Aanmelden doopviering

Klik hier voor: viering van het Doopsel (Een keuze uit gebeden, teksten en lezingen)
Klik hier voor: bijlage doopmap

Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Voorbereiding

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen.
U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Aanmelden

Met ingang van 2015 is het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: info@hpancratius.nl  Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen.

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.


DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen
of in parochiecentrum Reutum (pastor Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er in Albergen tijdelijk niet gedoopt worden. Er wordt op dit moment gezocht naar nieuwe leden voor de werkgroep. Zodra de doopwerkgroep op sterkte is, wordt er weer in Albergen gedoopt en worden de doopdata op de website geplaatst. Tot die tijd kunnen ouders uit Albergen kun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties. Ben je of ken je iemand die zich voor ca. 10 uur per jaar in wil inzetten voor de doopvoorbereiding? Meld je aan via het doopformulier hierboven. Het zou fijn zal als er ook in Albergen weer kinderen gedoopt kunnen worden.

Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastor Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

Zondag 19 mei 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 april 2019 in Fleringen)
Zondag 15 september 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 juli 2019 in Fleringen)

Reutum (doopviering 10:30 uur, pastor Meupelenberg)

Zondag 24 maart 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 26 februari 2019 in Reutum)
Zondag 19 mei 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 april 2019 in Fleringen)
Zondag 7 juli 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 11 juni 2019 in Reutum)
Zondag 15 september 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 juli 2019 in Fleringen)
Zondag 24 november 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 5 november 2019 in Reutum)

 

Kring 2 (Geesteren, Mariaparochie, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Geesteren (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 20 januari 2019 – diaken Huitink (doopvoorbereiding woensdag 9 januari 2019 – diaken Huitink)
Zondag 3 maart 2019 (doopvoorbereiding woensdag 20 februari 2019) – waarschijnlijk nieuwe datum ivm carnaval
Zondag 5 mei 2019 (doopvoorbereiding woensdag 17 april 2019)
Zondag 2 juni 2019 (doopvoorbereiding woensdag 15 mei 2019) – mogelijk nieuwe datum ivm kermis
Zondag 22 september 2019 (doopvoorbereiding woensdag 4 september 2019)
Zondag 6 oktober 2019 (doopvoorbereiding woensdag 18 september 2019)
Zondag 3 november 2019 (doopvoorbereiding woensdag 16 oktober 2019)

Tubbergen (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 3 maart 2019 (doopvoorbereiding woensdag 20 februari 2019) – waarschijnlijk nieuwe datum ivm carnaval
Zondag 5 mei 2019 (doopvoorbereiding woensdag 17 april 2019)
Zondag 22 september 2019 (doopvoorbereiding woensdag 4 september 2019)
Zondag 6 oktober 2019 (doopvoorbereiding woensdag 18 september 2019)
Zondag 3 november 2019 (doopvoorbereiding woensdag 16 oktober 2019)

Mariaparochie (doopviering 11:30 uur, pastor Linh)

Zondag 17 maart 2019 (doopvoorbereiding woensdag 20 februari 2019)
Zondag 16 juni 2019 (doopvoorbereiding woensdag 15 mei 2019)
Zondag 15 september 2019 (doopvoorbereiding woensdag 4 september 2019)
Zondag 13 oktober 2019 (doopvoorbereiding woensdag 18 september 2019)
Zondag 17 november 2019 (doopvoorbereiding woensdag 16 oktober 2019)

 

Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Langeveen (doopviering 12:00 uur, diaken Huitink)

Zondag 23 juni 2019 (voorbereiding donderdag 6 juni 2019)
Zondag 29 september 2019 (voorbereiding donderdag 12 september 2019)

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

Zondag 10 februari 2019 (voorbereiding donderdag 24 januari 2019)
Zondag 31 maart 2019 (voorbereiding donderdag 14 maart 2019)
Zondag 23 juni 2019 (voorbereiding donderdag 6 juni 2019)
Zondag 17 november 2019 (voorbereiding donderdag 31 oktober 2019)

Vriezenveen (tijd doopviering varieert, diaken Huitink)

Zondag 31 maart 2019, 12:00 uur (voorbereiding donderdag 14 maart 2019)
Zondag 29 september 2019, 10:30 uur (voorbereiding donderdag 12 september 2019)