Kiezen voor vrijheid: een uitnodiging aan ieder van ons 

Op  5 mei vieren we in Nederland dat we in vrijheid leven. We staan stil bij het feit dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. 

Wat betekent vrijheid in het dagelijks leven? 

Daarover heeft Dr. Edith Eva Eger een heel boeiend boek over geschreven, getiteld “De keuze” met als ondertitel “leven in vrijheid”. Haar leven is vol duisternis geweest. Ze werd opgesloten in Auschwitz toen ze slechts een tiener was. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven. Ondanks alle afgrijselijkheden die ze heeft meegemaakt, raakte ze niet gedesillusioneerd en wist ze haar geestelijke en spirituele vrijheid te behouden. Haar wijsheid komt voort uit de ergste periodes in haar leven.

In haar boek geeft Edith Eger aan dat slechte dingen iedereen overkomen. Op een bepaald moment in ons leven zullen we lijden onder een situatie die veroorzaakt is door omstandigheden, mensen of organisaties waar we weinig of geen invloed op hebben. Waar onze verwachtingen in de war worden geschopt. Een situatie die we niet hadden kunnen voorzien en waarop we niet voorbereid zijn. 

Maar dan komt het erop aan welke houding we aannemen. Of we ons in ons denken helemaal laten beheersen door de situatie en ons daarin vastzetten. Waarin we blijven hangen in negatieve, angstige of kwade gedachten. Of dat we ons zelf bevrijden uit de gevangenis van ons denken  en de persoon worden die we ten diepste zouden mogen zijn. 

Edith Eger nodigt ons uit om de keuze te maken vrij te zijn, zoals zij heeft gedaan in de oorlog en in het leven daarna. Om steeds te kiezen voor het leven.Dat is ook de uitnodiging die wij als gelovigen ontvangen. Want het volle en rijke feest van het leven, is ons ook van Godswege gegund. In zijn licht en liefde mogen wij leven. Dat wij elkaar daarbij mogen helpen. 

Een vreugdevolle bevrijdingsdag gewenst!

Hartelijke groeten, 

Pastoraal werker Christianne Saris 

Zondag 9 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Annette Zoet.

Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie en Annie Bossink-Booijink, Manny Sanderink-Weernink, o.o. Steggink-Kamphuis, overl.fam.leden Koopman-Sand, Harry Booijink, Marie Wesselink-Reinerink, Riek Weersink-Demmer (nms. de KBO), Ria Oude Vrielink-Boksebeld (nms. de KBO), Annie Klaas-Oude Vrielink (nms. de KBO), An Oude Luttikhuis-Hannink (nms. de KBO).

 Woensdag 12 mei 09.00 uur GEEN VIERING.

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Int.: Hein en Marie Schurink-Vrerink.

Zondag 16 mei (Mariaweekend) 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer.

Woensdag 19 mei 09.00 uur Gebedsdienst door de Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 22 mei (Pinksterweekend) 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Johannnes Antonius Droste.

Int.: Marietje Rolefes-Stopel, Gerard Kempers, Hein Meijer, Harry Booijink, An Oude Luttikhuis-Hannink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr, Maria Wenneger, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte.

KOREN

Do. 13 mei 09.00 uur: Herenkoor.

Zo. 16 mei 09.00 uur: Dameskoor.

Za. 22 mei 19.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Do. 13 mei 09.00 uur: Wilma Kempers.

Zo. 16 mei 09.00 uur: Ronnie Booijink.

Za. 22 mei 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

ACOLIET

Do. 13 mei 09.00 uur: geen.

Zo. 16 mei 09.00 uur: Hennie Engbers.

Za. 22 mei 19.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Collecteschaaltje staat achterin de kerk.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Do. 13 mei 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 16 mei 09.00 uur: Jan Veldhuis.

Za. 22 mei 19.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

COLLECTES

Collecte 24 april   36,50

Collecte 1 mei   11,50

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 11 mei zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Oosterik.  De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste, tel. nr. 680371.

“Mijn heilige plek”

In de zomer van 2019 is er in onze parochie een fotowedstrijd gehouden met als thema: “Mijn heilige plek”. Er zijn 14 inzendingen bij het centrale secretariaat binnen gekomen. Uit deze inzendingen is een winnaar bekend gemaakt: de foto van een landkruis door Jan Veldhuis is als eerste uit de bus gekomen. We feliciteren Jan met het mooie resultaat, ook al is het alweer enige tijd geleden.

Het lag in de bedoeling dat al deze foto’s een rondgang zouden maken in al onze kerken. Maar helaas heeft het coronavirus vorig jaar in maart roet in het eten gegooid. Toch heeft men de rondgang weer kunnen oppakken. De foto’s zijn op dit moment tentoongesteld in onze kerk in Vasse. 

Appen met Pancratius!

Onze H. Pancratius parochie kan sinds kort gebruik maken van een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook via onze website aanmelden: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/
Cantorcursus binnen ons bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming. 

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

Colofon beheercommissie  Vasse

Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl

tel. 06-13263777;

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com 

tel.06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′