Jaargang 61 nr. 30 en 31                                                                  20 juli t/m 2 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat juli 2024

Heeft Bidden zin?  Een vraag die nogal wat gelovigen zich wel eens gesteld hebben. Een vraag die ook regelmatig aan mij wordt gesteld. “Pastor, al die oorlogen, al die gruwelijke terreur , we bidden zo vaak om vrede, maar de ellende blijft. Heeft bidden überhaupt wel zin?” En ook de leerlingen van Jezus zullen die vraag hebben gehad, heeft bidden zin?

Maar toen ze zagen hoe Jezus zich helemaal vrijmaakte voor zijn hemelse Vader; hoe in Zijn bidden Zijn vertrouwen, geloof en liefde voor Zijn hemelse Vader als het ware voelbaar werd, maakte dat bidden van Jezus toch ook een grote indruk op zijn leerlingen. Daarom vroegen zijn leerlingen aan Hem dan ook: Leer ons bidden. Ze vragen niet zomaar een gebed, maar ze vragen om te leren bidden, zoals Hij bidt, met het vertrouwen, het geloof, waarmee Hij bidt tot God. Zijn bidden wekte verbazing en bovenal verwondering. Bij bidden gaat het toch allereerst om verbondenheid, verbondenheid met God en daardoor met de mensen om je heen. En dat draagt toch ook zijn vruchten.

 

In een rustig dorp, op enkele kilometers gelegen van een middelgrote stad, stortte op een gegeven moment in de vroege ochtend door een lek in de gasleiding een huis in elkaar. In het huis woonde een oudere vrouw met haar kleinkind. Bij de klap kwam het hele dorp op straat en toen ze in de gaten kregen wat er was gebeurd, boden vele dorpelingen zich aan om te helpen en gingen ze op zoek naar de twee bewoners van het ingestorte huis. Uren waren ze bezig en tenslotte vonden ze de grootmoeder die helaas al was overleden. Ze bleven door zoeken en tenslotte hoorden ze een stemmetje onder het puin vandaan komen. Een jongen van een jaar of zes zat vast. Met veel zwoegen en met het gevaar het eigen leven lukte het de dorpelingen tenslotte om de jongen los te krijgen. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis gebracht en een operatie bleek van levensbelang. Urenlang was een team van chirurgen bezig om de jongen te redden. Vol spanning wachtten de dorpsgenoten op de uitslag en in de dorpskerk die voor deze gelegenheid open was, hadden bij Maria nog nooit zoveel kaarsen gebrand. Aan het eind van de avond kwam het nieuws: de jongen had het gered en over enkel maanden zou hij weer volledig hersteld zijn.

De volgende morgen vonden de dorpelingen in hun brievenbus zoals gebruikelijk de krant. De krant opende: ’In de stad, twee doden en vijf gewonden bij een vechtpartij, na een avond stappen.’

Bij vele dorpelingen kwam een zucht van afschuw. ‘Hoe is het mogelijk’ zeiden velen tegen elkaar, ‘dat hier met velen urenlang wordt gevochten voor het leven van een kind en dat vijf kilometer verder ze elkaar afmaken als beesten!! In wat voor wereld leven wij?’

 

Terug naar de vraag: Heeft bidden dan zin? Wanneer bidden slechts betekent het prevelen van oude bekende gebeden, of bidden wordt meer een verlanglijstje, zoals je dat zou maken voor Sinterklaas, dan zou ik zeggen;’ nee’. Maar wanneer er gebeden wordt met het hart, wanneer bidden betekent: op zoek zijn naar God en daar mee naar elkaar, zeer zeker wel. Want dan wordt Gods naam geheiligd, worden we voor elkaar het dagelijks brood dat ons gaande houdt. Immers bidden maakt je bewust dat je anderen nodig hebt, dat je leeft in relatie met mensen om je heen, maar ook in relatie met God. Het gebed houdt die verbondenheid, die relatie levend. Daarom is het gebed onmisbaar, ook al worden onze gebeden dan niet altijd verhoord zoals wij het graag hadden gehad.

 

Waarom niet?

Daar weet ik ook het antwoord niet op, maar toch, dat weet ik wel, door te volharden in het gebed blijven we wel verbonden met onze hemelse Vader om zo Gods handen en voeten voor elkaar te kunnen zijn. Dan leeft God in ons, maar ook leeft God door ons, krijgt Hij een gezicht. De dorpelingen maakten dit waar, aan een kind van zes, maar ook aan elkaar. En ze hielden vol, zelfs met het risico het eigen leven daarbij te verliezen. Daar waar liefde is en vriendschap daar is God Geest in ons midden, die ons allen tot Zijn kinderen maakt.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Als een herder                                                    16e zondag door het jaar

 1. 20 juli 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Een teken                                                              17e zondag door het jaar

 1. 27 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 20 juli

Jaargedachtenis: Truus Oude Hendriksman

Misintenties: Erna Maathuis, Gerard, Marie, Regina en Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard Weultjes, Harrie Waaijer, Bernard en Truus Oude Hendriksman, Bennie Stegging en Rikie Steggink-Janmaat.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 27 juli

Misintenties: Erna Maathuis, Gerard Bekhuis, Joop Plegt, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard Weultjes, Harrie Waaijer, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Heppenhuis en Annie Heppenhuis-Velers.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 20 juli  19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zaterdag 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis ,T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 31 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

 

Ook dit jaar een Garage Sale Langeveen

Op woensdag 24 juli, van 10.00 uur tot 16.00 uur, vindt er in de kern van Langeveen een Garage Sale plaats. Verschillende bewoners bieden op eigen terrein leuke items aan. Dit kan variëren in aanbod van huisraad, speelgoed, boeken, kleding, witgoed, fietsen etc.

Het betreft de eerste woensdag in de zomervakantie. De organisatie van dit evenement, Toeristisch Langeveen Bruinehaar, heeft bewust voor deze datum gekozen. Veel mensen zijn (nog) niet op vakantie zodat er een breed deelnemers veld is. Onze wens is om iets te organiseren wat mensen in contact brengt met elkaar, een sociale activiteit te ontwikkelen waar al onze inwoners aan deel kunnen nemen, van jong tot oud.

De inschrijving is inmiddels gestart en de eerste deelnemers hebben zich aangemeld. Inschrijven kan t/m 17 juli op de volgende manier:

* per mail aan toeristischlangeveenbruinehaar@gmail.com.

* per app aan Toeristisch Langveen Bruinehaar op 06-13536633

Vermeld bij de aanmelding: uw naam, uw huidige adres, het deelnemende adres en telefoonnummer.

De actuele informatie kunt u volgen via de site www.toerischlangeveenbruinehaar.nl

Voor deelname gelden de volgende eisen:  Je maakt gebruikt van iemand zijn oprit in kern Langeveen. Het is toegestaan om jouw oprit beschikbaar te stellen aan familie, vrienden en kennissen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Een opsomming van de deelnemende straten binnen kern Langeveen is te vinden op onze site.

Toeristisch Langeveen Bruinehaar zorgt voor ballonnen voor de zichtbaarheid (dit pakket wordt aan u geleverd) en tevens zorgen zij voor flyers die verspreid worden rondom Langeveen.

Bij aanmelding ga je akkoord met de gestelde voorwaarden/spelregels.

Voor bezoekers wordt in de week voor het evenement een actuele lijst met adressen en een plattegrond op de site openbaar gemaakt. Tevens zijn de deelnemende adressen te herkennen aan de ballonnen die zichtbaar zijn vanaf de weg.

Wacht niet te lang met aanmelden en maak er samen met de buren een gezellige dag van!

Maak kennis met onze dorpsondersteuner Ine Kaptein

Sinds 1 februari jl. mag Ine zich met trots de dorpsondersteuner van Langeveen en Bruinehaar noemen. Ze is 60 jaar, afkomstig uit Nijmegen, en al ruim 37 jaar wonend in Ootmarsum met man Gerard en 3 zoons. Ze is opgeleid als verpleegkundige en heeft in veel verschillende aspecten van de gezondheidszorg gewerkt, o.a. ziekenhuis, revalidatiecentrum, thuiszorg en Leendert Vriel Stichting.

Het is de bedoeling dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt is voor gemeentelijke vragen c.q. problemen waar inwoners tegenaan lopen, maar ook voor praktische en/of persoonlijke vragen staat ze open. Denk hierbij aan klusjes in huis, gezondheid, omzien naar anderen etc. Ze zal meedenken en ondersteuning bieden waar mogelijk is. Ze is beschikbaar voor de inwoners van Langeveen en Bruinehaar van alle leeftijden. Ook gaat ze in gesprek met verenigingen in Langeveen om te weten te komen wat Langeveners belangrijk vinden in hun dorp.

Ondersteuning door haar is kosteloos, zo lang als nodig en geheel vertrouwelijk. In overleg met haar wordt de ontmoetingsplek op elkaar afgestemd. Mocht je nu denken als inwoner of als vereniging, zo iemand ben ik nodig, neem gerust contact met haar op. Ook al is het alleen ter kennismaking.

Telefoon 06-27857469

Email i.kaptein@noaberkracht.nl

 

Beste parochianen.

Graag willen wij het volgende concert onder uw aandacht brengen:

Concert Missa Sancti Georgii gecomponeerd door Herman Finkers.

Op 5 oktober a.s. om 19.30 uur vindt wederom het zgn. Glasrijk Concert plaats in de H. Pancratius Basiliek in Tubbergen. Traditiegetrouw wordt dit verzorgd door het Sint Pancratius Basiliekkoor. Het koor is met veel enthousiasme begonnen aan het instuderen van dit bekende koorwerk van Herman Finkers. Elke dinsdag avond staat de repetitie o.l.v. Jeroen Hulshof, bekend als dirigent van verschillende koren maar ook als concertpianist, in het teken van deze bijzonder mooie mis.

