Ademen

Het bedevaartsoord Kevelaer heeft voor dit jaar het motto gekozen “Atme in uns Heiliger Geist”, “Adem in ons, Heilige Geest” in het Nederlands. Pelgrims die eind augustus per auto of per fiets naar Maria, Troosteres van de Bedroefden, zijn geweest, kunnen het zich nog herinneren. En straks op 1 november bij de afsluiting van het bedevaart seizoen, zal dit thema opnieuw klinken.

Het is wel treffend dat juist voor deze spreuk is gekozen, want sinds enige tijd kunnen we weer op adem komen, nadat we diezelfde adem zo’n anderhalf jaar hebben moeten inhouden. Misschien wel anders dan voorheen, zijn wij ons in de coronatijd bewust geworden wat onze ademhaling, proestend en hoestend, kan doen: het kan zelfs leven ontnemen.

Adem en leven horen bij elkaar, maar ook adem, leven en geest horen bij elkaar. Niet voor niets is het Latijnse woord voor adem en geest hetzelfde: spiritus. God blies de adem in Adams neusgaten en zo kwam het leven in hem, maar tevens de geest in hem. ‘Spiritus’ kan zowel adem, ademtocht betekenen als geest, ziel, het diepste innerlijk van de mens. Het is diezelfde Geest, die Maria in blijde verwachting deed brengen en haar maakte tot Moeder van God.

En voor ons? “Adem in ons, Heilige Geest”, voor hen die het gevoel hebben van “ik adem wel, maar ik leef niet meer”. “Adem in ons, Heilige Geest”. voor hen die buiten adem zijn. “Adem in ons, Heilige Geest”, voor hen die geen lange adem hebben of de hete adem in hun nek voelen.

Pastoor Casper Pikkemaat

Beste parochianen,

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland.

Groene Kerken en Vastenactie organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is daarom van groot belang. Zij roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen ze dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Elke stem (voetstap) telt. Doe dit samen, want daar zit kracht in.

Hoe kun je meedoen?

Als individu of als groep kun je je aansluiten bij de pelgrimstocht. Hoe groter de groep hoe meer gewicht we geven aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Er worden 11 etappes gelopen. Je kunt je opgeven om één (of meerdere) van de etappes mee te lopen met de pelgrims. Er wordt per etappe een klein bedrag aan servicekosten (2 euro) in rekening gebracht. Op zondag 10 oktober vindt de grote klimaatmars plaats. Iedereen uit heel Nederland kan dan aansluiten bij deze etappe van Amsterdam naar Hoofddorp, met de pelgrimsgroep voorop.

Wat is de route?

30 september: Enschede – Borne (15 km)
1 oktober: Borne – Goor (18 km)
2 oktober: Goor – Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate – Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn – Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen – Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort – Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km)

Elke etappe is tussen de 20 – 27 kilometer welke dagelijks wordt gelopen tussen 9.00 – 17.00 (m.u.v. etappe 1, die start in de middag).

Deze klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken.

 • Loop een etappe mee met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via www.vastenactie.nl of via onderstaande link. Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
 • Onderteken de klimaatpetitie. De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk. Zie de website www.vastenactie.nl of onderstaande link.

IK LOOP MEE                   IK TEKEN DE PETITIE

 Door middel van de  pelgrimstocht en de klimaatpetitie worden regeringsleiders opgeroepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Aandacht hiervoor wordt van harte aanbevolen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Versoepelingen binnen de RK kerken per 25 september

De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.

Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie.

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na vieringen voldoende geventileerd kan worden.
 • Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer nodig.
 • De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en de communiegang.
 • Volkszang is weer toegestaan.
 • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12 koorzangers komen te vervallen.
 • Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
 • Rituele contactmomenten (doop, vormsel ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.

Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de kerk.

Wat is nog niet toegestaan:

 • Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens
 • Tongcommunie
 • Doorgeven van collectemandjes/-schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
 • Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
 • Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

Welke maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
  Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de openbare weg:

Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.

Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.

 Verder:

 • Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

Op zondagmiddag 3 oktober om 13:00 uur vindt – bij goede weersomstandigheden – een oecumenisch event plaats onder de Kroezeboom in Fleringen. Deze bijzondere bijeenkomst komt tot stand door een samenwerking van de evangelische beweging 1LIFE uit Vriezenveen en de H. Pancratius parochie; voorgangers zijn dan ook Richard Grevelink en pastoor Casper Pikkemaat.

Het thema van dit samenzijn wordt ontleend aan Franciscus van Assisi, wiens naamdag op 4 oktober wordt gevierd. Franciscus behoort zowel binnen als buiten de kerk tot één van de meest aansprekende figuren, wiens spiritualiteit velen heeft begeestigd. In de overdenking zullen we stilstaan bij zijn manier van leven en geloven.

Daarnaast wordt de muziek verzorgd door de 1LIFE Worship band. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten én voor de jonge aanwezigen is er een luchtkussen om zich helemaal uit te leven!

Iedereen is van harte welkom! Neem alleen wel zelf een kruk of gemakkelijke stoel mee.

Beste parochianen,

Na de lange corona pandemie zijn de voorbereidingen op de 1e H. Communie en Vormsel weer begonnen. De werkgroepen en ook het pastores team hebben voor de komende maanden een flinke inhaalslag te maken. Wij zijn blij dat het weer mogelijk is, fysiek kinderen voorbereiden waar ze zolang op hebben moeten wachten.

We gooien het over een andere boeg, we gaan kinderen anders voorbereiden, wij draaien een pilot. De kinderen voor de 1e H. Communie worden op twee woensdagmiddagen voorbereid. Ze gaan op ontdekkingstocht door de kerk met de kerkpuzzel, wij leren ze het kruisteken maken, en het bidden van het onze vader. De 2e middag gaan de kinderen wederom naar de kerk, daar leren wij de kinderen wat wij doen als wij samen komen in de kerk. Als je naar de kerk gaat, ga je op visite, kinderen gaan ook op visite bij opa en oma of bij familie. Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten! De kinderen werken met een eigen ontwikkeld werkboek met huiswerkopdrachten.

De Vormelingen worden op één zondag voorbereid, niet meer zes lessen op een avond of een middag. Zondag 19 september is de 1e voorbereidingsdag geweest. Wij ervaren dat we moeten concurreren met trainingen en andere verplichtingen waar kinderen naar toe moeten. Een zondag waarin we starten met een opfrisviering, aansluitend gaan de kinderen vier workshops volgen. Een workshop over het koninkrijk van God waarin wij een legeraalmoezenier als gast hebben. Twee workshops gaan over luisteren en gehoord worden, een workshop over elementen van het Vormsel, kinderen spelen een kwartet spel. Bij de laatste workshop gaan ze kennismaken bij Rock Solid het jongerenpastoraat, daarin gaan ze met elkaar ontdekken wat hun talenten zijn. Ook de Vormelingen werken met een eigen ontwikkeld werkboek waarin de workshops staan omschreven.

De afgelopen maanden zijn wij aan de slag geweest om het over een andere boeg te gooien, wij zijn nieuwsgierig hoe dit gaat uitpakken. Wij horen geluiden van parochianen en ook van werkgroepen dat het een minimale voorbereiding is. Wij bieden als kerk meer aan dan deze voorbereidingen. Wij willen kinderen, jongeren en ook gezinnen meenemen in het geloof. Dat doen wij bij de kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid Junior en bij het jongerenpastoraat Rock Solid.  Er is meer dan alleen de voorbereidingen op de 1e H. Communie en het Vormsel. Wij willen gezinnen, kinderen en jongeren meenemen op de weg van het geloof. Wij ervaren dat wij gezinnen na de communie of Vormsel niet terug zien. Wij maken keuzes, willen onze tijd en energie op de juiste manier gaan inzetten. Deze pilot gaan wij uiteraard goed evalueren.

Wij hopen dat meer gezinnen de aansluiting gaan vinden bij de kinderkerk, bij onze jeugdkerk, bij Rock Solid Junior en bij Rock Solid.

Wij hopen dat u op deze manier geïnformeerd bent over de voorbereidingen op de 1e H. Communie en het Vormsel. Mogelijk heeft u vragen over de voorbereidingen, over keuzes die wij maken. Trek de pastores aan de jas, zij willen uw vragen graag beantwoorden.

Wij wensen de kinderen en de werkgroepen een goede voorbereiding toe op de 1e H. Communie en het Vormsel.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Inzamelingsactie gebruikt gereedschap

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.

Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:

-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)
Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.

Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn van harte welkom bij de inleverpunten.

Wat niet ingeleverd kan worden zijn:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur, schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Inleverpunt op vrijdag 15 oktober

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk) Ootmarsumsestraat 496; de hele dag

Inleverpunten op zaterdag 16 oktober  

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk); Ootmarsumsestraat 496, tot 9:00 uur
Albergen: bij Poppink; Hintvertsweg 26, van 9:30 uur – 12:00 uur
Fleringen: De Spil; Oldenzaalseweg 86, van 9:00 uur – 12:00 uur
Reutum: Brinkstraat 24; van 9:00 uur – 12:00 uur
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
Tubbergen: kerkplein bij de basiliek; Grotestraat 66, van 10:00 uur – 12:00 uur
Geesteren: parkeerterrein pastorie; Vriezenveenseweg 2, 10:00 uur – 12.00 uur.
Langeveen: Mariaschool, Kerklaan 2; van 9:00 uur – 12:00 uur
Vriezenveen: bij de kerk. Oosteinde  19; van 9:30 uur – 12:00 uur.

 

Lees hieronder de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior.

 

Oogstdankdag

Beste parochianen,

In  prachtig versierde kerken staan wij in het weekend van 25 en 26 september stil bij oogstdankdag. Het is elk jaar weer bijzonder om  te ervaren hoe vanuit het kleinste zaad de mooiste vruchten, groenten en bloemen tevoorschijn komen. Het lijkt zo eenvoudig, het ploegen, het zaaien en daarna het vanzelfsprekende oogsten maar niets is minder waar. Het is hard werken en de opbrengsten zijn elk jaar weer anders.

Het zijn voor vele boeren inmiddels zware tijden geworden. Strengere regelgeving, minder opbrengsten, steeds maar weer meer en anders moeten investeren. Het ontbreken van een lange termijnvisie voor boeren vanuit de overheid en het uitlekken van een doorberekening van het Planbureau voor de leefomgeving (PLB) over het onteigenen van boeren om de stikstofuitstoot te verminderen zorgt voor veel onrust. Al deze zaken en ontwikkelingen spelen vele boerenbedrijven parten. De vraag is voor hoeveel berdrijven de vruchten nog zoet zijn.

Tegelijkertijd beseffen wij ons als mensen dat er voor niemand zekerheden bestaan. Tijden veranderen, wijzelf veranderen en met voortschrijdende inzichten veranderen ook continu verdienmodellen. Eén ding is wel zeker, eerste levensbehoeften zijn noodzakelijk. Daarom hebben boeren een cruciaal beroep en kan de samenleving niet zonder hen voortbestaan.

De vraag die wij ons allemaal mogen stellen is: ‘Wat zaaien en oogsten wij in ons leven?’ We hebben dromen, verwachtingen, plannen, we werken ze uit en hopen op een goed resultaat, op goede vruchten.

Dat wij delen en zorg dragen, met en voor elkaar. Eenieder geven waar hij of zij recht op heeft. En laten wij allemaal een goede rentmeester zijn voor de schepping.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

Foto´s:

 1. Training in het huis van Julia: In totaal zijn 41 trainers opgeleid, die trainingen hebben gegeven aan ongeveer 480 vrouwen.
 2. Opname van getuigenis voor een podcast
 3. Foto van vakopleiding: Met steun van het project hebben bovendien 50 jongeren en vrouwen een training gevolgd in weven, naaien, potten bakken en informatica.

Vastenactieproject ¨Vrouwen weven een cultuur van vrede in Guatemala¨ ten einde

Het vastenactieproject ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala¨ is eind juli 2021 geëindigd. Heel veel mensen hebben zich vorig jaar ingezet om het streefbedrag voor het het project bij elkaar te krijgen. Maar wat is er mee gedaan?

Het project werd uitgevoerd door landarbeidersbeweging MTC in San Marcos Guatemala en bestond uit twee onderdelen:

 1. Aanpak van geweld tegen vrouwen
 2. Vakopleidingen aan jongeren en vrouwen

Door het Coronavirus kon pas in augustus worden gestart met trainingen aan vrouwen in de verschillende gemeenschappen. De trainingen gingen over thema´s als eigenwaarde, vrouwenrechten en hoe om te gaan met conflicten. Vanwege het Coronavirus organiseerden de vrouwen de trainingen in hun huis, en in kleine groepen. In totaal zijn 41 trainers opgeleid, die trainingen hebben gegeven aan ongeveer 480 vrouwen.

¨Ik wist niet dat zoveel vrouwen in mijn buurt te maken hebben met huiselijk geweld¨

Julia is één van de leden van de vrouwenraad die trainingen gaf in haar gemeenschap. Ze woont samen met haar man en vier kinderen in een dorpje omgeven door koffieplantages. Haar man werkt als buschauffeur met een eigen minibusje. Een aantal maanden kon hij niet rijden vanwege het Coronavirus. Daardoor kregen ze serieuze problemen om eten op tafel te krijgen. ¨Dat is me nog nooit gebeurd, dat we niet wisten hoe genoeg eten op tafel te krijgen.¨, vertelde haar man.  Door het verkopen van taco´s en verschillende andere dingen probeerden ze toch wat inkomsten te krijgen, maar het was een zware periode. Toch ging ze in augustus van start met de trainingen aan vrouwen. Ze had twijfels of de vrouwen in haar buurt wel interesse zouden hebben in deze trainingen, maar dat bleek wel het geval.  Julia: ¨Ik wist niet dat zoveel vrouwen in mijn buurt te maken hadden met huiselijk geweld¨. De trainingen hebben mij geholpen om andere vrouwen te kunnen helpen. We zijn nu een groep van 27 vrouwen die zich hebben georganiseerd.

Vrouwen organiseren zich

Oorspronkelijk was het idee om regionale seminars te organiseren, maar door het Coronavirus werd in het kustgebied besloten de seminars lokaal te organiseren. Hierbij werden lokale bestuurders en organisaties uitgenodigd en er werden concrete voorstellen gepresenteerd om iets te doen tegen geweld tegen vrouwen. Ook de lage deelname van vrouwen in lokale besturen kwam aan de orde.

Psychische en juridische hulp

Het project heeft ook psychische en juridische hulp mogelijk gemaakt. In de twee regionale kantoren kregen ongeveer 25 families juridisch advies bij huiselijk geweld en tientallen vrouwen, jongeren en kinderen kregen psychische hulp. Ook werden in beide regio groepstherapieën verzorgd.

Podcasts

Dankzijn het Vastenactieproject is er ook een podcast van acht programma´s opgenomen. Deze zijn te luisteren via internet, en zijn uitgezonden op twee lokale radiostations. Het ging in de programma´s over dezelfde thema´s als tijdens de trainingen, en vrouwen vertelden over hun ervaringen. De programma´s werden gepresenteerd door 8 jongeren en vrouwen die een training hebben gevolgd in het maken van podcasts.

Nieuwe apparatuur voor opleidingscentrum

Dankzij het project kon het opleidingscentrum in Comitancillo nieuwe apparatuur aanschaffen. Dit heeft de kwaliteit van de producten verbeterd, en ook het aanbod aan opleidingen vergroot. Naast pottenbakken, weven, naaien en informatica worden nu ook cursussen aangeboden in weven met een riem weefgetouw en borduren. Met steun van het project hebben bovendien 50 jongeren en vrouwen een training gevolgd in weven, naaien, potten bakken en informatica.

Het stopt hier niet

Een cultuur van vrede weef je niet in anderhalf jaar, en dus gaat MTC door met het geven van trainingen, ook in andere gemeentes en gemeenschappen. Met het Vastenactieproject heeft MTC veel vrouwen kunnen bereiken, die weer andere vrouwen kunnen helpen. Daarnaast gaat ook het opleidingscentrum in Comitancillo door met geven van vakopleidingen, waarbij de apparatuur die kon worden aangeschaft met het vastenactieproject van grote waarde is.

In 2020 zamelden de Heilige Pancratius Parochie, Parochie Lumen Christi en de Heilige Plechelmus Parochie geld in voor dit project, met steun van de Vastenactie. Het project werd uitgevoerd door landarbeidersbeweging MTC in San Marcos, Guatemala. Voor meer informatie, zie de blog van Inge Kuiphuis: www.missieinguatemala.wordpress.com

Pancratiusdag 2021 : Een heel goed begin van het nieuwe pastorale werkjaar!

We kunnen terugkijken op een geslaagde Pancratiusdag. De opkomst was goed: veel parochianen kwamen op de fiets naar de Kroezeboom. Alle 350 stoelen waren bezet. Er was een prettige sfeer en een goede aandacht. Het hoogtepunt van de viering bestond uit de presentatie van de symbolen en het bijbehorende verhaal van de geloofsgemeenschappen. In verband met de start van het nieuwe werkjaar  was aan hen de vraag gesteld: Waarin kunt u een licht zijn voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent?  Op die vraag kwamen mooie reacties en bijzondere symbolen , verteld en gepresenteerd door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen.

Albergen vertelde dat het sluiten van de kerk, niet het einde van de geloofsgemeenschap heeft betekend. Er werd gewerkt aan een nieuwe gebedsruimte en Mariakapel. Men heeft gastvrijheid ervaren bij andere geloofsgemeenschappen. Men wilde een helpende hand reiken aan andere geloofsgemeenschappen die met sluiting te maken zouden krijgen. Het licht was kleiner geworden, maar niet gedoofd. Het symbool was een foto van het interieur van de kerk voor sluiting en een kaars dat het licht nog brandde. “Aanvaard was is, laat los wat was, omarm wat komt”

Fleringen vertelde over hun positieve en stimulerende instelling die ze, ook in moeilijke tijden hebben uitgedragen naar elkaar. In coronatijd werd niemand vergeten en werden er creatieve oplossingen gezocht om elkaar een teken van leven te geven. Het symbool bestond uit een knapzak waarin een kaarsje zat dat licht, warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een noodhelper die ons veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en door (diepe) dalen. En een sleutelhanger met de tekst:“ God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

Geesteren vertelde over de deuren van de kerk die 365 dagen openstonden voor iedereen en die iedereen uitnodigde binnen te komen. Dat ze daarnaast hechten aan traditionele waarden en normen, dat ze trots waren op de vrijwilligers, een veerkrachtig waren gezien het aantal jonge mensen dat zich inzet en een groot saamhorigheidsgevoel hadden. Iedereen was welkom, ook in de toekomst. Als symbool was er een fotolijstje met een foto van een open deur met een eigen gemaakt gedicht van een open deur.

Mariaparochie gaf aan dat de trouwe, enthousiaste en loyale vrijwilligers de kracht en het fundament waren van de geloofsgemeenschap. Alles was goed geregeld en netjes op orde. Het symbool dat daarbij was een plak krentenwegge, als teken van noaberkracht en een tekening van de kerk.

Reutum gaf aan dat het bericht van de toekomstige sluiting van de kerk veel saamhorigheid en opbouwende energie had opgeleverd in het zoeken naar nieuwe wegen. Men bleef zich op het licht richten. Ze waren trots op de vrouwen die zich voor de kinderkerk van de parochie inzetten, de betrokken ouders die steeds te vinden waren voor de vormselwerkgroep en de grote groep jonge mannen die zich al jarenlang inzetten als acoliet. Het symbool daarbij was een zonnebloem: “Een bloem die trots zich richt naar het licht. Die groeit van de zon en ook best tegen een beetje regen kan. Zo’n bloem die vrucht draagt en niet te beroerd is om het te verspreiden. De zonnebloem: heel gewoon, heel krachtig en niet zomaar kapot te krijgen!”

Tubbergen was trots op het werk in de locatie maar ook op de goede samenwerking in de parochie. Zij hadden gekozen voor een ingelijste cirkel van negen handen.  De betekenis werd aldus verwoord: “We vinden dat we niet alleen als locatie maar ook als parochie goed samenwerken. We reiken elkaar de hand. We nemen elkaar bij de hand als het nodig is. We beschikken samen over scheppende handen. Door elkaars hand te pakken hebben we contact met elkaar. We dragen elkaar op handen om zo samen één parochie te vormen”

Vriezenveen had als symbool turf meegenomen, dat verbonden was aan de plaatsnaam. De eigenschappen van turf passen ook bij de geloofsgemeenschap van Vriezenveen: absorberend, bouwmateriaal, isolatiemateriaal, grondstof, en veerkracht. Zo wil Vriezenveen het vuur en de gemeenschapszin levend houden en blijven bouwen aan de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben ook een enorme veerkracht, zoals gebleken is na de brand in 1905 toen de kerk volledig verwoest was. Die veerkracht wensen ze iedereen toe.

Langeveen had als symbool een hanger meegenomen met geloof, hoop en liefde.

Zij gaven aan dat geloof, hoop en liefde de basis is voor de toekomst. Geloof biedt vertrouwen, hoop geeft licht en kracht en liefde is geven en ontvangen. Op deze drie pijlers willen zij , in samenwerking met de geloofsgemeenschappen, bouwen aan onze Pancratius Parochie.

( Vasse was door omstandigheden niet in staat geweest om een verhaal aan te leveren)

Tenslotte vertelde ondergetekende dat het pastoraal team had gekozen voor de symbolen zout en licht als kracht van ons allen , als kinderen van God. Door in deze geïndividualiseerde samenleving te werken aan onderlinge vriendschap en verbondenheid en zorg en aandacht te hebben voor elkaar. Door verbonden te blijven met de positieve boodschap van ons geloof dat het licht en de liefde het zullen winnen. En te geloven dat wij allemaal nodig zijn om dat door te geven. Iedereen kreeg na afloop een zakje met zout en een waxine lichtje, gemaakt door het dames en herenkoor van Mariaparochie.

Na de viering werd er nog gezellig koffie gedronken met een lekkere appelkoek en gingen allen zeer geïnspireerd naar huis.

Vriendelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris