Nadat de bijeenkomsten van GelovenNu een aantal maanden stil hadden gelegen vanwege de coronapandemie is donderdag 10 september jongstleden het nieuwe seizoen weer van start gegaan.

De opening van het seizoen begon met een werkbezoek aan het melkveebedrijf van de familie Scholten Linde te Hezingen. We werden welkom geheten door Jan en Nicole met koffie en zelfgebakken cake. Vervolgens kreeg de groep coronaproof een rondleiding over het bedrijf. En dat alles onder toezicht van de heilige Isidorus, de beschermheilige van de boeren.
Dat de betrokkenheid groot was bleek wel uit de vele vragen die werden gesteld. Aan het eind van de ochtend werden Jan en Nicole bedankt voor hun gastvrijheid. Na een heerlijke pannenkoek bij Tante Sien ging eenieder weer huiswaarts.

Drie verrassende fietstochten

Dit jaar viert de H. Pancratius parochie haar tien jarig bestaan. In die tien jaar heeft ze laten zien dat ze een parochie is die in beweging én in ontwikkeling is.

Speciale editie Kompas

Ter gelegenheid van het jubileum is er een speciale editie van het parochieblad Kompas uitgegeven.
Dit bewaarexemplaar met als titel ‘Vieren’ laat een prachtig overzicht zien van wat er in de afgelopen tien jaar is bereikt.

Mocht u nog geen exemplaar in uw bezit hebben: in de meeste kerken en via de lokale secretariaten en het centraal secretariaat zijn exemplaren te verkrijgen.

Drie fietstochten

In het kader van het jubileum is er een  prachtig boekje uitgebracht met drie fietstochten van ca. 40 km die u voeren langs vele verrassende mooie plekken en bezienswaardigheden in de negen locaties van de parochie.
De routes komen alle drie door Tubbergen. Hierdoor is het mogelijk routes aan elkaar te koppelen. Elk van de negen kerken kan ook als startplaats dienen. In de routebeschrijvingen worden bijzonderheden apart uitgelicht en omschreven.

Prijsvraag

Aan de fietstochten is een prijsvraag gekoppeld. Deze prijsvraag is in het fietsrouteboekje te vinden. Het bijzondere is dat diverse antwoorden onderweg tijdens de fietsroutes te vinden zijn. Bij de prijsvraag staat vermeld, hoe u uw oplossing kunt insturen. Op zondag 6 september, tijdens Pancratiusdag, wordt de winnaar bekend gemaakt.

De fietsroutes zijn vanaf woensdag 5 augustus 2020 verkrijgbaar bij de lokale secretariaten van de negen locaties (let op: sommige secretariaten zijn vanwege vakantie gesloten) en in alle kerken van de parochie, te weten Albergen, Fleringen,  Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse, Vriezenveen.

Daarnaast bij:

  • De Secretaresse, Grotestraat 57-a, 7651 CH Tubbergen
  • VVV Tubbergen bij Kringloopwinkel De Beurs in Tubbergen aan de Grotestraat 62
  • ‘t Oale Roadhoes, Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen
  • Brasserie Hotel de Notaris, Grotestraat 34, 7651 CJ Tubbergen
  • De Delle, Hattinkstraat 4, 7651CL Tubbergen.
  • Tante Sien, Denekamperweg 210, 7661 RM Vasse

Tevens kunt u de routes downloaden en/of printen door onderstaande link aan te klikken:
Fietsroutes H. Pancratius parochie

Fietsroutes H. Pancratius parochie ook als GPX

Geniet van het vele moois dat de H. Pancratius parochie te bieden heeft!

 

 

 

 

Het pastorale team verzorgt regelmatig overdenkingen, die als videoboodschap gepubliceerd worden via Videoboodschap en via KerkTV-herhaling.

Bekijk hier de laatste videoboodschap van diaken Huitink.

Tubbergen, 19 Juni 2020.

Beste ouders en kinderen,

Terugblik.
De werkgroep van de kinderkerk heeft haar eerste vergadering gehad, ondanks de corona zijn wij bij elkaar geweest op gepaste afstand. Samen met de werkgroep terug gekeken op afgelopen werkjaar. Ondanks dat wij niet alles samen konden vieren kijken we terug op een goed werkjaar. Twee keer, met Pasen en Pinksteren hebben wij de viering digitaal aangeboden, beide keren zeer goed bekeken. De vieringen waarbij gezinnen lijfelijk aanwezig waren werden goed bezocht, er waren weer veel nieuwe gezinnen. Wij zijn een goed groeiende kinderkerk. Linda, Stefanie, Dorien en Ellen zijn afgelopen jaar begonnen als nieuwe werkgroep. Zij vonden het leuk om te doen, zoals ze zeiden, het werk valt reuze mee. Ik als diaken ben blij met deze werkgroep, samen zijn ze kritisch en denken volop mee.

Vooruit blikken.
Wanneer wij weer samen kunnen vieren is nog de vraag. Wij gaan de 1e viering plannen, dat is de viering op locatie. Deze zal plaats vinden op zondag 13 September om 10.00 uur in de pastorietuin in Langeveen. Bent u al eerder in deze tuin geweest? Het is een prachtige locatie, we gaan daar vieren zodat wij op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten.

We planden de afgelopen jaren vijf vieringen, als werkgroep kiezen wij voor een extra viering, komend werkjaar zullen er zes vieringen plaats vinden. De extra viering zal plaats vinden begin November, met thema Allerzielen.

Mailingslijst.
De mailingslijst is een succes, we gaan richting de veertig gezinnen die op de maillijst staan, bijna 80 kinderen. De meeste van deze gezinnen zijn vaste bezoekers van de kinderkerk, wij hopen dat de nieuwe gezinnen zich aansluiten bij de kinderkerkvieringen. Wees welkom.

Mocht u mensen kennen die op de mailingslijst willen staan om geïnformeerd te blijven over de kinderkerk, zij kunnen hun gegevens doorgeven via de mail van de kinderkerk. kinderkerk@hpancratius.nl

Het vakantie – doe – tasje.
De kinderkerk komt langs! De gezinnen die nu op de maillijst staan krijgen bezoek van Diaken Bert Huitink, de kinderkerk gaat op bezoek!

De kinderen krijgen een tasje met leuke spulletjes voor de vakantie. Wat zit erin? Dat verklappen wij niet. Gisteravond zijn 75 tasjes klaar gemaakt om uit te delen.

Daarvoor rijd ik drie routes:
Vrijdag 26 Juni van 16.00 – 18.00 uur rijd ik de route Tubbergen, Geesteren.

  • Woensdag 1 Juli van 16.00 – 18.00 uur rijd ik de route Vasse, Manderveen, Reutum.
  • Vrijdag 3 Juli van 16.00 – 18.00 uur rijd ik de route Vriezenveen, Langeveen. Op gepaste afstand ga ik tasjes weggeven, wij hopen dat u thuis bent.

Fijne vakantie.
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit werkjaar, tevens de laatste, de volgende nieuwsbrief zal na de schoolvakantie verschijnen. Wij wens u een fijne vakantie toe en zien u graag op zondag 13 september in de pastorietuin in Langeveen.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk, Stefanie, Linda, Dorien, Ellen en Diaken Bert Huitink.

06.2020-03. Nieuwsbrief nr. 3 

Tubbergen, 29 mei 2020.

Beste ouders en kinderen,

Pinksteren,

Wij willen u en de kinderen danken voor de duiven die zijn gestuurd voor de viering van de kinderkerk van Pinksteren. In totaal kwamen 23 duiven aangevlogen, mooi gekleurd, geknipt en enkele voorzien van tekst en zelf een mooi gebed mochten wij ontvangen.

De viering van Pinksteren kan niet bezocht worden door de Corona, wij hebben de viering opgenomen, net zoals wij met Pasen hebben gedaan. Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website  van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/
en via KerkTV – herhaling, bij alle locaties, http://pancratius.kerkentv.nl/

Verrassing.

Wij hebben nog iets in petto voor de kinderen, het vakantie – doe – tasje.

Wat erin zit? Dat verklap ik niet, het is speciaal voor de kinderen. Wij komen het persoonlijk voor de vakantie brengen, wij willen de gezichtjes van de kinderen voor de vakantie nog een keer zien. Via de nieuwsbrief hoort u wanneer wij komen.

Vervolg na de vakantie.

