Aanmelden weekendvieringen

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen teruggebracht wordt tot dertig personen.

Online reserveren

Voor het weekend van 24 en 25 oktober kan, online gereserveerd worden via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl via de knop “Meevieren”. (In de loop van de week is de link werkzaam, houdt u hiervoor de website in de gaten). U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” u de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U noteert vervolgens uw naam, achternaam en telefoonnummer en emailadres in de daarvoor bestemde vakjes. U kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten. U kruist het vakje aan dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens.

Dan klikt u op de knop “versturen”

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie (binnenkort) en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Jaargang 57 nr. 42 en 43                                                                       17 t/m 30 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Steun zoeken bij Maria

Het is een vreemde tijd en waarin we leven. Het coronavirus slaat weer toe, en daardoor worden er drastische maatregelen genomen. Voor de samenleving, maar ook voor de vieringen in kerken.  We mogen slechts dertig mensen per kerkviering toelaten en dat geeft heel veel beperkingen. En dat terwijl we net weer een beetje aan het opbouwen waren. Het leven dreigt in de verdrukking te komen en wordt er niet leuker op. Waar kunnen wij God vinden, waar vinden wij zijn kracht?

In deze oktobermaand denken we dan toch al gauw aan Maria. Zij had in haar tijd, ook met de nodige moeilijke omstandigheden te maken. Als moeder van Jezus, met de eigen weg die Hij ging, zijn onrechtvaardige dood, en de tijd daarna. En toch bleef ze staande en ging er kracht van haar uit. Wat was haar geheim? Haar geloof. Haar vertrouwen dat God naar ons omziet en ons zal leiden naar een nieuwe toekomst. Niet alleen toen, maar ook nu. In haar Magnificat zegt zij: ” Barmhartig is God van geslacht op geslacht”.

Wat is daarvoor nodig? Dat wij met Hem verbonden blijven. Met zijn goede Geest. Die in ieder van ons werkzaam kan zijn. Die ons kracht kan geven. Om met de ogen van God te kijken naar de wereld en naar elkaar. Met mededogen en compassie, betrokkenheid en aandacht. Dat wij zo, met elkaar, de weg weer mogen vinden.

Laten we niet schromen om ook Maria daarbij te betrekken, door tot haar te bidden en bij naar te leggen wat ons bezighoudt. Dat zij ons steun en kracht mag geven en zij voor ons een Moeder van Altijddurende Bijstand mag zijn. Maria bid voor ons!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Wat God toekomt                                            29e zondag door het jaar

 1. 18 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering (Wereldmissiedag)

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Heb totaal lief                                                    30e zondag door het jaar

 1. 25 okt. 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Deze MISINTENTIES ZIJN PER ABUIS NIET VERMELD IN HET VORIGE INFOBLAD, MAAR ER IS WEL VOOR GEBEDEN TIJDENS DE VIERINGEN

ZATERDAG 3 OKTOBER

Zr. Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok

Joop Plegt, Gerard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Regina Oude Hendriksman, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof

ZATERDAG 10 OKTOBER

Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman

jaargedachtenissen en misintenties ZONDAG 18 OKTOBER

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zr. Philomeen,Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Regina Oude Hendriksman, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Bennie Steggink, Johan Koopman, Wil Heidkamp-Vermeulen, Herman Oude Elberink, Gerhardus Waaijer

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONDAG 25 oktober

Jaargedachtenis: Gerhard Geerink, Sien Derkink

Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Regina Oude Hendriksman, Wil Heidkamp-Vermeulen.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 18 oktober 9.00 uur

Lector: J. Lesscher
Communieuitr.: J. Lesscher

Coronacoördinator: Y. Lohuis, E. Wuite, J. Grootelaar

 

Zondag 25 oktober 09.00 uur
Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Pouwels, M. Pegge

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

3/10                          € 54.10                    € 52.60 (onderhoud kerkhof)

10/10                       € 30.55                    € 26.45 (verlichting en kaarsen)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is vrijdag 16 oktober a.s. gesloten!

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Informatie van de Verontruste parochianen

We willen jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen kerksluiting van Langeveen en de situatie rondom het oormerken van de bezittingen van onze kerk.

 

Stil protest

We waren blij verrast door de grote opkomst tijdens het stil protest vorige week maandag, voorafgaand aan de informatieavond. Het heeft ons overtuigd dat we op de juiste weg zitten en niet moeten opgeven m.b.t. oormerken en de onterechte sluiting van onze kerk. Iedereen die er was willen we hartelijk danken. Ook iedereen die had willen komen maar door de corona perikelen werd tegengehouden; hartelijk dank!

 

Informatieavond

Tijdens de informatieavond m.b.t. de kerksluiting van Langeveen zijn de vragen die de parochianen hadden niet of nauwelijks beantwoord. We gaan daarom op papier deze vragen voorleggen aan het parochiebestuur en gaan ook een termijn van beantwoorden stellen.

 

Tijdens de avond werd de sluiting van 6 kerken beargumenteerd met landelijke tendensen en daar kunnen we geen genoegen mee nemen. Langeveen voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten tijde van de fusie: voldoende vrijwilligers, financiën en kerkgang.

 

Onze brief met vragen en antwoorden zullen we in het volgende parochieblad meesturen.

 

Sluiting van de kerk

We zullen het parochiebestuur laten weten dat we tegen de sluiting van onze kerk zijn.

Deze onttrekking aan de eredienst moet wat ons betreft op ‘pauze’ gezet worden om daarna op een goede manier met elkaar de gesprekken aan te gaan. De manier waarop dat nu gaat klopt niet wat ons betreft.

 

Pastoor Pikkemaat roept nu op tot gezamenlijke constructieve gesprekken, maar dat had hij in een eerder stadium moeten doen. Niet nu het besluit tot sluiting al is genomen. We kunnen ook alleen in gesprek wanneer deze pauze wordt ingelast, anders praat je niet op gelijkwaardige manier met elkaar. Dan is het eenrichtingsverkeer: ik bepaal dat de kerk dicht gaat en nu mogen jullie zeggen wat je er daarna mee gaat doen. Op die manier heb je geen basis voor goede gesprekken.

 

Commissie van Beheer

Twee leden van de commissie van beheer zijn gestopt met hun werkzaamheden. Ewald Sand is nu nog het enige lid van de commissie van beheer. We zijn nu in gesprek met mensen die zitting willen nemen in de beheercommissie. Zodra deze mensen hun toezegging hebben gedaan zullen we het parochiebestuur op de hoogte stellen van de nieuwe beheercommissie. Op deze manier worden de belangen van Langeveen wel goed vertegenwoordigd.

 

Oktober Wereldmissiemaand.

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de corona pandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Uw bijdrage zal dit jaar gaan naar een tweetal projecten.

 

Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger

Ondersteuning van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. Hier wordt gestreden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De corona pandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen. Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen het land meer in. Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een ineenstorting van veel structuren. De prijzen exploderen en er is geen werk meer.

Zuster Marie Catherine heeft een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep verbindt met levenshulp. In totaal doen 5.000 vrouwen mee aan het project. Voor een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie al in gevaar was vanwege de slechte oogsten door de droogte, kopen de zusters maïs op. Omdat de maïs verdeeld kan worden via de structuur van de vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen bereikt.

Een thuis voor vluchtelingen in Yola, Nigeria

Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria heeft de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer werd vermoord, zijn dorp verwoest. Sindsdien zet hij zich in voor de slachtoffers van deze islamitische terreurbeweging.

In en bij zijn kerk herbergt hij inmiddels meer dan 150 verdreven gezinnen. Onder zeer eenvoudige omstandigheden, al zes jaar lang. Slechts dekens zorgen voor een beetje privésfeer. De mensen zijn tot nietsdoen veroordeeld. Zonder uitzicht op verandering. Want wie het waagt naar zijn dorp terug te gaan, riskeert zijn leven. De terroristen van Boko Haram vermoorden mannen en zonen voor de ogen van de vrouwen en dochters.

Hoop voor verdreven gezinnen.

