Met Pinksteren gaan de Kinderkerk online een viering verzorgen. De viering van Pinksteren heeft als thema: Kom in beweging! Hoe komen jullie als kinderen of als gezin het liefste in beweging? Wat doe je graag als je naar buiten gaat en in beweging gaat komen?

De werkgroep kinderkerk zou graag afbeeldingen van kinderen en gezinnen ontvangen die in beweging zijn. Laat maar zien hoe jullie in beweging zijn als je naar buiten gaat. Deze foto mag je mailen naar de Kinderkerk:
kinderkerk@hpancratius.nl

Lees hieronder meer:

CST-2021-04 Vraag Pinksteren Kinderkerk

Een Vrijheidsmaaltijd is meer dan een gezellig etentje. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid, stonden ook in de gemeente Tubbergen een aantal Vrijheidsmaaltijden op het programma. Corona gooide toen letterlijk roet in het eten, daarom wordt in de week van 1 tot en met 5 mei een nieuwe poging gewaagd. Ditmaal met maar liefst 1000 liter Vrijheidssoep.

In 2020 zou 75 Jaar Vrijheid groots gevierd worden. De landelijke aftrap zou gedaan worden in de gemeente Tubbergen, met toespraken, bussen die vanuit het Raadhuisplein naar alle provincies rijden en lunches met genodigden bij inwoners thuis. Onderdeel van deze dag zou ook de Schaepmanlezing zijn. Dit in het kader van de tweejaarlijkse landelijke Schaepmandag.

Door corona is dit alles niet doorgegaan. De werkgroep die dit destijds organiseerde, het landelijk comité 4&5 mei, de stichting Socires, het Wilminktheater en de gemeente Tubbergen besloten om in mei 2021 het herdenkingsjaar feestelijk af te sluiten in de gemeente Tubbergen. Omdat dit door corona weer in het water dreigt te vallen, is in februari besloten een documentaire te maken en online uit te zenden.

In de documentaire komen inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. Ook interviewde documentairemaker Bas Westerweel Frans Timmermans, historicus Mathieu Segers, filosoof Welmoed Vliegers en burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen over de vraag: hoe gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen? De documentaire is vanaf 1 mei om 13.00 uur te zien op www.vrijheid-verantwoordelijkheid.nl.

Ook de Vrijheidsmaaltijden worden dunnetjes overgedaan en wel met de Vrijheidsmaaltijdsoep waarvoor het recept speciaal voor deze gelegenheid door chefkok en schrijfster Yvette van Boven is ontworpen. “Als gemeente mogen we 1000 blikken soep uitdelen”, vertelt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Ik zou het mooi vinden als jongeren in de week van 1 t/m 5mei met een blik soep onder hun arm op bezoek gaan bij ouderen in onze gemeente en samen met hen soep eten en in gesprek gaan over vrede en vrijheid. Uiteraard één-op-één zodat we de coronamaatregelen goed kunnen waarborgen. En voelen mensen zich daar niet goed bij, dan kunnen ze er ook voor kiezen om het blik aan te nemen door de jongeren en even een praatje over de heg te maken.”

De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie wordt georganiseerd door de gemeente met hulp van jongerengroep Rock Solid en FC Noaber; de organisatie die vrijwilligerswerk en jongeren in de gemeente Tubbergen bij elkaar brengt. Jongeren die mee willen doen met deze actie kunnen zich hiervoor aanmelden https://www.fcnoaber.nl/aanmelden/. Kies vervolgens voor Noaberdeal Light.
Ouderen die het leuk vinden om jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via a.hampsink@noaberkracht.nl of tel. 06 4833 4634.

Kerkbalans.

Beste parochianen,

Afgelopen week las ik een stukje op de sociale media over kerkbalans, het 2e gedeelte van dit stukje wil ik graag met u delen, niet iedereen volgt de sociale media:

Hoe het in de toekomst gaat weet niemand, maar als er geen geld is, hoeven we hier helemaal niet meer over na te denken Daarom zet ik mij in voor de actie Kerkbalans. Deze week valt de envelop op de deurmat. Het maakt mij echt niet uit wie er wel of niet meedoet, maar denk er in ieder geval eens over na.

Er wordt gevraagd om er in ieder geval over na te denken, niet direct NEE zeggen tegen de kerkbalans, een vrijwilliger die dit aan u vraagt. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, geven voor de kerkbalans is investeren in pastoraat, investeren in mensen, investeren in geloof. Daarom wordt gevraagd om na te denken, wat is het u waard. Als voorbeeld noem ik de kinder-, jeugd- en jongerenpastoraat Rock Solid, het bloeit in onze parochie, dat kan alleen door te investeren. Ieder jaar is er budget beschikbaar om activiteiten rondom geloof te organiseren, daarmee investeren wij in gezinnen en jongeren. Er zijn meer voorbeelden. Wij investeren in nabijheid, wij blijven parochianen bezoeken, dat betekent investeren in mensen. Er zijn vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie, zonder vrijwilligers zou de kerk niet leven. Voor de toekomst zijn het vrijwilligers die de parochie moeten gaan dragen, pastorale teams worden kleiner. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, u investeert in mensen, u investeert in geloof.

Als diaken van het pastoraal team ervaar ik dat er in de huidige tijd van kerksluiting veel wordt gesproken over onze kerkgebouwen, dat is begrijpelijk. Een dorp zonder kerkgebouw is ondenkbaar, een samenleving zonder geloof is ook ondenkbaar. Het geloof zet mensen in beweging, geeft mensen energie en inspiratie.

Blijven meedoen aan kerkbalans is blijven investeren in geloof.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

Wie zijn de vrijwilligers van de Kinder-, Jeudkerk, Rock Solid en Rock Solid Junior? Via de parochiebladen en sociale media leest u over onze activiteiten. Velen weten niet wie de vrijwilligers zijn van deze werkgroepen. Graag wil ik, diaken Bert Huitink, u laten kennis maken met de werkgroepen en haar vrijwilligers. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en de kerk? De 3e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de Kinderkerk.

Wij zijn Marloes ter Haar en Stefanie Poppink uit Reutum, Linda Waaijer uit Geesteren, Ellen Kloosterman en Dorien Nijkamp uit Langeveen. Onder leiding van diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de kinderkerk.

Met de Kinderkerk hopen wij kinderen en hun ouders op een laagdrempelige en vriendelijke manier in contact te laten komen met het geloof en elkaar. We willen kinderen graag meegeven dat ons geloof mooie verhalen heeft. Deze verhalen kunnen ons helpen om gesprekken met elkaar te voeren over soms best ingewikkelde onderwerpen voor kinderen. Daarnaast verwonderen kinderen zich nog en dat is een prachtige eigenschap die we moeten koesteren. Naast de kinderen zijn de ouders ook belangrijk. We hopen dat onze vieringen ouders handvaten bieden om de basisverhalen van het geloof door te kunnen geven aan hun kinderen.

Vanuit de Kinderkerk organiseren wij het samen zijn tussen kinderen en hun ouders rond vaste thema’s als Pasen, Pinksteren, Kerstmis en daarnaast hebben we nog verschillende vieringen door het jaar heen. Vanwege Covid-19 zijn helaas meerdere bijeenkomsten vervangen door alternatieven. We hopen dat we zo snel mogelijk weer met zijn allen samen mogen komen en kunnen vieren. We vinden het altijd erg fijn dat de jongeren van Rock Solid ons ondersteunen bij de georganiseerde activiteiten.

Een kerk heeft geen toekomst en is saai, hoor je wel eens. Wij vinden van niet. De kerk is niet per se de plek waar het geloof alleen een plek krijgt, het kan op heel veel verschillende plaatsen. Het gaat om het samen zijn en het delen van de verhalen. Onze vieringen worden over het algemeen georganiseerd in de dagkapel van Geesteren en tussendoor bezoeken we verschillende locaties zoals de pastorietuin in Langeveen. We proberen het in de dagkapel voor kinderen zo laagdrempelig mogelijk te houden en door eerst samen te bidden, vieren en te zingen. We sluiten altijd af met een leuke activiteit en wat lekkers voor de kinderen en hun ouders.
Wij denken dat de manier van vieren zoals wij doen bij de Kinderkerk de basis is voor de toekomst. We hopen dat de mooie verhalen op deze manier doorgegeven blijven worden.

Geloof betekent voor ons een stukje basis en houvast in de opvoeding van onze kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze kinderen mee te geven om dicht bij zichzelf te mogen blijven. Het geloof is voor ons ook deels het doorgeven van tradities en het bewust tijd voor elkaar maken. Daar halen wij onze inspiratie en kracht uit. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is, momenten blijven organiseren en koesteren om samen verhalen te blijven vertellen en gesprekken te blijven voeren zodat onze kinderen ook het geloof kunnen beleven ieder op zijn of haar eigen manier.

In onze kerken (en in Albergen in de Mariakapel) staat weer een nieuwe paaskaars te pronken. Tijdens de Paaswake in Tubbergen zijn de negen kaarsen van onze geloofsgemeenschappen voor het eerst aangestoken.  Het was een mooi en indrukwekkend gezicht om ze naast elkaar te zien branden. Zoveel licht van Christus bij elkaar, daar gaat een kracht vanuit! En dan hebben we het nog niet gehad over de prachtige symbolen op de kaarsen: het kruis met daarachter het licht van Pasen, de Griekse letters Alpha en Omega (Christus als begin en einde, eerste en laatste) het jaartal,  de duif als symbool van de Heilige Geest, of het Lam met het vaandel, als teken van de opstanding.

De paaskaars zal gedurende de hele paastijd in de vieringen branden. Dus tot Pinksteren. Dan kunnen we zeggen dat de H. Geest het licht in ons hart heeft neergelegd. Daarna zal de kaars alleen bij een doop of uitvaart ontstoken worden. De paaskaars wordt altijd ontstoken vóór de viering, omdat Christus ons voor is gegaan in de verrijzenis, daar komt geen mensenhand aan te pas.

Dat de paaskaars ons geloof mag dragen en versterken. Dat het een baken mag zijn voor ons in moeilijke tijden. Dat we open mogen staan voor het licht ervan en het mogen ontvangen in ons hart. Het gedicht van Toon Hermans , uit de bundel : “van de schaduw en het licht” sluit hier mooi bij aan:

Heer,
Zoals het licht doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt en alle dingen aanraakt,
Zo breekt Uw liefde voor mij door
uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht
het warme licht van Uw liefde
op te vangen,
en de dag zal gezegend zijn.

Hartelijke groeten,
Pastoraal werker Christianne Saris

Pastoraal artikel maart 2021

Het Museumplein in Amsterdam is zo onderhand ‘spik en span’: sinds januari heeft de politie maar liefst elf keer moeten optreden – en vaak met waterkanonnen – om demonstraties te beëindigen. Deze demonstraties zijn bedoeld tegen de corona maatregelen. Nog even los van wat je hiervan vindt, leeft bij veel mensen een onrust om de ingeperkte vrijheid.

In het Oude Testament kennen we het verhaal van de Uittocht uit Egypte. Onder de hoede van Mozes trekt Israël door de woestijn naar het land van belofte; het land van melk en honing. Maar de tocht is zwaar. Bij gebrek aan water, ontstaat er onvrede. De ontberingen worden zó groot, dat het volk terug gaat verlangen naar Egypte. Men was er weliswaar onvrij maar er was tenminste voldoende eten en drinken. De onvrede leidt uiteindelijk tot een morren tegen Mozes en uiteindelijk ook tegen God.

Dit verhaal uit vervlogen tijden kan ons in de huidige tijd nog iets zeggen. Aller­eerst houdt het ons de spiegel voor, dat tij­dens een las­tig heden het verle­den ge­mak­ke­lijk wordt geïdealiseerd. Met regelmaat denken wij verlangend terug aan de tijd ‘vóór de corona­cri­sis’, een soort van “Toen was geluk nog heel gewoon…”. Ten tweede: ontzeggingen in het heden worden gemakkelijker geaccepteerd als er een concreet te verwachten toekomst is.

Voor het volk in de woestijn was het beloofde land van melk en honing nog ver weg. Men was in de hitte van de woestijn bezig met de eerste levensbehoeften zoals water en voedsel. Zo komen wij bij de spannende vraag of in de huidige situatie het perspectief voor ons duidelijk genoeg is. Het resultaat van de maatregelen is ongetwijfeld het terugdringen van het coronavirus; en de vaccinaties beginnen toe te nemen. Maar is dat voldoende om het nog even vol te houden? Zullen wij onze onderlinge betrokkenheid volhouden en alle inperkingen van onze vrijheden – nog even – blijven tolereren? Als je ziet en luistert, ontstaan er steeds meer scheurtjes. Ook wij beginnen te morren…

Als christenen zijn wij misschien wel de kunstenaars van het ‘uithouden’ bij uitstek, omdat we een toekomst bij God verwachten die zich pas over de grens van de dood aandient. Tot die tijd, die ‘hopelijk’ nog héél lang zal duren, mogen we ons richten op de zaken die er écht toe doen, om zo goed als die God te zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2021

Utrecht, Witte Donderdag – 1 april 2021

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Tekenen van hoop doen ons opleven. Wij kunnen sowieso niet zonder hoop en vooral in onzekere tijden hebben we die nodig. Dat weten wij allen nu maar al te goed. Tekenen van hoop die ons als Kerk doen opleven, blijft de Heer ons geven. Dat hebben we als Kerk ook hard nodig, zeker nu we ook de vieringen van de Goede Week en de Paastijd slechts in kleine kring kunnen vieren.

CST-2021-03-31 Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2021

Het koor Cantare uit Geesteren heeft, net als vorig jaar weer een Passie concert gemaakt.

U kunt dit concert beluisteren via KerkTv Herhaling of

 

Actie Paasattenties door H. Pancratius parochie, PCI H. Pancratius en de Protestantse Kerk Tubbergen.

De jaarlijkse Paasactie door de gezamenlijke kerken van Tubbergen en de PCI van de H. Pancratius parochie in de week voor Pasen, is inmiddels traditie geworden.

Zaterdagochtend 27 maart zijn er 183 Paasattenties rondgebracht naar hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kinderen en jongeren van de H. Pancratius parochie, de Protestantse Kerk Tubbergen en leerlingen RK basisscholen Aloysius uit Geesteren en De Wiekslag uit Tubbergen hebben voor alle ontvangers kleurplaten gemaakt of eigengemaakte kaarten met een Paasgroet.

Dank aan allen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd voor het slagen van deze actie.

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken. De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken. Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt. Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid. Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt (voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

De Pancratius Commissie
Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris