Samenzijn Wereldlichtjesdag 2022

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag m.m.v. koor ‘nJoy uit Fleringen en Reutum begint om 18.15 uur in de H. Pancratius basiliek. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Voor
Ouders, gezinsleden, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

Downloaden hart
U kunt een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 11 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/kinderen/een kind kunt schrijven.

Download hier een hart

Herinneringskaart

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit via e-mail doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 11 december in de basiliek.

 

 

 

 

 

Op deze pagina branden we een kaarsje voor uw kind/kinderen/een kind.

Sofie en Anna Oude Lansink

Nick Grootelaar

Floris

Siem en Luuk Olthof

Bram Eijsink

Jinthe Stange

Stefan

Thomas

Duncan

Sophie Kollen

Mark Peulken

Monique Peulken

Stef Veenstra

Lonneke

Opgave voor het branden van een kaarsje voor uw kind/kinderen/een kind kunt u doen door het invullen van onderstaand formulier:

   

  Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

  Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

  Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

  Op woensdag 2 maart begint de Vastenperiode. Een tijd waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, Pasen. De opstanding van Jezus Christus uit de dood.

  Wij hopen dat de vastenkalender u mag inspireren om met aandacht toe te leven naar Pasen.

  De kalender kunt u inzien, downloaden en/of printen. Voor wie dit een probleem is, liggen er vanaf Aswoensdag een aantal gedrukte kalenders achter in de kerken/aula.

  Attenties Vrijwilligers

  Om enige duidelijkheid te krijgen, zijn er enkele algemene afspraken gemaakt, ingaande per 1 februari 2022.

  De contactpersoon van de werkgroep neemt het initiatief, bijvoorbeeld wie er zorgdraagt voor het versturen van een kaartje, het brengen van een bezoek etc.

  Indien meer aandacht gewenst is, neemt de contactpersoon van de werkgroep contact op met de commissie van beheer/pastoraatsgroep over een eventuele attentie.

  Dit geldt bij:

  •  GEBOORTE
  • HUWELIJK OF HUWELIJKSJUBILEUM
  • ZIEKTE OF ZIEKENHUISOPNAME

  BIJ OVERLIJDEN:

  • De contactpersoon van de werkgroep stuurt een condoleancekaartje namens de werkgroep.
  • De commissie van beheer/pastoraatsgroep tekent het condoleanceregister namens de geloofsgemeenschap.
  • Een eventuele rouwadvertentie wordt niet door de commissie van beheer/pastoraatsgroep betaald.
  • Vanuit de commissie van beheer/pastoraatsgroep wordt voor een grafstuk/bloemstuk gezorgd.

  WANNEER IEMAND STOPT MET VRIJWILLIGERSWERK:

  De contactpersoon van de desbetreffende werkgroep wordt verzocht contact op te nemen met de commissie van beheer/pastoraatsgroep om door te geven dat iemand stopt. De commissie van beheer/pastoraatsgroep zorgt ervoor dat de degene die stopt een passende attentie krijgt aangeboden.

  Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de budgethouder. Een declaratieformulier is af te halen bij het secretariaat (bureaula) of te downloaden – KLIK HIER. Het declaratieformulier kan, samen met de aankoopbon(nen) worden ingeleverd bij de budgethouder of worden gedeponeerd in de brievenbus bij de kerk (Oldenzaalseweg 98).

   

  Vorig jaar 7 juli 2020 werd tijdens een speciale informatieavond bekendgemaakt dat voorbereidingen zouden worden getroffen om de kerk van Albergen aan de eredienst te onttrekken; twee maanden later is eenzelfde bericht ook uitgesproken over vijf andere kerken van onze parochie. Dit toekomstperspectief heeft een flinke impact op onze parochie en dat blijft onze en elkaars aandacht en zorg verdienen. Tegelijkertijd zijn er t.a.v. Albergen ook stappen gezet in dit proces met een hoorzitting in de kerk en met zeer waardevolle bijdrages van parochianen over de toekomst van de geloofsgemeenschap.

  Daarnaast heeft het parochiebestuur van de H. Pancratius parochie de formele stappen gezet in dit proces van onttrekking aan de eredienst en heeft in het najaar een uitgebreid verzoek neergelegd bij de aartsbisschop van Utrecht. Op 22 januari 2021 heeft de aartsbisschop van Utrecht het decreet uitgevaardigd om de kerk van de H. Pancratiuskerk te Albergen aan de eredienst te onttrekken (de tekst kunt u lezen onderaan deze pagina). Middels dit bericht wordt iedereen ervan in kennis gesteld. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 1 februari 2021, kan aan de aartsbisschop een aangetekend verzoek gericht worden voor verbetering of herziening van dit decreet.

  In het decreet staat vermeld dat zondag 21 februari a.s. de laatste viering zal zijn, waarna op 1 maart de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een commissie, bestaande uit vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Albergen, is inmiddels bezig invulling te geven aan deze zondag; meer informatie zal daarover volgen. Wellicht ten overvloede is te vermelden, dat we rekening zullen moeten houden met de maatregelen omtrent het coronavirus.

   

  Albergen H.Pancratius Decreet onttrekking aan eredienst 2021-01-21

   

   

   

  Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharistie een succes te maken, heeft het Aartsbisdom Utrecht gebedskaarten, banieren en draagspeldjes verspreid. Deze zijn ook in onze H. Pancratius parochie verkrijgbaar.

  De leden van het pastorale team hebben dit themajaar aangegrepen door verschillende activiteiten rondom de eucharistie op de agenda te zetten. Deze vindt u in het overzicht hieronder. Eveneens stellen wij de beschikbare documenten omtrent het Jaar van de Eucharistie beschikbaar.


  Zondag 9 februari 2020 – 10.30 – Basiliek te Tubbergen
  Eucharistieviering en lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in de het dagelijkse leven
  Voor meer informatie: klik hier

  Donderdag 27 februari 2020 – 19.30 – H. Nicolaaskerk te Denekamp
  Rector Patrick Kuipers over de liturgie van de eucharistie.
  Voor meer informatie: klik hier

  Donderdag 28 mei 2020 – 19.30 uur – Plechelmus parochie
  mgr Woorts geeft een lezing over de Eucharistie in de kunst – Lezing vervalt vanwege de corona crisis!

   


   

   

   

  werkgroep Contactpersoon Adres Postc Plaats Tel
  Beheerscommissie Mevr. T. Schlepers Albergen 442521
  Pastoraatsgroep Vacant
  Parochiesecretariaat Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
  Kosters Mevr. N. Verschure Ootmarsumseweg 37 7665 RV Albergen 441383
  Hr. J. Hoitink Schultenstraat 13 7665 AK Albergen 441642
  Kerkledenadministratie  Vacant
  Parochieel Liturgisch Beraad Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
  Afvaardiging Liturgisch Beraad
  H. Pancratiusparocchie
  Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
  Liturgiegroep algemene vieringen Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
  Liturgiegroep Cantiamo Vacant
  Liturgiegroep gezinsvieringen Mevr. A. Geuke De Venmoat 6 7665 DE Albergen 443277
  Voorbereiding Eerste H. Communie Secretariaat Albergen 441216
  Werkgroep H. Vormsel Mevr. D Elferink 0546 490036  
  Pancratiuskoor Hr. A. Weersink Kapittelhuisstraat 38 7665 BB Albergen 442080
  Vocal Devotion Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59
  7665 TK
  Albergen 442852
  Cantiamo Mevr. E. van Leijenhorst De Mösbrink 10 7665 EB Albergen 441565
  Kinderkoor Unique Mevr. E. Kienhuis Oude Vriezenveenseweg 50 7602 AX Almelo 871887
  Avondwakegroep Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
  Uitvaartvrijwilligers Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
  Groep lectoren / lectrices Mevr. J. Snoeijink Ootmarsumseweg 77 7665 RV Albergen 441874
  Acolieten bij uitvaarten Hr. E. Leemhuis Vossenveenweg 4 7665 SX Albergen 441288
  Collectanten Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
  Werkgroep doopvoorbereiding Vacant
  Bezoekgroep verzorg- en verpleeghuizen mevr. M. Huisken 0546 441476
  Ziekenbezoekgroep Mevr. A. Kok Hobergenstraat 30 7665 AJ Albergen 441648
  Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59 7665 TK Albergen 442852
  Afvaardiging Diaconie Beraad
  H. Pancratiusparochie
  Vacant
  Actie Kerkbalans Hr. B. Kemna Zenderseweg 14 7665 TM Albergen 441250
  Ons Contact Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
  Kerkradio Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
  Onderhoud website Hr. J. Grotenhuis De Wagenmaker 9 7665 DK Albergen 442455
  Kerkschoonmaakgroep Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
  Koperpoetsers Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
  Werkgroep kerkversiering Mevr. T. Nollen Broekhuisweg 9 7665 TW Albergen 441329
  Hr. J. Olthof Albergen 441958
  Onderhoudswerkzaamheden/Klussen Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
  Mortuarium verzorging Hr. J. Schepers Hobergenstraat 32 7665 AJ Albergen 441746
  Werkgroep onderhoud kerkhof Hr. Th. Velthof Hobergenstraat 20 7665 AJ Albergen 441184
  Grafdelvers Hr. T. Oude Oosterik Albergen 681537
  Tuinonderhoud Hr. G. Lammerink De Weer 17 Albergen 441835