Jaargang 56 nr. week 44 en 45                                                2 t/m 15 november

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel oktober 2019

 

Mijn kerk 2030

 

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

 

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

 

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

 

 

 1. 1 nov. Allerheiligen, geen viering

 

Thema: Leren in Liefde                                                                                Allerzielen

 1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor. (Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Na deze viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof, voorafgaand door pastor Saris, de kruisdrager en de misdienaars.

Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen à €1,50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Leren in Liefde                                                   31e zondag door het jaar

 1. 3 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 5 nov. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

 

Thema: Voor Hem zijn allen levend                          32e zondag door het jaar

 1. 9 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

Eigen lectoren

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 1. 12 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Marie Kroeze-Schröder                     * 14-10-1921                      … 08-02-2019

Zus Waaijer-Bekhuis                           * 15-12-1927                      … 28-02-2019

Jolanda Oude Booyink-Veerkamp  * 07-03-1967                      … 02-03-2019

Herman Broekman                             * 03-11-1929                      … 23-03-2019

Trees Heppenhuis-Eertman             * 26-04-1929                      … 02-04-2019

Harrie den Riet                                   * 08-08-1942                      … 08-04-2019

Theo Albers                                         * 25-06-1952                      … 06-06-2019

Gerrit Haarman                                   * 16-01-1932                      … 10-06-2019

Truus Groothuis-Westerhof             * 06-04-1947                      … 12-06-2019

Lena Geerink-Oude Geerdink          * 23-07-1926                        10-09-2019

Dat ze mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 2 november

Jaargedachtenis: Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Henk Tijink, Steffanie Kroeze, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: overleden Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis, overl. ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam. ter Groot-Kempers en overl.fam., Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berg, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, Marietje ter Groot-Ophof, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, ouders vd Aast-Kock, Marie Paus-Hamer, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, San en Jan Kleizen, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Henk en Marie Tijink-Snijders, Josefien ter Braak, Karel Poiesz, Gerard en Rika Kleizen, overl. leden van ons Liturgiekoor, Herman Oude Elferink, overl. fam. Oude Elferink-Rikhof, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders Grootelaar-Ruiter, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Theo Velthuis, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Jan Lohuis, Herman Hagedoorn, Ria Bernds-Meenhuis, Geertruida Geerdink-Engbers, Gerrit en Marcel Haarman, overl. fam. Grootelaar-Kemna, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerrit Mensen, Gerbrand Geerink, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze en Jan Kroeze, Bram Eijsink, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Jan Hagedoorn e Marian Wiegink-Hagedoorn, Gerrit Rikhof, Jan en Sien Derkink-Lucas, ouders Plegt-Paus, Riek en Herman Geerink-Plegt, Toon Grootelaar en overl. fam., harry Braakhuis, Hendrik Paus en fam. Paus-Oude Weernink, Jan en ouders Vrerink, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, Bernard en Truus Waaijer-Werger, Herman Rikhof, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofste en allen die op ons kerkhof rusten, Gerrit Kuipers, M.A. Kroeze-Schröder, ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Mensen-Weusthuis, ouders en fam. Everloo, overl. ouders Meijer-Paus, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Marietje ter Braak-Vennegoor, fam. Waaijer-Bekhuis, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen. Bernard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 3 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Gerardus Bertels.

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink, Joop Perdaan, overl. ouders Meijer-Paus.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 november

Jaargedachtenis: Aleida Oude Nijeweme-Waaijer.

Misintenties: Johannes Pegge, Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard Bekhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 2 nov. 19.00 uur

Lector: A. Saris, T. Rozenkamp
Misdienaars: D. Pouwels, D. Hendriksen

Collectanten: B. Oude Weernink, M. Pegge
Communieuitr.: A. Sarin, T. Rozenkamp

 

Zondag 3 nov. 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Bels, D. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.:   A. Kroeze

 

Zaterdag 9 nov. 09.00 uur
Lector: M. Pouwels, A. Schothuis, M. Olimulder

Misdienaars: T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Pouwels, A. Schothuis, M. Olimulder

 

Dinsdag 12 nov. 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

20/10                       €50.75                      €64.40 (Wereldmissiedag)

26/10                       €61.60                      €64.80 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

WIJZIGING WEEKENDVIERINGEN PER 1 DECEMBER

Beste parochianen,

 

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

 

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

 

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

 

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

 

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of

 1. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

 

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

 

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Nieuwe indeling vieringen met ingang van 1 december 2019

 

Zoals jullie weten verandert de roostering van de weekendvieringen per 1 december a.s. Er wordt uitgegaan van een ‘basisrooster’ voor vier weekenden, waarbinnen twee weekendvieringen per maand worden aangeboden vanuit het pastoraal team. Voor onze geloofsgemeenschap zal dit het 1e en 3e weekend van de maand zijn.

 

Tot Pasen 2020  probeert de WoCo-groep het 2e en 4e weekend een woord en communie viering te maken/verzorgen. Bij voldoende animo van zowel lectoren als kerkbezoekers wordt dit wellicht daarna zo voortgezet.

 

5e weekend: één centrale viering op zondag in Tubbergen met een parochieel karakter. Het pastoraal team is niet beschikbaar voor andere locaties.

 

Het 1e en 2e weekend zal er op zaterdagavond en het 3e en 4e weekend op zondagmorgen een viering zijn in onze geloofsgemeenschap. In het infoblad en op de website www.hpancratius.nl vind U een actueel overzicht van de geplande vieringen.

 

Bij bijzondere gelegenheden zoals kerkelijke feestdagen, Pancratiusdag, etc. vervalt het basisrooster. Voor deze vieringen worden zoveel als mogelijk voorgangers vanuit het pastoraal team of emeriti / assistenten ingeroosterd volgens een eerlijke verdeling. Waar dit niet mogelijk is, wordt een beroep gedaan op parochiële vrijwilligers.

 

Dinsdagavondviering

De dinsdagavondviering vervalt met ingang van 1 december 2019.

Deze viering wordt erg slecht bezocht, er is met de betrokkenen vastgesteld dat de inspanningen van kosters en voorganger niet opwegen tegen de belangstelling.

Wel is er elke 1e dinsdag van de maand om 9:30 uur een Eucharistieviering. Na afloop is er de mogelijkheid gezamenlijk koffie te drinken. We nodigen U allen van harte uit om mee te vieren dinsdag 3 december 9:30 uur

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 14-11-2019

Thema:                                Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:                Nicole Scholte Linde

Tijd:                                      10.30 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                   Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis               – tel. 0546-681643

 

Pastoraal artikel oktober 2019

Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30 uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

Jaargang 56 nr. week 42 en 43                                                   19 okt. t/m 1 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Mara dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus.

Pastor Linh.

 

Thema: Recht verschaffen                                            29e zondag door het jaar

 1. 20 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag

 1. 22 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: God, wees mij genadig                                   30e zondag door het jaar

 1. 26 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 29 okt. geen viering

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 oktober

Jaargedachtenis: Sien Derkink-Lucas, Gerardus H. Oude Nijeweme.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Lena Geerink-Oude Geerdink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 26 oktober

Misintenties: Karel Poiesz, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 20 okt. 09.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: T. Bels, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Dinsdag 22 okt. 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphbuis

 

Zaterdag 26 okt. 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Misdienaars: W. Kuiphuis, T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Olimulder

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

6/10                          €82.90                      €50.50 (Wereldmissiedag vd kinderen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

GEVONDEN

In het parochiecentrum hangt al enige tijd een korte blauwe gewatteerde jas. De binnenvoering is bruin. De jas heeft een capuchon en is van het merk Amy&Ivy maat M.

 

Start ANWB AutoMaatje  

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) start vanaf 11 november a.s. met het vervoersproject AutoMaatje.

Voor mensen die minder mobiel zijn en geen passend vervoer kunnen vinden voor bv. bezoek aan de dokter, kapper of boodschappen doen,

is deze vervoersvoorziening een uitkomst.

