Kamphuis,
Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, Rutger Hamse, o.o.
Kempers-Masselink, Jan Kempers, Gerard Kempers, Harrie
Kempers, Jan en Truus Ensink- Borggreve, Fam Booijink (Kemper),
Hein Meijer, Sinie Dijkers-Koopman, Hein en Marie Schurink-Vrerink,

Thijs Veer, Lidy Tulk-Leusink, Hendrik en Riek Leusink-
Braakhuis, Overleden familie Oude Luttikhuis-Hamse, Overleden
familie Oude Luttikhuis-Koopmans, Jan en Annie Blankenvoort-
Eppink, Gerard en Marie Lummen Oude Vrielink,
Rutger Hamse, Harrie Groothuis, o.o. Groothuis-Veelers
MEDEDELING
Dit jaar worden op Allerzielen ook de namen van de overledenen van
vorig jaar voorgelezen. We doen dit om dat er vorig jaar geen mensen
aanwezig konden zijn in de viering van Allerzielen vanwege corona.
Woensdag 3 november Geen Viering
Zondag 7 november 09.00 uur. Weekend van de Diaconie
Woord en communie viering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Diaken Thöni
Int.: Herman Wenneger,
KOREN
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 30 okt. Geen viering
Di. 2 nov. 19.00 uur. Dames en Heren koor
Zo. 7 nov. 09.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Ronny Booijink.
Zo. 30 okt. Geen viering
Di. 2 nov. 19.00 uur. Wilma Kempers
Zo. 7 nov. 09.00 uur:
ACOLIET
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 30 okt. Geen viering
Di. 2 nov. 19.00 uur. Hennie Engbers, Bernhard Jacobs
Zo. 7 nov. 09.00 uur: Geen.
COLLECTANTEN Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis
Zo. 30 okt. Geen viering
Di. 2 nov. 19.00 uur: Ine Bos
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 10 oktober €. 38,90
Plaatsengeld/collecte 10 oktober €. 34,00
KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 26 oktober vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hooidijk. De contactpersoon voor deze
wijk is Lidy Westerhof, tel. nr. 680575.
NIEUWS VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER
Aan te leggen urnenveld
In overleg met de commissie van beheer heeft het parochiebestuur
Veldscholten Hoveniers en Groeneveld Natuursteen opdracht
gegeven om een urnenveld aan te leggen op de begraafplaats van
Vasse. Ook zal er een verharding worden aangebracht tussen de
Mariagrot en het kruisbeeld. In eerste instantie zullen er tien urnen-
plekken gerealiseerd worden tussen de Mariagrot en de huidige
kindergraven. Er is gekozen voor de aanleg van een urnenveld naar
het model van de begraafplaats in Ootmarsum. De urnengraven
bestaan uit losse polyesterbakken, die worden ingegraven. Elke
urnenbak is geschikt voor het bijzetten van twee urnen. Deze bakken
worden door Groenveld voorzien van een tijdelijke natuursteen
afdekplaat. Na het bijzetten van de urn kunnen de nabestaanden een
afdekplaat aanbrengen naar eigen ontwerp. De tijdelijke natuursteen
plaat blijft eigendom van het parochiebestuur. De werkzaamheden
zullen eind oktober worden uitgevoerd.
Onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw en pastorie
Uit rapportage van Monumentenwacht blijkt dat er
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden aan

kerkgebouw, toren en de pastorie. In overleg met de commissie van
beheer heeft het parochie bestuur een drietal bedrijven de opdracht
gegeven deze werkzaamheden uit te voeren. Zo zal bouwbedrijf
Scholte op Reimer vanaf begin november de volgende
werkzaamheden uitvoeren:
– Herstel metsel- en voegwerk bij trap naar ketelhuis;
– Diverse onderhoudswerkzaamheden aan kapconstructie van
middenschip en kap boven de sacristie;
– Het vervangen van muurlood op plat dak tussen sacristie en
pastorie;
– Het monteren van veiligheidsbeugels in dakkapellen van pastorie;
– Het aanbrengen van tussenbordessen in toren spits i.v.m.
Arbo eisen;
– Het aanbrengen van een beschermkist om het uurwerk in kerktoren;
Leidekkersbedrijf Koenders heeft op maandag 20 september j.l. de
haan en pijnappel van de kerktoren gehaald om deze vervolgens in
hun werkplaats te kunnen restaureren. Koenders denkt ongeveer acht
weken nodig te hebben voor de restauratie, zodat de haan en
pijnappel begin november kunnen worden teruggeplaatst.
Tenslotte zal schildersbedrijf Oude Alink deze maand
ouderhoudsschilderwerk uitvoeren aan de buitenkozijnen van de
pastorie.
WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN ONDER LEIDING
VAN PAROCHIANEN TOEGESTAAN
Zo’n week geleden berichtten wij over de versoepelingen in onze kerken
en over Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen; dit
bleek nog niet mogelijk te zijn. Gisteren heeft de aartsbisschop aangegeven
dat het eerder aangekondigde pastorale beleidsplan uitgesteld wordt tot
medio 2022. Dit betekent o.a. dat vanaf heden Woord- en
Communievieringen onder leiding van parochianen hervat kunnen worden.
Dit betekent veel voor onze vrijwilligers en wij denken dat zij ook in deze
vieringen weer met geloof, eerbied en toewijding onze
geloofsgemeenschappen voor zullen gaan. Daarnaast kunnen vieringen van
Woord en Gebed nog steeds onderdeel zijn van en waardevol zijn voor ons
liturgisch leven.
Pastoraal team H. Pancratius

START BOODSCHAPPENMAND IN H. PANCRATIUS
PAROCHIE OP WERELDARMOEDE DAG
Zondag 17 oktober is het wereldarmoede dag. Op deze dag wordt er
wereldwijd aandacht besteedt aan armoede. De Verenigde Naties
omschrijven armoede als volgt: “Het niet kunnen voorzien in de
eerste levensbehoeften”. Ook in Nederland is er sprake van armoede.
Meer dan 1 miljoen mensen leven vandaag de dag in armoede. Naast
het hebben van onvoldoende financiële middelen ontstaat er bij vele
mensen ook sociale armoede. Dit betekent dat er geen geld is voor
bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, een koor,
voor schoolactiviteiten van kinderen of een uitstapje van bijvoorbeeld
de Zonnebloem of de KBO. Cijfers tonen aan dat in onze parochie
gemiddeld 88 gezinnen in armoede leven waaronder 72 kinderen. Dit
betekent dat er voor het noodzakelijke levensonderhoud onvoldoende
geld ter beschikking is en voor extra uitgaven is er al helemaal geen
geld. Dus ook niet voor bijvoorbeeld de verjaardag van een kind.
Gelukkig kunnen ouders in zo’n situatie gebruikmaken van de
verjaardagsbox. Zo kunnen zij hun kind toch een feestelijke
verjaardag geven. Dit jaar (tot en met september) is hier al 67 keer
gebruik van gemaakt voor 148 kinderen. Dit geldt ook voor het
meedoenpakket. Middels dit pakket kan men een bijdrage krijgen
voor een activiteit of uitstapje of voor de aanschaf van kleding.
Hiervan is vorig jaar 50 keer gebruik van gemaakt ten behoeve van
116 kinderen. Stichting
leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om onder andere mee te
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hier is tot september
dit jaar 148 keer gebruik van gemaakt. Diverse gezinnen en
volwassenen uit onze parochie maken gebruik van de voedselbank
omdat ze niet de financiën hebben om elke dag een goede volledige
en gezonde maaltijd te kunnen nuttigen. De verwachting is dat gezien
de gevolgen van de coronapandemie, het aantal mensen zal toenemen
dat gebruik zal moeten maken van bovenstaande voorzieningen.

Als H. Pancratius parochie willen we daarom starten met de
wekelijkse boodschappenmand. Vanaf 17 oktober zal er permanent in
elke kerk een mand of een krat staan waarin houdbare
levensmiddelen gedeponeerd kunnen worden. Deze levensmiddelen
zullen worden verzameld en overhandigd aan de voedselbanken in
onze parochie of ze worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie ten
behoeve van parochianen of voor de eventuele paaspakkettenactie.
Daarom vragen wij u bij het inleveren van levensmiddelen (voor de
kerstpakketten) te letten op de houdbaarheidsdatum. Graag ten minste
houdbaar tot februari 2022. Deze diaconale opdracht die we tot
uitvoer gaan brengen komt voort uit de werken van barmhartigheid
waarin Jezus zegt: “ “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten
gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven”. Door
middel van het opstarten van de boodschappenmand hopen wij een
bijdrage te kunnen leveren aan degenen die dit het hardst nodig
hebben.
Pastoraal team H. Pancratius parochie.
OPSTARTEN ZIEKENCOMMUNIE THUIS
Vanaf het begin van de coronapandemie was het niet meer mogelijk
om de ziekencommunie bij parochianen thuis te brengen die om
welke reden dan ook in staat waren een kerkelijke viering bij te
wonen. Het risico op besmettingen was namelijk te groot. In de
afgelopen maanden is het pastoraal team met regelmaat gevraagd of
de ziekencommunie thuis weer kan worden opgestart omdat hier
behoefte aan is. Nu de besmettingen zijn afgenomen, de maatregelen
vanuit de overheid betreffende Covid-19 steeds meer versoepeld
worden en de 1.50 meter is afgeschaft is dit inderdaad weer mogelijk.
Wel wordt nog gevraagd om gepaste afstand te bewaren en om
voorafgaand aan het ontvangen van de communie de handen te
desinfecteren. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat een
familielid een hostiedoosje kan meenemen naar de kerk en vanuit de
viering de heilige communie mee naar huis te nemen voor de
huisgenoot of familielid.
U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, Pastoor Casper Pikkemaat
Diaken Bert Huitink
Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg
Pastoraal werker Christianne Saris

VERVOERSPROJECT AUTOMAATJE VAN SWTD
Wie geen vervoer heeft naar ziekenhuis, fysiotherapie, familiebezoek
of ergens anders naar toe, kan gebruik maken van AutoMaatje van
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Voor een rit aanvragen
dient men 2 werkdagen van tevoren te bellen naar telnr. 06-
38681217. ’s Morgens van 9.00 tot 11.00 uur bereikbaar. De kosten
zijn € 0,30 per kilometer. AutoMaatje is er voor u!
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.

Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)