Ook wist Hulshof het koor Con Brio uit Borne te enthousiasmeren om deze mis in te studeren, waardoor het idee gevat werd om hiervoor een samenwerking aan te gaan. Dit houdt vervolgens in dat er een tweede uitvoering zal zijn op 12 oktober in de Stephanus kerk, Borne. Beide koren worden ondersteund door een 7-koppig ensemble.

Finkers componeerde ter gelegenheid van zijn huwelijksinzegening op 15 juni 1990 deze Latijnse mis en omdat dit plaats vond in de Georgius (Joris-/Sjors-) kerk in Almelo werd de mis aan St. Joris gewijd, al ruim zeven eeuwen de stadspatroon van Almelo.

Later schreef Finkers er een credo bij. Vorig jaar werd deze complete versie uitgebracht op CD met medewerking van Cappella Amsterdam en Holland Baroque,  een unieke uitvoering die te beluisteren is op Spotify.

Kaarten kosten in de voorverkoop € 15.– en bij de ingang van de kerk €17,50 per persoon.

U kunt reserveren door een mail te sturen naar bernadet@brouwers.me en geld over te maken op rekeningnummer: NL30RABO0151414769 t.n.v. Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen o.v.v. kaartjes Glasrijk Concert.  De kaarten liggen voor u klaar bij de ingang van de kerk.

Verder kunt u kaarten reserveren via de website www.glasrijk.nl of bij Primera Tubbergen. Bij laatst genoemde kunt u enkel in contanten betalen.

Mocht uw interesse zijn gewekt voor bovengenoemd concert, noteer het alvast in uw agenda, 5 oktober om 19.30 uur in de Pancratius Basiliek in Tubbergen. Herman Finkers heeft aangegeven bij het concert aanwezig te zijn.

 

Vakantie

God, ik wens iedereen een hart dat vakantie kan nemen,

zich even kan losmaken van zorg en verantwoordelijkheid,

een hart dat, los en vrij, kan genieten van de natuur

en de lucht en het water en de mensen erbij.

 

God, ik wens iedereen een open hart en open handen

om naar de mensen toe te gaan,

te luisteren naar hun verhalen

en te genieten van hun vriendschap.

 

God, ik wens iedereen een hart dat zich wil richten

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,

een hart dat genieten kan van de vrije tijd.

Dan komt alles goed. Dank U wel.

 

Wij wensen iedereen, thuis of op vakantie,

goede weken toe!!

Het liturgiekoor

Jaargang 61 nr. 28 en 29                                                                 6 t/m 19 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De weg zal je leiden

In deze zomermaanden gaan velen van ons op vakantie.

Om even los te komen van het alledaagse leven, nieuwe ervaringen en nieuwe kracht op te doen. Voor hen het onderstaande reisgebed.

Maar ook voor allen die thuis blijven dit gebed, omdat ons leven zelf ook een reis is. Dat we open mogen staan voor datgene wat op ons pad komt, in het besef dat er Eén is die ons draagt en leidt. Een fijne zomer en/of vakantie gewenst!

Reisgebed

(door Leonie van Straaten)

Waaruit put je moed om te gaan?

Om los te breken uit het vertrouwde,

zonder te weten waarheen?

Uit de blik van een vriend, een vriendin of een vreemde?

Uit een Bijbels woord: Ga, wees niet bang, Ik ben met je!

Uit de hand op je schouder, onzichtbaar, maar toch…

Uit de stok in je hand?

Uit de zorgvuldig ingepakte rugzak?

Of is het dat moment van vertrek dat je moed geeft?

Het besef dat je gaat, de sprong in het diepe,

de blik gericht op de einder of op de weg om niet te struikelen.

De weg die je stap voor stap zult gaan.

Put moed uit iedere stap die je zet, nu, hier, onder Gods hemel!

Want hoe goed voorbereid je ook bent, de weg is vol verrassingen

en het leven laat zich niet voorbereiden.

De weg wil gegaan worden – het leven geleefd.

Maar groot en sterk is Hij die je steunt in de rug.

Je wordt gedragen, terwijl je zelf gaat.

Ga, de weg zal je leiden!

Het pastoraal team

 

Thema: Ongelofelijk                                                         14e zondag door het jaar

 1. 7 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen wordt de communie aan huis gebracht.

Thema: Trek op weg                                                         15e zondag door het jaar

 1. 14 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 16 juli 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 juli

Jaargedachtenis: Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Anita Rikhof, Herman Rikhof

Misintenties: Erna Maathuis, Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard Weultjes, Harrie Waaijer.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 14 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor en overl. fam., Gerard Bekhuis, Joop Plegt, Jan Bertels, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard Weultjes, Harrie Waaijer.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 7 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, T. Rozenkamp, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder
Zondag 14 juli 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, Y. Nijhuis, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar

Dinsdag 16 juli 09.00 uur

Lector: I. Scholten

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 juli. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

 

Kinderen zorgen voor kinderen

Op donderdagmiddag 20 juni hebben vier kinderen namens de communicanten

van dit jaar een cheque overhandigd aan Paula Timmers en Sanne Alberink van de verjaardagsbox Tubbergen. Alle communicanten hadden namelijk een deel van het geld dat ze bij hun Eerste Communie ontvangen hadden, afgestaan voor kinderen uit gezinnen die wat minder te besteden hebben. Op de cheque stond het mooie bedrag van 386 euro!

De vier kinderen werden met de begeleidende ouders, Lucie Braakhuis van de werkgroep Eerste Communie Tubbergen en pastoraal werker Christianne Saris, hartelijk ontvangen door Sanne Alberink en Paula Timmers van de verjaardagsbox.

Er werd gezamenlijk koffie, thee en ranja gedronken. Vervolgens liet Sanne zien wat er in een verjaardagsbox zit aan versnaperingen, versieringen en cadeautjes, zodat de betreffende kinderen toch een mooie dag kunnen hebben. Ze vertelde hoe de verjaardagsbox tot stand komt en wat er aan voorwerk verricht wordt. En dat de kinderen die de box krijgen wonen in de gemeente Tubbergen. Er werd belangstellend geluisterd naar haar verhaal en er werden vragen gesteld, zodat er een echt gesprek ontstond.

Vervolgens werd de cheque overhandigd. Sanne en Paula waren erg blij met de gulle gift van de communicantjes. Ze vertelden dat ze het geld heel goed konden gebruiken. Het was een heel gezellig en waardevol uurtje met elkaar. Kinderen die voor andere kinderen zorgen en zo vriendschap en liefde verspreiden. Alle communicantjes heel hartelijk dank voor de gulle gaven!

Leden van de werkgroepen Eerste Communie

Pastoraal team

 

Envelop zonder naam

Er is een envelop voor misintenties binnen gekomen met €20,00.

Helaas staan er geen namen vermeld. Wil degene die deze envelop heeft ingeleverd de desbetreffende namen en datum van de H. Mis doorgeven aub.

Jaargang 61 nr. 26 en 27                                                                   22 juni t/m 5 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Donderdag 6 juni vond de tachtigjarige herdenking van D-day plaats. De dag dat Engelse, Canadese en Amerikaanse militairen Frankrijk binnenvallen, via de kust bij Normandië. Deze militaire operatie luidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Premier Rutte was erbij en hield er een mooie toespraak over. Hij gaf aan dat dankzij deze militaire operatie, de koers verlegd kon worden van oorlog naar vrijheid.

Volgens Rutte is de les die we uit D-day kunnen leren; al die individuele mensen brachten samen vrede, vrijheid en veiligheid. Dat kon alleen doordat iedereen bereid was naar vermogen bij te dragen. Zo kunnen we D-day zien als het symbool voor wat mogelijk is als we onze krachten bundelen. Voor wat kan, als we samen opkomen voor wat van ons voor waarde is.

Samen staan voor waarden die het goede leven bewerkstelligen. Dat is onze opdracht in het hele leven. Vrede is nooit vanzelfsprekend. Daar mogen we elke dag met elkaar aan werken. In ons gezin, onze buurt, onze samenleving, onze parochie. Jezus heeft het ons voorgeleefd. Als we dat doen werken we aan Gods wereld, waar we er zijn voor elkaar. Daar zijn we allemaal voor nodig, ieder met zijn eigen gaven en talenten. En als we met elkaar samenwerken kunnen we heel veel betekenen voor elkaar.

Want alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. Alleen het doel dat we samen stellen is bereikbaar. Alleen de vrede die wij samen maken, wordt wereldwijd.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Oversteken                                                           12e zondag door het jaar

 1. 22 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 29 en 30 is er géén viering

 

 1. 2 juli 09.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerard Weultjes

Weuststraat 35, Langeveen

*04-10-1938                       ꝉ 10-06-2024

 

Harrie Waaijer

Langeveenseweg 159, Langeveen

*16-09-1935                       ꝉ 11-06-2024

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 22 juni

Jaargedachtenis: Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Bennie ten Berge

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard en Cilia Weultjes, Harrie Waaijer.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 22 juni 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Lescher, A. Schothuis
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

 

 

2 daagse                                                                                                            Bedevaart                                                                                     

 

 

 

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een 2 daagse bedevaart. Dit jaar is die op.

zaterdag 24 en zondag 25 Augustus 2024

 

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.

Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal.  Alles wordt verder voor u geregeld.

