Jaargang 60 nr. 4 en 5                                                                    21 jan. t/m 3 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen nieuwe wegen gaan in 2023

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?

We weten het niet. Hoe gaan we het jaar in? Met hoop en verwachting?

Of zien we wel hoe het gaat?

Het is niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in deze tijd. De weg naar

vreugde en vrede.

We  kunnen ons laten inspireren door het verhaal van de drie Wijzen, dat we

hebben gelezen in het weekendvieringen van 7 en 8 januari.

De Wijzen zijn mensen die op zoek zijn naar een zinvol en betekenisvol bestaan.

Zij zien een bijzondere ster aan de hemel, en weten dat er een bijzonder Kind is geboren. Zij treden uit het bekende leven en begeven zich op weg. De ster is niet altijd zichtbaar, ze komen op een dwaalspoor terecht. Maar ze houden hun doel voor ogen houden en zijn standvastig. Vervolgens zien ze de ster weer, die hen naar het Kind leidt dat hen vervult van vreugde.

Het verhaal van de Drie Wijzen is een verhaal over ons. Het laat zien dat, met vallen en opstaan, Gods licht nog steeds te vinden is. Namelijk als we het oude achter ons durven laten en nieuwe wegen durven gaan. Met het leven van het Kind in de kribbe voor ogen. De weg van de compassie, de zorg voor elkaar, de verbinding, de betrokkenheid.

Dat we die weg, net als de Wijzen, samen mogen gaan. Want we zoeken allemaal hetzelfde licht in het donker. En we hebben allemaal hetzelfde visioen voor ogen van een vredige wereld waarin het goed is met elkaar. Dat we gastvrij mogen zijn voor de mensen die we op onze weg tegenkomen. Dat we tijd en aandacht mogen hebben voor onze buren, collega’s, vrienden, geloofsgenoten, maar ook mensen die in ons land hun toevlucht zoeken.

Dan bouwen we aan levendige gemeenschappen en gaan we begaanbare wegen. Dat het een gezegend en vreugdevol jaar mag worden vol met mooie ontmoetingen en betekenisvolle momenten!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Komt volgt mij                                                      3e zondag door het jaar

 1. 22 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 28/29 januari is er geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 22 januari

Jaargedachtenis: Truus Schröder, ouders Kienhuis-Hoek

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Marietje ter Braak-Vennegoor, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Gerda Haarman-Spijker, Jan Weusthuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld, Bennie, Sien en Harrie,

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 22 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 26 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Aan de parochianen, aan de vrijwilligers en vrijwilligsters van de H. Pancratius parochie.

Afgelopen tijd  is er nogal wat kritiek gekomen met betrekking tot het nieuwe beleid van kardinaal Eijk. Mede ook sterk geuit door de groep ‘Samen kerk, samen sterk’, . In het parochiebestuur en pastoraal team hebben we  hierover gesproken.

Allereerst is het goed te weten dat wij, parochiebestuur en pastoraal team,  grote waardering uitspreken aan allen die in de liturgie werkzaam zijn en met name aan hen die voorgaan in communievieringen en gebedsvieringen. De komende jaren zullen deze vieringen volgens rooster  doorgaan. En wij zijn dankbaar aan de vrijwilligers die daarin een rol spelen!!

Als parochiebestuur en pastoraal team betreuren wij dat door berichtgeving, ook door minder goede communicatie vanuit  het bisdom, de indruk is gewekt dat allen die nu met zoveel inspiratie en enthousiasme voorgaan in communieviering, binnenkort op de zijlijn staan. Dit is zeker niet waar.

De komende jaren zullen er in ons bisdom en ook in onze parochie verschillende kerken worden gesloten. Dat betekent dat het aantal weekendvieringen in de loop van de jaren terug zal lopen.

We zien allemaal wel dat het aantal mensen dat de vieringen bezoekt sterk is verminderd. Ook het vrijwilligers aantal wordt ouder en loopt terug. Nieuwe aanwas is er nauwelijks. Hoe pijnlijk het ook is om dit allemaal te moeten constateren, ook ons raakt het diep, we moeten wel realistisch zijn. Deze terugloop, heeft tenslotte ook zijn consequenties. Voor de kerk blijft de eucharistie bron en hoogtepunt van ons christelijk leven. En de zondag blijft ook de dag van de eucharistie. Dat is al zolang de kerk oud is. Wanneer er in de toekomst in de parochie nog maar twee of drie kerken  zijn, zal de priester deze kerken op zaterdagavond of zondagmorgen bedienen. Deze vieringen zullen dan eucharistievieringen zijn.

Voor de verzorgingshuizen en de doordeweekse vieringen blijft de mogelijkheid, bij afwezigheid van een priester, voor een communieviering bestaan.

Het beleid van de kardinaal geeft ons echter de nodige tijd , waardoor, met de ontwikkelingen die gaande zijn, het proces natuurlijk kan verlopen.

Pastoor Hans Hermens

Mede namens het parochiebestuur en pastoraal team

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hierbij willen we u informeren over de gang van zaken over de Eerste Heilige Communie in dit jaar.

Voor de zomervakantie heeft het pastoraal team de ervaringen van de voorbereidingen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld.

In onze kerk zijn wij het gewend dat de Eerste Heilige Communie wordt aangeboden in groep 4 van het basis en bijzonder onderwijs. In de coronatijd ging het anders. Vieringen van de Eerste Heilige Communie werden uitgesteld, kinderen zaten inmiddels in groep 5 of 6. We hebben ervaren dat kinderen uit groep 5 of 6 meer open staan voor de betekenis van de Eerste Heilige Communie. Ook hebben de kinderen uit groep 5 of 6 de vieringen minder spannend gevonden en waren ze meer betrokken.

Dit heeft het pastoraal team afgelopen jaar aan het nadenken gezet en dit is besproken met de werkgroepen Eerste Heilige Communie. De meeste vrijwilligers delen de ervaringen met het pastoraal team, enkele vrijwilligers vinden dat het bij groep 4 hoort omdat kinderen nog onbevangen zijn. Ook hier hebben we binnen het pastoraal team over gesproken. Waar mogelijk wil het team gaandeweg de stap zetten richting groep vijf.

Daarnaast zijn er locaties in onze parochie die graag om de twee jaar de Eerste Communie willen aanbieden, in Vasse is dit traject ingezet, daar heeft de stap naar groep 5 inmiddels plaats gevonden.

 

Programma Eerste Heilige Communie 2023:

In 2023 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Geesteren, Vriezenveen, Reutum en Fleringen, dit zijn kinderen die in groep 4 zitten.

In 2024 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Tubbergen, Langeveen, Vasse, Albergen en Mariaparochie, dat zijn de kinderen dan in groep 5 zitten.

 

Vanwege het feit dat de kerk in Albergen aan de eredienst onttrokken is, sluiten de kinderen uit Albergen zich aan bij Mariaparochie. Daarnaast zijn er locaties die hebben samengewerkt en de voorbereiding en viering samen hebben gedaan, deze samenwerking gaan wij voortzetten waar dit noodzakelijk is. Wij ervaren dat het aantal communicantjes afneemt en zo ook de vrijwilligers voor de werkgroepen Eerste Heilige Communie, wij willen de samenwerking stimuleren.

De werkgroepen zullen de komende tijd aan de slag gaan met de planning en voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in 2023. Via de scholen zullen ouders geïnformeerd gaan worden over aanmelding en voorbereiding. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris zullen de voorbereidingen gaan begeleiden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoraal werker Christianne Saris: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten

Het pastoraal team van de H. Pancratius Parochie

 

 

 

Berichtgeving KerkTV

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratiusparochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

Jongerengroep ‘Rock Solid’ bezoekt Utrecht

Donderdag 5 januari heeft jongerengroep Rock Solid van de H. Pancratiusparochie een bezoek gebracht aan de stad Utrecht. Om iets over 9 vertrok het gezelschap van 28 jongeren en 6 begeleiders met de trein vanuit Almelo naar Utrecht.

Op het programma stonden onder meer het beklimmen van de Domtoren en een bezoek aan het bisschopshuis. In het bisschopshuis werden ze met koffie en thee ontvangen door mgr. Woorts. Daarna was het tijd voor een rondleiding door het pand: wie woont hier, wie werkt hier, wie komen hier op bezoek? Zo kregen de jongeren een beeld van de verschillende afdelingen:

Jongerenwerk, Communicatie, Bouwzaken, Financiën et cetera. De kapel werd eveneens bekeken, waarbij vooral de schilderingen van het leven van Willibrord aan bod kwamen plus de kernelementen van een katholieke kerk zoals het tabernakel en de Godslamp. “Ze waren hier met veel plezier,” aldus mgr. Woorts.

De Utrechtse hulpbisschop schetste de jongeren en hun begeleiders ook de historie van het Aartsbisdom Utrecht en waarom Twente daartoe behoort. Hij nam als startpunt Jezus en de twaalf apostelen. De eerste apostel Petrus reisde naar Rome en stierf daar de marteldood. “De opvolger van Petrus en andere apostelen zijn de bisschoppen en die zijn het geloof verder gaan brengen. Vanuit Rome gingen missionarissen naar Engeland en Ierland, en van daaruit kwam Willibrord in 690 met 11 (of 12) andere monniken naar onze streken om Jezus en Zijn Evangelie bekend te maken en met de Kerk hier te beginnen,” zo vertelde mgr. Woorts.

Het eerste kerkje bouwde Willibrord op het huidige Domplein, aldus mgr. Woorts: “Dat was zijn missiepost en zo zijn hij, zijn medewerkers en hun opvolgers verder gaan missioneren. Dus vanuit het huidige Utrecht is ons katholieke geloof en Kerk-zijn ook in Twente gekomen. De huidige aartsbisschop van Utrecht is een verre opvolger van de H. Willibrord.”

Mgr. Woorts vertelde ook wat over de volgende bestemming: de momenteel nog in bouwdoeken gewikkelde Domtoren. Aan de hand van een grote kaars van de Domtoren liet hij zien dat deze is opgebouwd uit drie delen, een verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mgr. Woorts: “Het bovenste gedeelte is het meest open zodat de toren niet knapt bij hevige wind, maar dit kan tevens verwijzen naar de H. Geest die als een wind, als een adem door ons heengaat om ons te bezielen. Dat bovenstuk heet een lantaarn en die is octogonaal oftewel achtkantig, zoals ook veel doopvonten. Dat verwijst naar de (symbolisch) achtste dag, ofwel de nieuwe schepping in Christus en verwijst naar het eeuwig leven.”

Hij vergeleek de domkaars met het leven: “Je moet op een goed fundament staan en zoals de Domtoren groeien wij als het goed is door de jaren heen omhoog, in die zin: naar God toe. En uiteindelijk hopen we bij God thuis te komen in het eeuwig leven. Als ons levenskaarsje op is, is er altijd nog een ander Licht.”

Na zijn uitleg begon de klim in de domtoren, 465 treden en zo’n 100 meter hoog. Bovenin was het uitzicht prachtig.

Na de klim was er vrije tijd. Iedereen kreeg een envelop met 10 euro erin om zelf een maaltijd te kopen. De meesten bezochten het restaurant met de gouden bogen, oftewel McDonald’s maar er werden ook donuts en andere lekkernijen van gekocht. De dames hebben gezellig gewinkeld in Hoog Catharijne.

Om iets over half 7 stond de trein klaar om weer naar Almelo te gaan. Het was een mooie dag, veel gezien en geleerd en vooral veel gezelligheid.

Rock Solid is voor jongeren die willen groeien in geloof, samen actief bezig zijn met spellen, verdieping, op werkbezoek en het maken van vrienden. Kom vrijblijvend kennis maken!

Meer weten? www.hpancratius.nl of mail naar rocksolid@hpancratius.nl of neem contact op met diaken Bert Huitink 06-20432661

 

Kinder- en jeugdkerk organiseren een opa en oma viering.

Onze kinder- en Jeugdkerk organiseren vijf keer per jaar een viering of activiteit met een viering. Het zijn goed bezochte vieringen en activiteiten. Einde van deze maand staat er een bijzondere viering op de planning: een opa en oma viering. Gezinnen en kinderen mogen hun opa’s of oma’s meenemen naar de kerk. Een idee dat door de werkgroep voor de corona op de planning stond, helaas is het er de afgelopen twee jaar mede door de corona niet van gekomen. Het is nu weer mogelijk om dit te organiseren. De kinder- en jeugdkerk hebben daarvoor de handen ineen geslagen, samen gaan ze deze viering organiseren. De opa’s en oma’s mogen een kijkje komen nemen bij de kinder- en jeugdkerk, ze mogen ervaren hoe kinderen en jeugd samen viert. In deze viering zal ons eigen kinderkerkkoor komen zingen. Aansluitend aan de viering is er tijd voor koffie, thee en ranja voor de kinderen. U bent zondag 29 januari om 10.00 uur van harte welkom in de dagkapel van Geesteren.

Hartelijke groet namen de werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk.

 

Rock Solid Junior en Rock Solid de groep TeenWork gaan op bezoek bij het klooster.

Deze activiteit stond al langere tijd op de planning, een bezoek brengen aan het klooster in Denekamp. Zondag 5 februari is het dan zover, we gaan met Rock Solid Junior, dat zijn de kinderen uit groep 7 en groep 8 uit het basis onderwijs en met de groep TeenWork, dat zijn de jongeren t/m 15 jaar naar het klooster. In het klooster hebben wij een eigentijdse activiteiten, van een film tot aan een rondleiding door het klooster. We vertrekken rond de klok van 10.30 uur en ergens rond de klok van 15.00 uur zijn we weer terug. Deze activiteit is inclusief lunch.

Nieuwsgierig?

Jongeren die nog niet eerder bij Rock Solid zijn geweest en benieuwd zijn wat we doen en hoe dat is zijn van harte welkom. Vaak is het voor jongeren een stap die gezet moet worden, je bent welkom, neem een vriend of vriendin mee en ervaar wat wij doen en hoe wij samen vrienden van elkaar zijn. Voor informatie neem contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijk groet namens de leiding van Rock Solid.

 

Kleinschalig wonen voor kinderen en (jong) volwassen!

(informatiebijeenkomst voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

 Kleinschalige woonvormen sluiten vaak goed aan bij de wensen van ouders en/of verzorgers.

In tegenstelling tot grote organisaties waar vaker sprake is van een trage communicatie en bureaucratie, zijn binnen kleine ‘instellingen’ de lijntjes korter en de zorg persoonlijker!

Als ouder of verzorger wil je graag het allerbeste voor je kind of familielid! Na veel twijfels, discussies heb je dan toch besloten dat degene waar je van houdt, uit huis gaat. Dan wil je toch graag het beste? Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een bijeenkomst over kleinschalige woonvormen met 2 gastsprekers!

Marja Lansink zal iets vertellen van het ‘Mooilevenhuis Tubbergen’ voor kinderen en jongvolwassenen die intensief zorg nodig hebben.

Als initiatief staat het Mooilevenhuis nog in ‘de steigers’ maar de droom van Marja Lansink, 1 van de initiatiefnemers is: ‘een thuis te kunnen maken, waar  bijzondere kinderen kunnen wonen en leven. Waar de dagelijkse zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week zo geregeld is dat deze bijzondere ouders weer gewone ouders kunnen zijn! En dat ze hun kind niet hoeven los te laten, maar dat ze het anders kunnen gaan vasthouden!

Willem Jansen  geeft informatie over het Thomashuis. Hij is zorgondernemer van het Thomashuis Zenderen. Ook komt een collega van Willem mee die dit jaar start met een Thomashuis in Almelo. Een Thomashuis kenmerkt zich als ‘een zo gewoon mogelijk thuis’, samen in de woonkamer tv kijken, in de tuin zitten. In een Thomashuis mag je zijn wie je bent!

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Donderdag 2 februari van  14.00 tot 16.00 uur in Cafe de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 in Reutum .

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker Mantelzorg  biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk 

Jaargang 60 nr. 2 en 3                                                                               7 t/m 20 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: De ster                                                                        Openbaring des Heren

 1. 7 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

Thema: Doop van de Heer                                                                                               

 1. 15 jan. 09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

 1. 17 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering KVO

(Pastoor Hermens)

 

 

 

 

JAAROVERZICHT 2022 PAROCHIËLE KRONIEK

7 dopelingen

9 communicantjes

6 vormelingen

13 overledenen

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerda Haarman- Spijker

Beltweg 7, Manderveen

* 22-04-1935            ꝉ 19-12-2022.
Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 7 januari

Jaargedachtenis: Lies Paus, Johannes Rikhof, Gerard Niemeijer, Johanna Vrerink-Oude Hendriksman.

Misintenties: Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Henk en Trees Schröder-Meijer, Pastoor Heuven en overl. fam., Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Meijer-Paus, Jan Oude Nijeweme (namens de noabers), Gerard en Rieka Kleizen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 15 januari

Misintenties: Joop Plegt, Joop Perdaan, Jan Oude Nijeweme.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 7 januari  19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, Y. Nijhuis, J. Lescher.

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Zondag 15 januari 09.00 uur

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

 

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 18 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 12 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Gezocht:             Huishoudelijke hulp

circa 14 uur per week

 

Voor pastoor Hermens zijn wij op zoek naar

een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.

 

Naast schoonmaakwerkzaamheden en verzorging van de was hoort bij voorkeur op bepaalde dagen ook de bereiding van maaltijden tot het takenpakket.

 

Werkdagen dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.30 uur, maar deze uren zijn nader af te stemmen.

Bij belangstelling en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter parochiebestuur)

06-31751189/b.holtschlag@hpancratius.nl

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Jaargang 59 nr. 51, 52 en 1                                                           17 dec. t/m 6 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Van sinterklaas richting kerst.

Sinterklaas vloog over de daken, de pieten leverden de laatste cadeaus af, de eerste kerstverlichting schitterden in onze huizen en tuinen. Het was ook nog advent, we zouden het bijna vergeten. Advent: bezinnen en voorbereiden op kerst. De decembermaand is een drukke periode, wat moeten we allemaal plannen, waar willen we naar toe? De kerstconcerten, of naar welke kerstmarkt, of gaan we in Duitsland naar de kerstmarkt, de kerstmiddagen van ons werk, de kerstborrel. De keuze is overweldigend, misschien wel teveel. Zo ben ik deze weken doorgekomen, er kwam veel op mij af. Tussendoor nadenken over kerstvieringen, vieringen voorbereiden, voor kerst een aantal huisbezoeken afleggen.

Ik word wakker als ik aan het bed van een parochiaan zit in de 1e week van de advent, een vrouw die in de laatste fase van haar leven is beland. Er vindt een bijzondere ontmoeting plaats het gaat over haar leven, het leven loslaten, dankbaar zijn. Ik word wakker als ik op bezoek kom bij een parochiaan: voor mij hoeft het niet meer, ik ben eenzaam!

Advent en kerst is druk met vele activiteiten, van concert tot aan kerstmarkt, van een borrel tot aan kerstavond samen vieren in onze kerken. We gaan door tot we aan de kerstmaaltijd zitten, dan gaan we het oude jaar uitluiden.

Advent en kerst is tijd van ontmoeten, ik hoop dat we de warme ontmoeting met mensen niet vergeten. Een moment dat we elkaar de handen vast houden en elkaar in de ogen kunnen kijken, de glinstering van kerst kunnen zien. Dat wij ondanks het drukke leven onze medemensen niet vergeten, mensen die vragen om nabijheid.

Ik wens u uiteraard ook een goede voorbereiding toe op kerst, in alles wat u doet en samen oppakt aan activiteiten. Dat hoort ook in deze maand december, zonder zou kaal zijn. Geniet van de gezelligheid en wat op u pad mag komen.

Namens ons pastoraal team en parochiebestuur wensen wij u fijne dagen, wij hopen van harte dat wij u welkom mogen heten in onze kerstvieringen. De kerststallen staan inmiddels in de kerken, de kerstverlichting brand, koren bereiden zich voor op kerst, dat doen wij samen met vele vrijwilligers. Samen willen wij als parochie kerst vieren. Wij wensen u zalig kerstmis.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Een teken                                                             4e zondag van de Advent

Zon.18 dec.    09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 20 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

19.00 uur: Kerstviering KVO

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

                                                  Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          1e Kerstdag

 1. 25 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          2e Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag is er geen viering in onze kerk.

 1. 3 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Oude Nijeweme

Vasserdijk 60, Langeveen

* 21-03-1936       ꝉ  04-12-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18 december

Jaargedachtenis: Aloy Tijhuis, Marie Niemeijer-Busscher, Henk Schröder.

Misintenties: Bennie Steggink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Jan Oude Nijeweme.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Steffanie Kroeze, Gerrit Albers en overl. ouders Droste-Derkink en fam., Bennie Mensen en overl. ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Marie Mensen-vd Aast, Herman Oude Elberink, overl. fam. Hein Rikhof, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Gerard en Rieka Kleizen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 25 december

Jaargedachtenis: Hendrika Geertruida Rikhof-Paus, Bernard Rikhof. ouders Niemeijer-Krikhaar.

Misintenties: overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Truus ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels-Haarhuis en Jan, overl. ouders De Koning-Brekelmans, Gerard Oude Hendriksman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, San en Jan Kleizen, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Jan Grootelaar (Manderveen), Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis (Manderveen), Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Henk en Trees Schröder-Meijer, fam. Kuipers-Boerrigter, Cilia Weultjes-Lenes, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, Jolanda Oude Booijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Meijer-Paus, Jan en ouders Vrerink, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis en Marian Wiegink-Hagedoorn, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus en familie, ouders vd Aast-Kock, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Hagedoorn-Groothuis, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Jan Oude Nijeweme (namens de noabers), Herman en Marie Oude Avenhuis, Bernard en Truus Schröder, ouders Paus en Haarhuis en familieleden.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 26 december

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo, Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, fam. Perdaan-Plegt, Joop Plegt ouders Kienhuis-Hoek en fam., Bernard vd Aast.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  18 december 09.00 uur

Lector: Y.Nijhuis

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Dinsdag 20 december 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

Dinsdag 20 december 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

Zaterdag 24 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: D. Pouwels, D. Hendriksen

Zondag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Lescher, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Misdienaar: T. Olimulder, S. Olimulder

Maandag 26 december 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Misdienaar: D. Hendriksen, J. Kienhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 4 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  29 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Vieringen tijdens Kerstmis

Vieringen tijdens de Kerst worden in de kerk gehouden. De verwarming staat op een lage temperatuur, warme kleding wordt geadviseerd.

 

Water op het kerkhof

In verband met de wintermaanden is het water op het kerkhof afgesloten t/m maart.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 23 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS

T.B.V. LOURDESFONDS

Na afloop van de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag wordt er in alle kerken van onze H.Pancratius parochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer mee naar Lourdes willen, maar die de reis niet helemaal kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes. Ook komend jaar zal er naar verwachting weer een bedevaart naar Lourdes worden georganiseerd.

De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.

Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.

Desgewenst kunt u ook een bijdrage per bank overmaken op bankrekening NL14RABO0121443027 t.n.v. parochieel Lourdesfonds.

Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage.

De parochiële Lourdesgroep.

 

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Door een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun hun familie hebben. Naar schatting zijn er tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met dit project willen we samen met onze lokale partner Ndako Ya Biso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma opvangkamp.

 

 

Helpt U mee?

Dit kan door een gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie onder vermelding “opvang van straatkinderen in DR Congo”

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken. De Actie loopt van 30 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

 

Samenstelling Commissie van Beheer.

Sinds enige tijd heeft Mariëtte Hesselink zitting genomen in de Commissie van Beheer. Zij vervangt Harrie Weusthuis, die helaas de Commissie heeft verlaten. Mariëtte is algemeen lid en zal de andere leden ondersteunen en bijstaan. Zij zal haar best doen om de belangen van de parochianen goed te vertegenwoordigen.

Binnen onze parochie is zij reeds bekend als lector en uitvaartbegeleidster, maar toch nog even haar gegevens:

Mariëtte Hesselink  m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl   06-30173233

 

Werkgroepen EHC en H.Vormsel.

Binnen onze parochie is helaas gebleken dat bij deze werkgroepen weinig of zelfs geen vrijwilligers meer te vinden zijn. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat er sprake is van kerksluiting, maar deze Sacramenten zullen altijd blijven. Dus ook werkgroepen zullen moeten blijven bestaan. Een goede voorbereiding valt of staat met goede werkgroepen.

Eerste Heilige Communie:

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. Zit uw kind in groep 4 of 5, dan kan hij of zij worden aangemeld voor zijn of haar Eerste Heilige Communie. Het ‘EHC-project’ zal in het voorjaar plaatsvinden.

De voorbereiding op weg naar de EHC bestaat uit twee woensdagmiddagen en een tafelavond. Deze kan binnen de eigen locatie plaatsvinden, mits er een werkgroep is.

De feestelijke eucharistieviering zal plaatsvinden in één van de kerken binnen het cluster in samenspraak met de werkgroepen.

Heilig Vormsel:

Het sacrament van het Heilig Vormsel is in de Kerk een teken van volwassenheid: de gevormde hoort dan meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. De vormeling kiest ervoor om de keuze, die de ouders/verzorgers maakten voor het H. Doopsel, zelf over te nemen. Het Vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk, na het H. Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het ‘H.Vormsel-project’ zal plaatsvinden in het najaar voor kinderen uit groep 8.

De voorbereiding op weg naar het H.Vormsel bestaat uit één zondag. Voor het Vormsel is er één gemeenschappelijke werkgroep gevormd met uit elke parochie 1 of meerdere vrijwilligers.

 

Aanmelden voor deze werkgroepen kan natuurlijk ook als uw kind jonger is.

Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande vragen naar boven gekomen, stel ze dan gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink (b.huitink@hpancratius.nl) of Commissie van Beheer Langeveen (secretaris.langeveen@hpancratius.nl).

 

INSPIRATIEREIS NAAR ROME

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar  een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023.

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel.  Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm. € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

Toekomst van de kerk in Langeveen

Informatieavond 8 maart jl.

Op 8 maart 2022 zijn alle Langeveners/parochianen en werkgroepen uitgenodigd voor een vergadering Kerkenvisie Langeveen. Tijdens deze avond is uitgelegd wat een kerkenvisie is en waar we als dorp mee aan de slag moeten. Iedereen kon daar de vragen en ideeën, over de toekomst van de kerk, neerleggen.

 

De avond van 8 maart bleek niet voldoende. Stichting Oonze Keark en Commissie van Beheer hebben na deze datum aanvullende avonden gehouden waar mensen die daar behoefte aan hadden, dieper op de materie konden in gaan.

 

Uit al deze overleggen zijn ideeën voor de toekomst van de kerk, de kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Het belangrijkste punt van overeenstemming tussen alle mensen die we gesproken hebben: de kerk dient zo lang als mogelijk is in de eredienst te blijven. Of dat in de kerk, in het parochiecentrum of in een deel van de kerk moet zijn dient nader onderzocht te worden.

 

Samen met de input van Dorpsraad, CvB en MV-L, heeft stichting Oonze Keark een Kerkenvisie Langeveen geschreven. Deze kerkenvisie wordt binnenkort ingediend bij de gemeente Tubbergen. Daarna begint echter pas het echte werk, hoe willen we alle kansen en bedreigingen het hoofd bieden. Daarvoor moeten we in gesprek met Parochiebestuur Tubbergen, de gemeente Tubbergen en Langeveners.

 

Zodra we weer input nodig hebben wordt iedereen wederom uitgenodigd om mee te praten. Mocht je in tussentijd de kerkenvisie graag in je bezit krijgen, mail dan met : oonzekeark@gmail.com. Ook gaan we, achter in de kerk, een aantal exemplaren neerleggen om mee te nemen voor wie geïnteresseerd is. Mocht je na lezen van de visie direct al vragen of opmerkingen hebben dan horen we die graag. Het is zeker geen statisch document en in de vervolggesprekken zullen we alle opmerkingen meewegen.

 

Rest ons om iedereen een Zalig Kerstfeest te wensen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Stichting Oonze Keark

 

Bisdombedevaart Lourdes: enthousiasme groeit

Het Aartsbisdom Utrecht gaat in april 2023 voor de vijfde keer op bedevaart naar Lourdes. “Dit is een jubileumeditie waar we al enkele jaren naar uitkijken: vanwege corona kon deze vijfde bisdombedevaart in 2021 helaas niet doorgaan. Ons enthousiasme zien we ook in de parochies: De eerste aanmeldingen bij de parochies zijn al binnen, mensen hebben het samen op bedevaart gaan echt gemist.” Dat vertelde vicaris Ronald Cornelissen, die ook dit keer hoofdaalmoezenier zal zijn, in november 2022. Cornelissen: “Ik roep mensen op om met ons mee te gaan, het wordt een prachtige bedevaart.”

 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes samen met bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim en Christoffelreizen. Parochies of groepen die met een andere bedevaartorganisatie deze reis zullen maken, zijn eveneens van  harte welkom om zich aan te sluiten. Ook zijn personen en groepen van buiten het aartsbisdom welkom. “We willen in Lourdes met één mooie grote groep ons geloof vieren en de onderlinge band versterken,” aldus Cornelissen. “Deze bisdombedevaart belooft weer een heel mooie reis te worden. Aan de eerste vier reizen namen pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom deel.”

Het thema in Lourdes is in 2023 ‘…dat ze hier een kapel bouwen’, een vervolg op het jaarthema van 2022: ‘Ga zeggen aan de priesters…’. Eén van de hoogtepunten van de bedevaart is altijd de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Deze viering bij de Grot staat gepland voor zondag 30 april en zal dan ook de TV Mis zijn die op NPO 2 wordt uitgezonden. Verder staan uiteraard deelname aan de internationale Mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie op het programma.

 

Reisopties:

TGV: 29 april t/m 6 mei 2023

Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023

Bus: 27 april t/m 5 mei 2023

 

Meer informatie:

 

 

 

 

Buurtkastje Langeveen

Een pak spaghetti, een pot tomatensaus of dat pak keukenpapier. Het buurtkastje staat vol met allerlei boodschappen van mensen die iets over hebben. Om anderen te helpen en voedselverspilling tegen te gaan.

Andere mensen zetten er iets in, maar wie mag er dan iets uithalen?

Er worden geen vragen gesteld bij het kastje. Je hoeft niet te betalen en je hoeft geen lid te zijn. Wat je nodig hebt mag je pakken en je mag geven wat je kunt missen.

 

Het buurtkastje staat achter in de kerk van Langeveen en wordt aanstaande zondag 18 december na de viering van 09.00 uur door pastoor Hermens en de kinderburgemeester Annemijn Olthof geopend.

 

Het buurtkastje is een initiatief van Daniëlle Rekers en een aantal buren van de kerk. De eerste inhoud van de kast is mogelijk gemaakt door het Rabobankfonds Langeveen.

 

We hopen dat het kastje gevonden wordt; om spullen in te zetten maar ook om er uit te halen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgroet.

