Actie Kerkbalans 2020

In de week van 20 januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Dé belangrijkste inkomstenbron voor onze geloofsgemeenschappen en daarmee zeer bepalend voor de toekomst van onze kerken en het faciliteren van de benodigde pastorale zorg.

In de loop van 2019 heeft de overgang naar een nieuw automatiseringsprogramma plaatsgevonden. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor niet alle uitnodigingen voor deelname aan de actie Kerkbalans correct verstuurd worden. Indien dit zich voordoet in uw specifieke geval dan vragen wij uw begrip hiervoor en willen wij u vragen dit door te geven via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

Net als voorgaande jaren zal samen met de protestantse kerk de aftrap worden gedaan. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 januari om 12.00 uur in Tubbergen. Allereerst worden de klokken van de protestantse kerk geluid waarna die van de katholieke kerk volgen. Ter afsluiting is er gezamenlijke koffie in het parochiecentrum in Tubbergen. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratius parochie begint dit jaar met de organisatie van het theaterstuk ‘Onderuit’. Dit keer is het geen avond voor alleen jongeren, het is een avond voor iedereen die belangstelling heeft voor dit theaterstuk.

WIE IS DEZE THEATERGROEP?

Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12- en 20 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht.  De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.

“ONDERUIT”

Het is de titel van de theatervoorstelling die vrijdagavond 17 januari in de kerk van Tubbergen te zien is. Het script is door de jongeren zelf geschreven en kent naast een serieuze toon ook humor en zang. Je hoort passende, nieuwe teksten op bestaande melodieën.

De basis van dit script is het scheppingsverhaal: “Op de zesde dag schiep God de mens. En de mens begon haastig te leven.” Sindsdien wil de mens vooruit, sneller, groter, beter en dat lukt niet altijd…! De theatergroep constateerde dat vooruitgang niet voor iedereen is weggelegd. Door uiteenlopende oorzaken komen mensen in armoede terecht. De ‘sTOF spelers praatten veel met elkaar, deden onderzoek en struinden het internet af. Zo begonnen ze te schrijven aan dit script.

Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt, ‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen staat op zijn kop. Wat nu?  Wie helpt?

STOF TOT NADENKEN

Het stuk gaat over kinderarmoede en geeft je “sTOF”😉 tot nadenken. Na de voorstelling zullen er 2 workshops worden gegeven. Er is een workshop over “weerbaarheid” door Astrid Wesseling en een workshop over “Hoe nu verder?” door Mariska Jogems. Daarnaast zal de stichting leergeld Tubbergen aanwezig zijn voor informatie.

De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis.

AANMELDEN

Bij:  b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl  

Iets meer weten over Theatergroep ‘sTOF: www.theatergroepstof.nl

Wanneer:           17 Januari  2020

Waar:                  Pancratius kerk Tubbergen

Hoe laat:             Aanvang 19.00 uur

Voor wie:            Belangstellenden

Entree:                Vrije gift

Jaargang 57 nr. 2 en 3                                                                      10 t/m 24 januari

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

WAT WENSELIJK IS.

Beste parochianen,

De maand december wensen mensen elkaar veel goeds toe, goede kerstdagen, goed en gelukkig en vooral gezond 2020. De gezinsviering van de Jeugdkerk ging mijn praatje met kinderen ook over ‘wensen’. Elkaar iets toewensen is mooi, maar wensen wil je laten uitkomen. Dus, moet je er iets voor doen zeiden kinderen. Dat kan niet altijd zei één van de kinderen: vrede in de wereld kan je niet waar maken. Er zijn altijd landen die oorlog voeren! Maar zei een ander kind: vrede kan bij jezelf beginnen!

In het woord vrede zit ook ‘tevredenheid’ als je tevreden bent met jezelf stroomt er vrede uit je hart. Tevredenheid gaat vaak over materialisme, er zijn ook andere voorbeelden waarin het gaat om tevredenheid. Ben je tevreden met de mensen om je heen? Ben je tevreden met wat je allemaal kunt doen in je leven?

Een uitdaging voor het nieuwe jaar, tevreden zijn en uiteindelijk vrede uitstralen.

Het is niet vanzelfsprekend om tevreden te zijn, we zien het in onze samenleving hoeveel mensen ontevreden zijn over hun eigen leven. Vooral ontevreden wat mensen niet hebben. Je mag ontevreden zijn als je niet meer voldoende hebt om in leven te blijven, als er geen liefde om je heen voelt, geen geborgenheid. Als je dat mist, dan mag je ontevreden zijn.

Laten wij dankbaar zijn voor wat wij in ons leven ontvangen, de rijkdom die ons zomaar gegeven wordt. Ons dorp waar je woont, de scholen, de verenigingen, ons huis, de kerk en haar geloof, de mensen om je heen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, een dankjewel uitspreken zou af en toe goed zijn.

Kinderen spreken de waarheid!

Zo begon kerstavond voor mij bij de gezinsviering van de Jeugdkerk, een kind dat zegt: vrede kan bij jezelf beginnen! Een boodschap waar veel inzit voor het nieuwe jaar, tevreden zijn en vrede uitstralen.

Namens het pastorale team en parochiebestuur wens ik u vrede en vooral tevredenheid toe voor 2020.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

Thema:  Dit is mijn zoon                                                            Doop van de Heer

za.11 jan.         19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Kinderkoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Ik heb het zelf gezien                                       2de zondag door het jaar

 1. 19 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Tijdens deze viering wordt de H. Communie  aan de zieke en aan  huisgebonden parochianen gebracht.

 

 

PAROCHIËLE KRONIEK

Overleden: Riek Nijkamp,

Erve Mensman, Geesteren

*28-09-1929           … 07-12-2019

 

Jolanda Kemna-Geerdink,

Kanaalweg West 29c, Bergentheim

*07-01-1960           … 30-12-2019

 

Johan Beld,

Veldboersweg 14

*21-01-1948           … 03-01-2020

Dat zij mogen rusten in vrede

 

Jaaroverzicht 2019

Gedoopt                                             15

1e H. Communie                             7

Vormsel                                              15

Getrouwd                                          1

Overleden                                         13

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 11 januari

Jaargedachtenis: Ouders Kienhuis-Droste, Gerard Pegge, Hein Niemeijer, Johannes Rikhof, Riek Rikhof-Oude Vrielink.

Misintenties: Berend Waaijer, Leo Scholten, Pastor Heuven + overl. fam., Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers en Jan Horenberg, Riek Nijkamp, Johan Beld.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 19 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Lies Kroese-Leemhuis, Jan ten Berge, Gerrit Kuipers, Marie Kienhuis-Hoek, Truus Schröder-Busscher.

Misintenties: Leo Scholten, Pastoor Heuven + overl. fam., ouders Kroese-Leemhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Riek Nijkamp, Johan Beld.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 11 januari 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis, A. Saris, M. Hesselink
Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar
Communieuitr.: J. Brakhuis, A. Saris

 

Zondag 19 janauri 09.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: T. Bels, J. Kienhuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Communieuitr.:   M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

15/12                       € 53.00                    € 104.70 (advents collecte)

21/12                       €73.00                      € 76.80 (licht en verwarming)

24/12                       €329.00                   € 302.93 (onkosten en pastorale zorg)

25/12                       €66.10                      €79.92 (Somalië)

4/1                            €61.50                      € 58.28 (onderhoud Kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Sinds afgelopen December zijn de weekendvieringen aangepast.

1e weekend van de maand: viering op zaterdag met pastor.

2e weekend van de maand: viering op zaterdag met lectoren.

3e weekend van de maand: viering op zondag met pastor.

4e weekend van de maand: viering op zondag met lectoren.

Wanneer er een 5de weekend in een maand valt, is er geen viering.

Wilt u hier rekening mee houden wanneer u misintenties aanvraagt?

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste mede-parochianen

Na 4 jaar voorzitter te zijn geweest van de beheerscommissie te Langeveen, draag ik per 1 januari 2020 mijn taken over aan Jan Brakhuis. Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking en een gezond en voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groet,

Johan Oude Hesselink.

 

Commissie van Beheer

Beste parochianen van Langeveen,

Doormiddel van dit schrijven wil ik openheid geven over het tot stand komen van mijn benoeming als voorzitter van de Commissie van Beheer van de locatie H. Pancratius Langeveen.

 

In september j.l. heeft Johan oude Hesselink de Commissie van Beheer van de locatie H. Pancratius Langeveen en het bestuur van de H. Pancratiusparochie Tubbergen laten weten dat hij stopt als voorzitter. Zijn benoemingstermijn van 4 jaar zit er op.

Inmiddels is, denk ik, bij velen van u al wel bekend, dat ik mij beschikbaar heb gesteld om het voorzitterschap van Johan over te nemen. Dit is volledig op eigen initiatief, omdat mij als geboren en getogen Langevener “de kerk” na aan het hart ligt.

Ik heb dit kenbaar gemaakt aan het bestuur van de H. Pancratiusparochie en we zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan.

Na enkele sessies zijn we samen tot de conclusie gekomen dat er kan worden samengewerkt en is de benoeming ingaande 1 januari 2020 als voorzitter van de Commissie van Beheer van de locatie Langeveen voor een termijn van 4 jaar definitief een feit geworden.

 

Ik ben me er heel goed van bewust dat we als kerk binnen de H. Pancratiusparochie, dus ook in de locatie Langeveen, misschien al de komende paar jaar, maar zeker in de toekomst voor veranderingen zullen komen te staan waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

Mijn doel is om samen met de overige commissieleden de organisatie van de kerkelijke activiteiten de komende 4 jaar te  blijven stroomlijnen en daarnaast binnen de beschikbare mogelijkheden te bewerkstelligen dat de kerk voor Langeveen behouden blijft, met uiteraard de wens dat erediensten en vieringen mogelijk blijven.

 

Op dit moment spelen er in Langeveen in mijn persoonlijke beleving met betrekking tot “de kerk” een paar heftige situaties die de samenhorigheid zelfs zou kunnen beïnvloeden. Ik doel hierbij op de impasse tussen de groep “verontruste parochianen” en het parochiebestuur. Erg jammer, maar hopelijk komt er een oplossing waar partijen mee kunnen of misschien wel moeten leven.

Deze  situatie kan, hoe gek het klinkt, ook kansen bieden.

Als nieuwe voorzitter van de beheercommissie wil ik uitdrukkelijk aangeven dat ik bij geen van de partijen aansluit, maar onafhankelijk daarvan mijn functie wil uitoefenen.

Uiteraard is er wat mij betreft altijd ruimte voor een dialoog.

 

Rest mij om Johan oude Hesselink te bedanken voor zijn inbreng als voorzitter van de commissie van beheer in de afgelopen 4 jaar.

Heel fijn dat hij als vrijwilliger betrokken wil blijven bij “onze” kerk en ook bereid is om mij als voorzitter zonodig in te werken.

 

Ik vertrouw erop dat de Commissie van Beheer samen met u allen als parochianen van Langeveen  verder kan bouwen aan een toekomstgerichte kerk.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Brakhuis

 

Heilig Vormsel Langeveen

De geloofsgemeenschap Langeveen biedt ieder jaar de ouders of verzorgers van de basisschoolkinderen van groep 8 de mogelijkheid om hun kind in het voorjaar te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel. Ook kinderen, die niet op de plaatselijke basisschool zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden via deze weg van harte uitgenodigd voor deelname.

Het sacrament van het Heilig Vormsel vindt plaats op

 • zondag  ​21 juni 2020​ om 10.30 uur voor Tubbergen, Vriezenveen en Langeveen in de St.-Pancratiusbasiliek van Tubbergen.

 

Om meer informatie en uitleg te krijgen over het project en de voorbereiding op het H. Vormsel willen wij u van harte uitnodigen voor de Informatieavond en uw zoon/dochter voor het ‘uurtje-in-de kerk’.

Informatieavond

Gezamenlijk met de andere geloofsgemeenschappen wordt er op​ donderdag 30 januari 2020​ om 20.00 uur een ouder – informatieavond gehouden in de dagkapel van Geesteren.

 

 “uurtje-in-de-kerk”

Uw zoon/dochter nodigen we uit voor het informatieve “uurtje-in-de-kerk”.

 • Langeveen:  ​woensdag 12 februari 2020, 13.30 uur in de kerk van Langeveen

 

Het inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden ontvangen de kinderen na afloop van het ‘uurtje-in-de-kerk’.

Meer informatie over onze parochie kunt u vinden op onze site ​https://hpancratius.nl/

Of bij de vormselwerkgroep; Yvonne Lohuis en Evelien Olimulder, vormsel.lv@gmail.com

 

Bobby Rootfeld en Sanna van Elst – Workshop en concert

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. Dit duo, bekend als “Duo NIHZ”, heeft verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 uur is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog kind voelt! Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift.

Wanneer:           Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur workshop

Zondag 26 januari 2020 om 15.30 uur concert

Waar:                   H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk), Nicolaasplein 1, Denekamp

U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551  Het aanmelden is niet verplicht.

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 14 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering vanaf 19.45 uur plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768

 

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020

Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan

€ 2000,00 p.p. met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere informatie, neem dan contact op met dhr. Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.

 

Terugblik Vastenactie campagne 2019

Vastenactie 2019 stond in het teken van water. Met het verbeteren van waterbeheer, bodembescherming en hygiëne  is er inmiddels al veel gerealiseerd.

Vrouwen zijn betrokken bij alle onderdelen van het project. Mannen en vrouwen kregen training in watermanagement. Ze leerden hoe waterbronnen ontstaan en het belang van regen gezien de klimaatverandering. Groepen huizen kregen een aftappunt. Er werd een waterleiding aangelegd vanuit een hooggelegen waterbron naar een dorp.  Ook was er aandacht voor hygiëne middels de bouw van latrines.

Vele kinderen worden niet meer ziek omdat ze geen vervuild water meer hoeven te drinken en vrouwen hoeven niet meer twee tot drie uur te lopen naar een waterbron omdat nu in het dorp schoon water is. Vrouwen hebben nu meer tijd voor hun gezin.

Hiermee worden levens blijvend veranderd, aldus Vastenactie. Nogmaals dank voor uw ondersteuning waardoor vele mensen een beter leven hebben gekregen.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Week van het gebed voor de eenheid van de christenen

‘Buitengewoon’ is  het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.  Deze gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.

Dit jaar worden we als christenen uitgedaagd naar meer dan het gewone.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat  Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden en zo terecht komen op Malta waar zij vriendelijk worden ontvangen.  Dit markeert het moment waarop het Evangelie het eiland bereikt.

Het thema ‘Buitengewoon’ en dan met name buitengewone vriendelijkheid roept ons allen op en daagt ons uit om te bouwen aan vriendschap én te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoetingen zeker niet tot het vieren van eenheid.

Wilt u meer weten over het thema: zie www.weekvangebed.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

THEATERGROEP ‘sTOF’ KOMT NAAR TUBBERGEN

Het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratius parochie begint dit jaar met de organisatie van het theaterstuk ‘Onderuit’. Dit keer is het geen avond voor alleen jongeren, het is een avond voor iedereen die belangstelling heeft voor dit theaterstuk.

WIE IS DEZE THEATERGROEP?

Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12- en 20 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht.  De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.

“ONDERUIT”

Het is de titel van de theatervoorstelling die vrijdagavond 17 januari in de kerk van Tubbergen te zien is. Het script is door de jongeren zelf geschreven en kent naast een serieuze toon ook humor en zang. Je hoort passende, nieuwe teksten op bestaande melodieën.

