Jaargang 55 nr. 45- en 46                                                                     10 t/m 23 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Week van het respect’,

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten etcetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect.

Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar.

Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal.

Daarom zijn duizenden gastsprekers  en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.​

 

Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven.

Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

Thema: “Vrijwilligers? Buitengewoon”                  32e zondag door het jaar

  1. 10 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Linh) Kinderwoorddienst.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Hierna is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

 

  1. 13 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Verzameld door de Heer, Ceciliaviering                             33e zondag

  1. 18 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud Kerk

Hierna is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

 

  1. 20 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 10 november

Misintenties: Johannus Pegge, Betsie Paus-Wolthuis

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 18 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Bernard vd Aast, Betsie Paus-Wolthuis, Leden en overleden leden van ons Liturgiekoor, Herman Rikhof, overl. fam. Oude Elberink, overl. fam. Klein Rikhof

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 10 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis
Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienuis

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Dinsdag 13 november 19.00 uur

Misdienaar: D. Kuiphuis

 

Zondag 18 november 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: S. Olimulder, M. Weultjes
Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

27/10                       € 53.80                    € 44.21 (Eigen Kerk)

1+2/11                     €210.40                   € 206.34 (Onderhoud Kerkhof)

4/11                          € 46.90                    € 44.66 (Katholieke vereniging voor                                                              oecumene)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SAMEN TOP 2000

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende samen top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen.

Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaan een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Catabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde locatie zijn als dit jaar, de kerk van Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de power point presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied.

U bent wederom welkom in Albergen.

Schrijf het in uw agenda:

Vrijdag 4 januari 2019

19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

NIEUWS UIT DE KINDER, JEUGD EN JONGERENKERK ROCK SOLID.

De kinderkerk.

Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtig landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kapelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk.

De volgende kinderkerk is zondag 16 december, dan viert de kinderkerk kerst, dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

 

De Jeugdkerk.

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus.  Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling eerst tweetal liederen instuderen, toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld, acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen waren hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen die mee deden. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

 

Rock Solid.

Rock Solid is alweer volop bezig, in september was de start samen met ouders, hebben wij het spel ik houd van Holland gespeeld, bekend spel van de tv. Het was weer een mooie strijd tussen ouders en jongeren, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema: IÁM. Ik ben, wie ben ik, wie wil ik worden, een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, groep t/m 13 jaar en groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met de naam TEEN-WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT

De 1e avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen “ik”

Met het maken van een collage van hun zelf, met foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto van een bijzonder moment uit hun leven stil staan. In November komen ze in gesprek met mensen die gaan vertellen wij zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting.

De kinder, jeugd en jongerenkerk van onze parochie leeft, wij blijven aan de weg timmeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten

Namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

 

 

Diaconaal weekend
van 11 en 12 november 2018
in het teken van vrijwilligers

 

Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen.

Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon!

Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof.

De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden.

Wees allen van harte welkom!

Informatie  over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl , het parochiemagazine Kompas, en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg; 06-20486904

 

Symbolisch bloemschikken rond de Advent 28 november 2018

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.

Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolische bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of – bloemstuk maken.
Het leuke is dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.

Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen te Noord Deurningen

Aanvang: 28 november om 19.30 uur

Kosten: 17,50 euro inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.

U wordt gevraagd zelf een schaal een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst.

secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551

 

Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.

Voor verdere info boekingen en kaartenbestellen zie
www.demariapassie.nl

 

Johannes Passion 12 april 2019

U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 december!

Er zijn slechts 20 kaarten, mooie zichtplekken.

Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp, een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach!

Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aansluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren.

Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op:  i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december. Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij!

Kosten: € 50,- (mooie zichtplek in de baseliek).

Adres Plechelmusbasiliek: Sint Plechelmusplein 10 Oldenzaal.

 

 

JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020.

Voor 2020 staat de jongeren bedevaart naar Lourdes op het programma., nu denkt u misschien, jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaan. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen.

U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen, op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking.

Langzaam gaan we warm draaien om jongeren in beweging te zetten.

Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleid de jongeren. Daarvoor komen info avonden. De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari om 19.00 uur 2019 in de kerk van Vriezenveen.

Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken.

Mocht u al vragen hebben, u kunt bellen met ondergetekende 06-20432661.

