OVER GRENZEN GAAN

Beste parochianen,

De carnaval met zijn optochten komt er weer aan, rijk versierde wagens gaan over straat met het nodige geluid, loopgroepen uitgedost in dezelfde kleding, mensen die als individu meedoen. Kinderen die hun thema hebben uitgedacht. De verlichte optocht die door de straten van Tubbergen trekt. Zo heeft ieder dorp in onze parochie wel een carnavalsoptocht. Dat willen wij allemaal zien en meemaken, we gaan over onze dorpsgrenzen heen om de carnavalsoptochten te aanschouwen.

Carnaval is in staat om mensen over grenzen heen te halen, bij elkaar te laten komen om carnaval te vieren. Het lijkt erop dat de carnaval grenzen vervaagt, alsof er geen grenzen zijn. We komen om naar elkaars optochten te kijken, sommige wagens of groepen kom je elke keer weer tegen in de verschillende optochten. Met carnaval gaan we over grenzen heen!

In onze kerk komen we vaak samen om te vieren, zo af en toe willen wij parochianen over grenzen van hun dorp halen om samen te vieren. Bij de carnaval is dat geen probleem, we gaan naar elkaar toe. Bij onze kerk gaat het moeizamer om naar elkaar toe te gaan, dan blijven parochianen liever in hun eigen dorp. Waar dat wel gebeurt in onze kerk is bij de kinderkerk, de jeugdkerk en jongerenkerk Rock Solid. Jonge mensen die makkelijker over grenzen heen gaan om samen te vieren, samen te komen in een dorp, activiteiten te ondernemen. Dat zijn jonge mensen die binnen de kerk over grenzen heen gaan om samen kerk te zijn. Het moet blijkbaar groeien om naar elkaars kerk te gaan. Niet alle jonge mensen uit alle dorpen zijn daartoe bereid. Dan vraag je: waarom het ene dorp wel en het andere dorp niet? Wie kan mij daar een antwoord op geven?

Misschien is de carnaval een voorbeeld om over de grens te gaan, maar dan wel in de goede zin van het woord.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

 Zondag 3 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.:
Hendrika Droste-Boerrigter, Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Gerard Kempers (M’veen).

Int.: Hein en Marie Schurink-Vrerink, Bernard Boksebeld, Bennie Droste.
Woensdag 6 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

 Zaterdag 9 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: Bennie Bossink.

Int.: Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Schurink, Harry Booijink, Bennie Droste, Jan en Sieny Booijink-Alberink, Hein en Marie Schurink-Vrerink.

Woensdag 13 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

 Zondag 17 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Jan van der Ham, Jan Oude Vrielink.

Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Jan Hulskotte, Minie Arends-Veelers, Ben en Marie Hansté-Alberink, Manny Sanderink-Weernink, Siny Dijkers-Koopman, Harry Booijink, Harrie Groothuis.

KOREN

Za. 9 febr. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 17 febr. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 9 febr. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 17 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET

Za. 9 febr. 19.00 uur: geen.

Zo. 17 febr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 9 febr. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo.17 febr. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 9 febr. 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 17 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 20 jan.   €          51,00   Eigen kerk 20 jan.     €    41,65

Plaatsengeld 26 jan.   €          49,20   Eigen kerk 26 jan.     €    21,75

Collecte carnavalsviering                                                          € 399,49

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 19 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis tel. nr. 682039.

 GEBOREN

Wij feliciteren Jan, Iris en Fleur Droste van de Oosteriksweg 20 te Mander met de geboorte van hun dochter en zusje Nienke Gerda Rieki. Nienke is geboren op donderdag 10 januari 2019.

DOPEN

Zondag 10 februari zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Rens Rogier Jan Hamse van De Steenbrei 10 te Vasse, zoontje en broertje van Bas, Karen, Ties, Luc en Dirk Hamse
  • en
  • Anna Danee Reins van de Van Royensweg 84 te Kloosterhaar, zoontje en broertje van Johan en Tamara Reins-Kemna.

KBO VASSE

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 februari a.s. Het “Duo Remember” uit Oldenzaal zorgt voor een gezellige, muzikale middag.   …. Met oude liedjes van vroeger.

Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

Bericht van de Beheercommissie (voorheen Locatieraad) Vasse:

Allereerst : we hebben weer een voorzitter! Jos Olde Loohuis heeft zich bereid verklaard deze taak binnen onze commissie te willen vervullen.

Ten tweede willen we op deze plaats nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid van het volgen van de kerkdiensten via beeld en geluid: Vanaf 1-1-2019 zijn de kerkdiensten in de kerk van Vasse live te volgen via de knop “KerkTV” op onze website www.hpancratius.nl of via http://pancratius.kerkentv.nl.
Via deze mogelijkheden kunnen uitzendingen gekeken en ook teruggekeken worden op een later tijdstip. Om een kerkdienst te volgen heeft u een abonnement nodig en wordt u op basis van het eigen IP-adres aangesloten. De kosten van een abonnement bedragen € 5.- per maand. Er is dan toegang tot de uitzendingen via de computer, laptop, iPad of tablet!
KerkTV -uitzendingen zijn ook te volgen via uw TV, mits er internet aanwezigen is en uw TV is voorzien van een HDMI-aansluiting! Hiervoor dient er dan een zogenaamde “Marcus video ontvanger” te worden geplaatst en aangesloten op de TV. Hiermee is het niet mogelijk om op een later tijdstip terug te kijken, er kan alleen gekeken worden tijdens een uitzending. De kosten van een Marcus video ontvanger zijn incl. aansluitkosten € 249,- (dit zijn eenmalige kosten). Ook als u gebruik maakt van deze ontvanger, dient een abonnement voor € 5,- per maand afgesloten te worden.

Heeft u interesse voor KerkTV en wilt u een abonnement afsluiten dan kunt u contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat via tel. 06-33564002 of via e-mail info@hpancratius.nl. *

Tevens wordt dan uitleg gegeven over de technische mogelijkheden als u in het bezit bent van een Smart Tv.

Na het achterlaten van enkele persoonlijke gegevens worden de verdere acties in een vervolggesprek doorgesproken en afgestemd.
* Graag de volgende gegevens aan ons doorgeven:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer, zo mogelijk ook mobiel nummer
– Indien beschikbaar het mailadres

 

ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI 2019

03                 11.00 uur Kaartverkoop gala voor leden bij zaal

Bolscher Aansluitend kaartverkoop voor iedereen

06                 Ledenavond  (KPOV)

14                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 19.30 uur (CV de Speksch)

15                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 20.00 uur

16                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 20.00 uur

21                 Ledenmiddag (KBO)

27- 01 mrt     Bezoek aan zieken en bejaarden (CV de Spekscheeters)

MAART 2019

01                 10.30 uur Schoolcarnaval in ’t Eschhoes (Carnavalsver. de Spekscheeters)

01                 Speklappen Veurpreufoamd (CV de Spekscheeters)

02                 Optocht 13.30 uur, prijsuitreiking en feest in de tent (Carnavalsver. de  Spekscheeters)

04                 Jeugdoptocht 10.49 uur

Spekscheetersspeklappenrosenmontagmorgenundnachmitagspektakel 13.00 uur (Carnavalsver.de Spekscheeters)

05                 Bokverbranding 21.00 uur bij de Residentie (Carnavalsver. de  Spekscheeters)

06                 Bezoek Synagoge Enschede (KPOV)

21                 Ledenmiddag (KBO)

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUSPAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

LEZING GELOVEN NU:

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 februari 2019 en wordt verzorgd door pastor Saris met als thema ‘wat inspireert jou?’.

Ieder mens heeft momenten nodig om even bij te komen van de stress en drukte van alledag. Hoe deze momenten worden ingevuld, zal heel verschillend zijn. Het is interessant om na te gaan wat een ieder rust, inspiratie en nieuwe kracht geeft. Is dat een wandeling, een fietstocht, het luisteren naar muziek, het lezen van een boek, het zingen in een koor, de stilte of een viering?  Wat doen die momenten met je? En wat betekenen ze voor je? Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 14-02-2019

Thema:                      ‘Wat inspireert jou?’

Verzorgd door:         Pastor Saris

Tijd:                           10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

INFORMATIEBIJEENKOMST LOURDESBEDEVAART PANCRATIUS PAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek. De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoel gebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252