DE KERKDEUREN GINGEN WEER OPEN…
Afgelopen zaterdagmiddag liep ik de kerk van Vasse binnen en er
was bedrijvigheid, voor in de kerk hingen de silhouetten van
kinderen. Vrijwilligers en kosters waren bezig om een viering voor te
bereiden. Het kinderkoor van Geesteren kwam binnen lopen. Wat
gebeurt hier? Samenkomen met kinderen en gezinnen in de kerk was
lang niet mogelijk, afgelopen zaterdag 26 Juni kon het weer. De
kerkdeuren stonden ver open om kinderen en gezinnen welkom te
heten. In een tweetal vieringen ontvingen 22 kinderen uit groep 5 en
groep 6 hun 1 e H. Communie. Wij waren blij dat er weer lachende
kinderen in de kerk zaten, ze waren mooi gekleed, de Fanfare stond
tussen de twee vieringen door buiten te spelen, een genot om dit
geheel te zien. Het kan weer en mag weer, ondanks de Corona, de
samenleving lijkt weer open te gaan, zo voelde het afgelopen
weekend. Wij hopen dat de komende weken velen de drempel van de
kerk durven passeren om de vieringen te bezoeken. Veel mensen
durfden dat nog niet, veel van deze parochianen zullen dit samen zijn
hebben gemist. Niet alleen het samen vieren werd gemist, de sociale
contacten werden gemist, wel vieren, geen kopje koffie. Niet even
horen hoe het gaat. Samen vieren en bijpraten hebben wij afgelopen
vrijdagavond gedaan, een Lourdes viering voor belangstellenden,
voor de vele vrijwilligers, voor wie ooit in Lourdes zijn geweest en
het gevoel van Lourdes voelen. Aansluitend kon iedereen op zijn of
haar plaats blijven zitten en kreeg koffie en thee aangeboden. Ook dat
kon weer, wel in de buitenlucht. Hoe groot de behoefte is aan sociale

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 4 en 11 juli 2021
Jaargang 48, week 27 en 28

contacten was afgelopen vrijdag zichtbaar. Wij nodigen u uiteraard
van harte uit om vieringen te bezoeken, u bent welkom zonder dat u
zich moet aanmelden, hoe fijn is dat voor de oudere parochianen.
Straks na de zomervakantie gaan wij kinderen in de andere locaties
voorbereiden op de 1 e H. Communie en het Vormsel. Wij hebben
inmiddels een inhaalslag gemaakt bij het dopen. Eind November
proberen wij in het ritme van het kerkelijk leven te komen.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink
Zondag 4 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus
Wenneger-Meijer, Maria Weersink, overl.fam.leden Weersink-
Braakhuis, Santje en Toon Pegge-Kempers, Herman Droste, Hein
Meijer, Ed Westgeest.
Woensdag 7 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zondag 11 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Annie Bossink-Booijink, Marie Booijink-Heerink.
Int.: Harry Booijink, vader en zoon Booijink (Kemper), Herman
Booijink (Kemper).
Woensdag 14 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Bertus Lenferink.
Zaterdag 17 juli 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand.
KOREN
Zo. 11 juli 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 17 juli 19.00 uur: Dameskoor.

-3LECTOREN
Zo. 11 juli 09.00 uur: Ilse Bonke.
Za. 17 juli 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
ACOLIET
Zo. 11 juli 09.00 uur: geen.
Za. 17 juli 19.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 11 juli 09.00 uur: Ine Bos.
Za. 17 juli 19.00 uur: Jan Veldhuis.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 19 juni € 51,00
Plaatsengeld/collecte 26 juni € 23,30
Afscheidsviering Ed Westgeest € 23,45
Kaarsengeld € 78,25
OVERLEDEN
Donderdag 16 juni is op 70-jarige leeftijd thuis overleden onze
medeparochiaan Ed Westgeest van de Denekamperweg. Woensdag
23 juni is hij na een afscheidsviering begraven op ons parochieel
kerkhof.
DOPEN
Zondag 4 juli zal door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap
worden opgenomen:
► Florien Saskia Agnes, dochter en zusje van Martijn, Karin en
Julan Nijhuis van De Dijnsel 25 te Albergen.
► Hein Jan Gerard, zoon en broertje van Rob, Yvette, Fieke en
Minke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander.KERKSCHOONMAAk

Dinsdag 3 augustus zal vanaf 8.30 uur de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Kottinkkamp. De contactpersoon voor
deze wijk is Ria Braakhuis, tel. nr. 680583.
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
OPROEP!!! OPROEP!!!
Zoals u wellicht allemaal wel weet is er in Vasse elk jaar de
mogelijkheid om uw zoon/dochter in groep 8 mee te laten doen aan
het H. Vormsel. Om dit mogelijk te maken is er hulp van vrijwilligers
nodig. In de verschillende geloofsgemeenschappen zijn er
werkgroepen die de voorbereidingen samen met Diaken Bert Huitink
vorm geven. Deze werkgroepen bestaan uit 2 of meerdere personen.
De Vormselwerkgroepen uit de verschillende locaties werken nauw
samen. In Vasse bestaat de werkgroep uit 1 persoon en dat is
ondergetekende. 1 Persoon is erg minimaal, er moeten veel
werkzaamheden gecoördineerd worden. De werkgroep heeft
uitbreiding nodig, wie staat op om het Vormsel in de toekomst door
te kunnen laten gaan.
Wij zoeken dus iemand die feeling heeft met de kerk en het geloof,
met jongens/meisjes en bereid is om van september t/m november
hier samen met mij tijd in te steken. U hoeft het niet zelf te

willen/kunnen, een opa/oma of buurvrouw mag natuurlijk ook. Voor
nadere informatie mag u altijd contact met mij opnemen.
Sandra Bouhuis Vormselwerkgroep Vasse 06-15564547 of Diaken
Bert Huitink 06-20432661
Er is meer nodig! Naast de Vormselwerkgroep zijn er vrijwilligers
nodig voor de doopwerkgroep, de werkgroep 1 e H. Communie. Wie
staat er op om deze werkgroepen te komen versterken? Welke jonge
ouders komen hiervoor in beweging? Pas geleden heb ik een oproep
gedaan voor de Jeugdkerk, graag zou ik een vrijwilliger uit Vasse die
deze werkgroep komt versterken. Helaas is daar geen reactie op
gekomen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert
Huitink 06-20432661. Ouders wij hebben u nodig!
BRUSSENCURSUS
Op 25 augustus gaat er weer een nieuwe Brussencursus van JMZ Go!
van start! De brussencursus is bedoeld voor kinderen die opgroeien
met een bijzondere broer of zus. Bij de Brussencursus staat het
opgroeien met een bijzondere broer of zus centraal.
Tijdens de cursus van 5 bijeenkomsten praten we over de
thuissituatie en krijgen we inzicht in onze emoties en manier van
handelen. We doen leerzame spellen en (knutsel) activiteiten die te
maken hebben met het opgroeien als jonge mantelzorger. Interesse of
wil je meer informatie? Meld je dan aan via  info@jmz-go.nl  of bel
naar 06-35894536.
DIT JAAR WEER BEDEVAART NAAR KEVELAER
Wij hebben als bestuur van de Broederschap Kevelaer Noord-Oost
Twente overleg gehad over de invulling van de augustus-bedevaart
dit jaar 2021. Ook dit jaar is nog heel anders dan zoals wij in
voorgaande jaren gewend waren. Maar toch is er wel hoop! Wij zien
in de media en om ons heen dat de vaccinatiecampagne in Nederland
nu echt goed op stoom komt. Onze overheid geeft aan dat voor
september alle volwassenen, die dat willen, gevaccineerd kunnen
zijn.
Wij hopen en verwachten dan ook, dat er in de loop van de zomer
meer mogelijkheden zijn, ook voor onze jaarlijkse bedevaart naar

Kevelaer. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van de Covid-19-
maatregelen die in Duitsland gelden. Wij zijn al wel bezig met de
voorbereiding van onze jaarlijkse tweedaagse bedevaart naar
Kevelaer. Naast de busprocessie, wordt ook de mogelijkheid geboden
om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Ook zal er in
principe een groep pelgrims wandelend naar Kevelaer gaan en zich
op vrijdag bij de andere pelgrims uit Oost Twente aansluiten.
Natuurlijk zal zowel tijdens de reis, als tijdens het verblijf in
Kevelaer rekening gehouden worden met op dat moment van
toepassing zijnde overheidsvoorschriften, zowel van de Nederlandse
als van de Duitse overheid. Voor het reizen met de bus geldt op dit
moment de verplichting om gedurende de reis een mondkapje te
dragen. De 1,5-meter regel geldt nu niet meer voor busreizen.
Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 27 en zaterdag 28
augustus 2021.
DE MUZIEKVERENIGING VAN VASSE ZAL DIT JAAR
VOOR DE MUZIKALE BEGELEIDING ZORGEN. Het koor
van Denekamp zal de zang verzorgen.
De intentie voor de bedevaart is : Adem in ons, Heilige Geest
Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:
Vrijdag 27 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost
Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit
vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is
ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken
wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt
ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar
het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze
rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.
Zaterdag 28 augustus is er 's morgens om 8.30 uur een plechtige
hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en er is om

