Zondag 17  oktober is het wereldarmoede dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht besteedt aan armoede. De Verenigde Naties omschrijven armoede als volgt: “Het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Ook in Nederland is er sprake van armoede. Meer dan 1 miljoen mensen leven vandaag de dag in armoede. Naast het hebben van onvoldoende financiële middelen ontstaat er bij vele mensen ook sociale armoede. Dit betekent dat er geen geld is voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, een koor, voor schoolactiviteiten van kinderen of een uitstapje van bijvoorbeeld de Zonnebloem of de KBO.

Cijfers tonen aan dat in onze parochie gemiddeld 88 gezinnen in armoede leven waaronder 72 kinderen.  Dit betekent dat er voor het noodzakelijke levensonderhoud onvoldoende geld ter beschikking is en voor extra uitgaven is er al helemaal geen geld. Dus ook niet voor bijvoorbeeld de verjaardag van een kind.  Gelukkig kunnen ouders in zo’n situatie gebruikmaken van de verjaardagsbox. Zo kunnen zij hun kind toch een feestelijke verjaardag geven. Dit jaar (tot en met september) is hier al 67 keer gebruik van gemaakt voor 148 kinderen. Dit geldt ook voor het meedoenpakket. Middels dit pakket kan men een bijdrage krijgen voor een activiteit of uitstapje of voor de aanschaf van kleding. Hiervan is vorig jaar 50 keer gebruik van gemaakt ten behoeve van 116 kinderen.

Stichting leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om onder andere mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hier is tot september dit jaar 148 keer gebruik van gemaakt.

Diverse gezinnen en volwassenen uit onze parochie maken gebruik van de voedselbank omdat ze niet de financiën hebben om elke dag een goede volledige en gezonde maaltijd te kunnen nuttigen.

De verwachting is dat gezien de gevolgen van de coronapandemie, het aantal mensen zal toenemen dat gebruik zal moeten maken van bovenstaande voorzieningen.

Als H. Pancratius parochie willen we daarom starten met de wekelijkse boodschappenmand. Vanaf 17 oktober zal er permanent in elke kerk een mand of een krat staan waarin houdbare levensmiddelen gedeponeerd kunnen worden. Deze levensmiddelen zullen worden verzameld en overhandigd aan de voedselbanken in onze parochie of ze worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie ten behoeve van parochianen of voor de eventuele paaspakkettenactie. Daarom vragen wij u bij het inleveren van levensmiddelen voor de kerstpakketten)te letten op de houdbaarheidsdatum. Graag ten minste houdbaar tot februari 2022.

Deze diaconale opdracht die we tot uitvoer gaan brengen komt voort uit de werken van barmhartigheid waarin Jezus zegt: “ “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven”.

Door middel van het opstarten van de boodschappenmand hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan degenen die dit het hardst nodig hebben.

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Liever een financiële bijdrage?

Scan de QR code of geef een gift
via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51
ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand.

 

Het thema van de nieuwste editie van Kompas is ‘Creatie’.

Met deze keer in gesprek met Ellen Kleine Schaars uit Tubbergen, een terugblik op de Pancratiusdag, inzamelingsactie van gereedschap en kleding, Wereldmissiemaand, het gouden priesterfeest van pater Op de Weegh. En verder de PCI van de H. Pancratius parochie, de pastorale column, van de bestuurstafel, nieuws uit alle locaties, het rooster van de vieringen t/m 12 december enz.

Nieuwsgierig geworden? KLIK HIER

 

 

Missio voert campagne voor Guinee in de wereldmissiemaand oktober

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

Jonge kerk
De meeste christenen in Guinee wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. Met weinig priesters maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

U kunt uw bijdrage storten t.n.v. Missio Guinee op bankrekening: IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Alvast dank voor uw gave.

De gezamenlijke MOV-groepen van de H. Pancratius parochie. 

Versoepelingen binnen de RK kerken per 25 september

De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.

Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie.

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na vieringen voldoende geventileerd kan worden.
 • Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer nodig.
 • De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en de communiegang.
 • Volkszang is weer toegestaan.
 • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12 koorzangers komen te vervallen.
 • Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
 • Rituele contactmomenten (doop, vormsel ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.

Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de kerk.

Wat is nog niet toegestaan:

 • Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens
 • Tongcommunie
 • Doorgeven van collectemandjes/-schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
 • Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
 • Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

Welke maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
  Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de openbare weg:

Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.

Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.

 Verder:

 • Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

Inzamelingsactie gebruikt gereedschap

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.

Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:

-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)
Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.

Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn van harte welkom bij de inleverpunten.

Wat niet ingeleverd kan worden zijn:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur, schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Inleverpunt op vrijdag 15 oktober

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk) Ootmarsumsestraat 496; de hele dag

Inleverpunten op zaterdag 16 oktober  

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk); Ootmarsumsestraat 496, tot 9:00 uur
Albergen: bij Poppink; Hintvertsweg 26, van 9:30 uur – 12:00 uur
Fleringen: De Spil; Oldenzaalseweg 86, van 9:00 uur – 12:00 uur
Reutum: Brinkstraat 24; van 9:00 uur – 12:00 uur
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
Tubbergen: kerkplein bij de basiliek; Grotestraat 66, van 10:00 uur – 12:00 uur
Geesteren: parkeerterrein pastorie; Vriezenveenseweg 2, 10:00 uur – 12.00 uur.
Langeveen: Mariaschool, Kerklaan 2; van 9:00 uur – 12:00 uur
Vriezenveen: bij de kerk. Oosteinde  19; van 9:30 uur – 12:00 uur.

 

Dankbaar zijn is blij zijn met wat je ontvangt en voor het goede dat ons gegeven wordt. Blij zijn met de aarde met alles wat daarop groeit en bloeit.

Dit najaar mogen we nog steeds genieten van de prachtige natuur en van de oogst die zich in volle glorie aandient. Maar nemen we de tijd en de ruimte om ons te verwonderen? En geven we daar uiting aan?

De Pancratius commissie organiseert daarom op donderdagavond 7 oktober om 19.00 uur in dorpshuis “de Spil” in Fleringen  een activiteit in het kader van “dankbaarheid”. Onder leiding van een professional maken we een herfststuk in het kader van oogstdankdag. Zo brengen wij een eerbetoon aan de aarde die ons iedere dag zijn gaven schenkt. U bent hiervoor van harte welkom!

De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt 5 euro.

Verder vragen we u om een snoeischaar, schilmes en vuilniszak mee te nemen.

U kunt zich tot 29 september aanmelden via : c.saris@hpancratius.nl

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie

‘Inclusief samenleven;  thema vredesweek 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.

Wat doe jij in Vredesnaam?

De vraag herkennen wij om ons heen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Want er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen

Wil je meer weten over dit thema en de activiteiten in de vredesweek, ga dan naar: www.vredesweek.nl

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

 

Lees hieronder de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior.

 

Missio voert campagne voor Guinee in de wereldmissiemaand oktober

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

Jonge kerk
De meeste christenen in Guinee wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. Met weinig priesters maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

U kunt uw bijdrage storten t.n.v. Missio Guinee op bankrekening: IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Alvast dank voor uw gave.

De gezamenlijke MOV-groepen van de H. Pancratius parochie. 

Foto´s:

 1. Training in het huis van Julia: In totaal zijn 41 trainers opgeleid, die trainingen hebben gegeven aan ongeveer 480 vrouwen.
 2. Opname van getuigenis voor een podcast
 3. Foto van vakopleiding: Met steun van het project hebben bovendien 50 jongeren en vrouwen een training gevolgd in weven, naaien, potten bakken en informatica.

Vastenactieproject ¨Vrouwen weven een cultuur van vrede in Guatemala¨ ten einde

Het vastenactieproject ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala¨ is eind juli 2021 geëindigd. Heel veel mensen hebben zich vorig jaar ingezet om het streefbedrag voor het het project bij elkaar te krijgen. Maar wat is er mee gedaan?

Het project werd uitgevoerd door landarbeidersbeweging MTC in San Marcos Guatemala en bestond uit twee onderdelen:

 1. Aanpak van geweld tegen vrouwen
 2. Vakopleidingen aan jongeren en vrouwen

Door het Coronavirus kon pas in augustus worden gestart met trainingen aan vrouwen in de verschillende gemeenschappen. De trainingen gingen over thema´s als eigenwaarde, vrouwenrechten en hoe om te gaan met conflicten. Vanwege het Coronavirus organiseerden de vrouwen de trainingen in hun huis, en in kleine groepen. In totaal zijn 41 trainers opgeleid, die trainingen hebben gegeven aan ongeveer 480 vrouwen.

¨Ik wist niet dat zoveel vrouwen in mijn buurt te maken hebben met huiselijk geweld¨

Julia is één van de leden van de vrouwenraad die trainingen gaf in haar gemeenschap. Ze woont samen met haar man en vier kinderen in een dorpje omgeven door koffieplantages. Haar man werkt als buschauffeur met een eigen minibusje. Een aantal maanden kon hij niet rijden vanwege het Coronavirus. Daardoor kregen ze serieuze problemen om eten op tafel te krijgen. ¨Dat is me nog nooit gebeurd, dat we niet wisten hoe genoeg eten op tafel te krijgen.¨, vertelde haar man.  Door het verkopen van taco´s en verschillende andere dingen probeerden ze toch wat inkomsten te krijgen, maar het was een zware periode. Toch ging ze in augustus van start met de trainingen aan vrouwen. Ze had twijfels of de vrouwen in haar buurt wel interesse zouden hebben in deze trainingen, maar dat bleek wel het geval.  Julia: ¨Ik wist niet dat zoveel vrouwen in mijn buurt te maken hadden met huiselijk geweld¨. De trainingen hebben mij geholpen om andere vrouwen te kunnen helpen. We zijn nu een groep van 27 vrouwen die zich hebben georganiseerd.

Vrouwen organiseren zich

Oorspronkelijk was het idee om regionale seminars te organiseren, maar door het Coronavirus werd in het kustgebied besloten de seminars lokaal te organiseren. Hierbij werden lokale bestuurders en organisaties uitgenodigd en er werden concrete voorstellen gepresenteerd om iets te doen tegen geweld tegen vrouwen. Ook de lage deelname van vrouwen in lokale besturen kwam aan de orde.

Psychische en juridische hulp

Het project heeft ook psychische en juridische hulp mogelijk gemaakt. In de twee regionale kantoren kregen ongeveer 25 families juridisch advies bij huiselijk geweld en tientallen vrouwen, jongeren en kinderen kregen psychische hulp. Ook werden in beide regio groepstherapieën verzorgd.

Podcasts

Dankzijn het Vastenactieproject is er ook een podcast van acht programma´s opgenomen. Deze zijn te luisteren via internet, en zijn uitgezonden op twee lokale radiostations. Het ging in de programma´s over dezelfde thema´s als tijdens de trainingen, en vrouwen vertelden over hun ervaringen. De programma´s werden gepresenteerd door 8 jongeren en vrouwen die een training hebben gevolgd in het maken van podcasts.

Nieuwe apparatuur voor opleidingscentrum

Dankzij het project kon het opleidingscentrum in Comitancillo nieuwe apparatuur aanschaffen. Dit heeft de kwaliteit van de producten verbeterd, en ook het aanbod aan opleidingen vergroot. Naast pottenbakken, weven, naaien en informatica worden nu ook cursussen aangeboden in weven met een riem weefgetouw en borduren. Met steun van het project hebben bovendien 50 jongeren en vrouwen een training gevolgd in weven, naaien, potten bakken en informatica.

Het stopt hier niet

Een cultuur van vrede weef je niet in anderhalf jaar, en dus gaat MTC door met het geven van trainingen, ook in andere gemeentes en gemeenschappen. Met het Vastenactieproject heeft MTC veel vrouwen kunnen bereiken, die weer andere vrouwen kunnen helpen. Daarnaast gaat ook het opleidingscentrum in Comitancillo door met geven van vakopleidingen, waarbij de apparatuur die kon worden aangeschaft met het vastenactieproject van grote waarde is.

In 2020 zamelden de Heilige Pancratius Parochie, Parochie Lumen Christi en de Heilige Plechelmus Parochie geld in voor dit project, met steun van de Vastenactie. Het project werd uitgevoerd door landarbeidersbeweging MTC in San Marcos, Guatemala. Voor meer informatie, zie de blog van Inge Kuiphuis: www.missieinguatemala.wordpress.com