Neem 2 dagen van tevoren contact op via telefoonnummer 06-38681217.

Voor een lange rit een week van tevoren aanvragen.

Kosten voor een rit € 0,30 per kilometer.

Meer informatie te verkrijgen via automaatje@swtd.nl

 

‘Help, ik ben mantelzorger!’

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: ’ik heb beloofd te zorgen voor de ander, maar kan ik dat eigenlijk wel waarmaken?’ ’Hoe kan ik er voor waken dat ik niet afknap?’ ‘Hoe kan ik de ander liefhebben als mijzelf?’

Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers urgent en actueel.

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij dat wat mooi is aan mantelzorg.

Aan de hand van 7 typische mantelzorgthema’s gaan we het gesprek aan met Rob Barenbrug, oud‑huisarts in Ootmarsum en Joke Westera, geestelijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat zijn uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u waardevol en mooi.

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en de hulpbehoevende nog ‘brood om van te leven’ is. Wij hopen met deze avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te  ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, uitwisselen van gedachten en ervaringen.

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.

Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24

Waar aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar)

Kosten: € 7,50

 

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 AL IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Hartelijke top 2000 groet,

Werkgroep top 2000.

 

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie  in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Afgevaardigden van  het diaconaal beraad van de parochie en de LTO  hebben dit weekend voorbereid. Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk:  Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken. Er zijn elf bedrijven die hun medewerking hieraan verlenen.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: Ook de kerken zullen worden versierd door onder andere de LTO.

Vieringen: Het thema van de viering is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in de kerken opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

Lijkt het je leuk om mee te doen met Rock Solid of met de jeugdkerk, neem dan contact op met b.huitink@hpancratius.nl  Voor alle andere vragen en informatie kunt u contact opnemen met j.meupelenberg@hpancratius.nl

We zien uit naar uw, naar jouw komst.

Mede namens de werkgroep diaconaal weekend, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Telefoon: 06-20486904.

Muziek  en  sfeer met Toonkunst Almelo!

Toonkunst Almelo is te gast in de concertserie Muziek en Sfeer van mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker op zondag 10 november 2019 in de St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat te Almelo.

Het concert begint om 15.30 uur. Vrije toegang met een vrije gift aan de uitgang.

Het koor staat onder leiding van dirigent Arno Vree

 

Op het programma staat:

Herman Finkers              Kyrie # en Agnus Dei

(*1954)                           Uit: Sint Jorismis

 

Antonin Dvorak              Hospodin jest muj pastyrs  #

(1841-1904)

 

Allen Pote                     Prayer of St. Francis  #

(*1945)

 

John Rutter                  Toccata in seven (orgelsolo)

(*1945)

 

Charles V. Stanford        A Song of Trust (Psalm 121)

(1852-1924)                  Uit: Bible Songs, Opus 113 no. 2

 

Ronald de Jong                Dance Rithmique (orgelsolo)

(*1956)

.

Charles V. Stanford        A Song of Wisdom (Ecclesiasticus XXIV)

Uit: Bible Songs, Opus 113 no. 6

 

John Rutter                   The Lord is my shepherd

Gustav Holst                  Psalm 148

(1874-1934)

De  werken met een # zijn voor koor en mezzosopraan.

 

De volgende Muziek en Sfeer is op 8 december 2019  zie www.orgel-mezzo.nl

Het volgende concert  “Naklank van het Kerstlied”  van Toonkunst Almelo is  op 10 januari 2020 zie  www.toonkunstalmelo.nl

 

Beste mantelzorgers,

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden.

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen, mantelzorgconsulenten van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond. Omdat veel mensen zo tevreden waren vorig jaar over Bistro de Kruidentuin, gaan we hier weer naar toe!

 

De  middag/avond is op woensdag 6 november van 16.00 uur tot 19.30 uur.

Het adres van Bistro de Kruidentuin is Hardenbergerweg 105 in Geesteren.

 

Net als vorig jaar zingt het enthousiaste en sprankelende damesduo ‘Voizus’ liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 en er is een heerlijk warm en koud buffet. Wij zien ernaar uit om met jullie er een gezellige en ontspannen middag/avond van te maken! Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 1 november a.s. bij:

 

n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369

 

Er is plek voor maximaal 100 mensen, dus weer er snel bij.

Hartelijke groet en graag tot 6 november,

Mantelzorgconsulenten

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen

 

 

 

 

Nieuwsbrief Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

 

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107e keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames -en herenkoor.

 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C.M. Hoogenboom de Hoofdcelebraat zal zijn, waarna de processie volgt.

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus.

Wij willen er op wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

 

Indien u verder informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304.

Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift.

Misintenties: €5.00 rek.nr:NL35RBRB0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. E-mail: gerardusbede

Jaargang 56 nr. 40 en 41                                                                          5 t/m 18 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

We kennen allemaal de uitdrukking: ‘Vele handen maken licht werk.’  Met andere woorden, als je samen de handen ineen slaat kun je veel doen en gaat het ook sneller. Vele handen maken licht werk, dat zien we ook terug in onze parochie, want:

 

Wist u dat kinderen van diverse scholen in onze parochie geld inzamelen voor ‘Wereldmissiedag kinderen’ dat dit weekend wordt gevierd?

Wist u dat de eerste voorbereidingen voor de kerstpakkettenactie voor dit jaar alweer worden opgestart?

Wist u dat we een boeiende en indrukwekkende oecumenische bijeenkomst hebben gehad in het kader van de vredesweek in de Protestantse kerk in Tubbergen?

Wist u dat het diaconaal weekend  in het weekend van 16 en 17 november in het teken staat van ‘hart voor boeren’  en dat de LTO en diverse agrarische bedrijven een bijdrage leveren aan  dit weekend?

Wist u dat er een  soort van ‘Toer de boer’  komt voor de jongeren van Rock Solid en de jeugdkerk en kinderkerk?

Wist u dat de MOV groepen zich alweer gaan voorbereiden op de komende adventsactie?

Wist u dat op zondag 8 december er  ’s avonds in de basiliek in Tubbergen een bijeenkomst plaatsvindt in het kader van wereld lichtjesdag. Een bijeenkomst waarin overleden kinderen zullen worden herdacht?

Wist u dat diverse bezoekgroepen in onze parochie met regelmaat een bezoekje afleggen aan hen die ziek zijn, eenzaam of een dierbare verloren hebben?

Wist u dat op 12 oktober de Ariënsprijs wordt uitgereikt en onze parochie voor vijf diaconale projecten is genomineerd?

Wist u dat de lokale redactieleden van Kompas drukdoende zijn om ook de volgende editie weer te doen slagen?

Wist u dat zondag 6 oktober om 10.30 uur in de viering in de kerk in Albergen de winnaar bekend wordt gemaakt van onze fotowedstrijd: ’Mijn heilige plek’.

Wist u dat u daar allen van harte welkom bent?

Wist u dat de pastores tezamen met de doopwerkgroepen tweemaandelijks jonge ouders voorbereiden op de doop van hun kind?

Wist u dat we samen met een aantal parochianen uit onze parochie gaan onderzoeken of we een diaconale bus kunnen realiseren in onze parochie?

Wist u dat met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, dit is het begin van de advent, het jaar van de eucharistie van start gaat en we tal van activiteiten hiervoor organiseren?

Wist u dat we nog steeds mensen mogen begeleiden die de keuze gemaakt hebben om Rooms Katholiek te willen worden?

Wist u dat er binnenkort een mooie kalender wordt uitgebracht die bestemd is voor jonge gezinnen?

Wist u dat vele mannen  en vrouwen er  wekelijks zorg voor dragen dat de kerkhoven en de pastorietuinen er netjes bij liggen en dat de kerken schoon zijn?

Wist u dat de afstemming voor de bedevaart naar Lourdes in 2020 alweer is begonnen?