14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we
weer huiswaarts.
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 26
augustus ’s morgens om 8.00 uur vanuit Geesteren en Denekamp.
Ook gaat er bij voldoende belangstelling een racefietstocht naar
Kevelaer, en wel op vrijdag 27 augustus om 6.00 uur vanuit
Ootmarsum.
De vieringen worden verzorgd door pastores, die de reis naar
Kevelaer begeleiden. Tussen de programma-onderdelen door is er
uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke
gesprekken. Dat is zeker ook waar bedevaart om gaat.
150-jarig jubileum
Vorig jaar, in 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de
Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging.
Omdat de bedevaart in 2020 niet kon plaatsvinden zal de viering van
deze bijzondere mijlpaal tijdens de bedevaart van dit jaar
plaatsvinden. Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de
bedevaart deel te nemen dan kunt u uzelf aanmelden bij de
plaatselijke broedermeester, met opgave
naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de
fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te
maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage
in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies zijn hierbij niet
inbegrepen. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen
met de plaatselijke broedermeester van uw parochie: Ria Kemna
(0541 680294) of Lies aan de Stegge  (06 50610870). Voor
specifieke informatie over de fietsbedevaart: Jos Bijen, Weerselo
(06–23997906) of Ria Vloothuis, De Lutte (06-22044822) of over de
wandelbedevaart: Gerard Lohuis, Ootmarsum (06–12353745).
SAMENWERKING MET DE H. PLECHELMUS PAROCHIE
In het kader van de samenwerking met de H. Plechelmus parochie
werkt ondergetekende vanaf heden 8 uur per week in Oldenzaal en
haar vier kerkdorpen. Het pastorale team van deze parochie heeft
behoefte aan ondersteuning in de opzet van het jongerenpastoraat.
Voor mij een uitdaging om met de ervaring vanuit onze parochie in

de Plechelmus parochie het jongerenpastoraat te gaan opzetten.
Jongerenpastoraat staat hoog in het vaandel, jongeren zijn onze
toekomst. In onze parochie is gebleken dat wij jongeren op een
eigentijdse wijze kunnen meenemen in het geloof. Geloof dat aansluit
bij hun levensfase. In onze H. Pancratius parochie is in bijna 6 jaar
veel ervaring opgedaan, de ervaringen vanuit Rock Solid zal ik
meenemen en gebruik van gaan maken in de H. Plechelmus parochie.
Dat zal consequenties hebben voor mijn taken pakket in onze
parochie, samen met mijn collega’s zal worden gekeken naar ons
taken pakket wat ik wel blijf doen en wat voor mij niet meer of
minder mogelijk zal zijn. Ik zal uiteraard de kinderkerk, jeugdkerk,
Rock Solid Junior en Rock Solid blijven aansturen. Wij zullen u
daarover informeren. Met hartelijke groet, Diaken Bert Huitink.
LOCATIENIEUWS
Het locatienieuws, of zoals in de volksmond het parochieblaadje
genoemd, wordt vanaf juni niet meer samengesteld door Silvia
Grootelaar, maar door Ingrid Hamse-Lummen. Na bijna
vijfentwintigjaar werd het voor Silvia tijd het stokje over te dragen.
Jarenlang heeft Silvia het locatienieuws verzorgd: met nauwgezetheid
plaatste zij de berichten van het parochiebestuur en pastoraalteam en
natuurlijk de berichten uit onze eigen locatie. Ook berichten die soms
te laat werden aangeleverd wist zij altijd nog wel te plaatsen. Naast
het samenstellen van het nieuws maakte zij ook de kopieën van het
locatienieuws voor de parochianen uit onze geloofsgemeenschap. De
commissie van beheer heeft namens de geloofsgemeenschap naar
Silvia grote dank uitgesproken voor het vele werk dat zij voor onze
geloofsgemeenschap heeft verricht. We hebben dit ondersteund met
een attentie. Inmiddels heeft de overdracht naar Ingrid Hamse-
Lummen plaats gevonden. We wensen Ingrid veel plezier en succes
bij haar nieuwe taak. Commissie van
Beheer
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur.
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het
mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)