Jaargang 55 nr.   49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het

beseft heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen een loopje

genomen en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt in koopgedrag.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat,

en ben je aangepast aan wat

‘de gewone gang van zaken’ heet.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

praat je mee met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich leeft in het leven,

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

leef jij ook ten koste van anderen,

ook al heb je de mond vol van

kiezen voor de zwaksten.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bekering                                                                2e zondag van de Advent

 1. 8 dec. 19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Melkbusactie: Adventsactie

 1. 11 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Verwachting                                                        3e zondag van de Advent

 1. 16 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Jeugdorkest

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

Melkbusactie: Adventsactie

 1. 18 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Bas Gerrit Johannes Wijnands, Langehaarsweg 3.

Wij heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 8 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Oma Rikhof, Siny Kuipers.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, overl.fam. Plegt-Mensen, Herman Oude Elberink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Antoon Hagedoorn, Jan Lohuis, Bernard Mensen, Hendrikus Bernardus Schröder, Johannes Mensen, Jan Snijders.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, Bernard vd Aast, overl.ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, San en Jan Kleizen, overl. ouders Plegt-Paus, Hendrikus Bernardus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

Misintenties dinsdag: overl. leden van de KVO.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 8 december 19.00 uur

Lector: E. Olimulder
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar

Communieuitr.: E. Olimulder

 

Dinsdag 11 december 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zondag 16 december 09.00 uur
Lector: J. Lescher

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 18 december 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

24/11                       € 49.21                    € 42.56 (Nationale jongeren collecte)

2/12                          € 64.40                    € 51.10 (Zondag misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad (dit blad is voor een periode van 3 weken) kunnen vóór donderdag 13 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen  en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

Verkoop kerstkaarten

De geloofsgemeenschap Langeveen verkoopt kerstkaarten met winterse afbeelding van de kerk en de kerststal.

Een setje van 6 kaarten (3 verschillende uitvoeringen) met enveloppen kost  €2,00 en 3 setjes voor  €5,00

De kaarten zijn na afloop van de weekendvieringen verkrijgbaar in de sacristie.

U kunt ze ook bestellen bij:

Evelien Olimulder, Mandjesberg 7, 0546-633063

of Gerrit Olimulder, Bruinehaarsweg 10, 0546-681517

 

 

Kerststollenactie Mediatheek Langeveen

Ieder jaar wordt er in Langeveen / Bruinehaar een kerststollenactie georganiseerd door de Mediatheek in Langeveen.

Dit jaar vindt de actie plaats op maandag 10 december en de opbrengst komt geheel ten goede aan boeken voor de kinderen van de Mariaschool in Langeveen.

De mediatheek Langeveen is gevestigd in een ruimte van de Gaarf en zorgt ervoor dat de kinderen van de Mariaschool hier diverse boeken kunnen lenen. Sinds het verdwijnen van de bibliobus zijn er een aantal vrijwilligers elke week enthousiast bezig met het uitlenen van prentenboeken, leesboeken, strips, tijdschriften e.d. Hierdoor kan het leesniveau en het leesplezier van kinderen verder ontwikkeld worden. Het is belangrijk dat de mediatheek in Langeveen blijft en dat er ook voldoende aanbod is van leuke en populaire boeken.

Maandag 10 december vanaf 18.00 uur kunt u kinderen aan de deur verwachten voor de verkoop van kerststollen van de mediatheek.

De kerststollen kosten € 5,-, en zijn dit jaar gemaakt door bakkerij Holland.
Met de kerstdagen voor de deur zijn deze stollen zeker de moeite waard.

De Mediatheek hoopt op een geslaagde actie, zodat we de schoolgaande kinderen ook het komende jaar leuke, informatieve, aantrekkelijke boeken kunnen aanbieden voor veel leesplezier!

 

KVO Langeveen

Deze keer informatie over twee avonden snel achter elkaar.
Op donderdag 13 december maken we een kerstbakje onder leiding van Marit Braakhuis. Deze avond is bij zaal Waayer en begint om 20.00 uur. De kosten bedragen €25,- inclusief koffie en consumptie.
De kerstavond valt dit jaar op dinsdag 18 december. We beginnen dan met een viering in de dagkapel om 19.00 uur. Daarna gaan we naar zaal Waayer voor een gezellige avond met muzikale ondersteuning van het koor Ambiënte uit Geesteren. In de pauze is er een verloting. De eigen bijdrage voor deze avond is €15,-.
Opgave voor deze avonden voor 5 december bij elly@oudesteenhof.nl of 06-23205768

 

Zaterdag 05-01-2019: Sterren kijken – en waar ben JIJ?  

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren.  Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen … voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden.

O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.

Wanneer: 27 december, 13.00 uur

Startpunt: Hoek Onzoelweg / Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)

Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst ivm de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

 

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

Kerstsamenzang donderdag 13 december in De EESHOF te Tubbergen

Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.

Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen.

Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten.

Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.

De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble.

De plaats en aanvang van deze samenzang is:

Kapel de Eeshof,  Eeshoflaan 21 te Tubbergen.

Aanvang 19.00 uur.

Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

TOT ZIENS op DONDERDAG 13 DECEMBER

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:          Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:           € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl  of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Terugblik tweede gesprekskring Grond van Leven

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van

pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring.

Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen  van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen.

Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld.

Er werd stilgestaan bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven,  welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert.

De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”, “vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”

Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen.

In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.

Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is.

U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl . Van harte welkom!

 

Lichtjestocht in het Geziet (Albergen)

Wie verruilt de kerstschoenen voor wandelschoenen?

Erve Hulshof organiseert de tweede kerstdag een lichtjestocht. Deze lichtjestocht start en eindigt bij de parkeerplaats van de Tukkers en is 3 of 6 kilometer lang.  Er kan tussen 18.30 en 20.00 uur worden gestart. De route gaat over verharde en onverharde wegen. Bij erve Hulshof is een pauze.  De route wordt verlicht met waxinelichtjes in glazen potjes. Wij hopen dat we veel mensen mogen verwelkomen bij de Lichtjeswandeling in ’t Geziet. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groeten,

Erve Hulshof

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

Jaargang 55 nr. 47 en 48                                                               24 nov. t/m 7 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vrijwilligers houden het vuurtje brandend…..

De kerk heeft in onze samenleving geen goed imago. Men haakt eerder af , dan aan. Soms moeten degenen die gebleven zijn, zich nog aan anderen verantwoorden waarom ze deel uit maken van de kerk. Dat is niet altijd goed uit te leggen, zeker niet aan mensen die er niet open voor staan.

Maar als we kijken naar de mensen die kerk proberen te zijn met elkaar, dan zijn het mensen , die  iets te geven hebben. Mensen die niet in zak en as zitten omdat de kerk het niet goed doet in de peilingen. Maar die op de een of andere manier geraakt zijn en dat door willen geven. Die daar wat voor over hebben, namelijk: hun schaarse vrije tijd. Die op tijden dat anderen iets voor zichzelf doen,  opstaan om mensen nabij te zijn bij ziekte, overlijden, in een viering ,een bedevaart of een diaconale actie. Opstaan om jeugd mee te willen nemen in datgene wat hen zelf op de been houdt. Maar ook opstaan om het werk achter de schermen te doen in de kerk, in de tuin en op de begraafplaats.

Allemaal mensen , ieder met hun eigen talenten, geven zich, in de schaarse vrije tijd die ze hebben en in de moeilijke tijd die de kerk nu doormaakt.

En in die zin hebben ze iets gemeen met de arme weduwe in het evangelieverhaal uit Marcus (12, 41-44) dat we gelezen hebben in het weekend van de diaconie. Deze vrouw had het tij ook niet mee. In die tijd was er voor weduwen geen enkele steun. Maar desondanks woekert ze met datgene wat ze heeft. Ze sluit zich niet op in haar eigen kleine wereld, maar ze blijft denken aan anderen, aan God.  Niemand heeft haar verplicht om wat te geven, maar ze doet het wel.  Haar geloof is sterker dan haar wanhoop.  Zo toont zij in moeilijke omstandigheden,  innerlijke geestkracht.

Jezus had veel sympathie voor haar. Haar geloof is zijn geloof.  Zij laat zien dat vrijgevigheid niet alleen met geld te maken heeft, maar met aandacht, liefde, toewijding. De bereidheid om jezelf los te laten, weg te geven. Wie zijn leven durft te verliezen, zal het vinden. Dat hebben we mogen zien in het leven van Jezus. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Hij leeft  in al die mensen, die door zijn Liefde en door zijn Geest zijn geïnspireerd.

Mensen die niet samen willen vallen met de wereld, waarin zo velen op zichzelf zijn aangewezen. Maar die kiezen voor verbondenheid en toewijding. Toewijding aan elkaar. Toewijding aan God , door voor Hem in hun doen en laten ruimte te maken.

Vrijwilligers in onze kerk en onze samenleving; Zij zijn goud waard. Zij zijn tekens van geloof, hoop en liefde. Wij zijn er heel dankbaar voor. Dat zij zich gedragen mogen weten door hun omgeving en geïnspireerd hun werk mogen blijven doen.

Hartelijke groeten,

Pastor Christianne Saris

 

Thema: Luister naar mijn stem                      Christus Koning van het heelal

 1. 24 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. KPJ koor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale Jongerencollecte

 1. 25 nov. 14.00 uur: Doopviering.
 2. 27 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Gerechtigheid                                                     1e zondag van de advent

 1. 2 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag misboekjes

Melkbusactie-Adventsactie

 1. 4 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gezamenlijk koffie/thee drinken

 1. 4 dec. 19.00 uur: Lourdesviering (in de kerk) m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Saris)

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 24 november

Jaargedachtenis: Opa Rikhof.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Betsie Paus-Wolthuis

 

Misintenties dinsdag 27 november: overl. ouders Paus-Lohuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 2 december

Jaargedachtenis: Riek Bekhuis, Johan ter Braak, overl. ouders Kempers-Franke.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Johannes Paus, alle overl. familieleden ter Braak, Maria ter Braak-Albers, Bennie Steggink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Betsie Paus-Wolthuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 24 november 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Pouwels.

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Dinsdag 27 november 19.00 uur

Misdienaar: D. Kuiphuis

Zondag 2 december 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: E. Kroeze, S. Olimulder
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

10/11                       € 58.62                    € 55.80 (Eigen kerk)

18/11                       € 79.80                    € 72.50 (Onderhoud kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 december. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 29 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

 

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Verkoop kerstkaarten

De geloofsgemeenschap Langeveen verkoopt kerstkaarten met winterse afbeelding van de kerk en de kerststal.

Een setje van 6 kaarten (3 verschillende uitvoeringen) met enveloppen kost  €2,00 en 3 setjes voor  €5,00

De kaarten zijn na afloop van de weekendvieringen verkrijgbaar in de sacristie.

U kunt ze ook bestellen bij:

Evelien Olimulder, Mandjesberg 7, 0546-633063

of Gerrit Olimulder, Bruinehaarsweg 10, 0546-681517

 

Sinterklaas senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 26 november a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag  staat geheel in het teken van SINTERKLAAS met de pakjes Bingo. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Ook in 2019 wordt er vanuit de geloofsgemeenschappen in Tubbergen weer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

 

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 4 december a.s. zal er in de kerk van Langeveen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

 

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Ans Haarhuis, tel.0546-681627 of 06-41617427 of

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252.

 

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Fleringen en Vasse

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang van 12 november is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerken van Fleringen en Vasse!
Begin 2019 zal ook de kerk van Geesteren worden aan “KerkTV” worden toegevoegd.

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Zonder toegang tot bovenstaande middelen zijn uitzendingen via de tv te  volgen, mits er wel internet aanwezig is en tv is voorzien van HDMI-aansluiting. Hiervoor dient een zogenaamde ‘Marcus video ontvanger’ te worden geplaatst en aangesloten op de TV.

De kosten van een Marcus video ontvanger zijn incl. aansluitkosten €249,- (dit zijn eenmalige kosten). Ook in het geval dat gebruik gemaakt wordt van deze ontvanger dient een abonnement voor €5 per maand afgesloten te worden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het Centraal Secretariaat van de parochie via info@hpancratius.nl of via telefoonnummer 06-33564002.

Een medewerker van het Centraal Secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

 

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen  en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

 

LEZING GELOVEN NU:

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater op de Weegh.

Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende Zondag, 16de December, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende  lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare  bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods  Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf  de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 13-12-2018

Thema:                              Lezingen van het weekend en liturgie rond   Kerstmis

Verzorgd door:              Pater Op de Weegh

Tijd:                                      9.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                                 Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                        Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

 

Sterren kijken – en waar ben JIJ?

 

zaterdag 5-1-2019: Sterren kijken – en waar ben JIJ?  

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren.  Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen … voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden.

O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

 

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl

www.parochielumenchristi.nl

 

 

 

Jaargang 55 nr. 45- en 46                                                                     10 t/m 23 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Week van het respect’,

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten etcetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect.

Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar.

Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal.

Daarom zijn duizenden gastsprekers  en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.​

 

Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven.

Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

Thema: “Vrijwilligers? Buitengewoon”                  32e zondag door het jaar

 1. 10 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Linh) Kinderwoorddienst.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Hierna is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

 

 1. 13 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Verzameld door de Heer, Ceciliaviering                             33e zondag

 1. 18 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud Kerk

Hierna is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

 

 1. 20 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 10 november

Misintenties: Johannus Pegge, Betsie Paus-Wolthuis

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 18 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Bernard vd Aast, Betsie Paus-Wolthuis, Leden en overleden leden van ons Liturgiekoor, Herman Rikhof, overl. fam. Oude Elberink, overl. fam. Klein Rikhof

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 10 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis
Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienuis

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Dinsdag 13 november 19.00 uur

Misdienaar: D. Kuiphuis

 

Zondag 18 november 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: S. Olimulder, M. Weultjes
Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

27/10                       € 53.80                    € 44.21 (Eigen Kerk)

1+2/11                     €210.40                   € 206.34 (Onderhoud Kerkhof)

4/11                          € 46.90                    € 44.66 (Katholieke vereniging voor                                                              oecumene)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SAMEN TOP 2000

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende samen top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen.

Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaan een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Catabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde locatie zijn als dit jaar, de kerk van Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de power point presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied.

U bent wederom welkom in Albergen.

Schrijf het in uw agenda:

Vrijdag 4 januari 2019

19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

NIEUWS UIT DE KINDER, JEUGD EN JONGERENKERK ROCK SOLID.

De kinderkerk.

Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtig landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kapelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk.

De volgende kinderkerk is zondag 16 december, dan viert de kinderkerk kerst, dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

 

De Jeugdkerk.

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus.  Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling eerst tweetal liederen instuderen, toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld, acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen waren hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen die mee deden. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

 

Rock Solid.

Rock Solid is alweer volop bezig, in september was de start samen met ouders, hebben wij het spel ik houd van Holland gespeeld, bekend spel van de tv. Het was weer een mooie strijd tussen ouders en jongeren, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema: IÁM. Ik ben, wie ben ik, wie wil ik worden, een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, groep t/m 13 jaar en groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met de naam TEEN-WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT

De 1e avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen “ik”

Met het maken van een collage van hun zelf, met foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto van een bijzonder moment uit hun leven stil staan. In November komen ze in gesprek met mensen die gaan vertellen wij zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting.

De kinder, jeugd en jongerenkerk van onze parochie leeft, wij blijven aan de weg timmeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten

Namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

 

 

Diaconaal weekend
van 11 en 12 november 2018
in het teken van vrijwilligers

 

Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen.

Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon!

Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof.

De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden.

Wees allen van harte welkom!

Informatie  over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl , het parochiemagazine Kompas, en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg; 06-20486904

 

Symbolisch bloemschikken rond de Advent 28 november 2018

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.

Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolische bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of – bloemstuk maken.
Het leuke is dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.

Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen te Noord Deurningen

Aanvang: 28 november om 19.30 uur

Kosten: 17,50 euro inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.

U wordt gevraagd zelf een schaal een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst.

secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551

 

Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.

Voor verdere info boekingen en kaartenbestellen zie
www.demariapassie.nl

 

Johannes Passion 12 april 2019

U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 december!

Er zijn slechts 20 kaarten, mooie zichtplekken.

Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp, een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach!

Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aansluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren.

Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op:  i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december. Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij!

Kosten: € 50,- (mooie zichtplek in de baseliek).

Adres Plechelmusbasiliek: Sint Plechelmusplein 10 Oldenzaal.

 

 

JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020.

Voor 2020 staat de jongeren bedevaart naar Lourdes op het programma., nu denkt u misschien, jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaan. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen.

U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen, op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking.

Langzaam gaan we warm draaien om jongeren in beweging te zetten.

Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleid de jongeren. Daarvoor komen info avonden. De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari om 19.00 uur 2019 in de kerk van Vriezenveen.

Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken.

Mocht u al vragen hebben, u kunt bellen met ondergetekende 06-20432661.

Namens de werkgroep

Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink.

 

 

 

OPBRENGST OZO COLLECTE

Half oktober gingen weer vele collectanten binnen de gemeente Tubbergen op pad om te collecteren voor de St. Overijsselse Zieken Omroep midden Overijssel.

Deze collecte heeft in totaal € 3.797,57 opgebracht. (Albergen

€ 822.09, Fleringen 310,94, Geesteren € 974,58, Harbrinkhoek-Mariaparochie € 285,04, Langeveen € 431,32, Manderveen € 250,42, Reutum € 161,40, Tubbergen € 300,11 en Vasse € 261,67).

De OZO is erg blij met dit resultaat, dat aangewend zal worden voor de verzorging van uitzendingen in de 27 tehuizen in de regio, waaronder De Eeshof in Tubbergen. En natuurlijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle benodigde apparatuur voor genoemde programma’s.

Alle gulle gevers – en uiteraard de collectanten – hartelijk dank!!

 

 

 

Jaargang 55  nr. 43 en 44                                                                 27 okt. t/m 2 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Als we in deze tijd van het jaar een wandeling maken door de natuur dan zie je de mooie herfstkleuren om je heen, je wandelt door de vallende bladeren. Met een mooie najaarszon kun je genieten van de mooie natuur. In de herfst wordt de ballast vóór de winter afgelegd. In de herfst schept de natuur elk jaar weer uiterlijke beelden, zij legt al haar bonte kleuren af. Het wordt donker, koud en stil. Het planten- en dierenleven trekt zich terug. Wanneer je als mens afstemt op deze cyclus dan ga je mee naar ‘binnen’. Ook de mensen trekken zich terug uit de ‘samenleving’, zijn meer naar binnen gericht.

Wanneer de dagen langzaamaan steeds donkerder worden, dan is het tijd om te rusten en je naar binnen te keren, door stille overdenking en meditatie.

De herfst gaat over het loslaten van datgene wat wij niet meer nodig hebben of wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar bladeren laat vallen, langzaam één voor één, zo mogen wij dat ook doen. Voor mensen is dit een tijd om te overdenken wat wij los willen laten. Daarmee komt een mens bij zich zelf terecht, bij het dagelijkse leven dat ook bestaat uit loslaten, maar ook over de nieuwe ruimte die in het leven komt. Het is als met de tijd die wij hebben in ons dagelijkse leven, vaak is onze tijd gevuld met drukke bezigheden. Als je in jou tijd onbelangrijke zaken kunt loslaten, dan komt er weer ruimte en tijd om die weer in te vullen. Loslaten is het moeilijkste in een mensenleven, vaak denken wij dat wij alles moeten vast houden en mee doorgaan. Wij zouden in de periode van de herfst ons “doen” moeten overdenken. Stel je de  vraag: is het allemaal van nut? Kan ik de tijd beter inhoud geven? Als Diaken overdenk ik dat ook, moet ik overal bijzitten, moet ik bij groepen zitten om te vergaderen. Kan ik ook wat loslaten? Als er nieuwe tijd komt dan komen er weer ideeën, of er komt ruimte voor ideeën die er al zijn.

Als de herfst haar bladeren laat vallen, dan mogen wij als mens oude bladeren in ons leven laten vallen, om weer ruimte te zoeken om in het voorjaar weer tot bloei te komen.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Zien                                                                          30e zondag door het jaar

 1. 27 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m. v. kinderkoor

(Pastor Linh)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 30 okt.                       geen viering ivm Allerheiligen/Allerzielen.

 

Thema: Leven in liefde                                                                     Allerheiligen

 1. 1 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: Leven in liefde                                                                              Allerzielen

Vr. 2 nov.        19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)

Collecte:                               1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Na deze viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof, voorafgaand door Diaken Huitink, de kruisdrager en de misdienaars.

Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen à €1.50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Beminnen                                                             31e zondag door het jaar

 1. 4 nov. 09.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor (Parochiële Werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke ver. voor Oecumene

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

 1. 6 nov. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken.

 

parochiËle kroniek:

Met diep respect gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar:

Lies Kroeze-Leemhuis                  * 01-09-1928     †  16-01-2018

Marie ter Grote-Kuipers             * 08-03-1932     †  28-01-2018

Ben ter Bekke                                  * 28-03-1943     †  13-02-2018

Joseph Paus                                      * 07-03-1946     †  16-02-2018

Marie Tijink-Snijders                    * 09-03-1932     †  05-03-2018

Lies Brager-Koertshuis                 * 26-10-1933     †  22-03-2018

Bennie Kuipers                               * 11-08-1943     †  05-06-2018

Hennie Fox                                       * 08-08-1942     †  25-06-2018

Toon Grootelaar                             * 12-08-1942     †  17-08-2018

Betsie Paus-Wolthuis                  * 21-02-1931     †  04-10-2018

Dat ze mogen rusten in vrede.

Gedoopt:

Pleun Siny Erna Damhuis, Dennenhof 19

Hein Johannes Gerhardus Weusthuis, Hardenbergerweg 150

Annabelle Lucine Niemeijer, Grensweg 15a

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 27 oktober

Jaargedachtenis: Henk Tijink.

Misintenties: Toon Grootelaar, Marie Tijink-Snijders, Betsie Paus-Wolthuis, Joop Perdaan.

 

jaargedachtenissen en misintenties  donderdag 1 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijeverveld, Gerardus Bertels.

Misintenties: Gerard Bekhuis, overl. fam. Weusthuis-Kempers.

 

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 2 november

Jaargedachtenis: Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. fam. Olthof-Leus, Steffanie Kroeze.

Misintenties: Allen die hier op ons kerkhof rusten, overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, fam. Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, ouders Johan en Paul Bekhuis, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam., ouders ter Groot-Kempers en overl. fam., ouders ten Berge-oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Johan Koopman, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Bekhuis-Jannink, ouders Braakhuis-Bossink, ouders Pegge-Geerink en Johannus Pegge, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, Marietje ter Groot-Ophof, alle overl. familieleden ter Braak, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Josefien ter Braak, Karel Poiesz, ouders Schothuis-Wolters, Henk Tijink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Gerard en Rieka Kleizen, Bernard en Truus Waaijer-Werger, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Ria Bernds-Meenhuis, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Lars Olimulder, Gerrit Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerrit Rikhof, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Jan Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, overl. ouders Hagedoorn-Steenhof, Jan Lohuis, Jan en Riek Oude Nijeweeme-Busscher, overl. fam. Kuipers, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofsté, Bennie en Riek Tijink-Keizer en zoon Jan, overl. leden van ons Liturgiekoor, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, Annie en Bernard Tijhuis-Oude Nijeweeme, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl.fam. Grootelaar-Kemna, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Mensen-Kleizen, Antoon Bekhuis en Rein Moleman, Marietje ter Braak-Vennegoor, ouders Grootelaar-Ruiter, Theo Velthuis, overl. fam. Olthof-Leus, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. ouders Meijer-Paus, ouders Mensen-Weusthuis, ouders Everloo, Gerhard Geerink, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en fam., San en Jan Kleizen, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 4 november

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerard Bekhuis, Antoon Hagedoorn, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Bennie Steggink, Toon Grootelaar, Betsie Paus-Wolthuis.

 

Misintenties dinsdag 6 november: Gerrit Kuipers.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur

Lector: M. Olimulder
Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels

Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Olimulder

 

Donderdag 1 november 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: M. Weultjes, J. Kienhuis
Collectanten: G. Olimulder

Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Vrijdag 2 november 19.00 uur

Lector: M. Pouwels, M. Hesselink

Misdienaars: E. Kroeze, D. Hendriksen
Collectanten: J. Grootelaar

Communieuitr.: M. Pouwels, M. Hesselink

 

Zondag 4 november 09.00 uur
Lector: A. Saris, J. Brakhuis, I. Scholten

Misdienaars: T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Saris, J. Brakhuis, I. Scholten

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

13/10                       € 63.50                    € 58.50 (Eigen Kerk)

21/10                       € 70.90                    € 106.65 (Wereldmissiedag)

€191.30                   deurcollecte slachtoffers Sulawesi

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiersecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7  november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen voor donderdag 1 november  18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

HULP BIJ SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN ROND DE KERK!!!

Wij willen iedereen die vrijdagmiddag 5 oktober en/of  zaterdag 6 oktober heeft geholpen bij de grote schoonmaak en opruimdag van de omgeving van ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula hartelijk bedanken voor de hulp.

Het was weer een behoorlijke klus, maar vele handen maakten licht werk!

We hopen dat we volgend jaar weer op jullie hulp mogen rekenen.

Beheercommissie Geloofsgemeenschap St Pancratius Langeveen

(Voorheen locatieraad)

 

 

 

 

Cursus  “omgaan met dementie” voor mantelzorgers in gemeente Tubbergen

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een persoon met dementie ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor SIZ Twente is dat aanleiding om in samenwerking met de Dementieketen Twente de mantelzorgers te ondersteunen met het aanbieden van een cursus. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn; Wat is dementie; verloop van dementie; welzijn van de mantelzorger; het netwerk en de belevingsgerichte benadering. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers van deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een naaste met dementie zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. Bij de cursus is een ervaren cursusleider, casemanager dementie en psycholoog  betrokken. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie in de thuissituatie.

Waar:

‘t Oale Roadhoes Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen

Wanneer:

Op de maandagavond van 19.00 tot 21.00: 19 november,

26 november,10 december, 17 december, 7 januari en 14 januari.

Informatie en aanmelden:

Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Aanmelden kan via:

aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720. Als u niet kunt op de genoemde data en u heeft wel belangstelling, of u heeft behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer: 085-7731720 (tussen 9.00 en 13.00 uur).

 

 

 

 

Glas fusing workshop ‘God schijnt door alles heen’

Op maandag avond 5 november zal Ellen Kleine Schaars in haar atelier een groep enthousiastelingen begeleiden bij het maken van een prachtig transparant, glazen kunstwerk. De deelnemers maken onder haar begeleiding een glazen engel of een ster. Voorafgaand aan de workshop is er uitleg over kleuren in de bijbel en hun betekenis.

Als het kunstwerk klaar is, kunnen we het op een mooie plek voor het raam in de zon hangen. De zonnestralen kunnen er doorheen vallen. Gods licht schijnt immers door alles heen en wil ons bereiken.

Soort activiteit: Creatieve avond met glas

Wanneer: maandag 5 november om 19.00 uur

Waar: Pastoor Bloemenstraat 6, 7651 CD Tubbergen

Kosten: € 25,00 (inclusief koffie / thee)

Aanmelden verplicht, maximaal 12 deelnemers

Aanmelden bij: secretariaat@lumenchristi.nl

of 0541-35 35 51

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE Geloven nu; van 40 tot…?

 

In het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven NU wederom een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden etc.

Hiervoor zijn diverse inleiders uigenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 8 november a.s.

Diaken Huitink vertelt over de diverse activiteiten voor kinderen en jongeren binnen onze parochie zoals de Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn wederom van harte welkom op:

Datum:                  Donderdag  8-11-2018

Thema:                   Activiteiten kinderen en jongeren in de H.

                                   Pancratius  Parochie.

Verzorgd door: Diaken Huitink

Tijd:                         09.30 -11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur onder het

                                   genot van een kop koffie/thee)

Kosten:                  €2.50 per per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                    Parochiecentrum, Grotestraat 66, Tubbergen

Informatie:        Mevr. I. Wekking, tel. 0546-433809

 

Huis van Spiritualiteit

Woensdagavond 14 november kijken we samen de komische dramafilm “Another Year”. Gerri is psychologisch hulpverlener, Tom is ingenieur. Ze leiden een geregeld leven van samen koken en tuinieren. Daarnaast hebben ze vrienden en familieleden, die er niet in slagen om hun leven op orde te krijgen; hun volwassen zoon Joe, die maar niet de juiste vrouw vindt, weduwnaar Ken die ongezond leeft, en de nerveuze Mary, die haar wanhoop achter een masker van lacherige zelfkritiek verbergt.

In vier seizoenen en episodes toont “Another Year” het leven in al zijn eenvoud en complexiteit. De misère en de humor, in zomer en winter, met liefdesgeluk en tegenslag, hoop en wanhoop.

De film roept o.a. vragen op over naastenliefde en de grenzen daarvan: hoe ver ga je in de het opvangen van mensen, die het lastig hebben in hun leven, is het wel zo vanzelfsprekend, wanneer trek jij een grens en waarom? Na het kijken van de film is er gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann.

Wanneer: woensdag 14 november 2018

Aanvang: 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth

Kosten: €7.50

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl

AVONDWAKE GELOOFSGEMEENSCHAP LANGEVEEN

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
Contactpersoon is,  Gerrie Mensen tel. 0546-681320


Hieronder staan ‘links’ naar verschillende voorbeelden om, zo nodig te downloaden en te gebruiken.

– Klik voor Avondwakeboekje

– Klik voor Teksten en gedichten algemeen


Liedteksten:

– Klik voor Liederen Liturgiekoor

————————————————————————————————————————————————-

Historie Langeveen

PASTORAATSGROEP.

De pastoraatsgroep Langeveen bestaat uit de volgende leden:

– Yvonne Weultjes, tel. 0546-646155, liturgie

– Jolande Weusthuis, tel. 0546-681728, catechese

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP LANGEVEEN. 

Parochie H. Pancratius, per 1 januari 2018   

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50.-
1e H. Communie  € 30.-
H. Vormsel  € 30.-
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor  € 400.-
Jubileumviering in reguliere viering  € 100.-
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor  € 400.-
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125.-
Ter aarde bestelling  € 100.-
Crematie  € 150.-
Avondwake  € 250.-
Gebruik aula per dag  € 100.-
Graf delven vw  € 200.-
Graf delven kind  € 100.-
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 800.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 400.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 400.-
Grafrechten 20 jaar kind  € 400.-
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf  € 200.-
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200.-
Ruiming graf kind  € 125.-
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100)  € 800.-
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging  € 400.-
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100.-
Intenties Misintentie  € 8.-*2
Jaargedachtenis  € 10.-
Kaarsen/graflicht Ecolicht (klein devotielichtje)  € 0,50
Dunne witte kaars (devotiekaars)  € 0,50
Graflicht  € 1,50
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60.-
Lokaal parochieblad  € 15.-
Lokaal parochieblad per post  € 40.-
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1.-
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans

*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-

*3uniforme collectes binnen parochie

vw = volwassene

WERKGROEPEN EN CONTACTPERSONEN.

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Werkgroep Contactpersoon Adres Telefoonnummer
Beheercommissie Johan Oude Hesselink         Voorzitter Velge 6a
49847 Itterbeck
0049-5948354
06-12996106
Evelien Olimulder
Secretaresse
Mandjesberg 7
7679 TP Langeveen
0546-633063
06-49077776
Gerard Oude Avenhuis
Penningmeester
Weesboom 4
7641 KH Wierden
0546-574146
06-38891967
Ewald Sand                     Onderhoud Heppenweg 16
7679 TG Langeveen
0546-681187
06-12676490
Pastoraatsgroep Yvonne Weultjes
liturgie
 Oude Hoevenweg 155,
7671 PL  Vriezenveen
0546-646155
06-44572850
Jolande Weusthuis         diaconie/catechese Witteweg 39                     7679 VT  Langeveen 0546-681728
06-30813624
Locatiesecretariaat in het Parochiecentrum Diane Snijders vrijdagmorgen 9:00 – 11:00 Dwarsstraat 6
7679 TV Langeveen
0546-681694
Kosters Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Marietje Grootelaar Beltweg 6
7664 VG Manderveen
0546-681421
Avondwake Gerrie Mensen Kolenbranderhof 16          7651 NA Tubbergen 0546-681320
Begraafplaats Marcel Pegge Hardenbergerweg 248   7679 VJ Langeveen 06-51878101
Beheerder aula en
parochiecentrum
Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Broederschap Kevelaer Johan Paus Witteweg 27
7679 VT Langeveen
0546-681224
Broederschap Kevelaer Miranda Postel Witteweg 27 a
7679 VT Langeveen
06-11462748
Collectanten Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Courage Annemarie Oude Nijeweeme Mandjesberg 13
7679 TP Langeveen
0546-866345
06-36366602
Doopvoorbereiding René Koopman Hardenbergerweg 246     7679 VJ Langeveen 06-13462946
Eerste  H. Communie Marieke ter Braak Veldboersweg 4
7679 TL Langeveen
0546-681833
06-50205225
Gezinsvieringen Evelien Olimulder Mandjesberg 7                   7679 TP Langeveen 0546-633063
06-49077776
Grafdelver Tonny Oude Oosterik Vermolenweg 49
7678 TK Geesteren
0546-681537
H. Vormsel Evelien Olimulder Mandjesberg 7                   7679 TP Langeveen 0546-633063
06-49077776
Kerkradio Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Kerkversiering Evelien Olimulder Mandjesberg 7                   7679 TP Langeveen 0546-633063
06-49077776
Kinderkoor Yvonne Weultjes Oude Hoevenweg 155
7671 PL Vriezenveeen
0546-646155
06-44572850
Kinderwoorddienst Yvonne Weultjes Oude Hoevenweg 155
7671 PL Vriezenveeen
0546-646155
06-44572850
Kopiëren Locatiesecretariaat Kerklaan 3
7679 VG Langeveen
0546-681142
Lectoren Monique Pouwels Grensweg 7
7679 TK Langeveen
0546-681719
06-11646794
Liturgiekoor Ine Weersink Van Roijensweg 42
7691 BN Bergentheim
0523-235686
Lourdesbedevaarten Elly Oude steenhof Molenbergstraat 18
7679 TS Langeveen
0545-681614
06-23205768
Mariaprocessie Jan Brakhuis Hardenbergerweg 244    7679 VJ Langeveen 0546-681438
Midwinterhoorn
blazers
Marcel Pegge Hardenbergerweg 248     7679 VJ Langeveen 0546-681321
Misdienaars Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-671517
MOV Jan Grootelaar Hardenbergerweg 209
7679 VK Langeveen
0546-681613
Onderhoud Kerk, kerkhof en omgeving Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Johan Paus Witteweg 27
7679 VT Langeveen
0546-681224
Ewald Sand Heppenweg 16
7679 TG Langeveen
0546-681187
Uitvaartbegeleiding Mariëtte Hesselink Hardenbergerweg 214     7679 VJ Langeveen 0546-681631
Website beheer Theo Snijders Dwarsstraat 6
7679 TV Langeveen
0546-681694
Wo-Co vieringen Ans Schothuis Lunterhof 12
7679 TX Langeveen
0546-681449
06-40332633
Ziekencommunie Marietje Grootelaar Beltweg 6
7664 VG Manderveen
0546-681421

 

 

BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP LANGEVEEN.

De Beheercommissie Langeveen bestaat uit de volgende personen:

Johan Oude Hesselink    0049-5948354      Voorzitter

Gerard Oude Avenhuis    0546-574146         Penningmeester

Evelien Olimulder            0546-633063        06-49077776          Secretaresse

Ewald Sand                      0546-681187         Onderhoud