Bisschop Stephen weet dat de gevluchte families een veilige toekomst nodig hebben. Samen met hen heeft hij overlegd. De kerk heeft land, een stuk grond. Daarop moeten nu kleine huizen gebouwd worden. Na een financiële toezegging van Missio kon Mamza de mensen het goede nieuws brengen. Iedere familie krijgt 40 vierkante meter ter beschikking. Daarnaast komen er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en voor ieder een stuk akkerveld om te bewerken. Het bisdom Yola zal de mensen ook in hun nieuwe onderkomens blijven begeleiden, want sociale en geestelijke hulp is voor de vaak getraumatiseerde mensen nog altijd noodzakelijk. Nu zijn er plannen om een school en een kapel als nieuw gemeenschapscentrum te bouwen.

 

Stort uw bijdrage voor beide projecten op:NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

 

Daarnaast zal er op 17 en 18 oktober in onze kerken gecollecteerd worden.

 

 

 

Afgelasting diaconaal weekend

Beste parochianen,

De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente.

Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe.

Dit betekent dat we als pastoraal team het niet verantwoord achten om het diaconaal weekend op 14 en 15 november aanstaande door te laten gaan.

Zodra het mogelijk is om de beoogde diaconale activiteiten omtrent het weekend uit te voeren zal er een nieuwe datum worden gepland.

Het is jammer dat deze beslissing moet worden genomen maar het is de beste oplossing in deze onzekere periode. Gezondheid gaat echter voor en boven alles.

Hopend op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

 

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

 

Lezing: ‘Eucharistie in de Kunst’ door Mgr. Woorts gaat niet door

De lezing die op donderdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur zou worden gegeven in ‘De Cocer’ te Rossum, in het kader van het jaar van de eucharistie, komt vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen te vervallen.

 

Rock Solid Junior.

U kent Rock Solid, weet u wat Rock Solid Junior is?

Dit is de voorloper op het echte Rock Solid voor jongeren, RS Junior is voor de kinderen van groep 7 en 8. Dat zijn de kinderen die wij als kerk niet bereiken, ze voelen zich te groot voor de Jeugdkerk. Voor deze kinderen zijn wij begonnen met Rock Solid Junior. De start is altijd spannend, is er belangstelling, komen er genoeg kinderen, je weet als je met een nieuwe groep begint het heeft tijd nodig. Langzaam kwamen de aanmeldingen binnen, zouden we de 10 halen? Bij de startavond begonnen wij met 15 kinderen, dat was een mooie opkomst. Een avond van kennismaken, de kinderen kennen elkaar niet, kwamen uit vijf verschillende dorpen. Je ziet hoe snel kinderen met elkaar contact maken. De leiding van deze groep bestaat uit de oudste jongeren van Rock Solid, jongeren nemen kinderen bij de hand. Hoe bijzonder is dit, twee leden van de leiding van Rock Solid houden een oogje in het zeil en begeleiden de werkgroep van jongeren.

Wat gaan wij doen met deze kinderen? We gaan op een eigentijdse manier geloof aanbieden, dit zijn kinderen die bezig willen zijn. Wij gaan ze geloof aanbieden, we gaan op ontdekkingstocht, we maken het spannend en uitdagend. Dat gaan we niet maandelijks doen, om de twee maanden organiseren wij een avond voor deze doelgroep.

Hoe mooi is het als je na de 1e avond app’s krijgt van ouders die zeggen: ze kwamen dol enthousiast thuis, de volgende keer zijn ze er weer bij! Dan ben je na de 1e avond goed bezig, wij kijken terug op een goede start. De leiding, de jongeren kregen een compliment, geweldig om te zien hoe zij deze avond oppakten, kinderen bij de hand namen, tot de orde riepen.

Wij gaan verder met Rock Solid Junior, er hebben zich inmiddels twee kinderen gemeld om aan te sluiten. De volgende avond staat in December gepland, we gaan waarschijnlijk iets van een puzzeltocht doen waar kinderen het geloof zullen tegen komen. Ongeveer om de twee maanden zal er voor Rock Solid Junior een avond georganiseerd worden.

Wij hebben financiële middelen ontvangen van Mr. Paul de Gruyter stichting. Zij behartigen nieuwe initiatieven voor jongeren, en ook voor projecten in de kerk. Wij hebben een aanvraag ingediend en een bedrag van bijna €1000 ontvangen. Met deze bijdrage mogen wij Rock Solid Junior gaan opbouwen en ontwikkelen. Wij zijn Mr. Paul de Gruyter stichting hiervoor zeer dankbaar.

Kinderen die zich willen aansluiten zijn uiteraard welkom, je kunt je aanmelden via de mail rocksolidjunior@hpancratius.nl Voor informatie over Rock Solid Junior kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de werkgroep Rock Solid Junior,

Loes, Pascalle, Lucas, Julia, Lotte, Laura, Mariel en Evelien en Diaken Bert

 

 

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen per viering teruggebracht wordt tot dertig personen.

 

Weekend 17 en 18 oktober

Parochianen die de vieringen van aankomend weekend in de kerk wensen mee te vieren, kunnen zich daarvoor aanstaande vrijdagmorgen van 9.30uur tot 10.30uur alleen telefonisch (niet per email) aanmelden via het eigen lokale secretariaat; de contactgegevens zijn bekend via de informatiebladen en zijn te vinden op de locatiepagina’s van deze website. Het kan betekenen dat mensen teleurgesteld kunnen worden, wanneer het maximale aantal personen van dertig is bereikt.

 

Met ingang van weekend 24 en 25 oktober

Voor de daaropvolgende weekenden kan er alleen online gereserveerd worden via deze website van onze parochie. Daarop zal duidelijk worden aangegeven hoe er gereserveerd kan worden. Parochianen die een viering willen bijwonen en zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Beste parochianen,

De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente. Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe.

Dit betekent dat we als pastoraal team het niet verantwoord achten om het diaconaal weekend op 14 en 15 november aanstaande door te laten gaan. Zodra het mogelijk is om de beoogde diaconale activiteiten omtrent het weekend uit te voeren zal er een nieuwe datum worden gepland.

Het is jammer dat deze beslissing moet worden genomen maar het is de beste oplossing in deze onzekere periode. Gezondheid gaat echter voor en boven alles.

Hopend op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

Tubbergen 7 oktober 2020

Beste Vormelingen, ouders, verzorgers.

Het vormsel zit er aan te komen, 25 oktober staat de voorbereiding dag met vormelingen gepland, een week later 31 oktober zouden de kinderen gevormd gaan worden. De corona besmettingen nemen toe, moeten wij het Vormsel wel door laten gaan?

De koren die zouden zingen bij de opfrismis en vormselviering hebben afgezegd, zij repeteren en zingen voorlopig niet. Ook hebben wij het dringende verzoek gekregen van ouders om het niet door te laten gaan.

De Vormsel werkgroep heeft vanmiddag overleg gehad, ook zij vinden het onverantwoord om door te laten gaan. Onze gezondheid gaat boven het Vormen van de kinderen.

Wij hebben overwogen om in kleine groepen te gaan Vormen, dan blijft de voorbereiding achterwege, Vormen zonder voorbereiding vinden wij geen optie.

De voorbereiding op 25 oktober en het vormen op 31 oktober zal niet door gaan.

Wij als kerk willen onze verantwoordelijkheid nemen, onze burgermeester heeft het advies gegeven om scherp te blijven, de corona maatregelen zijn er niet voor niets. Ze roept op om de corona maatregelen na te leven. Ook dit hebben wij in ons besluit meegenomen.

Wij begrijpen dat vormelingen teleurgesteld zijn dat het wederom niet door kan gaan, wij willen jullie het sacrament volwaardig meegeven, met voorbereiding, met een viering en een feestelijk moment thuis.

Wanneer gaat er wel gevormd worden?

Wij kiezen ervoor om deze groep vormelingen te laten vormen met de huidige groep 8, daarmee schuiven wij het vormsel van de huidige groep vormelingen door naar het voorjaar van 2021. Wij houden u op de hoogte wanneer het plaats gaan vinden.

Mocht u vragen hebben over het besluit dat genomen is dan kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06 – 20432661.

Pas goed op u zelf, neem afstand, waar nodig draag een mondkapje.

Hartelijke groeten namens de werkgroepen vormsel,

Diaken B. Huitink

Jaargang 57 nr. 40 en 41                                                                          3 t/m 16 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kracht van kwetsbaarheid

Beste parochianen, velen van u hebben in de afgelopen jaren de diverse veranderingen in de kerk, in de parochies en later in de eigen geloofsgemeenschappen zien gebeuren en aan den lijve ervaren. Bijvoorbeeld de afname van de kerkbetrokkenheid, met onder andere als gevolg een teruglopend kerkbezoek. Een daling in de toediening van sacramenten. Maar ook de vergrijzing van onze vrijwilligers. Het niet meer kunnen vinden van nieuwe vrijwilligers. Dit maakt onze parochie, maakt de geloofsgemeenschappen kwetsbaar, soms zelfs zeer kwetsbaar. Dit doet pijn en maakt verdrietig. Dat het zo niet nog jaren door kan gaan, is voor iedereen wel helder. En dit heeft niet alleen maar met geld te maken. De tijden zijn veranderd. Waar vroeger de kerk het centrale middelpunt was van ontmoeting, daar zijn nu andere plekken voor in de plaats gekomen.

Is het geloof onder mensen dan verdwenen? Voor veel parochianen is het geloof nog steeds van grote waarde. De christelijke waarden en normen hebben ze hoog in het vaandel en geven deze door aan hun kinderen of ze dragen ze uit in hun doen en laten. De tien geboden zijn voor velen leidend in hun leven. Onze kinderkerk groeit en bloeit, zo ook de jeugdkerk en Rock Solid. Ook de diaconale activiteiten in onze parochie zijn voor velen een voorbeeld.  Maar duidelijk is ook dat niet iedereen daarvoor wekelijks het kerkgebouw nodig heeft.

Cruciale vragen voor de toekomst zijn: Wat is een geloofsgemeenschap? Wat is hierin van waarde? Hoe wil je dit vervolgens handen en voeten geven? Wat is hiervoor nodig?  Maar ook welke bijdrage wil je hier zelf aan leveren? Want kerk zijn, dat doe je samen. Kerk, dat ben je samen.

Ik wens ons allen toe dat we elkaar in dit proces tot zegen kunnen zijn. En wie weet kunnen we dan over een paar jaar zeggen dat kwetsbare situaties tot positieve ontwikkelingen hebben geleid.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Durf het risico aan                                            27e zondag door het jaar

 1. 3 okt. 19.00 uur: Woord -en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Onderhoud Kerkhof

 

Thema: Tot het feest genodigd                                   28e zondag door het jaar

 1. 10 okt. 19.00 uur: Maria viering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 3 oktober

Jaargedachtenis: Gerrit Mensen, Maria ter Braak-Albers.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Jan en Riek Snijders-Eidhof, Wil Heidkamp-Vermeulen, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Gerard en Rieka Kleizen-Broenink, fam. Perdaan-Plegt, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 10 oktober

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Wil Heidkamp-Vermeulen.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 3 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Communieuitr.: A. Kroeze

Corona coördinator: J. Weusthuis, H. Flims, M. Pegge

 

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme,  M. Hesselink , J.Brakhuis

Communieuitr.:   : L. Oude Nijeweeme,  M. Hesselink , J.Brakhuis

Corona coördinator: P. Plegt, J. Pouwels, J. Weusthuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

12/9                          € 71.60                    € 38.00 (onderhoud kerkhof)

20/9                          € 58.00                    € 44.00 (pastorale zorg)

27/9                          € 51.20                    € 33.10 (kaarsen bij Maria)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Schoonmaakdag(en) 2 en 3 oktober

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28-9 hebben we besloten de schoonmaakdag(en) uit te stellen. Wij willen iedereen die zich had opgegeven bedanken en hopen als de maatregelen het toelaten weer een beroep op jullie te mogen doen?

Blijf gezond allemaal, dat is het belangrijkste!

Vriendelijke groet Commissie van Beheer

 

Voorgenomen sluiting kerk St. Pancratius Langeveen

Maandagavond 14 september j.l. Alle commissies van beheer en pastoraatsgroepen uit hele parochie waren samengekomen in de kerk van Geesteren.

Al gauw werd het iedereen duidelijk dat het een bijzondere avond zou gaan worden. En dat was het. Pastoor Pikkemaat deelde na een inleidend woordje namens het parochiebestuur mede, dat er een herstructurering van H. Pancratius parochie nodig is om te komen tot een toekomstbestendige parochie.

Deze herstructurering houdt in dat het bestuur voornemens is na Albergen nog 5 kerken aan de eredienst te onttrekken, waaronder de kerk in Langeveen. Dit in een tijdsbestek van nu tot 2025.

 

EEN DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL.

De volgende dag dinsdag 15 september j.l. zijn alle parochianen door middel van een extra uitgave van het informatiemagazine voor de H. Pancratius parochie “Kompas” op de hoogte gebracht. In de dagen daarna werden meerdere reacties en meningen uit de desbetreffende dorpen gepubliceerd in de media.

Het bisdom en het parochiebestuur uiten de slogan “geloof is niet van steen”. In onze geloofsgemeenschap Langeveen is bij binnenkomst vanaf de invalswegen de slogan “onze kerk is meer dan een stenen gebouw” te lezen. Een slogan die overduidelijk aangeeft waarom de aanwezigheid van een kerk enorm belangrijk is voor ons dorp.

De commissie van beheer en pastoraatsgroep zijn evenals alle parochianen van onze geloofsgemeenschap hevig geschrokken van het voorgenomen besluit  van het parochiebestuur als uitvoerende van de door het bisdom ingezette herstructurering van (reeds gefuseerde) parochies.

 

MAAR HOE VERDER?

De commissie van beheer en pastoraatsgroep zijn van mening dat we samen met alle  parochianen, overige inwoners van Langeveen/Bruinehaar en daarbuiten, die de kerk een warm hart toedragen, de handen ineen moeten slaan om te bewerkstelligen dat de kerkelijke gebouwen met ook haar omgeving blijven behouden:

Deze zijn onontbeerlijk om onder andere de volgende reden:

– een kerk is qua uiterlijk en inrichting bepalend voor samenkomen en vieren;

– een kerk is voor veel mensen een dierbare, soms ook heilige plaats;

– kerken maken geloofsgemeenschappen zichtbaar;

– de aanwezigheid van de kerk en de omgeving draagt bij aan samenlevingsopbouw

denk alleen maar aan de samenkomst van mensen en de vele

vrijwilligers in welke vorm dan ook;

– een kerk en haar omgeving is een baken in het dorp en bepaalt mede het straatbeeld

en dorpsgezicht.

 

Dat hiervoor een aantal flinke hobbels genomen moeten worden spreekt voor zich. Die moeten alle partijen ook niet uit de weg gaan, maar constructief benaderen en samen genoegzaam proberen op te lossen.

De commissie van beheer en pastoraatsgroep hebben helaas geen directe invloed op het beleid van bisdom en parochiebestuur.

Wij vertrouwen erop dat de belangen van Langeveen met hen bespreekbaar zijn en dat zij beseffen dat de geloofsgemeenschap en de leefbaarheid behouden moeten blijven in Langeveen. Dat hiervoor ook door bisdom en parochiebestuur concessies moeten worden gedaan mag duidelijk zijn.

Leefbaarheid in een dorp met daarnaast een hechte geloofsgemeenschap zullen ongetwijfeld positief  bijdragen aan het welzijn en in stand houden van een parochie.

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep,

Evelien, Ewald, Jan, Jolande en Yvonne

 

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Langeveen 5 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

Kerken dicht

Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:H. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)

 1. Simon en Judas kerk in Reutum
 2. Pancratius kerk in Fleringen
 3. Pancratius kerk in Langeveen
 4. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 5. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen

Intensief proces

Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

Informatieavond maandag 5 oktober a.s.

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 5 oktober a.s.  in de kerk in Langeveen om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

Aanmelding voor vrijdag 2 oktober a.s.

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:

secretaris.langeveen@hpancratius.nl  0546-681142 (woensdag 18-19 uur) (vrijdag 10-11 uur)

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Ivm de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

 

 • Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.
 • In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.

KERKRADIO

Beste parochianen, we hebben de laatste tijd tijdens uitvaartdiensten maar zelfs al voor het coronatijdperk meerdere keren last gehad van een haperende geluidsinstallatie in de kerk.

Er moesten onverhoopt enkele noodvoorzieningen getroffen worden waardoor het meeluisteren van de vieringen niet of  slechts beperkt kon.

A.s. vrijdag 1 oktober zal een nieuwe geluidsinstallatie worden geïnstalleerd. We hopen dat hierdoor de problemen voorgoed zijn opgelost.

