Kinderkerk – zondag 1 november:

I.v.m. corona helaas geen viering zoals we graag zouden willen. Wel gaan we online samen vieren. We staan stil bij Allerzielen en vertellen het verhaal van kikker en het vogeltje, een verhaal waarbij de afbeeldingen op een scherm te zien zullen zijn en de kinderen kunnen thuis meekijken. De Kinderkerk viering kan bekeken worden op de website, www.hpancratius.nl via Videoboodschap. en via KerkTV – herhaling bij alle locaties.

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Kinderkerk

In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat kinderen een ster kunnen kleuren (voor de viering van 1 november).
KLIK HIER voor het downloaden van de ster. U kunt de ster mailen naar kinderkerk@hpancratius.nl of per post versturen naar: Kinderkerk, Bachstraat 49, 7651 MS Tubbergen

Volg ons ook via .

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden. Lees hieronder de gehele brief van kardinaal Eijk.
2020-10-01 Pastoraal woord kardinaal Eijk bij tweede golf coronavirus

 

 

Zondagmorgen 27 September had de Jeugdkerk van onze H. Pancratius parochie, de eerste bijeenkomst van dit schooljaar. Het startpunt was bij de Kroezeboom in Fleringen. 35 Kinderen liepen samen met hun ouders vervolgens naar Herinckhave en genoten onderweg van liedjes van twee kinderkoren.

Het thema van deze viering was: Waar kom jij vandaan. Na het welkom door diaken Bert Huitink, gaf hij uitleg over De Hand van God en ging de groep op weg. Onderweg werden aan alle kinderen jojo’s uitgedeeld. De werkgroep Jeugdkerk, ziet in een jojo een mooie vergelijking met het gelovig leven.

De gelijkenis van de Jojo.

Een jojo is niets zonder de hand die hem vasthoudt.
Stel je eens voor dat deze hand, de hand van God is.
Bij je geboorte laat Hij je het leven ingaan, maar blijft je altijd vasthouden.
Daar kun je op vertrouwen!
Hij blijft altijd met je verbonden en Hij wil dat je weer  bij Hem terugkomt aan het eind van je leven.
Jezus is in deze vergelijking het koord, de weg, waardoor je steeds dicht bij God kunt blijven.
Maar dat valt niet mee, om altijd op de goede weg te blijven. Soms weet je ook niet meer welke weg je moet gaan.
Het kan dan helpen om te bidden, of in de bijbel over Jezus te lezen.
En net als bij de Jojo gebeurt het wel eens dat je de band met God  niet meer voelt.
Weet dan dat je altijd bij Hem opnieuw mag beginnen.

Bij Herinckhave kregen de kinderen uitleg over de talenten die ze allemaal van God hebben gekregen en onze opdracht om hier iets mee te gaan doen. Na een glaasje ranja en koffie voor de ouders ging de groep weer op weg terug naar de Kroezeboom. Onderweg werd er nog gebeden en kregen de kinderen de opdracht te bedenken welk talent ze zelf hebben gekregen. Terug bij De Kroezeboom mochten ze dit vervolgens presenteren door het op te schrijven en op “Gods Hand” te plakken.

Diaken Bert Huitink bedankte de kinderkoren uit Mariaparochie en Geesteren voor de muzikale omlijsting en nodigde iedereen uit voor de volgende bijeenkomst op zondagmorgen 29 november. Er zal dan een activiteit zijn waarbij een adventskalender geknutseld wordt.

 

 

Prijswinnaars kleurwedstrijd bij jubileum H. Pancratius Parochie

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Pancratius Parochie is er een kleurplaat uitgereikt aan de kinderen in de basisschool leeftijd, waarmee ze een prijs konden winnen. Inmiddels zijn alle kleurplaten binnengekomen en heeft de werkgroep Pancratiusdag

De mooiste kleurplaten uitgekozen. De winnaars zijn:

Lynn Mollink uit Langeveen
Tess Oude Koehorst uit Geesteren
Jorieke Nijhuis uit Mariaparochie
Sam Braakhuis uit Vasse
Luc Hartman uit Reutum
Lotte Beuzel uit Manderveen
Isa Verver uit Albergen
Evy Wiegerink uit Tubbergen
Lynn Stokvis uit Fleringen
Victoria Coronel uit Vriezenveen

De leden van de werkgroep Pancratiusdag  hebben de prijs , een cadeaubon van zeven euro vijftig die bij Top 1 Toys en andere winkels in te leveren is, bij de kinderen thuis bezorgd.

Wij feliciteren de winnaars van harte en wensen hen veel plezier met de prijs!

Werkgroep Pancratiusdag

Het migranten en vluchtelingen opvangkamp Moria op Lesbos is, zoals u in de media heeft kunnen horen en lezen, compleet door brand verwoest. Zo’n 12.000 mensen – onder wie 4.200 kinderen en 407 alleenreizende kinderen – zijn in één klap dakloos geworden en moeten nu noodgedwongen op straat en in het open veld slapen. De chaos is groot.

Het echtpaar Katharina en Nikos Katsouris dat op Lesbos een restaurant bezit koken al een hele periode alleen nog maar voor vluchtelingen uit het kamp Moria. Samen met vrijwilligers bereiden zij van ’s ochtends vroeg maaltijden en zorgen tot diep in de nacht voor de distributie. Op dit moment verzorgen zij rond de 1500 maaltijden per dag. Deze maaltijden worden gratis uitgedeeld aan de vluchtelingen. Sommigen van hen hebben in geen drie dagen gegeten. Een zeer schrijnende situatie.

Het restaurant van dit echtpaar draait volledig op donaties. Katharina is geïnterviewd over haar werk door Radio 2. Misschien heeft u de uitzending wel gehoord.

Jeanet Versteeg, uit Tubbergen, die als vrijwilliger een aantal keren op Lesbos is geweest heeft inmiddels een actie opgezet zodat mensen geld kunnen doneren voor voedsel voor dit echtpaar zodat ze kunnen blijven koken en zo de ergste nood kunnen ledigen. (zie de website RTV-Oost en ‘Op en rond de Essen’.)

Op facebook kunt u meer informatie vinden over het werk van Katharina en Nikos voor de vluchtelingen.  Zie de pagina: ‘Home for all’. Hier kunt u dagelijks lezen hoe dit bijzondere echtpaar mensen bijstaat. Dit is letterlijk het uitvoeren van de bijbelse werken van barmhartigheid. De hongerigen voeden en de dorstigen te drinken geven.

Ook u kunt helpen. U kunt een gift overmaken zodat Katharina en Nikos tezamen met vrijwilligers door kunnen gaan met deze goede werken. Het geld dat binnenkomt wordt dezelfde avond overgemaakt aan het echtpaar.

Geld doneren kan via NL 28 ABNA 0510514936 tnv J.T. Versteeg o.v.v. noodhulp Lesbos Moria.

Vrijdag vier september jongstleden vond de bestuursoverdracht plaats van de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius parochie.

Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest namen voorzitter Henny oude Geerdink en penningmeester Ronald Lenferink vier september afscheid van de PCI. Korte lijntjes en praktisch de zaken benaderen, direct handelen waar nodig; dit was de wijze waarop beide heren, samen met Ilse Hofman en voorheen Tony Maathuis, graag werkten.

De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt er gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Meestal gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.

In de afgelopen acht jaren hebben beide heren altijd discreet en respectvol hun werkzaamheden vorm gegeven. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij diegenen die een steuntje in de rug konden gebruiken en wensen hen succes bij hun verdere werkzaamheden.

Ellen Veenhuis-Sonder uit Geesteren is inmiddels benoemd tot secretaris van de PCI. Ilse Hofman (voorheen secretaris) zal benoemd worden tot de nieuwe voorzitter en Edwin Plegt uit Tubbergen is voorgedragen als nieuwe penningmeester. Wij wensen allen veel succes in hun nieuwe functie. Wilt u meer weten over de PCI? In alle kerken van onze parochie ligt inmiddels de vernieuwde folder.

Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kunt u contact opnemen met de PCI via pci@hpancratius.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

Nadat de bijeenkomsten van GelovenNu een aantal maanden stil hadden gelegen vanwege de coronapandemie is donderdag 10 september jongstleden het nieuwe seizoen weer van start gegaan.

De opening van het seizoen begon met een werkbezoek aan het melkveebedrijf van de familie Scholten Linde te Hezingen. We werden welkom geheten door Jan en Nicole met koffie en zelfgebakken cake. Vervolgens kreeg de groep coronaproof een rondleiding over het bedrijf. En dat alles onder toezicht van de heilige Isidorus, de beschermheilige van de boeren.
Dat de betrokkenheid groot was bleek wel uit de vele vragen die werden gesteld. Aan het eind van de ochtend werden Jan en Nicole bedankt voor hun gastvrijheid. Na een heerlijke pannenkoek bij Tante Sien ging eenieder weer huiswaarts.

Terugblik tienjarig jubileum H. Pancratius Parochie                           Klik hier voor een foto -impressie van de viering

Met veel voldoening kijkt de werkgroep Pancratiusdag en het pastoraal team terug op het afgelopen weekend waarin het tienjarig jubileum van de H. Pancratius Parochie is gevierd. Bij de churchquiz waren er deelnemers uit alle dorpen en keken er 168 mensen mee via kerktelevisie. Het koor Nouveau uit Reutum zong hele mooie en toepasselijke liederen, zoals “ “Ik hoor bij U”, “Leun op mij” en “Kracht van uw liefde”. De drie prijzen gingen naar Ans ter Wee, Irma Bekhuis en de heren Thöni. Na afloop kreeg de werkgroep vele positieve reacties over quiz.

De eucharistieviering werd door 432 mensen gevolgd. Er waren 100 aanwezigen in de kerk en thuis  werd deze viering via de kerktelevisie nog eens door door 332 mensen bekeken.  In de kerk hing een gedeelte van de mooie kleurplaten die de kinderen van de basisscholen uit de parochie hadden gemaakt. De lezingen , gebeden en liederen waren heel passend bij het thema “De kracht van verbondenheid”. Diaken Huitink verzorgde de overweging en vergeleek de parochie met een huis dat bedoeld was om geluk te brengen aan de bewoners , maar dat , net als een woonhuis, in de loop der jaren af en toe verbouwd moest worden, om het nog passend te laten zijn. Hij gaf ook aan dat de parochie trots mocht zijn op alle projecten die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd en op de inzet van zoveel vrijwilligers op allerlei gebied. Hij verwees hiervoor naar het jubileumnummer van het parochieblad Kompas dat onlangs is uitgekomen en waar foto’s in staan van alle activiteiten en festiviteiten van de afgelopen tien jaar.

Bij de voorbeden kwam de saamhorigheid in de parochie goed naar voren. De gebeden werden uitgesproken door zeven vertegenwoordigers van parochiële werkgroepen, afkomstig uit de hele parochie en van verschillende leeftijden.

Net als in de viering op voorgaande Pancratiusdagen had pastoraal werker Christianne Saris nog een gesprekje met een vrijwilliger uit de parochie voor wie het thema van de viering veel betekent. Dit keer was Ingrid Knoef uit Geesteren daarvoor uitgenodigd. Zij is moeder van zes kinderen en werkt volop mee in haar melkveebedrijf in het buitengebied van Geesteren. Daarnaast is ze  lid van de werkgroep gezinsvieringen in Geesteren en van de werkgroep jeugdkerk van de parochie .Zij gaf aan dat geen mens zonder verbondenheid kan. Dat we elkaar nodig hebben en het onze opdracht is om er voor elkaar te zijn. Zij gaf aan dat ze zich bij alle geloofsgemeenschappen thuis voelt en nooit een barrière gevoeld heeft om naar een andere kerk te gaan. Ze haalt haar inspiratie uit haar geloof, dat gevoed wordt door het leven op de boerderij en de mensen in haar leven. Ze gaf voor de toekomst haar wens mee die afkomstig was van pastor Heuven : “Wees een zegen voor elkaar, dan zijn we gezegende mensen”.

In de viering werd ook teruggeblikt op de  fietspuzzeltocht die voor het jubileum van de parochie was georganiseerd en door velen is gereden en zeer is gewaardeerd. Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg maakte in de viering bekend wie de winnaar is van de prijsvraag: Alphons Leus uit Geesteren.

Na de viering was er tijd voor ontmoeting op het plein voor de kerk en werd er opgepaste afstand nagepraat met koffie, thee en een feestelijke traktatie. Dominee Esther Scheer-Weijenberg overhandigde pastoraal werker Christianne Saris  een bon voor “oecumenische appelboom”. Hierbij werd de wens uitgesproken dat de H. Pancratius Parochie in de wereld en samenleving mag zijn als een mooie boom : stevig geworteld, met takken die naar de hemel reiken. Een boom waaraan goede vruchten mogen groeien en waarvan de bladeren mensen beschutting zullen bieden. Ze gaf verder aan dat de Protestantse gemeente Tubbergen en de H. Pancratius Parochie goede buren zijn , die elkaar weten te vinden en samen hebben opgetrokken. De dominee sprak de wens uit dat dit door mag gaan in de toekomst en dat de parochie en de protestantse gemeente samen verder kunnen groeien en bloeien.

Met deze mooie afsluitende woorden ging iedereen voldaan naar huis.

Hartelijke groeten,

Werkgroep Pancratiusdag:

Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Anne Bossink, pastoraal werker Christianne Saris

 

Prijsvraag

Aan de fietstochten die zijn uitgebracht t.g.v. 10 jaar H. Pancratius parochie was een prijsvraag gekoppeld. Deze prijsvraag was te vinden in het fietsrouteboekje. De antwoorden kon men onderweg tijdens de fietsroutes vinden. Vele mensen hebben hun oplossing ingestuurd, waarvoor dank.

De oplossing is: 10 jaar Pancratius, de kracht van verbondenheid. Afgelopen donderdagmiddag heeft pastoraal werker Meupelenberg de trekking verricht van de winnaar. Vanmorgen, tijdens Pancratiusdag werd de winnaar door haar bekend gemaakt, nl. dhr. Alphons Leus uit Geesteren. Hartelijk gefeliciteerd! De prijs zal binnenkort bij hem bezorgd worden.

Klik hier voor de trekking van de prijswinnaar

 

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men in Nederland begonnen met het organiseren van vredesbijeenkomsten. Er was toen in ons land veel discussie over de kernwapenwedloop. Er waren in het land grote demonstraties waaronder ook deelnemers uit Twente. Ook in de kerken hield deze thematiek veel mensen bezig. In het openluchttheater in Hertme organiseerde het toenmalige dekenaat Twente vanuit de Zwanenhof in Zenderen twee jaar lang in de vredesweek bijeenkomsten.

Er werd een oecumenische werkgroep vredesweek opgericht. Jaarlijks werd er in de vredesweek een oecumenische viering gehouden. Diverse sprekers werden uitgenodigd,  deze spreker bezocht vaak in de weken ervoor basisscholen in de parochie Zo kon er ook richting kinderen en hun ouders reclame gemaakt worden voor de bijeenkomsten. Een aantal jaren geleden werden de vieringen vervangen door bijeenkomsten.

Nu bijna 40 jaar later komt er een eind aan deze traditie van samenkomen. De reden hiervoor is dat het bezoekersaantal van de bijeenkomst elk jaar minder wordt. Daarnaast is de bemensing van de werkgroep een groot probleem. Nadat een aantal werkgroepleden zijn gestopt zijn er meerdere pogingen gedaan om de werkgroep weer op sterkte te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Wanneer blijkt dat de animo voor de bijeenkomsten afneemt en er niemand bereid is om zitting te nemen in de werkgroep is de tijd rijp, om hoe spijtig ook, te stoppen met de bijeenkomsten en de werkgroep op te heffen.

Echter, vrede dichtbij en wereldwijd blijft een actueel thema, nu de vredesbijeenkomsten onder de Kroezeboom stoppen. Daarom zullen de PKN kerk Tubbergen alsmede de Missie-Ontwikkeling- Vrede (MOV) werkgroepen en het pastoraal team van de H. Pancratius parochie zullen aandacht blijven schenken aan dit zo belangrijke thema.

Met vriendelijke groet, mede namens de oecumenische vredeswerkgroep

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie