Na de viering van Pinksteren heeft de trekking plaats gevonden van de verloting van de Paaskaars van het afgelopen jaar.

Door pastor Thöni is als winnend lot nr. 8 getrokken, de eigenaar heeft zich inmiddels gemeld.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

 

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Lezing over Humanitair Oorlogsrecht
Op woensdagavond 22 mei 2024 in het parochiecentrum in Ootmarsum houdt Robert Harperink, in zijn functie als voorlichter bij het Rode Kruis, een lezing over Humanitair Oorlogsrecht. Ondanks het feit dat in oorlogen en militaire conflicten regels vaak worden geschonden, bestaat er zoiets als Humanitair Oorlogsrecht en het Rode Kruis zet zich daarvoor in.
In deze actuele lezing zal Robert Harperink ons inzicht verschaffen in hoe het Humanitair Oorlogsrecht blijft gelden te midden van de chaos van oorlogen en conflicten. En hoe het Rode Kruis zich inzet om de menselijke waardigheid te waarborgen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.
De gratis lezing begint om 19.30 uur en de avond duurt tot ca. 21.00 uur.
Aanmelden wordt in verband met de koffie e.d. op prijs gesteld – secretariaat@lumenchristi.nl – maar is niet verplicht.
Het pastoraal team van parochie Lumen Christi nodigt u van harte uit voor deze thans actuele lezing.

 

Pastorpraat voor Pinksteren

Met Pasen begonnen we in de kerk met het aansteken van de paaskaars. Meestal gaat dat niet ineens. En zeker wanneer buiten de paaskaars wordt ontstoken en de wind krijgt er vat op, is het een moeizaam proces om de paaskaars brandend te houden. Maar toch wanneer het kleine haperende vuurtje brandt en wordt uitgedeeld is binnen een paar minuten de gehele kerk verlicht met allemaal kleine vlammetjes. Dit gebeurde in onze Pancratiusparochie tijdens de paasnacht, maar op talloze plekken over de gehele wereld. Miljoenen en miljoenen kleine vlammetjes die werden gedeeld over de gehele wereld. Het licht van Christus’ verrijzenis. Teer en zwak, maar toch overal aanwezig. Het Paasgeloof moet wortel schieten. Met Pasen was het voor de leerlingen van Jezus ook niet meteen ‘Alleluja de Heer Leeft’. We hebben de Geest van harte nodig om het paasgeloof te kunnen verstaan.

Met Pinksteren vieren we het geboortefeest van de kerk. Want met Pinksteren trekken de leerlingen van Jezus de wijde wereld in. En brengen voor het eerst de verrezen Heer bij alle mensen in herinnering. De beloofde Helper, de heilige Geest werd op die eerste Pinksterdag over de leerlingen en over de aanwezige vrouwen uitgestort.

De Geest maakt nieuw, geeft kracht en maakt wat is verhard weer zacht. In deze tijd van oorlog, terreur en geweld mogen we als gelovigen met meer aandrang bidden om de heilige Geest.

Met ons Doopsel en het Vormsel, hebben ook wij die Geest mogen ontvangen om tenslotte in ons doen en laten vrucht te dragen. Om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap.

Pinksteren is het feest van het optimisme. Het geloof dat niet de dood, de pijn, het kwaad het laatste woord heeft, maar Gods liefde die leven geeft in overvloed.

Hieronder vindt u een mooi en oud lied, een gebed om de heilige Geest. Een gebed om in deze dagen eens wat vaker te bidden of te zingen.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe.

Pastoor Hans Hermens,
mede namens onze pastoraal werkster Christianne Saris.

 

PINKSTERLIED: KOM SCHEPPER GEEST.

 

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,

Houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

Vervul het hart dat U verbeidt

Met hemelse barmhartigheid.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

De grote Trooster in de tijd,

De bron waaruit het leven springt,

Het liefdesvuur dat ons doordringt.

 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zege houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

Wij heffen onze lofzang aan.

 

Verlicht ons duistere verstand,

Geef dat ons hart van liefde brandt,

En dat ons zwakke lichaam leeft

Vanuit de kracht die Gij ons geeft.

 

Verlos ons als de vijand woedt,

Geef ons de vrede weer voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

Geen ongeval ons leven schaadt.

 

Doe ons de Vader en de Zoon

Aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

Wij bidden U gelovig aan.

EEN ARTIKEL VAN DIAKEN BERT HUITINK.

Beste parochianen,

Kort geleden werd ik aangesproken door een parochiaan in het dorp: mooi dat ik je zie, kan ik jezelf vragen hoe het met je gaat. Twee weken geleden was ik in het hart van Fleringen bij een bijeenkomst en zaterdag 20 april was ik bij het open huis van het mooie klooster in Albergen. Zowel in Fleringen alsook in Albergen kwamen vele mensen op mij af om te vragen hoe het met mij gaat.

Mijn laatste artikel is van Januari, toen schreef ik over het revalidatie proces in het Roessingh. Het is tijd om u te informeren hoe het na vier maanden met mij gaat.

In mijn vorige artikel in Januari schreef ik dat ik mag proberen om na de Roessingh periode stabiel te blijven en leren omgaan met mijn lichamelijke beperkingen door de artrose. Omgaan met beperkingen, zo ervaar ik dat de laatste vier maanden, gaat met vallen en opstaan. Zo af en toe ga ik op mijn snufferd doordat ik teveel heb gedaan en er zijn dagen dat het goed gaat. Mijn energie is door de artrose nog steeds beperkt en daar zal geen verandering in komen. Ik mag het doen met kleine stukjes wandelen, rondje fietsen met tussendoor een pauze en 10 minuten in de tuin werken. Mijn dagelijks leven kent zijn beperkingen en daar leer ik langzaam mee omgaan. Zo af en toe hoor ik mensen zeggen: de revalidatie bij het Roessingh heeft niet geholpen want het gaat niet beter met artrose. Roessingh was gericht in het omgaan met beperkingen en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ik ben dankbaar dat ik mocht revalideren in het Roessingh en heeft zekers geholpen.

Wanneer kom je terug in de kerk en wat ga je oppakken?

Helaas moet ik antwoorden dat ik niet terug ga komen. Bij het Roessingh hadden ze mij erop gewezen dat ik de energie moet gebruiken voor mijn dagelijks leven en dat er geen energie overblijft voor mijn pastorale werk. Het pastorale werk, de vele contacten mis ik, dat schreef ik in mijn artikel in Januari. Dat is niet anders geworden. Parochianen ontmoeten is confronterend, het herinnert mij aan het mooie pastorale werk. Het werk, wat mij zo dierbaar was moet ik leren loslaten. Het voelt als een rouwproces. In een rouwproces bepaal jezelf wanneer je het leven weer gaat oppakken. Zelf probeer ik de eerste stappen te zetten en invulling geven aan een ander en nieuw leven.

 

Voorlopig staat mijn naam bij het pastoraal team, ik blijf in de ziektewet, in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe dit zijn vervolg gaat krijgen.

 

Graag wil ik parochianen danken voor de belangstelling en warme betrokkenheid, dit doet mij goed.

 

Het leven gaat door, iedere levensfase mag je nieuwe stappen leren zetten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Administratief Medewerker
centraal secretariaat  van H. Pancratius parochie Tubbergen

12 uur binnen een klein en hecht team

 

De Heilige Pancratius parochie

De Heilige Pancratius parochie bestaat uit negen geloofsgemeenschapen, voornamelijk gelegen binnen de plattelandsgemeente Tubbergen in Noordoost Twente: Albergen,  Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en  Vriezenveen. Het pastoraal team omvat naast de pastoor, een pastoraal werker en diaken.

 

De werkzaamheden

Als administratief medewerker op het centrale secretariaat van de  H. Pancratius parochie heb je een zeer divers takenpakket waardoor het werk zeker niet als eentonig beschouwd kan worden. Jouw verantwoordelijkheden zijn naast administratieve werkzaamheden onder andere:

 • Verwerken van inkomend telefoon- en mailverkeer
 • Agendabeheer van de activiteiten binnen de parochie
 • Onderhouden van interne en externe contacten
 • Coördinatie weekwacht
 • Onderhouden van Website en social media
 • Archiefwerkzaamheden
 • Projectwerkzaamheden

 

 

Vaardigheden

 • MBO werk- en denkniveau
 • Sociale en zelfstandige instelling
 • Goede administratieve en organisatorische vaardigheden
 • Integriteit, flexibele werkhouding die past bij de doelgroep
 • Affiniteit met ICT
 • Kerkelijke affiniteit is een pre

                                                                                                      

Wat bieden wij:

Een afwisselende en uitdagende functie in een leuk klein team samen met:

 • Een salaris conform de financiële regelingen van het aartsbisdom Utrecht
 • Mogelijkheid tot uitbreiding van de uren
 • Reiskostenvergoeding
 • Flexibele werktijden
 • Mogelijkheid tot thuiswerken

 

Sollicitaties:

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je CV met een korte motivatiebrief naar

k.roelofs@hpancratius.nl. Voor meer vragen kun je bellen met Karin Roelofs nummer 06-83897776

Bericht vanuit de vormselwerkgroep

 

In het najaar van 2024 zullen de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten hun H. Vormsel mogen doen. Het pastoresteam is samen met de werkgroep al begonnen met de voorbereidingen hiervoor.

Houdt u de berichtgeving via social media en Op en rond de essen in de gaten voor verdere informatie.

Zit uw kind nu in groep 7 dan zal hij/zij rond Pinksteren verdere informatie ontvangen over het traject richting het H. Vormsel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de H. Pancratius parochie in Tubbergen. Telefonisch: 06-33564002 of per e-mail: info@hpancratius.nl

 

MEI 2024 B-JAAR
datum tijd viering voorganger koor
9-mei hemelvaart
2e weekend 7e zondag van Pasen
parochiezaatje
14-mei 09.00 euch hermens
11-mei 19.00 w en c PW dames
Pinksteren
19-mei 09.00 w en c Thöni clavis
4e weekend feest van de H Drie-eenheid
26-mei 09.00 euch hermens dames

Hoe gaan wij van Pasen naar Pinksteren?

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Na een ruime voorbereidingstijd hebben  we dit grootste feest van het christendom zowel in de kerken als thuis uitgebreid gevierd. Maar is het feest hiermee afgesloten? Nee, kerkelijk gezien niet. Het kerkelijk jaar geeft aan dat we in de Paastijd zitten. Deze Paastijd loopt tot en met Pinksteren en duurt vijftig dagen. De nieuwe Paaskaars staat in deze tijd op een prominente plaats in de kerk. De verrijzenis verhalen worden iedere zondag gelezen.

En zo kunnen we het feest van Pasen meer eigen maken. We vieren immers dat leven en liefde sterker zijn dan de dood ( en alles wat vernietigend is). Dat Jezus opgestaan is uit de dood.  We hebben tijd nodig om dit daadwerkelijk te verinnerlijken en te doorleven.

Bovendien wordt het paasgebeuren gedurende deze tijd in drie keer gevierd. Namelijk niet alleen met  Pasen maar ook met Hemelvaart en Pinksteren. Iedere keer wordt er vanuit een ander perspectief iets opgelicht van wat het betekent dat Jezus leeft.

Hemelvaart zoemt in op de vraag: hoe leeft Hij dan? Jezus leeft bij God, maar blijft in verbondenheid met ons. En met Pinksteren vieren we dat Christus zijn Geest aan de zijn leerlingen, en dus ook aan ons, schenkt.

De paastijd is dus een tijd van troost, hoop en perspectief. We mogen geloven dat we er niet alleen voor staan, maar gedragen worden en dat God ons nabij is. Dat wij mogen groeien in dat vertrouwen en dit mogen uitdragen naar elkaar. Dat wij mogen uitzien naar de Geest die God ons telkens weer wil geven om met elkaar te bouwen aan zijn wereld!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Lourdesviering

De werkgroep Lourdesbedevaarten van onze parochie organiseert in het voorjaar van 2025, volgend jaar dus, weer een bedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor gaan na de zomervakantie van dit jaar weer van start.

Om toch de bijzondere verbinding met Maria te behouden heeft de Lourdesgroep besloten om voor dit jaar een bijzondere Mariaviering te organiseren, waarin tevens al vooruit wordt gekeken naar de bedevaart in 2025.

Deze viering wordt gehouden woensdagavond 29 mei om 19.00 uur in de kerk van Reutum. Pastoraal werker Christianne Saris zal samen met de leden van de werkgroep, Annie Oude Breuil en Christien Deterink,  voorgaan in deze viering.
Het dames-en herenkoor van Reutum verzorgt de zang. Na afloop is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. Het belooft een mooie viering te worden. Van harte welkom!