Een pas op de plaats maken!

Beste parochianen,

Afgelopen week begonnen de scholen weer, vakanties voorbij, brugpiepers naar een nieuwe school. Het kan allemaal weer, het kan weer na de corona, het kan weer na de zomervakantie. We kunnen herstarten met de 1,5 meter afstand. Wij hebben het een en ander in te halen, wat is blijven liggen? Dat geld ook voor de kerk. Kinderen die gedoopt moeten worden, Vormsel, 1e H communie. Pas op!

Als je gaat inhalen, dan ga je snelheid maken, vergelijk het met het inhalen met een auto, je moet even het gaspedaal iets dieper intrappen. Pas op voor de flitspaal, pas op voor gevaren op de weg. Met inhalen moet je alert zijn!

Binnen de kerk gaat het in het najaar om een inhaalslag, wij willen kinderen dopen, er staat een dubbel Vormsel traject op het programma. in Vasse willen wij in het najaar de 1e H Communie gaan vieren, zij hebben vorig jaar een jaar overgeslagen, er zijn kinderen die nu in groep 6 zitten en de 1e H Communie moeten ontvangen. Er is nog veel om in te halen.

De inhaalslag in onze kerk betekend ook alert zijn! Wat is haalbaar, ook op onze weg kan een flitspaal staan, of zijn er andere gevaren op onze weg. Tijdens de inhaalrace ‘in wat nog moet worden ingehaald’ moeten wij ook een pas op de plaats maken. Pas op! Het moet haalbaar zijn, vrijwilligers hebben de tijd nodig, zonder hen redden wij het niet.

Afgelopen week werden wij door de coronamaatregelen opgeroepen om een pas op de plaats te maken, de corona is een gevaar als wij te snel gaan. Pas op!

Onze inhaalslag mag iets langer duren, iets meer tijd voor nemen, dat het een bewuste inhaalslag mag gaan worden. Zo hopen en werken eraan om onze mooie kerk in beweging te houden. Dat onze geloofsstenen weer levendige stenen mogen worden.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

Er zijn in Vasse nog steeds geen vieringen in de kerk maar….

Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen. Er mogen maximaal 80 personen in de kerk. Is dit aantal bereikt dan zullen de deuren worden gesloten. Aanmelden vooraf is niet meer nodig.

Ook kunnen de vieringen nog steeds kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

Zondag 6 september om 10.00 uur is er een jubileumviering van 10 jaar Pancratiusparochie Tubbergen m.m.v. dames- en heren van de koren uit Vasse!!

Na de Pancratiusdag van 6 september zullen er ook in Vasse weer vieringen plaatsvinden.

Meer hierover in het volgende Parochienieuws.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

Pancratiusdag 2020: een jubileumweekend voor alle leeftijden!

Over een paar weken is het zover : dan vieren we het tienjarig jubileum van onze parochie op gepaste wijze.

Zaterdagavond 5 september om 20.00 uur is er een digitale “churchquiz” voor jong en oud. Het is een kwis die te zien en te horen is op de kerktelevisie en waar je aan mee kan doen door je aan te melden via onderstaand mailadres. Deze “churchquiz” is vergelijkbaar met de “pubquiz”, die in Groot-Britannië is ontstaan en uitgewaaierd is over de hele wereld. Ook in Nederland wordt deze quiz in vele cafés gespeeld. Op een digitaal antwoordformulier beantwoordt  men vijf rondes van tien quizvragen die de quizmasters stellen  en degene met de meeste punten wint.

Wat zou het leuk zijn als de oma’s en opa’s samen met hun kinderen en/of  kleinkinderen de quiz gaan doen! De eerste groep zal veel antwoorden weten  en de tweede groep kan zorgen voor het doorsturen van de antwoorden.

Men kan zich hiervoor aanmelden via het emailadres : pancratiusdag@gmail.com . Graag voor donderdag 3 september aanstaande. Op vrijdag 4 september krijgt u dan nadere informatie met de bijbehorende linken om mee te doen met de quiz.

In de pauzes tussen de verschillende rondes hopen we een koor te laten zien en horen. U hoort binnenkort welk koor dat zal zijn.

Zondag 6 september vindt er om 10.00 uur een eucharistieviering plaats met als thema : “De kracht van verbondenheid”. In verband met de corona maatregelen, zal de viering dit jaar plaats vinden in de basiliek in Tubbergen. Het pastoraal team zal voorgaan en uit iedere geloofsgemeenschap van de parochie zijn een aantal vertegenwoordigers uitgenodigd.   Vanwege het beperkt aantal plaatsen kunnen de andere parochianen deze viering alleen via de kerktelevisie zien. Wij vinden dit heel jammer,  maar vragen hierbij om uw begrip. Wij zijn nog in gesprek met een koor dat de zang zal verzorgen.

Speciaal voor de kinderen is er ter gelegenheid van het parochie jubileum een kleurwedstrijd. De  komende week wordt  via de basisscholen een toepasselijke kleurplaat uitgereikt , die daar ook weer opgehaald wordt.  De kinderen van de negen beste kleurplaten krijgen een prijsje. Een aantal kleurplaten zal te zien zijn in de basiliek tijdens het weekend. Zo kijken we uit naar een mooi Pancratius weekend! Hartelijke groeten,

Werkgroep Pancratiusdag

Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder , Anne Bossink, Angelique Fiselier en pastoraal werker Christianne Saris

 

HET H. VORMSEL GAAT WEER VAN START!

Na een lange periode gaat het Vormsel weer van start, als parochie hebben wij nog een voorjaarstraject in te halen en wij staan voor de start van het najaar traject. Hoe gaat dit een en ander vorm en inhoud krijgen.

VORMSEL VOORJAARS TRAJECT.

De Vormselviering uit het voorjaar die wij nog moeten inhalen gaat plaatsvinden op zaterdag 31 oktober, om 16.00 uur in Tubbergen voor de Vormelingen van Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Dezelfde dag om 19.00 uur in Geesteren voor de vormelingen van Geesteren.

Waarom twee vieringen op één dag? Er zijn door de corona veel Vormselvieringen in ons Bisdom geannuleerd, deze vieringen moeten ingehaald worden. Voor het Bisdom is het puzzelen om de Vormheren in te plannen. Wij hebben voor 31e oktober twee vieringen toegewezen gekregen. De werkgroepen hebben geloot waar om 16.00 uur en om 19.00 uur gevormd gaat worden.

DE VOORBEREIDING OP EEN ANDERE MANIER

Bij het vormen hoort voorbereiding. Deze bestond uit het volgen van 6 lessen, een startviering, een 2e ouderavond, kloosterbezoek en kennismaken met de Vormheer. Zo deden wij dat altijd. Dit keer gaan wij het anders doen. De voorbereiding gaat plaats vinden op één zondag. Wij beginnen deze dag met een opfris mis waarna de vormelingen gedurende de dag in groepen vier workshops volgen. We gaan samen lunchen. Aan het einde van deze dag proberen wij een live stream verbinding te krijgen met de Vormheer. Rond 16.30 uur zullen we deze dag afsluiten met de aanwezigheid van één van de ouders van de vormeling. Deze voorbereiding dag voor het voorjaars traject zal gaan plaats vinden in Geesteren.  Het grote voordeel van voorbereiden op één dag is dat je geen muziek- of sporttraining hoeft over te slaan omdat je vormsel les hebt. Nu is alles op één vrije zondag voor het Vormsel die je in je agenda zet. De voorbereidings- dag zal gaan plaats vinden op zondag 25 oktober, we starten om 09.00 uur in de kerk van Geesteren met de opfris mis.

VORMSEL NAJAARS TRAJECT

Het Vormseltraject voor het najaar kan ook van start gaan, voorgaande jaren werd dit voor de zomervakantie in gang gezet. Het najaar traject is voor kinderen uit Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie.

De informatieavond is gepland op woensdag 16 september om 19.30 uur in de kerk van Reutum. Deze avond is voor één ouder met vormeling. Aanmelding is nodig i.v.m. de corona maatregelen. Aanmelding bij b.huitink@hpancratius.nl

Ouders krijgen via school digitaal de informatie brief over de informatieavond.

Voor het najaar traject geld dezelfde voorbereiding als het voorjaar, voorbereiding zal gaan plaats vinden op een zondag. Dit moet allemaal nog gepland gaan worden, de werkgroep komt begin September samen voor overleg.

Voor vragen over het H. Vormsel kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens de Vormselwerkgroepen.

Diaken B. Huitink

 Laatste nieuws over het Pancratiusweekend

Zoals hierboven al naar voren is gekomen, vieren wij het tienjarig jubileum van onze Pancratius Parochie in het weekend van 5 en 6 september aanstaande. Met de “churchquiz” op zaterdagavond 5 september om 20.00 uur. Deze “churchquiz” is een variant van de “pubquiz” die in vele cafés wordt gespeeld. In verband met de corona maatregelen kunnen de deelnemers alleen via de computer thuis meespelen. Op een digitaal antwoordformulier beantwoordt men vijf keer tien vragen die de quizmasters stellen. Degene met de meeste punten wint.

Deze “churchquiz” is via de kerktelevisie te volgen.  Iedereen die echter wil deelnemen aan de quiz kan zich voor 3 september aanmelden via het emailadres: pancratiusdag@gmail.com met vermelding van : naam, adres en telefoonnummer. Het zou mooi zijn als deze quiz door jong en oud gespeeld gaat worden. Dus ouders en grootouders: nodig uw kinderen en kleinkinderen uit om mee te spelen. Zij zijn handig met de computer en u kunt de vragen weer makkelijker beantwoorden. Het verheugt ons dat we het koor “Nouveau” uit Reutum bereid hebben gevonden om te zingen in de pauzes van de quiz. En uiteraard hebben we voor de drie mensen die de hoogste score hebben gehaald een prijs! Meedoen dus!

Zondag 6 september om 10.00 uur vindt de eucharistieviering plaats die in het teken staat van “De kracht van verbondenheid”.

Wat hadden we deze viering graag gevierd bij de Kroezeboom in Fleringen. Met alle mensen die graag bij deze viering willen zijn. Helaas is dit in verband met alle maatregelen niet waar te maken. Vandaar dat de viering plaats vindt in de basiliek in Tubbergen en we alleen een aantal vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen hebben kunnen uitnodigen. De andere parochianen kunnen deze viering dus alleen via de kerktelevisie bekijken. We vragen hiervoor uw begrip.

Goed nieuws is dat we het dames- en herenkoor van Vasse bereid hebben gevonden om met een delegatie van hen te komen zingen, uiteraard met inachtneming van de voorschriften. We zijn daar heel erg blij mee!

Inmiddels zullen deze week de kleurplaten voor de kinderen deze week worden uitgedeeld op de scholen. Ook daar is een prijs mee te winnen!

We hopen op een gezellig en inspirerend Pancratiusweekend voor jong en oud!

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep Pancratiusdag,

Pastoraal werker Christianne Saris