We hebben dit jaar een ander programma.

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten:

met 2 personen op 1 kamer: € 175,00 p.p.  Alleen op een kamer kost

€ 190,-.

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn. Waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren.  Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend het lof met ziekenzegening. We dineren en overnachten in een kasteeltje ( Chaityfontaine ) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie.  De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering. Rond 12 uur een lunch  in het kasteeltje. Na de lunch gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken.  Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.  (drankjes voor eigen rekening)    opgeven uiterlijk 1 augustus.
Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:

Ans Olde Theussink                   Telf. 06 274 08 273

 

 

GA MET ONS MEE…..

naar Kevelaer

 

Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer voor bezinning – gebed – ontmoeting….
De Oost Twentse Processie organiseert weer de jaarlijkse bedevaart op 23 en 24 augustus.
Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman, pastoraal medewerkster José van den Bosch (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerkster Christianne Saris (Pancratius Parochie) en pastor Van der Sman (Plechelmus Parochie)

 

Het dames- en herenkoor van Denekamp zal met hun zang de vieringen opluisteren en de muziekvereniging van Weerselo zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is in 2024: ”GA MET ONS MEE…”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze mooie bedevaart. De broederschap organiseert de reis met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer bij ons aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 23 augustus vertrekken bussen vanuit diverse locaties in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 22 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus, vertrek om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de zesde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf de parkeerplaats bij het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het Park. Voor deelnemers, die minder goed ter been zijn is de kruisweg in het Forum Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 24 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Natuurlijk is er tussen de vieringen door tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Als u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

 

Geesteren:          mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:         de heer J. Paus                                 telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen   mevrouw M. Nijhuis            telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen          mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                    mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus:

Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.

 

Jeugdkerk en Rock Solid Junior beklimmen kerktoren te Tubbergen

Vrijdag 7 juni hebben de jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid Junior een bijzondere activiteit ondernomen: ze hebben de kerktoren van Tubbergen beklommen. Deze toren, een markant punt in het dorp, bood de jongeren niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een prachtig uitzicht over de omgeving.

Na een korte introductie begon de beklimming van de toren. Onder begeleiding van de kosters trotseerden de jongeren de smalle trappen en genoten ze van het avontuur en de toenemende hoogte.

Eenmaal boven werden ze beloond met een prachtig uitzicht over Tubbergen. Ook kregen ze een korte uitleg over de geschiedenis van de toren.

Na de afdaling werden de jongeren getrakteerd op drinken en chips en volgde een rondleiding door de kerk. De kosters vertelden boeiend over de historische en religieuze betekenis van verschillende onderdelen.

Als afsluiting van deze geslaagde avond genoten we samen van een heerlijk ijsje bij Jut en Jul.

Een speciale dank gaat uit naar de kosters en vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van deze activiteit. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de jongeren niet alleen een leuke, maar ook een leerzame avond hebben gehad.

 

 

 

Opbrengst vastenactie 2024

Afgelopen veertigdagentijd hebben we als parochie uw steun gevraagd voor een project van de vastenactie “een betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala”.

Daar is heel ruimhartig voor gedoneerd. De basisscholen uit Geesteren en Mariaparochie lieten de kinderen er een heitje voor een karweitje voor doen.

De basisschool uit Vasse heeft een sponsorloop georganiseerd.

Daarnaast konden mensen doneren via de bussen voor Vastenactie in de kerk.

In totaal is er een bedrag van € 10.324 opgehaald! Iedereen van harte bedankt hiervoor.

Zo is er weer toekomst voor jongeren in Guatemala. Ook namens hen, van harte bedankt!

Mede namens de groepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 

Uitnodiging zomerwandeling

Ook dit jaar organiseert de Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie weer een zomerwandeling voor belangstellenden uit alle locaties van de parochie. Op 25 juli 2024 verzamelen we ons om 9.20 uur op de parkeerplaats bij de kerk van Langeveen, Kerkstraat 5.

We starten de wandeling om 9.30 uur en gaan dan ongeveer vijf kilometer lopen door het bos en de heide van Langeveen. Onderweg zullen er enkele toepasselijke bezinnende teksten worden gelezen. De wandeling wordt besloten bij het parochiecentrum van Langeveen met een kop koffie of thee en een versnapering. Aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen worden aanbevolen.

Mogen we u begroeten op 25 juli?  Van harte welkom!

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

Inzameling producten voedselbank

In onze kerken worden het hele jaar producten ingezameld voor de voedselbank.

Wij willen iedereen die hieraan bijdraagt heel hartelijk danken.

Het komt vele mensen ten goede die wat materiële ondersteuning kunnen gebruiken.

We willen wel aandacht vragen voor de houdbaarheidsdatum.

We merken dat, na screening van de producten, in sommige gevallen de houdbaarheidsdatum allang is verstreken. De producten moeten dan worden weggegooid, dat is zonde. Dat willen we graag voorkomen.

Daarom willen we u vragen om alleen producten aan te leveren die minimaal nog een maand houdbaar zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Wol voor Afrika en Roemenië

In onze parochie breien een aantal dames voor Afrika en Roemenië.

Zij kunnen wol of katoen goed gebruiken. Daar worden mutsjes, dekentjes

en truitjes van gemaakt.

Mocht u nog wol of katoen over hebben, waar u niets meer mee doet,

dan kunnen zij het goed gebruiken. U kunt het brengen naar het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingstijden:

Dinsdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Telefoon: 06-33564002

Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne

Jaargang 61 nr. 26 en 27                                                                   22 juni t/m 5 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Donderdag 6 juni vond de tachtigjarige herdenking van D-day plaats. De dag dat Engelse, Canadese en Amerikaanse militairen Frankrijk binnenvallen, via de kust bij Normandië. Deze militaire operatie luidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Premier Rutte was erbij en hield er een mooie toespraak over. Hij gaf aan dat dankzij deze militaire operatie, de koers verlegd kon worden van oorlog naar vrijheid.

Volgens Rutte is de les die we uit D-day kunnen leren; al die individuele mensen brachten samen vrede, vrijheid en veiligheid. Dat kon alleen doordat iedereen bereid was naar vermogen bij te dragen. Zo kunnen we D-day zien als het symbool voor wat mogelijk is als we onze krachten bundelen. Voor wat kan, als we samen opkomen voor wat van ons voor waarde is.

Samen staan voor waarden die het goede leven bewerkstelligen. Dat is onze opdracht in het hele leven. Vrede is nooit vanzelfsprekend. Daar mogen we elke dag met elkaar aan werken. In ons gezin, onze buurt, onze samenleving, onze parochie. Jezus heeft het ons voorgeleefd. Als we dat doen werken we aan Gods wereld, waar we er zijn voor elkaar. Daar zijn we allemaal voor nodig, ieder met zijn eigen gaven en talenten. En als we met elkaar samenwerken kunnen we heel veel betekenen voor elkaar.

Want alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. Alleen het doel dat we samen stellen is bereikbaar. Alleen de vrede die wij samen maken, wordt wereldwijd.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Oversteken                                                           12e zondag door het jaar

 1. 22 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 29 en 30 is er géén viering

 

 1. 2 juli 09.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerard Weultjes

Weuststraat 35, Langeveen

*04-10-1938                       ꝉ 10-06-2024

 

Harrie Waaijer

Langeveenseweg 159, Langeveen

*16-09-1935                       ꝉ 11-06-2024

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 22 juni

Jaargedachtenis: Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Bennie ten Berge

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard en Cilia Weultjes, Harrie Waaijer.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 22 juni 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Lescher, A. Schothuis
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

 

 

2 daagse                                                                                                            Bedevaart                                                                                     

 

 

 

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een 2 daagse bedevaart. Dit jaar is die op.

zaterdag 24 en zondag 25 Augustus 2024

 

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.

Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal.  Alles wordt verder voor u geregeld.

We hebben dit jaar een ander programma.

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten:

met 2 personen op 1 kamer: € 175,00 p.p.  Alleen op een kamer kost

€ 190,-.

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn. Waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren.  Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend het lof met ziekenzegening. We dineren en overnachten in een kasteeltje ( Chaityfontaine ) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie.  De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering. Rond 12 uur een lunch  in het kasteeltje. Na de lunch gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken.  Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.  (drankjes voor eigen rekening)    opgeven uiterlijk 1 augustus.
Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:

Ans Olde Theussink                   Telf. 06 274 08 273

 

 

GA MET ONS MEE…..

naar Kevelaer

 

Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer voor bezinning – gebed – ontmoeting….
De Oost Twentse Processie organiseert weer de jaarlijkse bedevaart op 23 en 24 augustus.
Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman, pastoraal medewerkster José van den Bosch (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerkster Christianne Saris (Pancratius Parochie) en pastor Van der Sman (Plechelmus Parochie)

 

Het dames- en herenkoor van Denekamp zal met hun zang de vieringen opluisteren en de muziekvereniging van Weerselo zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is in 2024: ”GA MET ONS MEE…”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze mooie bedevaart. De broederschap organiseert de reis met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer bij ons aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 23 augustus vertrekken bussen vanuit diverse locaties in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 22 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus, vertrek om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de zesde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf de parkeerplaats bij het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het Park. Voor deelnemers, die minder goed ter been zijn is de kruisweg in het Forum Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 24 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Natuurlijk is er tussen de vieringen door tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Als u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

 

Geesteren:          mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:         de heer J. Paus                                 telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen   mevrouw M. Nijhuis            telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen          mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                    mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus:

Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.

 

Jeugdkerk en Rock Solid Junior beklimmen kerktoren te Tubbergen

Vrijdag 7 juni hebben de jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid Junior een bijzondere activiteit ondernomen: ze hebben de kerktoren van Tubbergen beklommen. Deze toren, een markant punt in het dorp, bood de jongeren niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een prachtig uitzicht over de omgeving.

Na een korte introductie begon de beklimming van de toren. Onder begeleiding van de kosters trotseerden de jongeren de smalle trappen en genoten ze van het avontuur en de toenemende hoogte.

Eenmaal boven werden ze beloond met een prachtig uitzicht over Tubbergen. Ook kregen ze een korte uitleg over de geschiedenis van de toren.

Na de afdaling werden de jongeren getrakteerd op drinken en chips en volgde een rondleiding door de kerk. De kosters vertelden boeiend over de historische en religieuze betekenis van verschillende onderdelen.

Als afsluiting van deze geslaagde avond genoten we samen van een heerlijk ijsje bij Jut en Jul.

Een speciale dank gaat uit naar de kosters en vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van deze activiteit. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de jongeren niet alleen een leuke, maar ook een leerzame avond hebben gehad.

 

 

 

Opbrengst vastenactie 2024

Afgelopen veertigdagentijd hebben we als parochie uw steun gevraagd voor een project van de vastenactie “een betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala”.

Daar is heel ruimhartig voor gedoneerd. De basisscholen uit Geesteren en Mariaparochie lieten de kinderen er een heitje voor een karweitje voor doen.

De basisschool uit Vasse heeft een sponsorloop georganiseerd.

Daarnaast konden mensen doneren via de bussen voor Vastenactie in de kerk.

In totaal is er een bedrag van € 10.324 opgehaald! Iedereen van harte bedankt hiervoor.

Zo is er weer toekomst voor jongeren in Guatemala. Ook namens hen, van harte bedankt!

Mede namens de groepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 

Uitnodiging zomerwandeling

Ook dit jaar organiseert de Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie weer een zomerwandeling voor belangstellenden uit alle locaties van de parochie. Op 25 juli 2024 verzamelen we ons om 9.20 uur op de parkeerplaats bij de kerk van Langeveen, Kerkstraat 5.

We starten de wandeling om 9.30 uur en gaan dan ongeveer vijf kilometer lopen door het bos en de heide van Langeveen. Onderweg zullen er enkele toepasselijke bezinnende teksten worden gelezen. De wandeling wordt besloten bij het parochiecentrum van Langeveen met een kop koffie of thee en een versnapering. Aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen worden aanbevolen.

Mogen we u begroeten op 25 juli?  Van harte welkom!

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

Inzameling producten voedselbank

In onze kerken worden het hele jaar producten ingezameld voor de voedselbank.

Wij willen iedereen die hieraan bijdraagt heel hartelijk danken.

Het komt vele mensen ten goede die wat materiële ondersteuning kunnen gebruiken.

We willen wel aandacht vragen voor de houdbaarheidsdatum.

We merken dat, na screening van de producten, in sommige gevallen de houdbaarheidsdatum allang is verstreken. De producten moeten dan worden weggegooid, dat is zonde. Dat willen we graag voorkomen.

Daarom willen we u vragen om alleen producten aan te leveren die minimaal nog een maand houdbaar zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Wol voor Afrika en Roemenië

In onze parochie breien een aantal dames voor Afrika en Roemenië.

Zij kunnen wol of katoen goed gebruiken. Daar worden mutsjes, dekentjes

en truitjes van gemaakt.

Mocht u nog wol of katoen over hebben, waar u niets meer mee doet,

dan kunnen zij het goed gebruiken. U kunt het brengen naar het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingstijden:

Dinsdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Telefoon: 06-33564002

Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne

Jaargang 61 nr. 24 en 25                                                                          8 t/m 21 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kom. Heilige Geest

Kom, Geest van leven,

schijn in onze duisternis,

verlicht ons met uw vuur.

Kom, Geest van troost,

maak ons hart licht en vrij,

troost ons in tijden van verdriet.

Kom, Geest van rust,

geef ons ontspanning na hard werken,

laat ons hier-en-nu echt samen zijn.

Leid ons weer op goede wegen

als we verdwalen

als we koud en kil worden,

als we de moed verliezen.

Wees aanwezig in ons leven

met bevrijdende wijsheid

en met leven-gevende adem.

Kom, Geest van Gods liefde,

geef ons de kracht

om ons open te stellen voor u,

om elkaar in liefde bij te staan,

om gul te delen van uw gaven.

Kom, Heilige Geest,

zet ons in vuur en vlam.

 

Thema: de wil van God                                                   10e zondag door het jaar

 1. 9 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Uit eigen kracht                                                 11e zondag door het jaar

 1. 15 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

In de maand juni is er op de dinsdag geen viering.

 

parochiËle kroniek:

Gehuwd: Rolf Snijders en Emma Koopman,

Vasserdijk 51, Langeveen.

Overleden: Marie Nobbenhuis-Oude Hendriksman

Hardenbergerweg 215, Langeveen

* 23-11-1945                          ꝉ 25-05-2024

                     Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 juni

Jaargedachtenis: Bernard Schröder

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Leo Scholten (Itterbeck), Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marie Nobbenhuis-Oude Hendriksman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 15 juni

Jaargedachtenis: Jan Vrerink

Misintenties: Erna Maathuis, Gerard, Marie, Regina en Hans Oude Hendriksman, Jan Weusthuis, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Johan Koopman, Cilia Weultjes, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Marie Nobbenhuis-Oude Hendriksman

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 9 juni  09.00 uur

Lector: I. Scholten, T. Rozenkamp, M. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Zaterdag 15 juni 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink, Y. Nijhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

 

Vormsel 2024

De H. Pancratius parochie geeft ook dit jaar weer de kinderen die volgende schooljaar naar groep 8 gaan de kans om het Vormsel te doen. Het Vormsel behoort tot de drie initiatie sacramenten. Doopsel, Eucharistie en Vormsel. Deze drie sacramenten helpen ons om als volwassen Christen door het leven te gaan. Het sacrament van het Vormsel ontvangen kinderen meestal rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Een leeftijd waar kinderen toch steeds meer hun eigen keuzes gaan maken. Het Vormsel is allereerst een bevestiging van de keuze die de ouders met de doop van het kind hebben gemaakt. Met het Vormsel zeggen de kinderen: Pa en ma, het is goed dat jullie me hebben laten dopen. Dat jullie me in de Geest van Jezus Christus willen groot brengen. Maar het Vormsel is ook dat je kracht mag ontvangen van de Geest van Jezus. Dat de Geest je gedurende de keuzes die je in je volwassen leven moet maken, mag helpen, zodat je mag uitgroeien tot een liefdevol en gelovig mens in de Geest ook van Het Evangelie.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 17 november om 10.30 uur in Tubbergen. Voor verdere informatie over het voorbereidingstraject nodigden we ouders én kinderen van harte uit op de informatie avond. Deze is woensdag 26 juni om 19.00 uur in de kerk van Geesteren. Wees welkom.

Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie/

Jaargang 61 nr. 22 en 23                                                                 25 mei t/m 7 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor Pinksteren

Met Pasen begonnen we in de kerk met het aansteken van de paaskaars. Meestal gaat dat niet ineens. En zeker wanneer buiten de paaskaars wordt ontstoken en de wind krijgt er vat op, is het een moeizaam proces om de paaskaars brandend te houden. Maar toch wanneer het kleine haperende vuurtje brandt en wordt uitgedeeld is binnen een paar minuten de gehele kerk verlicht met allemaal kleine vlammetjes. Dit gebeurde in onze Pancratiusparochie tijdens de paasnacht, maar op talloze plekken over de gehele wereld. Miljoenen en miljoenen kleine vlammetjes die werden gedeeld over de gehele wereld. Het licht van Christus’ verrijzenis. Teer en zwak, maar toch overal aanwezig. Het Paasgeloof moet wortel schieten. Met Pasen was het voor de leerlingen van Jezus ook niet meteen ‘Alleluja de Heer Leeft’. We hebben de Geest van harte nodig om het paasgeloof te kunnen verstaan.

Met Pinksteren vieren we het geboortefeest van de kerk. Want met Pinksteren trekken de leerlingen van Jezus de wijde wereld in. En brengen voor het eerst de verrezen Heer bij alle mensen in herinnering. De beloofde Helper, de heilige Geest werd op die eerste Pinksterdag over de leerlingen en over de aanwezige vrouwen uitgestort.

De Geest maakt nieuw, geeft kracht en maakt wat is verhard weer zacht. In deze tijd van oorlog, terreur en geweld mogen we als gelovigen met meer aandrang bidden om de heilige Geest.

Met ons Doopsel en het Vormsel, hebben ook wij die Geest mogen ontvangen om tenslotte in ons doen en laten vrucht te dragen. Om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap.

Pinksteren is het feest van het optimisme. Het geloof dat niet de dood, de pijn, het kwaad het laatste woord heeft, maar Gods liefde die leven geeft in overvloed.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe.

Pastoor Hans Hermens,
mede namens onze pastoraal werkster Christianne Saris.

Thema: Eén in wezen                                                               Heilige Drie-eenheid

 1. 25 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Een nieuw verbond                                                              Sacramentsdag

 1. 2 juni 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In de maand juni zijn er geen doordeweekse vieringen.

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Marietje Koopman

Bloemenhof, Tubbergen

*16-10-1934               ꝉ 15-05-2024

Dat zij mag rusten in vrede

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 25 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Santje Hagedoorn-Groothuis

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, ouders Bertels en Jan, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Jan Bertels en ouders Bertels en ouders de Koning, Joop Perdaan, Ans Hekkink-Droste, ouders Droste-Derkink en fam. en Gerrit-Albers, Cilia Weultjes, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 2 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, ouders Plegt-Paus, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 25 mei 19.00 uur

Lector: J. Lescher, J. Pouwels, T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Zondag  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Acoliet: M. Hesselink

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Op de koffie bij Maria

TWENTSE MARIAKAPELLENDAG

26 mei 2024

Overal in het Twentse landschap kom je ze tegen; Mariakapelletjes. Vaak in traditioneel Saksische bouwstijl. Het hele jaar door weten fietsers

en wandelaars ze te vinden. Om een kaarsje op te steken,

even te rusten; een moment van bezinning.

Mei is de maand waarin Maria centraal staat.

 

Op 26 mei zijn er speciale activiteiten op mooie locaties ter ere van Maria.

9.30 uur Mariagrot kerkplein Rossum

Thijplein 3, Rossum

Hier openen we de dag met een woord-communieviering in de plechelmuskerk, waarna we een groet brengen aan Maria in de prachtige grot op het kerkplein. Met medewerking van: Mevr. Agnes Punt & Mevr. Maria oude Maatman, het dames-herenkoor en de harmonie.

14.30 uur Mariakapel Loo Esch

Meijersweg 23, Geesteren

Uitgestrekte weilanden, groene bomen en een slingerend landweggetje langs ‘t Oale Hoes vormen een perfect decor voor een hulde aan Maria. (bij slecht weer zal de activiteit in het oale hoes, naast de kapel plaatsvinden) Met medewerking van: Koor Cantare. Pastoor Hermens, en Netty Fonteyn

 

 

 

 

 

18.00 uur Mariakapel Koppelsbrink

Koppelsbrink, Borne

Volgens velen 1 van de mooiste kapellen van Twente. Op het oog lijkt het een middeleeuws tempeltje, verscholen tussen de historische panden in Oud-Borne. Hier kan je deelnemen aan de slotviering. Met medewerking van pastor Jurgen Jansen

# Na elke activiteit is er koffie voor de bezoekers

 

Ontmoetingsviering in Saasveld

Op zondag 26 mei om 9.30 uur is er in de St. Plechelmuskerk van Saasveld een aangepaste viering. Deze modern vormgegeven viering is samengesteld door de groep koffiecatechese en heeft als thema ‘Ontmoeten: kies je kleur(en)’. Het koor da Capo heeft bij deze viering passende liedjes gezocht en zal de viering o.l.v. Resy Weernink muzikaal opluisteren. Tijdens deze ontmoetingsviering kunt u de creatieve verwerking van dit thema, gemaakt door de tuingroep, KVO, muziekvereniging St.-Ceacilia en de bloemendames bewonderen in de tuin achter de kerk.

De organisatie hoopt u met velen te begroeten tijdens deze bijzondere viering. Na afloop bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de tuin.

Twente viering Saasveld

Zaterdagavond 8 juni a.s. vindt er om 19.30 uur in Saasveld een dialectviering in de prachtige tuin achter R.K. Plechelmuskerk plaats. Bij slecht weer zal de viering in de kerk zijn.

De voorgangers zijn: Annette Kemerink op Schiphorst en Gerda de Lenne.

 

Een viering in de eigen moodersproake. Alles wat gezegd en gebeden kan worden, gebeurt in de streektaal. Het evangelie komt uit ‘de Biebel in de Twentse sproake’, de Bijbelvertaling van Anne van der Meiden. Voor een groot deel van de Saasveldse geloofsgemeenschap is het Twents de voertaal, de taal die dicht bij de mensen staat. Het dialect geeft een gevoel van verbondenheid. Een speciaal element in de viering is ‘de preek van een leek’, deze zal verzorgd worden door de dorpsondersteuner Jolanda Lammertink.

Heel bijzonder in deze viering is de muziek. Het heren- en dameskoor St.-Caecilia zal een gedeelte van de prachtige Deutsche Messe van Franz Schubert uitvoeren onder leiding van Dorothea van Linschoten en organist Jozef Kolmschot. De liederen zullen in het Twents worden gezongen.

Eenieder is van harte uitgenodigd om de Twentse viering bij te wonen. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de tuin onder het genot van een kop koffie of thee met Twentse krentenwegge. Voor de kinderen is er ranja.

Jaargang 61 nr. 20 en 21                                                                       11 t/m 24 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Dodenherdenking

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tevens herdenken we alle gestorvenen als gevolg van oorlogssituaties en vredesmissies in de jaren daarna tot heden toe. Helaas vallen er heden ten dage nog vele slachtoffers als gevolg van oorlog en geweld. Dat wij op 4 mei hen mogen gedenken. Hierbij een mooi gedicht dat we vonden op de site van het nationaal comité van 4 en 5 mei.

 

Mauricio Plat

Welkom in mijn wereld.

Daar waar racisme niet bestaat,

waar liefde ademt in elk leven

en niemand iemand haat.

 

Waar geen conflicten zijn

en niemand het woord corruptie kent.

Waar alleen de kleuren van je hart

vertellen wie je echt bent.

 

 

Een wereld waarin

een twee minuten stilte

niet nodig is.

Waar een oorlog nooit geweest zou zijn

en niemand zijn dierbaren mist.

 

Mijn wereld is een wereld

die zich laat zien

in mijn dromen.

Waar geluk en vrede heerst

waar ieder mens in mag wonen

en niemand een ander zijn leven nog beheerst.

 

Welkom in een wereld

waar alles magisch lijkt

maar nog altijd een sprookje is

ver van de werkelijkheid.

 

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Hem toegewijd                                                           7e zondag van Pasen

 1. 12 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week van de Nederlandse Missionaris

 

Thema: Het hart vervuld                                                                             Pinksteren

 1. 18 mei 19.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week van de Nederlandse Missionaris

De communie wordt aan huis gebracht bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen.

 

Eerste Pinksterdag is er geen viering

 

Thema: Het hart vervuld                                                                      2e Pinksterdag

 1. 20 mei 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 21 mei 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Johan Hagedoorn

Bloemenhof, Tubbergen

* 15-10-1932                    ꝉ 01-05-2024

Dat hij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 12 mei

Misintenties: Erna Maathuis, pastor Heuven en overl. fam., Sien Weusthuis-Haarhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Herman en Riek Oude Elberink, Johan Koopman, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Johan Hagedoorn.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 18 mei

Misintenties: Herman en Riek Oude Elberink, Cilia Weultjes

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 20 mei

Jaargedachtenis: Joop Perdaan

Misintenties: overl. pastores, Erna Maathuis, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, ouders Schuurman-Maathuis, Gerard, Marie, Regina en Hans Oude Hendriksman, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Marie Paus-Hamer, Bennie Horenberg, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Haarhuis Beld en fam., ouders Kroeze-Leemhuis en fam.,

Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk Heppenhuis, Edmond Geers, Johan Koopman, Johan Hagedoorn.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 12 mei 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

Zaterdag 18 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Maandag 20 mei 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

Acoliet: M. Hesselink

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Parochievergadering

Dinsdag 23 april jl. heeft er een parochievergadering plaatsgevonden voor alle parochianen van Langeveen/Bruinehaar. Tijdens deze goed bezochte vergadering werd er een samenvatting gegeven van hetgeen het afgelopen jaar zoal is gebeurd aan speciale vieringen, activiteiten en jubilea. Tevens presenteerde de budgethouder het financiële verslag van het afgelopen jaar. Deze cijfers werden kort toegelicht en besproken. Daarna werd er uiteengezet wat de taken en bevoegdheden van een locatieraad zijn. Pastoor Hermens ging door middel van het presenteren van kaders in op de toekomst van onze kerk na sluiting en dus onttrekking aan de eredienst. Inmiddels zijn er gesprekken gaande tussen het Parochiebestuur, de locatieraad, de Dorpsraad, Stichting Oonze Keark en Maatschappelijk Vastgoed Langeveen betreffende deze toekomst. Vanuit deze groep zal een nieuwe werkgroep worden gevormd die zich bezig zal houden met het ontwikkelen van een breed gedragen plan voor het gebouw en de geloofsgemeenschap. Tenslotte was er een rondvraag, waarna Pastoor Hermens de vergadering afsloot door iedereen te bedanken voor de inbreng en hun aanwezigheid.

Voor aanmelden of nadere informatie betreffende de werkgroep kunt u contact opnemen via de mail secretaris.langeveen@hpancratius.nl of rode brievenbus pastorie t.a.v. Mariette Hesselink.

 

 

 

 

 

 

Bericht vanuit de vormselwerkgroep

In het najaar van 2024 zullen de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten hun H. Vormsel mogen doen. Het pastoresteam is samen met de werkgroep al begonnen met de voorbereidingen hiervoor.

Houdt u de berichtgeving via social media en Op en rond de essen in de gaten voor verdere informatie.

Zit uw kind nu in groep 7 dan zal hij/zij rond Pinksteren verdere informatie ontvangen over het traject richting het H. Vormsel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de H. Pancratius parochie in Tubbergen. Telefonisch: 06-33564002 of per e-mail: info@hpancratius.nl

 

Open Kerkendag Langeveen

Op 20 mei a.s, tweede Pinksterdag wordt de jaarlijkse Open Kerkendag georganiseerd. Op deze dag is er aandacht voor het culturele, historische en maatschappelijk belang van alle kerkgebouwen. Voor het tweede jaar zal de Pancratius kerk van Langeveen hier aan meedoen.

 

We starten ’s morgens om 9 uur met een Eucharistieviering waarin pastoor Hermens voorgaat. Het Liturgiekoor zal de viering muzikaal omlijsten.

 

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het parochiecentrum. Natuurlijk wordt er voor iets lekkers bij de koffie gezorgd!

 

Vanaf 10.45 uur start er een fietstocht ( 12 km.) door het mooie landschap van Itterbeck  naar de Wassermuhle Schonefeld in Wielen. De verschillende historische gebouwen rondom de watermolen zijn opengesteld voor bezoek en er worden demonstraties gegeven hoe er vroeger brood werd gebakken.

 

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn te fietsen, kan er vervoer worden geregeld.

 

U kunt zich aanmelden voor de fietstocht op de aanmeldlijst die achter in de kerk ligt. Ook kunt u zich via de mail opgeven. openkerkendaglangeveen@gmail.com

 

Voor vragen over het vervoer kunt u bellen met Danielle Reekers.                       Tel. 06-11514748

 

Vanaf 13.30 uur wordt u een drankje aangeboden bij cafe restaurant Waayer.

 

We hopen u te zien op tweede Pinksterdag!

Commissie Buurtkastje Langeveen

 

Herinnering Aktie Kerkbalans

In april 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans om een bijdrage voor onze kerk te Langeveen. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen.

 

Helaas hebben we nog niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Misschien ligt de brief nog ergens of denkt u nu, oh jee, die ben ik kwijt, lever de brief nog in of neem contact op via secretaris.langeveen@hpancratius.nl. Want geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het dus nog niet hebben gedaan – alsnog wilt doen!

Werkgroep Aktie Kerkbalans Langeveen

 

 

Sam’s kledingactie

Lever uw kleding in en geef toekomst aan kinderen in Ethiopië.

U kunt de kleding inleveren op zaterdag 11 mei bij de Mariaschool, Kerklaan 2 in Langeveen van 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

Pinksteractie van 11 t/m 19 mei 2024

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missiewerker Fera is een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met de hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich inzetten voor de mensen die het het moeilijkst hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse maakt zich vanuit de Communiteit van de Camillianen hard voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’ Fera en Maria zijn de gezichten van onze Pinksteractie in 2024.

Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! Kijk voor meer informatie op www.weeknederlandsemissionaris.nl

Wilt u ook het missiewerk steunen? Dat kan via de collectebussen in de kerken of via  bankrekeningnummer NL30 RABO 0171211111 ten name van WNM o.v.v. Pinksteractie.

 

 

 

 

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop

gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten

met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Hiervoor mogen intenties worden opgegeven. Leden van het dames en herenkoor van Langeveen zullen samen met de aanwezigen Marialiederen zingen. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen over Lourdes en de verschijningen van Maria aan Bernadette. Er is koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.  De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich uiterlijk tot en met maandag 13 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij pastoraal werker Christianne Saris via het nummer 06-20428594.

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

 

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

 

 

 

 

 

 

 

Administratief Medewerker
centraal secretariaat  van H. Pancratius parochie Tubbergen

12 uur binnen een klein en hecht team

 

De Heilige Pancratius parochie   

De Heilige Pancratius parochie bestaat uit negen geloofsgemeenschapen, voornamelijk gelegen binnen de plattelandsgemeente Tubbergen in Noordoost Twente: Albergen,  Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en  Vriezenveen. Het pastoraal team omvat naast de pastoor, een pastoraal werker en diaken.

 

De werkzaamheden 

Als administratief medewerker op het centrale secretariaat van de  H. Pancratius parochie heb je een zeer divers takenpakket waardoor het werk zeker niet als eentonig beschouwd kan worden. Jouw verantwoordelijkheden zijn naast administratieve werkzaamheden onder andere:

 • Verwerken van inkomend telefoon- en mailverkeer
 • Agendabeheer van de activiteiten binnen de parochie
 • Onderhouden van interne en externe contacten
 • Coördinatie weekwacht
 • Onderhouden van Website en social media
 • Archiefwerkzaamheden
 • Projectwerkzaamheden

 

Vaardigheden 

 • MBO werk- en denkniveau
 • Sociale en zelfstandige instelling
 • Goede administratieve en organisatorische vaardigheden
 • Integriteit, flexibele werkhouding die past bij de doelgroep
 • Affiniteit met ICT
 • Kerkelijke affiniteit is een pre

                                                                                                             

Wat bieden wij:

Een afwisselende en uitdagende functie in een leuk klein team samen met:

 • Een salaris conform de financiële regelingen van het aartsbisdom Utrecht
 • Mogelijkheid tot uitbreiding van de uren
 • Reiskostenvergoeding
 • Flexibele werktijden
 • Mogelijkheid tot thuiswerken

 

Sollicitaties:

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je CV met een korte motivatiebrief naar

k.roelofs@hpancratius.nl. Voor meer vragen kun je bellen met Karin Roelofs nummer 06-83897776

Jaargang 61 nr. 18 en 19 26 april t/m 10 mei

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, 

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’, 

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd. 

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website 

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Hoe gaan wij van Pasen naar Pinksteren? 

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Na een ruime voorbereidingstijd hebben  we dit grootste feest van het christendom zowel in de kerken als thuis uitgebreid gevierd. Maar is het feest hiermee afgesloten? Nee, kerkelijk gezien niet. Het kerkelijk jaar geeft aan dat we in de Paastijd zitten. Deze Paastijd loopt tot en met Pinksteren en duurt vijftig dagen. De nieuwe Paaskaars staat in deze tijd op een prominente plaats in de kerk. De verrijzenis verhalen worden iedere zondag gelezen.

 

En zo kunnen we het feest van Pasen meer eigen maken. We vieren immers dat leven en liefde sterker zijn dan de dood ( en alles wat vernietigend is). Dat Jezus opgestaan is uit de dood.  We hebben tijd nodig om dit daadwerkelijk te verinnerlijken en te doorleven.

Bovendien wordt het paasgebeuren gedurende deze tijd in drie keer gevierd. Namelijk niet alleen met Pasen maar ook met Hemelvaart en Pinksteren. Iedere keer wordt er vanuit een ander perspectief iets opgelicht van wat het betekent dat Jezus leeft.

Hemelvaart zoemt in op de vraag: hoe leeft Hij dan? Jezus leeft bij God, maar blijft in verbondenheid met ons. En met Pinksteren vieren we dat Christus zijn Geest aan zijn leerlingen, en dus ook aan ons, schenkt.

De paastijd is dus een tijd van troost, hoop en perspectief. We mogen geloven dat we er niet alleen voor staan, maar gedragen worden en dat God ons nabij is. Dat wij mogen groeien in dat vertrouwen en dit mogen uitdragen naar elkaar. Dat wij mogen uitzien naar de Geest die God ons telkens weer wil geven om met elkaar te bouwen aan zijn wereld!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Rijke vrucht dragen 5e zondag na Pasen

 1. 27 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: 6e zondag na Pasen

 1. 5 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

Maria weekend (parochiële werkgroep)

Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 7 mei 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Hemelvaart

Wo. 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES ZATERDAG 27 APRIL

Jaargedachtenis: Berend Meijer

Misintenties: Erna Maathuis, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers.

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES  ZONDAG 5 MEI

Jaargedachtenis: Marietje ter Groot-Ophof, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof.

Misintenties: Erna Maathuis, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES  WOENSDAG 8 MEI

Misintenties: Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerink, Joop Plegt, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 27 april 19.00 uur

Lector: J. Lescher, M. Hesselink, Y. NIjhuis
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

Zondag 5 mei 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 7 mei 09.00 uur

Lector: I. Scholten

 

Woensdag 8 mei 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 2 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op: 

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Viering op dinsdagmorgen

In de maand juni zijn er géén vieringen op de dinsdagmorgen.

 

Lourdesviering 

De werkgroep Lourdesbedevaarten van onze parochie organiseert in het voorjaar van 2025, volgend jaar dus, weer een bedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor gaan na de zomervakantie van dit jaar weer van start.

Om toch de bijzondere verbinding met Maria te behouden heeft de Lourdesgroep besloten om voor dit jaar een bijzondere Mariaviering te organiseren, waarin tevens al vooruit wordt gekeken naar de bedevaart in 2025.

Deze viering wordt gehouden woensdagavond 29 mei om 19.00 uur in de kerk van Reutum. Pastoraal werker Christianne Saris zal samen met de leden van de werkgroep, Annie Oude Breuil en Christien Deterink,  voorgaan in deze viering.
Het dames-en herenkoor van Reutum verzorgt de zang. Na afloop is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. Het belooft een mooie viering te worden. Van harte welkom!

Terugblik gespreksavond “samen bouwen aan een synodale kerk”

Op donderdagavond 21 maart kwamen 30 mensen in zaal Kottink in Geesteren samen om op uitnodiging van de paus en de bisschoppen te praten over thema’s die spelen in de kerk van vandaag.

In oktober 2023 was er een grote bisschopsvergadering (synode) in Rome. Voordat deze synode plaats zou vinden, wilde de paus graag horen wat er leeft onder gelovigen.

Daartoe heeft hij wereldwijd bisschoppen, priesters , religieuzen en gelovigen uitgenodigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Om naar elkaar te luisteren. Dit proces wordt “synodaal proces” genoemd. Dat is een moeilijk woord voor “samen op weg”. Om samen, onder leiding van de H. Geest, te zoeken naar de goede weg. Want de Geest werkt zowel via bisschoppen en paus als via de gelovigen.

