Teambuilding vrijwilligers Kinder-Jeugdkerk en Rock Solid.
Eindelijk kon het doorgaan, het stond twee jaar geleden op de agenda,
het kon zaterdag 25 juni plaats vinden. De drie werkgroepen die aandacht schenken aan kinderen, jeugd en jongeren konden elkaar gaan ontmoeten. Deze middag stonden niet de kinderen en jongeren centraal, het waren deze middag de vrijwilligers waar de aandacht naar uitging. Dit ging onder begeleiding van Anneke Hemmer die deze middag voor haar rekening nam. Van haar hadden de vrijwilligers vooraf een vragenlijst ontvangen die ze digitaal moesten invullen. Niet ‘even’ een aantal vragen beantwoorden, ze moesten er echt voor gaan zitten. Eén van de vragen: welk gebakje zou je uitkiezen bij de bakker? Tot hun grote verrassing stonden deze gebakjes deze middag op tafel, dat was een mooi welkom aan de vrijwilligers, je eigen gebakje, kop koffie of thee, en de vrijwilligers werden van harte welkom geheten.
Kennis maken onder het motto: niets moet, alles mag. Je mocht drie kaarten waar een uitspraak op stond van tafel pakken en jezelf voorstellen. Wie ben je, waar woon je en wat doe je in het dagelijkse leven, wat wil je over jezelf vertellen. Vervolgens gingen we samen door Geesteren wandelen met een aantal stops. Tijdens het wandelen werd er volop met elkaar gesproken, bijkletsen over alles waar we mee bezig zijn in ons dagelijkse leven. Uiteenlopende gesprekken werden er gevoerd. Tijdens de stops ging het over het vrijwilligerswerk: hoe lang ben je vrijwilliger, wat is je rol binnen de werkgroep, ben je een doener of denker. Zo stonden we in een kring om daar over te vertellen, het verliep spontaan, onder het motto: niets moet, alles mag! Welke vragen waren er nog meer voorbij gekomen in de vragenlijst: wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt? Welke blunder hoort bij wie? Samen, per werkgroep puzzelen en raden bij wie hoort welke blunder. Gezelligheid was ook een onderdeel van de middag er werd volop gelachen met elkaar. Rond de klok van 16.00 uur kwamen we terug in de dagkapel. Een laatste opdracht: een lijst met persoonlijke beschrijvingen, welke beschrijving hoort bij wie. Een laatste puzzel. Kennen wij elkaar na deze middag? Er was veel verteld en besproken deze middag, zo moeilijks was de laatste puzzel niet meer. Wij kregen een kaartje met een uitspraak om thuis over na te denken. Afsluitend was er een drankje met een hapje. Diaken Bert Huitink dankte de vrijwilligers voor hun inzet, voor hun enthousiasme voor de mooie activiteiten die worden georganiseerd. Anneke Hemmer werd bedankt voor de organisatie, voor haar was het de eerste keer, Anneke top gedaan.
Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis, het was een goede middag geweest, bijzonder om zo met elkaar kennis te maken, en het werkjaar af te sluiten. Samen werd er opgeruimd en afgewassen, zoals we dat altijd doen bij de activiteiten zo werd dat deze middag ook gedaan. De kinder- Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid wenst u een fijne vakantie. Zondag 18 september openen wij het werkbaar tijdens de Pancratiusdag.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Zaterdag 2 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Herman Droste, Santje en Toon Pegge -Kempers, Maria Weersink
Int.: ov. fam. Weersink-Braakhuis, Johan Groothuis, ov. fam. Koopman-Sand, Herman Wenneger, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Woensdag 6 juli 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 10 juli 09.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Annie Bossink-Booijink, Johan Groothuis.
Int.: Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis, Jan en Truus Ensink-Borggreve.

Woensdag 13 juli 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 16 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Herman Wenneger, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Koren.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Herenkoor.

Lectoren.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Marieke Hansté.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Ronny Booijink.

Collectanten.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Gerard Alberink.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Harrie Kemna.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Gerard v/d Aa.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Ine Bos.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : Johan Steggink.

Acoliet.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : geen.
Zo. 10 juli. 9.00 uur. : Hennie Engbers.
Za. 16 juli. 19.00 uur. : geen.

Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 19 juni € 28,00 / € 18,65
Plaatsengeld/Collecte 25 juni € 29,00 / € 19,40
Avondwake Siny Ode Luttikhuis-Nijhuis 27/6 € 308,23
Uitvaart Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis € 82,60

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 26 juli zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis, tel. nr. 682039.

Overleden
Dinsdag 21 juni maart is op 82-jarige leeftijd in het TMZ de Meulenhof in Tubbergen overleden onze mede-parochiaan Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis voorheen wonende aan de Denekamperweg 165 te Vasse. Voor Siny was maandagavond 27 juni de avondwake en op dinsdagochtend 28 juni de gezongen uitvaartviering waarna ze op ons parochiële kerkhof in Vasse is begraven.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen, samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuiskamer er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel of wilt U zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen. Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)

Woensdag 27 juli Pelgrimage van Zenderen naar Nijmegen,
Titus Brandsma Memorial
Titus, voorvechter voor vrede, wat heeft hij ons te zeggen
Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot ‘grootste Nijmegenaar aller tijden” We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering.
08:45 Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.
10:30 Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.
10:40 Ontvangst met koffie.
11:00 Start rondwandeling in kleine groepjes
12:30 Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.
13:00 Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.
13:45 In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.
15:00 Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.
Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma
school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.
15:30 Afsluitende viering in de kerk.
16:00 Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.
18:00 Aankomst Zenderen (naar verwachting).
Aanmelding
Per mail naar: karmeltwente@karmel.nl of 06 -20464520
Sluitingsdatum: zondag 10 juli
Kosten: €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)
Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel
Twente o.v.v. Busreis 27 juli
Meer informatie: u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd
Vrije gift De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan
we vooraf hebben begroot. Vrije gift, voor wie kan,
is zeer welkom. www.karmelcentra.nl/twente

Inzameling levensmiddelen broodnodig!
Beste parochianen,
Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022 twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen. Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen. Permanente inzameling levensmiddelen. Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen. Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden. Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA! Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin is er geld voor een dagelijkse warme maaltijd. Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind. Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten. Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer
NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.
We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand. Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker j.meupelenberg@hpancratius.nl of Tel. 06-20486904
Vooraankondiging Pancratiusdag
Het duurt nog een kleine drie maanden, maar hierbij laten we u vast weten dat de komende Pancratiusdag plaatsvindt op zondag 18 september 2022 om 10.30 uur bij de Kroezeboom in Fleringen ( in geval van slecht weer wordt uitgeweken naar de basiliek in Tubbergen). Er zullen activiteiten zijn van de kinder- ,jeugd- en jongerenkerk en het koor Cantiamo uit Albergen zal het stamkoor zijn in de viering. Zij zullen bekende liederen zingen die makkelijk in het gehoor liggen. Leden van alle andere koren uit de parochie zijn van harte uitgenodigd om bij hen aan te sluiten. Ze zijn dan welkom op de repetitie op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de kerk van Mariaparochie, waar de liederen voor Pancratiusdag worden doorgenomen. Na afloop van de viering op Pancratiusdag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. U bent van harte uitgenodigd! Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)