Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christiane Saris, pastoraal werker.

Beste parochianen,

Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022  twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen.

Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen.

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

 

De Heilige Pancratius parochie heeft een informatiefolder uitgegeven bedoeld voor nieuwe parochianen.

CS-2021-definitieve flyer voor nieuwe parochianenweb

 

 

 

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Diaconale jaarkalender 2023 H Pancratius parochie

Week

1

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 15 tot en met 22 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • Boodschappenmand

6

 • 6 februari: diaconaal beraad Langeveen
 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • 22 februari Aswoensdag, start Vastenactie
 • Boodschappenmand

9

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

11

 • 18 en 19 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 18/19 maart: Themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • Boodschappenmand

13

 • 1 april: Paaspakketten actie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

14

 • 9/10 april: Pasen
 • 12 april: Mariaviering en informatieavond bedevaart H. Pancratius parochie naar Lourdes
  (17 tot 24 september 2023)
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

15

 • 16 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand

16

 • Boodschappenmand

17

 • Boodschappenmand

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag
 • 15 mei: dag van het gezin
 • Boodschappenmand

20

 • 21 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag
 • Boodschappenmand

21

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • Boodschappenmand

23

 • 6 juni diaconaal beraad Vriezenveen
 • Boodschappenmand

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 18 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • Boodschappenmand

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer: 25 en 26 augustus
 • 26 en 27 augustus MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie;
 • Boodschappenmand

35

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 6 september: diaconaal beraad Geesteren
 • 10 september: Nationale Ziekendag
 • Boodschappenmand

37

38

 • 23-24 september: oogstdankdagweekend
 • Boodschappenmand

39

 • Wereldmissiemaand
 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • Boodschappenmand

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • eerste weekend van oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • 8 oktober: Dag van de Gevangene: Lees meer
 • boodschappenmand

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • Boodschappenmand

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 21-22 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • Boodschappenmand

45

 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • 9 november: Diaconaal beraad Vasse
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • Boodschappenmand

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 25/26 november: diaconaal weekend
 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • Boodschappenmand

48

 • 1 / 2 december start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 9/10 december: Themaweekend adventsactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 10 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 18.45 uur
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • 16 december: Bijzondere Kerstviering voor bewoners Aveleijn/Twentsche Zorgcentra/JP van de Bent
  om 18.00 uur (o.v. in de Protestantse kerk te Tubbergen)
 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand

 

MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratius parochie

De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie  vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Een keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële overleg.

Doelstelling:

De werkgroepen proberen door middel van diverse acties  aandacht te vragen voor missie, ontwikkeling en vrede. Zo werken zij aan wereldwijde verbondenheid met mensen die onze steun nodig hebben om een waardig bestaan op te kunnen bouwen.

Activiteiten

In december  wordt er steun gevraagd voor de bisschoppelijke Adventsactie. In het derde weekend van de advent is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het adventsproject.

In de veertigdagentijd wordt aandacht gevraagd voor de Vastenactie.  In elke geloofsgemeenschap wordt hier aandacht aan geschonken. In het vierde weekend van de vasten is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het vastenactieproject. In Vasse, Geesteren, worden door de basisscholen een sponsorloop of een andere activiteit georganiseerd die in het teken staat van het vastenactieproject.

Rond Pinksteren volgt de pinksteractie waarin wordt gecollecteerd voor het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen  en missionair werkers.

Eens per drie jaar vindt er in samenwerking met de MOV-groepen de oud-gereedschap-actie plaats. Oud gereedschap wordt ingezameld en opgehaald door de medewerkers van de stichting ‘Vraag en aanbod’.  Nadat het gereedschap is gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gaat het op transport naar Afrika of Azië om daar hergebruikt te worden.

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.

“Er willen zijn voor u”


Diaconie staat binnen de kerk voor de ‘zorg voor elkaar’. Heel concreet krijgt dit handen en voeten in de vorm van de parochiële caritasinstelling, de PCI H. Pancratius. De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Caritas betekent immers naastenliefde.


Er zijn mensen in onze parochie die het financieel zwaar hebben, misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar, dat het u slapeloze nachten bezorgt. Als er een niet verwachte onkostenpost bijkomt, dan weet u het echt niet meer. Herkent u zichzelf hierin? Dan willen we er zijn voor u.


Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Vaak gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.


Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen voor hulp. Schaamte speelt soms een rol; men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Laat dat u er niet van weerhouden ons te benaderen; de PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld.


Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kan dat op verschillende manieren.
U kunt contact opnemen met een van onze pastores of pastoraal medewerkers, of u kunt via een telefoontje of e-mail vragen om een huisbezoek van hen.
Daarnaast kunt ook contact opnemen met de drie bestuursleden van de PCI via pci@hpancratius.nl of via de weekwacht van de H. Pancratius parochie:  06-20430155


Het bestuur van de PCI bestaat uit:

Anneloes Lummen-Kamst – Voorzitter
Ellen Veenhuis-Sonder – Secretaris
Edwin Plegt – Penningmeester


Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen dan kan dat op:
Bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51
ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen


Hoe u de pastores en de secretariaten kunt bereiken, staat in de diverse informatiebladen evenals op de website www.hpancratius.nl en in elke uitgave van het parochiemagazine Kompas. U kunt ook de PCI rechtstreeks benaderen via mail: pci@hpancratius.nl of via de weekwacht van de H. Pancratius parochie:  06-20430155


Kent u iemand in uw omgeving, van wie u weet: hier is opvang en hulp nodig? Dan kunt u dit vertrouwelijk aan ons melden.