Fleringen Actueel

Versoepelingen coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

, , , , , , , ,
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw…

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs

, , , , , , , , , ,
De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden…

Viering Erve Harmelink

WOENSDAGMORGENVIERING!!! De tweede woensdagmorgen van de maand is er een viering bij Erve Harmelink. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan de Eucharistieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij…

Voorbereidingen 1e H. Communie en H. Vormsel

, , , , , , , , ,
Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen. Waarom deze verandering? De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten…

Verdere aanscherping coronamaatregelen

, , , , , , , , , ,
In verband met de algehele lockdown in ons land, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen voor 17.00 uur tot in ieder geval 15 januari 2022 slechts maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent voor onze parochie…

Durf te vragen

, , , , , , , , , ,
Beste parochianen, Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook. De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes,…

Zes jubilarissen Dames- en Herenkoor gehuldigd!

Zondag 28 november was er een speciale viering b.g.v. het Caeciliafeest. De prachtige zang werd verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Na afloop van de viering zijn maar liefst zes jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen uit respectievelijk…

Oogstdankdag

Zorg voor... Zorg voor elkaar, zorg voor de natuur, zorg voor een goed product, zorg voor eerlijke verdeling, dat is wat ons bindt en wat ons gaande houdt. Ons leven is méér dan geld verdienen en wie we ten diepste zijn valt niet…

Gezocht: nieuwe leden doopwerkgroep Fleringen

Beste ouders, verzorgers, Na jaren lid te zijn geweest van de doopwerkgroep Fleringen heeft Ilse Tasche afscheid genomen van deze werkgroep. Ook Ingeborg Paijens heeft aangegeven over niet al te lange tijd te willen stoppen. In de afgelopen…

Presentatie Pancratiusdag

Afgelopen zondag werd de Pancratiusdag gevierd onder de Kroezeboom. Het was een prachtige, inspirerende viering waarbij er een presentatie werd gegeven door elke geloof met symbolen en het bijbehorende verhaal. De vragen die daarbij werden…

H. Pancratius begint nieuw werkjaar voor kinderen, jeugd, gezinnen en jongeren!

, , , , , , , , , , ,
DE PANCRATIUS BEGINT VOOR KINDEREN, JEUGD, GEZINNEN EN JONGEREN AAN EEN NIEUW WERKJAAR Een nieuw werkjaar. Een nieuw werkjaar met kansen en uitdagingen, dat staat ons voor ogen aan het begin van een nieuw werkjaar. Het afgelopen jaar was…