Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

Zie ook: https://missieinguatemala.wordpress.com/

 

WEEK

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag

20

 • 15 mei: dag van het gezin

21

 • 21 mei: Regio MOV in Langeveen

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen

23

 • 1 tot en met 10 juni: Pinksteractie
 • 5 juni: Overleg Landelijke adviesraad Vastenactie

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 12 juni: Diaconaal beraad Vasse
 • 17 juni: Vaderdag

25

 • 20 juni: Wereld Vluchtelingendag

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering

27

28

29

30

31

32

33

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • 24 en 25 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie

35

 • 1 september: wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 1 september: Pancratiusdag
 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag

36

 • 8 september: Nationale ziekendag

37

 • 18 september: bijeenkomst Landelijke adviesraad Vastenactie
 • 19 september: Diaconaal beraad Vriezenveen
 • 22 september: Vredeszondag met om 14.30 uur vredesbijeenkomst Kroezeboom te Fleringen. Tevens start vredesweek

38

 • 22 tot en met 29 september: vredesweek
 • 19 september: bijeenkomst Landelijke Adviesraad Vastenactie
 • 28-29 september: oogstdankdagweekend

39

 • 27 september: 19.30 uur Diaconaal beraad Tubbergen
 • 1 oktober: dag van de ouderen

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus
 • 5-6 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen

41

 • Wereldmissiemaand
 • 9 oktober: MOV Fleringen
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • 12 oktober: uitreiking diaconale Ariënsprijs

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: dag tegen armoede en uitsluiting
 • 18 oktober: internationale dag tegen de mensenhandel
 • 20 oktober: Missiezondag

43

 • Wereldmissiemaand

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 2 november: Allerzielen

45

 • 6 november: bezinningsdag Meulenbelt Almelo
 • 10 november: dag van de mantelzorg
 • 10 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag

46

 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • 16 november: weekend van de diaconie
 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 17 november: weekend van de diaconie

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 20 november: diaconaal beraad Tubbergen

48

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 30 november- 1 december: start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 8 december: wereld lichtjesdag
 • Kerstpakkettenactie

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 14 en 15 december: themavieringen in het kader van de Bisschoppelijke Adventsactie

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

52

 • 26 december: einde Bisschoppelijke Adventsactie

De H. Pancratius parochie heeft de stichting Matamba meerdere jaren ondersteund. 

Over de Stichting Matamba

In het voorjaar van 2001 maakte Jan Grotenhuis tijdens een vakantie in Australië bij toeval kennis met father Winfried Ngonyani, een priester uit Tanzania. Met deze ontmoeting begon een boeiende en tevens uitdagende periode in zijn leven. Hij noemde het ‘zijn laatste roeping’. Deze hield in: hulpverlenen aan straatarme mensen in Tanzania! Het begon in 2002 met inzamelen van geld voor de aanschaf van een tractor t.b.v. het dorp Mpanga waar father Winfried pastoor was. Hiermee kwam, tenminste in die streek, een eind aan de jaarlijks terugkerende hongersnood. Er kon nu ter plekke genoeg grond worden bewerkt en dus voldoende voedsel worden geproduceerd, met name rijst.

Klik hier voor meer achtergrond informatie van de st. Matamba