Aanmelden doopviering

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.


MEDEDELING I.V.M. CORONATIJD

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat het coronavirus ons land en onze wereld in de greep houdt. Naast de ziekte, ervaren we de gevolgen ervan in de maatregelen die ons dagelijkse leven treffen. Ook onze H. Pancratius parochie ondervindt de gevolgen hiervan. Vanaf maart 2020 tot medio april dit jaar hebben er geen doopvieringen plaatsgevonden.

Het pastoraal team heeft inmiddels de draad weer opgepakt, rekening houdend met de geldende maatregelen.

Er worden maximaal twee dopelingen per viering gedoopt; meer dopelingen zou ook meer beweging van families en huishoudens geven. De Nederlandse kerkprovincie heeft een uitspraak gedaan ten aanzien van het aantal kerkgangers. Dit aantal hangt af van de grootte van de kerk. Waar mogelijk kan de doopviering gevolgd worden via kerktv/kerkomroep. Daar komt nog bij dat volgens de richtlijnen van het RIVM nog steeds ook thuis weinig mensen ontvangen kunnen worden. De liturgie voor de doopviering is verder ook aangepast en zoveel mogelijk beperkt tot de essentiële onderdelen.

De gezamenlijke doopvoorbereiding zal vooralsnog niet plaatsvinden. Wij vragen u als doopouders aan de hand van richtvragen die wij u zullen toesturen een geloofsbrief te schrijven en op te sturen naar de pastor die jullie kindje doopt. En we vragen jullie een half uur vóór aanvang van de doopviering aanwezig te zijn voor een korte voorbereiding op de doop van jullie kind én om kennis te maken met de pastor en de werkgroep.

Het is mogelijk dat de vaste dooppastor per locatie wordt losgelaten.
Er kan natuurlijk ook gekozen worden voor een latere datum wanneer er meer versoepelingen zijn toegestaan.


Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen.
U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

 

Aanmelden

Het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie wordt centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: info@hpancratius.nl  Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding. Let wel: bij aanmelding gaat u ermee akkoord dat met het ontvangen van het sacrament van het Doopsel de dopeling lid wordt van de R.K. Kerk en wordt ingeschreven in de ledenadministratie van de parochie.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen.

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.


DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Mariaparochie, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen (pastoraal werker Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er in Albergen niet gedoopt worden. Ouders uit Albergen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.

Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastoraal werker Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.

Mariaparochie (doopviering 13:30 uur*, pastoraal werker Meupelenberg)
* Tijd doop 12:00 uur of 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum en/of Fleringen zijn

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.

Reutum (doopviering 10:30 uur, pastoraal werker Meupelenberg)

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.

 

Kring 2 (Geesteren, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Geesteren (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.

Tubbergen (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.


Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Langeveen (doopviering 12:15 uur, diaken Huitink)

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

Om zoveel mogelijk kinderen in korte tijd te kunnen dopen zijn er op dit moment zijn er geen vaste doopdata gepland. Als u het doopformulier invult en opstuurt, wordt in overleg met u een doopdatum gekozen.

Vriezenveen

In Vriezenveen wordt momenteel niet gedoopt. Ouders uit Vriezenveen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.