De Heilige Pancratius parochie heeft een informatiefolder uitgegeven bedoeld voor nieuwe parochianen.

CS-2021-flyer voor nieuwe parochianen

 

 

 

 

De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155.

Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen, onder vermelding van ‘coronahulp’.

In deze onzekere tijden, waarin we afstand moeten houden van elkaar, het coronavirus de samenleving stillegt en het onzeker is hoe en wanneer deze weer opgestart wordt, worden mensen hard geraakt door omzet- of inkomstenverlies ten gevolge van de coronamaatregelen. PCI H. Pancratius wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken hierdoor. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Vaak gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen. Zo heeft de PCI samen de diaconie van de Protestantse kerk via de Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen in de Paastijd boodschappentegoedbonnen laten bezorgen bij personen en huishoudens die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen voor hulp. Schaamte speelt soms een rol; men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Laat dat u er niet van weerhouden ons te benaderen. De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155.

Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen, onder vermelding van ‘coronahulp’.

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Diaconale jaarkalender 2021 H Pancratius parochie Tubbergen

Week

1

 • 1 januari: wereld vrede dag

2

3

4

 • 17 tot en met 24 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen

5

6

 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel

7

 • 11 februari: Wereldziekendag

8

 • 17 februari: Start Vastenactie
 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid

9

 • Vastenactie

10

 • Vastenactie, themaweekend in alle kerken

11

 • Vastenactie
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme

12

 • Vastenactie
 • 27 maart: Paasactie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen

13

 • Vastenactie

14

15

16

 • 19 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

17

 • 1 mei: dag van de arbeid

18

 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • 9 mei: Moederdag

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 15 mei: dag van het gezin

20

 • Pinksteractie / week Nederlandse missionarissen
 • 15 mei tot en met 24 mei, Pinksteren

21

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • 3 juni diaconaal beraad Geesteren

23

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid

24

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • 20 juni: Vaderdag

25

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer; 27 en 28 augustus
 • 28 en 29 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie; aandacht voor medische zorg

35

 • 1september: wereld gebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 5 september: Pancratiusdag

36

 • 12 september: Nationale Ziekendag

37

 • 13 september: diaconaal beraad Vriezenveen

38

 • 18 tot en met 26 september: vredesweek
 • 25-26 september: oogstdankdagweekend

39

 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 2-3 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen

40

 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf

41

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: wereldvoedseldag
 • 17 oktober: dag tegen armoede en uitsluiting

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16-17 oktober: Missieweekend

43

 • Wereldmissiemaand
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • 6-7 november: onder voorbehoud: diaconaal weekend
 • 7 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag

45

 • 9 november: Diaconaal beraad Reutum
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 20 november: dag voor de rechten van het kind

47

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 27-28 november start Bisschoppelijke Adventsactie

48

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: pakjesavond

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligers dag
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 12 december: wereldlichtjesdag, bijeenkomst
 • Kerstpakkettenactie

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie, themaweekend.
 • Kerstpakkettenactie

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

52

 

 

 

 

De H. Pancratius parochie heeft de stichting Matamba meerdere jaren ondersteund. 

Over de Stichting Matamba

In het voorjaar van 2001 maakte Jan Grotenhuis tijdens een vakantie in Australië bij toeval kennis met father Winfried Ngonyani, een priester uit Tanzania. Met deze ontmoeting begon een boeiende en tevens uitdagende periode in zijn leven. Hij noemde het ‘zijn laatste roeping’. Deze hield in: hulpverlenen aan straatarme mensen in Tanzania! Het begon in 2002 met inzamelen van geld voor de aanschaf van een tractor t.b.v. het dorp Mpanga waar father Winfried pastoor was. Hiermee kwam, tenminste in die streek, een eind aan de jaarlijks terugkerende hongersnood. Er kon nu ter plekke genoeg grond worden bewerkt en dus voldoende voedsel worden geproduceerd, met name rijst.

Klik hier voor meer achtergrond informatie van de st. Matamba