Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de drie wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de drie wijzen symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de wijzen de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

Gebed om te bidden in de week van gebed voor de eenheid van christenen.

Eeuwige God,
versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en over ons waakt.
Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe vreemd het pad soms ook lijkt.
Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld.
Bemoedig ons in geloof en laat ons dit uitstralen in de wereld waarin wij wonen en werken.
Wij vragen U dit in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Samenzijn Wereldlichtjesdag op zondag 12 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de derde keer wordt in de H. Pancratius basiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het koor Cantiamo uit Albergen zal de muziek verzorgen.

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broes en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Er is gelegenheid om u aan te melden via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag
(zie knop: aanmelden Wereldlichtjesdag)

Tevens kunt u de naam van uw kind/ kinderen of een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u op de website een kaarsje branden voor uw kind, kinderen, een kind dan kunt u dit aangeven via bovenstaand bovenstaande website.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website (zie: praktische informatie) en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen.

Is downloaden een probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website van de parochie. U kunt dit ook doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 12 december in de basiliek.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

 

KINDER- EN JEUGDKERK SLAAN DE HANDEN INEEN MET MEDEWERKING VAN ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK SOLID.

Dit jaar gaat de Kinderkerk de kerstviering ‘anders’ vieren. Geen kinderkerkviering in de dagkapel van Geesteren. De Kinderkerk en Jeugdkerk slaan de handen in een en organiseren dit jaar een kerstwandelviering voor gezinnen, opa’s en oma’s zijn ook welkom. Samen met het gezin kan er een kerstwandelviering gemaakt worden op zondag 19 december, tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De kinderen van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid zullen hun bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering.

Onderweg zullen er herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen, er zullen midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en kinderwagens.

Wij starten bij de parkeerplaats van Bays, het eindpunt is bij de kerststal in de kerk van Reutum. Aansluitend kunt u op het kerkplein genieten van warme chocolademelk met iets lekkers.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via jeugdkerk@hpancratius.nl.  Er zal gewerkt worden met vaste starttijden, wij willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de week voor de wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen en via de mail doorgeven.

Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, een vrije gift is welkom.

Wij hopen samen met vele gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te maken, vergeet je niet vooraf aan te melden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de derde keer wordt in de H. Pancratius basiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

Let op: het samenzijn is verplaatst naar zondagmiddag 12 december om 15:30 uur. Inloop vanaf 15:00 uur. Nadien is gelegenheid om op gepaste afstand na te praten. Er zal gezien de maatregelen geen koffie en thee worden geschonken.

Meer informatie: KLIK HIER

KINDERKERK VIERT KERST ANDERS!

KINDER- EN JEUGDKERK SLAAN DE HANDEN INEEN MET MEDEWERKING VAN ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK SOLID.

Dit jaar gaat de Kinderkerk de kerstviering ‘anders’ vieren. Geen Kinderkerkviering in de dagkapel van Geesteren. De Kinderkerk en Jeugdkerk slaan de handen in een en organiseren dit jaar een kerstwandelviering voor gezinnen, opa’s en oma’s zijn ook welkom. Samen met het gezin kan er een kerstwandelviering gemaakt worden op zondag 19 december, tussen 14.00 uur en 16.30 uur. De kinderen van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid zullen hun bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering.

Onderweg zullen er herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen, er zullen midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en kinderwagens.

Wij starten bij de parkeerplaats van Bays, het eindpunt is bij de kerststal in de kerk van Reutum. Aansluitend kunt u op het kerkplein genieten van warme chocolademelk met iets lekkers.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via jeugdkerk@hpancratius.nl.  Er zal gewerkt worden met vaste starttijden, wij willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de week voor de wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen en via de mail doorgeven.

Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, een vrije gift is welkom.

Wij hopen samen met vele gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te maken, vergeet je niet vooraf aan te melden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Kerkelijk leven maakt een pas op de plaats

Beste parochianen,

Als gevolg van de oplopende besmettingen en de druk op de gezondheidszorg, heeft de Nederlandse regering sinds vorige week al enkele aanscherpingen van de coronamaatregelen aangekondigd; de verwachting is dat hier meer maatregelen op zullen gaan volgen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben de parochies gevraagd om een aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe te passen. Zo is gevraagd om:

*   de anderhalve meter weer in acht te nemen;

*   het mondkapje te gebruiken bij binnenkomst in de kerk, de communiegang en het verlaten van de kerk. Voor de voorgangers geldt dat zij ook een mondkapje dragen tijdens het communie uitreiken.

*   de handen te desinfecteren bij binnenkomst in de kerk en voorafgaand aan de communiegang.

Voor onze H. Pancratius parochie betekent het dat het aantal zitplaatsen in onze kerken weer wordt gereduceerd (over uitvaarten is nog niets bekend en hier zullen voorlopig de ‘normale’ regels gelden). In de onderstaande tabel is het aantal zitplaatsen weergegeven, op anderhalve meter. Dit betreft individuele zitplaatsen; waar huisgenoten bij elkaar zitten, kan dit aantal oplopen.

Locatie Aantal zitplaatsen (op anderhalve meter)
Fleringen 60
Geesteren 85
Langeveen 56
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 80
Vasse 75
Vriezenveen 38

Om de anderhalve meter te waarborgen worden de banken om-en-om afgesloten met behulp van een koord. Verder worden er in alle locaties weer een beroep gedaan op de corona coördinatoren (coco’s) om een en ander in goede banen te leiden.

Aanmelden of registreren voor de vieringen is vooralsnog niet nodig.

Samen zingen is voorlopig nog toegestaan en dus mogen ook koren nog blijven zingen, maar er wordt wel aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes (zoals het kerkgebouw) waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.

Dit betekent voor koren dat zij gevraagd worden om te bekijken hoeveel leden op een koorplek – op anderhalve meter – kunnen staan. Dit stelt sommige koren dan ook voor een gevoelige keuze tussen koorleden.

Wij begrijpen goed wat voor een impact dit opnieuw heeft voor onze parochianen en onze koorleden, maar ieders en elkaars gezondheid staat voorop. Wij zijn alle betrokkenen bijzonder erkentelijk voor de bereidwilligheid en flexibiliteit om deze voorzorgsmaatregelen weer te implementeren.  Wij hebben de verwachting dat in de loop van volgende week opnieuw maatregelen zullen worden aangekondigd en zullen u daarvan op de hoogte blijven houden.

Meer informatie treft u aan op de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

Het weekend van 13/14 en 20/21 novermber staan er vier vormselvieringen gepland, waar kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie het H. Vormsel ontvangen.

In overleg met de werkgroepen is besloten om in deze vieringen alleen de vormelingen en hun gezinsleden (ouders, broertjes, zusjes) toe te laten.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het centraal secretariaat, tel. 06-33564002 of info@hpancratius.nl.

Wij hopen op uw begrip en wensen u sterkte in deze tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Helaas komt de bijeenkomst van donderdag 11 november te vervallen!!

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: elkaar de ruimte geven en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).

 

 

Beste parochianen, het diaconaal weekend dat plaatsvindt op 6 en 7 november aanstaande heeft als thema meegekregen: ‘Pancratius God’s talent’

Ieder mens bezit gaven en talenten.
Door deze bijzondere gaven zo goed mogelijk te gebruiken kunnen we het beste in onszelf naar boven halen en ook bij anderen. Talenten zijn er om te delen.
Daardoor kunnen we onze medemensen helpen en tevens bouwen aan een levendige diaconale geloofsgemeenschap en parochie en wereld. De basisscholen in onze parochie hebben samen met leerlingen mooie doeken gemaakt die in alle kerken zullen worden opgehangen. Deze doeken laten zien welke talenten de kinderen hebben.
Het doek dat voor Albergen is gemaakt komt in de aula te hangen.

Dat onze parochie over vele talenten beschikt werd onder andere duidelijk tijdens de startviering op 5 september jongstleden bij de Kroezeboom te Fleringen. Daar werden door middel van symbolen talenten zichtbaar waarover onze geloofsgemeenschappen beschikken.

Deze symbolen hebben inmiddels in de meeste kerken een plekje gekregen.

Het diaconaal beraad nodigt u allen van harte uit om het diaconaal weekend in onze parochie mee te komen vieren. Vieringen en aanvangstijden zie: de informatiebladen, de website van onze parochie, het parochiemagazine Kompas en huis aan huis blad ‘Op en rond de Essen’.

Wees welkom!

Leden diaconaal beraad en pastoraal team.

Zondag 7 november is er weer Kinderkerk viering. Wij gaan samen vieren in de dagkapel in Geesteren en hopen dat wij als vanouds weer veel gezinnen mogen ontmoeten.

De viering staat in het teken van Allerzielen. Samen gaan wij kijken en luisteren naar het verhaal van kikker en het vogeltje. We gaan sterren aan de hemel ophangen, gekleurde sterren, met namen van overledenen.

Klik hier  en download een ster om thuis uit te printen, te kleuren, een naam op te schrijven of een boodschap.

Het kinderkoor uit Geesteren komt zingen. De collecte komt ten goed aan de troosttasjes.
Tijdens de viering zal nadere uitleg worden gegeven.

Aansluitend kunnen de kinderen gaan kleuren, er is ranja met een koekje en voor de ouders koffie en thee.

Wees van harte welkom.

Groeten namens de werkgroep kinderkerk.

Diaken Bert Huitink
06-20432661

Van ‘in de schoolbank’, naar ‘voor de klas’

Beste parochianen,

Afgelopen weekend hebt u wellicht de mededeling vernomen van mijn veranderende werkzaamheden: met ingang van 1 november ben ik voor 50% werkzaam als docent Levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal. En met instemming van de aartsbisschop, mag ik voor de andere 50% pastoor blijven van onze H. Pancratius parochie. Dankbaar ben ik voor de kans, medewerking, tijd en ruimte die mij gegeven is door het bisdom, de parochie, het pastoraal team, parochiebestuur én door de school!

Het vinden van een stageplek…

In het voorjaar ben ik in Zutphen gestart met een opleiding tot een basiskwalificatie pedagogiek en didactiek. Onderdeel van de afronding is een stage bij een onderwijsinstelling, om kennis te maken met de onderwijspraktijk. Voortvarend heb ik in eerste instantie contact gezocht met hogescholen in de regio, maar om uiteenlopende redenen bleek hier geen ruimte voor een stagiaire. Daarop heb ik mijn aandacht verschoven naar het voortgezet onderwijs, waar eigenlijk ten diepste mijn hart voor het onderwijs ligt.

Kennismaking

Ik ben in contact gekomen met het Twents Carmel College in Oldenzaal, dat op dat moment op zoek was naar een docent Levensbeschouwing, HAVO/VWO bovenbouw. Het gesprek vond plaats in een bijzonder ontspannen sfeer en ik voelde mij vrijwel direct welkom. Enkele dagen later ben ik via de adjunct-directeur op de hoogte gebracht van het feit dat de school en docenten graag met mij verder willen en mij de kans willen bieden de stap in het onderwijs te maken. Zij boden mij aan om parttime aan de slag te gaan als docent Levensbeschouwing voor de bovenbouw HAVO/VWO én om de 1e graads bevoegdheid te kunnen halen. In concreto betekent dit twee en een halve lesdag, die in overleg met mij vastgesteld worden. Dit geldt in eerste instantie voor het huidige schooljaar 2021/2022, met ingang van 1 november a.s.

Deze kans heb ik niet aan mij voorbij willen laten gaan!

In een correspondentie met de aartsbisschop heb ik vervolgens mijn motivatie toegelicht en daarop heeft hij ingestemd met een halvering van mijn benoeming.

 Beschikbaarheid voor de parochie

Natuurlijk betekent dit een verandering voor het pastoraal team, parochiebestuur en onze parochie. In principe geef ik op maandagochtend, donderdag en vrijdag de gehele dag les aan het Twents Carmel College; daarnaast zal zaterdag voortaan mijn vaste vrije dag worden. Op andere momenten van de week en de zondag blijf ik dus beschikbaar voor de parochie, al zal dat ook de nodige flexibiliteit en aanpassing vragen. In de komende tijd zullen wij als pastoraal team daarom onze werkzaamheden tegen het licht houden en waar nodig herzien. Daarover zal meer informatie volgen.

Voor nu hoop ik een waardevolle bijdrage te mogen leveren aan het vak Levensbeschouwing en dat het zelfs voor onze parochie een verrijking kan zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat