Uitnodiging zomerwandeling

Ook dit jaar organiseert de Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie weer een zomerwandeling voor belangstellenden uit alle locaties van de parochie.
Op 25 juli 2024 verzamelen we ons om 9.20 uur op de parkeerplaats bij de kerk van Langeveen, Kerkstraat 5.

We starten de wandeling om 9.30 uur en gaan dan ongeveer vijf kilometer lopen door het bos en de heide van Langeveen. Onderweg zullen er enkele toepasselijke bezinnende teksten worden gelezen. De wandeling wordt besloten bij het parochiecentrum van Langeveen met een kop koffie of thee en een versnapering.
Aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen worden aanbevolen.

Mogen we u begroeten op 25 juli?  Van harte welkom!

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris 

Inzameling producten voedselbank

In onze kerken worden het hele jaar producten ingezameld voor de voedselbank.

Wij willen iedereen die hieraan bijdraagt heel hartelijk danken.

Het komt vele mensen ten goede die wat materiële ondersteuning kunnen gebruiken.
We willen wel aandacht vragen voor de houdbaarheidsdatum.
We merken dat, na screening van de producten, in sommige gevallen de houdbaarheidsdatum allang is verstreken.
De producten moeten dan worden weggegooid, dat is zonde.
Dat willen we graag voorkomen.
Daarom willen we u vragen om alleen producten aan te leveren die minimaal nog een maand houdbaar zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoraal werker Christianne Saris 

Wol voor Afrika en Roemenië

In onze parochie breien een aantal dames voor Afrika en Roemenië.

Zij kunnen wol of katoen goed gebruiken.
Daar worden mutsjes, dekentjes en truitjes van gemaakt.

Mocht u nog wol of katoen over hebben, waar u niets meer mee doet, dan kunnen zij het goed gebruiken.
U kunt het brengen naar het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingstijden:
Dinsdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon: 06-33564002

Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris 

Jeugdkerk en Rock Solid Junior beklimmen kerktoren te Tubbergen

Vrijdag 7 juni hebben de jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid Junior een bijzondere activiteit ondernomen: ze hebben de kerktoren van Tubbergen beklommen. Deze toren, een markant punt in het dorp, bood de jongeren niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een prachtig uitzicht over de omgeving.

Na een korte introductie begon de beklimming van de toren. Onder begeleiding van de kosters trotseerden de jongeren de smalle trappen en genoten ze van het avontuur en de toenemende hoogte.

Eenmaal boven werden ze beloond met een prachtig uitzicht over Tubbergen.
Ook kregen ze een korte uitleg over de geschiedenis van de toren.

Na de afdaling werden de jongeren getrakteerd op drinken en chips en volgde een rondleiding door de kerk. De kosters vertelden boeiend over de historische en religieuze betekenis van verschillende onderdelen.

Als afsluiting van deze geslaagde avond genoten we samen van een heerlijk ijsje bij Jut en Jul.

Een speciale dank gaat uit naar de kosters en vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van deze activiteit. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de jongeren niet alleen een leuke, maar ook een leerzame avond hebben gehad. 

Opbrengst vastenactie 2024

Afgelopen veertigdagentijd hebben we als parochie uw steun gevraagd voor een project van de vastenactie “een betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala”.

Daar is heel ruimhartig voor gedoneerd.
De basisscholen uit Geesteren en Mariaparochie lieten de kinderen er een heitje voor een karweitje voor doen.
De basisschool uit Vasse heeft een sponsorloop georganiseerd.
Daarnaast konden mensen doneren via de bussen voor Vastenactie in de kerk.

In totaal is er een bedrag van € 10.324 opgehaald!

Iedereen van harte bedankt hiervoor.

Zo is er weer toekomst voor jongeren in Guatemala.
Ook namens hen, van harte bedankt!

Mede namens de groepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker Christianne Saris 

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 

Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

 

 Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema

van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Pastoraal team

Vormsel 2024

De H. Pancratius parochie geeft ook dit jaar weer de kinderen die volgende schooljaar naar groep 8 gaan de kans om het Vormsel te doen. Het Vormsel behoort tot de drie initiatie sacramenten. Doopsel, Eucharistie en Vormsel.
Deze drie sacramenten helpen ons om als volwassen Christen door het leven te gaan. Het sacrament van het Vormsel ontvangen kinderen meestal rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Een leeftijd waar kinderen toch steeds meer hun eigen keuzes gaan maken. Het Vormsel is allereerst een bevestiging van de keuze die de ouders met de doop van het kind hebben gemaakt.
Met het Vormsel zeggen de kinderen: Pa en ma, het is goed dat jullie me hebben laten dopen.
Dat jullie me in de Geest van Jezus Christus willen groot brengen. Maar het Vormsel is ook dat je kracht mag ontvangen van de Geest van Jezus. Dat de Geest je gedurende de keuzes die je in je volwassen leven moet maken, mag helpen, zodat je mag uitgroeien tot een liefdevol en gelovig mens in de Geest ook van Het Evangelie.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 17 november om 10.30 uur in Tubbergen.
Voor verdere informatie over het voorbereidingstraject nodigden we ouders én kinderen van harte uit op de informatieavond.
Deze is woensdag 26 juni om 19.00 uur in de kerk van Geesteren. Wees welkom.

 

GA MET ONS MEE…..   naar Kevelaer

 Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer voor bezinning – gebed – ontmoeting….
De Oost Twentse Processie organiseert weer de jaarlijkse bedevaart op 23 en 24 augustus.
Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman, pastoraal medewerkster José van den Bosch (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerkster Christianne Saris (Pancratius Parochie) en pastor Van der Sman (Plechelmus Parochie)

Het dames- en herenkoor van Denekamp zal met hun zang de vieringen opluisteren en de muziekvereniging van Weerselo zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is in 2024: ”GA MET ONS MEE…”.

 We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze mooie bedevaart. De broederschap organiseert de reis met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer bij ons aansluiten.

 Eén of twee dagen
Op vrijdag 23 augustus vertrekken bussen vanuit diverse locaties in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 22 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus, vertrek om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de zesde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf de parkeerplaats bij het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het Park. Voor deelnemers, die minder goed ter been zijn is de kruisweg in het Forum Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 24 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Natuurlijk is er tussen de vieringen door tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Aanmelding en verdere informatie
Als u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:                        mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:                      de heer J. Paus                              telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                      telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen          mevrouw M. Nijhuis                   telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen                        mevrouw B. Olthof                       telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                                 mevrouw R. Kemna                     telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06).
Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte  (telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s. 

Verslagen gesprekken van de avond “samen bouwen aan een synodale kerk”

Op donderdag 21 maart vond een gespreksavond plaats in zaal Kottink in Geesteren onder de noemer: “samen bouwen aan een synodale kerk”. Onze parochie had gehoor gegeven aan de oproep van de paus en de bisschoppen om met elkaar in gesprek te gaan over de kerk van de toekomst. Dit hield verband met de bisschoppensynode die afgelopen oktober 2023 is gehouden en komende oktober weer plaatsvindt.

“Synode” is een kerkvergadering. Letterlijk betekent het: “samen op weg”. De Paus heeft wereldwijd bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Dat is vanaf 2021 gebeurd. Van die gesprekken die sinds 2021 zijn gehouden, zijn verslagen gemaakt en besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode, afgelopen oktober 2023. Uit die verslagen kwamen vier dezelfde thema’s naar voren.

Vormgeven aan ons christen zijn binnen de geloofsgemeenschap.

Vorm geven aan een missionaire kerk waar we ons geloof uitdragen.

Deelname aan een verwelkomende kerk

Vrouwen in het leven en de zending van de kerk.

Voor de tweede helft van de bisschoppensynode die in oktober van dit jaar plaatsvindt, hebben de paus en de bisschoppen ons opnieuw uitgenodigd om te praten over deze thema’s.

Dit is gebeurd op 21 maart. Na een inleidend woord van pastoraal werker Christianne Saris, en het aansteken van de paaskaars door pastoor Hermens, zijn de vier thema’s in twee rondes besproken in kleine groepen. Er zijn goede en serieuze gesprekken gevoerd, waarvan een verslag is gemaakt. De verslagen hiervan zijn naar het bisdom gestuurd. Het bisdom verwerkt deze verslagen en stuurt deze naar Rome voor de komende synode.

Hieronder vindt u de verslagen van de gesprekken. De verslagen zijn volgens de handreikingen van de landelijke werkgroep “synodaliteit” opgesteld.

CST-2024-04 Verslag gespreksavond 21 maart