Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Vrijwilligersbijeenkomst geloofsgemeenschap Fleringen zondag 26 juni 2022

De afgelopen jaren waren bijeenkomsten door het Coronavirus niet mogelijk en dus ging er ook een streep door een traditie om de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap in het zonnetje te zetten. Maar nu kan het weer en daar maken we dan ook dankbaar gebruik van!

Juist in de tijden waarin het Coronavirus ons leven voor een belangrijk deel bepaalde en waarin onze parochie en geloofsgemeenschap met grote veranderingen te maken kregen hebben we gemerkt dat de vrijwilligers de hoekstenen van onze geloofsgemeenschap vormen. Op hen konden en kunnen we bouwen!

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseren we op zondag 26 juni 2022 een gezellige bijeenkomst. De bijeenkomst is aansluitend aan de viering om 09.00 uur in de kerk in Fleringen. Het programma blijft nog (even) een verrassing, maar er wordt ook de nodige informatie verstrekt.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij het secretariaat via:

e-mail: info.fleringen@hpancratius.nl

of tel.nr.: 0546-621953 (dinsdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur)

Tot 26 juni!

De commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat van de geloofsgemeenschap Fleringen

 

 

Elke maand is er een viering bij Erve Harmelink (meestal de 2e woensdag van de maand). Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan de Eucharistieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij te praten?! Wees welkom  Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020).

LET OP!!De eerstvolgende viering in de maand mei is niet op de 2e woensdag maar op woensdag 8 juni 2022. Lees meer

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

Eerste zondag van de vasten.

Project “JE LAND IS JE LEVEN”

Continent: Midden- en Zuid-Amerika

Land: Guatemala

Doelgroep: Maya-gemeenschappen

Thema: Land- en mensenrechten

Tijdsduur: 1 juli 2020 t/m 31 december 2022

Bijdrage: € 33.000

Wat is er aan de hand?
In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het westen van Guatemala, geldt een officieel verbod op de bouw van waterkrachtcentrales. Toch blijft het grote energiebedrijf PDHSA zijn gang gaan in de Ixquisis-rivier. Hierdoor raken Maya-gemeenschappen in de problemen, omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier. Hun toegang tot water wordt beperkt en er verdwijnt kostbare landbouwgrond. Komen ze in opstand, dan volgen er juridische stappen. Zo hangt een aantal Maya leiders op dit moment een gevangenisstraf boven het hoofd. Door angst te zaaien, ontmoedigt het energiebedrijf mensen om zich tegen de bouw te verzetten

Wat willen we bereiken?
Samen met onze lokale partner staat Vastenactie de Maya-gemeenschappen bij in hun strijd tegen de waterkrachtcentrales. We helpen ze duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de controle over hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast proberen we te voorkomen dat mensen die in opstand komen tegen de bouw van de waterkrachtcentrales worden gecriminaliseerd. Op die manier staan de Maya-gemeenschappen sterker tegenover de macht van het energiebedrijf

Hoe doen we dat?
Allereerst verstrekken we informatie over duurzaam gebruik van waterbronnen, onder andere door bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Hierbij richten we ons op een groep van ongeveer 180 gezinnen. Ook verlenen we juridische bijstand aan de leiders voor wie een gevangenisstraf dreigt en onderhouden we bijvoorbeeld contacten met het Openbaar Ministerie. We staan de beschuldigde gemeenschapsleiders bij tijdens de strafrechtelijke procedure om te voorkomen dat ze onrechtmatig worden veroordeeld.

Steun dit project!

U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. NL 97 RABO 0102013306 t.n.v. MOV H. Pancratius Fleringen

De melkbus achter in de kerk waarin u gedurende de Goede Week uw Vastenzakje kunt deponeren.

Zondag 28 november was er een speciale viering b.g.v. het Caeciliafeest. De prachtige zang werd verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Na afloop van de viering zijn maar liefst zes jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen uit respectievelijk 2020 waren: Marie Wissink-Wesselink (25 jaar), Rikie Booijink-Kleizen (25 jaar) en Johan Juninck (60 jaar!). En de jubilarissen van dit jaar: Annie Koopman-Hulsmeijer (40 jaar), Margriet Lenferink-van ’t Klooster (40 jaar), Marietje Lokotte-Morskieft (40 jaar). De jubilarissen werden toegesproken door pastoor Pikkemaat en door Ben Oude Lansink namens de commissie van beheer en pastoraatsgroep. De jubilarissen ontvingen de onderscheidingen met bijbehorende oorkonde, een speciale kaars en daarnaast een bos bloemen. De feestelijkheden die in eerste instantie aansluitend zouden worden gehouden bij café de Molen zijn vanwege corona uitgesteld.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie grote inzet voor het koor en daarmee ook voor onze geloofsgemeenschap!!

Afgelopen zondag werd de Pancratiusdag gevierd onder de Kroezeboom. Het was een prachtige, inspirerende viering waarbij er een presentatie werd gegeven door elke geloof met symbolen en het bijbehorende verhaal.

De vragen die daarbij werden gesteld waren:

Waarin kunt u een licht zijn voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent?  Hieronder kunt u de presentatie van onze geloofsgemeenschap lezen:

“God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

Wij in Fleringen werken graag vanuit een positieve en stimulerende instelling. De afgelopen tijd is niet altijd even gemakkelijk geweest, niet voor eenieder, niet voor de locatie….

We hebben onze positiviteit geprobeerd te laten zien door naar elkaar om te kijken in de tijden dat er niet of nauwelijks gevierd kon worden. Allereerst hebben we in de eerste lockdown alle 70 plussers een kaartje gestuurd met daarin bloemenzaadjes. Om ze te laten weten dat we aan elkaar denken en ze een hart onder de riem te steken in de zware, voor velen ook eenzame tijd.

Daarna hebben we met kerst alle parochianen een lichtje gebracht, een teken van verbondenheid en kracht.

Al twee maal kon de schoolverlatersviering voor de kinderen van groep 8 niet doorgaan. We hebben ze beide keren op een andere manier in het middelpunt gezet, een keer allemaal een kaars gebracht en een keer een knapzak met wijsheden, dingen tot nadenken, zodat ze weten dat ze er nooit alleen voor hoeven te staan, dat Hij altijd met ze meegaat.

Verder hebben we ook onze doordeweekse viering weer gevierd. Wij vieren één keer in de maand en 14 juli jl. zijn we voor het eerst naar Erve Harmelink gegaan, met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap, die normaliter in de Spil hiervoor bij elkaar kwamen. Maar ook parochianen uit andere locaties die daar verblijven waren aanwezig. We hebben hier een mooie viering gehad met een hele groep.

Dan hebben we ook de startviering voor de school weer gehad. Deze hebben we ook in een nieuw jasje gegoten. We hadden altijd nog een “gewone” viering, nu hebben we de kinderen per groep naar de kerk laten komen en ze laten nadenken over wat belangrijk is, zodat we allemaal een mooi schooljaar zullen hebben. We hebben het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gelezen en allemaal termen opgeschreven die ook nu nog belangrijk zijn, zodat we het met elkaar goed hebben.

Wanneer iemand van de ander locatie meer informatie wil, neem gerust contact op, wellicht kunnen we elkaar op weg helpen.

Hierop sluit ons symbool wel heel mooi aan. We hebben een knapzak gemaakt. Daarin zit een kaarsje, dat licht, warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een van de veertien Noodhelpers, die ons veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en door (diepe) dalen.

En als laatste een sleutelhanger met de tekst:

“God heeft een sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct hangen”

PANCRATIUSDAG VIERING TERUGKIJKEN!

U kunt de Pancratiusdag viering van 5 september bij de Kroezeboom terug kijken via Kerk TV, Herhaling!

Op donderdag 18 februari jl. ontvingen wij het bericht dat Eddy Kuipers op 57-jarige leeftijd is overleden. We zijn hier stil en verdrietig van.

Eddy betekende veel voor Fleringen. Hij was op tal van terreinen actief als vrijwilliger. Ook voor de H. Pancratius parochie, en in het bijzonder onze eigen geloofsgemeenschap in Fleringen, heeft Eddy zich vele jaren met hart en ziel ingezet. Sinds 15 maart 2006 was hij voorzitter van het parochiebestuur Fleringen, wat later de commissie van beheer is gaan heten. Hij vervulde deze functie op zijn geheel eigen wijze: betrokken, sociaal, bedachtzaam en ook de humor ontbrak niet. Eddy had oog voor iedereen, bood een luisterend oor en behandelde iedereen op een respectvolle manier. Eddy wist mensen te verbinden. Hij was trots op de vele vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

Als de handen uit de mouwen moesten worden gestoken, werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Niets was hem te veel. Zo was hij behulpzaam tijdens de vieringen wanneer dat gewenst was, in het bijzonder in Coronatijd. Zijn sociale en maatschappelijke bewogenheid kwam ook tot uiting in zijn werkzaamheden op diaconaal vlak.

In deze moeilijke tijden waarin kerksluiting aan de orde is, dacht Eddy mee over hoe de geloofsbeleving van heel Fleringen voort kan worden gezet. Vele overleggen heeft hij bijgewoond, zowel in Fleringen als parochie breed. Zijn bijdrage daarin was altijd positief en constructief.

Dankbaar zijn wij dat we met hem hebben mogen samenwerken en voor alles wat hij heeft gedaan.

We gaan Eddy missen. De fijne herinneringen aan hem blijven voor altijd bij ons.

Onze gedachten zijn bij Sonja, de kinderen en verdere familie. Wij wensen hen deze dagen en de komende tijd heel veel sterkte.

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat geloofsgemeenschap Fleringen

 

Zodra er, gelet op de corona-richtlijnen, weer in koorverband gezongen mag worden in 2021, zoeken de koren Belcanto uit Fleringen en Nouveau uit Reutum de samenwerking op!  De komende sluiting van de kerken in Fleringen en Reutum binnen een paar jaar en het geringe ledental van beide koren waren aanleiding voor de besturen van beide koren om te kijken naar de mogelijkheden om een “levensvatbaar” kerk- en popkoor te realiseren. Uit de gesprekken tussen beide besturen blijkt dat beide koren veel dezelfde ideeën en plannen hebben en ook dat de koren goed bij elkaar passen qua sfeer, gezelligheid en gemoedelijkheid. Dit heeft beide koren doen besluiten om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Belcanto en Nouveau worden samengevoegd tot één koor. Dit koor komt onder muzikale leiding te staan van de huidige dirigent van Nouveau, Peter Löbker.

Er zal de eerste tijd (wanneer het weer kan) beurtelings op de maandagavond (in Reutum) en op de dinsdagavond (in Fleringen) gerepeteerd worden. Verdere details over de samenwerking worden later uitgewerkt.

Lijkt het je ook leuk om in te stappen bij het nieuwe koor als de repetities weer beginnen? Om samen met de al bestaande koorleden te beginnen met het zingen van nieuwe nummers? Je bent van harte welkom om je aan te sluiten! Of meld je aan als pianist, drummer, of gitarist. Samen maken we er zeker iets moois van!

Voor meer informatie: Mail of bel naar Maureen Stokkelaar (jstokkelaar@gmail.com of 06-53145090).