Wol voor Afrika en Roemenië

In onze parochie breien een aantal dames voor Afrika en Roemenië.

Zij kunnen wol of katoen goed gebruiken.
Daar worden mutsjes, dekentjes en truitjes van gemaakt.

Mocht u nog wol of katoen over hebben, waar u niets meer mee doet, dan kunnen zij het goed gebruiken.
U kunt het brengen naar het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingstijden:
Dinsdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon: 06-33564002

Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris 

Vastenactie project 2024: Betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala

In de komende  veertigdagentijd vragen we als H. Pancratius Parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk.

U kunt ook geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag t.n.v. projectnummer: 402437 met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code.

Van harte aanbevolen!

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds oktober 2021 staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

 

De Heilige Pancratius parochie heeft een informatiefolder uitgegeven bedoeld voor nieuwe parochianen.
Wilt u meer informatie? dan kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat: klik hier
of met de pastores: voor contact gegevens Klik hier

CS-2021-definitieve flyer voor nieuwe parochianenweb

 

 

 

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Diaconale jaarkalender 2024 H Pancratius parochie

Week

1

 

 • Boodschappenmand

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 21 tot en met 28 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • Boodschappenmand

6

 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • 13 februari: diaconaal beraad Vasse
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 14 februari Aswoensdag, start Vastenactie
 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • Boodschappenmand

9

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • 9 en 10 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Boodschappenmand

 

 

11

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • 23 maart: Paaspakketten actie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Boodschappenmand

13

 • Vastenactie
 • 31 maart/1 april: Pasen
 • Boodschappenmand

14

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

 

15

 • 7 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand
 • Pasen

16

 • Boodschappenmand

17

 • Boodschappenmand

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 12 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag
 • 14 mei: Moederdag
 • 15 mei: dag van het gezin
 • Pinksteractie Week Nederlandse Missionarissen: 11 mei tot en met 19 mei,
 • 19/20 mei Pinksteren
 • Boodschappenmand

 

20

 • Boodschappenmand

21

 • Boodschappenmand

22

 • 1 juni: Dag van het Kind
 • Boodschappenmand

23

 • 6 juni diaconaal beraad Langeveen
 • Boodschappenmand

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 18 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • Boodschappenmand

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

 

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer; 25 en 26 augustus
 • 24/25 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie
 • Boodschappenmand

35

 • 1 september: Pancratiusdag Kroezeboom Fleringen
 • 1 september: wereld gebedsdag voor de zorg van de schepping
 • Boodschappenmand

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 8 september: Nationale Ziekendag
 • 9 september: diaconaal beraad Geesteren
 • Boodschappenmand

37

 • 14 tot en met 22 september: Vredesweek
 • Boodschappenmand

38

 • Boodschappenmand

39

 • 28/29 september: oogstdankdagweekend

40

 • Wereldmissiemaand
 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • Boodschappenmand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • Eerste weekend van oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • boodschappenmand

 

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • Boodschappenmand

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 19-21 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

 • Wereldmissiemaand
 • Boodschappenmand
 • 26 en 27 oktober: diaconaal weekend

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • Boodschappenmand

 

45

 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 13 november: Diaconaal beraad Geesteren
 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • Boodschappenmand

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • Boodschappenmand

48

 • 30 november t/m 22 december start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 8 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 18.45 uur
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 14/15 december: Themaweekend adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie,
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand

MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratius parochie

De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie  vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Een keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële overleg.

Doelstelling:

De werkgroepen proberen door middel van diverse acties  aandacht te vragen voor missie, ontwikkeling en vrede. Zo werken zij aan wereldwijde verbondenheid met mensen die onze steun nodig hebben om een waardig bestaan op te kunnen bouwen.

Activiteiten

In december  wordt er steun gevraagd voor de bisschoppelijke Adventsactie. In het derde weekend van de advent is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het adventsproject.

In de veertigdagentijd wordt aandacht gevraagd voor de Vastenactie.  In elke geloofsgemeenschap wordt hier aandacht aan geschonken. In het vierde weekend van de vasten is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het vastenactieproject. In Vasse, Geesteren, worden door de basisscholen een sponsorloop of een andere activiteit georganiseerd die in het teken staat van het vastenactieproject.

Rond Pinksteren volgt de pinksteractie waarin wordt gecollecteerd voor het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen  en missionair werkers.

Eens per drie jaar vindt er in samenwerking met de MOV-groepen de oud-gereedschap-actie plaats. Oud gereedschap wordt ingezameld en opgehaald door de medewerkers van de stichting ‘Vraag en aanbod’.  Nadat het gereedschap is gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gaat het op transport naar Afrika of Azië om daar hergebruikt te worden.

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.