Uitnodiging gespreksavond
Samen bouwen aan een synodale kerk

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond op donderdagavond 21 maart bij Zaal Kottink in Geesteren. Op die avond praten we samen over de vraag van paus Franciscus: “Hoe vormen wij als gedoopte gelovigen een meer synodale, missionaire en uitnodigende kerk?” Dat is een kerk waar jong en oud zich thuis voelen. Een kerk die vooral luistert naar verhalen van mensen. Een kerk die dicht bij de mensen wil staan. Een kerk waar mensen zich graag voor in willen zetten.

Wereldwijd vraagt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen om samen na te denken over de kerk van de toekomst. Dat is een spannend proces. Het gaat vooral om goed luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons hierbij wil zeggen. We gaan dus samen ‘luisterend op weg’. Dit alles wordt synodaal proces genoemd.

Dit synodale proces startte in 2021 in Rome. In de hele wereldkerk werden bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om samen aan ronde tafels te praten over voor de kerk belangrijke thema’s. De verslagen van al die gesprekken zijn besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode in Rome oktober 2023. Enkele belangrijke thema’s hieruit zijn: hoe ziet een synodale, missionaire en verwelkomende kerk eruit? En wat is de positie en de zending van de vrouw in de kerk?

In oktober 2024 vindt in Rome de tweede  bisschoppensynode plaats. Opnieuw nodigt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uit om samen over deze thema’s te praten. De samenvattingen van al deze wereldwijde gesprekken dienen als input voor de tweede bisschoppensynode.

Als Pancratius Parochie gaan we graag in op deze uitnodiging van paus Franciscus. Door samen over de aangereikte vragen na te denken, te praten en te luisteren naar de stem van de Heilige Geest kunnen we ontdekken wat belangrijk is voor onze kerk.

U bent van harte welkom op donderdagavond 21 maart in Zaal Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur.

We vragen u wel om u op tijd aan te melden, uiterlijk voor 14 maart 2024:

–  Per mail: info@hpancratius.nl
–  Per telefoon: 06 – 33564002 via het centraal secretariaat op dinsdag-, woensdag -, en vrijdagmorgen

Parochiële werkgroep Luisterend op weg :
Dianne Nijhuis, Brigitte Holtschlag, Bernadet en Johan Brouwers,
pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens

Na een aantal jaar van afwezigheid wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Passie.

Deze zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 29 maart 2024. Er is ervoor gekozen om het evenement dit jaar op 1 locatie in de open lucht plaats te laten vinden, bij recreatieplas “de Koele” in Langeveen. Er is afscheid genomen van de processie met het kruis, maar uiteraard keert het iconische wit verlichte kruis op andere manieren terug.

Tijdens de Passie wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld, vanaf de maaltijd op Witte Donderdag, de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en de opgang naar Pasen. Hierbij nemen parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen rollen op zich. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door de koren Courage uit Langeveen en Cantabilé uit Mariaparochie. De Passie zal starten om 19.00 uur. Aanvullende informatie zal bekend worden gemaakt via de informatiekanalen van de parochie, social media en de lokale nieuwsbladen.

Wij hopen u 29 maart te zien,

Projectgroep Passie 2024

Vastenactie project 2024: Betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala

In de komende  veertigdagentijd vragen we als H. Pancratius Parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk.

U kunt ook geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag t.n.v. projectnummer: 402437 met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code.

Van harte aanbevolen!

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Leerhuis, Groeien in Geloof

 Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie. Afgelopen periode zijn we begonnen met een groep van acht personen. Zij hebben de zeven bijeenkomt met enthousiasme doorlopen. Hieronder kunt u lezen hoe de deelnemers deze bijeenkomsten hebben ervaren.

Terugblik door deelnemers Leerhuis, Groeien in Geloof:

Op 18 oktober 2023 kwamen wij met acht parochianen samen in het parochiecentrum in Tubbergen voor de eerste bijeenkomst van het Leerhuis, voor de cursus Groeien in Geloof.

Het leven is leren en groeien, zo stond er in de folder. Met vallen en opstaan. En welke betekenis daarbij heeft het geloof in Christus. Centraal in de cursus staat de ontmoeting met elkaar en in de uitwisseling van (geloofs)ervaringen van hoop, twijfel, vertrouwen en vragen.

Iedere avond begonnen wij om 17.30 uur met een eenvoudige maaltijd. De eerste keer verzorgd door pastor Saris en pastoor Hermens en de volgende keren zorgden wij om en om voor een maaltijd. Het is goed zo te beginnen. Gezellig en aangenaam en het verbindt. Hierbij hebben we gevarieerd en smakelijk gegeten: pizza, bami, stamppot bieten met kaas, soep, heerlijke toetjes, bovendien zorgde een van de deelnemers voor de wijn.

Daarna kwamen we aan de hand van het thema van de avond – en de uitleg daarbij van de pastores – met elkaar in gesprek over onze eigen geloofsleven.

Het delen van wat je ten diepste raakt als mens, als gelovige is heel waardevol. Woorden vinden was soms lastig en niet alles hoefde gedeeld te worden. Maar wat er gebeurt – door je gezamenlijke kern (je geloof in Christus) voel je een grote verbondenheid met elkaar en dat stemt tot dankbaarheid.

De avonden duurden tot ongeveer 20.30 uur. Dat betekent toch op tijd thuis en dat is ook fijn.

De kerk – de parochie is een plaats waar je dingen leert, waar ontmoetingen plaatsvinden die je helpen om te groeien in geloof. In het leerhuis – in de cursus –  hebben we dankbaar ervaren hoe het is om elkaar deelgenoot te maken van wat ons als gelovigen zo treft – zo beroert.

Naast het samen vieren – samen zingen – samen vrijwilliger zijn in de kerk – is de geloofsuitwisseling heel verbindend.

Daarom voor iedereen: de cursus Groeien in geloof: van harte aanbevolen.

En verder namens de deelnemers: pastoor Hermens en pastor Saris: Hartelijk dank voor de begeleiding.

En langzaam heb ik geleerd.
Geleerd wat ik ergens in mijn drukke, goedgeorganiseerde,
zo ‘nuttige’ leven was kwijtgeraakt.
Ik heb geleerd dat alles wat is,
een geschenk is van de God van Liefde.
Alles is genade.
Licht en water, onderdak en eten, werk en vrije tijd,
kinderen, ouders en grootouders,
geboorte en dood, alles wordt ons gegeven.
Met welk doel?
Opdat wij gracias – heb dank – kunnen zeggen:
aan God, aan elkaar, aan allen en iedereen.

Henri Nouwen

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

In totaal zijn er zeven bijeenkomsten in het parochiecentrum van Tubbergen met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team.

Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen. We starten een nieuwe ronde met zeven bijeenkomsten waarbij u wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Van harte welkom!!!

De zeven bijeenkomsten worden gehouden van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

Dinsdag 12 maart a.s.                    Kennismakingsbijeenkomst.
Donderdag 21 maart 2024           God de Vader
Woensdag 10 april 2024               God de Zoon- Jezus Christus
Donderdag 25 april 2024             God de Heilige Geest
Dinsdag 7 mei 2024                       Bidden
Donderdag 23 mei 2024               Eucharistie en andere sacramenten
Dinsdag 4 juni 2024                      Diaconie

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden (06-33564002) of via e- mail: info@hpancratius.nl , tot vrijdag 9 maart a.s.

Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk of download de folder hier!

Pastoraal team

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die Aswoensdag (14 februari) begint. In zijn Vastenboodschap getiteld ‘Hoop doet eeuwig leven’ sluit hij aan bij de SIRE campagne ‘Hoop doet leven’, die mensen aanmoedigt hun lichtpuntje te vinden. “Wij christenen hebben daarnaast een gezamenlijk en blijvend Lichtpunt waarop we onze hoop richten: Christus. Klik op onderstaande knop om de gehele boodschap te lezen.

Basiliek open voor aanbidding van het Allerheiligste.

Op de vrijdagavonden van de veertigdagentijd is de basiliek, het eucharistisch centrum van onze parochie, van 19.00 uur tot en met 19.30 uur geopend voor alle parochianen en belangstellenden uit de gehele Pancratius parochie, voor stille aanbidding van het Allerheiligste. Even een half uur tijd voor bezinning, gebed, rust en stilte in deze soms zo drukke tijd. De veertigdagentijd leent zich in het bijzonder voor extra gebed en bezinning. De aanbidding vindt plaats in de dagkapel van de basiliek. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De eerste vrijdagavond wanneer de basiliek open is voor aanbidding is vrijdag 16 februari a.s. en de laatste vrijdagavond valt op vrijdag 22 maart a.s. Na de aanbidding is gedurende deze vrijdagavonden gelegenheid, om het sacrament van boete en verzoening, de biecht, te ontvangen ter voorbereiding op naderende Paasfeest.

Pastoor Hans Hermens

Zondag 28 januari is er weer een Opa en Oma viering, georganiseerd door de werkgroepen Kinderkerk en Jeugdkerk van de H. Pancratius Parochie. Gezien de grote opkomst van vorig jaar staat deze viering ook dit jaar weer op het programma. De werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk hopen dat veel kinderen in de leeftijd van twee tot en met tien jaar samen met hun ouders, opa’s en oma’s aanwezig zijn. De viering begint om 10:00 in de dagkapel in Geesteren. Pastoraal werker Christianne Saris gaat voor in deze viering.

 

EEN MUZIKAAL HOOGTEPUNT!!!

Vrijdagavond 19 januari was de zesde editie van Samen Top2000 m.m.v. Cantabilé uit Mariaparochie, Cantiamo uit Albergen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen en ‘nJoy uit Reutum/Fleringen en Cantare uit Geesteren.

Helaas kon initiatiefnemer van de Samen Top2000 diaken Bert Huitink, er vanwege gezondheidsredenen niet bij zijn. Esther Hindriksen nam de presentatie voor haar rekening. De parochiële koren brachten elk drie liederen uit de Top 2000 van Radio 2 ten gehore. Elk lied had iets in zich dat mensen raakt en inspireert. Het geheel werd ondersteund met foto’s, citaten en filmpjes op een groot scherm. Als afsluiting werd Heal the world door alle koren samen ten gehore gebracht. De zaal was nagenoeg vol en het publiek heeft genoten van de prachtige muziek. Een top avond met dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt!

Voor een foto-impressie van Paul Berning – KLIK HIER 

 

OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE LOURDESFONDS

Traditiegetrouw is er tijdens de vieringen met Kerstmis in de Pancratius parochie weer de kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds. Als plaatselijke contactpersonen van dat Lourdesfonds doet het ons goed u te kunnen melden dat deze jaarlijkse collecte met Kerstmis in de geloofsgemeenschappen het  mooie bedrag heeft opgeleverd van totaal € 2.120,46.  Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Ook een hartelijk dankjewel aan alle collectanten die zich voor deze collecte hebben ingezet! Met deze opbrengst hebt u ons in de gelegenheid gesteld parochianen die graag eens naar Lourdes willen, maar financieel niet in staat zijn de reis geheel te betalen, Een steuntje in de rug te geven door middel van een financiële bijdrage uit het parochiële Lourdesfonds. Het ligt in onze bedoeling om in 2025 weer een bedevaart vanuit de Pancratius parochie naar het genadeoord Lourdes te organiseren. Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie via de infobladen en de sociale media.

Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie. Hun namen kunt u vinden  op de site van de parochie.

Contactpersonen Lourdesfonds H. Pancratius parochie