Het is op dit moment nog afwachten hoe wij na de vakantie weer samen kunnen vieren. de eerste viering na de vakantie is zoals gebruikelijk op locatie. Wij hopen dat we dan samen met de kinderen en ouders kunnen vieren. De locatie is nog niet bekend, de datum hebben wij vast gelegd op zondag 13 september om 10.00 uur.

Rock Solid jongerenpastoraat.

Enkele jongeren van Rock Solid, het jongerenpastoraat gaan helpen bij de kinderkerk. zij gaan kinderen na de viering helpen met kleuren en knutselen. Het zijn drie jonge meiden die in de toekomst ook graag met kinderen willen gaan werken. Bij de kinderkerk gaan ze ervaring op doen en zijn ze betrokken bij onze kinderkerk.

Mocht u mensen kennen die op de mailingslijst willen staan om geïnformeerd te blijven over de kinderkerk, zij kunnen hun gegevens doorgeven via de mail van de kinderkerk. kinderkerk@hpancratius.nl

Wij wensen u fijne Pinksterdagen toe.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk,

Stefanie, Linda, Dorien, Ellen en Diaken Bert Huitink.

Ik, Inge Kuiphuis was tijdens de vastenperiode in Nederland om te vertellen over het eigendoelenproject van de Vastenactie voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Door het Coronavirus kan ik voorlopig niet terug naar Guatemala en werk ik vanuit Nederland. Gelukkig kan ik ook vanuit Nederland nog veel doen, misschien nog wel meer dan in Guatemala. Want daar zijn de maatregelen strenger dan in Nederland en de internetmogelijkheden beperkter.

Ook in Nederland doen we wat mogelijk is om het streefbedrag voor het vastenactieproject ‘Werken aan een veilige toekomst’ bij elkaar te krijgen. Zo wordt er een jeugdviering georganiseerd op zaterdag 9 mei om 19.00 uur, die via KerkTV wordt uitgezonden. Tijdens deze viering  stellen vier kinderen mij vragen over het project en het werken in Guatemala. Daarnaast hebben we met een aantal jongeren van Rock Solid een whatsappgroep opgezet waarin zij mij vragen kunnen stellen over het werk en het leven in Guatemala.

Ook kunt u originele spulletjes/ cadeautjes kopen uit Guatemala. Deze zijn gemaakt door jongeren en vrouwen aldaar. Ook kun je wenskaarten bestellen om het project te ondersteunen.

Interesse: stuur een mail naar inge.kuiphuis@mtc.org.gt  Voor dit alles geldt, tot zolang de voorraad strekt.

Kosten bestellingen zijn  exclusief verzendkosten. Binnen de parochie is bezorgen gratis.

Op mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com staat ook een foto van de producten met de prijzen.
Doneren kan ook, naar bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
O.v.v. projectnummer 401397

werkgroep Contactpersoon Adres Postc Plaats Tel
Beheerscommissie Mevr. T. Schlepers Albergen 442521
Pastoraatsgroep Vacant
Parochiesecretariaat Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Kosters Mevr. N. Verschure Ootmarsumseweg 37 7665 RV Albergen 441383
Hr. J. Hoitink Schultenstraat 13 7665 AK Albergen 441642
Kerkledenadministratie  Vacant
Parochieel Liturgisch Beraad Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Afvaardiging Liturgisch Beraad
H. Pancratiusparocchie
Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Liturgiegroep algemene vieringen Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Liturgiegroep Cantiamo Vacant
Liturgiegroep gezinsvieringen Mevr. A. Geuke De Venmoat 6 7665 DE Albergen 443277
Voorbereiding Eerste H. Communie Secretariaat Albergen 441216
Werkgroep H. Vormsel Mevr. D Elferink 0546 490036  
Pancratiuskoor Hr. A. Weersink Kapittelhuisstraat 38 7665 BB Albergen 442080
Vocal Devotion Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59
7665 TK
Albergen 442852
Cantiamo Mevr. E. van Leijenhorst De Mösbrink 10 7665 EB Albergen 441565
Kinderkoor Unique Mevr. E. Kienhuis Oude Vriezenveenseweg 50 7602 AX Almelo 871887
Avondwakegroep Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
Uitvaartvrijwilligers Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
Groep lectoren / lectrices Mevr. J. Snoeijink Ootmarsumseweg 77 7665 RV Albergen 441874
Acolieten bij uitvaarten Hr. E. Leemhuis Vossenveenweg 4 7665 SX Albergen 441288
Collectanten Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
Werkgroep doopvoorbereiding Vacant
Bezoekgroep verzorg- en verpleeghuizen mevr. M. Huisken 0546 441476
Ziekenbezoekgroep Mevr. A. Kok Hobergenstraat 30 7665 AJ Albergen 441648
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59 7665 TK Albergen 442852
Afvaardiging Diaconie Beraad
H. Pancratiusparochie
Vacant
Actie Kerkbalans Hr. B. Kemna Zenderseweg 14 7665 TM Albergen 441250
Ons Contact Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
Kerkradio Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
Onderhoud website Hr. J. Grotenhuis De Wagenmaker 9 7665 DK Albergen 442455
Kerkschoonmaakgroep Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
Koperpoetsers Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
Werkgroep kerkversiering Mevr. T. Nollen Broekhuisweg 9 7665 TW Albergen 441329
Hr. J. Olthof Albergen 441958
Onderhoudswerkzaamheden/Klussen Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
Mortuarium verzorging Hr. J. Schepers Hobergenstraat 32 7665 AJ Albergen 441746
Werkgroep onderhoud kerkhof Hr. Th. Velthof Hobergenstraat 20 7665 AJ Albergen 441184
Grafdelvers Hr. T. Oude Oosterik Albergen 681537
Tuinonderhoud Hr. G. Lammerink De Weer 17 Albergen 441835

