Aanmelden doopviering

Klik hier voor: viering van het Doopsel (Een keuze uit gebeden, teksten en lezingen)
Klik hier voor: bijlage doopmap

Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

 

MEDEDELING I.V.M. CORONATIJD

 Voor alle publieke vieringen (waaronder dus ook doopvieringen) is bepaald dat deze tot 1 juni worden opgeschort. In de loop van de komende weken zullen we de ontwikkelingen nauwlettend volgen om te bepalen wanneer en op welke wijze er weer gedoopt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat vanaf dat moment meerdere doopdata zullen worden uitgeschreven. Wat geldt voor de doopvieringen, geldt evenzeer voor de doopvoorbereidingen – deze worden ook tot nader order opgeschort.

Ouders die hun kind reeds hebben opgegeven, houden wij op de hoogte.

Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij deze graag en kan er contact met ons opgenomen worden.

 

Voorbereiding

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen.
U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Aanmelden

Het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie wordt centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: info@hpancratius.nl  Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding. Let wel: bij aanmelding gaat u ermee akkoord dat met het ontvangen van het sacrament van het Doopsel de dopeling lid wordt van de R.K. Kerk en wordt ingeschreven in de ledenadministratie van de parochie.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen.

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.


DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Mariaparochie, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen (pastoraal werker Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er in Albergen niet gedoopt worden. Ouders uit Albergen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.

Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastoraal werker Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

Zondag 10 mei 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 21 april 2020)
Zondag 13 september 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 1 september 2020)

Mariaparochie (doopviering 13:30 uur*, pastoraal werker Meupelenberg)
* Tijd doop 12:00 uur of 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum en/of Fleringen zijn

Zondag 21 juni 2020, 12:00 uur (of 10:30 uur) (doopvoorbereiding dinsdag 2 juni 2020)
Zondag 13 september 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 1 september 2020)
Zondag 18 oktober 2020, 10:30 uur (doopvoorbereiding dinsdag 22 september 2020 in de Mariaborg)
Zondag 8 november 2020, 12:00 uur (of 10:30 uur)  (doopvoorbereiding dinsdag 6 oktober 2020)

Reutum (doopviering 10:30 uur, pastoraal werker Meupelenberg)

Zondag 10 mei 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 21 april 2020)
Zondag 21 juni 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 2 juni 2020)
Zondag 13 september 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 1 september 2020)
Zondag 8 november 2020 (doopvoorbereiding dinsdag 6 oktober 2020)

 

Kring 2 (Geesteren, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Geesteren (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 20 september 2020 (doopvoorbereiding woensdag 9 september 2020)
Zondag 11 oktober 2020 (doopvoorbereiding woensdag 30 september 2020)
Zondag 1 november 2020 (doopvoorbereiding woensdag 21 oktober 2020)

Tubbergen (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 20 september 2020 (doopvoorbereiding woensdag 9 september 2020)
Zondag 11 oktober 2020 (doopvoorbereiding woensdag 30 september 2020)
Zondag 1 november 2020 (doopvoorbereiding woensdag 21 oktober 2020)


Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Langeveen (doopviering 12:15 uur, diaken Huitink)

Zondag 28 juni 2020 (doopvoorbereiding donderdag 11 juni 2020)
Zondag 20 september 2020 (doopvoorbereiding donderdag 3 september 2020)
Zondag 8 november 2020 (doopvoorbereiding donderdag 29 oktober 2020)

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

Zondag 20 september 2020 (doopvoorbereiding donderdag 3 september 2020)
Zondag 8 november 2020 (doopvoorbereiding donderdag 29 oktober 2020)

Vriezenveen

Momenteel wordt er in Vriezenveen niet gedoopt. Ouders uit Vriezenveen kunnen hun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.