De basis van dit script is het scheppingsverhaal: “Op de zesde dag schiep God de mens. En de mens begon haastig te leven.” Sindsdien wil de mens vooruit, sneller, groter, beter en dat lukt niet altijd…! De theatergroep constateerde dat vooruitgang niet voor iedereen is weggelegd. Door uiteenlopende oorzaken komen mensen in armoede terecht. De ‘sTOF spelers praatten veel met elkaar, deden onderzoek en struinden het internet af. Zo begonnen ze te schrijven aan dit script.

Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt, ‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen staat op zijn kop. Wat nu?  Wie helpt?

STOF TOT NADENKEN

Het stuk gaat over kinderarmoede en geeft je “sTOF”😉 tot nadenken. Na de voorstelling zullen er 2 workshops worden gegeven. Er is een workshop over “weerbaarheid” door Astrid Wessling en een workshop over “Hoe nu verder?” door Mariska Jogems. Daarnaast zal de stichting leergeld Tubbergen aanwezig zijn voor informatie.

De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis.

AANMELDEN

Bij:  b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl  

Iets meer weten over Theatergroep ‘sTOF: www.theatergroepstof.nl

Wanneer:           17 Januari  2020

Waar:                   Pancratius kerk Tubbergen

Hoe laat:            Aanvang 19.00 uur

Voor wie:           belangstellenden

Entree:                                vrije gift

 

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.

Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur  samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er koffie en krentenwegge.

Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament)  een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd.

Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’.

De lezing begint om 12.00 uur.

Wees allen van harte welkom!

 

 

 

 

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top 2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top 2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Werkgroep top 2000.

Jaargang 56 nr.  50, 51, 52,1                                                      14 dec. t/m 10 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je eigen hart volgen

Beste parochianen,

In de afgelopen weken had ik gesprekken met diverse mensen die de behoefte hadden om even hun hart te luchten. Wat bij een aantal gesprekken opviel was dat deze personen probeerden problemen op te lossen omdat de verantwoordelijken dit om wat voor reden dan ook verzuimden. Proberen het schip vlot te trekken werd hen niet in dank afgenomen met als gevolg dat zijzelf daardoor in de problemen kwamen.

 

Wat hieruit bleek was het feit dat het niet altijd mogelijk is de problemen van een ander op te lossen. Uiteindelijk moet een ander dit toch zelf doen, wat echter niet wil zeggen dat je geen ondersteuning kunt bieden.

 

Dat mensen verschillend zijn, verschillend denken en dus ook verschillend omgaan met situaties blijkt wel uit onderstaand verhaal.  Blijf daarom altijd trouw aan jezelf, luister naar wat je hart je ingeeft en vertrouw op God.

 

‘Volg je eigen hart’

Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt.’ De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: ‘Wat een ontaarde vader, die zelf op de ezel zit en zijn kind laat lopen.’ Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom laten we samen op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot ze mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk dat arme beest, zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden. Wat een dierenbeulen.’ Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken.’ Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden. ‘Zie deze dwazen. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten.’ Vader richtte zich tot zijn zoon en zei: ’Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft.’

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pw

 

Thema:                                                                                3de  zondag van de Advent

 1. 15 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Advents actie

 1. 17 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering KVO in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
do. 19 dec.     17.00 uur: Schoolviering in de kerk.

 

 

 

Thema: Reddende Engel                                             4de  zondag van de Advent

 1. 21 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. KPJ koor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Licht en verwarming

 

Thema: Licht in ons leven                                                                          Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Oude Vrielink)

Tevens is er Kinderwoorddienst.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdes werk

 

Thema: Licht in ons leven                                                    Kerstmis 1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord-en Communieviering m.m.v.Kinderkoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdes werk

Tijdens deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

Thema: Licht in ons leven                                                                        2de Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdes werk

 

 1. 29 dec. Geen viering
 2. 31 dec. Geen viering

 

 

 

 

Thema: Gezonden door het licht                                   Openbaring des Heren

 1. 4 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 1. 7 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 15 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Harry Braakhuis, Bernard Mensen, Oma Rikhof, Santje Niemeijer-Krikhaar, Johannes Mensen, Henk Schröder.

Misintenties: Bernard vd Aast, San en Jan Kleizen, Lena Geerink- Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk Schröder.

Misintenties dinsdag 17 december

Overleden leden van de KVO.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 21 december

Jaargedachtenis: Geertruida Rikhof-Paus, Bernard Rikhof.

Misintenties: Paultje Waaijer, Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven, ouders Haarhuis-Beld, Ouders Kroeze-Leemhuis.

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen.

Misintenties: ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marietje ter Groot-Ophof, Steffanie Kroeze, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, ouders Schothuis-Wolters, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. ouders Bekhuis-Jannink, overl. ouders Braakhuis-Bossink, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink en Jan Horenberg, Marinus en Marietje Flinkers-Kroeze en Jan Kroeze, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Bennie Mensen en overl. ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerrit Mensen, overl. ouders Kienhuis-Kokhuis en Jan en Theo, overl. ouders Mensen-Weusthuis, ouders Grootelaar-Ruiter, Herman Oude Elberink, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Marie Mensen-vd Aast, Jan Lohuis, Gerard en Rieka Kleizen, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Jan en ouders Vrerink, Herman Rikhof, fam. Weusthuis-Haarhuis. Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofstëe.

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 25 december

Misintenties: overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis, Jan en Truus ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, ouders vd Aast-Kock, Marie Paus-Hamer, overl. ouders ter Braak-Albers, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, San en Jan Kleizen, overl. ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Henk en Marie Snijders-Tijink, Karel Poisz, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Jolanda Booyink-Veerkamp, ouders Kroeze-Schröder, overl. fam. Weusthuis-Kempers, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen, Jan en Marie Pouwels, overl. ouders Meijer-Paus, Jan en Sien Derkink-Lucas, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge en overl. ouders Masselink-Maathuis en fam., ouders Niemeijer-Krikhaar, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, overl. fam. Rikhof-Kienhuis, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, ouders Kienhuis-Hoek en fam., Gerard Nijkamp.

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 26 december

Misintenties: Bennie Steggink, Joop Perdaan, ouders Plegt-Paus, Riek en Herman Geerink-Plegt, Ria Bernds-Meenhuis, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, overl. ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Theo Velthuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, Gait en An Reinerink-Mensen, Agnes Reinerink-Steggink, Herman en Riet Horck.
Overige intenties:
mis uit dankbaarheid.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 4 januari

Jaargedachtenis: Gerard Niemeijer, Johannes Bertels, Gerrit Rikhof.

Misintenties: Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Meijer-Paus, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 15 december 09.00 uur

Lector: J. vd Aast
Misdienaars: T. Bels

Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen
Communieuitr.: J. vd Aast

 

Dinsdag 17 december 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 21 december 19.00 uur
Lector: M. Olimulder, J. Brakhuis, A. Schothuis

Collectanten: B. Oude Weernink, M. Pegge
Communieuitr.: M. Olimulder, J. Brakhuis

 

Dinsdag 24 december 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Misdienaars: A. Scholten, D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Woensdag 25 december  09.00 uur
Lector: A. Schothuis, I. Scholten, M. Pouwels

Collectanten: B. Oude Weernink, J. Pouwels
Communieuitr.:   A. Schothuis, I. Scholten

 

Donderdag 26 december 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: D. Pouwels, J. Kienhuis

Collectanten:A. Bekhuis, M. Pegge
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 4 januari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: T. Olimulder, W. Kuiphuis
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Communieuitr.:   L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

1/12                          €72.30                      €71.00 (verwarming en licht)

7/12                          €50.40                      €42.60 (onkosten kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten op vrijdag 27 december 2019.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 4 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 januari 2020.  Kopij en misintenties voor de viering van 4 januari kunnen vóór donderdag 2 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Toonkunst brengt naklank van het kerstlied van Bach tot Whitbourn

Toonkunst Almelo geeft een concert op vrijdag 10 januari 2020 in de Grote Kerk in Almelo.  Aanvangstijd 20.00 uur.

Het repertoire bevat diverse stijlperiodes, passend bij de dagen na Kerst.

Het NAtionaal Symfonisch KAmerorkest ( NASKA) zal het koor begeleiden.

Arno Vree is de dirigent.

De solisten zijn

Joep van Geffen              Bas

Stefan Kennedy               Tenor

Gerrie Meijers                 Orgel/piano

Programma       

– Cantate BWV 40, Darzu ist erschienen der Sohn Gottes, J.S. Bach

–  Gott mein Hirte, hüte mich, A. Dvorak

–  Psalm 86 & 148, G. Holst

–  Nr. 2, 3 en 5 uit Five Mystical Songs, R. Vaughan Williams

–  The Lord is my Shepherd, J. Rutter

–  The Fruit of Silence, P. Vasks

–  Son of God Mass, J. Whitbourn

De toegangsprijs is € 22,50 bij de leden en bij Boekhandel Broekhuis.

Bij de kerk € 25,-/Jeugd € 10,-

 

Bijzondere kerstviering: “Welkom in ons midden”

Zaterdag 21 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn.

Dit jaar is het thema: “Welkom in ons midden”. Iedereen is dan ook welkom in deze viering in de Pancratius Basiliek in Tubbergen. Het koor Nouveau uit Reutum zal bekende kerstliederen zingen voor en tijdens de viering. Na afloop van de viering worden er cakes en andere producten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn Esther Scheer-Weijenberg van de protestantse gemeente Tubbergen en Christianne Saris, pastoraal werker van de H. Pancratius Parochie. De bewoners van Aveleijn, kijken uit naar uw komst!

 

The Sound of Christmas – kerstproeverij

Na het succes vorig jaar met “The Taste of Christmas”, organiseren de gezamenlijke kerken van Tubbergen dit jaar de kerstproeverij onder de titel “The Sound of Christmas” op zaterdagavond 14 december, om 19.30uur in de Protestantse Kerk in Tubbergen.

In een inspirerende ambiance, zal er stil gestaan worden bij het verhaal van Kerstmis, te midden van alle drukte, beslommeringen en maatschappelijke ontwikkelingen. Drie sprekers zullen de kerstgedachte verbinden met datgene waar zij voor staan; op dit moment kunnen deze nog niet bekend worden gemaakt. Onder het samenzijn, zal er een inzameling worden gehouden, die bestemd is voor Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) in een project om kwetsbare gezinnen voor de maand januari in hun eerste levensbehoefte te helpen voorzien. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door “’t Koortje” uit Albergen onder leiding van Miriam Wesselink. Dit ensemble bestaat inmiddels zo’n 33 jaar en heeft besloten eind dit jaar het slotakkoord te laten klinken. Dus alvorens zij afscheid nemen, kan er met “The Sound of Christmas” nog van hun genoten worden.

Met deze bijeenkomst hoopt de organisatie de actualiteit van Kerstmis te ontvouwen en ons sfeervol voor te bereiden op dit laatste grote feest van het jaar.

Kerstviering KVO

Op dinsdag 17 december is onze Kerstavond. We beginnen om 19 uur met een H. Eucharistieviering gevolgd door het avondprogramma in zaal Waayer met een broodmaaltijd, een samenzijn in gezellige kerstsfeer en onze verloting. De eigen bijdrage is €20.
Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of 06-23205768

 

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Een schrijven van het koor Nouveau uit Reutum.

Samen is delen en samen is ook verbonden zijn met elkaar. Samen zijn, met elkaar ergens aan mee doen waar je blij van wordt, waar je iets deelt wat voor een ander waardevol kan zijn. Het kan een tekst zijn die raakt, een lied, het kan je elk moment inspireren. Dat kan samen gedeeld worden terwijl je bij elkaar bent, misschien is dat wel de kracht van samen top 2000. Is dat de reden waarom wij als koor Nouveau hieraan meedoen.

In deze drukke en haastige tijd waar alles lijkt te draaien om mooi, leuk, plezier beleven en steeds minder gedacht wordt aan degene die het moeilijk hebben, daarom is deze Samen Top 2000 juist bijzonder. Het is een avond om te luisteren naar elkaar, ieder koor zingt twee liederen uit de top 2000 wat hen raakt, bij het thema past. Hoe bijzonder is het om samen te zijn in een volle kerk, mensen ‘zien’ mensen die geïnspireerd in een koor zingen. Waar je na afloop als koor kippenvel van krijgt omdat de kerk zo stil was, er  intens naar geluisterd werd. Hoe vaak komt dit nog voor dat er oprecht ergens naar geluisterd wordt? We razen maar door en staan niet stil wat we zo mooi vinden, een lied met een pakkende boodschap. Met alle koren en de mensen in de kerk is er die avond van Samen Top 2000 juist een moment van rust, stilte, stil staan bij, en genieten van. Laten we er vooral samen een prachtige Samen Top 2000 van maken!

Koor Nouveau Reutum.

Hopelijk kunnen we u als lezer van het parochieblad aansporen om bovenstaande gedachte te delen met uw bekenden en hen uit te nodigen voor dit unieke samenzijn.

Zo proberen we met elkaar deze editie van Samen Top2000 nog specialer te maken.

Dit doen we voor iedereen in onze gemeenschap want: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon.

Organisatie Samen Top 2000.

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 22 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen het Kerstverhaal beleven. Kinderkoor ‘de Regenboog’ uit Fleringen verzorgt de zang en zal het kerstverhaal vertellen. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

Overige vieringen:

Op woensdag 26 december, 2e Kerstdag  – “Kindje wiegen”, in de Basiliek te Tubbergen, aanvang 12.30 uur. Wees van harte welkom.

De vieringen in 2020 staan gepland op:
zondag 1 maart (Vasten), 12 april (Pasen) en 31 mei (Pinksteren).
Deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman en Dorien Olde Hengel, Diaken Bert Huitink (06-20432661)

 

Kerstwens

Licht ons gegeven

en

licht zijn voor elkaar:

de boodschap van Kerstmis

vieren we samen.

De geboorte van nieuw leven

geeft ons nieuwe kansen.

Het onbekende van Nieuwjaar

geeft hoop met God in ons midden

 

Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoraal team en centraal secretariaat

 1. Pancratius Parochie

Jaargang 56 nr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

 

Thema: God wijst de weg                                              1e zondag van de Advent

 1. 1 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)

Opname van Eddie Wuite in de katholieke

Kerk.

Tijdens deze viering wordt de H. Communie bij onze aan huis gebonden parochianen gebracht.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 1. 3 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Keer je om (en vergeet je eigen gelijk)  2e zondag van de Advent

 1. 7 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 1. 10 dec. geen viering

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Teun Ben ter Groot, Itterbeekweg 9

Liam Gerrit Wilhelmus Engbers, Hof van Plegt 11

Maurijn Flint Arendsen, Hof van Plegt 10

Viënne Maria Olde Heuvel, Vasserdijk 51

Tieme Anne Noé Avéres, Rembrandtstraat 24, Tubbergen

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

Overleden:

Leo Scholten

Hartmanstraat 11, Langeveen

* 25-05-1946         … 17-11-2019

Pastor Heuven

Eeshoflaan 40, Tubbergen

*16-08-1930        … 20-11-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 1 december

Jaargedachtenis: Riek Bekhuis

Misintenties: Gerard Bekhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 7 december

Jaargedachtenis: Johan ter Braak, Siny Kuipers

Misintenties: Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink, Leo Scholten, Pastor Heuven.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 1 december 09.00 uur

Lector: J. Lesscher
Misdienaars: M. Weultjes, W. Kuiphuis

Collectanten: J .Pouwels, M. Pegge
Communieuitr.: J. Lesscher

 

Zaterdag 7 december 19.00 uur
Lector: J. vd Aast, M. Hesselink, M. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   J. vd Aast, M. Hesselink

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

17/11                       €66.30                      €54.00 (Nat. Jongeren collecte)

23/11                       €58.50                      €42.00 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór 5 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Houdt u er rekening mee dat het volgende parochieblad voor een periode van 4 weken is, dat parochieblad komt uit op 8 januari 2020.

Dit geldt ook voor de misintenties voor de feestdagen.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Samenzijn Wereldlichtjesdag op 8 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de 1ste keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit op initiatief van een werkgroep die privé of op het werk, met een verlies van een te vroeg geboren baby, een volwassen kind jong of oud, te maken hebben gehad. Volgens de werkgroep maakt het niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

 

De bijeenkomst waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, vrienden, buren en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De leden van de werkgroep willen nadrukkelijk aangeven dat het een bijeenkomst is waarbij alle belangstellenden welkom zijn.

Tijdens de bijeenkomst worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het lezen van troostende gedichten, het samen luisteren naar liederen, gezongen door het koor Cantare uit de geloofsgemeenschap van Geesteren.

 

De inloop voor deze bijeenkomst begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur begint de bijeenkomst.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Er is gelegenheid om u aan te melden via de website. www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl of via y.kroeze@hpancratius.nl

Wees welkom!

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Terugblik  diaconaal weekend; ‘Hart voor boeren.’

Wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden en met name de afgelopen weken maar ook in het weekend van 16 en 17 november jongstleden. Ik heb het over het diaconaal weekend met als thema: ‘Hart voor boeren.’

Vorig jaar heeft het diaconaal beraad van onze parochie besloten dat aandacht voor boeren dit jaar centraal zou staan in het diaconaal weekend. Niemand kon toen vermoeden dat het thema op dit moment zo actueel zou zijn.

Afgelopen donderdag tijdens de bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ werd er volop aandacht besteedt aan de huidige situatie in de agrarische sector en problematiek waarmee zij kampt. Ook werd gesproken over de liefde voor het vak, de roeping en het rentmeesterschap.

De kinderkerk vierde in september jongstleden op locatie bij een loonbedrijf, de jeugdkerk bezocht afgelopen zaterdag een melkveehouderij. De jongeren van Rock Solid bezochten diverse boerenbedrijven in de parochie. Ze schreven een verslag en deelden hun ervaringen in de vieringen met de aanwezig gelovigen.

Er werd een kaars ontstoken voor iedereen die werkt in de agrarische sector.

Kinderen van alle basisscholen uit de parochie schilderden doeken om de boeren een hart onder de riem te steken en samen met LTO en de versiergroepen werd zichtbaar hoe rijk de vruchten zijn van het land.

Na elke viering was er koffie, thee met een proeverij. Dit werd de parochianen aangeboden door verschillende bedrijven en organisaties van binnen en buiten onze parochie. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor. Mensen gingen met elkaar in gesprek, verhalen werden uitgewisseld, geloof werd gedeeld. Beeldvorming werd bevestigd of bijgesteld. Kortom men werd gezien en gehoord.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om dit weekend te doen slagen. Dank aan alle boeren,  de LTO,  ervencoaches, alle vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen, scholen en allen die een bijdrage hebben geleverd dit weekend vorm en inhoud te geven.

Een jonge boer zei afgelopen weekend: ‘Als we door deze crisis heen komen, dan komen we overal doorheen. Maar dan moeten we wel gezien en gehoord worden. Dan moeten we wel het gevoel krijgen, door met name de politiek, dat we gewenst zijn, dat we er toe doen, en dat we de mogelijkheid behouden om te kunnen blijven boeren.’

Laten ook wij proberen om daar waar wij kunnen ons steentje hieraan bij te dragen.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Midwinterhoorngroep Langeveen

Vanaf het weekend van 30 november (begin van de Advent) tot 6 januari a.s (Driekoningen), zult u voor en na de vieringen de klanken van de midwinterhoorn weer horen.

Geïnteresseerden, zowel senioren als junioren, die graag midwinterhoorn willen leren blazen of inlichtingen hierover willen kunnen zich aanmelden bij: Marcel Pegge tel: 0546-681321 of Jan Brakhuis tel: 0546-681438.

De groep heeft enkele hoorns ter beschikking waarop geoefend kan worden. Het zal fijn zijn enkele nieuwe liefhebbers te begroeten.

 

SENIORENNIEUWS.

Op dinsdag 17  december a.s. wordt er in samenwerking met de Zonnebloem een gezellige Kerstviering georganiseerd voor de senioren van Langeveen en Bruinehaar.

De middag wordt gehouden in Café-Restaurant  Waayer te Langeveen en zal om 14.00 uur beginnen.

Het Kersverhaal zal worden verteld en natuurlijk kan er meegezongen worden met veel bekende kerstliederen.

De middag wordt afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd.

Ook niet leden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven op deze gezellige en sfeervolle kerstviering, de kosten zijn €10,00 per persoon.

U kunt zich opgeven voor donderdag 12 december a.s. bij

 • Elly Oude Geerdink telefoon 0546 681593
 • Ineke Eggengoor telefoon 06-13333397

 

Jeugdkerk gaat de boer op

Zaterdagmiddag 16 november stond in het teken van ‘Toer de boer’. In het diaconaal weekend waren de kinderen van de jeugdkerk uitgenodigd in Hezingen op een prachtig boerenbedrijf.

Er werd een verhaal uit de Bijbel gelezen, lekker op de strobaal zitten tussen de koeien. Daarna leidde de boer en boerin ons rond. We mochten een kijkje nemen in de melkput, hoe werkt dat nu eigenlijk koeien melken? En wat een geluk. Een uurtje geleden was er een klein kalfje geboren die nog niet eens kon staan. Echt een primeur. Ook de iets oudere kalfjes en vaarsen werden voorzichtig geaaid. Er kwamen allerlei vragen naar boven die gesteld mochten worden. Aan het eind stond er allemaal lekkers klaar. Koffie, drinkyoghurt, koek, yoghurt, kaas en worst. De skelters en trekkers werden uitgeprobeerd en ook de zaagselbult werd beklommen.

 

Alle kinderen gingen naar huis met een knutselplaat en een klein plantje om zelf te verzorgen. Waar zijn we toch zonder de boeren. Jan en Nicole Scholten Linde, bedankt!

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

 

De werkgroep Geloven Nu verzorgt een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 december 2019.

Zij gaat nader in op het jongerenproject ‘verandering van rituelen in de kerk’.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 12-12-2019

Thema:                                Jongerenproject ‘verandering van rituelen in de kerk’

Verzorgd door:                Ilse Bonke, geestelijk verzorger zorggroep St. Maarten

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                   Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

Op de Centrale Parochieavond 20 november j.l. is het nieuwe logo voor onze H. Pancratius parochie gepresenteerd. Dit beeldmerk is gecreëerd door Coen Droste van Visual Marketing in Geesteren en zal in de loop van de komende weken en maanden steeds meer zichtbaar in onze parochie.

Het was al tijden een nadrukkelijke wens van het pastorale team om een huisstijl te hebben, die gemakkelijk gebruikt kan worden op briefpapier, enveloppen, folders en andere uitgaves. Al snel bleek dat het oude vertrouwde logo moeilijk bruikbaar was voor een eigentijdse huisstijl, waarop de ontwerper een volledig nieuw logo voorstelde – dit tot blijde verrassing van zowel het parochiebestuur, pastorale team als de medewerkers van het centrale secretariaat.

In het nieuwe logo herkennen we de kleuren paars, wit en goud. Daarnaast herkennen we de “P” van Pancratius en het witte kruis, in wiens Naam wij samen kerk-zijn. De paarse kleur wordt in het kerkelijke jaar gebruikt in de Advents- en Veertigdagentijd, alsmede bij vieringen rondom afscheid; zij staat voor bezinning, inkeer en ook voor voorbereiding en verwachting. De witte kleur gebruiken we op hoogfeesten van Kerstmis en Pasen; zij staat voor zuiverheid en reinheid. De gouden kleur verwijst naar God en het goddelijke.

Jaargang 56 nr. 46 en 47                                                            9 t/m 22 november

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

VOORUIT BLIKKEN,

Vooruit blikken en kijken hoort bij ons dagelijkse leven, we doen niet anders. In de maand november zijn onze gedachten nog in het oude jaar, we worden uitgedaagd om over de grens van het nieuwe jaar heen te kijken. De komende weken zijn velen in de geloofsgemeenschappen zich aan het voorbereiden voor de kerst. In deze weken is de opkomst van de hoogheden van de carnavals verenigingen. De carnaval laat ons over de grens van het nieuwe jaar heen kijken. Mij werd gevraagd om een artikel te schrijven voor de carnavalskrant. Ik zit nog met mijn hoofd in de maand November, mijn hoofd moet nog in de sfeer van Sinterklaas en zwarte Piet komen, nog in de sfeer van Kerstmis. Lastig om vooruit te kijken en mijn gedachten over de carnaval te laten gaan.

Vooruit blikken hoort bij het leven, de agenda hebben wij dagelijks in handen om het leven te plannen, de agenda die aan de telefoon is gekoppeld en aan de agenda van je partner zodat je geen dubbele afspraak maakt. Met de agenda in de telefoon kun je jaren vooruit plannen. Vaak gaat het ook over plannen wat je wilt gaan doen, vakanties, verbouwingen, wandeltochten.

Plannen kan ook betrekkelijk zijn.

Afgelopen week kwam ik op bezoek bij goede vrienden, daar viel niets te plannen. Het enige wat zij kunnen plannen is een afspraak voor de scan en de uitslag. Daar staat mogelijk het overlijden voor de deur, deze mensen kunnen hooguit een week vooruit plannen.

Vooruit kijken hoort bij ons leven, dat moet ook, maak ook ruimte in de planning voor het eigen leven, jouw geloof, jouw inspiratie, daar waar ruimte komt komen ook weer nieuwe gedachten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

Thema: Voor Hem zijn allen levend                          32e zondag door het jaar

 1. 17 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale jongeren collecte

10.30 en 12.00 uur: Doopviering (Pastor Huitink)

 1. 19 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Met mij zijn                                                                            Christus Koning     

za.23 nov.       19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 26 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 17 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink.

Misintenties: Harrie den Riet, Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard vd Aast, overl.fam. Oude Elberink-Rikhof, Gerrit Mensen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 23 november

Jaargedachtenis: ouders Kempers-Franke, Opa Rikhof.

Misintenties: Lena Geerink-Oude Geerdink, leden en overleden van ons Liturgiekoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 17 november 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Misdienaars: J.Kienhuis.

Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten

 

Dinsdag 19 november 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 23 november 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: M. Weultjes
Collectanten: J. Grootelaar, M.Pegge
Communieuitr.:   L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

2/11                          €187.00                   €205.10 (onderhoud kerkhof)

9/11                          €44.00                      €43,30 (licht en verwarming)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 27 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 21 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 25 november a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag  staat geheel in het teken van SINTERKLAAS met de pakjes Bingo

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

 

 

 

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 14-11-2019

Thema:                                Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:                Nicole Scholte Linde

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                  Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

 

OPBRENGST OZO COLLECTE

Half oktober gingen weer vele collectanten binnen de gemeente Tubbergen op pad om te collecteren voor de St. Overijsselse Zieken Omroep midden Overijssel.

Deze collecte heeft in totaal € 3.091,78 opgebracht. (Albergen

€ 709,52, Fleringen €254,31 Geesteren € 812,46, Harbrinkhoek-Mariaparochie € 286,51, Langeveen € 356,25, Manderveen € 204,35, Reutum € 131,86, Tubbergen € 253,72 en Vasse € 82,80).

De OZO is erg blij met dit resultaat, dat aangewend zal worden voor de verzorging van uitzendingen in de 27 tehuizen in de regio, waaronder De Eeshof in Tubbergen. En natuurlijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle benodigde apparatuur voor genoemde programma’s.

Alle gulle gevers – en uiteraard de collectanten – hartelijk dank!!

 

Uitnodiging voor Adventsvieringen

Op de vier zondagen van de Advent

(1, 8, 15, 22 december) zijn er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.

In de Adventstijd bereiden we ons met vier thema’s voor op het

geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de

Schrift, zingend, biddend en overwegend. Ook een

beeld-meditatie maakt er deel van uit.

Om in de adventssfeer te komen, zingen ‘onze jonge zusters uit Indonesië’ aan het begin van elke viering twee adventsliederen.

Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte welkom. De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen

Gravenallee 30 , 7591 PE Denekamp

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie  in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Zijn we ons bewust van wat de aarde voortbrengt,

in de cirkel van de seizoenen van het leven?

Hoe schep je ruimte voor voeding en inspiratie?

Hoe krijg je energie en vind je balans?

Waar hoop je op en is er vertrouwen?

Wat heb je nodig? Waar is het tijd voor?

Wat zaai je met woord en daad?

Wat hou je vast en wat laat je los?

Hoe zet jij je in? Wat is het offer?

Wat brengt het ons?

Wat houden wij als onderdeel van het geheel in ere,

met dagelijks brood als deelbare brandstof?

Laten wij elkaar helpen oogsten

tot vrede en welzijn van de hele wereld!

Uit gedicht van: Miriam van den Eerenbeemt.

Ondanks alle regelgeving en veranderingen zetten boeren zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar in voor hun bedrijf, voor hun dieren, voor het land etc. Steeds opnieuw zoeken zij naar nieuwe wegen om het rentmeesterschap goed in te vullen. Ze blijven liefde blijven voelen voor de natuur en haar vruchten die zij met veel inzet blijven oogsten voor ons allen. Zij werken met liefde en trouw, met roeping. Dit alles vraagt kennis, toewijding en een grote verantwoordelijkheid. Hier willen wij in het diaconaal weekend aandacht aan besteden.

Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst  vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk:  Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid:  Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven in onze parochie. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: De kerken worden versierd door onder andere leden van de LTO.

Vieringen: Het thema van de vieringen is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in alle kerken en in de kapel van de Eeshof opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

KVO Langeveen

Op 26 november komt Marit Braakhuis om samen met ons een adventsstuk te maken. Dit zal dan zijn bij zaal Waayer en we beginnen om 20 uur. Graag zelf een tangetje/ mesje meenemen.

Eigen bijdrage is € 20.00.
Opgave voor deze avond kan bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768  in ieder geval voor 18 november.

 

INFORMATIE AVOND JONGEREN BEDEVAART LOURDES.

Inmiddels is bekend dat er in 2020  een jongerenbedevaart naar Lourdes gaat plaats vinden. De financiën zijn binnen en wij gaan ons nu voorbereiden op de bedevaart. Velen denken dat dit een bedevaart voor de jongeren van Rock Solid is, jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid  kunnen zich aansluiten bij deze bedevaart.

Wij willen met een groep van 30 jongeren naar Lourdes, deze groep zal door 10 personen begeleid worden. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld. Er zijn nog jongeren die nadenken of ze mee kunnen i.v.m. het examenjaar waarin ze zitten. Er is nog ruimte voor jongeren die mee willen.

Als er jongeren zijn die nieuwsgierig zijn naar Lourdes,  een week met elkaar willen optrekken, hun eigen geloof willen beleven, plezier met elkaar willen maken, pak de kans om met ons mee te gaan naar Lourdes.

Voor wie meegaan en mogelijk mee willen is er een infoavond op vrijdag 29 November, deze avond zal om 19.00 uur beginnen in de dagkapel van Geesteren. Daar zal de nodige info worden gegeven en zullen wij het programma zover  bekend gaan presenteren. Deze avond is voor jongeren en ouders en verzorgers

De bedevaart zal gaan plaats vinden van vrijdag 24 april t/m vrijdag 30 april 2020.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

De bergvennen bij Lattrop.

 

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij de teksten uit de bijbel, maar ook van “de Heiligen” van onze tijd. Het jaarthema “Brood om te delen, brood om te leven” zal in de teksten doorklinken. Dit keer wandelen we in “De Bergvennen” bij Lattrop (ca. 7km). Na de wandeling eten we samen een broodmaaltijd in de pastorie van Ootmarsum.

 

Wanneer: 29 december, 13.00 uur tot ca 18.00 uur.

Startpunt: Parkeerplaats bij de klootschietbaan in Lattrop, Frensdorferwerg, ter hoogte van de Bergvennenweg. Naar Ootmarsum maken de deelnemers gebruik van eigen vervoer.

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

“Samen geloven” in de H. Pancratius Parochie

 

Eindelijk is het dan zover; de levensbeschouwelijke kalender “Samen geloven” is klaar!

Sinds juni 2018 zijn vier jonge moeders: Wendy Haarhuis, Moniek Peulken, Dorien Nijkamp, Colinda Stolp en pastoraal werker Christianne Saris bij elkaar gekomen om deze kalender samen te stellen voor kinderen van vier tot acht jaar en hun ouders/ verzorgers.

Het is een leuke kleurrijke kalender geworden met prachtige tekeningen en plaatjes, bijbel verhalen, liedjes, gebedjes en doe tips. Iedere maand heeft een thema, bij dat thema is door een illustrator Lies Kuipers een bijpassende tekening gemaakt.

 

Thema’s zijn : een nieuw begin, iedereen hoort erbij, zorg voor elkaar, nieuw leven, liefde, kracht , groeien en bloeien, vrije tijd, samenwerken, dankbaarheid, thuis is meer dan een huis, donker en licht. Bij ieder thema is een passend bijbel verhaal, gebedje, gedichtje, liedje of activiteit gezocht. De kalender heeft een handzaam formaat en is op tafel neer te zetten. Zo hebben kinderen en hun ouders, grootouders, of verzorgers iedere week een leuke handreiking om even stil te staan bij het leven en het op een gelovige manier te bekijken.

Een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis.

 

De kalender is te bekijken op de parochieavond van 20 november bij Morshuis in Albergen.

Vanaf 1 december is de kalender voor 3 euro te koop bij de secretariaten van onze parochie. Bij het parochiecentrum Tubbergen kunt u de kalender kopen op dinsdag, woensdag en donderdag.  Daarnaast is de kalender te verkrijgen op de kerstmarkt in Geesteren op 8 december 2019 en vanaf 22 december bij de kinderkerk. Maar ook via de leden van de werkgroep kan een kalender gekocht worden.

Van harte welkom!

 

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

Jaargang 56 nr. week 44 en 45                                                2 t/m 15 november

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel oktober 2019

 

Mijn kerk 2030

 

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

 

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

 

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

 

 

 1. 1 nov. Allerheiligen, geen viering

 

Thema: Leren in Liefde                                                                                Allerzielen

 1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor. (Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Na deze viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof, voorafgaand door pastor Saris, de kruisdrager en de misdienaars.

Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen à €1,50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Leren in Liefde                                                   31e zondag door het jaar

 1. 3 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 5 nov. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

 

Thema: Voor Hem zijn allen levend                          32e zondag door het jaar

 1. 9 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

Eigen lectoren

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 1. 12 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Marie Kroeze-Schröder                     * 14-10-1921                      … 08-02-2019

Zus Waaijer-Bekhuis                           * 15-12-1927                      … 28-02-2019

Jolanda Oude Booyink-Veerkamp  * 07-03-1967                      … 02-03-2019

Herman Broekman                             * 03-11-1929                      … 23-03-2019

Trees Heppenhuis-Eertman             * 26-04-1929                      … 02-04-2019

Harrie den Riet                                   * 08-08-1942                      … 08-04-2019

Theo Albers                                         * 25-06-1952                      … 06-06-2019

Gerrit Haarman                                   * 16-01-1932                      … 10-06-2019

Truus Groothuis-Westerhof             * 06-04-1947                      … 12-06-2019

Lena Geerink-Oude Geerdink          * 23-07-1926                        10-09-2019

Dat ze mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 2 november

Jaargedachtenis: Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Henk Tijink, Steffanie Kroeze, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: overleden Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis, overl. ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam. ter Groot-Kempers en overl.fam., Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berg, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, Marietje ter Groot-Ophof, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, ouders vd Aast-Kock, Marie Paus-Hamer, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, San en Jan Kleizen, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Henk en Marie Tijink-Snijders, Josefien ter Braak, Karel Poiesz, Gerard en Rika Kleizen, overl. leden van ons Liturgiekoor, Herman Oude Elferink, overl. fam. Oude Elferink-Rikhof, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders Grootelaar-Ruiter, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Theo Velthuis, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Jan Lohuis, Herman Hagedoorn, Ria Bernds-Meenhuis, Geertruida Geerdink-Engbers, Gerrit en Marcel Haarman, overl. fam. Grootelaar-Kemna, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerrit Mensen, Gerbrand Geerink, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze en Jan Kroeze, Bram Eijsink, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Jan Hagedoorn e Marian Wiegink-Hagedoorn, Gerrit Rikhof, Jan en Sien Derkink-Lucas, ouders Plegt-Paus, Riek en Herman Geerink-Plegt, Toon Grootelaar en overl. fam., harry Braakhuis, Hendrik Paus en fam. Paus-Oude Weernink, Jan en ouders Vrerink, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, Bernard en Truus Waaijer-Werger, Herman Rikhof, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofste en allen die op ons kerkhof rusten, Gerrit Kuipers, M.A. Kroeze-Schröder, ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Mensen-Weusthuis, ouders en fam. Everloo, overl. ouders Meijer-Paus, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Marietje ter Braak-Vennegoor, fam. Waaijer-Bekhuis, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen. Bernard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 3 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Gerardus Bertels.

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Lena Geerink-Oude Geerdink, Joop Perdaan, overl. ouders Meijer-Paus.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 november

Jaargedachtenis: Aleida Oude Nijeweme-Waaijer.

Misintenties: Johannes Pegge, Bennie Steggink, Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard Bekhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 2 nov. 19.00 uur

Lector: A. Saris, T. Rozenkamp
Misdienaars: D. Pouwels, D. Hendriksen

Collectanten: B. Oude Weernink, M. Pegge
Communieuitr.: A. Sarin, T. Rozenkamp

 

Zondag 3 nov. 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Bels, D. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.:   A. Kroeze

 

Zaterdag 9 nov. 09.00 uur
Lector: M. Pouwels, A. Schothuis, M. Olimulder

Misdienaars: T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Pouwels, A. Schothuis, M. Olimulder

 

Dinsdag 12 nov. 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

20/10                       €50.75                      €64.40 (Wereldmissiedag)

26/10                       €61.60                      €64.80 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

WIJZIGING WEEKENDVIERINGEN PER 1 DECEMBER

Beste parochianen,

 

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

 

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

 

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

 

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

 

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of

 1. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

 

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

 

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Nieuwe indeling vieringen met ingang van 1 december 2019

 

Zoals jullie weten verandert de roostering van de weekendvieringen per 1 december a.s. Er wordt uitgegaan van een ‘basisrooster’ voor vier weekenden, waarbinnen twee weekendvieringen per maand worden aangeboden vanuit het pastoraal team. Voor onze geloofsgemeenschap zal dit het 1e en 3e weekend van de maand zijn.

 

Tot Pasen 2020  probeert de WoCo-groep het 2e en 4e weekend een woord en communie viering te maken/verzorgen. Bij voldoende animo van zowel lectoren als kerkbezoekers wordt dit wellicht daarna zo voortgezet.

 

5e weekend: één centrale viering op zondag in Tubbergen met een parochieel karakter. Het pastoraal team is niet beschikbaar voor andere locaties.

 

Het 1e en 2e weekend zal er op zaterdagavond en het 3e en 4e weekend op zondagmorgen een viering zijn in onze geloofsgemeenschap. In het infoblad en op de website www.hpancratius.nl vind U een actueel overzicht van de geplande vieringen.

 

Bij bijzondere gelegenheden zoals kerkelijke feestdagen, Pancratiusdag, etc. vervalt het basisrooster. Voor deze vieringen worden zoveel als mogelijk voorgangers vanuit het pastoraal team of emeriti / assistenten ingeroosterd volgens een eerlijke verdeling. Waar dit niet mogelijk is, wordt een beroep gedaan op parochiële vrijwilligers.

 

Dinsdagavondviering

De dinsdagavondviering vervalt met ingang van 1 december 2019.

Deze viering wordt erg slecht bezocht, er is met de betrokkenen vastgesteld dat de inspanningen van kosters en voorganger niet opwegen tegen de belangstelling.

Wel is er elke 1e dinsdag van de maand om 9:30 uur een Eucharistieviering. Na afloop is er de mogelijkheid gezamenlijk koffie te drinken. We nodigen U allen van harte uit om mee te vieren dinsdag 3 december 9:30 uur

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 14-11-2019

Thema:                                Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:                Nicole Scholte Linde

Tijd:                                      10.30 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                                   Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                        mw. E. van Aalst             – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis               – tel. 0546-681643

 

Jaargang 56 nr. week 42 en 43                                                   19 okt. t/m 1 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Mara dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus.

Pastor Linh.

 

Thema: Recht verschaffen                                            29e zondag door het jaar

 1. 20 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag

 1. 22 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: God, wees mij genadig                                   30e zondag door het jaar

 1. 26 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 29 okt. geen viering

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 oktober

Jaargedachtenis: Sien Derkink-Lucas, Gerardus H. Oude Nijeweme.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Lena Geerink-Oude Geerdink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 26 oktober

Misintenties: Karel Poiesz, Lena Geerink-Oude Geerdink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 20 okt. 09.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: T. Bels, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Dinsdag 22 okt. 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphbuis

 

Zaterdag 26 okt. 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Misdienaars: W. Kuiphuis, T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:   M. Olimulder

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

6/10                          €82.90                      €50.50 (Wereldmissiedag vd kinderen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

GEVONDEN

In het parochiecentrum hangt al enige tijd een korte blauwe gewatteerde jas. De binnenvoering is bruin. De jas heeft een capuchon en is van het merk Amy&Ivy maat M.

 

Start ANWB AutoMaatje  

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) start vanaf 11 november a.s. met het vervoersproject AutoMaatje.

Voor mensen die minder mobiel zijn en geen passend vervoer kunnen vinden voor bv. bezoek aan de dokter, kapper of boodschappen doen,

is deze vervoersvoorziening een uitkomst.

Neem 2 dagen van tevoren contact op via telefoonnummer 06-38681217.

Voor een lange rit een week van tevoren aanvragen.

Kosten voor een rit € 0,30 per kilometer.

Meer informatie te verkrijgen via automaatje@swtd.nl

 

‘Help, ik ben mantelzorger!’

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: ’ik heb beloofd te zorgen voor de ander, maar kan ik dat eigenlijk wel waarmaken?’ ’Hoe kan ik er voor waken dat ik niet afknap?’ ‘Hoe kan ik de ander liefhebben als mijzelf?’

Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers urgent en actueel.

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij dat wat mooi is aan mantelzorg.

Aan de hand van 7 typische mantelzorgthema’s gaan we het gesprek aan met Rob Barenbrug, oud‑huisarts in Ootmarsum en Joke Westera, geestelijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat zijn uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u waardevol en mooi.

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en de hulpbehoevende nog ‘brood om van te leven’ is. Wij hopen met deze avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te  ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, uitwisselen van gedachten en ervaringen.

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.

Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24

Waar aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar)

Kosten: € 7,50

 

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 AL IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Hartelijke top 2000 groet,

Werkgroep top 2000.

 

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie  in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Afgevaardigden van  het diaconaal beraad van de parochie en de LTO  hebben dit weekend voorbereid. Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk:  Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken. Er zijn elf bedrijven die hun medewerking hieraan verlenen.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: Ook de kerken zullen worden versierd door onder andere de LTO.

Vieringen: Het thema van de viering is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in de kerken opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

Lijkt het je leuk om mee te doen met Rock Solid of met de jeugdkerk, neem dan contact op met b.huitink@hpancratius.nl  Voor alle andere vragen en informatie kunt u contact opnemen met j.meupelenberg@hpancratius.nl

We zien uit naar uw, naar jouw komst.

Mede namens de werkgroep diaconaal weekend, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Telefoon: 06-20486904.

Muziek  en  sfeer met Toonkunst Almelo!

Toonkunst Almelo is te gast in de concertserie Muziek en Sfeer van mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker op zondag 10 november 2019 in de St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat te Almelo.

Het concert begint om 15.30 uur. Vrije toegang met een vrije gift aan de uitgang.

Het koor staat onder leiding van dirigent Arno Vree

 

Op het programma staat:

Herman Finkers              Kyrie # en Agnus Dei

(*1954)                           Uit: Sint Jorismis

 

Antonin Dvorak              Hospodin jest muj pastyrs  #

(1841-1904)

 

Allen Pote                     Prayer of St. Francis  #

(*1945)

 

John Rutter                  Toccata in seven (orgelsolo)

(*1945)

 

Charles V. Stanford        A Song of Trust (Psalm 121)

(1852-1924)                  Uit: Bible Songs, Opus 113 no. 2

 

Ronald de Jong                Dance Rithmique (orgelsolo)

(*1956)

.

Charles V. Stanford        A Song of Wisdom (Ecclesiasticus XXIV)

Uit: Bible Songs, Opus 113 no. 6

 

John Rutter                   The Lord is my shepherd

Gustav Holst                  Psalm 148

(1874-1934)

De  werken met een # zijn voor koor en mezzosopraan.

 

De volgende Muziek en Sfeer is op 8 december 2019  zie www.orgel-mezzo.nl

Het volgende concert  “Naklank van het Kerstlied”  van Toonkunst Almelo is  op 10 januari 2020 zie  www.toonkunstalmelo.nl

 

Beste mantelzorgers,

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden.

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen, mantelzorgconsulenten van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond. Omdat veel mensen zo tevreden waren vorig jaar over Bistro de Kruidentuin, gaan we hier weer naar toe!

 

De  middag/avond is op woensdag 6 november van 16.00 uur tot 19.30 uur.

Het adres van Bistro de Kruidentuin is Hardenbergerweg 105 in Geesteren.

 

Net als vorig jaar zingt het enthousiaste en sprankelende damesduo ‘Voizus’ liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 en er is een heerlijk warm en koud buffet. Wij zien ernaar uit om met jullie er een gezellige en ontspannen middag/avond van te maken! Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 1 november a.s. bij:

 

n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369

 

Er is plek voor maximaal 100 mensen, dus weer er snel bij.

Hartelijke groet en graag tot 6 november,

Mantelzorgconsulenten

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen

 

 

 

 

Nieuwsbrief Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

 

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107e keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames -en herenkoor.

 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C.M. Hoogenboom de Hoofdcelebraat zal zijn, waarna de processie volgt.

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus.

Wij willen er op wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

 

Indien u verder informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304.

Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift.

Misintenties: €5.00 rek.nr:NL35RBRB0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. E-mail: gerardusbede