Mijn naam is Inge Lansbergen. Ik ben zojuist begonnen met mijn stage in deze parochie. Ik volg de hbo opleiding Theologie op de hogeschool Fontys te Utrecht. Naast mijn studie ben ik werkzaam bij InteraktContour. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ik werk daar inmiddels al bijna vijftien jaar met veel plezier. Ik ben getrouwd en samen met mijn man hebben wij drie kinderen in de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar oud. Vrijetijd is  er naast studie, werk en gezin niet veel meer. Maar ontspanning blijft belangrijk. Ik probeer daar waar mogelijk tijd vrij te maken, voor onder andere scouting, creatief bezig zijn en de natuur in te gaan. Tijdens deze stage hoop ik weer veel nieuwe inspirerende (werk) ervaringen op te mogen doen.

Aanmelden weekendvieringen

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen teruggebracht wordt tot dertig personen.

Online reserveren

Voor het weekend van 24 en 25 oktober kan, online gereserveerd worden via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl via de knop “Meevieren”. (In de loop van de week is de link werkzaam, houdt u hiervoor de website in de gaten). U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” u de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U noteert vervolgens uw naam, achternaam en telefoonnummer en emailadres in de daarvoor bestemde vakjes. U kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten. U kruist het vakje aan dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens.

Dan klikt u op de knop “versturen”

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie (binnenkort) en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Ruim € 20.500,00 voor Vastenactieproject parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus

Topprestatie vrijwilligers MOV, scholen en parochianen in coronatijd!

Het eigen doelenproject van de parochies H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus in samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren, MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en Vastenactie heeft in Coronatijd ruim

€ 20.500,00 weten op te halen. Dit is 75% van het totaalbedrag dat was begroot. Dit is een gigantische prestatie. De Vastenactie zal dit bedrag eenmalig aanvullen tot 100% waardoor de beide projecten volledig uitgevoerd kunnen worden.

Te weten:

  • Het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
  • Aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum, vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.

Vanwege het feit dat niet alle geplande acties door konden gaan in de drie parochies, (hierbij kunt u  denken aan bijvoorbeeld de diverse sponsorlopen van de scholen, de themavieringen met collectes) zijn de MOV groepen van onze parochie tezamen met het pastoraal team, scholen en Inge Kuiphuis gaan nadenken over alternatieve acties.

In plaats van sponsorloopacties van basisscholen kwamen er flessenacties. Er werden prachtige kaarten ontworpen en gedrukt voor de verkoop. Er werd een jeugdviering gehouden in de basiliek in Tubbergen waarin kinderen Inge vragen konden stellen over haar werk en de projecten in Guatemala. Tevens was er de mogelijkheid om onder andere koffie, sleutelhangers, zakjes etc. te kopen die de Guatemalteken zelf hadden gemaakt.

De Vastenactie werd na Pasen verlengd tot 1 oktober. Deze verlenging kreeg de naam ‘Zomeractie’.

Graag willen wij eenieder bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische opbrengst.

Via de informatiekanalen van onze parochie, wordt u door Inge Kuiphuis op de hoogte gehouden van de voortgang van beide projecten.

Nogmaals dank, mede namens,

Leden werkgroepen Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) H. Pancratius parochie
Inge Kuiphuis
MTC, landarbeidersorganistie, Guatemala
Vastenactie

Hebt u nog niet gedoneerd en wilt u dit alsnog dan kan dat nog via bankrekeningnummer Vastenactie: Den Haag

NL21INGB0000005850  –  o.v.v. projectnummer 401397

Hartelijke groet, pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.

 

 

Lees hier onder de Nieuwsbrief no. 5 van de Kinderkerk.
In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat kinderen een ster kunnen kleuren. KLIK HIER voor het downloaden van de ster. U kunt de ster mailen naar kinderkerk@hpancratius.nl of per post versturen naar: Kinderkerk, Bachstraat 49, 7651 MS Tubbergen

 

Beste parochianen,

Het aartsbisdom heeft ons te kennen gegeven dat de getroffen coronamaatrelen op het gebied van de woord- en communievieringen worden verruimd, met alle voorzichtigheid die daarbij vereist is.

Dit betekent dat diakens en pastoraal werkers met een actuele zending van de aartsbisschop van Utrecht weer kunnen voorgaan in woord- en communievieringen in parochiekerken, in instellingen en in tehuizen. Daarbij dient wel de nodige voorzichtigheid t.a.v. hygiëne, ventilatie en fysieke aftand te worden betracht.

Dit betekent concreet dat er in alle locaties in onze parochie vanaf heden weer woord- en communievieringen worden verzorgd door de leden van het pastoraal team.

Helaas is het voor vrijwilligers nog niet toegestaan voor te gaan in woord- en communievieringen.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

 

 

 

 

Tubbergen, 15 oktober 2020

De corona besmettingen zijn flink toegenomen, de maatregelen zijn aangescherpt. Kan het vormen op 21 november doorgaan? Dat is de vraag die wij dinsdagavond na het bekend worden van de nieuwe maatregelen hebben gesteld. Is het verantwoord om de kinderen op zondag 15 november voor te bereiden, is de Vormselviering verantwoord en wat is mogelijk? Kan het Vormen voor de kinderen uit Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie doorgaan?

Samen komen in de kerk kan en mag met maximaal 30 personen, onze groep vormelingen is groter dan is toegestaan. Dat geeft aan dat het niet mogelijk is om samen te komen in de kerk. Er zijn koren die zouden zingen en voorlopig zijn gestopt, ook zij zijn niet beschikbaar. Ouders vragen is dit verantwoord?

Wij willen als kerk onze verantwoordelijkheid nemen, onze burgermeester heeft het advies gegeven om scherp te blijven, de corona maatregelen zijn er niet voor niets. Ze roept op om de corona maatregelen na te leven. Ook dit hebben wij in ons besluit mee genomen. Samen hebben wij een wel overwogen besluit genomen.

De voorbereiding op 15 november en het vormen op 21 november zullen niet door gaan.

Wij begrijpen dat vormelingen teleurgesteld zijn dat het niet door kan gaan, wij willen jullie het sacrament volwaardig meegeven, met voorbereiding, met een viering en een feestelijk moment thuis.

Wanneer gaat er wel gevormd worden?

Wij kiezen ervoor om deze groep vormelingen te laten Vormen in het voorjaar van 2021. Wij houden u op de hoogte wanneer dat plaats gaat vinden.

Mocht u vragen hebben over het besluit dat genomen is dan kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06 – 20432661.

Pas goed op u zelf, neem afstand, draag een mondkapje, we doen het voor elkaar!

Hartelijke groeten namens de werkgroepen Vormsel,

Diaken B. Huitink

 

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen per viering teruggebracht wordt tot dertig personen.

 

Weekend 17 en 18 oktober

Parochianen die de vieringen van aankomend weekend in de kerk wensen mee te vieren, kunnen zich daarvoor aanstaande vrijdagmorgen van 9.30uur tot 10.30uur alleen telefonisch (niet per email) aanmelden via het eigen lokale secretariaat; de contactgegevens zijn bekend via de informatiebladen en zijn te vinden op de locatiepagina’s van deze website. Het kan betekenen dat mensen teleurgesteld kunnen worden, wanneer het maximale aantal personen van dertig is bereikt.

 

Met ingang van weekend 24 en 25 oktober

Voor de daaropvolgende weekenden kan er alleen online gereserveerd worden via deze website van onze parochie. Daarop zal duidelijk worden aangegeven hoe er gereserveerd kan worden. Parochianen die een viering willen bijwonen en zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Het is een vreemde tijd en waarin we leven. Het coronavirus slaat weer toe, en daardoor worden er drastische maatregelen genomen. Voor de samenleving, maar ook voor de vieringen in kerken.  We mogen slechts dertig mensen per kerkviering toelaten en dat geeft heel veel beperkingen. En dat terwijl we net weer een beetje aan het opbouwen waren. Het leven dreigt in de verdrukking te komen en wordt er niet leuker op. Waar kunnen wij God vinden, waar vinden wij zijn kracht?

In deze oktobermaand denken we dan toch al gauw aan Maria. Zij had in haar tijd, ook met de nodige moeilijke omstandigheden te maken. Als moeder van Jezus, met de eigen weg die Hij ging, zijn onrechtvaardige dood, en de tijd daarna. En toch bleef ze staande en ging er kracht van haar uit. Wat was haar geheim? Haar geloof. Haar vertrouwen dat God naar ons omziet en ons zal leiden naar een nieuwe toekomst. Niet alleen toen, maar ook nu. In haar Magnificat zegt zij: ” Barmhartig is God van geslacht op geslacht”.

Wat is daarvoor nodig? Dat wij met Hem verbonden blijven. Met zijn goede Geest. Die in ieder van ons werkzaam kan zijn. Die ons kracht kan geven. Om met de ogen van God te kijken naar de wereld en naar elkaar. Met mededogen en compassie, betrokkenheid en aandacht. Dat wij zo, met elkaar, de weg weer mogen vinden.

Laten we niet schromen om ook Maria daarbij te betrekken, door tot haar te bidden en bij naar te leggen wat ons bezighoudt. Dat zij ons steun en kracht mag geven en zij voor ons een Moeder van Altijddurende Bijstand mag zijn. Maria bid voor ons!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Lezing: ‘Eucharistie in de Kunst’, door mgr. Woorts  op donderdag 15 oktober a.s. gaat niet door.

De lezing die om 19.30 uur zou worden gegeven in ‘De Cocer’, te Rossum, in het kader van het jaar van de eucharistie komt vanwege de toename van coronabesmettingen te vervallen.