Met Pasen begonnen we in de kerk met het aansteken van de paaskaars. Meestal gaat dat niet ineens. En zeker wanneer buiten de paaskaars wordt ontstoken en de wind krijgt er vat op, is het een moeizaam proces om de paaskaars brandend te houden. Maar toch wanneer het kleine haperende vuurtje brandt en wordt uitgedeeld is binnen een paar minuten de gehele kerk verlicht met allemaal kleine vlammetjes. Dit gebeurde in onze Pancratius parochie tijdens de paasnacht, maar op talloze plekken over de gehele wereld. Miljoenen en miljoenen kleine vlammetjes die werden gedeeld over de gehele wereld. Het licht van Christus’ verrijzenis. Teer en zwak, maar toch overal aanwezig. Het Paasgeloof moet wortel schieten. Met Pasen was het voor de leerlingen van Jezus ook niet meteen ‘Alleluja de Heer Leeft’. We hebben de Geest van harte nodig om het paasgeloof te kunnen verstaan.

Met Pinksteren vieren we het geboortefeest van de kerk. Want met Pinksteren trekken de leerlingen van Jezus de wijde wereld in. En brengen voor het eerst de verrezen Heer bij alle mensen in herinnering. De beloofde Helper, de heilige Geest werd op die eerste Pinksterdag over de leerlingen en over de aanwezige vrouwen uitgestort.

De Geest maakt nieuw, geeft kracht en maakt wat is verhard weer zacht. In deze tijd van oorlog, terreur en geweld mogen we als gelovigen met meer aandrang bidden om de heilige Geest.

Met ons Doopsel en het Vormsel, hebben ook wij die Geest mogen ontvangen om tenslotte in ons doen en laten vrucht te dragen. Om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap.

Pinksteren is het feest van het optimisme. Het geloof dat niet de dood, de pijn, het kwaad het laatste woord heeft, maar Gods liefde die leven geeft in overvloed.

Hieronder vindt u een mooi en oud lied, een gebed om de heilige Geest. Een gebed om in deze dagen eens wat vaker te bidden of te zingen.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe.

Pastoor Hans Hermens,
mede namens onze pastoraal werkster Christianne Saris.

 

PINKSTERLIED: KOM SCHEPPER GEEST.

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,
Houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
Vervul het hart dat U verbeidt
Met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
De grote Trooster in de tijd,
De bron waaruit het leven springt,
Het liefdesvuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zege houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
Wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
Geef dat ons hart van liefde brandt,
En dat ons zwakke lichaam leeft
Vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
Geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
Geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
Aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
Wij bidden U gelovig aan.

 

Klik op de afbeelding hieronder en lees de nieuwste uitgave van Kompas, magazine voor de H. Pancratius parochie.

Zondag 10 december 2023 –  18.45 IN DE BASILIEK TE TUBBERGEN (inloop vanaf 18.15 uur)

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het zingen van liederen en door het lezen van troostende gedichten. Het koor Muliple Voices uit Tubbergen zal met passende liederen de muziek verzorgen.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor iedereen, die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. Daarbij wordt de naam van het kind/de kinderen ook genoemd.

Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Via de facebookpagina van de parochie – of door deze link te volgen –  is tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 10 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 10 december in de basiliek.

Bij vragen kunt u via de mail contact opnemen via y.kroeze@hpancratius.nl.  Of telefonisch 06-33564002 (dinsdag- of woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur)

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

 

Samenzijn Wereldlichtjesdag 2023

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag m.m.v. Multiple Voices begint om 18.15 uur in de H. Pancratius basiliek. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Voor
Ouders, gezinsleden, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

Downloaden hart
U kunt een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 10 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/kinderen/een kind kunt schrijven.

Download hier een hart

Herinneringskaart

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit via e-mail doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 10 december in de basiliek.

 

 

 

 

 

Opgave voor het branden van een kaarsje voor uw kind/kinderen/een kind kunt u doen door het invullen van onderstaand formulier:

Fout: Contact formulier niet gevonden.

 

Op deze pagina branden we een kaarsje voor uw kind/kinderen/een kind.

Carola Damhuis

Thomas Mulder

Duncan Scott Daniël

Siem en Luuk

Lonneke

Mats Kemerink

Voor een foto-impressie van de laatste eucharistieviering – Als de stenen konden praten – op zaterdag 30 september 2023: KLIK HIER

Samenzijn Wereldlichtjesdag 2022

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag m.m.v. koor ‘nJoy uit Fleringen en Reutum begint om 18.15 uur in de H. Pancratius basiliek. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Voor
Ouders, gezinsleden, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

Downloaden hart
U kunt een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 11 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/kinderen/een kind kunt schrijven.

Download hier een hart

Herinneringskaart

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit via e-mail doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 11 december in de basiliek.

 

 

 

 

 

Op deze pagina branden we een kaarsje voor uw kind/kinderen/een kind.

Sofie en Anna Oude Lansink

Nick Grootelaar

Floris

Siem en Luuk Olthof

Bram Eijsink

Jinthe Stange

Stefan

Thomas

Duncan

Sophie Kollen

Mark Peulken

Monique Peulken

Stef Veenstra

Lonneke