Reutum Actueel

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, tel. 06-18967876,…

Benoeming pastoor Hermens in de H. Pancratius parochie

, , ,
Beste medeparochianen, Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze parochie. In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het…

Actie Kerkbalans Pancratius parochie

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen…