Landarbeidersbeweging MTC werkt in lokale, regionale, nationale en internationale netwerken. Eén daarvan is het network voor sociale bescherming en solidaire economie Latijns-Amerika, gesteund door WSM België. Deze bestaat uit organisaties uit verschillende landen in Latijns-Amerika die werken aan sociale bescherming en solidaire economie. Ze kwamen bijeen in Guatemala om ervaringen te delen en gezamenlijke actiepunten te maken.

Revolutiemars

Op dag één van het bezoek namen de organisaties deel aan de Revolutiemars. Deze mars wordt jaarlijks op 20 oktober georganiseerd ter herdenking van de revolutie van 1944. Als resultaat van de revolutie voerden twee democratisch gekozen regeringen verschillende sociale hervormingen door. Tijdens deze mars manifesteren vele mensen hun eisen voor verbeteringen in het land, zoals vakbondsvrijheid, betere arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Sociale en solidaire economie

De tweede dag werd een bezoek  gebracht aan San Marcos. Het netwerk kreeg verschillende ervaringen van MTC te zien en te horen in het bevorderen van een sociale en solidaire economie. Eén groep ging naar de regio hoogvlakte en een andere groep naar de kustregio. Zelf ging ik mee met de groep die naar de kustregio ging. Daar bezochten we een groep arbeiders die met juridische steun van MTC een stuk land hebben gewonnen. De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties deelden hun ervaringen en gaven de arbeiders mee dat ze de slag hebben gewonnen, maar nog niet de oorlog en dat ze zich vooral moeten organiseren om een nieuw bestaan op te bouwen met het verworven stukje land. Vervolgens gingen we naar het regionale kantoor waar verschillende leden van MTC hun ervaringen deelden met sociale en solidaire economie. Ten slotte werd er een bezoek gebracht aan de woningcoöperatie in San Antonio, die huizen wil bouwen met lokale materialen.

Handen in één voor sociale bescherming

In de daarop volgende dagen werden er meer ervaringen uitgedeeld tussen de organisaties op het gebied van sociale en solidaire economie ook werden er gezamenlijke actieplannen gemaakt. Door samen te werken dit netwerk is het makkelijker om politieke veranderingen voor elkaar te krijgen. Zo nam de Internationale Organisatie voor de Arbeid dit jaar de overeenkomst 190 aan, tegen geweld op het werk. De uitdaging is nu, dat landen als Guatemala deze overeenkomst ook ondertekenen.

WEEK

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag

20

 • 15 mei: dag van het gezin

21

 • 21 mei: Regio MOV in Langeveen

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen

23

 • 1 tot en met 10 juni: Pinksteractie
 • 5 juni: Overleg Landelijke adviesraad Vastenactie

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 12 juni: Diaconaal beraad Vasse
 • 17 juni: Vaderdag

25

 • 20 juni: Wereld Vluchtelingendag

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering

27

28

29

30

31

32

33

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • 24 en 25 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie

35

 • 1 september: wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 1 september: Pancratiusdag
 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag

36

 • 8 september: Nationale ziekendag

37

 • 18 september: bijeenkomst Landelijke adviesraad Vastenactie
 • 19 september: Diaconaal beraad Vriezenveen
 • 22 september: Vredeszondag met om 14.30 uur vredesbijeenkomst Kroezeboom te Fleringen. Tevens start vredesweek

38

 • 22 tot en met 29 september: vredesweek
 • 19 september: bijeenkomst Landelijke Adviesraad Vastenactie
 • 28-29 september: oogstdankdagweekend

39

 • 27 september: 19.30 uur Diaconaal beraad Tubbergen
 • 1 oktober: dag van de ouderen

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus
 • 5-6 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen

41

 • Wereldmissiemaand
 • 9 oktober: MOV Fleringen
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • 12 oktober: uitreiking diaconale Ariënsprijs

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: dag tegen armoede en uitsluiting
 • 18 oktober: internationale dag tegen de mensenhandel
 • 20 oktober: Missiezondag

43

 • Wereldmissiemaand

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 2 november: Allerzielen

45

 • 6 november: bezinningsdag Meulenbelt Almelo
 • 10 november: dag van de mantelzorg
 • 10 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag

46

 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • 16 november: weekend van de diaconie
 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 17 november: weekend van de diaconie

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 20 november: diaconaal beraad Tubbergen

48

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 30 november- 1 december: start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 8 december: wereld lichtjesdag
 • Kerstpakkettenactie

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 14 en 15 december: themavieringen in het kader van de Bisschoppelijke Adventsactie

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

52

 • 26 december: einde Bisschoppelijke Adventsactie

De H. Pancratius parochie heeft de stichting Matamba meerdere jaren ondersteund. 

Over de Stichting Matamba

In het voorjaar van 2001 maakte Jan Grotenhuis tijdens een vakantie in Australië bij toeval kennis met father Winfried Ngonyani, een priester uit Tanzania. Met deze ontmoeting begon een boeiende en tevens uitdagende periode in zijn leven. Hij noemde het ‘zijn laatste roeping’. Deze hield in: hulpverlenen aan straatarme mensen in Tanzania! Het begon in 2002 met inzamelen van geld voor de aanschaf van een tractor t.b.v. het dorp Mpanga waar father Winfried pastoor was. Hiermee kwam, tenminste in die streek, een eind aan de jaarlijks terugkerende hongersnood. Er kon nu ter plekke genoeg grond worden bewerkt en dus voldoende voedsel worden geproduceerd, met name rijst.

Klik hier voor meer achtergrond informatie van de st. Matamba