Vastenactie project 2024: Betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala

In de komende  veertigdagentijd vragen we als H. Pancratius Parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk.

U kunt ook geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag t.n.v. projectnummer: 402437 met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code.

Van harte aanbevolen!

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen,
Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christiane Saris, pastoraal werker.

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds oktober 2021 staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

 

De Heilige Pancratius parochie heeft een informatiefolder uitgegeven bedoeld voor nieuwe parochianen.
Wilt u meer informatie? dan kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat: klik hier
of met de pastores: voor contact gegevens Klik hier

CS-2021-definitieve flyer voor nieuwe parochianenweb

 

 

 

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Diaconale jaarkalender 2023 H Pancratius parochie

Week

1

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 15 tot en met 22 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • Boodschappenmand

6

 • 6 februari: diaconaal beraad Langeveen
 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • 22 februari Aswoensdag, start Vastenactie
 • Boodschappenmand

9

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

11

 • 18 en 19 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 18/19 maart: Themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • Boodschappenmand

13

 • 1 april: Paaspakketten actie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

14

 • 9/10 april: Pasen
 • 12 april: Mariaviering en informatieavond bedevaart H. Pancratius parochie naar Lourdes
  (17 tot 24 september 2023)
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

15

 • 16 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand

16

 • Boodschappenmand

17

 • Boodschappenmand

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag
 • 15 mei: dag van het gezin
 • Boodschappenmand

20

 • 21 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag
 • Boodschappenmand

21

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • Boodschappenmand

23

 • 6 juni diaconaal beraad Vriezenveen
 • Boodschappenmand

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 18 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • Boodschappenmand

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer: 25 en 26 augustus
 • 26 en 27 augustus MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie;
 • Boodschappenmand

35

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 6 september: diaconaal beraad Geesteren
 • 10 september: Nationale Ziekendag
 • Boodschappenmand

37

38

 • 23-24 september: oogstdankdagweekend
 • Boodschappenmand

39

 • Wereldmissiemaand
 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • Boodschappenmand

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • eerste weekend van oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • 8 oktober: Dag van de Gevangene: Lees meer
 • boodschappenmand

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • Boodschappenmand

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 21-22 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • Boodschappenmand

45

 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • 9 november: Diaconaal beraad Vasse
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • Boodschappenmand

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 25/26 november: diaconaal weekend
 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • Boodschappenmand

48

 • 1 / 2 december start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 9/10 december: Themaweekend adventsactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 10 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 18.45 uur
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • 16 december: Bijzondere Kerstviering voor bewoners Aveleijn/Twentsche Zorgcentra/JP van de Bent
  om 18.00 uur (o.v. in de Protestantse kerk te Tubbergen)
 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand

 

MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratius parochie

De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie  vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Een keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële overleg.

Doelstelling:

De werkgroepen proberen door middel van diverse acties  aandacht te vragen voor missie, ontwikkeling en vrede. Zo werken zij aan wereldwijde verbondenheid met mensen die onze steun nodig hebben om een waardig bestaan op te kunnen bouwen.

Activiteiten

In december  wordt er steun gevraagd voor de bisschoppelijke Adventsactie. In het derde weekend van de advent is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het adventsproject.

In de veertigdagentijd wordt aandacht gevraagd voor de Vastenactie.  In elke geloofsgemeenschap wordt hier aandacht aan geschonken. In het vierde weekend van de vasten is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het vastenactieproject. In Vasse, Geesteren, worden door de basisscholen een sponsorloop of een andere activiteit georganiseerd die in het teken staat van het vastenactieproject.

Rond Pinksteren volgt de pinksteractie waarin wordt gecollecteerd voor het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen  en missionair werkers.

Eens per drie jaar vindt er in samenwerking met de MOV-groepen de oud-gereedschap-actie plaats. Oud gereedschap wordt ingezameld en opgehaald door de medewerkers van de stichting ‘Vraag en aanbod’.  Nadat het gereedschap is gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gaat het op transport naar Afrika of Azië om daar hergebruikt te worden.

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.