Wist u dat dit nog maar een kleine opsomming is uit hetgeen er in onze parochie aan werk wordt verzet.

Wist u dat het niet mogelijk is om de parochie in stand te houden zonder al die parochianen die op welke wijze dan ook hun bijdrage leveren aan een levende kerk van mensen die de boodschap van Jezus Christus wil uitdragen?

Wist u dat we als pastoraal team onze waardering en respect uitspreken voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie en voor al onze parochianen die de kerk een warm hart toedragen en dat we hier dankbaar voor zijn?

Wist u dat?

 

Hartelijke groet

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Trouw Geloof                                                     27e zondag door het jaar

 1. 6 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 8 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Anders vieren                                                     28e zondag door het jaar

 1. 12 okt. 19.00 uur: Anders Vieren m.m.v. het koor Ambiënte

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten van de viering

di.15 okt.                              geen viering

 

ParochiËle kroniek:

Gedoopt: Bram Nijeboer, Greftenweg 25, De Pollen

Fleur Langeveld, Hardenbergerweg 195

Yuna Albers, Dollerweg 17

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 6 oktober

Jaargedachtenis: Betsie Paus-Wolthuis, Maria ter Braak-Albers, Marie Bertels-Flinkers, Jan Derkink, Gerrit Mensen.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Lena Geerink-Oude Geerdink, Berend Meijer, Gerard en Rieka Kleizen, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Herman en Riek Geerink-Plegt.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 oktober

Misintenties: Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 6 oktober 09.00 uur

Lector: J. Lesscher
Misdienaars: M. Weultjes, J. Kienhuis

Collectanten: J. Pouwels, M. Grootelaar
Communieuitr.: J. Lesscher

 

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Lector: eigen werkgroep

Collectanten: J. Grootelaar, M. Pegge

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

22/9                          €39.00                      €31.80 (pastorale zorg onze parochie)

28/9                          €56.00                      €52.60 ( Eigen Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

 

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Kinderkerk

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 6 oktober om 10.00 uur met een viering op locatie, nl. loonbedrijf Poppink in Reutum. Een bijzondere locatie waar wij te gast zijn. We staan stil bij toer de boer, bij de vele mooie bedrijven in onze parochie die zorgen voor de aarde, zorgen voor ons voedsel, bedrijven die onmisbaar zijn in onze samenleving.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral

dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.

De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen.

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel

Diaken Bert Huitink (06-20432661)

 

Bezinnings- en ontmoetingsdag

Woensdag 6 november a.s. is er de jaarlijkse bezinnings-/ontmoetingsdag in het restaurant van Trivium Meulenbeltzorg in Almelo, aan de Vriezenveenseweg 176.

 

Dagprogramma: Vanaf 09.00 uur wordt u verwacht en welkom geheten met koffie/thee en koek. Om 10.00 uur begint de eucharistieviering m.m.v. het koor uit Fleringen. Om ongeveer 12.30 uur is er een diner en daarna is er gelegenheid om een poosje te rusten. Na een gezellig optreden van twee dames “De Voices” is er om 15.30 uur een viering met Marialof m.m.v. het kinderkoor uit Albergen waarbij uw eventuele misintenties worden voorgelezen. Om ongeveer 17.00 uur is de sluiting. De kosten voor deze dag zijn 15 euro. U dient zelf voor vervoer te zorgen. Begeleiding is niet nodig maar mag wel.

 

Voor meer informatie en opgave kunt u voor 10 oktober contact opnemen met Sonja Wienen op telefoonnummer 0546-754375 of 06-22297360.

Jeugdkerk opent werkjaar met theatervoorstelling Kees Posthumus.

Zaterdagmiddag 14 september werden kinderen en ouders meegenomen naar de wereld van verhalen. De groep was niet heel groot maar voor een kleine 30 man werd er een prachtige voorstelling gegeven waar kinderen  ademloos zaten te luisteren.

Hoe ontstond er eigenlijk geluid op aarde en welke geluiden heeft God allemaal bedacht?

Het verhaal van krekel en de schildpad werd samen met de kinderen vorm gegeven. Er kwam een paard, hond, kip en jachtluipaard voorbij. Niemand wilde de krekel helpen. Gelukkig had de schildpad een sterk schild op zijn rug en mocht krekel mee. En hoe ging het verhaal ook al weer van Jezus in de boot op zee? Er stak een storm op. Paniek of juist rustig blijven.

De middag werd gezellig afgesloten met een broodje knakworst.

 

Ook zin om de volgende keer te komen? We gaan samen de boer op. ‘Tour de boer’ staat gepland op zaterdagmiddag 16 november. Graag tot dan.

 

HOE COMBINEER IK DE ZORG VOOR MIJN NAASTE MET MIJN WERK?

                                                               (mantelzorg en werk)

UITNODIGING BIJEENKOMST DINSDAG 8 OKTOBER 2019

Wil je meer weten over hoe je je mantelzorg- en werktaken kunt combineren en daarnaast ook energiek kan blijven? Of ben je benieuwd naar  de wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar je gebruik van kunt maken?

Dan ben je van harte welkom op de bijeenkomst die Stichting  Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert in samenwerking met ‘Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf’.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten, en Gretha van der Veer geven je informatie over de combinatie werk en mantelzorg en kunnen je vragen beantwoorden.

Daarnaast ontmoet je andere werkende mantelzorgers en wisselen we ervaringen met elkaar over de combinatie werk en mantelzorg: We bespreken ook oplossingsmogelijkheden op en buiten het werk. Ervaringen delen en tips rondom communicatie naar collega’s en leidinggevenden komen deze avond ook aan bod!

De bijeenkomst vindt plaats op een historische plek, namelijk het voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum ligt de sfeervolle Gasterij Oatmössche. Aan de ene kant van de gasterij vind je bierbrouwerij Othmar Bier waar het heerlijke Othmar bier gebrouwen wordt en aan de andere kant ligt het Openluchtmuseum Ootmarsum. Op deze locatie vindt de bijeenkomst plaats. Naast koffie met wat lekkers erbij, volgt er nog een lekker biertje of iets anders.

We hopen je te zien!

Datum:  Dinsdag 8 oktober 

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 te Ootmarsum

Aanmelden kun je doen bij SWTD tot uiterlijk 30 september bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, Mantelzorgconsulenten

 

Programma uitreiking Ariënsprijs 12 oktober te Deventer

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt op 12 oktober voor de zesde keer uitgereikt. Tot 10 oktober kan nog gestemd worden voor de publieksprijs. Op dit moment worden de boekjes ‘Je moet het zien’ verspreid binnen het Aartsbisdom Utrecht. Hierin staan alle 31 genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie beschreven. Ook bevat deze bundel een theologisch commentaar door de jury. Inmiddels is ook het programma van de dag vastgesteld.

De prijsuitreiking vindt plaats in het Titus Brandsmahuis (Titus Brandsmaplein 2 Deventer). De toegang van deze dag is gratis, in verband met de lunch graag aanmelden bij: info@dkci-utrecht.nl.

Programma

 • Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar
 • 30 uur: Opening met aansluitend openingsviering, mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury
 • 45 uur: Interview Diaconie en vieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 55 uur: Muzikaal intermezzo verzorgd door inloophuiskoor Sint Maarten Arnhem
 • 00 uur: ‘Je moet het zien, theologische reflectie op de voorgedragen diaconale in initiatieven’, drs. Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker DKCI, tevens lid van de jury
 • 20 uur: Interview Diaconie en Werken van Barmhartigheid door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 30 uur: Interview Diaconie en Ontmoeting door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 40 uur: Muzikaal intermezzo door het Internationaal koor parochie Lelystad
 • 50 uur: De diaconale carrousel: 7 diaconale initiatieven presenteren hun werk en er is gelegenheid de stands van de organisatoren te bezoeken
 • 30 uur: Lunch met op de achtergrond live muziek door de aanwezige koren
 • 15 uur: Heropening door Hub Crijns, vice-voorzitter Ariëns-Comité en voorzitter jury
 • 20 uur: Interview Diaconie op allerlei manieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 30 uur: Uitreiking van de Ideeënprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Hub Crijns
 • 40 uur: Uitreiking Publieksprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Yvonne Schneider DKCI
 • 50 uur: Uitreiking tweede Prijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 00 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 10 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes aan alle diaconale initiatieven, de juryleden, bestuur DKCI, bisschop, sponsors en fotoshoot op het podium
 • 25 uur: Feestelijke afsluiting
 • 00 uur: Einde programma

Routebeschrijving

Per trein: station Deventer-Colmschate, het Titus Brandsmahuis ligt naast het station.
Met de auto: Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven: Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.

THEMACONCERT ‘MOEDER AARDE’ (reprise)

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit,

in de St. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

‘Moeder Aarde’

De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken

er deel van uit.

Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven…..

De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde nodig!!

Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken.

Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek).

Dirigente: Resy Weernink.

Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne Boswinkel

Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, Ootmarsum.

De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek.

Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst)

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Da Capo.

 

Senioren Bruinehaar/Langeveen

Op maandag 14 oktober a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag gaan we actief met elkaar traditionele spelletjes spelen zoals sjoelen, mens erger je niet,  enz. enz.  Het beloofd vast weer een hele gezellige middag te worden.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

Nieuwe leden vanaf 60 jaar zijn van harte welkom en kunnen geheel vrijblijvend deze middag meemaken, de kosten bedragen die middag alleen koffie en een consumptie.

 

Missiemaand Oktober

De komende Wereldmissiemaand besteden wij bijzondere aandacht aan Noordoost-India. Dit gebied bestaat uit zeven deelstaten die slechts via een smalle doorgang verbonden zijn met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Hymalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. Ook helpen ze de theeplantages en de kolenmijnbouw.

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

 

 

Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp

Op zondag 6 oktober 2019 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 20e keer het jaarlijks plechtig lof.
Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp.
Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.  Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap.
Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten.

Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets.
Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax Christi de Pauselijke zegen uitreiken.

De reiskosten bedragen € 20,– euro per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie.

 

ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN.

12 oktober is de volgende viering die in het teken staat van ‘anders vieren’

Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering te gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

 

Jongerenbedevaart naar Lourdes.

Jongeren gaan naar Lourdes!

Afgelopen werkjaar zijn de vele acties voor de jongerenbedevaart zo geslaagd dat de bedevaart definitief doorgaat. Door de inzet van jongeren en de toezeggingen van fondsen kunnen wij in de meivakantie naar Lourdes. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld, ons doel is om met 30 jongeren naar Lourdes te gaan. Een vijftal jongeren zou graag meewillen, zij zitten dit jaar in hun examenjaar en zijn afhankelijk hoe ze de examens ingaan.

Wij gaan het komende werkjaar de jongeren voorbereiden op de bedevaart.  In november is er wederom een info bijeenkomst en zullen wij informatie geven over de bedevaart en het programma. In maart gaan we samen naar het klooster in Denekamp, daar gaan wij ons verdiepen in het verhaal van Lourdes en wat en wie je daar tegenkomt. Wij willen dat onze jongeren goed voorbereid naar Lourdes gaan.

Uiteraard zal er een goede begeleiding voor de jongeren zijn, er gaan 10 begeleiders mee, wij gaan jongeren toewijzen aan een vaste begeleider.

Op dit moment zijn wij bezig om de busreis, overnachtingen, het programma te regelen. De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend,  nadat wij de laatste nacht in Nevers hebben overnacht komen wij 30 april weer thuis.

Misschien zijn er jongeren die belangstelling hebben voor deze bedevaart, er is nog ruimte in de bus, neem dan contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of  via mail b.huitink@hpancratius.nl

Wat nog noemenswaardig is, er gaan twee bussen, de bus met jongeren, de andere bus is de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan. De aanmeldingen voor de Lance bus moet nog opgestart  worden

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes,  deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Hartelijke groeten namens de werkgroep,’

Diaken Bert Huitink

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 oktober 2019.

Dominee Scheer behandelt twee van de tien geboden. Met de tien geboden worden de leefregels aangeduid die in de Bijbel door God via Mozes aan de mensen gegeven zijn.

Dominee Scheer gaat nader in op het 6e en 10e gebod.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

 

 

Datum:                                Donderdag 10-10-2019

Thema:                                6e en 10e gebod van de tien geboden

Verzorgd door:                Dominee Scheer

Tijd:                                      10.30 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis               – tel. 0546-681643

 

Jaargang 56 nr.38 en 39                                                                21 sept. t/m 4 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘Vrede verbindt over grenzen’

Beste parochianen,

Van 21 t/m 29 september 2019 organiseert PAX dé nationale actieweek voor vrede.

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Durven wij over onze eigen grenzen heen te stappen en de ander tegemoet te treden? Ook als is hij of zij anders?

Vele mannen en vrouwen, kinderen en gezinnen zijn gevlucht omdat hun leven werd bedreigd. ‘Als we de grens maar over zijn, dan zijn we veilig’, wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Ook in dat vreemde land worden ze na gekeken, nagewezen, of vervolgd. Of men wordt vastgezet in een opvangkamp met grote hekken eromheen. Gevangenen in een land van vrede. En áls je geluk hebt kom je vervolgens in een land terecht waar je een verblijfsvergunning krijgt. En dan nog ben je er niet en moet je vele ‘grenzen’ over. Grenzen van een andere cultuur, van een ander geloof en andere eetgewoontes. Je kunt ermee in gevecht komen maar het kan je ook ‘openbreken’ en ruimte geven.

Over grenzen heen gaan, dit geldt niet alleen voor de vluchteling, de statushouder, het geldt evenzeer voor de autochtone inwoner van stad of dorp.

Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni  een lezing over het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, in gesprek te gaan.

Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom.

De bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2.

Wees welkom!

 

Mede namens de leden van de oecumenische werkgroep vredesweek.

Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal Werker.

 

Thema: Een Heer dienen                                                25e zondag door het jaar

 1. 22 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 24 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Arm maar toch rijk. Oogstdankdag          26e zondag door het jaar

 1. 28 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

zo.29 sept.      10.30 uur: Doopviering

(Diaken Huitink)

 1. 1 okt. geen viering

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Lena Christina Geerink-Oude Geerdink

Heppenweg1, Langeveen

*23-07-1926             … 10-09-2019

Dat zij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 22 september

Jaargedachtenis: Bernard van de Aast.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 28 september

Misintenties: Harrie den Riet, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 22 september 09.00 uur

Lector: I. Scholten, 2. M. Pouwels, 3. J. Lesscher
Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten, 2. M. Pouwels, 3. J. Lesscher

 

Dinsdag 24 september 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 28 september 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

8/9                            €70.00                      €50.33 (Zonnebloem)

14-9                          €52.80                      €46.10 (Pastorale zorg)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 26 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste parochianen,

Wanneer iemand op volwassen leeftijd wil toetreden tot de Rooms Katholieke kerk en dit kenbaar heeft gemaakt dan gaat hier vervolgens een heel voorbereidingstraject aan vooraf.

Gesprekken vinden plaats, er volgt een geloofscursus  en stap voor stap wordt men ingewijd in het katholieke geloof.

Deze weg wordt ook wel het catechumenaat genoemd.  En aan het begin van deze weg kan de geloofsleerling gezalfd worden met de catechumenenolie.

Deze zalving wil de geloofsleerlingen helpen om, in de kracht van Gods Geest, zich goed voor te bereiden op de opname in de Rooms Katholieke kerk,

waardoor zij onlosmakelijk verbonden raken met Christus en zijn kerk.

Op zaterdag 14 september j.l. heeft Eddie Wuite de catechumenenzalving tijdens de eucharistieviering ontvangen.

Dit was voor hem een bijzonder moment alsook voor de geloofsgemeenschap Langeveen om dit mee te mogen maken.

Wij wensen hem een goede voorbereiding toe op zijn opname in de RK kerk.

 

GEVRAAGD:

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Vrijdagmiddag 11 oktober vanaf 13:30 en zaterdag 12 oktober van 8:30 tot 12:30 uur is de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Deze schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in september/oktober.

Omdat het natuurlijk weer een behoorlijke klus is, hopen we

dat een flink aantal mensen zich zullen opgeven.

Vele handen maken licht werk!

Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen. Voor eten en drinken wordt gezorgd!

 

Opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen kan bij:

Evelien Olimulder: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Tel: 0546-633063, 06-49077776

De Beheercommissie Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

 

‘Als ik nadenk over mijn laatste levensfase’

Primeur: Wensenboekje

Zit je in de laatste levensfase? En heb je nog wensen? Schrijf deze dan op! Wanneer wensen worden opgeschreven, komen deze namelijk vaker uit. Er is vaak meer mogelijk dan wanneer dit niet is gedaan, ook omdat de naasten zich actief gaan inzetten om wensen uit te laten komen.  De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben hiervoor het ‘Wensenboekje’ ontwikkeld.  Met het boekje is er nadrukkelijk aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft. De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben dit boekje kunnen ontwikkelen, mede door een financiële bijdrage van Enscheday4Quality.

Mooiste Wensenboekje van Nederland
Uit onderzoek blijkt dat als wensen worden opgeschreven, wensen vaker uitkomen dan wanneer dit niet gebeurt. Er is vaak meer mogelijk dan verwacht als de wensen maar bekend zijn. Recent is er door de netwerken het ‘Wensenboekje’ ontwikkeld. Gerda Kievitsbosch (coördinator) trots: “Volgens ons is dit het mooiste Wensenboekje van Nederland, met schrijfruimte voor wensen en weetjes, maar ook met praktische tips en vragen die je kan gebruiken bij je gesprek met de arts bijvoorbeeld.” Het boekje is gratis en bedoeld om patiënten, naasten en hulpverleners te helpen bij het in gesprek gaan over wat belangrijk is voor hen in de laatste levensfase.

Over het boekje
Voor wie? – Dit boekje is bedoeld voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand een ongeneeslijke en/of chronische ziekte heeft die achteruitgaat. Of omdat iemand bepaalde ervaringen heeft.
Wat biedt het boekje? – Handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht.
Waar vind ik het boekje? – Een digitale versie van het boekje is te vinden op de website https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Patiënten-en-naasten/Wensenboekje
Een (gratis) gedrukt boekje kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar NPZTwente@hotmail.com onder vermelding van Wensenboekje en uw naam en adres.

Aandacht voor Palliatieve zorg
Aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van het levenseinde – dat is één van de doelen van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Vanaf september zullen de netwerken in het kader van hun 15-jarig bestaan dit jaar starten met een bewustwordingscampagne ‘Zie mij… en mijn levenseinde’. Tijdens deze campagne worden ook 2 publieksavonden georganiseerd op 1 en 16 oktober – hierover volgt snel meer informatie. Houd de website van de netwerken of deze krant in de gaten voor meer informatie.

 

Beste parochianen,

u kunt nog stemmen voor de Ariëns publieksprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Tot en met 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer.

Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar.

De eerste schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn.

 

Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen.

De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar.

 

De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nlrocksolid@hpancratius.nl

 

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft.

Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid,

Diaken Bert Huitink.

 

Uitnodiging “Kijkje in de Keuken” Tubbergen.

Op donderdagavond 26 september wordt er weer een boeiend “Kijkje in de keuken” in de gemeente Tubbergen georganiseerd. Deze keer is er aandacht voor armoede onder twee bijzondere doelgroepen, namelijk de agrariërs en vluchtelingen. U bent van harte welkom bij het “Kijkje in de keuken” van:

 • Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen. Vluchtelingen hebben in het land van herkomst een heel leven opgebouwd maar moeten in ons land weer onderaan beginnen. Ze hebben alles achter moeten laten en kennen de Nederlandse taal niet. Zij zijn vaak in elk geval een aantal jaren aangewezen op een uitkering. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. De vrijwilligers en beroepskracht van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Tubbergen. Zij begeleiden hen bij hun procedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Tamara Rada vertelt hier alles over.
 • De Ervencoaches In een rapport van het economisch bureau van de ING (2016) stond genoemd dat bijna de helft van de varkens- en pluimveehouders al jaren in armoede leeft. Ze moeten zien rond te komen van minder dan €22.300 bruto per jaar, en dat is onder de armoedegrens (PDF “De boer op”). Veel agrariërs zijn bezig met de toekomst van het bedrijf, wat wil ik en wat mag ik? De ervencoach helpt om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn, wat daarvoor moet gebeuren en wie de juiste personen en instanties zijn. Neeltje Bleumink geeft u meer inzicht over het werk dat zij en haar collega’s doen.

Dit gaat gebeuren op: Donderdag 26 september om 19.00 uur bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211, Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur Inloop met koffie en cake

19.00 uur Welkom 19.05 uur Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada

19.40 uur Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink

20.15 uur Naar huis

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom.

 

Bericht van Inge Kuiphuis, missionair werker in San Marcos, Guatemala.

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

 

50 jonge mantelzorgers hebben de middag van hun leven.

Zaterdag 7 september stond bij velen rood omcirkelt in de agenda, omdat op deze dag Happy Car Kids plaats vond. Happy Car Kids is een evenement waarbij groepen die het niet altijd even makkelijk hebben een dag in zonnetje worden gezet.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die een familielid hebben met een beperking, stoornis, ziekte of verslaving. Om deze kinderen een gezellige middag en een luisterend oor te bieden, organiseert SIZ Twente voor kinderen uit de regio Twente meerdere ontspanningsactiviteiten per jaar. Waarbij nu, voor het derde jaar op rij, Happy Car Kids op het programma stond.
Dit jaar hebben maar liefst 50 jonge mantelzorgers en 50 coureurs er een geweldige middag van gemaakt. Iedere jonge mantelzorger mocht plaatsnemen in een gave auto waarmee een rondrit gemaakt werd door het mooie Twente. Een Porsche, Mercedes, een rallyauto, de gaafste oldtimers en zelfs een Ferrari reden allemaal mee om de kinderen een mooie dag te bezorgen. Het werd een geweldige dag, waarbij alle jonge mantelzorgers glunderden van oor tot oor. Alle lof voor de organisatie van Happy Car Kids, daarbij speciale dank naar Edith Walhof en alle vrijwilligers die dit geweldige evenement mogelijk gemaakt hebben.

Wist u dat 1 op de 6 kinderen en jongeren opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid? SIZ Twente biedt ondersteuning aan jonge mantelzorgers uit de regio Twente zodat zij kind kunnen zijn en blijven, ongeacht de thuissituatie. Naast maandelijkse ontspanningsactiviteiten biedt de organisatie ook het ervaringsmaatjesproject en verschillende cursussen voor jonge mantelzorgers. Kijk voor meer informatie op https://www.siztwente.nl/jonge-mantelzorgers/

 

KVO naar Roombeek Enschede

De eerstvolgende activiteit van de KVO is een rondleiding naar de herbouwde wijk Roombeek in Enschede op woensdag 2 oktober . We vertrekken om 12.30 uur bij café Nobbenhuis.

Na de verwoesting van de wijk door de vuurwerkexplosie op 13 mei 2000 is er een totaal nieuwe wijk herrezen. In de wijk vind je veel bijzondere gebouwen, ontworpen door architecten uit de hele wereld. Daarnaast is het een smeltkroes van culturele instellingen die er voor zorgen dat er altijd wel wat te doen is op het Roombeek.
Wij worden om 13.30 uur ontvangen door Titia Boitelle in de Gastro Bar Bij Rozendaal. Na een inleiding worden we meegenomen voor een rondleiding door Roombeek en wordt er verteld over het verleden, heden en toekomst van deze wijk.
Bijdrage aan deze middag is €10
Opgeven voor deze bijzondere rondleiding kan tot  24 september bij elly@oudesteenhof.nl tel nr 06-23205768.

 

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling vanuit de RK Kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Beuningen (Ov).

Dit najaar, op zaterdag 12 oktober, vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente. Er wordt gewandeld vanuit Beuningen met als thema: ‘Kleur’. Zaterdagmorgen 12 okt. om 9.30 uur verzamelen de wandelaars zich in de RK. Kerk ‘O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand’, Beuningerstr. 73, 7588RK Beuningen. Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we rondom het prachtige Beuningen o.a. langs de Dinkel, door open velden, door bossen met bomen in herfsttooi. Onderweg, op een gezellige locatie, wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Bij dezelfde kerk eindigt onze wandeling (plm. 11 km.) ook. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden. Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836

 

15-jarig bestaan;

aandacht voor levenseinde  “Zie mij …en mijn Levenseinde”

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente bestaan dit jaar 15 jaar. Dit lustrum wordt gevierd met twee feestelijke bijeenkomsten op 1 en 16 oktober en heeft het thema “Zie mij… en mijn levenseinde”. Tijdens deze avonden worden zes filmpjes voor het eerst getoond. Filmpjes die raken. Mensen vertellen over hun eigen ziek-zijn en de keuzes die ze maken of hebben gemaakt. Ook komen nabestaanden aan het woord die hun persoonlijk verhaal delen in de hoop en verwachting dat andere mensen er iets aan hebben. Daarnaast delen professionals en een vrijwilliger hun ervaringen.

 

Palliatieve zorg – terminale zorg?
Palliatieve zorg heeft als doel om je leven (tijdens de laatste levensfase) dragelijker en comfortabeler te maken; door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet gericht op genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase. Maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten. In het laatste stuk van je leven kun je palliatief terminale zorg aanvragen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en dat je je leven goed kunt afronden. Kwaliteit van leven en sterven neemt hierdoor toe.

 

Er is meer mogelijk dan je denkt
Om aandacht voor deze bijzondere vorm van zorg te creëren hebben de netwerken een bewustwordingscampagne opgezet. Vol met ervaringsverhalen van Twentenaren en hun naasten. Deze zijn gebundeld in een boek, online te zien in diverse filmpjes. Agnes van Berkum (coördinator): “Kroon op onze campagne zijn de twee avonden in oktober voor iedereen die geïnteresseerd is; de primeur van de filmpjes met ervaringsverhalen, afgewisseld met improvisatietheater en ruimte voor gesprek.” Helder zal worden dat ook de laatste levensfase niet voor iedereen hetzelfde hoeft te verlopen, dat mensen hun eigen accenten willen leggen. Vandaar ook het thema “Zie mij… en mijn levenseinde”.  Inspirerend, confronterend maar vooral prachtig! Alle bezoekers ontvangen het boek “Zie mij” met de ervaringsverhalen, bedoeld om te inspireren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/ziemij

 

Laat u inspireren door verhalen van ervaringsdeskundigen. Schrijf u nu in!

Denkt u ook wel eens na over het levenseinde? Of hebt u te maken met ernstig zieke mensen in uw omgeving en wilt u hen helpen? Wilt u leren van de ervaringen van anderen en horen welke keuzes zij maakten/maken?  En houdt u van een leuke avond met theater en muziek? Kom dan naar één van de twee bijeenkomsten Zie mij …en mijn Levenseinde” op 1 oktober 2019 (Kulturhus Borne) en 16 oktober 2019 (Helmertheater Enschede). Op de website vindt u het programma (aanvang 19.30 uur). Inschrijven voor één van beide bijeenkomsten is mogelijk door een mail te sturen naar npztwente@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vergeet niet de gewenste datum te vermelden!

 

Alleen samen

De afgelopen jaren is er al veel bereikt als het gaat om kennis delen, verbinden, organiseren en coördineren. Gerda Kievitsbosch (coördinator) vertelt trots: “Naast de organisatie van de bijeenkomsten en filmpjes is er hard gewerkt aan het nieuwste product uit ons netwerk; het Wensenboekje – de mooiste van Nederland”. Een boekje bedoeld om na te denken over je eigen levenseinde, weetjes over jezelf op te schrijven en je wensen vast te leggen. Aangevuld met een praktisch deel – te gebruiken voor bijvoorbeeld een gesprek met de arts.

De lustrumvieringen worden mede mogelijk gemaakt door: Vredehof, Menzis, Fonds Sluyterman van Loo en Dr. C.J. Vaillantfonds.

 

“Kracht van het Licht” tijdens Lichtprocessieweek

Rondgang door verlichte kasteeltuin met klankschalenconcert door Karin Millo in de kerk te Saasveld

Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een extra activiteit georganiseerd. Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”.

De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen.

Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst door, het programma wordt dan aangepast.

 

Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de 59e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden. Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het verlichte Kerkeiland.

Dragers uit de 4 buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het kerkhof.

De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is pastor Sleegers.

 

In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. Dit ziet er in het donker prachtig uit.

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop van de processie.

 

Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle activiteiten.

 

 

 

 

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Jaargang 56 nr. 35,36 en 37                                                    31 aug. t/m 20 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De kerk in de vakantietijd

 

Als de schoolvakanties beginnen dan lijkt alles stil te vallen, geen vergaderingen, geen sporttrainingen, er komt een periode van rust. Bij de kerk is dat niet anders, vrijwilligers gaan op vakantie, geen vergaderingen met werkgroepen, geen doopvoorbereiding, secretariaten gaan dicht, koren nemen vakantie of zingen met minimale bezetting. De kerk gaat ook op vakantie.

Hoe zit dit met het pastorale team? Ook zij gaan op toerbeurt op vakantie, wat doen zij buiten de eigen vakantie om, vergaderingen zijn er niet, geen doopvoorbereiding, alles is in rust bij de kerk. Alleen nog vieringen?

Het pastorale team is in de vakantie niet in de ruststand.

Het pastorale team ruimt op, kent u dat, aan het einde van het werkjaar, bureau en computer opruimen? Kasten en mappen op orde brengen. Daar zijn de pastores niet de gehele vakantieperiode mee bezig. Het nieuwe werkjaar moet voorbereid worden.

Als ik terug kijk naar mijn vakantieperiode dan ben ik bezig geweest met voorbereidingen treffen voor het nieuwe werkjaar. Wat moet ik doen voordat de scholen en alles weer gaat beginnen? Werkplannen afronden, opzet maken voor de flyers, gesprek met nieuwe vrijwilligers, locaties zoeken om nieuwe werkjaar te beginnen met kinderkerk en Rock Solid. Het nieuwe vormselproject voorbereiden met vrijwilligers. Artikelen schrijven voor goede promotie van activiteiten, en natuurlijk planning goed afstemmen zodat mijn agenda niet volschiet.

Waar wij ook tijd voor nemen, extra aandacht voor huisbezoek, vaak in de drukte schieten huisbezoeken erbij in. In de tijd van vakantie is er meer ruimte voor het huisbezoek.

Zes weken vakantie, kerk gedeeltelijk in de ruststand, maar ook in beweging voor het nieuwe werkjaar.

Ik wens de vrijwilligers, koren en alle mensen die zo nabij betrokken zijn bij de kerk veel succes en inspiratie toe voor het nieuwe werkjaar.

 

Hartelijke groeten,

Diaken

Bert Huitink

 

Thema: Pancratiusdag                                                                                                         

 1. 1 sept. 10.00 uur: Centrale viering Kroezeboom (bij slecht weer in

Basiliek Tubbergen) Pastorale team.
di. 3 sept         09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Linh) Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken.

 

Thema: Onderscheiden/zieken zondag                  23e zondag door het jaar

 1. 8 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Plaatselijke Zonnebloem

di.10 sept.                            geen viering

 

 

 

Thema: Bekering brengt vreugde                              24e zondag door het jaar

 1. 14 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 17 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Sacrament van de Zieken: Pastor Heuven. Dat hij hierdoor kracht en sterkte mag ondervinden.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 1 september

Jaargedachtenis: Paul Bekhuis, Truus Meijer-Paus.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders Mensen-Kleizen, Johan Koopman, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, ouders Kroeze-Leemhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 8 september

Misintenties: Gerard Pegge-José Damhuis-Pegge, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Bennie Steggink, Dien Droste-Derkink en Bernhard Droste.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 14 september

Jaargedachtenis: Joop van de Aast.

Misintenties: Sien Weusthuis-Haarhuis, Karel Poiesz, Herman Oude Elberink, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, fam. vd Aast-Goosen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 1 september 10.00 uur

Lector: Pastorale team

Zondag 8 september 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: M. Weultjes
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Kroeze

Zaterdag 14 september 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: J. Kienhuis, D. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

11/8                          €59.00                      €44.70 (eigen Kerk)

17/8                          €53.00                      €37.76 (Pastorale zorg)

25/8                          €60.20                      €50.22 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 18 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 12 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl, tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AFWEZIGHEID KOSTER GERRIT OLIMULDER

Op 11 september moet Gerrit Olimulder een heupoperatie ondergaan. Hierdoor kan hij enkele maanden zijn werk als koster niet doen, in het begin zeker niet. Zijn taken worden voor zover mogelijk overgenomen door Marietje Grootelaar (tel: 0546-681421), Monique Pouwels (0546-681719) en enkele andere betrokken vrijwilligers.

 

GEVRAAGD:

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Vrijdagmiddag 11 oktober vanaf 13:30 en zaterdag 12 oktober van 8:30 tot 12:30 uur is de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Deze schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in september/oktober.

Omdat het natuurlijk weer een behoorlijke klus is, hopen we

dat een flink aantal mensen zich zullen opgeven.

Vele handen maken licht werk!

Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen. Voor eten en drinken wordt gezorgd!

Opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen kan bij:

Evelien Olimulder: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Tel: 0546-633063, 06-49077776

De Beheercommissie Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

Pancratiusdag 2019 in teken van “Geloof, hoop en liefde”

Met het thema “Geloof, hoop en liefde” opent de Pancratius parochie het nieuwe pastorale werkseizoen op zondag 1 september bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema houdt verband met het evenement ‘Samenloop voor Hoop” dat enkele weken later in Tubbergen plaats zal vinden.  In een eucharistieviering, waarin het pastoraal team zal voorgaan,  wordt stilgestaan bij de betekenis van dit evenement voor het leven van zieke en gezonde mensen. Dit gebeurt onder anderen door Henny Oude Geerdink en Marietje Kuiphuis. Miriam Wesselink zal een lied laten horen dat ze zelf geschreven heeft.  Kinderkoor “Unique” uit Albergen zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met leden van andere kinderkoren uit de parochie. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee en ranja en zelfgebakken cake. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op deze Pancratiusdag. De viering begint om 10.00 uur.

Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek van Tubbergen.

 

ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN

In maart van dit jaar was de laatste ‘anders vieren’ viering.  Hiermee doorgaan was een veel gehoorde reactie. Het anders vieren staat telkens in het teken van een actueel thema, met de preek van de leek, actuele voorbeden en liederen die een gelovige betekenis hebben.

In oktober staat de volgende viering gepland, Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

In onze samenleving is dat nog niet vanzelfsprekend. In het anders vieren willen wij daar bij stilstaan.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen. De gastspreker zal vertellen over een belangrijke keuze in zijn leven.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere viering te worden.

 

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

 

 

ONDERWEG MET MARIA

In oktober gaan we in Langeveen aandacht schenken aan de Mariamaand.

Wat eerst in de meimaand plaats vond in de vorm van een Mariaprocessie is verplaatst naar de maand oktober. De werkgroep wil nieuw leven blazen in de Mariaprocessie door meer aansluiting te zoeken bij veranderingen in de maatschappij en dus ook in de beleving van de kerkgang. Vandaar deze nieuwe datum en nieuwe naam. Dit jaar willen wij samen met Maria aandacht schenken aan “DANKBAARHEID”.

Het leven bestaat niet uit vanzelfsprekendheden. Voor het goede dat wij in ons leven ontvangen mogen wij dankbaar zijn. Kijk naar de schepping om ons heen, de natuur, de verschillende jaargetijden, mensen die ons op de weg door het leven nabij zijn, geloof dat ons leven verrijkt en kracht geeft. Niet alleen onze zorgen en vragen bij Maria neerleggen, maar haar ook danken voor het goede dat wij ontvangen in ons leven.

De werkgroep is druk bezig met de voorbereiding en het belooft een fijn samenzijn te gaan worden waar ook plaats is voor de kinderen. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met de Mariaschool op.

De werkgroep hoopt dat vele parochianen met hun kinderen zich bij ons zullen aansluiten.

 

‘Onderweg met Maria’ op 27 oktober a.s. om 14.30 uur vanuit de H. Pancratiuskerk in Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Namens de werkgroep onderweg met Maria

Diaken Bert Huitink

 

Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 16 september starten we met het nieuwe programma voor de senioren Langeveen en Bruinehaar.

We  beginnen dit seizoen met een bezoek aan de “Herterij” in Geesteren  waarna we de middag af sluiten met een heerlijk stamppot buffet.

Het vertrek is om 14.00 uur met eigen vervoer vanaf cafe/restaurant Nobbenhuis.

Wanneer er mensen zijn die geen vervoer hebben kunnen bij één van ons (bestuur) in de auto.

De kok wil graag weten voor hoeveel mensen hij het stamppot buffet moet klaar maken daarom graag opgeven voor voor vrijdag 13 september a.s. bij

 

 • Elly Oude Geerdink telefoon 0546-68593
 • Ineke Eggengoor telefoon 06-13333397

 

De volgende bijeenkomst is maandag 14 oktober in het witte kerkje te Bruinehaar.

Nieuwe leden zijn dan van harte welkom en kunnen geheel vrijblijvend een middag meemaken, de kosten zijn die middag alleen koffie en een consumptie.

 

 

Jaargang 56 nr. 32, 33 en 34                                                               10 t/m 30 aug.                      e

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Paraat                                                                      19e zondag door het jaar

 1. 11 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen kerk

 1. 13 aug.                       Geen viering
 2. 15 aug. Maria ten Hemelopneming

Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarslicht bij Maria

 

Thema: Vuur op aarde                                                     20e zondag door het jaar

 1. 17 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 20 aug. Geen viering

 

 

 

Thema: Ik ken Uw werken                                            21e zondag door het jaar

 1. 25 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud Kerkhof

 1. 27 aug. Geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 11 augustus

Jaargedachtenis: Herman Hagedoorn.

Misintenties: Bernard vd Aast, Jan Weusthuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 15 augustus

Misintenties: overl. fam. Oude Elberink-Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 17 augustus

Jaargedachtenis: Bernardus ter Groot, Marie Waaijer-Fleerkotte, Bennie Steggink, Toon Grootelaar.

Misintenties: Karel Poiesz, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 25 augustus

Jaargedachtenis: Bennie Mensen.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, ouders de Koning-Brekelmans, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 11 augustus 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Misdienaars: M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten

 

Donderdag 15 augustus 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: W. Kuiphuis, D. Pouwels
Collectanten:  B. Oude Weernink, J. Grootelaar
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Zondag 25 augustus 09.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

28/7                          €37.00                      €27.10 (Pastorale zorg)

3/8                            €43.00                      €39.30 (misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open:  vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur, maar van vrijdag 26 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten.

INFORMATIEBLAD                                                                                                                                                                                          Dit Informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 augustus. Dat Infoblad is dan nog een keer voor een periode van drie weken en loopt tot 18 september. Daarna verschijnt het Infoblad weer om de 14 dagen in de even weken, en wel tot 18 december 2019, een week voor Kerstmis. Houdt u hier rekening mee met het aanleveren van kopij en de opgave van jaargedachtenissen en misintenties?

Voor het Informatieblad van 28 augustus dienen kopij en misintenties vóór donderdag 22 augustus  18.00 uur te worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

MIVA collecte 2019: Elk kind mag meedoen

Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”.

Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids.

Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op.

Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’.

Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme gezinnen en kinderen in afgelegen en onherbergzame gebieden. Om op deze plekken te komen is een auto noodzakelijk.

De opbrengst van de collecte van 2019 is bestemd voor zes auto’s voor mensen zoals Clementine in Kameroen die gezondheidszorg en onderwijs voor achtergestelde meisjes bereikbaar maken.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42INGB0000002950 ten name van MIVA ’s-Hertogenbosch.

 

Kunst in de Kerk 2019.

Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, in het laatste weekend van augustus 2019, kunt u zich laten verrassen door prachtige kunstwerken tentoongesteld in de protestantse kerk aldaar.

 

Drie dagen met kunst, waarbij de werken een draad, soms een kabel, naar geloof en spiritualiteit hebben.

 

In de serene omgeving van dit mooie kerkje gaat het niet om showen en verkopen, maar om de ruimte om je te laten inspireren, aan het denken te zetten, om te praten over het werk, de gedrevenheid, het geloof zelf, kerk zijn en nog veel meer. De kunstenaars zijn zelf aanwezig en gaan graag het gesprek met u aan. Als u dat wilt tenminste.

Mocht iemand toch een werk willen kopen, dan gaat 10% naar de kerk, die zich belangeloos openstelt deze dagen.

 

Een prachtige gelegenheid om open kerk te zijn!

 

 

Waar:            Protestantse kerk te Ootmarsum

Wanneer:     23, 24 en 25 augustus 2019

www.parochielumenchristi.nl

 

KVO Langeveen

Op dinsdag 27 augustus gaan we op de fiets naar kaasboerderij het Hoepel in Vasse. Daar krijgen we een rondleiding en komen van alles te weten over de bereiding van kaas en wat daar allemaal mee samenhangt.
Hierna gaan we naar Ria’s eetcafé voor een heerlijke broodmaaltijd.
We vertrekken om 13.30 uur bij café Nobbenhuis. De eigen bijdrage is €15.
Opgave voor 20 augustus bij elly@oudesteenhof.nl of 06- 23205768

 

Jaargang 56 nr. 30 en 31                                                                  27 juli t/m 9 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vacare Deo!

Op het moment van dit schrijven, is er een Nationaal Hitteplan van kracht: extreme temperaturen van ver boven de 30 graden worden verwacht. Weliswaar vallen de vakanties wat laat in de maand juli, toch zijn de eerste signalen van die tijd er al. De eindexamenscholieren hebben al enige tijd vrijaf en treffen voorbereidingen op een (hopelijk) nieuw hoofdstuk in hun leven. Ook de televisie schakelt langzaamaan over op de zomerprogrammering.  Als u dit leest, is de vakantie voor u al aangebroken of nadert met rasse schreden.

Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent ‘vrij zijn’. Vrij van verplichtingen, van vaste patronen. Het is tijd voor een vrije bos- of bergwandeling, waarbij we niet bang hoeven te zijn om een andere weg in te slaan dan normaal. We hoeven immers niet op tijd terug te zijn. Die aaneengesloten, vrije dagen geven ook de mogelijkheid om ons méér toe te leggen op onze contacten met vrienden en gezinsleden. En hiervoor kunnen we blijven in de vertrouwde omgeving van het huis of we gaan op reis. We doen nieuwe ervaringen op in het buitenland, proeven van een onbekende cultuur en genieten van een ander klimaat. Allemaal, stuk voor stuk, verrijkende ervaringen die mogelijk zijn, omdat we vrij zijn van verplichtingen en zorgen.

Vacare kan ook ‘Vacare Deo’ zijn: vrij zijn voor God. Deze Latijnse spreuk staat o.a. boven de ingang van de St. Adelbertabdij (benedictijnen) in Egmond-Binnen. Omdat we vrij zijn van alle beslommeringen van het dagelijkse leven, kunnen we openstaan voor God die ons leven een bepaalde richting in kan sturen, ons kan aanvuren en sterken om nieuwe wegen in te slaan. In vrijheid kunnen we ons met ons geloof bezighouden, kunnen we werken aan ons christen-zijn. In die vrijheid kunnen we ons laten inspireren door de nieuwe ervaringen die we opdoen, onze gedachten de vrije loop laten, ze onderzoeken en komen tot nieuwe ideeën. Het is vaak in de ontspanning dat problemen kunnen worden opgelost die op momenten van stress onoplosbaar leken. Daarom is vakantie een tijd van recreatie, herschapen worden. We zeggen wel eens: Je wordt er een heel ander mens van. De komende maanden mogen we vrij zijn, een stapje terugnemen van het dagelijkse leven en open staan voor het andere. Laten we proberen ook open te staan voor de Ander, voor wat God met ons leven wil.

Graag wens ik u – mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur – een zalige vakantieperiode toe en voeg daarbij een zegenbede van St. Patrick, de patroonheilige van Ierland:

De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u, als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u, om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vragen                                                                    17e zondag door het jaar

 1. 28 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 30 juli                             geen viering

 

Thema: Werken voor God                                             18e zondag door het jaar

 1. 3 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondagsmisboekjes

 1. 6 aug. geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 juli

Jaargedachtenis: Hendrik Paus.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 augustus

Jaargedachtenis: Harry Nijkamp.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 28 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink/J. Lesscher/M. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Zaterdag 3 augustus 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

14/7                          €65.00                      €50.95 (eigen kerk)

20/7                          €33.00                      €21.70 (pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST. PANCRATIUS LANGEVEEN                                                                                                Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546 – 681142;                                                                                                    e-mail: info.langeveen@hpancratius.nl                                                                                                                                                                         Locatiesecretariaat open:  vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur, maar van vrijdag 26 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten.

INFORMATIEBLAD                                                                                                                                                                                          Dit Informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 augustus. Dat Infoblad is dan in verband met de vakantietijd voor een periode van drie weken en loopt tot 28 augustus. Ook dat Infoblad is dan voor een periode van drie weken en wel tot 18 september. Houdt u hier rekening mee met de aanlevering van kopij en opgave van misintenties?

Voor het Informatieblad van 7 augustus dienen kopij en misintenties vóór donderdag 1 augustus  18.00 uur te worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Beschikbaarheid pastor Linh

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

In goed overleg is binnen het pastoraal team afgesproken dat pastor Linh vanaf heden geen uitvaarten meer verzorgt.

Pastor Linh blijft wel beschikbaar voor ziekenzalvingen, pastorale zorg en  doop- en eucharistievieringen.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellen Platz in Kevelaer is.

Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer.

Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer.

Naast de bus processie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen.  Ook willen wij u van harte uitnodigen hier aan deel te nemen.

Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019.

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

Het koor ’t Lutters Geluutke met aanvulling van dames van het Nederlandstalig Plechelmus Koor Oldenzaal zal de zang verzorgen in de vieringen van vrijdag 23 augustus.

Het koor van Noord Deurningen zal de zang verzorgen in de viering op zaterdag 24 augustus.

De intentie voor de bedevaart is zeker actueel:
”HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN?”

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:

Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.

Zaterdag 24 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel.

Om 14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts.

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden.

Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink.

Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Naast dit tweedaagse programma zijn er momenteel ook gesprekken met een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving om op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan te sluiten.

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp.

De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman.

Op zaterdag 24 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente

Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Opgave voor 10 augustus 2019 bij Johan Paus, tel. 0546-681224