Vertrouw(de) toekomst

Nog een paar dagen en dan vieren we oud en nieuw. Het zal ook een andere jaarwisseling zijn als op 31 december om 24.00 uur de klokken het nieuwe jaar 2021 inluiden.  Er zal geen geknal en siervuurwerk zijn, geen buurtborrels en geen rondje familie. Het samenkomen met Kerstmis en rond de jaarwisseling zal in beperkte kring moeten plaatsvinden of via skype, zoom of bijvoorbeeld beeldbellen. Ook in onze parochie is het anders. Onze kerken zijn in deze kersttijd leeg. Wel zijn ze open om een kaarsje te ontsteken of om de versiering en de kerststal te bekijken. Maar de vieringen, die zijn alleen online te volgen. Deze moeilijke periode dwingt ons om te kijken naar wat belangrijk is in ons leven, het werpt ons ook deels terug op onszelf. Dit kan pijnlijk zijn en confronterend. Maar ondanks alles wat ons dit jaar is overkomen als gevolg van de coronapandemie en ondanks de lock down van dit moment, we vieren ook dit jaar weer dat het Christuskind opnieuw in ons midden geboren wordt. En dat geeft ons wellicht wat houvast, wat moed. Want hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe onzeker deze tijd ook is, wie gelooft in het Kind, zal er nooit helemaal alleen voor staan. De verplichte dagen van thuis blijven kunnen ons wellicht uitnodigen tot een stukje bezinning. Om eens na te denken over de diepere betekenis van Kerstmis. Durven we daadwerkelijk ons hart open te stellen voor dat Kind in de kribbe en wat heeft dat dan voor gevolgen voor het dagelijkse leven? Durven we in 2021 die stappen te zetten waarvan we al zolang dromen? Het roer om te gooien? Of gaan we door op de voor ons vertrouwde weg?  Maar kan dat laatste nog wel? Is die vertrouwde weg er nog wel nu we in grote onzekerheid leven? Nu velen hun baan verliezen, hun zaak zien afbrokkelen, we geliefden hebben verloren aan het coronavirus maar we ook zorgen hebben om de toekomst van onze parochie. Zeker is dat die vertrouwde weg er niet meer voor iedereen is. Om toch vol te houden  en door te gaan vergt moed en uithoudingsvermogen. Het vraagt doorzettingsvermogen én een stip aan de horizon. En die stip aan de horizon, dat perspectief, dat er licht doorbreekt, dat ‘het Licht’ doorbreekt is wat ik u allen van harte toewens. Niet alleen deze Kerst maar ook in 2021. Laten we proberen om elkaar door deze moeilijke periode heen te helpen. Er voor elkaar te zijn en ons innerlijke kompas af te stemmen op Hem die de naam draagt: ‘Immanuel’, dat wil zeggen: ‘God met ons.’ Van harte wens ik u een goede jaarwisseling en een gezegend 2021.

Hartelijke groeten, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Weekend 2/3 januari is er GEEN viering.

 Zondag 10 januari Eucharistieviering in de kerk m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Annie Steggink-Kamphuis.
Int.:
Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie Droste.

 Woensdag 13 januari is er GEEN viering.

 Weekend 16/17 januari is er GEEN viering.

 KOREN

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Herenkoor.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering

LECTOREN

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Ilse Bonke.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering

 ACOLIET

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering

 COLLECTANTEN

Zo. 10 jan. 09.00 uur: collecteschaal achterin de kerk.

Za./zo. 16/17 jan.: geen viering.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Misintentie kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Collecte kerst                         €      00,00

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 11 januari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk van Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van bijna 200 kerstpakketten en bonnen.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

Aanpassing projectplan Vastenactie 2020

Het Coronavirus heeft grote impact op de levensomstandigheden van mensen. Dit geldt ook voor de inwoners van Guatemala en de gevolgen van het Vastenactieproject voor de bewoners van de regio San Marcos. Daar bovenop komen ook nog eens de gevolgen van twee orkanen die veel schade hebben aangericht aan onder andere de landbouwoogst.

Daarom heeft MTC die vele families bijstaat een kleine aanpassing voorgesteld  in het oorspronkelijke projectplan waarvoor we vanaf de vastenperiode tot en met eind september 2020 geld hebben ingezameld. De drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus, Lumen Christi en Vastenactie zijn hiermee akkoord gegaan.

Een deel van het geld wordt nu aangewend om de gezinseconomie van 88 families te versterken door het verschaffen van middelen voor landbouwproductie of benodigdheden voor de voortgang van een familiebedrijf. Het gaat om families bestaande uit boeren en inheemse vrouwelijke landarbeiders-migranten, vrouwelijk huishoudelijk personeel, vrouwen met problemen van geweld binnen het gezin, vrouwen of gezinnen met Covid-19.  Op deze manier kunnen deze families hun gezinseconomie en voedselzekerheid versterken.

Omdat de regionale seminars en het departementale congres niet op de beoogde manier uit te voeren zijn vanwege het Coronavirus, maar wel door lokale seminars in kleine groepen en ook digitaal maakt dat dit minder kosten met zich meebrengt. Het geld dat hiermee bespaard wordt dus aangewend om 88 families te helpen bij het versterken van de gezinseconomie.

De oorspronkelijke doelen blijven staan. Voor families worden gezinsinkomens gegarandeerd waardoor er minder kans is op armoede en geweld binnen gezinnen.

Binnenkort komt er een update over de voortgang van het project via de diverse informatiekanalen.

Hartelijke groeten mede namens Inge Kuiphuis,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.