MRT 2020 A-JAAR 2e weekend zaterdags
4e weekend zondags
datum tijd viering voorganger koor lector
Parochiezondag 1e zondag 40dagentijd
za 29 feb
zo 01 mrt 09.00 Euch Pikkemaat beide koren beide koren
woe 04 feb
2e weekend 2e zondag 40dagentijd
zaterdag 07 mrt 19.00 w en c Saris gemengd koor gemengd koor
woe 11 mrt
3e zondag 40dagentijd
za 14 mrt
zondag 15 mrt 09.00 w en c PW ad samenzang ben
woe 18 mrt
4e weekend 4e zondag 40dagentijd
zondag 22 mrt 09.00 euch Linh clavis i clavis
 
woe 25 mrt
5e zondag 40dagentijd
za 28 mrt
zo 29 mrt viering alleen in Tubbergen

Bijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Op vrijdagmiddag 17 april a.s. organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en het Parkinsoncafé een gratis bijeenkomst over Parkinson en Palliatieve Zorg, bedoeld voor patiënten en naasten in Overijssel. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Liberein Het Florapark in Enschede.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.
De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Maar er komt een moment waarop de arts aangeeft dat er geen medicatie of behandeling meer mogelijk is om de situatie te verbeteren. Daarmee begint de laatste fase van de ziekte van Parkinson. Deze fase wordt ook wel de palliatieve fase genoemd.

De themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg wordt verzorgd door Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.
Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg
Vrijdag 17 april 2020 van 14.00 – 16.00 uur
Liberein Het Florapark, Floraparkstraat 97, 7531 XG Enschede

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente via e-mail: npztwente@hotmail.com onder vermelding van uw volledige naam, woonplaats en telefoonnummer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, op 06 131 474 18.

Anders vieren komt met de viering: NOOIT ALLEEN?!

Nooit alleen?

In onze samenleving zijn mensen bijna nooit alleen, er zijn altijd wel mensen om ons heen, de tv staat aan, de sociale media volgt ons, er is altijd wel geluid om ons heen. Dus kunnen we niet anders concluderen: mensen zijn ‘nooit’ alleen. Toch zijn er mensen in onze samenleving alleen, dan zijn het niet alleen de ouderen die eenzaam en alleen zijn. Niets is minder waar, er zijn veel jonge mensen die zich ‘alleen’ voelen. Mensen die we tegen komen, die hun opleiding volgen, hun werk doen, die hun ding doen, ze zien er niet ‘alleen’ uit. Toch zijn er jonge mensen die zich alleen voelen, of niet mee kunnen komen in onze samenleving. Dit is het thema waar het over gaat in het anders vieren. Wij proberen thema’s aan te snijden die gaan over het leven, zo gaan wij dat nu ook doen. Wij hebben het koor pop4you uit Vasse bereid gevonden om deze viering muzikaal te komen omlijsten.

De preek van de leek zal worden verzorgd door Demi Blaauw, zij is de oprichtster van never2bealone. Door haar eigen ervaringen met eenzaamheid is het idee geboren voor een online platform waar jongeren die alleen zijn met elkaar kunnen praten en afspreken. In de week tegen de eenzaamheid 2019 is Never2BeAlone officieel uitgebracht als online platform. Demi zal onze gast zijn en de preek van de leek gaan verzorgen.

Deze viering zal gaan plaats vinden op zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen.

De werkgroep, Ans, Ineke, Jan en Diaken Bert Huitink heten u van harte welkom.

KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN

Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst op een volle dagkapel.

Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook welkom.

 

Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs-smokkeltocht. Zij gaan dit samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor kinderen van het basis onderwijs, groep 6, 7 en 8. De Smokkeltocht zal plaats vinden op vrijdag 28 februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de Havezatestraat 5.

Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020

Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan  van het tienjarig jubileum van onze parochie.

We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren.

Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda:

ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.

Van harte uitgenodigd!

 

Werkgroep Pancratiusdag:

Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

VIERING WERELDGEBEDSDAG 2020

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar op de 1ste  vrijdag van maart Wereldgebedsdag gevierd. In 140 landen zal er die dag op verschillende plaatsen een viering zijn, zo ook in Vriezenveen.

Het thema voor 2020 is: ‘Sta op en ga !’

De liturgie is deze keer samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. Ze nodigen ons uit om samen te delen in hun zorgen en vreugden. Door samen te zingen, te bidden en te luisteren naar hun verhalen voelen we ons met hen verbonden.

U/jij, oud en jong , wordt van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen.

Vrijdag 6 maart 2020

19.30-20.30 uur

Ontmoetingskerk, Schout Doddestraat 1

Vriezenveen

Info: Hennie Wolting

www.wereldgebedsdag.nl

Op zondag 1 maart vieren we parochiezondag. Reserveert U alvast deze datum?

Aansluitend aan de (extra) viering hopen we u allen bij zalencentrum Koebrugge te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie zullen we u bijpraten over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020

Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan € 2000,00 met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere informatie, neem dan contact op met dhr. A. Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.