Namens de werkgroep

Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink.

 

 

 

OPBRENGST OZO COLLECTE

Half oktober gingen weer vele collectanten binnen de gemeente Tubbergen op pad om te collecteren voor de St. Overijsselse Zieken Omroep midden Overijssel.

Deze collecte heeft in totaal € 3.797,57 opgebracht. (Albergen

€ 822.09, Fleringen 310,94, Geesteren € 974,58, Harbrinkhoek-Mariaparochie € 285,04, Langeveen € 431,32, Manderveen € 250,42, Reutum € 161,40, Tubbergen € 300,11 en Vasse € 261,67).

De OZO is erg blij met dit resultaat, dat aangewend zal worden voor de verzorging van uitzendingen in de 27 tehuizen in de regio, waaronder De Eeshof in Tubbergen. En natuurlijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle benodigde apparatuur voor genoemde programma’s.

Alle gulle gevers – en uiteraard de collectanten – hartelijk dank!!

 

 

 

Jaargang 55  nr. 43 en 44                                                                 27 okt. t/m 2 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Als we in deze tijd van het jaar een wandeling maken door de natuur dan zie je de mooie herfstkleuren om je heen, je wandelt door de vallende bladeren. Met een mooie najaarszon kun je genieten van de mooie natuur. In de herfst wordt de ballast vóór de winter afgelegd. In de herfst schept de natuur elk jaar weer uiterlijke beelden, zij legt al haar bonte kleuren af. Het wordt donker, koud en stil. Het planten- en dierenleven trekt zich terug. Wanneer je als mens afstemt op deze cyclus dan ga je mee naar ‘binnen’. Ook de mensen trekken zich terug uit de ‘samenleving’, zijn meer naar binnen gericht.

Wanneer de dagen langzaamaan steeds donkerder worden, dan is het tijd om te rusten en je naar binnen te keren, door stille overdenking en meditatie.

De herfst gaat over het loslaten van datgene wat wij niet meer nodig hebben of wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar bladeren laat vallen, langzaam één voor één, zo mogen wij dat ook doen. Voor mensen is dit een tijd om te overdenken wat wij los willen laten. Daarmee komt een mens bij zich zelf terecht, bij het dagelijkse leven dat ook bestaat uit loslaten, maar ook over de nieuwe ruimte die in het leven komt. Het is als met de tijd die wij hebben in ons dagelijkse leven, vaak is onze tijd gevuld met drukke bezigheden. Als je in jou tijd onbelangrijke zaken kunt loslaten, dan komt er weer ruimte en tijd om die weer in te vullen. Loslaten is het moeilijkste in een mensenleven, vaak denken wij dat wij alles moeten vast houden en mee doorgaan. Wij zouden in de periode van de herfst ons “doen” moeten overdenken. Stel je de  vraag: is het allemaal van nut? Kan ik de tijd beter inhoud geven? Als Diaken overdenk ik dat ook, moet ik overal bijzitten, moet ik bij groepen zitten om te vergaderen. Kan ik ook wat loslaten? Als er nieuwe tijd komt dan komen er weer ideeën, of er komt ruimte voor ideeën die er al zijn.

Als de herfst haar bladeren laat vallen, dan mogen wij als mens oude bladeren in ons leven laten vallen, om weer ruimte te zoeken om in het voorjaar weer tot bloei te komen.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Zien                                                                          30e zondag door het jaar

  1. 27 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m. v. kinderkoor

(Pastor Linh)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 30 okt.                       geen viering ivm Allerheiligen/Allerzielen.

 

Thema: Leven in liefde                                                                     Allerheiligen

  1. 1 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Leven in liefde                                                                              Allerzielen

Vr. 2 nov.        19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)

Collecte:                               1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Na deze viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof, voorafgaand door Diaken Huitink, de kruisdrager en de misdienaars.

Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen à €1.50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Beminnen                                                             31e zondag door het jaar

  1. 4 nov. 09.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Parochiële Werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke ver. voor Oecumene

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

  1. 6 nov. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken.

 

parochiËle kroniek:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Lies Kroeze-Leemhuis                  * 01-09-1928     †  16-01-2018

Marie ter Grote-Kuipers             * 08-03-1932     †  28-01-2018

Ben ter Bekke                                  * 28-03-1943     †  13-02-2018

Joseph Paus                                      * 07-03-1946     †  16-02-2018

Marie Tijink-Snijders                    * 09-03-1932     †  05-03-2018

Lies Brager-Koertshuis                 * 26-10-1933     †  22-03-2018

Bennie Kuipers                               * 11-08-1943     †  05-06-2018

Hennie Fox                                       * 08-08-1942     †  25-06-2018

Toon Grootelaar                             * 12-08-1942     †  17-08-2018

Betsie Paus-Wolthuis                  * 21-02-1931     †  04-10-2018

Dat ze mogen rusten in vrede.

Gedoopt:

Pleun Siny Erna Damhuis, Dennenhof 19

Hein Johannes Gerhardus Weusthuis, Hardenbergerweg 150

Annabelle Lucine Niemeijer, Grensweg 15a

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 27 oktober

Jaargedachtenis: Henk Tijink.

Misintenties: Toon Grootelaar, Marie Tijink-Snijders, Betsie Paus-Wolthuis, Joop Perdaan.

 

jaargedachtenissen en misintenties  donderdag 1 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijeverveld, Gerardus Bertels.

Misintenties: Gerard Bekhuis, overl. fam. Weusthuis-Kempers.

 

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 2 november

Jaargedachtenis: Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. fam. Olthof-Leus, Steffanie Kroeze.

Misintenties: Allen die hier op ons kerkhof rusten, overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, fam. Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, ouders Johan en Paul Bekhuis, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam., ouders ter Groot-Kempers en overl. fam., ouders ten Berge-oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Johan Koopman, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Bekhuis-Jannink, ouders Braakhuis-Bossink, ouders Pegge-Geerink en Johannus Pegge, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, Marietje ter Groot-Ophof, alle overl. familieleden ter Braak, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Josefien ter Braak, Karel Poiesz, ouders Schothuis-Wolters, Henk Tijink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Gerard en Rieka Kleizen, Bernard en Truus Waaijer-Werger, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Ria Bernds-Meenhuis, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Lars Olimulder, Gerrit Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerrit Rikhof, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Jan Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, overl. ouders Hagedoorn-Steenhof, Jan Lohuis, Jan en Riek Oude Nijeweeme-Busscher, overl. fam. Kuipers, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofsté, Bennie en Riek Tijink-Keizer en zoon Jan, overl. leden van ons Liturgiekoor, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, Annie en Bernard Tijhuis-Oude Nijeweeme, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl.fam. Grootelaar-Kemna, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen, Antoon Bekhuis en Rein Moleman, Marietje ter Braak-Vennegoor, ouders Grootelaar-Ruiter, Theo Velthuis, overl. fam. Olthof-Leus, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. ouders Meijer-Paus, ouders Mensen-Weusthuis, ouders Everloo, Gerhard Geerink, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en fam., San en Jan Kleizen, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 4 november

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Antoon Hagedoorn, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Bennie Steggink, Toon Grootelaar, Betsie Paus-Wolthuis.

 

Misintenties dinsdag 6 november: Gerrit Kuipers.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur

Lector: M. Olimulder
Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels

Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Olimulder

 

Donderdag 1 november 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: M. Weultjes, J. Kienhuis
Collectanten: G. Olimulder

Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Vrijdag 2 november 19.00 uur

Lector: M. Pouwels, M. Hesselink

Misdienaars: E. Kroeze, D. Hendriksen
Collectanten: J. Grootelaar

Communieuitr.: M. Pouwels, M. Hesselink

 

Zondag 4 november 09.00 uur
Lector: A. Saris, J. Brakhuis, I. Scholten

Misdienaars: T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Saris, J. Brakhuis, I. Scholten

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

13/10                       € 63.50                    € 58.50 (Eigen Kerk)

21/10                       € 70.90                    € 106.65 (Wereldmissiedag)

€191.30                   deurcollecte slachtoffers Sulawesi

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiersecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7  november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen voor donderdag 1 november  18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Wij willen iedereen die vrijdagmiddag 5 oktober en/of  zaterdag 6 oktober heeft geholpen bij de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula hartelijk bedanken voor de hulp.

Het was weer een behoorlijke klus, maar vele handen maakten licht werk!

We hopen dat we volgend jaar weer op jullie hulp mogen rekenen.

Beheercommissie Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

(Voorheen locatieraad)

 

 

 

 

Cursus  “omgaan met dementie” voor mantelzorgers in gemeente Tubbergen

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een persoon met dementie ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor SIZ Twente is dat aanleiding om in samenwerking met de Dementieketen Twente de mantelzorgers te ondersteunen met het aanbieden van een cursus. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn; Wat is dementie; verloop van dementie; welzijn van de mantelzorger; het netwerk en de belevingsgerichte benadering. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers van deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een naaste met dementie zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. Bij de cursus is een ervaren cursusleider, casemanager dementie en psycholoog  betrokken. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie in de thuissituatie.

Waar:

‘t Oale Roadhoes Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen

Wanneer:

Op de maandagavond van 19.00 tot 21.00: 19 november,

26 november,10 december, 17 december, 7 januari en 14 januari.

Informatie en aanmelden:

Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Aanmelden kan via:

aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720. Als u niet kunt op de genoemde data en u heeft wel belangstelling, of u heeft behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer: 085-7731720 (tussen 9.00 en 13.00 uur).

 

 

 

 

Glas fusing workshop ‘God schijnt door alles heen’

Op maandag avond 5 november zal Ellen Kleine Schaars in haar atelier een groep enthousiastelingen begeleiden bij het maken van een prachtig transparant, glazen kunstwerk. De deelnemers maken onder haar begeleiding een glazen engel of een ster. Voorafgaand aan de workshop is er uitleg over kleuren in de bijbel en hun betekenis.

Als het kunstwerk klaar is, kunnen we het op een mooie plek voor het raam in de zon hangen. De zonnestralen kunnen er doorheen vallen. Gods licht schijnt immers door alles heen en wil ons bereiken.

Soort activiteit: Creatieve avond met glas

Wanneer: maandag 5 november om 19.00 uur

Waar: Pastoor Bloemenstraat 6, 7651 CD Tubbergen

Kosten: € 25,00 (inclusief koffie / thee)

Aanmelden verplicht, maximaal 12 deelnemers

Aanmelden bij: secretariaat@lumenchristi.nl

of 0541-35 35 51

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE Geloven nu; van 40 tot…?

 

In het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven NU wederom een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden etc.

Hiervoor zijn diverse inleiders uigenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 8 november a.s.

Diaken Huitink vertelt over de diverse activiteiten voor kinderen en jongeren binnen onze parochie zoals de Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn wederom van harte welkom op:

Datum:                  Donderdag  8-11-2018

Thema:                   Activiteiten kinderen en jongeren in de H.

                                   Pancratius  Parochie.

Verzorgd door: Diaken Huitink

Tijd:                         09.30 -11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur onder het

                                   genot van een kop koffie/thee)

Kosten:                  €2.50 per per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                    Parochiecentrum, Grotestraat 66, Tubbergen

Informatie:        Mevr. I. Wekking, tel. 0546-433809

 

Huis van Spiritualiteit

Woensdagavond 14 november kijken we samen de komische dramafilm “Another Year”. Gerri is psychologisch hulpverlener, Tom is ingenieur. Ze leiden een geregeld leven van samen koken en tuinieren. Daarnaast hebben ze vrienden en familieleden, die er niet in slagen om hun leven op orde te krijgen; hun volwassen zoon Joe, die maar niet de juiste vrouw vindt, weduwnaar Ken die ongezond leeft, en de nerveuze Mary, die haar wanhoop achter een masker van lacherige zelfkritiek verbergt.

In vier seizoenen en episodes toont “Another Year” het leven in al zijn eenvoud en complexiteit. De misère en de humor, in zomer en winter, met liefdesgeluk en tegenslag, hoop en wanhoop.

De film roept o.a. vragen op over naastenliefde en de grenzen daarvan: hoe ver ga je in de het opvangen van mensen, die het lastig hebben in hun leven, is het wel zo vanzelfsprekend, wanneer trek jij een grens en waarom? Na het kijken van de film is er gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann.

Wanneer: woensdag 14 november 2018

Aanvang: 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth

Kosten: €7.50

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl