Beste parochianen,

Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022  twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen.

Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen.

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

 

De Heilige Pancratius parochie heeft een informatiefolder uitgegeven bedoeld voor nieuwe parochianen.

CS-2021-definitieve flyer voor nieuwe parochianenweb

 

 

 

De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155.

Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen.

In deze onzekere tijden worden mensen hard geraakt door omzet- of inkomstenverlies ten gevolge van de coronamaatregelen. PCI H. Pancratius wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken hierdoor. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Vaak gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.

Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen voor hulp. Schaamte speelt soms een rol; men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Laat dat u er niet van weerhouden ons te benaderen. De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155.

Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen.

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Diaconale jaarkalender 2023 H Pancratius parochie

Week

1

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 15 tot en met 22 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • Boodschappenmand

6

 • 6 februari: diaconaal beraad Langeveen
 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • 22 februari Aswoensdag, start Vastenactie
 • Boodschappenmand

9

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

11

 • 18 en 19 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 18/19 maart: Themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • Boodschappenmand

13

 • 1 april: Paaspakketten actie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

14

 • 9/10 april: Pasen
 • 12 april: Mariaviering en informatieavond bedevaart H. Pancratius parochie naar Lourdes
  (17 tot 24 september 2023)
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

15

 • 16 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand

16

 • Boodschappenmand

17

 • Boodschappenmand

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag
 • 15 mei: dag van het gezin
 • Boodschappenmand

20

 • 21 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag
 • Boodschappenmand

21

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • Boodschappenmand

23

 • 6 juni diaconaal beraad Vriezenveen
 • Boodschappenmand

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 18 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • Boodschappenmand

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer: 25 en 26 augustus
 • MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie;
 • Boodschappenmand

35

 • ?? september: Pancratiusdag Kroezeboom Fleringen
 • 1 september: wereld gebedsdag voor de zorg van de schepping
 • Boodschappenmand

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 6 september: diaconaal beraad Geesteren
 • 10 september: Nationale Ziekendag
 • Boodschappenmand

37

38

 • 23-24 september: oogstdankdagweekend
 • Boodschappenmand

39

 • Wereldmissiemaand
 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • Boodschappenmand

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • eerste weekend van oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • boodschappenmand

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • Boodschappenmand

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 21-22 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • 4/5 november: diaconaal weekend
 • Boodschappenmand

45

 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • 9 november: Diaconaal beraad Vasse
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • Boodschappenmand

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • Boodschappenmand

48

 • 1 / 2 december start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 9/10 december: Themaweekend adventsactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 10 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 18.45 uur
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand

 

De H. Pancratius parochie heeft de stichting Matamba meerdere jaren ondersteund. 

Over de Stichting Matamba

In het voorjaar van 2001 maakte Jan Grotenhuis tijdens een vakantie in Australië bij toeval kennis met father Winfried Ngonyani, een priester uit Tanzania. Met deze ontmoeting begon een boeiende en tevens uitdagende periode in zijn leven. Hij noemde het ‘zijn laatste roeping’. Deze hield in: hulpverlenen aan straatarme mensen in Tanzania! Het begon in 2002 met inzamelen van geld voor de aanschaf van een tractor t.b.v. het dorp Mpanga waar father Winfried pastoor was. Hiermee kwam, tenminste in die streek, een eind aan de jaarlijks terugkerende hongersnood. Er kon nu ter plekke genoeg grond worden bewerkt en dus voldoende voedsel worden geproduceerd, met name rijst.

Klik hier voor meer achtergrond informatie van de st. Matamba