Tarieven H. Pancratius parochie met ingang van 1 oktober 2021

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,-
1e H. Communie € 30,-
H. Vormsel € 30,-
Huwelijksviering/-jubileumviering € 400,-
Jubileumviering in reguliere viering € 100,-
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *4

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

 

€ 400,-*1

€ 550,-*1

 

 

€ 300,-*1

 

 

Alleen condoleren in kerk/aula Zonder een viering € 125,-*1
Ter aarde bestelling € 100,-*1
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium € 100,-*1
Avondwake € 250,-*1
Gebruik aula per dag*1 Met een max. van € 300,-
(*1 max. € 600,-)
€ 100,-*1
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten/bewaarrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw € 700,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00
Onderhoud begraafplaats Per jaar € 5,00
Ruiming graf vw (Grafmonument) Eenmalig tarief € 200,00
Ruiming graf kind
(Grafmonument)
Eenmalig tarief € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar € 1250,00
Urnenmuur/graf bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Urnengraf Slechts op enkele begraafplaatsen mogelijk € 1250,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsen urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00
Opgraving Kostprijs
Intenties Misintentie € 10,00
Jaargedachtenis € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
Kerk TV Abonnement
(aan te vragen via: 0633564002 of via mail info@hpancratius.nl)
Per halfjaar € 30,00
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans. (m.u.v. sacramenten H. Communie en H. Vormsel)
 Uniforme collectes binnen parochie
*³ Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf.
Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale commissie van beheer.
*4 Tarief m.i.v. 01-10-2021  

Lokaal tarief: ga naar het gedeelte op de website van uw eigen geloofsgemeenschap
vw = volwassene