De Heer ontmoeten: overal
De twee Emmaüsgangers ontmoeten Jezus onderweg wanneer ze teruggaan naar hun geboorteplaats. Ze waren bedroefd, teleurgesteld en wanhopig, want hun Rabbi Jezus is aan het kruis gestorven. Maar de Heer leeft, Hij is verrezen, Hij gaat naar de Zijnen toe waar ze ook zijn. Hij ziet hun verdriet, Hij komt hen nabij, Hij draagt hun lasten mee en verlicht hun ziel door Zijn aanwezigheid. Ja, met de levende Jezus samenzijn beleef je de tijd als vrede, zelfs in deze periode van de coronacrisis. Want vrede is verbonden zijn met de bron van het bestaan, van genezing waarin je leeft ondanks gevaarlijke pandemie of ondanks dreigende haat en discriminatie, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst…… Het initiatief en motief voor deze ontmoeting ligt bij God, die liefde is. En de deur naar Zijn rust en vrede staat voor ieder van ons open, alleen moeten wijzelf ontvankelijk en toegankelijk blijven, zoals de twee leerlingen. “Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug” (Lc. 24,33). Dat wil zeggen, dat wij erkennen, dat we God nodig hebben, dat wij geloven dat enkel God ons redden kan, en dat wij aanvaarden dat wij nederig en klein moeten zijn tegenover Zijn grootheid en barmhartigheid. Want onderweg hebben we geleerd, dat we vanwege het gebrek aan het contact met de levende Heer steeds armer worden van geest, van rust en van vrede…… Ons leven gaat dan meer gebukt onder zware lasten en zorgen, én het krijgt eenzaamheid en verbittering door onze eigen hoogmoed en eigen belangen omdat we alleen verder willen gaan: zonder God, zonder licht, zonder zegen. Daarom mogen wij in deze bijzondere paastijd blij zijn, dat de levende Heer altijd met ons is. Hij blijft ons nabij tot aan de voleinding der wereld. Dankzij Zijn nabijheid mogen wij voor elkaar een bron van vrede en vreugde zijn. Overal kunnen wij de Heer ontmoeten tot een nieuw leven, een goed begin en een stralende lente 2020… En in verbondenheid gaat ons gebed nog steeds naar de overledenen aan het coronavirus, hun nabestaanden en onze zorgverleners. Pastor Linh

Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Beste parochianen,
Op dit moment is het gezien de corona crisis voor het pastorale team niet mogelijk om pastorale zorg te bieden in de vorm van de gebruikelijke huisbezoeken. Bij hoge uitzondering wordt een huisbezoek gepland. De beoordeling hiervan ligt bij de leden van het pastorale team zelf, met inachtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 16.00-17.00 uur voor een telefonisch gesprek. Voor de pastorale zorg in de weekenden kan de weekwacht gebeld worden tel. 06-20430155. Zij zullen dan contact opnemen met de dienstdoende pastor.
Met vriendelijke groet, Pastoraal team H. Pancratius parochie.

VIER THUIS MET DE KINDER EN JEUGDKERK MEE
De Kruisweg van de Jeugdkerk en de Paasviering van de Kinderkerk zijn tijdens de Paasdagen digitaal goed bezocht. Zo konden wij gezinnen bij de hand nemen in deze dagen van afstand houden. Voorlopig kunnen wij niet samen komen om te vieren. De Kinder- en Jeugdkerk gaan door met op afstand vieren.
Op zaterdag 9 mei kunt u om 19.00 uur via de KerkTV zich aansluiten bij de jeugdkerkviering, die wordt gehouden in de basiliek te Tubbergen. Deze viering heeft als thema ‘werken aan je toekomst’. Inge Kuiphuis, onze missionair werker, zal onze gast zijn. Er zullen een viertal kinderen worden uitgenodigd. Inge zal op ‘afstand’ met hen in gesprek gaan over het werken aan je toekomst zoals dit bij ons kan en in Guatemala waar zij werkzaam is.
Met Pinksteren, zondag 31 mei, zijn de deuren van de kinderkerk nog gesloten, helaas kunnen wij gezinnen en kinderen niet uitnodigen voor de Pinkster Kinderkerkviering. Wij gaan het weer doen zoals met Pasen, de viering zal worden opgenomen en is digitaal te zien via de website van onze parochie. De viering zal op locatie worden opgenomen. Op dit moment is de locatie nog niet bekend, laat u verassen. Op deze manier proberen wij er te zijn voor gezinnen en kinderen. De Jeugdkerkviering kan rechtstreeks worden bekeken via KerkTV – Tubbergen op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00 uur en via KerkTV – herhaling – bij alle locaties.
De Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via KerkTV – herhaling – bij alle locaties: http://pancratius.kerkentv.nl/ of via
Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/
Wees welkom, vier thuis met ons mee.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.