Locatieraad. 

Op gezette tijden leest u in Ons Contact over de activiteiten van de locatieraad. Meestal gaat het dan over bijzondere plannen, over beheersaangelegenheden of over de financiën. De locatieraad heeft een dienende taak en daarbij hoort informatie verstrekken, aandacht vragen voor problemen, melding maken van mislukkingen en successen en laten zien waarmee je bezig bent. Dat versterkt de binding tussen het bestuur en de parochianen. Dat doen en deden we naar eer en geweten, onder het motto: niet het vele is goede, maar het goede is veel.
In algemene zin kun je stellen dat de locatieraad in samenwerking met het parochiebestuur de voorwaarden schept om alle noodzakelijke pastorale en zakelijke activiteiten mogelijk te maken. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid en is dus ook belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen. De locatieraad draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen. Jaarlijks legt de locatieraad verantwoording af in de jaarvergadering voor haar beleid in het achterliggende jaar en informeert de locatie over de feitelijke stand van zaken en over de plannen van de toekomst.
De locatieraad bestaat momenteel uit de volgende personen en vergadert iedere eerste donderdag van de maand.
Voorzitter
Truus Schlepers
 
 Secretaris
 Vacant
 
Budgethouder
André Weersink
Bouw en Beheer
Vacant
Notulist
Vacant

Korte toelichting aanvullende wijzigingen tarieven

Het parochiebestuur heeft in de bestuursvergadering van juni 2018 besloten de volgende tarieven toe te voegen voor de plaatsing van urnen in/op graven:

Wijziging
Plaatsen urn in of op een bestaand graf €150
Urnenmuur €1250*
Urnengraf €700*

*Locaties hebben t/m 2020 de tijd om gefaseerd naar centraal afgesproken prijzen toe te groeien

Grafrust

Voor graven is grafrust van 10 jaar wettelijk bepaald.

Voor kerkelijke begraafplaatsen is grafrust van 20 jaar bepaald.

Voor een urn is geen ‘grafrust’ van kracht, verlenging van het grafrecht is dus niet van toepassing indien een urn in of op een graf geplaatst wordt.

Registratie bijplaatsen urnen

Wel is registratie hiervan een vereiste omdat bij ruiming niet bij toeval een asbus naar boven mag komen. De plaatselijke beheerscommissie is verantwoordelijk voor goede instructie naar (familie van) parochianen en minimaal een jaarlijkse controle van de eigen begraafplaats op bijplaatsingen. Verder is de plaatselijke beheerscommissie verantwoordelijk voor een correcte en volledige registratie.

Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf.

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Uiteraard zijn niet alle veranderingen van voor deze datum te controleren.

Voor zover mogelijk dienen bijplaatsingen van voor deze datum wel zo goed mogelijk geregistreerd te worden omdat toevalligheden bij ruiming – en risico van verdwijnen asbus bij afval – ongewenst zijn.

Parochiebestuur H. Pancratius