Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius
Vasse
ZONDAG 7 en 14 november 2021
Jaargang 48, week 44 en 45

ALLERZIELEN, VIERING VAN HOOP EN PERSPECTIEF
Herfst. De bladeren vallen. We bevinden ons in een stille tijd. Tijd
om te bezinnen en te gedenken. Om stil te staan bij onze dierbare
overledenen . Dat deden we op 2 november met het feest van
Allerzielen. We gedachten hen die ons in leven en in geloof zijn
voorgegaan. Wat hebben ze voor ons betekend? Wat hebben ze ons
gebracht? Kunnen we zonder hen verder? Op het feest van
Allerzielen mochten wij ons verbonden weten in het gemis van onze
dierbaren, de mensen die ons leven de moeite waard maakten. Maar
we zijn ook verbonden in hoop en geloof dat er verbondenheid is
over de dood heen. Dat we als mens niet verloren lopen, niet in dit
leven en niet na de dood. Dat we ons geborgen mogen weten. Dat er
toekomst voor ons is, licht en leven dat blijft. Misschien zijn we in
die gedachte gesterkt door wat onze dierbaren hebben laten horen of
zien. Vertrouwen, overgave, of misschien een vredig heengaan. Het
kunnen heilige momenten zijn geweest. Momenten die te denken
geven over de verbinding van de hemel met de aarde. In de viering
van Allerzielen werden we in die gedachte gesterkt door de teksten
en de lezingen, waarin een bemoedigend perspectief wordt
aangereikt. Dat onze levensweg niet eindigt in de nacht, maar in een
nieuwe dag. We staken kaarsen aan voor onze overleden, waarmee
we willen zeggen dat hun licht zal blijven branden, in ons hart, en
ook bij God. En we ontvingen een handreiking hoe wij verder mogen
gaan in dit leven. Namelijk door de weg te gaan van de Liefde,
waarin Jezus ons is voorgegaan. Dat is de weg van de verbondenheid,
de weg van mens tot mens, de weg die dragende grond geeft, de weg
van verbondenheid over de dood heen. Het is de weg van het Leven
dat overwint.
Dat we met Allerzielen rust mochten vinden in ons hart en licht op
ons pad.
Hartelijke groeten, Pastoraal werker Christianne Saris

Zondag 7 november 09.00 uur. Weekend van de Diaconie
Woord en communie viering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Diaken Thöni
Int.: Anneke Weersink-Lohuis, Herman Wenneger,

Woensdag 10 november 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 14 november 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis
Int.: Familie Koopman-Sand, Harry Booijink, Hein Meijer, Anneke Weersink-Lohuis,
Overleden Leden Carnavalsvereniging De Spekscheeters, Herman Wenneger,

Woensdag 17 november 09.00 uur
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 20 november 19.00 uur. Ceciliafeest
Eucharistieviering m.m.v. het Dames en Heren koor.
Voorganger: Jan Veldhuis en Johan Steggink
Jaarg.: Ruud Bos, Gert Mulstege
Int.: Anneke Weersink-Lohuis, Bertus Bos,

KOREN
Zo. 7 nov. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 14 nov. 09.00 uur: Dameskoor.
Za. 20 nov. 19.00 uur: Dames en Heren koor

LECTOREN
Zo. 7 nov. 09.00 uur: Marieke Hansté
Zo. 14 nov. 09.00 uur: Ben Demmer
Za. 20 nov. 19.00 uur: Lies aan de Stegge

ACOLIET
Zo. 7 nov. 09.00 uur: geen
Zo. 14 nov. 09.00 uur: geen
Za. 20 nov. 19.00 uur: geen

COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.

KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 7 nov. 09.00 uur: Ine Bos
Zo. 14 nov. 09.00 uur: Johan Steggink
Za. 20 nov. 19.00 uur: Jan Veldhuis

COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 17 oktober €. 34,00
Plaatsengeld/collecte 23 oktober €. 68,42

KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 14 december vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bos, tel. nr. 680780.

