Samenzijn Wereldlichtjesdag 2021
De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag m.m.v. koor Cantiamo uit Albergen begint om 18.15 uur in de H. Pancratius basiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Voor
Ouders, gezinsleden, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

Aanmelden 
Via het e-mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via  “Aanmelden Wereldlichtjesdag”
-Met vermelding van de naam van uw kind/kinderen/een kind
-De toestemming of de naam van uw kind/kinderen/een kind genoemd mag worden tijdens het samenzijn
-Met hoeveel personen bent u aanwezig tijdens het samenzijn
-Of u een herinneringskaart wilt ontvangen met de naam van uw kind/kinderen/een kind
 (Als u een herinneringskaart wilt ontvangen dan dient u tevens uw adresgegevens in te vullen)
-Of u wenst dat er op de website een kaarsje wordt ontstoken voor uw kind/kinderen/een kind
(Er zal dan een kaarsje worden ontstoken op de website. Zie “Een kaarsje voor” )

Downloaden hart
U kunt vanaf 24 november een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/kinderen/een kind kunt schrijven.

Download hier een hartje

Boekje
Het boekje van het samenzijn kunt u vanaf 11 december downloaden.

 

 

 

Download hier het boekje

 

Op deze pagina branden we een kaarsje voor uw kind/kinderen/een kind. Opgave is mogelijk via “aanmelden Wereldlichtjesdag”

Siem en Luuk Olthof

Teun Engbers

U kunt hier uw kind aanmelden voor Wereldlichtjesdag op 12 december 2021 van de H. Pancratius parochie

  Pancratius God’s talent
  Talenten, ieder mens heeft ze. We kunnen hiermee het beste in onszelf naar boven halen én bij anderen. Ook als parochie hebben we volop talenten. Deze kwamen tijdens Pancratiusdag naar voren in de verschillende symbolen met uitleg. We mogen al onze talenten in zetten om levende diaconale geloofsgemeenschappen te zijn. Meer informatie over het weekend op 6 en 7  november 2021 en hoe dit vorm zal worden gegeven volgt te zijner tijd.
   
  Pancratius God’s talent! Laat ook jouw talent stralen!

  Lezing: Buiten dienst- toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek

  Kerksluitingen – bijna elke Nederlandse parochie heeft ermee te maken. Het is een onderwerp dat vanuit kerk, overheid en media dan ook volop aandacht krijgt. Maar meestal gaat het dan om allerlei praktische beslommeringen. Hoeveel geld levert een kerkgebouw op? Wat is een goede herbestemming?

  De schrijver Anton Stolwijk volgde het laatste jaar van de Sint Josephkerk in Alkmaar voordat het gebouw werd verkocht aan een projectontwikkelaar. Hij werd lid van het Ritmisch Koor, ging mee op ziekenbezoek, poetste het koperwerk en ging wekelijks ter communie. Over zijn ervaringen schreef hij het tragikomische boek Buiten Dienst – toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek, dat is verschenen bij uitgeverij De Geus.

  Vanaf mei 2021 trekt Anton Stolwijk langs Nederlandse parochies voor een serie lezingen over zijn boek.

  Zondagmiddag 26 september om 15.00 uur komt hij in de CoCer in Rossum. Toegang: gratis
  Opgave vooraf wordt op prijs gesteld: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

  Meer informatie volgt t.z.t. in de informatiebladen, op de website van de parochie en via FB.

  Met ingang van 5 juni jl., is maximaal 15% van de normale bezetting toegestaan, mits de gelovigen op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten en dit kerkgebouw meer dan 300 zitplaatsen bevat. Voor kerkgebouwen onder de 300 zitplaatsen is de maximale bezetting opgeschroefd naar 50 personen, mits ook zij op anderhalve meter plaats kunnen nemen van elkaar. Dit betekent voor de kerkgebouwen in onze parochie het volgende:

  Locatie Aantal zitplaatsen
  Fleringen 53
  Geesteren 85
  Langeveen 53
  Mariaparochie 84
  Reutum 65
  Tubbergen 78
  Vasse 68
  Vriezenveen 38

  Deze aantallen gelden voor alle weekendvieringen, doordeweekse vieringen, doopvieringen en andere liturgische vieringen in het kerkgebouw. Voor uitvaartvieringen is al langer een uitzondering van 100 personen, mits zij op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

  Met ingang van het weekend 19/20 juni a.s. komt het online reserveren voor weekendvieringen te vervallen.
  Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat.
  Vriendelijk verzoek om in verband hiermee tijdig aanwezig te zijn.

  Voor de Lourdesviering op 25 juni a.s. kunt u zich voorlopig nog wel aan melden via MEEVIEREN.

  Op zondag 21 februari a.s. neemt de geloofsgemeenschap Albergen afscheid van de H. Pancratiuskerk in het dorp. Die dag vindt om 10:30 uur de allerlaatste Eucharistieviering plaats in de kerk, waarna deze op 1 maart a.s. – naar het decreet van de aartsbisschop van Utrecht – aan de eredienst onttrokken is.

  Slotviering

  In de laatste Eucharistieviering gaat het pastoraal team van de H. Pancratiusparochie voor. Vanwege de coronamaatregelen zullen alle Albergse parochiekoren, te weten kinderkoor Unique, Vocal Devotion, het Pancratiuskoor en Cantiamo met 4 zangers per koor om beurten hun medewerking verlenen. Daarnaast zullen ook andere vrijwilligers van de geloofsgemeenschap een taak in de viering hebben. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.

  Buiten de medewerkers aan de viering kunnen maximaal 30 parochianen toegelaten worden. Om iedereen een gelijke kans te geven zullen de individuele plaatsen verloot worden onder de mensen die zich hiervoor aanmelden. Voor wie niet bij de viering aanwezig kan zijn, is deze te volgen via een livestream of via de kerk-tv link op de website van de H. Pancratiusparochie. Tevens zal de viering opgenomen worden, zodat deze ook later terug te kijken is.

  Afscheid nemen van kerkgebouw

  ‘s Middags is er tussen 13:00 uur en 17:00 uur voor iedereen die dat wil de gelegenheid om afscheid te komen nemen van het kerkgebouw. De kerk en sacristie zijn daarbij toegankelijk, met de mogelijkheid tot stil gebed of om een kaarsje op te steken. Ter herinnering aan de bijzondere vieringen die door de jaren heen in het kerkgebouw gehouden zijn, zal de kerkversiering daar speciaal op zijn aangepast. Er is een doorlopende presentatie van film- en fotomateriaal die vele herinneringen zal oproepen. De doopboeken, huwelijksboeken en overlijdensboeken liggen voor iedereen ter inzage op een speciale plek in de kerk. Er is koffie en thee en ook aan de kinderen wordt gedacht. Uiteraard dienen bij dit alles de coronamaatregelen in acht genomen te worden en wordt de aanwezigen gevraagd een mondkapje te dragen. Vrijwilligers zullen aanwezig zijn om een en ander in goede banen te leiden.

  Vorig jaar 7 juli 2020 werd tijdens een speciale informatieavond bekendgemaakt dat voorbereidingen zouden worden getroffen om de kerk van Albergen aan de eredienst te onttrekken; twee maanden later is eenzelfde bericht ook uitgesproken over vijf andere kerken van onze parochie. Dit toekomstperspectief heeft een flinke impact op onze parochie en dat blijft onze en elkaars aandacht en zorg verdienen. Tegelijkertijd zijn er t.a.v. Albergen ook stappen gezet in dit proces met een hoorzitting in de kerk en met zeer waardevolle bijdrages van parochianen over de toekomst van de geloofsgemeenschap.

  Daarnaast heeft het parochiebestuur van de H. Pancratius parochie de formele stappen gezet in dit proces van onttrekking aan de eredienst en heeft in het najaar een uitgebreid verzoek neergelegd bij de aartsbisschop van Utrecht. Op 22 januari 2021 heeft de aartsbisschop van Utrecht het decreet uitgevaardigd om de kerk van de H. Pancratiuskerk te Albergen aan de eredienst te onttrekken (de tekst kunt u lezen onderaan deze pagina). Middels dit bericht wordt iedereen ervan in kennis gesteld. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 1 februari 2021, kan aan de aartsbisschop een aangetekend verzoek gericht worden voor verbetering of herziening van dit decreet.

  In het decreet staat vermeld dat zondag 21 februari a.s. de laatste viering zal zijn, waarna op 1 maart de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een commissie, bestaande uit vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Albergen, is inmiddels bezig invulling te geven aan deze zondag; meer informatie zal daarover volgen. Wellicht ten overvloede is te vermelden, dat we rekening zullen moeten houden met de maatregelen omtrent het coronavirus.

   

  Albergen H.Pancratius Decreet onttrekking aan eredienst 2021-01-21

   

   

   

  Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharistie een succes te maken, heeft het Aartsbisdom Utrecht gebedskaarten, banieren en draagspeldjes verspreid. Deze zijn ook in onze H. Pancratius parochie verkrijgbaar.

  De leden van het pastorale team hebben dit themajaar aangegrepen door verschillende activiteiten rondom de eucharistie op de agenda te zetten. Deze vindt u in het overzicht hieronder. Eveneens stellen wij de beschikbare documenten omtrent het Jaar van de Eucharistie beschikbaar.


  Zondag 9 februari 2020 – 10.30 – Basiliek te Tubbergen
  Eucharistieviering en lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in de het dagelijkse leven
  Voor meer informatie: klik hier

  Donderdag 27 februari 2020 – 19.30 – H. Nicolaaskerk te Denekamp
  Rector Patrick Kuipers over de liturgie van de eucharistie.
  Voor meer informatie: klik hier

  Donderdag 28 mei 2020 – 19.30 uur – Plechelmus parochie
  mgr Woorts geeft een lezing over de Eucharistie in de kunst – Lezing vervalt vanwege de corona crisis!