De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt.

Deze diaconale prijs werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente.

Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Via onderstaande link komt u op de pagina waar u uw stem kunt uitbrengen:

Projecten Ariëns publieksprijs 2019

2019-06 31 Genomineerden Ariëns Prijs 2019 in DiakonieParochie 32(2019)2-p.22-23

Deze week ontvangen alle parochianen van de H. Pancratius parochie met de nieuwe editie van Kompas óók een brochure die geschreven is n.a.v. de actuele situatie en vragen over de financiën van de parochie in het algemeen en de eigen locaties in het bijzonder. De brochure wil informatie geven over de gang van zaken rondom de fusie van onze parochie in 2010 en het huidige (financiële) beleid van het parochiebestuur. Zoals de titel van de brochure al doet vermoeden, is het van groot belang deze door te nemen. Daarom staat deze ook op onze website.

Brochure Wat elke parochiaan moet weten

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de leden van het parochiebestuur; gegevens vindt u onder “over ons” en vervolgens “parochiebestuur”

werkgroep Contactpersoon Adres Postc Plaats Tel
Beheerscommissie Mevr. T. Schlepers Albergen 442521
Pastoraatsgroep Vacant
Parochiesecretariaat Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Kosters Mevr. N. Verschure Ootmarsumseweg 37 7665 RV Albergen 441383
Hr. J. Hoitink Schultenstraat 13 7665 AK Albergen 441642
Kerkledenadministratie  Vacant
Parochieel Liturgisch Beraad Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Afvaardiging Liturgisch Beraad
H. Pancratiusparocchie
Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Liturgiegroep algemene vieringen Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208
Liturgiegroep Cantiamo Vacant
Liturgiegroep gezinsvieringen Mevr. A. Geuke De Venmoat 6 7665 DE Albergen 443277
Voorbereiding Eerste H. Communie Secretariaat Albergen 441216
Werkgroep H. Vormsel Mevr. D Elferink 0546 490036  
Pancratiuskoor Hr. A. Weersink Kapittelhuisstraat 38 7665 BB Albergen 442080
Vocal Devotion Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59
7665 TK
Albergen 442852
Cantiamo Mevr. E. van Leijenhorst De Mösbrink 10 7665 EB Albergen 441565
Kinderkoor Unique Mevr. E. Kienhuis Oude Vriezenveenseweg 50 7602 AX Almelo 871887
Avondwakegroep Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
Uitvaartvrijwilligers Mevr. A. Meijer H. Wetterstraat 19 7665 AT Albergen 441977
Groep lectoren / lectrices Mevr. J. Snoeijink Ootmarsumseweg 77 7665 RV Albergen 441874
Acolieten bij uitvaarten Hr. E. Leemhuis Vossenveenweg 4 7665 SX Albergen 441288
Collectanten Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
Werkgroep doopvoorbereiding Vacant
Bezoekgroep verzorg- en verpleeghuizen mevr. M. Huisken 0546 441476
Ziekenbezoekgroep Mevr. A. Kok Hobergenstraat 30 7665 AJ Albergen 441648
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Mevr. F. Tulk Zenderseweg 59 7665 TK Albergen 442852
Afvaardiging Diaconie Beraad
H. Pancratiusparochie
Vacant
Actie Kerkbalans Hr. B. Kemna Zenderseweg 14 7665 TM Albergen 441250
Ons Contact Hr. A. Vleerbos De Hagen 24 7665 DP Albergen 441366
Kerkradio Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
Onderhoud website Hr. J. Grotenhuis De Wagenmaker 9 7665 DK Albergen 442455
Kerkschoonmaakgroep Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
Koperpoetsers Mevr. A. Leemhuis Vossenveenweg 2 7665 SX Albergen 817161
Werkgroep kerkversiering Mevr. T. Nollen Broekhuisweg 9 7665 TW Albergen 441329
Hr. J. Olthof Albergen 441958
Onderhoudswerkzaamheden/Klussen Hr. G. Maathuis Kapittelhuisstraat 13 7665 AH Albergen 441670
Mortuarium verzorging Hr. J. Schepers Hobergenstraat 32 7665 AJ Albergen 441746
Werkgroep onderhoud kerkhof Hr. Th. Velthof Hobergenstraat 20 7665 AJ Albergen 441184
Grafdelvers Hr. T. Oude Oosterik Albergen 681537
Tuinonderhoud Hr. G. Lammerink De Weer 17 Albergen 441835

Locatieraad. 

Op gezette tijden leest u in Ons Contact over de activiteiten van de locatieraad. Meestal gaat het dan over bijzondere plannen, over beheersaangelegenheden of over de financiën. De locatieraad heeft een dienende taak en daarbij hoort informatie verstrekken, aandacht vragen voor problemen, melding maken van mislukkingen en successen en laten zien waarmee je bezig bent. Dat versterkt de binding tussen het bestuur en de parochianen. Dat doen en deden we naar eer en geweten, onder het motto: niet het vele is goede, maar het goede is veel.
In algemene zin kun je stellen dat de locatieraad in samenwerking met het parochiebestuur de voorwaarden schept om alle noodzakelijke pastorale en zakelijke activiteiten mogelijk te maken. Het draagt de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid en is dus ook belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen. De locatieraad draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen. Jaarlijks legt de locatieraad verantwoording af in de jaarvergadering voor haar beleid in het achterliggende jaar en informeert de locatie over de feitelijke stand van zaken en over de plannen van de toekomst.
De locatieraad bestaat momenteel uit de volgende personen en vergadert iedere eerste donderdag van de maand.
Voorzitter
Truus Schlepers
 
 Secretaris
 Vacant
 
Budgethouder
André Weersink
Bouw en Beheer
Vacant
Notulist
Vacant

De Ariëns Prijs wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. We vragen bij dezen uw medewerking om de uitreiking van de Ariëns Prijs 2019 tot een diaconaal feest te maken.

De Ariëns Prijs voor Diaconie is in 2003 door het Aartsbisdom Utrecht, het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de diaconale inzet in het Aartsbisdom Utrecht te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom omdat hij grote betrokkenheid toonde bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel Nederland. Voor winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een mooi aandenken. Net als in eerdere edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Er is een publieksprijs. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat u het beste initiatief vindt. Nieuw is een ideeënprijs. Voor de ideeënprijs dient u een idee, plan of ontwerp in van een diaconaal initiatief.

Wat vragen we?
Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor de folder

DOOPFORMULIER – IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS

   
     GEGEVENS DOPELING Jongen / meisje  (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam  
Doopnamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  
   
     GEGEVENS VADER  
Achternaam  
Doopnamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  
Godsdienst  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
   
     GEGEVENS MOEDER  
Achternaam  
Doopnamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  
Godsdienst

 

 
Telefoonnummer  
E-mailadres  
   
     VERDERE GEGEVENS  
Voor- en achternaam peetoom  
Voor- en achternaam peettante  
Andere kinderen uit het gezin: voornaam,achternaam en geboortedatum 1
2
3
4
   
     ADRESGEGEVENS  
Adres, postcode, woonplaats  
Ingeschreven in geloofsgemeenschap (AL-FL-GE-LA-MP-RE-TU-VA-VR):

(AL-FL-GE-LA-MP-RE-TU-VA-VR)

   
     VOORKEUR DOOPVIERING  
1e voorkeur (plaats, datum en tijd)  
2e voorkeur (plaats, datum en tijd)  
3e voorkeur (plaats, datum en tijd)  
Zijn er bijzondere omstandigheden of wensen waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de doopvoorbereiding of de doopviering?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: handicap dopeling of ouders of peetoom of peettante; het tegelijk dopen van meerdere kinderen uit één gezin of familie; ziekte van opa of oma of ander familielid;

 een overlijden dat kort geleden heeft plaatsgevonden;  bijzondere gezinsomstandigheden en dergelijke:

 

 

 

in te vullen door centraal secretariaat:

 

Definitieve doop (plaats, datum en tijd)  

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie: E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: tel. 06-33564002
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 u – 12.00 u

Doordeweekse vieringen
Voor een gemakkelijker overzicht kunt u ook filteren, door b.v. uw locatienaam in “Zoeken” in te geven!

DAGDATUM LOCATIETIJDSTIPLITURGIEBIJZONDERHEDENVOORGANGERKOOR
Maandag2019-08-19Albergen10.15Dagopvang CultuurhoesPastor Linh
Woensdag2019-08-21Vasse09.00Parochiële werkgroep
Woensdag2019-08-21Vriezenveen09.30Pastor Linh
Donderdag2019-08-22Geesteren19.00In de dagkapelPastor Linh
Vrijdag2019-08-23Tubbergen09.00In de dagkapelParochiële werkgroep
Vrijdag2019-08-23Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Zaterdag2019-08-24Vriezenveen13.30HuwelijkDiaken Huitink
Woensdag2019-08-28Vriezenveen09.30astor Linh
Donderdag2019-08-29Fleringen09.00Opening schooljaarPastoraal werker Saris
Donderdag2019-08-29Geesteren19.00 Pastor Linh
Vrijdag2019-08-30Albergen09.00Opening schooljaarDiaken Huitink
Vrijdag2019-08-30Mariaparochie19.00Parochiële werkgroep
Vrijdag2019-08-30Tubbergen09.00In de dagkapelPastor Linh
Maandag2019-09-02Reutum09.00Opening schooljaarPastoraal werker Saris
Dinsdag2019-09-03Langeveen09.30Pastor Linh
Woensdag2019-09-04Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-09-04Reutum09.30Pastor Linh
Donderdag2019-09-05Tubbergen14.00HuwelijkPastoor Pikkemaat
Donderdag2019-09-05Geesteren14.30Viering Zonnebloem bij KottinkPastor Linh
Donderdag2019-09-05Geesteren19.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-09-06Tubbergen09.00Eerste vrijdagviering in de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-09-06Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Dinsdag2019-09-10Albergen19.30Pastor Linh
Woensdag2019-09-11Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-09-11Fleringen09.30In de SPILPastor Linh
Donderdag 2019-09-12Geesteren19.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-09-13Tubbergen09.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-09-13Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Dinsdag2019-09-17Albergen19.30Viering damesverenigingen Vrouw Actief en D.C.A.Pastor LinhVocal Devotion
Dinsdag2019-09-17Langeveen19.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-09-18Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-09-18Vriezenveen09.30Pastor Linh
Woensdag2019-09-18Geesteren14.00Openingsviering KBO in de dagkapelPastoraal werker Meupelenberg
Donderdag2019-09-19Geesteren19.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-09-20Tubbergen09.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-09-20Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Dinsdag2019-09-24Langeveen19.00Pastoor Pikkemaat
Dinsdag2019-09-24Albergen19.30Pastor Linh
Woensdag2019-09-25Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-09-25Vriezenveen09.30VriezenhofPastor Linh
Vrijdag2019-09-27Tubbergen09.00Woord en Communieviering in de dagkapelParochiële werkgroep
Vrijdag2019-09-27Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Woensdag2019-07-31Vasse09.00Parochiële werkgroep
Woensdag2019-07-31Vriezenveen09.30In de VriezenhofPastor Linh
Dinsdag2019-10-01Albergen19.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-02Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-10-02Reutum09.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-02Tubbergen19.00OktoberlofPastoor Pikkemaat
Donderdag2019-10-03Tubbergen10.30Dagopvang de Eeshof HavezathePastoraal werker Saris
Donderdag2019-10-03Geesteren19.00In de dagkapelPastoor PikkemaatSamenzang
Vrijdag2019-10-04Tubbergen09.00Eerste VrijdagvieringPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-10-04Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Dinsdag2019-10-08Langeveen19.00Pastoor Pikkemaat
Dinsdag2019-10-08Albergen19.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-09Fleringen09.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-09Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-10-11Tubbergen09.00Woord en Communieviering in de dagkapelParochiële werkgroep
Vrijdag2019-10-11Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Dinsdag2019-10-15Albergen19.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-16Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-10-16Vriezenveen09.30Pastor Linh
Donderdag2019-10-17 Geesteren19.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-10-18 Tubbergen09.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-10-18 Fleringen11.00HuwelijkDiaken Huitink
Vrijdag2019-10-18 Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Dinsdag2019-10-22 Langeveen19.00Pastoor Pikkemaat
Dinsdag2019-10-22 Albergen19.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-23Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Woensdag2019-10-23 Vriezenveen09.30Pastor Linh
Woensdag2019-10-23Tubbergen19.00OktoberlofPastoor Pikkemaat
Donderdag2019-10-24 Geesteren19.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-10-25 Tubbergen09.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat
Vrijdag2019-10-25Mariaparochie19.00In de dagkapelPastor Linh
Woensdag2019-10-30Vasse09.00Pastoor Pikkemaat
Donderdag2019-10-31Geesteren19.00In de dagkapelPastoor Pikkemaat

SEPTEMBER 2018