VAN ‘IN DE SCHOOLBANK’, NAAR ‘VOOR DE KLAS’
Beste parochianen,
Afgelopen weekend hebt u wellicht de mededeling vernomen van
mijn veranderende werkzaamheden: met ingang van 1 november ben
ik voor 50% werkzaam als docent Levensbeschouwing aan het
Twents Carmel College in Oldenzaal. En met instemming van de
aartsbisschop, mag ik voor de andere 50% pastoor blijven van onze
H. Pancratius parochie. Dankbaar ben ik voor de kans, medewerking,
tijd en ruimte die mij gegeven is door het bisdom, de parochie, het
pastoraal team, parochiebestuur én door de school!
Het vinden van een stageplek…

In het voorjaar ben ik in Zutphen gestart met een opleiding tot een
basiskwalificatie pedagogiek en didactiek. Onderdeel van de
afronding is een stage bij een onderwijsinstelling, om kennis te
maken met de onderwijspraktijk. Voortvarend heb ik in eerste
instantie contact gezocht met hogescholen in de regio, maar om
uiteenlopende redenen bleek hier geen ruimte voor een stagiaire.
Daarop heb ik mijn aandacht verschoven naar het voortgezet
onderwijs, waar eigenlijk ten diepste mijn hart voor het onderwijs
ligt.
Kennismaking
Ik ben in contact gekomen met het Twents Carmel College in
Oldenzaal, dat op dat moment op zoek was naar een docent
Levensbeschouwing, HAVO/VWO bovenbouw. Het gesprek vond
plaats in een bijzonder ontspannen sfeer en ik voelde mij vrijwel
direct welkom. Enkele dagen later ben ik via de adjunct-directeur op
de hoogte gebracht van het feit dat de school en docenten graag met
mij verder willen en mij de kans willen bieden de stap in het
onderwijs te maken. Zij boden mij aan om parttime aan de slag te
gaan als docent Levensbeschouwing voor de bovenbouw
HAVO/VWO én om de 1e graads bevoegdheid te kunnen halen. In
concreto betekent dit twee en een halve lesdag, die in overleg met mij
vastgesteld worden. Dit geldt in eerste instantie voor het huidige
schooljaar 2021/2022, met ingang van 1 november a.s.
Deze kans heb ik niet aan mij voorbij willen laten gaan!
In een correspondentie met de aartsbisschop heb ik vervolgens mijn
motivatie toegelicht en daarop heeft hij ingestemd met een halvering
van mijn benoeming.
Beschikbaarheid voor de parochie
Natuurlijk betekent dit een verandering voor het pastoraal team,
parochiebestuur en onze parochie. In principe geef ik op
maandagochtend, donderdag en vrijdag de gehele dag les aan het
Twents Carmel College; daarnaast zal zaterdag voortaan mijn vaste
vrije dag worden. Op andere momenten van de week en de zondag
blijf ik dus beschikbaar voor de parochie, al zal dat ook de nodige
flexibiliteit en aanpassing vragen. In de komende tijd zullen wij als
pastoraal team daarom onze werkzaamheden tegen het licht houden
en waar nodig herzien. Daarover zal meer informatie volgen.
Voor nu hoop ik een waardevolle bijdrage te mogen leveren aan het
vak Levensbeschouwing en dat het zelfs voor onze parochie een
verrijking kan zijn.
Pastoor Casper Pikkemaat

NAJAARSCONCERT ST. CECILIA VASSE:
“ST. CECILIA IN CONCERT”
VASSE – Ruim twee jaar geleden vond de eerste editie van het
vernieuwde najaarsconcert van muziekvereniging St. Cecilia Vasse in
het Vasserse Eschhoes plaats. Een veelzijdige muzikale avond
destijds, jong talent én ervaren muzikanten lieten deze avond zowel
instrumentaal als vocaal van zich horen. De vernieuwde opzet werd
zeer positief beoordeeld, daarom gaat op vrijdagavond 19 november
a.s. “St. Cecilia in Concert”!
Gevarieerd programma
Zowel de muzikanten van het orkest als van de slagwerkgroep zijn al
weer geruime tijd bezig met het instuderen van diverse muzikale
stukken. Daarnaast is Cantiamo, een koor uit Albergen uitgenodigd
om enkele nummers ten gehore te brengen. Het orkest en enkele
leden van Cantiamo zullen bovendien op muzikaal gebied gaan
samenwerken. Ook zullen er bij dit concert weer een aantal (lokale)
solisten hun opwachting maken; Robin, Heleen, Sophie en Linde. Al
met al een gevarieerd en veelzijdig programma waar u natuurlijk van
harte voor bent uitgenodigd!
Toegangsbewijs
De toegang tot het najaarsconcert verloopt dit jaar, vanwege de
geldende coronaregels, op vertoon van een toegangsbewijs.
Zodoende kan de zaal zo optimaal mogelijk ingedeeld worden. Deze
toegangsbewijzen zijn online te bestellen via een invulformulier op
www.sintcecilia.nl, per e-mail (concert@sintcecilia.nl) of telefonisch
op nummer: 0653805025 (contactpersoon Laurens Veer). De kaarten
kosten € 2,- per persoon voor donateurs (max. 2 stuks) en € 4,- per
persoon voor niet-donateurs. Voor toegang zijn verder de geldende
coronaregels van toepassing; naast het ticket vragen wij u om uw
coronatoegangsbewijs (QR-code) bij de ingang te tonen. Het concert
start vrijdag 19 november omstreeks 20.00 uur en eindigt tegen 22.30
uur. De zaal in ’t Eschhoes (Hooidijk 21 Vasse) is deze avond
geopend vanaf 19.30 uur.

Graag tot ziens bij “St. Cecilia in Concert”

KBO
Volgende bijeenkomst:  “PUB Quiz m.m.v. SV Vasse en Heemkunde”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 18
november  a.s. Deze middag hebben we weer de PUB Quiz, die
opnieuw verzorgd wordt door de Activiteitencommissie v/d SV
Vasse (o.a. Jan Veldhuis en Laurens Bolscher) en
de Heemkunde (Johan Steggink). Na  2017, 2018, 2019 is dit al weer
voor de 4 e  keer, dat zij deze fantastische PUB Quiz verzorgen voor de
KBO. Iedere keer was het weer een fantastische middag….. op foto’s
locaties en personen herkennen, hoe goed kennen we oude Twentse
spreuken en oeroude Twentse woorden etc. Ook dit jaar zullen zij
zeker weer een mooi pakket aan vragen samenstellen, die vooral
betrekking hebben op achter ons liggende tijden. Het belooft dus
weer een gezellige middag te worden zoals eerdere edities van de
PUB Quiz.
Kom gewoon ook en laat je verrassen.
Locatie:                Zaal “Het Bolscher”  (QR-code verplicht)
Aanvangstijd:       14.00 uur.
Toneelavond op Donderdag 25 november om 20.00 uur
Na een jaar van afwezigheid i.v.m. Corona is er dit jaar weer een
toneeluitvoering van de Toneelvereniging Vasse. Voor de KBO-
leden geldt bij vooraanmelding weer een gereduceerde entreeprijs
van € 5,00 p.p.
Datum:  Donderdag 25 november
Locatie:    Zaal “Het Bolscher”  (QR-code verplicht)
Aanvangstijd:  20.00 uur.
Aanmelding vóór 13 november bij Fons Nijhuis:
0541 850 758  óf   (06) 37 28 62 37 of via   kbovasse@gmail.com

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER SINT MAARTEN
Donderdagmiddag 11 november staat weer een interessante
bijeenkomst gepland van Geloven Nu. Als tenminste de situatie
rondom Corona dit toelaat. Die middag zal het thema zijn Sint
Maarten, zeer toepasselijk op deze dag.  Pastoraal werker Mevr. C.
Saris zal dan een inleiding over het onderwerp houden. Op verzoek
van de deelnemers zullen de bijeenkomsten niet meer  ’s ochtends
maar op ‘s middags gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur.
Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:
Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat
door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)
Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen
Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht.
Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.
Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de
nodige voorzorgsmaatregelen nemen: elkaar de ruimte geven en bij
griep- of verkoudheidsklachten niet komen.
Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden.

Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt voor.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)