 

Als het donker wordt,                           
De nachten lang, de dagen kort,
Dan voelt het aangenaam,
Als alle lichtjes branden gaan.
Vergezeld van onze wensen:
“Een fijne Kerst voor alle mensen,
En met elkaar,
Een heel goed Nieuwjaar!

 

Bestuur en leden liturgiekoor.

 

 

 

 

 

 

 

kerstgroet

De stilte van kerst
maakt ons oprecht dankbaar voor
het voorbije jaar
het onbekende van nieuwjaar
geeft hoop met God in ons midden

 

Commissie van Beheer Langeveen wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

 

Jaargang 59 nr. 49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Advent, een nieuw begin.

Met de advent beginnen we weer aan een nieuw kerkelijk jaar. En zo maken we weer een nieuw begin. Dit nieuwe begin wordt voor mij wel heel concreet. Opnieuw beginnen in een nieuwe parochie. De mensen, de gebruiken, de nieuwe plekken leren kennen. Natuurlijk mag ik ook mijn ervaringen meenemen wat ik de afgelopen 19 jaar als pastor heb mogen leren. Maar een nieuw begin vraagt altijd om nieuwe perspectieven, nieuwe gezichtsvelden.

Advent, een nieuw begin, maar ook een tijd van bezinning en bekering. We worden in de weken van de advent opgeroepen om waakzaam te zijn. Over enkele weken vieren we dat God mens geworden is, dat Hij ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om, waakzaamheid, om bezinning en bekering. Advent, we worden nu geroepen om daadwerkelijk mens te worden. Dat wil zeggen om door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met een  ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten en afwachten, maar waakzaam te zijn in het leven van alle dag, zodat daadwerkelijk een nieuw begin mogelijk is. Dat vraagt van ons om een ander gezichtsveld. Zodat een nieuw begin mogelijk kan worden.

Durf je leven te leven. Breek de muren om je eigen bestaan af, wacht niet af. Maar laat je raken, laat je diep raken door de naasten om je heen, dan klinkt misschien het besef door dat God niet veraf is maar Hij je nabij komt omdat Hij mens geworden is. God komt niet van boven uit de hemel naar beneden, Hij komt in de eerste plaats tot ons in de mensen die wij ontmoeten.

Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven dat ze zo’n heimwee had naar de tijd van weleer. De tijd van toen zij nog kind was. Ze herinnerde zich de warme en mooie sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een grote stad. Ze wenste dat ze het kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas liep ze langs de grachten. Diep in haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas te horen. Het kinderlijke gevoel van weleer vind je nooit meer terug. Blijf niet op je kamer, steek niet daar een kaars aan, en schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen. Dat maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar doe als ik ga naar de mensen en doe goed. Dat maakt je gelukkig en doet je leven.

Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de mensen te zijn, een teken zelfs van Gods uitdelende liefde. Zo wordt elke dag een nieuw begin, met nieuwe kansen en nieuwe hoop.

God is mens geworden dat vieren we met Kerstmis, God is ons heel nabij gekomen in een Kind, in een Mens, zodat wij ook mens worden, oprecht mens, zoals God ons heeft bedoeld. Beeld en gelijkenis van Hem. En daarin is dat Kind, die Mens, onze Weg, de  Blijde Boodschap zelf, Jezus Christus.

Pastoor Hermens

Thema: Maak zijn paden recht                                    2e zondag van de advent

 1. 3 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 6 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Adventsactie                                                        3e zondag van de advent

 1. 10 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 3 december

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, ouders J. Mensen-Weusthuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 10 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, oma Rikhof, Sieny Kuipers-Kempers, H. Mensen.

Misintenties: Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 3 december 19.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

 

 

Zaterdag 10 december 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende informatieblad komt uit op woensdag 14 december en is dan voor 3 weken ivm de feestdagen. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Dit geldt ook voor de misintenties van Kerstmis, graag duidelijk aangeven op welke dag de intentie gelezen moet worden. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Doordeweekse vieringen

Met ingang van 1 december a.s. worden de doordeweekse vieringen in onze geloofsgemeenschap hervat. Deze zullen plaatsvinden op de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand om 9.00 uur in de dagkapel. Na de viering is er dan gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. U bent van harte uitgenodigd deze vieringen bij te wonen.

 

Vieringen tijdens Kerstmis

Kerstavond 19.00 uur Woord-en Communieviering m.m.v. Courage en pastor Saris

1e  Kerstdag 9.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Liturgiekoor en parochiële werkgroep.

2e Kerstdag 9.00 uur Eucharistieviering  pastoor Hermens m.m.v. het

Liturgiekoor.

Vieringen tijdens de Kerst worden in de kerk gehouden. De verwarming staat op een lage temperatuur, warme kleding wordt geadviseerd.

 

Dank!!

Veranderen van parochie geeft voor bijna iedereen die in het pastoraat werkt, een dubbel gevoel. Je neemt afscheid van hen waar je de afgelopen jaren een band mee hebt opgebouwd en je begint aan een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen.

In de Pancratiusparochie heb ik al mogen merken, dat men mij hier warm ontvangt. Dat is mooi, heel mooi. Daar ben ik dankbaar oor. Het geeft mij het gevoel dat we samen voor deze parochie staan. Dank aan het pastoraalteam, het parochiebestuur, de vicaris, onze bisschop. Dank aan hen  die de kerk en buiten de kerk alles zo mooi versierd hebben. Dank aan het koor uit de Mariaparochie. Dank aan allen die de installatieviering mogelijk hebben gemaakt. Dank voor de vriendelijke woorden van welkom, de kaartjes die ik heb mogen ontvangen. Dank aan een ieder! Verder noem ik geen groepen of namen meer, want dan vergeet ik altijd wel iemand. Daarom iedereen Bedankt!!!

Tot slot bid ik om Gods rijkste zegen voor onze Pancratiusparochie. Dat we mogen blijven groeien  als kinderen van God en leerlingen van Jezus Christus.

Met hartelijk groet,

Pastoor Hans Hermens

 

Good goan!

Helemaal een verrassing was het niet: na zes jaar pastoor te zijn geweest van onze mooie Pancratius parochie, mag ik mijn onderwijstaken uitbreiden aan het Twents Carmel College in Oldenzaal en pastoraal ingezet worden in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omstreken.

Dankbaar ben ik voor het hartverwarmende afscheid van onze parochie, een paar weken geleden. Naast de aanwezigheid van parochianen, collega’s en vrienden, heb ik ook veel kaarten of appjes mogen ontvangen. Middels deze weg: ‘onmeunig’ dank!

Zes jaar geleden kwam ik te midden van onze gemeenschappen, na zes prachtige jaren in de Achterhoek. Die overgang was destijds niet licht, maar vanaf het allereerste moment heb ik mij thuis gevoeld. Dank jullie wel voor die openheid en dat vertrouwen! Dankbaar ben ik voor de hartelijke en leerzame samenwerking met mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, het centrale secretariaat, met de commissies van beheer en pastoraatsgroepen en de talloze vrijwilligers. Jullie hebben mij laten zien wat voor een vreugde en verrijking het kan geven ‘samen kerk’ te zijn!

Natuurlijk zijn er naast de mooie en gedenkwaardige momenten, ook moeilijke momenten geweest. Voor mij persoonlijk is dat de aankondiging geweest van de voorgenomen sluiting van zes kerken; ik heb de emoties, die dit heeft losgemaakt, gezien en gevoeld – het heeft mij niet onberoerd gelaten: ik ben immers geen priester geworden en naar onze parochie gekomen om kerken te sluiten en mensen pijn te doen. Tegelijkertijd heb ik ook gezien hoe mensen moedig zijn opgestaan om deze realiteit vorm te geven, het heeft mij vertrouwen gegeven dat Gods Geest óók in deze tijden aanwezig is.

In al mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheid heb ik ook fouten gemaakt, heb ik mensen teleurgesteld en heb ik niet aan verwachtingen voldaan. Ik wil jullie, die het betreft, dan ook – langs deze weg – om vergeving vragen.

Van harte wens ik onze parochie alle goeds en in Gods naam geluk toe! En wil ik afsluiten met de oeroude Twentse groet, die ook mijn onlangs overleden vader steevast gebruikte: Good goan!

Casper Pikkemaat

 

Aanpassing energiemaatregelen met ingang van weekend 19/20 november

Het parochiebestuur heeft besloten om gezien de sterke daling in temperatuur de komende dagen met ingang van 19 november aangepaste maatregelen door te voeren voor de verwarming van onze kerken.

In de periode 19 november tot en met 28 februari wordt de temperatuur voor aanvang van de viering (weekendviering, uitvaart- en afscheidsviering en avondwake) op 15⁰ C gebracht. Bij aanvang van de viering wordt de verwarming volledig uitgeschakeld.

Doopvieringen zullen in dagkapellen of kleinere ruimtes plaatsvinden die met minder kosten te verwarmen zijn.

Voor de doordeweekse vieringen en repetities van koren is reeds eerder een beleid afgegeven en deze blijft tijdens de winterperiode van kracht.

Kerkgangers worden opgeroepen zich warm te kleden en indien gewenst een dekentje mee te nemen naar de kerk. In de loop van februari volgt communicatie over de periode erna.

 

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 23 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Door een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun hun familie hebben. Naar schatting zijn er tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met dit project willen we samen met onze lokale partner Ndako Ya Biso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma opvangkamp.

Helpt U mee?

Dit kan door een gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie onder vermelding “opvang van straatkinderen in DR Congo”

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken. De Actie loopt van 30 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

ROCK SOLID & ROCK SOLID JUNIOR KIJKEN TERUG OP BIJZONDERE AVONDEN!

Wat gebeurd er in een jeugdgevangenis.

Rock Solid stond vrijdagavond 11 november in het teken van de jeugdgevangenis. Margreet Sanders, gevangenispastor en schrijfster van het boek: ‘voor God kom ik de cel uit’ was onze gast. Ze vertelde over het leven in de gevangenis en specifiek over de jeugdgevangenis. Wat betekent gevangen zitten, wat mag je allemaal niet, wat moet je inleveren. De jongeren hadden hun rugtas bij zich met spullen wat hun dierbaar is. Wat ze bij zich hadden en hun dierbaar is moesten ze in de rugtas doen: mobiele telefoon, sleutels, sieraden, riem en nog veel meer. De rugtas mochten ze inleveren. Dan heb je niets meer: welkom in de gevangenis! Aansluitend werd er ingegaan op verhalen, over muziek die belangrijk is, waarom ze naar de kerk gaan, voor wie ze een kaars aansteken, de rozenkrans en de bijbel. Het jongerenpastoraat Moving-On uit de Plechelmus parochie had zich bij onze jongeren aangesloten. Een mooie avond, met een goede gast, ontmoeting en aandacht voor elkaar.

 

Het leven in de Wonne.

Vrijdag 18 november vertrokken 14 jongeren en vijftal begeleiders van Rock Solid Junior naar Almelo voor een bezoek aan woongemeenschap de Wonne.

De Wonne is een gemeenschap voor  mensen die door verschillende omstandigheden geen dak boven hun hoofd hebben. De Wonne wordt gerund door 3 vaste bewoners en kunnen onderdak bieden aan 8 mensen. De jongeren mochten nadenken waarom mensen op straat dreigen te komen. Ze kregen uitleg hoe ze samen leven en taken verdelen. In twee groepen kregen de jongeren een rondleiding door het huis. Het huis heeft een eigen kapel waar de bewoners samen komen om te bidden. Ze mochten deelnemen en ervaren hoe ze samen bidden, lezen en zingen. In de keuken stonden kratten met eten. Dat is het overgebleven voedsel van de voedselbank. Dit delen ze uit aan mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Rond de klok van 21.00 uur werden de jongeren thuis gebracht. Het was een bijzondere avond, na dit bezoek gaven jongeren aan dat ze dankbaar zijn voor hun leven, voor een dak boven hun hoofd en hoe bijzonder het is dat er mensen zijn die mensen in nood nabij zijn.

Rock Solid en Rock Solid Junior is van en voor jongeren.

Maandelijks is er voor de jongeren van Rock Solid een activiteit. De activiteiten zijn gericht op het leven van jongeren en op de samenleving. Vanuit de kerk proberen wij aansluiting te vinden met jongeren, dat doen wij op een eigentijdse manier. Vaak wordt er gedacht dat Rock Solid saai is, niet uitdagend. Ik kan u verzekeren dat het niet saai is.

Bij Rock Solid Junior en het grote Rock Solid gaat het niet om prestaties, je mag jezelf zijn. We trekken samen op, worden vrienden van elkaar, we gaan op pad buiten de muren van de kerk. Bij Rock Solid Junior en Rock Solid maken wij jongeren bewust van het geloof in hun leven.

Rock Solid Junior heeft 5 activiteiten per jaar, Rock Solid komt maandelijks op de vrijdagavond samen. Jongeren moeten er tijd voor maken, ouders moeten dit stimuleren.

 

Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink

B.huitink@hpancratius.nl

 

DE KINDERKERK VIERT KERST.

De kinderkerk viert zoals ieder jaar kerst, deze viering zal dit jaar op zondag 18 December gevierd worden in de dagkapel van Geesteren.  De viering zal om 10.00 uur beginnen, u zult worden begroet door jonge midwinterhoornblazers uit Reutum.

Ons eigen kinderkerkkoor onder leiding van Wilma Thöni zal de vaste liederen zingen, deze keer zingen zij ook kerstliederen. Wil je eenmalig meezingen dan kan dat ook, je bent woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur van harte welkom bij de repetitie in de dagkapel in Geesteren, deze repetitie duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens de viering gaan we op het scherm kijken naar het kerstverhaal en we luisteren wat er allemaal gebeurd bij het verhaal van kerst. Dit jaar gaan we aansluitend aan de viering naar de kerk tegenover de dagkapel. In de kerk gaan we naar de grote kerststal, wat is daar te zien? Het jeugdorkest van de muziekvereniging St. Caecilia zal in de kerk mooie kerstliederen ten gehore brengen.

Als afsluiting is er warme chocomelk, iets lekkers, voor ouders is er ook chocomelk of als ze liever koffie of thee willen kan dat ook. We hopen dat het buiten een aangename temperatuur mag zijn. Daar mogen de geluiden van de midwinterhoorns in onze oren klinken.

Ouders die nog niet eerder bij de kinderkerk zijn geweest nodigen wij van harte uit, kom kennis maken met onze kinderkerk, de kinderkerk is voor jonge gezinnen, bij de kinderkerk proberen wij onze jongste kinderen vanaf 2 jaar kennis te laten maken met de verhalen van Jezus. Bij de kinderkerk bidden en zingen wij samen.

Voor informatie over de kinderkerk kunt u terecht bij diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Wees 18 december van harte welkom bij de kerstviering van de kinderkerk.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk,

Linda, Marloes, Stefanie, Dorien en Diaken Bert Huitink.

 

De jeugdkerk H. Pancratius parochie  viert advent.

Zaterdagmiddag 26 november was er jeugdkerk, deze stond in het teken van advent.

Uit verschillende dorpen kwamen kinderen samen om stil te staan bij advent. Diaken Bert Huitink gaf uitleg wat advent betekent, waarom we kaarsen aansteken, welke kleur hoort bij advent en waarom wordt er bij de 3e zondag een roze kaars aangestoken. Bij advent hoort de midwinterhoorn, in de periode van de advent klinken de geluiden uit de mooie midwinterhoorns. Joris, een van de kinderen, vertelde hierover en blies op zijn midwinterhoorn.

Aansluitend gingen de kinderen stappen zetten door de kapel, we kwamen langs een viertal kaarsen van de advent. Iedere kaars had een boodschap, in de vorm van een gedachte of een gebed. Daarna was het knutseltijd, kinderen maakten hun eigen adventskrans van handen. Tegen 17.30 uur was er een broodje knakworst voor het harde werken. De jeugdkerk kijkt terug op een geslaagde middag. Dank aan de werkgroep voor hun enthousiasme en creativiteit.

De jeugdkerk is voor kinderen om uitleg te geven over geloof, dat doen we op een eigentijdse manier met doe activiteiten. Het is een vervolgstap voor kinderen die de 1e H. Communie hebben ontvangen. Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink jeugdkerk@hpancratius.nl.

Kerst kinderkerk:

Zondag 18 december viert de kinderkerk Kerstmis, deze begint om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

Opa en oma viering:

29 januari viert de kinder- jeugdkerk een opa en oma viering, kinderen mogen opa’s en oma’s meenemen naar hun kerk. Deze viering begint om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren, een datum om te noteren.

 

Bijzondere kerstviering in de protestantse kerk op zaterdag 17 december

Op zaterdagavond 17 december om 18.00 uur vindt de bijzondere kerstviering plaats voor de bewoners van Aveleijn, de Twentse Zorgcentra en JP van de Bent in de protestantse kerk aan de Hattinkstraat 2 in Tubbergen. Ook thuiswonende cliënten zijn van harte welkom met een begeleider. Het koor Courage uit Langeveen zal zingen en dominee Esther Scheer-Weijenberg en pastor Christianne Saris zullen in deze viering voorgaan.

Voor de coronatijd vond deze viering altijd plaats in de basiliek in Tubbergen. In 2020 moest  de viering worden afgelast en in 2021 is er in aangepaste vorm bij het kerstfeest stilgestaan. In kleine groepen kwamen de cliënten toen naar de basiliek, waar het kerstverhaal werd verteld en er mogelijkheid was om een kaarsje aan te steken. Terugkijkend werd er vastgesteld dat deze vorm van samenkomen door veel cliënten en begeleiders erg gewaardeerd werd. Er was meer ruimte voor interactie en om hen er persoonlijk bij te betrekken. Daarom heeft de werkgroep gezocht naar een middenweg tussen de kerstviering zoals die voorheen werd georganiseerd en de samenkomst in de kleine groep van vorig jaar. Vandaar dat er dit jaar voor alle cliënten van de verschillende organisaties en de thuiswonende cliënten een kerstsamenzijn georganiseerd wordt in de protestantse kerk van Tubbergen. Deze kerk is kleiner in omvang dan de basiliek en doet daardoor wat intiemer aan.

Het gevolg van deze keuze is dat het dit keer helaas niet mogelijk is om verwanten in de kerk te ontvangen, afgezien van een ouder die hun thuiswonend kind naar de kerk wil begeleiden.

Wij bieden alle geïnteresseerden de mogelijkheid aan de dienst online mee te maken. Via de website kerkdienstgemist.nl. Als u bij ‘Zoek kerk’ de plaatsnaam ‘Tubbergen’ invoert, krijgt u als resultaat de Protestantse gemeente Tubbergen in beeld. Als u op deze naam klikt, komt u bij de uitzendingen terecht. Kies de uitzending van de kerstviering en klik erop. Als deze actief is, komt u in de uitzending.

Mocht u de dienst op een ander tijdstip willen bekijken dan is dit ook mogelijk via bovenstaande opties. Terugkijken is mogelijk vanaf een uur na de live-uitzending. De opname blijft een week beschikbaar.

Werkgroep bijzondere Kerstviering

 

 

Jaargang 59 nr. 47 en 48                                                               19 nov. t/m 2 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kaars behorende bij het jaarthema “Licht”

Beste mensen,

In de viering op Pancratiusdag is aangekondigd dat het pastoraal team voor het pastorale werkjaar het thema “Licht” heeft gekozen. “Licht” staat dan voor bemoediging en hoop in deze tijd. Bij de keuze van dit thema heeft het team zich laten inspireren door de positieve boodschap van ons christelijk geloof. Namelijk dat het Licht het zal winnen van de duisternis. Op Pancratiusdag is ook gezegd dat er een kaars zou komen voor iedere geloofsgemeenschap, ter herinnering aan het jaarthema en als oproep dat wij een teken van Licht mogen zijn voor elkaar. Tijdens de bedevaart in Kevelaer, op het feest van Allerheiligen, is een geschikte kaars gevonden.  Op de kaars staan verschillende symbolen. Twee ervan verwijzen naar Jezus. Het eerste symbool:  de X en de P, zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Alhoewel het symbool geen letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar. Het tweede symbool, de vis,  was een geheim teken voor christenen ten tijde van vervolgingen. In het Grieks schrijf je vis als ICHTUS. Het woord wordt gevormd uit de beginletters van “Jezus, Gods Zoon en Redder” . Als derde symbool zien we een duif. De duif staat voor de Heilige Geest, de kracht van God, die in ieder mens werkzaam kan zijn. Naast de symbolen zien we staan: “Ich glaube”, ik geloof. Al met al vertelt deze kaars een heel verhaal. Dat deze kaars ons mag verbinden met Gods Mensenzoon waarvan wij de geboorte over een zestal weken vieren. Hij die wij mogen zien als Redder van mensen, door trouw te zijn aan de Liefde en de Compassie. Dat deze kaars een beroep mag doen op de Heilige Geest in ons, om zelf een teken van geloof, hoop en liefde te zijn voor onze medemens.

Deze kaars kan aangestoken worden vanaf Advent tot en met Maria Lichtmis,  in de veertigdagentijd tot en met Pinksteren en in de meimaand. Daarnaast op andere geëigende dagen. In de loop van de komende weken worden de kaarsen, nadat ze door pastoor Hermens zijn gezegend, naar de geloofsgemeenschappen gebracht. Dat ze ons mogen helpen het Licht te blijven zien en zelf Lichtdragers te zijn!

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Feest van Christus Koning-Feest van de H. Cecilia                              

 1. 20 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale jongerencollecte

 

Thema: Weest bereid                                                      1e zondag van de Advent

 1. 27 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

ParochiËle kroniek:

Gedoopt:

Nikki Sauer                                                        Nore Avéres

Lunterhof 6, Langeveen                              Rembrandtstraat 24, Tubbergen

 

Finn Olde Olthof                                             Milan Olde Olthof

Hof van Plegt 3, Langeveen                       Hof van Plegt 3, Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

De volgende kinderen hebben op 30 oktober jl. het Heilig Vormsel ontvangen:

Annemijn Snijders                         Duuk Eijink

Charlotte Bernds                            Lynn Mollink

Bart Horenberg                               Thymen Paus

Van harte gefeliciteerd namens onze geloofsgemeenschap!

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 november

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, leden en overleden leden van ons Liturgiekoor, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Herman Rikhof, Herman Oude Elberink, Bernard vd Aast

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 november

Jaargedachtenis: Harrie Haarhuis, opa Rikhof

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderven), ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 november 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

Zondag 27 november 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst door Mgr. Woorts Donderdag

1 december 2022.

19.30 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum

Toegang: gratis.

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

 

 

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer

 

Mgr. Woorts vertelt over de vele kunstvormen rondom Advent en Kerstmis

en geeft zo een heel nieuwe kijk op deze tijd.

De advent- en kersttijd is een tijd van verstilling,

van in alle rust zoeken, verwachtend-uitkijkend naar het Kind.

God die op ooghoogte komt, een in alle bescheidenheid,

grote liefde voor de mens.

Samenzijn Wereldlichtjesdag –  herdenken van overleden kinderen.

Zondag 11 december 2022 om 18.45 uur in de basiliek in Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het aansteken van een lichtje voor elk kind, het noemen van hun naam, door het lezen van troostende gedichten.

Het koor N’joy uit Fleringen en Reutum zal met passende liederen de muziek verzorgen.

 

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

 

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broers/broertjes en zussen/zusjes, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn begint om 18.15 uur en om 18.45 uur start de plechtigheid. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn.

Het samenzijn is tevens te volgen of nadien te bekijken via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl (Tubbergen) of via de kerkradio.

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Ook is het mogelijk om op de website een kaarsje te laten branden voor uw kind/ kinderen/een kind. Dit kunt u ook aangeven via het mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden opgehangen.

Is downloaden een probleem: op 11 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of gedachte aan uw kind/kinderen/een kind kunt schrijven.

 

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit ook doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 11 december in de basiliek.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Aanpassing energiemaatregelen met ingang van weekend 19/20 november

Het parochiebestuur heeft besloten om gezien de sterke daling in temperatuur de komende dagen met ingang van 19 november aangepaste maatregelen door te voeren voor de verwarming van onze kerken.

In de periode 19 november tot en met 28 februari wordt de temperatuur voor aanvang van de viering (weekendviering, uitvaart- en afscheidsviering en avondwake) op 15⁰ C gebracht. Bij aanvang van de viering wordt de verwarming volledig uitgeschakeld.

Doopvieringen zullen in dagkapellen of kleinere ruimtes plaatsvinden die met minder kosten te verwarmen zijn.

Voor de doordeweekse vieringen en repetities van koren is reeds eerder een beleid afgegeven en deze blijft tijdens de winterperiode van kracht.

Kerkgangers worden opgeroepen zich warm te kleden en indien gewenst een dekentje mee te nemen naar de kerk. In de loop van februari volgt communicatie over de periode erna.

Jaargang 59 nr. 45 en 46                                                                         5 t/m 18 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vormselweekend.

We kijken als parochie terug op een mooi vormselweekend. Dit begon vrijdagavond 28 oktober. Deze avond was de kennismaking met de Vormheer hulpbisschop Mgr. Woorts. De Vormheer vertelde over zijn leven en geloof, hoe zijn geloof was gegroeid, priester en hulpbisschop was geworden. In totaal werden dit weekend 88 kinderen gevormd verdeeld over twee vieringen. Zaterdagmiddag in de kerk van Fleringen, zondagmorgen in de kerk van Geesteren. Beide vieringen waren de kerken goed gevuld en beide vieringen waren betrokken vieringen. Wij kijken als werkgroep met een goed gevoel terug op de vieringen.

Inzet voor een goed doel.

De vormelingen hadden bij de startdag €5,00 ontvangen, met dit bedrag hadden ze de opdracht mee gekregen om er meer van te maken met hun eigen talenten. Hoe maak je meer van €5,00 en hoe kun je geld verdienen? Daar mochten ze over nadenken en de mouwen uit de handen steken.  De € 5,00 moesten ze terug geven aan de parochie, de opbrengst, het verdiende geld gaat naar de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

De Caritas is er om mensen, om gezinnen te helpen die in de knel komen, in onze huidige samenleving zijn er mensen die in financiële problemen komen.

De vormelingen hadden hun best gedaan. Er werd tijdens de Vormselviering een cheque van €1225,32 overhandigd aan de PCI. Een pluim voor onze vormelingen. Wij willen hiermee onze vormelingen bewust maken hoe ze een ander tot hulp kunnen zijn, hoe ze diaconaal betrokken kunnen zijn.

Rock Solid.

Wanneer zien we vormelingen terug in onze kerk? Vele jongeren zeggen de kerk is saai, is niet uitnodigend. Onze parochie heeft een uitdagende kerk en dat is Rock Solid. Bij Rock Solid komen jongeren 1x per maand samen voor verdieping, dat doen we op verschillende manieren. Wij hopen dat de Vormelingen komen kennis maken met Rock Solid.

Dank.

Tijdens de vormselvieringen werd er woorden van dank uitgesproken, graag wil ik dit nogmaals doen in dit artikel. Dank aan de werkgroep, koren, fanfare, kosters, hulpouders, dank aan een ieder die heeft geholpen.

Werkgroep.

Een goede Vormsel werkgroep blijft noodzakelijk, er gaan enkele vrijwilligers stoppen, zij hebben meer dat 10 jaar het vormsel voorbereid en in de werkgroep gezeten. Wij hopen van harte dat er nieuwe mensen gaan opstaan voor de Vormselwerkgroep. In onze parochie hebben wij inmiddels een parochiële werkgroep die het vormsel samen voorbereid, vele handen maken licht werk. We hopen dat mensen zich spontaan gaan aanmelden voor deze werkgroep. We zoeken voornamelijk vrijwilligers uit Vasse, Tubbergen en Langeveen, uit overige locaties zijn vrijwilligers van harte welkom. Het is een bepaalde periode van het jaar dat wij hier mee bezig zijn, wie staat erop? Belangstellenden kunnen contact opnemen met Diaken Bert Huitink B.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink

Thema:                                                                                    32e zondag door het jaar

 1. 5 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke vereniging voor oecumene

 

Thema: Op je hoede                                                         33e zondag door het jaar

 1. 12 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 november

Jaargedachtenis: Gerardus Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, Jan Grootelaar(Manderveen), fam. Perdaan-Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 november

Jaargedachtenis: Steffanie Kroeze

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen)

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 2 november 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Zaterdag 12 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Contactgegevens m.i.v. 7-11-2022:

Pastoor J.H.T.P.M. Hermens

Grotestraat 64

7651 CK Tubbergen

 

Uitnodiging afscheid pastoor Casper Pikkemaat

Pastoor Casper Pikkemaat gaat na zes jaar onze parochie verlaten om werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om vanaf 1 november ingezet te worden als priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

In verband hiermee nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsviering op: Woensdag 9 november 2022

om 19.00 uur in de H. Pancratius basiliek, Grotestraat 70 te Tubbergen.

Aansluitend op de viering is er een receptie bij  ’t Oale Roadhoes, Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen.

U bent van harte welkom.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Uitnodiging Installatieviering pastoor Hermens 15 november 2022

Verheugd kunnen wij u meedelen dat kardinaal W.J. Eijk per 1 november 2022 pastoor Hermens heeft benoemd tot pastoor van de H. Pancratius parochie.

De installatie van pastoor Hermens zal plaatsvinden op dinsdag 15 november a.s. tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Pancratiusbasiliek te Tubbergen, Grotestraat 70, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De voorganger zal zijn vicaris R.G.W. Cornelissen.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe pastoor in ‘t Oale Roadhoes, Grotestraat 60 te Tubbergen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Mw. B. Holtschlag, vicevoorzitter

 

Dank voor alle medeleven!

Beste parochianen,

Een paar week geleden is mijn vader – in de gezegende leeftijd van 90 jaar – komen te overlijden. Mijn moeder en ik zijn bijzonder dankbaar voor zijn leven en voor de wijze waarop hij is gestorven; hij is heel vredig ingeslapen. Tot het moment van zijn laatste ademtocht, heeft mijn moeder hem liefdevol mogen verzorgen. Een week na zijn overlijden mocht ik voorgaan in zijn uitvaartviering in de H. Calixtus basiliek in Groenlo, te midden van onze familie en vrienden.

Langs deze weg, zouden mijn moeder en ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook hun medeleven hebben betoond. Het is bijzonder hartverwarmend! En het is ontroerend om je te realiseren dat zóveel mensen, parochianen en vrijwilligers, gewoon even een moment van hun tijd nemen voor een kaartje, een telefoontje of een appje – dat is een bijzondere steun. Nogmaals dank!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Berichtgeving energiebesparende maatregelen in onze kerken

De huidige energieprijzen zijn dermate gestegen en stijgende dat we met elkaar genoodzaakt zijn voorzorgsmaatregelen te nemen om de energiekosten tijdens de komende winterperiode enigszins binnen de perken te houden.

In goed overleg  is besloten de kerken in de maand november niet te verwarmen.

Lokaal kan ervoor gekozen worden uit te wijken naar een dagkapel of parochieruimte waar energiezuiniger verwarmd kan worden.

Voor de periode december tot en met maart zullen aangepaste afspraken volgen die binnenkort gecommuniceerd zullen worden.

Houd de komende tijd de berichtgeving in de informatiebladen in de gaten.

Denk aan warme kleding en een warme jas.

Hartelijk dank alvast voor uw begrip namens het parochiebestuur en de commissies van beheer.

 

Diaconaal weekend op 5 en 6 november

In het weekend van 5 en 6 november staan de vieringen in het teken van de diaconie. Dit jaar is het thema: ‘De kracht van verbinden’.

Wij mensen kunnen op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Als familie, als vrienden, als leerlingen/studenten, als lid van de kerk. Maar ook via muziek, sport, hobby of werk.

Met onze ogen, oren, mond, handen en voeten zoeken we contact met elkaar. Ieder mens heeft die sociale behoefte.

Als we kijken naar onze parochie dan wordt hierin de verbindende factor steeds belangrijker. Vele werkgroepen hebben de handen al ineen geslagen of zijn van plan dit te gaan doen. Ook zien we tussen diverse geloofs- gemeenschappen steeds meer samenwerking ontstaan. Zij ervaren hierin een meerwaarde en de kracht van verbinden die hieruit voortkomt.

Parochiebrede werkgroepen zijn:

Anders vieren, De Passie, doopwerkgroepen, diaconaal beraad, EHC werkgroep, eindredactie parochiemagazine Kompas, Top 2000, Lourdes, Jeugdkerk, Kevelaer, Kinderkerk, liturgieberaad, MOV, Pancratius Commissie, Parochiebestuur, PCI, Rock Solid, Rock Solid jr.,  Troost en droom- dekentjes, Weekwacht, Uitvaartvrijwilligers, Vormselwerkgroep, Wereldlichtjesdag, Werkgroep Actie Kerkbalans, Werkgroep Maria processie.

Al deze groepen worden in dit weekend in het zonnetje gezet. Basisscholen zullen wederom hun bijdrage leveren in de vorm van het maken van een schilderdoek dat het thema weergeeft.

 

Dag van de Mantelzorg Tubbergen: uitnodiging!

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden!

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk , sociaal werkers mantelzorg van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond waar we mantelzorgers van harte voor uitnodigen!

Deze middag/avond is donderdag 10 november a.s van 16.00 uur tot 19.30 uur in

Het restaurant van ’n Kaps, Tibsweg 2 Tubbergen

Wij zien er naar uit om er middag/avond van te maken. Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 3 november a.s. bij e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

Hartelijke groet en graag tot 10 november,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Terugblik avond bloemschikken op 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren

De Pancratius Commissie kan terugkijken op een geslaagde avond bloemschikken in het kader van het jaarthema “Licht”, die werd begeleid door Evelien Olimulder. Tweeëntwintig dames uit diverse plaatsen van de parochie kwamen samen om een herfststuk te maken. Er werd gevraagd om op een hartje te schrijven wat hen moed geeft in deze tijd en om dit in het bloemstuk te verwerken.  De volgende woorden en zinnen werden opgeschreven: “Openheid”, “verdraagzaamheid”, “verantwoordelijkheid”, “saamhorigheid”. “verbondenheid”, “wandelen in de natuur”, “dieren om ons heen”, “behulpzaamheid”, “vele handen maken licht werk”, “samen sterk”, “een lichtje voor iedereen”, ‘sterkte voor zieke mensen”, “hand en glimlach”, “sterkte voor zieke mensen”, “liefde en zorgzaamheid”, “elkaar vasthouden”, “vrede” “in nabijheid verbonden”, “de ander nabij zijn”, “luisterend oor”, “positiviteit” ‘vertrouwen in de toekomst”

Het was een gezellige avond en er werden mooie bloemstukken gemaakt. Voldaan keerde iedereen huiswaarts.

De Pancratius Commissie

 

JUBILEUMCONCERT DA CAPO

Wegens omstandigheden kan het jubileumconcert van Da Capo Saasveld wat gepland stond op 5 november 2022 niet doorgaan.

Jaargang 59 nr. 43 en 44                                                               22 okt. t/m 4 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Barmhartigheid als sleutel voor een vreedzame wereld

De maand oktober is Mariamaand. In deze maand mogen we ons laten inspireren door wat Maria uitdraagt. Eén van de namen van Maria is :“Moeder van barmhartigheid”. Als moeder van Jezus en moeder van alle christenen, staat ze dicht bij God en dicht bij mensen. We mogen bij haar een zorgzame liefde ervaren die van God komt. In het danklied (het Magnificat) drukt Maria haar geloof uit dat Gods barmhartigheid de wereld verandert tot een heilzame plaats voor alle mensen. Dat is voor ons een troostend perspectief in een tijd waar velen tegenover elkaar lijken te staan en waar nog veel onrecht plaats vindt. Het is dus zaak dat wij ruimte maken voor barmhartigheid of compassie in ons leven.  De Britse schrijfster Karen Armstrong heeft dit in 2008 onder de aandacht gebracht in een lezing. Zij sprak de wens uit dat er een beweging zou ontstaan die zich sterk zou maken voor meer compassie tussen de mensen. Ze raakte velen met haar oproep en eind 2009 was er een beweging en een “handvest voor Compassie”, opgesteld door denkers uit het christendom, jodendom, islam, confucianisme, hindoeïsme en boeddhisme. Het handvest is in 32 landen gelanceerd en gebaseerd op de gulden regel “Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Inmiddels hebben miljoenen mensen er hun handtekening onder gezet en honderden organisaties zich aangesloten bij die beweging.

In het handvest staat dat “compassie de drijfveer is om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen en om ieder mens te behandelen met waardigheid en respect”. Zo kan compassie gemaakt worden tot een “duidelijke, lichtende en dynamische kracht”. Zo te zien, heeft het handvest nog niets aan actualiteit ingeboet en kan het ons helpen, om in navolging van Maria, barmhartig te zijn om zo samen te bouwen aan de wereld van morgen. Dat wij elkaar daarbij mogen inspireren.

Zij nodigt ons ook uit, om in navolging van haar zoon, open te staan voor die liefde en er zelf deelgenoot van te worden. We zien dat in Lourdes waar mensen zich ontfermen over elkaar en waar de kwetsbare mensen op de eerste plaats komen. Die woorden kunnen ons steunen in een wereld waarin zoveel verandert en waar we soms weinig houvast lijken te hebben.

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Thema:

 1. 23 okt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Missiezondag

 

In het weekend van 29 en 30 oktober is er geen viering in onze kerk.

Thema: Allerzielen                                                                                                               

 1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Grootelaar

Beltweg 6, Manderveen

*13-05-1942                       ꝉ 07-10-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 oktober

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis (Manderveen), Gerhard Geerink, Leo Scholten (Itterbeck), Sien Derkink-Lucas.

Misintenties: Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Jan Grootelaar(Manderveen).

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 2 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Bernard en Truus Bekhuis-Haarhuis, Henk Tijink, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders Bertels en Jan, ouders De Koning-Brekelmans, overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels ouders De Koning en Jan, Marietje ter Groot-Ophof, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, overl. ouders Meijer-Paus, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Ouders Hagedoorn-Groothuis, overleden leden van ons Liturgiekoor, Gerard en Rieka Kleizen, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Kleinhaarhuis, Gerrit Mensen, Aloy Tijhuis, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Annie Heppenhuis-Velers, overl. ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Mensen-Hoek, ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Steffanie Kroeze, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Frans Mensen en ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Tijink-Snijders, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, Harrie den Riet, Joop van de Aast en fam., Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Joop Perdaan, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis Horst en fam., ouders Grootelaar-Oude Voshaar, overl. ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Herman Oude Elberink, Joseph Paus, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, alle overledenen die hier op ons kerkhof rusten.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 oktober 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, J. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp
Woensdag 2 november 19.00 uur

Lector: A. Kroeze, M. Hesselink
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen in parochiecentrum

I.v.m. de hoge gasprijzen zullende vieringen m.i.v. zaterdag 5 november plaatsvinden in het parochiecentrum.

Mochten de regels omtrent Corona  aangescherpt worden, zullen we u hierover berichten.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

 

Even voorstellen

Per 1 november a.s. ben ik door onze aartsbisschop benoemd tot de nieuwe pastoor van de H. Pancratius parochie. Begin november zal ik zeer waarschijnlijk gaan verhuizen van Twello naar Tubbergen en ga dan wonen op de pastorie. Op 15 november a.s. om 19.00 uur zal de installatieviering in de basiliek te Tubbergen plaatsvinden.

Ik ben Hans Hermens, geboren op 4 december 1965 te ’s-Hertogenbosch en opgegroeid te Vught. In 2005 ben ik door Kardinaal Simonis gewijd tot priester en vervolgens door hem gezonden naar het parochieverband Twente west. Ik kwam te wonen in Vroomshoop.

Daar heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt als priester. In 2008 kwam ik terecht in de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen, en werd pastoor van de St. Benedictusparochie. In 2013 vertrok ik naar Salland en werd pastoor van de Emmanuelparochie. In 2018 werd ik pastoor van twee parochies de H.H. Franciscus- en Claraparochie, Twello en omgeving en de Emmausparochie, Apeldoorn. Vorig jaar gefuseerd tot de St Franciscusparochie. Nu moet ook ik hier weer afscheid nemen en dan merk ik dat ik ook hier weer gehecht ben geraakt aan vrijwilligers en parochianen. En bij een afscheid merk ik ook dat dit gehecht zijn, wederzijds is.

Ik ben nu zeventien jaar priester. Voor mij speelde de roeping voor het priesterschap al vroeg, vanaf mijn achtste jaar. Maar toen ik ouder werd, kreeg ik steeds meer negatieve reacties op deze keuze. En zeker in de pubertijd is het moeilijk, misschien wel onmogelijk om hier aan vast te houden.

In Nijmegen heb ik de lerarenopleiding gedaan en ben wiskundeleraar geworden, en kwam op een grote scholengemeenschap in Culemborg te werken. In deze acht jaren waarin ik leraar was genoot ik van het omgaan met de vele leerlingen. Vooral de interactie en het begeleiden van deze leerlingen trok mij zeer aan. Maar toch bleef ik mij ook aangetrokken voelen door de stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik begon aan mij theologieopleiding aan de Katholieke Universiteit te Utrecht en besloot pas na vijf jaar studie, mijn baan als wiskundeleraar op te zeggen en me aan te melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om tot deze keuze te komen is

een strijd aan voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke groei, in geloof en persoon. Achteraf, een

deel van mijn levensweg overziend mag ik mij toch geleid weten.

Ik werk nu negentien jaar met veel vreugde in het pastoraat. Ik voel me bevoorrecht om mensen

vanuit een gelovig perspectief nabij te mogen zijn, op momenten van vreugde en verdriet. Een

ontmoeting van mens tot mens kan mij echt verwonderen, elk mens draagt een verhaal met zich mee en dat is de moeite waard om naar te luisteren.

In elk mens ontmoeten we ook een glimpje van Gods aanwezigheid. Wij allen zijn immers naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.

Als pastoor krijg ik naast pastorale taken ook te maken met bestuurlijke taken, als pastoor ben je immers ook voorzitter van het parochiebestuur, zo schrijft het kerkrecht dit ook voor.

Ik spreek de hoop uit, vele goede contacten te mogen hebben met het pastorale team, parochiebestuur, de vele vrijwilligers en vrijwilligsters, en met alle parochianen uit de Pancratius parochie. Ik besef maar al goed dat ik als pastor, pastoor, het nooit alleen kan, en veel van jullie kan leren. Zo heb ik ook jullie hulp en inspiratie nodig. En ik bid God om zijn zegen en steun voor het werk in onze Pancratius parochie.

Ik zie met vertrouwen de toekomst tegemoet en kijk uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen in de geloofsgemeenschappen. Werken als pastor, ik vind het heel mooi werk.

Hartelijke groet, pastoor Hans Hermens

 

Da Capo  50 jaar

Da Capo is een gemengd koor uit Saasveld. Het heeft ruim 30 leden, niet alleen uit Saasveld, maar uit allerlei plaatsen in de omgeving. Er is een vaste pianiste Josefien Havinga. Het koor staat onder leiding van Resy Weernink- ten Have. Bij sommige optredens doen er een drummer en/of bassist mee. 50 jaar geleden is het koor opgericht als Jongerenkoor Saasveld. In die tijd werden er in veel parochies koren opgericht. Er klonk herkenbare muziek en tekst in de kerken (beatmissen). Het jongerenkoor kreeg in de eerste jaren weinig medewerking van de zeer conservatieve pastoor Aalders.

Gerda de Lenne, een van de oprichters van toen, is nog steeds zingend lid van het koor en ook al die tijd actief in de tekstgroep. De eerste dirigent, Jan ten Have, was de vader van de huidige dirigente.

Ruim 10 jaar na de oprichting kwam er een nieuwe dirigent, Chiel Geerligs. De leden van het jongerenkoor werden ouder en het koor werd thema-koor. Dit koor zong vernieuwend liturgisch materiaal, waarbij de inhouden van de teksten voorop stonden. In augustus 2000 ging het koor bijna ter ziele. De dirigent stopte, het koor had weinig leden en weinig liefhebbers van het genre onder de parochianen.

Aangespoord door de laatste leden van het koor, nam Resy het stokje over met een flinke ambitie: Het koor moest veel groter worden, muzikaal goed gaan zingen en een gevarieerd repertoire krijgen. Na een wervingsactie kwamen er veel nieuwe leden bij. Bij deze doorstart hoorde een nieuwe naam: Da Capo. Dit is een muziekterm die letterlijk ‘vanaf het begin’ betekent. Nog steeds zingt het koor regelmatig in kerken, maar het heeft ook op vele andere podia in de regio gestaan met eigen producties. De laatste jaren heeft het koor succes gekregen met uitvoeringen van het ‘Moeder Aarde’-concert en de Passie van Saasveld, een ‘passion’ in een plaatselijke context. Behalve begeleide zang horen bij deze producties beeldmaterialen die op een groot scherm worden vertoond.

In de Corona-tijd heeft het koor weinig activiteiten gehad. Inmiddels is het koor weer op volle sterkte. Binnenkort kan dan eindelijk het jubileumconcert worden gehouden. Het gouden jubileum wordt gevierd met een vrij toegankelijk concert op zaterdag 5 november om 19.00 uur in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het koor zingt een aantal favoriete liederen uit het omvangrijke repertoire. Iedereen is van harte welkom.

Jaargang 59 nr. 41 en 42                                                                          8 t/m 21 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mariaviering                                                        28e zondag door het jaar

 1. 9 okt. 09.00 uur: Mariaviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Bidden                                                                    29e zondag door het jaar

 1. 16 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Stef Busscher,

Rouweweg 6, Langeveen

*17-02-2004             ꝉ 17-09-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 oktober

Jaargedachtenis: Susan Broekman-Weultjes, Jan Derkink.

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Gerard en Rieka Kleizen, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Stef Busscher.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 oktober

Misintenties: Joop Plegt, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Cilia Weultjes-Lenes, Stef Busscher.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 9 oktober  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zondag 16 oktober 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Benoeming pastoor Hermens voor de Pancratius parochie

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze parochie.

In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het parochiebestuur van onze H. Pancratius parochie alvast kennis mogen maken.

Per 1 november aanstaande zal pastoor Hermens deel uitmaken van ons pastoraal team.

Pastoor Hermens heeft in 2005 zijn priesterwijding ontvangen.

Hij is momenteel pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

De installatieviering zal op dinsdag 15 november plaatsvinden in de basiliek in Tubbergen.

We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en hopen op een goede samenwerking met pastoor Hermens.

Hartelijke groet, Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Mariaviering.                  

Graag willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de Mariaviering a.s. zondagmorgen om 9.00 uur in onze parochiekerk te Langeveen.
Samen ons hart richten tot Maria, zingend en biddend Maria eren en danken omdat ze er altijd voor ons is. Al onze zorgen en vragen kunnen we bij haar neerleggen. In deze viering willen we Maria graag centraal stellen en uw speciale aandacht vragen voor deze bijzondere vrouw,  Moeder van Jezus en Moeder van ons allen!
Na de viering bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie en een gezellig samenzijn.

Werkgroep Mariaviering.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Gezocht: huishoudelijke hulp pastoor Hermens

Per 1 november start pastoor Hermens binnen onze parochie.

Hij zal in Tubbergen de pastorie betrekken.

Voor de schoonmaakwerkzaamheden en bereiding van maaltijden zijn we op zoek naar een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.

Werkdagen dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.30 uur, maar deze uren zijn nader af te stemmen.

Bij belangstelling en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter parochiebestuur)

06-31751189/b.holtschlag@hpancratius.nl

 

Bloemschikken in het kader van het jaarthema “licht”

Na de geslaagde avond van vorig jaar, nodigt de Pancratius Commissie u opnieuw uit voor een avond bloemschikken. We gaan een stuk maken in het kader van het thema “Licht”. Dit thema is gekozen als jaarthema voor het pastorale werkjaar 2022-2023 van onze parochie. “Licht” als hoop en bemoediging in zorgelijke tijden. Evelien Olimulder zal deze avond begeleiden. De avond zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren. De avond begint om 19.00 uur. De eigen bijdrage bedraagt 7 euro. Er is plaats voor 40 deelnemers, vol is vol! Graag aanmelden met naam en telefoonnummer via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingsuren, op het nummer 06-33564002 . U bent van harte uitgenodigd!

Collecte-opbrengst Spierfonds Langeveen

De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar in Langeveen het bijzonder mooie bedrag van € 931,42 opgebracht.
(in 2021 bedroeg de opbrengst € 855,01).

De organisatie wil alle collectanten en gulle gevers hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen.

 

Stembus Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd waaronder Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd op https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

U kunt hierbij helpen. Stem op Wereldlichtjesdag of Rock Solid en laat hen de prijs in ontvangst nemen. Wat zou dat mooi zijn.

11 Rock Solid H. Pancratiusparochie Tubbergen

De doelstellingen van het jongerenpastoraat zijn met jongeren op weg gaan in hun geloof en activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof. Inmiddels is Rock Solid in Tubbergen een begrip. Jongeren stimuleren en inspireren elkaar om het geloof op een eigentijdse manier te beleven, zowel binnen de kerkmuren als daarbuiten. Het omzien naar elkaar en het er met respect zijn voor elkaar is merkbaar en voelbaar binnen de verschillende leeftijdsgroepen. De kerk wordt op een andere wijze van en door jongeren een nieuwe toekomst gegeven!

14 Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie Tubbergen

Wereldlichtjesdag is een dag van herinnering aan alle overleden kinderen, jong en oud, die op de tweede zondag van december wereldwijd wordt gehouden. Mensen steken in de avond om zeven uur (plaatselijke tijd) kaarsjes aan voor overleden (klein)kinderen en zo gaat een etmaal lang een lint van lichtjes over de aardbol. In de Pancratius parochie is een werkgroep ontstaan die Wereldlichtjesdag jaarlijks voorbereidt. Sinds 2019 zijn er bijeenkomsten gehouden in de Pancratius parochie waarin de overleden (klein)kinderen zijn herdacht. Ondanks de coronabeperkingen is het ieder jaar een warme en emotionele bijeenkomst.

Twee mooie initiatieven die de prijs verdienen.

Breng daarom uw stem uit voor 15 oktober. https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Namens de twee genomineerden uit onze parochie, alvast dank,

Pastoraal team

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente, Meditatief wandelen vanuit de RK-kerk Jacobus de Meerdere in Lonneker

ThemaWat heb je nodig om gelukkig te zijn’

Op zaterdagmorgen 8 okt. 2022 vindt er weer een meditatieve herfstwandeling plaats vanuit de RK-kerk ‘Jacobus de Meerdere’ aan de Dorpsstraat 96 te Lonneker

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de Jacobuskerk te Lonneker voor een frisse ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze prachtige kerk wandelen we plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lonneker.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave ook even uw woonplaats vermelden.

 

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op dinsdag 1 november 2022 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Bamberg, Dr. Ludwig Schick. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Denekamp/De Lutte:    mevrouw R. Vloothuis                06 – 22 04 48 22
Beuningen/De Lutte:    mevrouw A. van Langen            06 – 20 47 73 33
Lattrop:                               mevrouw A. Pegge                     0541 – 22 93 45
Noord Deurningen         mevrouw A. Brunink                     0541 – 35 39 10
Ootmarsum                       de heer H. van der Aa                0541 – 29 27 78                                             de heer G. Lohuis                            06 – 12 35 37 45
Rossum                               mevrouw A. Heerink                    0541 – 62 57 88                                             mevrouw R. Aveskamp          0541 – 62 56 71
Tilligte                                  mevrouw I. Pross                           0541 – 22 13 58

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).