Zondag 28 januari is er weer een Opa en Oma viering, georganiseerd door de werkgroepen Kinderkerk en Jeugdkerk van de H. Pancratius Parochie. Gezien de grote opkomst van vorig jaar staat deze viering ook dit jaar weer op het programma. De werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk hopen dat veel kinderen in de leeftijd van twee tot en met tien jaar samen met hun ouders, opa’s en oma’s aanwezig zijn. De viering begint om 10:00 in de dagkapel in Geesteren. Pastoraal werker Christianne Saris gaat voor in deze viering.

 

EEN MUZIKAAL HOOGTEPUNT!!!

Vrijdagavond 19 januari was de zesde editie van Samen Top2000 m.m.v. Cantabilé uit Mariaparochie, Cantiamo uit Albergen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen en ‘nJoy uit Reutum/Fleringen en Cantare uit Geesteren.

Helaas kon initiatiefnemer van de Samen Top2000 diaken Bert Huitink, er vanwege gezondheidsredenen niet bij zijn. Esther Hindriksen nam de presentatie voor haar rekening. De parochiële koren brachten elk drie liederen uit de Top 2000 van Radio 2 ten gehore. Elk lied had iets in zich dat mensen raakt en inspireert. Het geheel werd ondersteund met foto’s, citaten en filmpjes op een groot scherm. Als afsluiting werd Heal the world door alle koren samen ten gehore gebracht. De zaal was nagenoeg vol en het publiek heeft genoten van de prachtige muziek. Een top avond met dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt!

Voor een foto-impressie van Paul Berning – KLIK HIER 

 

Lees hieronder de eerste nieuwsbrief van de Kinder- en Jeugdkerk en Rock Solid Junior en Rock Solid:

CST-Nieuwsbrief nr 4 januari 2024 KK JK RSJ RS

EEN MUZIKAAL HOOGTEPUNT – zesde editie op vrijdag 19 januari 2024 –

Kijk en luister hier naar een geluidsfragment op Twente FM

Organisatie en koren zijn alweer enige tijd bezig met de voorbereidingen van de inmiddels zesde editie van Samen Top2000. Elke editie staat garant voor een muzikaal hoogtepunt in onze parochie. Elke editie is een avond waarop aan tijdloze muziek uit de geschiedenis een diepere betekenis wordt gegeven. Door prachtige kooruitvoeringen van onze eigen talentvolle koren, die er gemeenschapszin en verbinding in onze parochie mee aanwakkeren.

De opzet heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Zes parochiële koren brengen elk drie liederen uit de Top 2000 van Radio 2. Elk lied heeft iets in zich dat mensen raakt en inspireert. Het geheel wordt ondersteund met foto’s, citaten en filmpjes op een groot scherm. Met als afsluiting een gezamenlijk slotlied.

Evenals vorig jaar is ook de komende editie van Samen Top2000 in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen.

Cantabilé uit Mariaparochie, Cantiamo uit Albergen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen en ‘nJoy uit Reutum/Fleringen zullen hun opwachting maken en ook Cantare uit Geesteren, dat dit jaar voor de eerste keer meedoet.

Samen Top2000 begint vrijdag 19 januari 2023 om 20:00 uur in ‘t Oale Roadhoes. De deuren openen om 19:30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn. De entree is vrij, er wordt een vrije gift gevraagd.

U bent van harte welkom!

Beste parochianen,

Graag wil ik mijn artikel beginnen om u een goed 2024 toe te wensen in goede gezondheid en veel geluk en liefde.

Aan het begin van dit werkjaar, dat was vorig jaar augustus, heb ik geschreven dat ik ging beginnen aan een revalidatieproces bij de pijnkliniek van het Roessingh in Enschede. Drie maanden mocht ik revalideren bij  de pijnpoli, de ene week was ik de gehele week in het Roessingh, de anderen week thuis. Ik ging daar naartoe met toenemende artrose klachten in mijn gehele lichaam. Vooraf aan de revalidatie wist ik: bij het Roessingh kan ik niet genezen van de artrose. Deze revalidatie was gericht om te leren omgaan met mijn beperkingen en pijnklachten die ik ondervind door de artrose. Revalideren om de regie van mijn leven in handen te blijven houden.

Als ik terugblik dan was het een intense revalidatieperiode. Het leren omgaan met beperkingen betekende anders leren leven en anders leren doen. Dat anders leren leven mocht ik mij eigen maken door mijn beperkte energie anders en beter te leren verdelen over de dag. Het “doen” in een lager tempo verrichten, niet meer alles “moeten” en niet meer moeten presteren. Middels verschillende therapieën heb ik hier hard aan gewerkt. Dat was voor mij en onze thuissituatie confronterend. Uiteindelijk heb ik stap voor stap mijn leven anders leren inrichten. Dit anders leren inrichten van mijn leven blijft een leerproces, je leven anders leren inrichten, anders dan je gewend was, gaat niet van de ene op de andere dag.

In deze revalidatieperiode ben ik mij bewust geworden dat ik niet voldoende energie heb om mijn pastorale werk op te pakken. De beperkte energie mag ik besteden aan mijn dagelijkse leven. Niet over voldoende energie beschikken voor mijn werk was teleurstellend. Binnen het revalidatieproces was daarvoor ruimte en ik kreeg daarin begeleiding hoe ik daar mee om moest gaan. Inmiddels heb ik mijn werk al langere periode naast mij neer moeten leggen. Ik mis mijn werk uiteraard, de vele contacten met mensen, de activiteiten met kinderen, jeugd en jongeren, het samen vieren, het dopen, uitvaarten verzorgen, het begeleidende aspect in mijn werk, Lourdes, Samen Top2000 en nog veel meer. Gelukkig gaat het pastorale werk door, collega’s die het met beperkte tijd proberen voort te zetten, werkgroepen en vrijwilligers die er de schouders onder zetten.

Na mijn revalidatie periode kreeg ik de opdracht om stabiel te blijven, leren omgaan met mijn beperkingen en leren omgaan met de pijn die ik ervaar door de artrose. Mijn leven mag ik anders leren inrichten zoals ze dat mij in drie maanden hebben geleerd.

Het leven gaat door, niet zoals het is geweest!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door, in al onze kerken, in de aula van Albergen en in ’t Hart van Fleringen’ (de voormalige kerk), levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan naar de voedselbank die deze mensen voor korte of langere tijd ondersteunt.  Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

De Parochiële Caritas Instelling bedankt een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het tot stand komen en bezorgen van 200 kerstpakketten, waarmee vele mensen blij mee zijn gemaakt.

De PCI wenst u een Zalig Kerstmis en alle goeds voor het nieuwe jaar.

 

Zondag 17 december 2023 vond de Kerstviering plaats van Kinderkerk in de dagkapel van Geesteren.
Het mooie Kerstverhaal van Dick Bruna werd verteld.  Het kindje Jezus ging rond onder de kinderen om te laten voelen dat Jezus voor iedereen geboren is. Het koortje van Kinderkerk zong samen met de aanwezige kinderen kerstliedjes. Tot slot konden er engeltjes en kerstlichtjes worden gemaakt en daar maakten de kinderen dankbaar gebruik van! Het was een hele gezellige morgen met een goede opkomst.

De volgende viering is op zondag 28 januari 2024 om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Kinder- en Jeugdkerk hebben dan een gezamenlijke “opa- en oma viering”.

De werkgroep Kinderkerk wenst u fijne Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

 

 

Zondag 10 december 2023 –  18.45 IN DE BASILIEK TE TUBBERGEN (inloop vanaf 18.15 uur)

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het zingen van liederen en door het lezen van troostende gedichten. Het koor Muliple Voices uit Tubbergen zal met passende liederen de muziek verzorgen.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor iedereen, die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. Daarbij wordt de naam van het kind/de kinderen ook genoemd.

Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Via de facebookpagina van de parochie – of door deze link te volgen –  is tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen. Is downloaden een probleem, op 10 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 10 december in de basiliek.

Bij vragen kunt u via de mail contact opnemen via y.kroeze@hpancratius.nl.  Of telefonisch 06-33564002 (dinsdag- of woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur)

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

 

In de Advent kijken we uit naar Licht in het donker. Het is een tijd van hoop op een nieuwe toekomst voor alle mensen, klein en groot. Als christenen willen we zelf ook mee bouwen aan die toekomst. Dat doen we in deze tijd met het steunen van het project van Adventsactie dat kinderarbeid tegen gaat.

Project

In DR Congo werken tienduizenden kinderen dagelijks onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders in dit land verdienen structureel te weinig om rond te komen. Daarom gaan kinderen steeds vaker noodgedwongen de Congolese mijnen in. In de beklemmende duisternis zoeken ze naar waardevolle grondstoffen als kobalt en koper. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat wil Adventsactie bereiken?

Adventsactie steunt het project van haar partner Olame in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. Er wordt voor gezorgd dat kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe doen ze dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren ( 14-22 jaar)  die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

Helpt u mee?

Met onze steun kunnen kinderen de donkere mijnen verlaten en leren in verlichte schoollokalen. Wilt u meehelpen dan kunt u een gift overmaken op:

NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

met vermelding van

Adventsproject “Jonge mijnwerkers naar school in Congo”