Aanmelden doopviering

 

 


Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

MEDEDELING I.V.M. CORONATIJD

Vanwege de gevolgen van het coronavirus is het al vanaf medio maart niet meer mogelijk om het sacrament van het doopsel toe te dienen. Daardoor is er inmiddels een lange wachtlijst ontstaan. Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei jongstleden is wel een versoepeling van maatregelen aangekondigd maar helaas geldt deze versoepeling nog niet voor het toedienen van het doopsel.

Zodra er weer gedoopt kan worden, worden nieuwe doopdata vastgelegd. De ouders van dopelingen die al waren aangemeld, zullen als eersten in de gelegenheid worden gesteld een nieuwe doopdatum te kiezen.
U kunt uw kind wel alvast aanmelden. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Te zijner tijd (in ieder geval na de zomervakantie) zullen nieuwe doopdata worden uitgeschreven. Hierover en over de wijze van de doopvoorbereiding zal dan meer bekend worden gemaakt.

Wat geldt voor de doopvieringen, geldt evenzeer voor de doopvoorbereidingen – deze worden ook tot nader order opgeschort.

Ouders die hun kind reeds hebben opgegeven, houden wij op de hoogte.

Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij deze graag en kan er contact met ons opgenomen worden.

Voorbereiding

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen.
U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Aanmelden

Het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie wordt centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: info@hpancratius.nl  Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding. Let wel: bij aanmelding gaat u ermee akkoord dat met het ontvangen van het sacrament van het Doopsel de dopeling lid wordt van de R.K. Kerk en wordt ingeschreven in de ledenadministratie van de parochie.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen.

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.


DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Mariaparochie, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen (pastoraal werker Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er in Albergen niet gedoopt worden. Ouders uit Albergen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.

Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastoraal werker Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.

Mariaparochie (doopviering 13:30 uur*, pastoraal werker Meupelenberg)
* Tijd doop 12:00 uur of 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum en/of Fleringen zijn

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.

Reutum (doopviering 10:30 uur, pastoraal werker Meupelenberg)

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.

 

Kring 2 (Geesteren, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Geesteren (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.

Tubbergen (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.


Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Langeveen (doopviering 12:15 uur, diaken Huitink)

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt er momenteel niet gedoopt.
Zie bovenstaande mededeling.

Vriezenveen

In Vriezenveen wordt momenteel niet gedoopt. Ouders uit Vriezenveen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.