Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we als parochie in oktober 2021 in het kader van Wereldarmoededag, gestart met het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor mensen die in armoede leven. Hiervoor staat er een krat of een mand in alle kerken én in de aula te Albergen.

Deze inzameling geldt NIET alleen voor Kerstmis of Pasen zoals sommigen denken maar er wordt het gehele jaar door ingezameld omdat we nu eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de maand voldoende financiën heeft om boodschappen te kopen.
De ingezamelde levensmiddelen gaan vanuit de gemeente Tubbergen naar de voedselbank Tubbergen en vanuit Vriezenveen gaan ze naar de Interkerkelijke voedselbank ‘Manna’. Inmiddels heeft de voedselbank voor de tweede keer levensmiddelen opgehaald. Ook deze keer mocht men rekenen op een volle auto.  Dank daarvoor.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, thee, blikgroente, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen  o.v.v. boodschappenmand of via de QR code die bij de mand/krat lig.

Door permanent in te zamelen dragen we als parochie bij aan de bijzondere werken van barmhartigheid.

Hartelijke groet,
Jacqueline Meupelenberg,
pastoraal werker.
Tel.: 06-20486904
j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

 

 

 

De Heilige Pancratius parochie heeft een informatiefolder uitgegeven bedoeld voor nieuwe parochianen.

CS-2021-definitieve flyer voor nieuwe parochianenweb

 

 

 

De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155.

Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen, onder vermelding van ‘coronahulp’.

In deze onzekere tijden, waarin we afstand moeten houden van elkaar, het coronavirus de samenleving stillegt en het onzeker is hoe en wanneer deze weer opgestart wordt, worden mensen hard geraakt door omzet- of inkomstenverlies ten gevolge van de coronamaatregelen. PCI H. Pancratius wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken hierdoor. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Vaak gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen. Zo heeft de PCI samen de diaconie van de Protestantse kerk via de Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen in de Paastijd boodschappentegoedbonnen laten bezorgen bij personen en huishoudens die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het bestuur van de PCI is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen voor hulp. Schaamte speelt soms een rol; men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Laat dat u er niet van weerhouden ons te benaderen. De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155.

Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius Tubbergen, onder vermelding van ‘coronahulp’.

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg

Diaconale jaarkalender 2022 H Pancratius parochie 

Week

1

 • 1 januari: wereld vrede dag
 • Boodschappenmand

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 16 tot en met 23 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • 1 februari: diaconaal beraad
 • Boodschappenmand

6

 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • Boodschappenmand

9

 • 2 maart Aswoensdag, start Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

11

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 21maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • 26 en 27 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Boodschappenmand

13

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

14

 • 9 april: Paasactie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

 

15

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand
 • Pasen

16

 • 24 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand

17

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • Boodschappenmand

18

 • Jongerenbedevaart Rock Solid naar Lourdes
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • 8 mei: Moederdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging

12 mei: bijeenkomst diaconaal Platform Twenterand

 • 15 mei: dag van het gezin
 • Boodschappenmand

20

 • Boodschappenmand

21

 • Boodschappenmand
 • 29 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • 1 juni diaconaal beraad Vasse
 • Pinksteractie Week Nederlandse Missionarissen: 28 mei tot en met 5 juni,
 • 5 juni Pinksteren
 • Boodschappenmand

23

 • 8 juni: Landelijke Adviesraad Vastenactie
 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • Boodschappenmand

24

 • 19 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

26

 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer; 27 en 28 augustus
 • 27 en 28 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie; aandacht voor medische zorg
 • Boodschappenmand

35

 • 1 september: wereld gebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 1 september: diaconaal platform Twenterand
 • Boodschappenmand

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 11 september: Nationale Ziekendag
 • Boodschappenmand

37

 • 12 september: diaconaal beraad Fleringen
 • 18 september: Pancratiusdag Kroezeboom Fleringen
 • Boodschappenmand

38

 • 18 tot en met 25 september: vredesweek
 • 19 tot en met 26 september: Twentse bedevaart naar Lourdes (onder voorbehoud)
 • 24-25 september: oogstdankdagweekend
 • Boodschappenmand

39

 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 1-2 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • Boodschappenmand

40

 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • boodschappenmand

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • 16 oktober: Wereld voedseldag
 • Boodschappenmand

42

 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • Wereldmissiemaand
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 22 oktober: Uitreiking diaconale Ariënsprijs in Deventer
 • 22-23 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

 • Wereldmissiemaand
 • Boodschappenmand

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • 5-6 november: diaconaal weekend
 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • Boodschappenmand

45

 • 8 november: Diaconaal beraad Maria Parochie + PCI
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • Boodschappenmand

47

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 26-27 november start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

48

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligers dag
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 11 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 19.00 uur
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie, themaweekend.
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand

De H. Pancratius parochie heeft de stichting Matamba meerdere jaren ondersteund. 

Over de Stichting Matamba

In het voorjaar van 2001 maakte Jan Grotenhuis tijdens een vakantie in Australië bij toeval kennis met father Winfried Ngonyani, een priester uit Tanzania. Met deze ontmoeting begon een boeiende en tevens uitdagende periode in zijn leven. Hij noemde het ‘zijn laatste roeping’. Deze hield in: hulpverlenen aan straatarme mensen in Tanzania! Het begon in 2002 met inzamelen van geld voor de aanschaf van een tractor t.b.v. het dorp Mpanga waar father Winfried pastoor was. Hiermee kwam, tenminste in die streek, een eind aan de jaarlijks terugkerende hongersnood. Er kon nu ter plekke genoeg grond worden bewerkt en dus voldoende voedsel worden geproduceerd, met name rijst.

Klik hier voor meer achtergrond informatie van de st. Matamba