Vrijwilligers houden het vuurtje brandend…..

De kerk heeft in onze samenleving geen goed imago. Men haakt eerder af , dan aan. Soms moeten degenen die gebleven zijn, nog aan anderen verantwoorden waarom ze deel uitmaken van de kerk. Dat is niet altijd goed uit te leggen, zeker niet aan mensen die er niet open voor staan. Maar als we kijken naar de mensen die kerk proberen te zijn met elkaar, dan zijn het mensen, die iets te geven hebben. Mensen die niet in zak en as zitten omdat de kerk het niet goed doet in de peilingen. Maar die op de een of andere manier geraakt zijn en dat door willen geven. Die daar wat voor over hebben, namelijk: hun schaarse vrije tijd. Die op tijden dat anderen iets voor zichzelf doen, opstaan om mensen nabij te zijn bij ziekte, overlijden, in een viering, een bedevaart of een diaconale actie. Opstaan om jeugd mee te willen nemen in datgene wat hen zelf op de been houdt. Maar ook opstaan om het werk achter de schermen te doen in de kerk, in de tuin en op de begraafplaats. Allemaal mensen, ieder met zijn eigen talenten, geven zich, in de schaarse vrije tijd die ze hebben en in de moeilijke tijd die de kerk nu doormaakt.

En in die zin hebben ze iets gemeen met de arme weduwe in het evangelieverhaal uit Marcus (12, 41-44) dat we gelezen hebben in het weekend van de diaconie. Deze vrouw had het tij ook niet mee. In die tijd was er voor weduwen geen enkele steun. Maar desondanks woekert ze met datgene wat ze heeft. Ze sluit zich niet op in haar eigen kleine wereld, maar ze blijft denken aan anderen, aan God.  Niemand heeft haar verplicht om wat te geven, maar ze doet het wel.  Haar geloof is sterker dan haar wanhoop. Zo toont zij in moeilijke omstandigheden, innerlijke geestkracht. Jezus had veel sympathie voor haar. Haar geloof is zijn geloof.  Zij laat zien dat vrijgevigheid niet alleen met geld te maken heeft, maar met aandacht, liefde, toewijding. De bereidheid om jezelf los te laten, weg te geven. Wie zijn leven durft te verliezen, zal het vinden. Dat hebben we mogen zien in het leven van Jezus. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Hij leeft  in al die mensen, die door zijn Liefde en door zijn Geest zijn geïnspireerd. Mensen die niet samen willen vallen met de wereld, waarin zovelen op zichzelf zijn aangewezen. Maar die kiezen voor verbondenheid en toewijding. Toewijding aan elkaar. Toewijding aan God, door voor Hem in hun doen en laten ruimte te maken. Vrijwilligers in onze kerk en onze samenleving. Zij zijn goud waard. Zij zijn tekens van geloof, hoop en liefde. Wij zijn er heel dankbaar voor. Dat zij zich gedragen mogen weten door hun omgeving en geïnspireerd hun werk mogen blijven doen.

Hartelijke groeten, Pastor Christianne Saris

Zondag 25 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Int.: Harrie Groothuis.

Woensdag 28 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 1 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Linh.

Jaarg.: Jan Schulten, Harrie Groothuis.

Int.: Pastor Hein Booijink, Marietje Rolefes-Stopel, Hein Meijer, Harrie Kempers, Jan Oude Luttinkhuis (Kapper), Ben en Marie Hansté-Alberink.

 Woensdag 5 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 9 december 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, o.o. Wigger-Booijink en zoon Theo, Jan Hulskotte, Sinie Dijkers-Koopman, Harrie Groothuis, Herman Wenneger.

KOREN

Za. 1 dec. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

 LECTOREN

Za. 1 dec. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 ACOLIET

Za. 1 dec. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 1 dec. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 1 dec. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 11 nov.  €         42,30   Eigen kerk 11 nov.     €      35,40

Plaatsengeld 17 nov.  €          26,50   Eigen kerk 17 nov.     €      86,20

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 november zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

DOPEN

Zondag 25 november zullen om 10.30 uur door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Hein Piet Gerwers van De Steenbrei 7, zoon en broertje van Peter, Harriët, Lot en Pien Gerwers-Kemna,
  • Jauke Hein Bos van De Steenbrei 9, zoon van Marc en Imke Bos-Everlo en
  • Fien Anja Sandra Peters van De Veldekster 8 te Manderveen, dochter van Danny Peters en Suzan Wesselink.OVERLEDENDinsdagmorgen 20 november is hij in besloten kring gecremeerd.
  • Woensdag 14 november is op 85-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Hein Stevelink (Hennie) voorheen wonende aan de Denekamperweg 156 te Vasse.
  •  

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Fleringen en Vasse

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratius parochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang van 12 november is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerken van Fleringen en Vasse! Begin 2019 zal ook de kerk van Geesteren worden aan “KerkTV” worden toegevoegd. Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden. Zonder toegang tot bovenstaande middelen zijn uitzendingen via de tv volgen, mits er wel internet aanwezig is en tv is voorzien van HDMI-aansluiting. Hiervoor dient een zogenaamde ‘Marcus video ontvanger’ te worden geplaatst en aangesloten op de TV.

De kosten van een Marcus video ontvanger zijn incl. aansluitkosten €249,- (dit zijn eenmalige kosten). Ook in het geval gebruik gemaakt wordt van deze ontvanger dient een abonnement voor €5 per maand afgesloten te worden. Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het Centraal Secretariaat van de parochie via info@hpancratius.nl of via tel.nr. 06-33564002.

Een medewerker van het Centraal Secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

 

ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER 2018

01      Toneelvoorstelling 20.00 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

02      Toneelvoorstelling 19.30 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

05      Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

07      Wandelen of Yoga; aanvang 19.00 uur (Vasse Vitaal)

08      Verkoop kerstbakjes (Volleybalver. de Eschsstars)

12      Kerstavond (KPOV)

14      Kerstbingo in het clubgebouw (SV Vasse)

18      Kerstuitvoering in de kerk music4kids-leerlingen en klein koper leerlingen; zij spelen sfeervolle en vrolijke kerstnummers. Aanvang 18.00 uur (muziekver. St. Cecilia)

19      Dorpshuiskamer

20      Kerstmiddag (KBO)

26      Midwinterfutsaltoernooi in de Vlaskoel Tubbergen (SV Vasse)

27      Oliebollenmixtoernooi  in het Eschhoes (Handbal SV Vasse)

28      Gemeentelijke zaalvoetbaaltoernooien J019, J017, J015, J011 (VMC)

31      Oliebollenactie (Scouting)

 

JANUARI 2019

05      Prinsenbal in zaal Bolscher (Carnavalsver. de Spekscheeters)

06      Moosdag in het clubgebouw (SV Vasse)

09      Bekendmaking schoolprins en schoolprinses (Carnavalsver. de

Spekscheeters)

17      Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel (KBO)

18      Carnavalsver. de Spekscheetersviering 19.00 uur H. Pancratius Kerk in  Vasse (Carnavalsver. de Spekscheeters) 20.30 uur Jubileumfeest CV De Spekscheeters in zaal Bolscher (Carnavalsver. de Spekscheeters)

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Ook in 2019 wordt er vanuit de geloofsgemeenschappen in Tubbergen weer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek. De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019. De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan. De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Informatiebijeenkomst

dinsdag 4 december a.s. zal er in de kerk van Langeveen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij: Ans Haarhuis, tel.0546-681627 of 06-41617427

of Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk,

tel. 0546-621563/06-50251252

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

LEZING GELOVEN NU:

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater op de Weegh. Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende Zondag, 16de December, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende  lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare  bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods  Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf  de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 13-12-2018

Thema:                      Lezingen van het weekend en liturgie rond Kerstmis

Verzorgd door:         Pater Op de Weegh

Tijd:                           09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!