Excuses voor het ongemak.

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep.

 

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. De haven en andere essentiële infrastructuur is vernietigd. De ramp komt bovenop de voedselschaarste die al ontstaan was door de lockdowns. Ruim 80 procent van de graanvoorraad lag opgeslagen in de vernietigde silo’s.

Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Paus Franciscus heeft de wereld opgeroepen tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal en vragen op hun beurt  in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook vragen zij een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

Dat kan op twee manieren:

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood (‘s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

Hartelijk dank voor uw gaven

 

Hulp bieden aan  Katharina en Nikos Katsouris. Doet u mee?

Het migranten en vluchtelingen opvangkamp Moria op Lesbos is, zoals u in de media heeft kunnen horen en lezen, compleet door brand verwoest. Zo’n 12.000 mensen – onder wie 4.200 kinderen en 407 alleenreizende kinderen – zijn in één klap dakloos geworden en moeten nu noodgedwongen op straat en in het open veld slapen. De chaos is groot.

Het echtpaar Katharina en Nikos Katsouris dat op Lesbos een restaurant bezit koken al een hele periode alleen nog maar voor vluchtelingen uit het kamp Moria. Samen met vrijwilligers bereiden zij van ’s ochtends vroeg maaltijden en zorgen tot diep in de nacht voor de distributie. Op dit moment verzorgen zij rond de 1500 maaltijden per dag. Deze maaltijden worden gratis uitgedeeld aan de vluchtelingen. Sommigen van hen hebben in geen drie dagen gegeten. Een zeer schrijnende situatie.

Het restaurant van dit echtpaar draait volledig op donaties. Katharina is geïnterviewd over haar werk door Radio 2. Misschien heeft u de uitzending wel gehoord.

Jeanet Versteeg, uit Tubbergen, die als vrijwilliger een aantal keren op Lesbos is geweest heeft inmiddels een actie opgezet zodat mensen geld kunnen doneren voor voedsel voor dit echtpaar zodat ze kunnen blijven koken en zo de ergste nood kunnen ledigen. (zie de website RTV-Oost en ‘Op en rond de Essen’.)

Op facebook kunt u meer informatie vinden over het werk van Katharina en Nikos voor de vluchtelingen. Zie de pagina: ‘Home for all’. Hier kunt u dagelijks lezen hoe dit bijzondere echtpaar mensen bijstaat. Dit is letterlijk het uitvoeren van de bijbelse werken van barmhartigheid. De hongerigen voeden en de dorstigen te drinken geven.

Ook u kunt helpen. U kunt een gift overmaken zodat Katharina en Nikos tezamen met vrijwilligers door kunnen gaan met deze goede werken. Het geld dat binnenkomt wordt dezelfde avond overgemaakt aan het echtpaar.

Geld doneren kan via NL 28 ABNA 0510514936 tnv J.T. Versteeg o.v.v. noodhulp Lesbos Moria.

 

Bestuursoverdracht Parochiële Caritas Instelling (PCI) Heilige Pancratius Parochie

Vrijdag vier september jongstleden vond de bestuursoverdracht plaats van de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius parochie.

Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest namen voorzitter Henny oude Geerdink en penningmeester Ronald Lenferink vier september afscheid van de PCI. Korte lijntjes en praktisch de zaken benaderen, direct handelen waar nodig; dit was de wijze waarop beide heren, samen met Ilse Hofman en voorheen Tony Maathuis, graag werkten.

De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt er gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Meestal gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.

In de afgelopen acht jaren hebben beide heren altijd discreet en respectvol hun werkzaamheden vorm gegeven. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij diegenen die een steuntje in de rug konden gebruiken en wensen hen succes bij hun verdere werkzaamheden.

Ellen Veenhuis-Sonder uit Geesteren is inmiddels benoemd tot secretaris van de PCI. Ilse Hofman (voorheen secretaris) zal benoemd worden tot de nieuwe voorzitter en Edwin Plegt uit Tubbergen is voorgedragen als nieuwe penningmeester. Wij wensen allen veel succes in hun nieuwe functie. Wilt u meer weten over de PCI? In alle kerken van onze parochie ligt inmiddels de vernieuwde folder.

Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kunt u contact opnemen met de PCI via pci@hpancratius.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

 

Stichting Heemkunde Langeveen

Het is al enige tijd stil rond de Heemkundevereniging van Langeveen!

Vanwege de corona perikelen hebben de huisbezoeken voor ons boek

“t Langeveen op Drieschichtige grond” enige vertraging opgelopen.

Zo gauw de tijd het weer toelaat zullen onze leden bij de betrokken

families de laatste bezoeken afleggen, waarbij wij gaarne nog aanvullende gegevens en fotomateriaal uit vroegere tijden en hun bewoners, dat geschikt is voor publicatie, willen verzamelen. Alvast onze dank en tot ons bezoek.

Stichting Heemkunde Langeveen.

 

Kinderkerk en Rock Solid H. Pancratius kerk openen het werkjaar.

Een nieuw begin.

Zo voelde het vrijdag 11 september en zondag 13 september bij de start van een nieuw werkjaar, na  een lange periode van Corona en na vakantie kwamen kinderen, jongeren en ouders weer samen. Het voelde fijn om weer samen te komen, het voelde als een nieuw begin. Onze locatie was niet zoals gebruikelijk de dagkapel in Geesteren, we kwamen samen in de pastorietuin van Langeveen. Door de grote opkomst moesten we op een veilige 1,5 meter afstand vieren. Dat was op het grote grasveld mogelijk, velen waren niet eerder in deze mooie tuin geweest en keken zich de ogen uit.

Rock Solid het jongerenpastoraat.

De groep jongeren was bijna compleet, en we begonnen met een eigentijdse viering met als thema jouw nieuwe begin. Daar waren ook ouders en gezinsleden bij uitgenodigd. We waren samen met een groep van 75 personen. Rock Solid had iets te vieren, het 1e lustrum werd gevierd, 5 jaar geleden is Rock Solid klein begonnen. We zijn  gegroeid naar een mooie groep met jongeren.  Daar zijn we trots op, wat ooit met een roepstem is begonnen is uitgegroeid tot een groep die de roepstem hebben gevolgd. De volgelingen zijn de jongeren van Rock Solid, de volgelingen zijn de vrijwilligers die zich inzetten voor de jongeren. Na de viering werd dan ook een grote taart aangesneden waar we samen van hebben gesmuld. Er waren ook nieuwe jongeren die kwamen kennismaken, een zevental jongeren zijn nieuwsgierig en voelden zich thuis.

Na de taart werden ouders naar huis gestuurd en was er een spooktocht door het donkere Langeveen. Wat kwamen de jongeren tegen, spoken die hun de schrik op het lijf wilden jagen, dat is de spoken gelukt. Wat mooi om te zien dat de oudere jongeren de jongsten bij de hand namen, in bescherming namen. Dat is tekenend voor deze groep jongeren, het is naast jongerenpastoraat een vriendengroep, vrienden zijn er voor elkaar. De nieuwe jongeren die vroegen of ze terug mochten komen. Ze zijn in oktober weer van harte welkom om elkaar nog beter te leren kennen.

Rock Solid saai?

Nee, het is levendig, het sluit aan bij de leefwereld van jongeren. De vrijdagavond is de kerkgang voor deze groep jongeren, niet op zondag maar op de vrijdag. Jongeren die bij Rock Solid zijn geweest komen terug, voor vele jongeren lijkt het saai omdat het van de kerk is. Kerk kan ook levendig zijn voor onze jeugd en jongeren. Jongeren die willen komen kennis maken, wees welkom, meld je aan via de mail rocksolid@hpancratius.nl

De kinderkerk.

Twee dagen later op zondagmorgen is het grasveld in de tuin van Langeveen wederom ruim bezet, dit keer geen jongeren, het zijn kleinste kinderen met hun ouders, het is tijd voor kinderkerk. De kinderkerk was nog nooit zo goed bezocht als deze keer, wat een geluk dat we in de tuin zaten, het had niet in de dagkapel van Geesteren gepast. Het blijkt dat ouders de kinderen geloof willen meegeven op een laag drempelige manier. Dat doen wij bij de kinderkerk. De kerk is groeiende vanaf de onderkant, daar bouwen wij aan onze kerk. In de kinderkerk vieren wij, het is ook ontmoeten van ouders,  kinderen die samen kleuren, samen creatief bezig zijn. Dit keer was er ondersteuning van jongeren van Rock Solid, een drietal jongeren die kwamen helpen met de creatieve activiteit. De volgende kinderkerk is zondag 1 november, daar gaan wij aandacht besteden aan Allerzielen, dat is de 1e keer dat wij deze viering in het programma hebben opgenomen. Volgt u ons ook via op sociale media.

Droom.

Wij hebben een droom, dromen zijn er om uit te laten komen. Onze droom, een parochieel kinderkoor in het leven te roepen. De laatste kinderkoren zijn nog in leven, wij moeten oppassen dat deze niet verloren gaan, dat kan ons zomaar gaan gebeuren. In mijn droom zie ik een parochieel kinderkoor in de vieringen van de kinderkerk zingen, ik zie ze komen zingen bij activiteiten van de Jeugdkerk. Hoe zie ik dat voor mij? Een keer per maand op een middag samen zingen op een centrale plaats in de parochie met een neven activiteit.

Zingen maakt blij, dat willen wij kinderen graag meegeven en laten ervaren, de kinderkerk en Jeugdkerk leeft, hoe mooi om daar een levendig kinderkoor bij te hebben. Een grote droom, wie wil mij helpen om dit op te zetten?

Bestaande kinderkoren kunnen blijven bestaan, het is niet de bedoeling om deze op te heffen, deze kunnen naast het parochieel kinderkoor blijven bestaan, mogelijk kunnen ze onderdeel worden van het parochieel kinderkoor.

Kinderen die belangstelling hebben om te komen zingen  kunnen zich aanmelden via de mail b.huitink@hpancratius.nl

Jeugdkerk.

Zondag 27 september opent de Jeugdkerk haar werkjaar met een wandelviering, wij wandelen vanaf de Kroezeboom in Fleringen een rondje van twee kilometer met onderweg onderdelen van vieren, zingen en bidden. Deze wandelviering begint om 10.30 uur graag aanmelden via de mail jeugdkerk@hpancratius.nl

Informatie

Voor informatie over de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

 

Prijswinnaars kleurwedstrijd bij jubileum H. Pancratius Parochie

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Pancratius Parochie

is er een kleurplaat uitgereikt aan de kinderen in de basisschool leeftijd,

waarmee ze een prijs konden winnen.

Inmiddels zijn alle kleurplaten binnengekomen en heeft de werkgroep Pancratiusdag

de mooiste kleurplaten uitgekozen. De winnaars zijn:

Lynn Mollink uit Langeveen

Tess Oude Koehorst uit Geesteren

Jorieke Nijhuis uit Mariaparochie

Sam Braakhuis uit Vasse

Luc Hartman uit Reutum

Lotte Beuzel uit Manderveen

Isa Verver uit Albergen

Evy Wiegerink uit Tubbergen

Lynn Stokvis uit Fleringen

Victoria Coronel uit Vriezenveen

De leden van de werkgroep Pancratiusdag  hebben de prijs, een cadeaubon van zeven euro vijftig die bij Top 1 Toys en andere winkels in te leveren is, bij de kinderen thuis bezorgd.

Wij feliciteren de winnaars van harte en wensen hen veel plezier met de prijs!

Werkgroep Pancratiusdag

 

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Langeveen 5 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

 

Kerken dicht

Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:

 1. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)
 2. Simon en Judas kerk in Reutum
 3. Pancratius kerk in Fleringen
 4. Pancratius kerk in Langeveen
 5. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 6. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen

 

Intensief proces

Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

 

Informatieavond maandag 5 oktober a.s.

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 5 oktober a.s.  in de kerk in Langeveen om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

 

Aanmelding voor vrijdag 2 oktober a.s.

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:

secretaris.langeveen@hpancratius.nl  0546-681142 (woensdag 18-19 uur) (vrijdag 10-11 uur)

 

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Ivm de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

 

Ø  Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.

Ø  In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.

 

 

Jaargang 57 nr. week 38 en 39 19 sept. t/m 2 okt.

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,
huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,
dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website
www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Met vertrouwen op weg gaan
Wij hebben allemaal wel een favoriete bezigheid om ons te kunnen ontspannen. Wandelen, fietsen, vissen, in de tuin werken, naar een voetbalwedstrijd gaan, om maar eens wat te noemen. Onlangs hebben mijn echtgenoot en ik de roeisport ontdekt. We gingen naar een open dag van een roeivereniging in de buurt en waren meteen verkocht. Varen op het water geeft rust en is ontspannend. Het geeft ook een gevoel van vrijheid. Maar er komt wel het eén en ander bij kijken. Als je je niet afstemt op de ander, gaat de boot schommelen. Het is de kunst om de boot stabiel te houden. Daarvoor dien je ook in een gezamenlijk ritme te roeien en niet ieder voor zich. Je leert ook om, als het even niet lukt, te vragen of de ander even de pas inhoudt. Daarnaast is het belangrijk om je rug, armen en handen in de juiste stand te houden, zodat je later geen kramp krijgt. Als je dat onder de knie hebt, glijdt de boot door het water en is het genieten geblazen. Genoeg te leren dus.
Met onze parochie zijn we begonnen aan een nieuw pastoraal werkjaar. We stappen samen de boot in op weg naar een nieuwe horizon. Om die boot te laten varen, wordt wat van ons gevraagd. Afstemming, samenwerking, vooruit kijken en de juiste houding aannemen. En soms zal er een flinke deining komen in het water. Dan is het heel belangrijk om de boot stabiel te houden met elkaar en samen te vertrouwen dat het goed komt.
Jezus zat ook regelmatig in een boot. Om verhalen te vertellen aan mensen die op de oever zaten. Om zijn leerlingen te helpen vissen. Om zich te ontspannen en te slapen. Ook als het stormde en Hij en zijn leerlingen in nood verkeerden. Zijn leerlingen maakten Hem angstig wakker. Maar Hij wist met één woord de storm tot bedaren te brengen en vroeg zijn vrienden: “Waar is uw geloof?”
Dat ons geloof ons mag loodsen door mogelijke deiningen en stormen en we samen veilig onze bestemming bereiken.
Hartelijke groeten,
Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: In dienst van de vrede 25e zondag door het jaar
zo. 20 sept. 09.00 uur: Gebedsviering (Pastor Saris)
Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Thema: Oogstdankdag 26e zondag door het jaar
zo. 27 sept. 09.00 uur: Gebedsviering
Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

PAROCHIËLE KRONIEK:
Overleden: Mevr. Heidkamp-Vermeulen
Weemelanden, Vriezenveen
*22-04-1932 ꝉ 05-09-2020
Dat zij mag rusten in vrede.

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Oude Kotte,Sien Weusthuis-Haarhuis, Trees Heppenhuis-Eertman, Herman Broekman, Marie Paus-Hamer, Jan v.d. Aast, Harrie den Riet, Johan Koopman,Marie Schuurman-Maathuis, Geertruida Schothuis-Wolters, Gerrit Nijhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Berend Meijer, Joop Perdaan, Lidianne Brakhuis-Kokhuis,Truus v.d. Aast, Siny Waaijer, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Johan Mensen, Hein Waaijer, Bennie ten Berge, Josefien ter Braak, Diny en Mariëlle Leus, Gerard Bekhuis, Herman Rikhof, Annie Waaijer-Blankenvoort, Berend Waaijer, Mien Nijhuis-Steggink, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis-Westerhof, Bennie Steggink, Marie Waaijer-Fleerkotte
Misintenties: Riek Nijkamp, Pastor Heuven + overl. familie, Johan Beld,
Jolanda Kemna-Geerdink, Regina Oude Hendriksman, Zuster Philomeen, Hendrika Pegge-Geerink, Gerrit Albers + ouders Droste-Derkink + Jan Horenberg, Herman Oude Elberink, Johan Koopman, Bernard v.d. Aast, Overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, Overl. fam. Hein Rikhof-San Kienhuis, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard Bekhuis, Truus v.d. Aast, Herman Rikhof, Antoon Kuipers, Tot zekere intentie, Marietje ter Groot-Ophof, Ouders Schothuis-Wolters, Overl. pastores, Ouders Mensen-Kleizen, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Ouders Ten Berge-Oude Kotte, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Gerardus en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Ouders Schuurman-Maathuis, Johan Mensen + Sien Mensen-Hoek, Karel Poiesz, Jolanda Oude Booijink-Veerkamp, Overl. ouders Tijink-Snijders, Overl. fam. Hein Rikhof, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Ria Bernds-Meenhuis, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Antoon Kuipers, Bennie Steggink, Ouders Oude Oosterik-Flinkers, Gerdina Wijngaarden-Kok, Truus Meijer-Paus, Joop Plegt, Gerhardus Pegge, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Marie Paus-Hamer, Annie Waaijer-Blankenvoort, Sien Mensen-Hoek, Jan Weusthuis, Bernard v.d. Aast, Fam. Steggink-Janmaat,Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Paultje Waaijer, Hein en San Rikhof, Wil Heidkamp-Vermeulen

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES ZONDAG 20 SEPTEMBER
Jaargedachtenis: Bernard v.d. Aast
Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Herman Oude Elberink, Regina Oude Hendriksman, Antoon Kuipers, Tot zekere intentie, Marietje ter Groot-Ophof, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Sien Weusthuis-Haarhuis, Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen, overl. pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Ouders Ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Ouders Schuurman-Maathuis, Karel Poiesz, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Ouders Oude Oosterik-Flinkers, Bennie Steggink, Bernard Bekhuis, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Jan Weusthuis,Wil Heidkamp-Vermeulen

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES ZONDAG 27 SEPTEMBER
Misintenties: Pastor Heuven + overl. fam., Zuster Philomeen, Truus ter Groot-Nijkamp, Antoon Kuipers, Gerard Bekhuis, Gerdina Wijngaarden-Kok, Joop Plegt, Marietje ter Groot-Ophof, Regina Oude Hendriksman, Bennie ten Berge, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Karel Poiesz, Johan Koopman, Gerard Nijhuis, Gerard Tijhuis, Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Marie Oude Nijeweeme-Rikhof, Ouders Mensen-Kleizen, Herman Oude Elberink, Sien Weusthuis-Haarhuis, Wil Heidkamp-Vermeulen

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:
Zondag 20 september 09.00 uur
Lector: J. Brakhuis
Corona coördinator: A. Groot Kormelink, W. Groot Kormelink, J. Grootelaar.

Zondag 27 september 09.00 uur
Lector: I. Scholten, A. Schothuis, M. Pouwels
Corona coördinator: T. Rozenkamp, J. Rozenkamp, J. vd Aast

OPBRENGST COLLECTES
Plaatsengeld 2e collecte
€ €
€ €

WEEKWACHT PASTORES
Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het
Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN
Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;
email: info.langeveen@hpancratius.nl
Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD
Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 september. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002
Bereikbaar op:
Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.
Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

GEVRAAGD:
HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!
Vrijdagmiddag 2 oktober vanaf 13:30 en zaterdag 3 oktober van 8:30 tot 12:30 uur is de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.
Deze schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in september/oktober.
Omdat het natuurlijk weer een behoorlijke klus is, hopen we
dat een flink aantal mensen zich zullen opgeven.
Vele handen maken licht werk!
Voor eten en drinken wordt gezorgd!

Ivm de coronamaatregelen willen we graag weten wie er komt, dus opgeven voor vrijdagmiddag en/of zaterdagmorgen kan bij:
Evelien Olimulder: secretaris.langeveen@hpancratius.nl
Tel: 0546-633063, 06-49077776
Commissie van Beheer
Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

Terugblik tienjarig jubileum H. Pancratius Parochie
Met veel voldoening kijkt de werkgroep Pancratiusdag en het pastoraal team terug op het afgelopen weekend waarin het tienjarig jubileum van de H. Pancratius Parochie is gevierd. Bij de churchquiz waren er deelnemers uit alle dorpen en keken er 168 mensen mee via kerktelevisie. Het koor Nouveau uit Reutum zong hele mooie en toepasselijke liederen, zoals “Ik hoor bij U” “Leun op mij” en “Kracht van uw liefde”. De drie prijzen gingen naar Ans ter Wee, Irma Bekhuis en de heren Thöni. Na afloop kreeg de werkgroep vele positieve reacties over quiz.
De eucharistieviering werd door 432 mensen gevolgd. Er waren 100 aanwezigen in de kerk en thuis werd deze viering via de kerktelevisie nog eens door 332 mensen bekeken. In de kerk hing een gedeelte van de mooie kleurplaten die de kinderen van de basisscholen uit de parochie hadden gemaakt. De lezingen , gebeden en liederen waren heel passend bij het thema “De kracht van verbondenheid”. Diaken Huitink verzorgde de overweging en vergeleek de parochie met een huis dat bedoeld was om geluk te brengen aan de bewoners , maar dat, net als een woonhuis, in de loop der jaren af en toe verbouwd moest worden, om het nog passend te laten zijn. Hij gaf ook aan dat de parochie trots mocht zijn op alle projecten die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd en op de inzet van zoveel vrijwilligers op allerlei gebied. Hij verwees hiervoor naar het jubileumnummer van het parochieblad Kompas dat onlangs is uitgekomen en waar foto’s in staan van alle activiteiten en festiviteiten van de afgelopen tien jaar.
Bij de voorbeden kwam de saamhorigheid in de parochie goed naar voren. De gebeden werden uitgesproken door zeven vertegenwoordigers van parochiële werkgroepen, afkomstig uit de hele parochie en van verschillende leeftijden.
Net als in de viering op voorgaande Pancratiusdagen had pastoraal werker Christianne Saris nog een gesprekje met een vrijwilliger uit de parochie voor wie het thema van de viering veel betekent. Dit keer was Ingrid Knoef uit Geesteren daarvoor uitgenodigd. Zij is moeder van zes kinderen en werkt volop mee in haar melkveebedrijf in het buitengebied van Geesteren. Daarnaast is ze lid van de werkgroep gezinsvieringen in Geesteren en van de werkgroep jeugdkerk van de parochie. Zij gaf aan dat geen mens zonder verbondenheid kan. Dat we elkaar nodig hebben en het onze opdracht is om er voor elkaar te zijn. Zij gaf aan dat ze zich bij alle geloofsgemeenschappen thuis voelt en nooit een barrière gevoeld heeft om naar een andere kerk te gaan. Ze haalt haar inspiratie uit haar geloof, dat gevoed wordt door het leven op de boerderij en de mensen in haar leven. Ze gaf voor de toekomst haar wens mee die afkomstig was van pastor Heuven : “Wees een zegen voor elkaar, dan zijn we gezegende mensen”.
In de viering werd ook teruggeblikt op de fietstochten die voor het jubileum van de parochie zijn uitgezet. Deze zijn door velen gefietst en zeer gewaardeerd. Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg maakte in de viering bekend wie de winnaar is van de bijbehorende prijsvraag: Alphons Leus uit Geesteren.
Na de viering was er tijd voor ontmoeting op het plein voor de kerk en werd er opgepaste afstand nagepraat met koffie, thee en een feestelijke traktatie. Dominee Esther Scheer-Weijenberg overhandigde pastoraal werker Christianne Saris een bon voor “oecumenische appelboom”. Hierbij werd de wens uitgesproken dat de H. Pancratius Parochie in de wereld en samenleving mag zijn als een mooie boom : stevig geworteld, met takken die naar de hemel reiken. Een boom waaraan goede vruchten mogen groeien en waarvan de bladeren mensen beschutting zullen bieden. Ze gaf verder aan dat de Protestantse gemeente Tubbergen en de H. Pancratius Parochie goede buren zijn , die elkaar weten te vinden en samen hebben opgetrokken. De dominee sprak de wens uit dat dit door mag gaan in de toekomst en dat de parochie en de protestantse gemeente samen verder kunnen groeien en bloeien.
Met deze mooie afsluitende woorden ging iedereen voldaan naar huis.
Hartelijke groeten,
Werkgroep Pancratiusdag:
Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Anne Bossink, pastoraal werker Christianne Saris

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

Dit najaar, zat. 3 okt. vindt weer een meditatieve wandeling plaats
in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’.
Er wordt (met in achtneming van alle corona maatregelen)
gewandeld vanuit Tilligte met als thema: ‘Herfstdraden’

Zaterdag 3 okt, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij
de Sint-Simon en Judaskerk aan de Ootmarsumsestraat 140, te Tilligte
Na een kort ontvangstmoment in de kerk wandelen we, begeleid door een gids, door prachtige omgeving van dit kleine dorp tussen Ootmarsum en Denekamp. Zoals u van ons gewend bent, wordt op ‘n gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor uitleg en/of meditatie.
Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Tilligte.
Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Jaargang 57 nr. 36 en37                                                                         5 t/m 18 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kleine moeite, groot plezier

Beste parochianen,

U kent het wel, iemand komt met een leuk voorstel en je voelt daar helemaal niets voor omdat je in je eigenbeleving hier nog veel te jong voor bent. Of je wijst het voorstel af, want wat moeten anderen wel niet denken als ze je zien of horen.

Zo verging het ook de moeder van een vriendin. Haar moeder had al een aantal maanden niet meer gefietst. Gezien haar gezondheid was dit niet meer vertrouwd. Maar omdat ze zo van fietsen hield had de dochter een duofiets geregeld. Het dorp waar haar ouders woonden had namelijk een duofiets ter beschikking.

En zo gebeurde het dat een aantal weken geleden op een mooie zomermiddag de dochter de duofiets bij haar ouders voor de deur parkeerde. En waar de moeder eerst nog zei: ‘Dit is iets voor oude mensen, nam ze uiteindelijk toch plaats op de fiets. De vader had een mooie route uitgestippeld, rondom het dorp. Rustige wegen, weinig verkeer en zo ging men op weg.

En wat was het genieten.  Moeder en dochter praatten onderweg honderduit. Ze kwamen op plekken waar beiden al jaren niet meer waren geweest. Af en toe stopten ze even om wat te drinken of om de natuur wat beter te bekijken. Vervolgens ging men nog even langs het kerkhof waar in het opgeknapte kapelletje even werd gebeden en een kaarsje werd aangestoken.

Op de terugweg kwamen ze langs de boerderij van de kleinzoon. In de duofiets over het erf, langs de stallen waar de kalveren lagen en waar een aantal koeien ‘droog’ stonden.  Het was volop genieten. Met de zon op het gezicht, de wind door de haren en in prettig gezelschap vloog de middag voorbij.

Bij het terugbrengen van de fiets vertelde de vrijwilliger bij het innamepunt het volgende: Een man die altijd motor had gereden en dit nu vanwege zijn gezondheid niet meer kon, had zich door zijn kinderen laten overhalen om de duofiets eens te proberen. En sinds jaren voelde hij weer de wind in het gezicht zoals hij dit ook altijd voelde als hij motor reed. Na dat ene ritje op de duofiets was hij helemaal om en had de smaak te pakken en nu reserveerde hij de fiets met regelmaat.

Ook in de gemeente Tubbergen/ Twenterand zijn duofietsen beschikbaar. Wellicht een idee om ook eens iemand te verrassen en mee uit te nemen. Het spreekwoord: ‘Kleine moeite, groot plezier’, is dan vast en zeker van toepassing.

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

parochiËle kroniek:

Overleden:

Marie Oude Nijeweeme-Rikhof

Eeshof, Tubbergen

* 02-05-1929    ꝉ 14-07-2020

Dat zij mag rusten in vrede.

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Langeveen

De vieringen in de locaties, waaronder Langeveen, worden voor zover nu bekend weer opgestart na Pancratiusdag (6 september). Dus in het weekend van 12 en 13 september is er weer een viering in Langeveen. Hoe dit eruit gaat zien en verdere informatie omtrent bijvoorbeeld richtlijnen volgt zodra hierover meer bekend is.

 

 

 

HET H. VORMSEL GAAT WEER VAN START!

Na een lange periode gaat het Vormsel weer van start, als parochie hebben wij nog een voorjaarstraject in te halen en wij staan voor de start van het najaar traject. Hoe gaat dit een andere vorm en inhoud krijgen.

VORMSEL VOORJAARS TRAJECT.

De Vormselviering uit het voorjaar die wij nog moeten inhalen gaat plaatsvinden op zaterdag 31 oktober, om 16.00 uur in Tubbergen voor de Vormelingen van Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Dezelfde dag om 19.00 uur in Geesteren voor de vormelingen van Geesteren.

Waarom twee vieringen op één dag? Er zijn door de corona veel Vormselvieringen in ons Bisdom geannuleerd, deze vieringen moeten ingehaald worden. Voor het Bisdom is het puzzelen om de Vormheren in te plannen. Wij hebben voor 31e oktober twee vieringen toegewezen gekregen. De werkgroepen hebben geloot waar om 16.00 uur en om 19.00 uur gevormd gaat worden.

DE VOORBEREIDING OP EEN ANDFERE MANIER

Bij het vormen hoort voorbereiding. Deze bestond uit het volgen van 6 lessen, een startviering, een 2e ouderavond, kloosterbezoek en kennismaken met de Vormheer. Zo deden wij dat altijd. Dit keer gaan wij het anders doen. De voorbereiding gaat plaats vinden op één zondag. Wij beginnen deze dag met een opfrismis waarna de vormelingen gedurende de dag in groepen vier workshops volgen. We gaan samen lunchen. Aan het einde van deze dag proberen wij een live stream verbinding te krijgen met de Vormheer. Rond 16.30 uur zullen we deze dag afsluiten met de aanwezigheid van één van de ouders van de vormeling. Deze voorbereiding dag voor het voorjaars traject zal gaan plaats vinden in Geesteren.  Het grote voordeel van voorbereiden op één dag is dat je geen muziek- of sporttraining hoeft over te slaan omdat je vormsel les hebt. Nu is alles op één vrije zondag voor het Vormsel die je in je agenda zet. De voorbereiding dag zal gaan plaats vinden op zondag 25 oktober, we starten om 09.00 uur in de kerk van Geesteren met de opfrismis.

 

VORMSEL NAJAARS TRAJECT

Het Vormseltraject voor het najaar kan ook van start gaan, voorgaande jaren werd dit voor de zomervakantie in gang gezet. Het najaar traject is voor kinderen uit Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie.

De informatieavond is gepland op woensdag 16 september om 19.30 uur in de kerk van Reutum. Deze avond is voor één ouder met vormeling. Aanmelding is nodig i.v.m. de corona maatregelen. Aanmelding bij b.huitink@hpancratius.nl

Ouders krijgen via school digitaal de informatie brief over de informatieavond.

Voor het najaar traject geldt dezelfde voorbereiding als het voorjaar, voorbereiding zal gaan plaats vinden op een zondag. Dit moet allemaal nog gepland gaan worden, de werkgroep komt begin September samen voor overleg.

Voor vragen over het H. Vormsel kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens de Vormselwerkgroepen.

Diaken B. Huitink

 

Tienjarig jubileum Pancratius Parochie

Zoals u weet , vieren we komend weekend het tienjarig jubileum van onze Pancratius Parochie.

We kijken uit naar de aanmeldingen voor de churchquiz op zaterdagavond 5 september om 20.00 uur. Graag aanmelden ( liefst) voor donderdag 3 september met vermelding van naam, adres en telefoonnummer via het emailadres: pancratiusdag@gmail.com. Wilt u de quiz alleen volgen op kerktelevisie of kerkradio, dan kan dat ook! Via https://hpancratius.nl/kerk-tv/ of via de knop “KerkTV” op onze website www.hpancratius.nl. Voor de deelnemers die de drie beste scores hebben, hebben we een prijs, die later door de werkgroep thuis zal worden afgeleverd.  In de pauzes kunt u genieten van liederen die het koor Nouveau uit Reutum zal zingen.

De eucharistieviering op zondag 6 september in de basiliek in Tubbergen zal in het teken staan van “De kracht van verbondenheid”. Het dames en herenkoor uit Vasse zal de zang verzorgen. Er zijn een aantal vertegenwoordigers van onze negen geloofsgemeenschappen uitgenodigd voor deze viering. Wegens het beperkt aantal plaatsen kunnen de andere parochianen deze viering alleen volgen via kerktelevisie en kerkradio. We willen u wel attenderen dat deze viering een half uur eerder is dan wat u gewend bent, namelijk om 10.00 uur! Noteert u dit even op uw kalender of agenda?

Dat we zo op gepaste wijze toch een mooi jubileumweekend mogen beleven.

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep Pancratiusdag,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

VRIJWILLIGERS PAROCHIËLE COMMISSIE ACTIE KERKBALANS

De parochiële Commissie Kerkbalans is op zoek naar enkele vrijwilligers die jaarlijks wil helpen met de voorbereidingen van de actie Kerkbalans.

Het gaat om zo’n 3 vergaderingen op jaarbasis en de voorbereiding van de flyer/brief om de actie onder de aandacht te brengen. De werkzaamheden vallen dus mee.

Degene die zich hiervoor wil inzetten kan zich opgeven bij: Jan Brakhuis, via een mail naar brakhuislangeveen@gmail.com of telefonisch 06-12876966.

 

Commissie van Beheer,

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen.

 

JAAR VAN DE EUCHARISTIE

Lezing ‘Eucharistie in de Kunst’, door mgr Woorts

In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, een lezing waarin hij de Eucharistie belicht aan de hand van afbeeldingen in de kunst.
U bent van harte uitgenodigd.

 

Wanneer:           15 oktober 2020
Plaats:                 
Cultureel Centrum De Cocer in Rossum (Thijplein 1, naast de kerk)
Tijd:                     
19.30 uur

Kosten:                deelname is gratis

Aanmelden:      graag vóór woensdag 7 oktober, bij het Secretariaat van de parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 – 35 35 51

 

Prinses Beatrix Spierfonds collecte

In de week van 6 t/m 12 september is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het zou bijzonder fijn zijn als U dit jaar ook weer de collecte wilt ondersteunen.

Namens het plaatselijk comité hartelijk dank.

 

Oecumenische vredesbijeenkomst stopt

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men in Nederland begonnen met het organiseren van vredesbijeenkomsten. Er was toen in ons land veel discussie over de kernwapenwedloop. Er waren in het land grote demonstraties waaronder ook deelnemers uit Twente. Ook in de kerken hield deze thematiek veel mensen bezig. In het openluchttheater in Hertme organiseerde het toenmalige dekenaat Twente vanuit de Zwanenhof in Zenderen twee jaar lang in de vredesweek bijeenkomsten.

Er werd een oecumenische werkgroep vredesweek opgericht. Jaarlijks werd er in de vredesweek een oecumenische viering gehouden. Diverse sprekers werden uitgenodigd,  deze spreker bezocht vaak in de weken ervoor basisscholen in de parochie. Zo kon er ook richting kinderen en hun ouders reclame gemaakt worden voor de bijeenkomsten. Een aantal jaren geleden werden de vieringen vervangen door bijeenkomsten.

Nu bijna 40 jaar later komt er een eind aan deze traditie van samenkomen. De reden hiervoor is dat het bezoekersaantal van de bijeenkomst elk jaar minder wordt. Daarnaast is de bemensing van de werkgroep een groot probleem. Nadat een aantal werkgroepleden zijn gestopt zijn er meerdere pogingen gedaan om de werkgroep weer op sterkte te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Wanneer blijkt dat de animo voor de bijeenkomsten afneemt en er niemand bereid is om zitting te nemen in de werkgroep is de tijd rijp, om hoe spijtig ook, te stoppen met de bijeenkomsten en de werkgroep op te heffen.

Echter, vrede dichtbij en wereldwijd blijft een actueel thema, nu de vredesbijeenkomsten onder de Kroezeboom stoppen. Daarom zullen de PKN kerk Tubbergen alsmede de Missie-Ontwikkeling- Vrede (MOV) werkgroepen en het pastoraal team van de H. Pancratius parochie zullen aandacht blijven schenken aan dit zo belangrijke thema.

Met vriendelijke groet, mede namens de oecumenische vredeswerkgroep

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

Tubbergen 26 Augustus 2020

Beste ouders en kinderen,
Hier is de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar. Wij hopen dat u met uw gezin een goede vakantieperiode heeft gehad en genoten heeft van de vrijheid. De werkgroep kinderkerk is weer gestart en wij hebben de 1e vergadering gehad. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het komende werkjaar.

Startviering.
Zondag 13 september beginnen wij met de startviering. Deze zal niet plaatsvinden zoals gebruikelijk in de dagkapel van Geesteren, wij nodigen u voor deze viering uit in de pastorietuin van Langeveen. U kunt uw auto naast de kerk parkeren. Vanaf de parkeerplaats kunt u de pijlen volgen naar de pastorietuin waar de viering zal plaatsvinden. Adres Kerklaan 3, 7679 CV Langeveen.

De viering heeft als thema: SAMEN ZIJN.
Voor deze viering moet u zich aanmelden, dit kan via de mail van de kinderkerk kinderkerk@hpancratius.nl. Geeft u in de mail aan met hoeveel personen u komt en hoeveel kinderen. Dit moeten wij vragen door de corona maatregelen die van kracht zijn.

Wij vieren samen op een groot grasveld. Er zijn geen stoelen beschikbaar dus neem een eigen tuinstoel mee of ga samen op een dekentje zitten. Voor volwassenen moeten wij de 1,5 meter in acht nemen, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Aansluitend drinken wij samen koffie en kunnen de kinderen een eigen portret kleuren.

Wij heten u van harte welkom bij de 1e viering.

Programma 2020 2021.
U bent van de kinderkerk een mooie gekleurde flyer gewend, deze blijft op dit moment nog achterwege omdat wij niet weten hoe het verder gaat met Corona. Wij hebben de planning zo goed als rond. Data kunt u noteren, locatie is afhankelijk van de ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en sociale media.

Zondag 13 Sept. Viering op locatie Tuin Langeveen
Zondag 1 Nov. Allerzielen Dagkapel Geesteren
Zondag 20 Dec Kerstviering Dagkapel Geesteren
Zondag … Febr Vrij thema Dagkapel Geesteren
Zondag 4 April Pasen Dagkapel Geesteren
Zondag 23 Mei Pinksteren Dagkapel Geesteren
Afsluiting


AVG.
Bij de kinderkerk maken we soms foto’s en video’s van onze bijeenkomsten en/of activiteiten. Hiervoor moeten wij, volgens de AVG-wetgeving, toestemming vragen aan ouders/verzorgers voor het delen van deze foto’s en video’s op onze sociale mediakanalen (Facebook en Instagram). Natuurlijk gaan wij hier zorgvuldig om en zullen wij geen foto’s plaatsen waardoor jullie schade kunnen ondervinden. Eveneens plaatsen wij geen namen bij de foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming. Wilt u dat foto’s waar u of uw kinderen op staan afgebeeld niet gebruikt worden voor de sociale media, kunt u dat melden bij diaken B. Huitink of bij leden van de werkgroep.

Geluidsinstallatie.
De kinder-, jeugd- en jongerenkerk Rock Solid heeft haar eigen geluidsbox, daar zijn wij blij mee. We kunnen in de dagkapel en op locatie hiervan gebruik maken. Voor deze box hebben wij een aanvraag ingediend bij het St. Elisabeth fonds. Deze aanvraag is gehonoreerd waarvoor langs deze weg nogmaals hartelijk dank. Als toelichting op de toewijzing van het St. Elisabeth fonds: wij zijn van mening dat de kinder-, jeugd- en jongerenkerk in onze parochie de ondersteuning verdient.

Vraagbaak.
De kinderkerk heeft haar eigen mailadres kinderkerk@hpancratius.nl Wij willen de mail ook gaan gebruiken als vraagbaak voor ouders. Stelt u zich voor, uw kind komt met een vraag over geloof: waarom hangt Jezus aan het kruis? Voor ouders zijn het vaak lastige vragen. De mail van de kinderkerk is uw hulplijn, u kunt bij ons terecht met vragen waar u geen raad mee weet. Maak er gebruik van!

Mailingslijst.
Wij hebben sinds dit voorjaar een maillijst waar gezinnen op staan die zich betrokken voelen bij de kinderkerk. Een maillijst die groeiende is, inmiddels staan hier ruim 45 gezinnen op.  Kent u gezinnen die op de lijst willen, laten ze zich aanmelden via de mail van de kinderkerk, naam en adres gegevens, en namen van de kinderen. Zij ontvangen de uitnodigingen voor de vieringen en de nieuwsbrieven.

Tot slot.
Wij als werkgroep hopen op een mooi werkjaar waar we met gezinnen mogen optrekken. Heeft u iets in gedachten dat geschikt is voor de kinderkerk dan horen wij dat graag via ons eigen mailadres.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk, Stefanie, Linda, Dorien, Ellen en Diaken Bert Huitink.

08.2020-04 nieuwsbrief 4.