In 2020 willen wij, jongeren van Rock Solid, graag een jongerenbedevaart organiseren. Wij vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat.

De voorbereidingen en organisatie van deze reis zijn al in volle gang. Er is een werkgroep opgericht en er zijn al acties geweest om geld te verdienen. Zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet immers wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken.

Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen naar Lourdes. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag uit, samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond, voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari a.s. De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen, Oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor Clavis.

Lijkt deze viering u leuk, maar vindt u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend op de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie over deze bedevaart naar Lourdes kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep,

Laura Thöni

 

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUS PAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de z.g.n. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252

Wat begon als een spontane actie is inmiddels een traditie geworden. Ter aankondiging van de Actie Kerkbalans luidden pastoor Pikkemaat van de H. Pancratiusparochie en dominee Esther Scheer- Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen, afgelopen zaterdag samen de kerkklokken.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans gaat onder meer naar het doorlopend benodigde onderhoud van de kerken. Tevens wordt het geld onder meer aangewend voor het optimaliseren van pastorale zorg.

Eenheid in plaats van diversiteit

Voor de derde keer luidden de voorgangers van beide kerken samen de klokken. “Zowel als protestantse als katholieke kerk wil je in de gemeente van betekenis zijn”,  zegt dominee Esther Scheer-Weijenberg. “Daarvoor streven we naar eenheid in plaats van diversiteit. De gezamenlijke start van Actie Kerkbalans is een van de dingen die ons bindt. Dat maakt onze gemeente bijzonder.”

Allereerst werden de klokken van de Pancratiusbasiliek gezamenlijk in werking gesteld.

Onder toeziend oog van Frougje Willems, koster in de Protestantse Gemeente Tubbergen, lieten de pastoor en de dominee vervolgens de touwen van de kerkklok in de Protestantse kerk vieren.

Kerk van waarde

Ondanks terugloop in het fysieke kerkbezoek vernam Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter van het Pancratius- parochiebestuur dat inwoners van de dorpen veel waarde hechten aan het kerkgebouw. “Dan zie je dat de kerk van grote betekenis is voor inwoners van de verschillende dorpen, in welke hoedanigheid dan ook. Binnen ons beleidsplan  is de ambitie in al onze negen locaties de pastorale zorg te garanderen en daarbij onze kerken zo lang mogelijk open te houden. Daarvoor zijn we proactief bezig. Momenteel bekijken we welke invulling voor de kerken er mogelijk is binnen de kaders van het bisdom.”

Actie Kerkbalans van essentieel belang

Voor de aftrap van Actie Kerkbalans brachten beide geloofsgemeenschappen een flyer uit waarin het belang van de donaties werd onderstreept. Een financieel overzicht in de flyer van de Pancratiusparochie laat zien dat de inkomsten van de parochie voor bijna 40% bestaan uit kerkbijdragen van Actie Kerkbalans. “De Actie is dus essentieel voor het voortbestaan van de kerken”, benadrukt pastoor Casper Pikkemaat. “Als kerk zijn wij een instelling zonder winstoogmerk. De financiële bijdragen vloeien dan ook weer terug in de maatschappij. We zijn niet alleen een kerk van stenen. Bovenal zijn we een kerk van mensen.” “Naast het onderhoud dat voor oude, monumentale panden altijd nodig blijft, is de optimalisering van de pastorale zorg het belangrijkste speerpunt”, vervolgt Scheer-Weijenberg. “Voor een kerk is het belangrijk om met de tijd mee te gaan. Met het organiseren van doordeweekse activiteiten willen we kerk zijn voor iedereen en mensen dichter bij elkaar brengen. Daar is geld voor nodig. De Actie Kerkbalans draagt ook hieraan bij.”

Hopelijk kan op goede medewerking in de diverse dorpen gerekend worden en kunnen daarmee de kerken open blijven en de pastorale zorg gegarandeerd.

Voor foto’s klik hier

 

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOVIGE SMOKKELTOCHT

De jeugdkerk organiseert samen met Jong Nederland Tubbergen een smokkeltocht. Deze avond is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

De kinderen gaan in groepjes ‘licht’ smokkelen en onderweg zijn er kapers op de kust die het licht afnemen. Een uitdagende avond voor kinderen van de jeugdkerk en kinderen van de Jong Nederland. Neem een veiligheidshesje mee, we willen dat de kinderen veilig over straat gaan.

Na de smokkeltocht komen wij weer samen bij de blokhut, bij het kampvuur. Hebben de kinderen het vuur brandend kunnen houden?

Deze avond zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari en begint om 19.15 uur bij de blokhut van Tubbergen, Havezatestraat 5. De avond zal eindigen om 21.00 uur.

Wees welkom bij de jeugdkerk en Jong Nederland.

Voor vragen kun je contact opnemen met Diaken Huitink 06-20432661

Geef voor/om uw kerk!

Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van start gaan binnen de kerken van Nederland,  zo ook binnen onze H. Pancratius parochie en onze negen geloofsgemeenschappen.

Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de klokken van al onze negen kerken geluid worden.

In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Nadien is er gezamenlijke koffie.

Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 70.

Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven garanderen en onze kerken open te houden.

Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt behoorlijke kosten met zich mee.

Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage?

Laat uw hart spreken en geef!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.


Vrijdag 4 januari werd Samen Top 2000 gevierd in de kerk van Albergen. Om 18.15 uur gingen de deuren van de kerk in Albergen open en kwamen de eerste bezoekers binnen. De kerk was vol, alle banken waren bezet. Om 19.00 uur ging de bel en was er de aftrap van de 3e editie van Samen Top 2000.

THEMA

Na het woord van welkom door diaken Bert Huitink werd het thema toegelicht: verbinden. Wat betekent verbinden? Verbinding is nodig, mensen kunnen niet zonder elkaar, dat geld voor kerk, voor samenleving, binnen verenigingen. Mensen hebben mensen nodig en daarom is verbinden belangrijk.

KOREN

Een zevental koren namen deel aan deze editie. Clavis uit Vriezenveen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen, Cantiamo uit Albergen, Belcanto uit Fleringen, Nouveau uit Reutum en als gastkoor deed Pop4You uit Vasse mee. Zij zongen liederen uit de Top 2000, liederen met een boodschap, met een verhaal. Zo werd o.a. het lied Africa van Toto, Oceaan van Racoon, Enjoy the silence van Depeche Mode gezongen. Elk koor zong twee liederen en alle koren zongen samen het slotlied.

GASTSPREKERS

Een tweetal gastsprekers waren uitgenodigd die ingingen op het thema verbinden. Henny Oude Geerdink sprak over hoe hij huwelijken verbindt als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Diaken Jean Paul Thöni, aalmoezenier in het leger, sprak over verbinding als je op missie gaat. Twee gastsprekers uit onze samenleving die de mensen een mooie boodschap over verbinden meegaven.

ROCK SOLID

De jongeren van het jongerenpastoraat Rock Solid waren ook aanwezig, zij lieten zien wie ze zijn, wat ze doen en wat hen verbindt. Ze lazen het verhaal hoe Rock Solid is ontstaan en is ontwikkeld. De jongeren verzamelden zich voor in de kerk met een bord waar een woord op stond dat hen verbindt.

SAMENLOOP VOOR HOOP

Bij het begin van deze avond stonden de vrijwilligers van de SamenLoop voor Hoop Tubbergen achter in de kerk. In september is er de 24 uurs wandelmarathon voor teams in de gemeente Tubbergen. Hoe sterk zijn wij als kerkdorpen wanneer het gaat om een evenement op te zetten voor de kanker, geld in te zamelen voor onderzoek, kanker bespreekbaar te maken. Voor de SamenLoop voor Hoop Tubbergen heeft Miriam Wesselink een lied geschreven. Dit lied werd door haar en de vrijwilligers gezongen.

SLOTLIED

Als slotlied werd door de zeven koren het lied Angels van Robby Williams gezongen. Koren werden bedankt voor hun bijdrage, enkele vrijwilligers werden in het zonnetje gezet voor de beamerpresentatie, techniek, geluid en licht, regie en fotografie.

Samen Top 2000 was weer een geweldige avond met een verbindend thema, mensen gingen met een voldaan gevoel naar huis, tot volgend jaar.

Klik hier voor foto’s van Samen Top 2000

 

 

De organisatie van de kerstpakkettenactie, die in handen was van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Pancratius in samenwerking met de diaconie Protestantse kerk Tubbergen en Nardie Hegeman uit Geesteren, is bijzonder goed verlopen. Tweehonderd pakketten werden voor Kerstmis bezorgd bij mensen die wel iets extra’s kunnen gebruiken.

Via een inzamelingsactie bij de lokale supermarkten in Harbrinkhoek, Geesteren, Vasse, Tubbergen en Albergen, maar ook de basisscholen Mariaschool in Vasse en Aloysiusschool in Geesteren en de vormelingen van Reutum en Vasse werd meegeholpen met de inzameling van levensmiddelen. Tevens hebben diverse ondernemers in de gemeente Tubbergen gedoneerd voor deze actie. Ruim dertig vrijwilligers uit alle kernen van de gemeente Tubbergen hebben in de sportkantine van MVV’29 alle ingezamelde levensmiddelen in de boodschappentassen gedaan.

De PCI spreekt haar dank uit voor het inzamelen van levensmiddelen en het ontvangen van de giften. Tevens dankt zij alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de pakketten op de juiste plekken terecht kwamen.

 

Geachte lezers,

De vijfde nieuwsbrief vanuit Masar-e-Sharif te Afghanistan. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook de laatste zijn van mijn hand. Volgende week komt mijn opvolger het gebied binnenvliegen en de week daarop zal ik weer huiswaarts keren.

Het is nu al heel druk op Dutch Mountain, ons Nederlands kamp, maar op het grotere kamp ‘Camp Marmal’ is het ook druk aan het worden, omdat ook de Belgen, de Hongaren en de Duitsers gaan wisselen, dus twee weken lang ‘dubbele’ bezetting. Bij ons is het zelfs zo druk dat er twintig militairen elders moeten slapen. En ze moeten allemaal gewapend rondlopen, behalve de geestelijk verzorgers.

Collega priesters van de Kroaten (links) en de Duitsers (midden).

 

 

 

Poort van Camp Marmal, heel veel hoge drempels!

 

 

 

 

De afgelopen weken heb ik veel vieringen mogen doen, veel gesprekken gehad op mijn kantoor of gewoon even onderweg, maar ook bezig geweest met de adaptatie. Adaptatie wil zeggen dat we proberen te zorgen dat de overgang van Afghanistan naar Nederland iets soepeler verloopt. Je bent ook gewend geraakt aan het ritme alhier en thuis zal je toch een ander ritme aantreffen, want daar zijn veel zaken ‘gewoon’ doorgegaan. Andersom zal het ook voor thuis even weer aanpassen zijn.

Voor mij zal het zijn dat er in huis veel verbouwd is, ik een andere functie ga krijgen in Münster, maar eenieder alhier heeft een eigen verhaal. In een gesprek komen heel veel facetten naar voren.

Nieuw ‘Kamp Kevin’ in aanbouw. Kevin is in Afghanistan omgekomen.

 

 

 

En dan hou je de gewone taken van bewaking, werken aan een nieuw kamp, zorgen dat de vliegtuigen uitgeladen worden (als ze aankomen) en de vele werkbezoeken, waaronder die van VIP’s. Er hangen dus veel schema’s in de gang, waarop je kunt lezen welke diensten je hebt, soms vroeg in de morgen tot en met in de avond.

Ik mag geen diensten doen waar een wapen bij nodig is, zoals beveiliging op het vliegveld, maar er blijft genoeg voor mij over, zoals chaletdienst, de deur open maken als er aangebeld wordt of de bardienst, daarnaast eten bestellen voor mensen die binnen komen en muffins halen als er iemand jarig is (dus erg vaak). Zo haal ik ook mijn talen omhoog, want alhoewel de voertaal Engels zou moeten zijn, doe ik meestal zaken met de Duitsers en stel ik al snel voor om in het Duits het gesprek verder te voeren. Met de militairen van de andere landen spreek ik wel Engels, behalve met de Belgen, want deze rotatie, de groep die vier maanden blijft, komt voornamelijk uit Vlaanderen.

Afgelopen week ben ik nog met het Force Protection peloton naar Shaheen geweest. Ik ga dan met een helikopter heen, samen met de sergeant majoor, die mij ook meteen moet beschermen. Op de terugweg ben ik meegereden door de stad en dat is een hele ervaring. Je komt van alles tegen, grote huizen en krotten, kinderen op weg naar school en kinderen die op een soort van vuilnisbelt spullen lopen te zoeken. Vrouwen in nikaab oftewel helemaal bedekt, maar ook met hoofddoek. Heel veel mannen met wapens en er lopen veel honden los rond, maar ik heb ook een kameel gezien die als huisdier werd uitgelaten. En ondertussen hangt er over heel de stad een waas van smog. Het is niet helemaal gezond, lijkt mij.

Heenweg in de helikopter 

Shaheen

 

 

Masar-e-Sharif uit de lucht gezien, rechts in het midden de Blauwe Moskee, dat is een mausoleum van Ali, een neef van Mohammed.

 

En die rare lucht hebben we ook wel eens op het kamp. Het weer is ook heel veranderlijk aan het worden. De ene week is het boven de dertig graden, de week daarop vriest het bijna en waait het heel hard. De week daarop is het weer bijna dertig graden. Het is maar hoe de wind hier waait, zo blijkt.

Maar nu dus nog twee weken en dan zijn wij weer terug in Nederland. Dan moet wel het vliegtuig gaan vliegen. Ik heb, tot nu toe in elk geval een goede uitzending gehad, heerlijk druk geweest en dat geldt helaas niet voor iedereen hier. En er is veel gesport, ik ben zelfs wat afgevallen.

Hartelijk dank voor de reacties en heel veel groeten uit Masar-e-Sharif, hopelijk tot in Nederland, Jean-Paul

Geachte lezers,

De vierde nieuwsbrief uit Afghanistan. De uitzending is op 2/3 van de tijd en er zijn nog ruim zes weken te gaan. Er zijn al contacten met de mensen die ons gaan opvolgen.

Er zijn ook al veel nieuwe mensen binnengekomen op het kamp, omdat er een kamp naast het onze wordt gebouwd voor de Special Forces, bijvoorbeeld de Commando’s f de Mariniers. Het is dus nu druk hier, maar voor de geestelijk verzorger maakt het niet zo heel veel uit, behalve dat ik nog meer rondjes loop en nog meer koffie drink. Naast het vele sporten, maar ook veel reizen met de helikopter of met het vliegtuig. Dan ga ik naar de andere plaatsen in Afghanistan waar Nederlandse militairen zijn, zoals Shaheen, maar ook Kabul op twee locaties of als er iemand in het ziekenhuis ligt in Bagram. Voor het laatste werd er zelfs voor mij een eigen helikopter geregeld door de Amerikanen. Je mag geen militairen of voertuigen fotograferen, maar vanuit de heli. In het vliegtuig, een C130 zie je niets, dan zit je eigenlijk in de bagageruimte.

Afgelopen week ben ik in Kabul geweest en daar de Duitse eenheid mee gevierd, maar je viert ook gewoon de Kroatische onafhankelijkheid, terwijl er naast de Bosniërs gehuisvest zijn. Heel apart om zo allerlei nationaliteiten bij elkaar te zien. Ook geestelijk verzorgers vanuit allerlei landen, vooral Amerikanen, maar op het kamp in Masar-eSharif, waar ik het meest ben is er een Duitse en een Kroatische collega. Bij de Kroatische priester ga ik vaak naar de Eucharistie en alhoewel ik er niets van versta, weet ik wel waar we zijn. Hij zei heel mooi: ‘Jij doet maar jouw gebeden en dan ontmoeten we elkaar bij de heilige Communie’. We spreken de ene keer Duits met elkaar, de andere keer Engels.

Verder is er vaak een BBQ, hebben we een filmavond,, of wordt er gezamenlijk gesport. Maar ook gepokerd, Bingo gespeeld en naast een valse BiNgo had ik ook een goede en heb een bon gewonnen van de MAK, dat is een restaurant op het kamp, waar je pizza kunt eten op het dakterras met uitzicht op het vliegveld, en in de verte de stad onder ene laag smog, aan de andere kant heb je de bergen en daarvoor Dutch Mountain, het Nederlandse kamp.

Verder heb ik elke week minimaal één bezinning, meestal op vrijdag (de Afghaanse zondag en dan wordt er niet gewerkt), maar soms ook op de zondag (als ik weg ben naar een ander kamp en daar ne bezinning doe). En met een paar militairen zijn we het Lucas-evangelie aan het lezen. Dat zou je niet meteen verwachten, maar door het vele geweld in de omgeving, de afgelopen week meer dan driehonderd doden door geweld, omdat de verkiezingen eraan komen, komen er ook andere vragen bij de militairen. Dat is heel mooi om met elkaar te bespreken naar aanleiding van het Evangelie. En zo kan het zijn dat ik zelfs te weinig muffins heb voor na afloop van de bezinning, bij de koffie.

Verder help ik daar waar het nodig is en ben ik soms met water aan het slepen, allemaal kleine flesjes, omdat we niet uit de kraan mogen drinken. Of helpen met de post sorteren, opruimen van het werkchalet.

En zo zijn we met van alles en nog wat bezig, van korte gespreken tot officiële gesprekken omdat een collega weer terug gaat naar Nederland en dan moet e eerst een gesprek worden gehouden met een zorgverlener en dan ben ik ervan.

Heel veel groeten uit Masar-e-Sharif, Jean-Paul

 

Klik hier voor de brief van kardinaal Eijk n.a.v. zijn recente interview met ‘De Gelderlander’, dat de nodige reacties heeft opgeroepen.