JULI 2022 C-JAAR
datum tijd viering voorganger koor
2-jul
2e weekend
za 09 juli 19.00 w en c PW clavis
zo 17 juli 09.00 w en c PW x
4e weekend
24-jul 09.00 w en c saris x
27-jul geen viering ivm vakantie pastoor
31-jul viering in Tubbergen

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Op Pinksterzondag tijdens de viering werden de winnende lotnummers getrokken van de verloting van de Paaskaarsen van 2019, 2020 en 2021. In verband met corona kon in 2019 en 2020 geen verloting plaats vinden.

De winnende lotnummers zijn:

2019     253  (winnaar al bekend)

2020     635  (winnaar al bekend)

2021     642   (winnaar al bekend)

de kaarsen zijn dus allemaal gereserveerd.

Ze kunnen tijdens het spreekuur op de vrijdagmorgen worden opgehaald tegen inlevering  van het betreffende lotnummer.

 

 

Beste kerkleden,                                                                                                                             mei 2022

 

Waypoint, sinds 1 januari 2022 LICHTPUNT is ontstaan in 2014 vanuit het verlangen van mensen binnen de kerken om een laagdrempelige organisatie te starten voor mensen die met verslaving worstelen. Met als uitgangspunt de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor ons, door te geven aan een ieder die hulp op dit terrein nodig heeft en ondersteuning te bieden in dit proces.

Tot nu toe kunnen wij een verschil maken voor mensen die voor hulp bij ons aankloppen en dit willen we graag blijven doen.

 

We zijn een vrijwilligersorganisatie  en zijn dankbaar voor onze vrijwilligers.

Toch kampen wij ook met een tekort aan een aantal mensen op bepaalde posten en dit is bedreigend voor de voortgang van Lichtpunt.

En omdat deze organisatie ontstaan is uit de kerken, doen we een beroep op u/jou als kerklid en willen we je vragen serieus na te denken of één van de volgende taken misschien bij u of jou past.

 

Wij zoeken vrijwilligers voor:

 

  1. Het bestuur: Een voorzitter die bereid is twee dagdelen in de maand beschikbaar te zijn voor bestuurszaken.
  2. Preventie: Iemand die de coördinatie van het preventiewerk op zich wil nemen. De aanvragen ontvangt en de goede mensen inschakelt en contact onderhoudt met de preventiewerkers. Dit is niet veel werk maar vraagt betrokkenheid.
  3. Preventie: Iemand die bereid is alle jeugdclubs, jongerenverenigingen, sportclubs te bezoeken en in staat is verbindingen te leggen. Dit kan in eigen tempo en op een eigen manier.
  4. Website: Iemand die de website onderhoudt. Dit kost ongeveer 1 dagdeel in de maand.

 

Voelt u of voel jij je aangesproken, dan stellen we het erg op prijs wanneer je contact met ons opneemt.

 

Namens Lichtpunt Twenterand,

Yvonne Borkent

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Persbericht

Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum

naar Sacha Kripa in ‘t Roderveld.

 

Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling plaats

vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te werken aan ‘BEWUSTWORDING’.

 

‘Hoe bewust zijn of doen we’

 

Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H. Plechelmuskerk

(Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n kort welkom samen zo’n 2.5 km te wandelen naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets lekkers, waarna we met elkaar ons

‘bewust zijn’ gaan oefenen.

Sacha Kripa is een meditatie en retraite centrum gelegen in het mooie Roderveld.

Na plm. 1.5 uur  ‘bewustwording’ wandelen we via ‘n andere route terug naar de kerk.

We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk in Rossum.

 

Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – uw eventuele vrije gift wordt geschonken aan ‘Sparkling Waterfall Foundation’ een bijzonder project van Sacha Kripa.

 

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

JUNI 2022 C-JAAR 2e weekend zaterdags
datum tijd viering voorganger koor lector
Pinksteren PINKSTEREN
5-jun 09.00 euch huisman gemengd koor gemengd koor
2e weekend Heilige Drie-eenheid
11-jun 19.00 w en c huitink clavis clavis
3e weekend Sacramentsdag
19-jun 09.00 w en c PW gemengd koor gemengd koor
woe 22 jun 09.30 euch Pikkemaat
4e weekend 13e zondag door het jaar
26-jun 09.00 w en c PW xx annette

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!

Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van deze Pinksteractie.

Pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, missionair werker in Brazilië staan hierin centraal. Pater Dick is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi. Hij steunt straatjongeren.

Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt.

Wilt u dit belangrijke werk ondersteunen dan kan dat via bankrekeningnummer:

NL30RABO0171211111 ten name van WNM o.v.v. Pinksteractie

 

Geef je idee een kans!

Uitnodiging netwerkbijeenkomst

fondsenwerving en subsidieaanvragen

 

Op dinsdag 14 juni organiseert BestuurdersCentraal Twenterand een netwerkbijeenkomst voor bestuurders met het thema ‘Fondsenwerving en subsidieaanvragen’. Hoe zet je de visie van jouw organisatie en jullie ideeën om in een projectplan? Waar moet je op letten bij het schrijven van een projectplan die je gaat indienen voor een subsidie en/of bij een fonds? Bij welke landelijke, provinciale en gemeentelijke fondsen kun je een aanvraag doen en hoe vind je ze? En hoe activeer je het netwerk dat financieel of in natura wil bijdragen aan de realisatie van jouw project?

 

Tijdens de netwerkbijeenkomst neemt Eléon de Haas, Cultuurmakelaar in o.a. de gemeente Twenterand, je mee in de wereld van fondsenwerving en subsidieaanvragen. Vervolgens deelt Bertus Akse, voorzitter van St. De Linde Twenterand, zijn ervaring met het werven van fondsen en het aanvragen van subsidies in de praktijk. Aansluitend is er ruime gelegenheid om vragen te beantwoorden, met elkaar in gesprek te gaan en kennis en ervaring uit te wisselen.

 

Locatie en tijd

De netwerkbijeenkomst vindt plaats in Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 in Westerhaar en start om 19.30 uur.

 

Wat is BestuurdersCentraal?

BestuurdersCentraal is een netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen die samenwerken om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning aan te bieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen. Binnen het netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld en besturen kunnen tijdelijk ondersteuning krijgen van een bestuurscoach. Klik hier voor meer informatie over BestuurdersCentraal Twenterand.

 

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je aanmelden voor de netwerkbijeenkomst door een e-mail te sturen naar: info@vrijwilligerswerktwenterand.nl. Heb je nog vragen of wil je graag aanvullende informatie? Neem dan contact op met Ellen Bloemhof, via genoemd e-mailadres of telefoon: 0546 481456.

 

Met vriendelijke groet,​
Medewerkers
Informatiepunt Vrijwilligerswerk
 

In Memoriam Arie van Mispelaar

Op 23 april jl. overleed onverwachts onze medeparochiaan Arie van Mispelaar op 81-jarige leeftijd.

Arie werd op 8 augustus 1940 als vijfde uit een gezin van 12 kinderen in Nijkerk geboren. Op zijn 19e vertrok hij naar Canada om er te gaan werken op een boerderij: hier had hij het erg naar zijn zin. Het overlijden van zijn vader noodzaakte hem terug te keren naar Nederland. Hij ontmoette Betty van den Tweel. Na het huwelijk in 1965 namen ze de boerderij over. Bruno, Peter en Elly werden geboren. Door stadsuitbreiding zijn ze in april 1989 verhuisd naar de Paterswal in Vriezenveen, waar hij samen met Bruno met veel passie en plezier werkzaam was op de boerderij.

Arie was een wijs en bedachtzaam man. Wist veel, had een brede interesse en verdiepte zich in de dingen waar hij zich voor interesseerde. Ook  was hij een trouwe kerkganger. Hij zong graag… Meer dan 50 jaar was hij lid van het Gemengd Koor, hiervoor ontving hij in 2015 de Gregoriusmedaille in goud. Ook was hij lid van het Mannenkoor in Vriezenveen.

Arie had een goed leven, hij genoot van zijn gezin, de kinderen, de kleinkinderen waar hij zo gek mee was.

Als boer had hij aandacht en liefde voor de natuur, het land en de dieren. Hij heeft goed en graag geleefd met volle inzet voor zijn gezin, zijn kleinkinderen, het Veenschap en de mensen om hem heen.

Tegenslagen en pijn werden hem niet bespaard. Het plotselinge – te vroege overlijden – van zijn vader. Het herseninfarct op te jonge leeftijd……Het waren keerpunten in zijn leven en hij moest zijn idealen bijstellen. Maar nooit heeft hij zich hierdoor laten ontmoedigen. Met opgeheven hoofd, met wilskracht en met humor is hij door gegaan, heeft hij de draad weer opgepakt.

 

Hij voelde zich goed de laatste tijd! En toch werd een hartstilstand op zaterdagmiddag hem fataal……..

Op vrijdag 29 april werd in het crematorium in Almelo afscheid van hem genomen.

Een bijzonder en gelukkig leven houdt op,

De herinneringen niet…..

Wij wensen zijn familie kracht en moed om te leren leven met de lege plek in hun midden.

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.