Welkom op de website van de H. Pancratius parochie

De parochie bestaat uit een fusie van 9 geloofsgemeenschappen.
voor informatie klikt u op een van de bovenstaande knoppen of op een item in het gebruikersmenu.

  
PRIVACYVERKLARING                         BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Belangrijke oproep contactgegevens parochianen.

Als kerk willen wij de hedendaagse moderne communicatiemiddelen zo optimaal mogelijk benutten en daarmee zo dicht mogelijk bij onze parochianen staan.

Vanwege de komst van een nieuw administratiesysteem voor alle parochies, is het van groot belang om ook via uw emailadres en (mobiele) telefoonnummer met u in contact te blijven.
Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om deze gegevens via onze website digitaal door te geven, dan wel mondeling/schriftelijk bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking!

Doorgeven? Klik op onderstaande knop en kies daarna uw locatie
Gegevens doorsturen 


Parochieverband1

Afbeelding van alle 9 kerkgebouwen.

 

 

Disclaimer