Van die gesprekken die sinds 2021 zijn gehouden, zijn verslagen gemaakt en besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode, afgelopen oktober 2023. Uit die verslagen kwamen vier dezelfde thema’s naar voren.

Vormgeven aan ons christen zijn binnen de geloofsgemeenschap.

Vorm geven aan een missionaire kerk waar we ons geloof uitdragen.

Deelname aan een verwelkomende kerk.

Vrouwen in het leven en de zending van de kerk.

Voor de tweede helft van de bisschoppensynode die in oktober van dit jaar plaatsvindt, hebben de paus en de bisschoppen ons opnieuw uitgenodigd om te praten over deze thema’s.

Dit is gebeurd op 21 maart. Na een inleidend woord van pastoraal werker Christianne Saris, en het aansteken van de paaskaars door pastoor Hermens, zijn de vier thema’s besproken in kleine groepen. Er zijn goede en serieuze gesprekken gevoerd, die zijn genotuleerd. De verslagen hiervan zijn naar het bisdom gestuurd. Het bisdom verwerkt deze verslagen en stuurt deze naar Rome voor de komende synode.

De verslagen van deze gesprekken vindt u binnenkort op de website van de parochie.

Mede namens de werkgroep “luisterend op weg”

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie 

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten

met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Hiervoor mogen intenties worden opgegeven. Leden van het dames en herenkoor van Langeveen zullen samen met de aanwezigen Marialiederen zingen. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen over Lourdes en de verschijningen van Maria aan Bernadette. Er is koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 9 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie op dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen, via het nummer 06-33564002 .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

 

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

 

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 9 mei 2024 om 6.30 uur

Op 9 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Borne.

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,

Namens deze,

 1. Harink, Zenderen,

telf. 06-17113843

e-mail: h.harink@live.nl

Beste parochianen,

Kort geleden werd ik aangesproken door een parochiaan in het dorp: mooi dat ik je zie, kan ik jezelf vragen hoe het met je gaat. Twee weken geleden was ik in het hart van Fleringen bij een bijeenkomst en zaterdag 20 april was ik bij het open huis van het mooie klooster in Albergen. Zowel in Fleringen alsook in Albergen kwamen vele mensen op mij af om te vragen hoe het met mij gaat.

Mijn laatste artikel is van Januari, toen schreef ik over het revalidatie proces in het Roessingh. Het is tijd om u te informeren hoe het na vier maanden met mij gaat.

In mijn vorige artikel in Januari schreef ik dat ik mag proberen om na de Roessingh periode stabiel te blijven en leren omgaan met mijn lichamelijke beperkingen door de artrose. Omgaan met beperkingen, zo ervaar ik dat de laatste vier maanden, gaat met vallen en opstaan. Zo af en toe ga ik op mijn snufferd doordat ik teveel heb gedaan en er zijn dagen dat het goed gaat. Mijn energie is door de artrose nog steeds beperkt en daar zal geen verandering in komen. Ik mag het doen met kleine stukjes wandelen, rondje fietsen met tussendoor een pauze en 10 minuten in de tuin werken. Mijn dagelijks leven kent zijn beperkingen en daar leer ik langzaam mee omgaan. Zo af en toe hoor ik mensen zeggen: de revalidatie bij het Roessingh heeft niet geholpen want het gaat niet beter met artrose. Roessingh was gericht in het omgaan met beperkingen en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ik ben dankbaar dat ik mocht revalideren in het Roessingh en heeft zekers geholpen.

Wanneer kom je terug in de kerk en wat ga je oppakken?

Helaas moet ik antwoorden dat ik niet terug ga komen. Bij het Roessingh hadden ze mij erop gewezen dat ik de energie moet gebruiken voor mijn dagelijks leven en dat er geen energie overblijft voor mijn pastorale werk. Het pastorale werk, de vele contacten mis ik, dat schreef ik in mijn artikel in Januari. Dat is niet anders geworden. Parochianen ontmoeten is confronterend, het herinnert mij aan het mooie pastorale werk. Het werk, wat mij zo dierbaar was moet ik leren loslaten. Het voelt als een rouwproces. In een rouwproces bepaal jezelf wanneer je het leven weer gaat oppakken. Zelf probeer ik de eerste stappen te zetten en invulling geven aan een ander en nieuw leven.

 

Voorlopig staat mijn naam bij het pastoraal team, ik blijf in de ziektewet, in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe dit zijn vervolg gaat krijgen.

 

Graag wil ik parochianen danken voor de belangstelling en warme betrokkenheid, dit doet mij goed.

 

Het leven gaat door, iedere levensfase mag je nieuwe stappen leren zetten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. “Zo maken wij samen dit belangrijke werk mogelijk en kunnen de missiewerkers zich blijven inzetten voor de meest kwetsbaren,” aldus WNM.

 

Dit jaar vindt de Pinksteractie plaats van 11 t/m 19 mei met als motto ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. WNM licht de campagne als volgt toe: “Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt Fera in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich dagelijks inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse zet zich vanuit de Communiteit van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’ Fera en Maria zijn het gezicht van onze Pinksteractie in 2024. Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!”

 

Meer informatie en doneren: www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/.

Uit: parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.

Jaargang 61 nr.  16 en 17                                                                     13 t/m 26 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Eerste Heilige Communievieringen 2024

Zondag 7 en 14 april aanstaande zullen 43 kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Ze hebben zich voorbereid op vier woensdagmiddagen en een ouder-kind avond. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris kijken heel tevreden terug op de voorbereiding! Onderstaande tekst zal als slottekst worden gelezen in één van de vieringen:

 

Je mag zijn wie je bent.

 

We hebben allemaal wel iets

wat we anders zouden willen

veel te lang of veel te kort

dunne benen of dikke billen

sproeten of veel te klein

we willen als die ander zijn

 

Maar schoonheid zit van binnen

als je kunt lachen en huilen

of gewoon kunt zingen

als je blij bent omdat je leeft

als je liefde aan anderen geeft

als je dat kind helpt dat wordt gepest

als je niet liegt, maar de waarheid zegt

 

Dan ga je stralen van binnenuit

en maakt de rest niet zoveel meer uit

je mag zijn wie je bent

goed van buiten en binnen

je bent het waard om van te houden

dan gaat je hart van blijdschap zingen

 

We wensen hen en hun familie een hele mooie viering

en een fijne dag toe!

 

Thema: In ons midden                                                             3e zondag van Pasen

 1. 14 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 16 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Eén herder                                                                    4e zondag van Pasen

 1. 20 april 19.00 uur: Eucharistieviering (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Roepingenzondag

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Henk Heppenhuis

Hardenbergerweg 172, Langeveen

* 20-10-1927                                   ꝉ 30-03-2024

 

Edmond Geers

Kerklaan 7, Langeveen

* 03-01-1968                                     ꝉ 31-03 2024

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 14 april

Jaargedachtenis: Jan Kienhuis.

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor Heuven en overl. fam., Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Marie Paus-Hamer, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Bennie Horenberg, Henk Heppenhuis, Edmond Geers.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 20 april

Jaargedachtenis: Geertruida Schothuis-Wolters, Marie Schuurman-Maathuis.

Misintenties: Erna Maathuis, Gerard, Marie, Regina en Hans Oude Hendriksman, Harrie Oude Voshaar, Annie Oosterik-Elferink, Joop Plegt, Gerard en Rieka Kleizen, Bennie Horenberg, Henk Heppehuis, Edmond Geers.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 14 april 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, I. Scholten, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

Dinsdag 16 april 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Zaterdag 20 april 19.00 uur

Lector: J. Pouwels

Misdienaar: D. Hendriksen
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag  24 april. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 18 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

School gebouwd in Guatemala met dank aan Vastenactie 2023

De vastentijd ligt net achter ons. Traditiegetrouw zetten veel kerken zich tijdens de vastentijd in om geld in te zamelen voor de Vastenactie.
Vorig jaar, in 2023, zamelden de Pancratius parochie, Lumen Christi en Plechelmus geld in voor de bouw van een school en de aanpak van geweld tegen kinderen in Guatemala. Wat er met dit geld is gedaan leest u hier.

Nueva Primavera is een dorpje dat nog maar enkele jaar bestaat, en dat midden tussen de koffieplantages ligt in het Midden-Amerikaanse Guatemala. Het dorpje bestaat uit families die voorheen zelf op een koffieplantage woonden en werkten en die na een langdurig conflict met de plantage-eigenaar een stuk van de koffieplantage kregen toegewezen.

Landarbeidersbeweging MTC heeft de bewoners van dit dorp al jaren ondersteund. Eerst met juridische advies bij het conflict met de plantage-eigenaar en later met het opzetten van een nieuw dorp. Zo heeft MTC geholpen bij de organisatie van basisvoorzieningen, zoals de aanvraag van een leraar bij het Ministerie van Onderwijs. Er stond op dat moment een zeer eenvoudig schoolgebouw van houten planken en stukken golfplaat. Hierdoor was het tijdens regen niet mogelijk om er les te geven.

 

Met de donatie van de Vastenactie 2023 is er een nieuwe school gebouwd met twee leslokalen. Hierbij is gebruik gemaakt van lokale materialen en het is gemaakt op een aardbevingsbestendige manier. Bij de bouw van de school hebben 25 families, onder leiding van een lokaal wooncomité, geholpen met de werkzaamheden. Daarnaast hebben ze een financiële bijdrage gekregen van de gemeente en hebben enkele familieleden die in de VS wonen een donatie gedaan. Hierdoor kunnen nu 28 kinderen uit de gemeenschap naar school in sterk verbeterde omstandigheden.

Met hulp van de donaties heeft MTC ook trainingen gegeven over geweld tegen kinderen. Via de vrouwenraad van MTC zijn ouders van schoolgaande kinderen, leraren en schooldirecties uit 11 gemeentes van departement San Marcos geïnformeerd over hoe ze signalen van geweld tegen kinderen kunnen herkennen en welke acties ze hierop kunnen ondernemen. Dit is helaas maar al te nodig. Zo kwamen deelnemers van de trainingen met verschillende praktijkvoorbeelden. Helaas is geweld tegen kinderen niet van de ene op de andere te stoppen. Daarom zal MTC komend jaar via de vrouwenraden en de ouderraden op scholen het thema onder de aandacht proberen te houden en ze  begeleiden bij acties om het geweld te doen stoppen.

 

Namens landarbeiders beweging MTC, hartelijk dank voor de donaties aan het Vastenactieproject 2023, in het bijzonder dank aan de parochies H. Pancratius, H. Plechelmus en Lumen Christi, de Aloysiusschool Geesteren, de Mariaschool Vasse en Kindcentrum Trotz in Vriezenveen.

 

Senioren Langeveen en Bruinehaar

Op maandag 15 april wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een vrolijke middag te worden met het unieke paar  Dio Duo

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop

gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Er zal ook een spreker zijn.  De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 9 mei  aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie op dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen, via het nummer 06-33564002 .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie en pastoraal team

 

 

Familiespeurtocht Pancratius parochie

De Jeugdkerk van de H. Pancratius Parochie organiseert op zondag 21 april een familie speurtocht in Langeveen.

Deze speurtocht start in de kerk van Langeveen met het verhaal van Zacheüs.

Daarna volgen er allerlei opdrachten tijdens een mooie rondwandeling.

De start is om 10:00 uur.

Graag aanmelden voor 14 april.

Van harte welkom!

 

GEVONDEN

Sleutel gevonden op de parkeerplaats bij de kerk. De eigenaar kan de sleutel ophalen bij de koster van de kerk.

 

 

UITNODIGING

 

 

Parochievergadering

 

Voor wie: voor alle parochianen van Langeveen/Bruinehaar.

Aanwezig: Pastoor Hermens

Karin Roelofs, secr. parochiebestuur

Wanneer: dinsdag 23 april

Waar: Restaurant “de Waaijer” in Langeveen

Aanvang 20.00 uur

 

Van harte bij u aanbevolen

namens C

Jaargang 61 nr. 14 en 15                                                      30 mrt. t/m 12 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor Pasen

 

Met Pasen gaan we over van donker naar licht, van dood naar leven. De dood is overwonnen, het graf is leeg. Maar de weg van dood naar leven is voor velen van ons zo vreemd, zo tegengesteld aan het leven van alle dag. Immers, wij kennen in onze beleving alleen maar de weg van leven naar dood. We zien het bij onze dierbaren, die ziek worden, die sterven. We zien het bij onszelf, in onze gebroken relaties, in de eenzaamheid, in het ouder worden, in onze tekorten en beperkingen. We zien het in onze wereld, in de oorlogen, in de uitgebuite mensen, in het zinloos geweld op straat. Dan grijpt de machteloosheid, de pijn en de dood zo hard om je heen. De vernietigende kracht van het kruis is dan  zo machtig dat je bijna niks anders meer kan dan uitroepen: “dood is dood”!

 

Deze ervaring moeten de vrienden van Jezus ook hebben gekend toen Jezus gevangen werd genomen, gegeseld en aan het kruis werd gehangen om daar te sterven. En aan het kruis sprak Jezus zelf: “mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?” Zo zwart kan de nacht zijn dat naar onze menselijke maatstaven het nooit meer licht lijkt te worden.

 

Ik denk aan Piet die onlangs heeft gehoord dat hij ongeneselijk ziek is en waarschijnlijk nog enkele maanden heeft te leven. Ik denk aan Marie en Jan die vol vreugde en goede verwachtingen het huwelijk zijn binnen gestapt, maar nu ten volle de sleur voelen die hun relatie is binnengeslopen. Piet, Marie en Jan, en zovelen met hen, in twijfel gevangen.

En dan…

Ja, dan wordt er gesproken over een leeg graf, zou het dan toch, ach nee dat kan niet, beuzelpraat. Ook Jezus’ vrienden, die drie jaar met Hem zijn opgetrokken, zijn in twijfel gevangen.

 

De vrouwen aan het graf, zij hebben iets ervaren wat voor de vrienden van Jezus nog in het verborgene ligt, ook al zien deze vrienden het lege graf en de zwachtels. De vrouwen verstaan de tekenen van Gods belofte: dat God een God van levenden is en niet van doden. En zij herinneren Jezus’ woorden dat Hij zou sterven aan een kruis, maar op de derde dag zal verrijzen. De twijfel die mensen gevangen houdt, wordt doorbroken.

 

In het pastoraat ben ik al verschillende malen diep getroffen door mensen die, ondanks het verdriet en de pijn die het leven met zich mee kan brengen, de tekenen van Gods belofte toch verstaan. Die mogen leven vanuit het levenwekkende Paasgeloof. Een vrouw van in de vijftig zegt met de dood in de ogen: “Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik afscheid moet nemen van het leven, zal het loslaten van hen die mij zo dierbaar zijn heel moeilijk zijn, maar toch leg ik mijn leven in Gods hand, Hij zal me de weg wijzen ook als ik gestorven ben. Immers, in zijn woning is ruimte voor velen”.  Ik denk aan een man die keer op keer tegenslag na tegenslag in het leven heeft moeten verwerken, maar geïnteresseerd blijft in de verhalen van de mensen uit zijn omgeving. Ik denk aan een man van 83 jaar, die ruim twintig jaar lang zijn vrouw, die toen een hersenbloeding heeft gehad, elke dag in het verpleegtehuis blijft opzoeken. Ook al kent deze vrouw haar man nauwelijks nog terug en wordt zij soms ongelofelijk boos op hem.

Toch blijft deze man zeggen: “Ik heb veel van haar gehouden en dat doe ik nog steeds”. Dat ontroert mij ten diepste. Op zulke momenten merk je dat door de pijn en de dood heen de liefde en het leven toch sterker zijn.

 

Pasen, Jezus’ opstanding uit de doden. God heeft zijn Zoon door de dood heen gehaald. Door de twijfel en de dood heen, wijst Jezus ons de weg naar het leven.

Pasen is niet slechts een historische gebeurtenis. We moeten niet blijven hangen bij het lege graf. Pasen gaat verder. Het gaat om die levenwekkende kracht van Gods geest, die mensen in beweging zet, mensen doet leven. En ons doet geloven in Gods liefde, dat wij allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat geen kind alleen, ook niet in de dood.

Christus’ verrijzenis geeft ons uitzicht op Gods liefde en trouw. In Christus mogen wij weten dat God ons niet los laat ook niet over onze dood heen.

 

Christus is waarlijk opgestaan, Alleluja, Alleluja.

Zalig Pasen.

Pastoor Hans Hermens

 

Vanaf Pasen zijn de vieringen weer in de kerk.

 

Thema: Hij leeft!                                                                                            Paaszondag

 1. 31 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Hij leeft!                                                                                              2e Paasdag

 1. 1 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 1. 2 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Leven door geloof                                                     2e zondag van Pasen

 1. 7 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Bennie Horenberg

Tiemansweg 3, Langeveen

*06-01-1952          ꝉ 21-03-2024

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 31 maart

Jaargedachtenis: Marie Paus-Hamer

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, overl. ouders Niemeijer-Krikhaar, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Rikhof-Elferink en Anita Rikhof, Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal, Jolande Oude Booyink, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Jan Lohuis, ouders Bertels en Jan en ouders De Koning, overl. pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer en Jan Oude Nijeweme, ouders Schuurman-Maathuis, Gerard, Maria, Regina en Hans Oude Hendriksman, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, ouders ter Groot-Nijkamp, Harrie Oude Voshaar, Bennie Kienhuis (Manderveen), ouders Droste-Derkink en fam. en Gerrit Albers, Ans Hekkink-Droste, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Herman Rikhof, ouders Meijer-Paus en Chris Mulder en Henk Meijer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Niemeijer-Reinerink, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze en fam. Kroeze.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 1 april

Jaargedachtenis: Johanna Maria Pasu-Lohuis, Wilhelmina Mensen-Weusthuis.

Misintenties: Joop Plegt, ouders Haarhuis-Beld, Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Gerard en Rieka Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Paus-Lohuis, Herman en Santje Hagedoorn-Groothuis, Annie Heppenhuis-Velers en overl. ouders Heppenhuis-Hofsté, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 april

Misintenties: Erna Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Siny Kuipers, ouders Bertels en de Koning.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 31 maart 09.00 uur

Lector: J. Lescher, L. Oude Nijeweeme, J. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Maandag 1 april 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 2 april 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Zondag 7 april 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, Y. Nijhuis, A. Schothuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 4 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

De Passie 2024

De Passie keert terug. Na een aantal jaar van afwezigheid wordt op 29 maart, Goede Vrijdag, het lijdensverhaal van Jezus verteld in de vorm van een Passie-voorstelling. Deze voorstelling vindt plaats bij recreatieplas “de Koele” en wordt ondersteund door verscheidene vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen en de koren “Courage” en “Cantabilé”. Ook de jongeren van onder meer “Rock Solid” werken aan deze voorstelling mee. Let op: er zijn geen zitplaatsen beschikbaar, al kunt u zelf eventueel een kruk of kleine stoel meenemen die in overleg kan worden neergezet. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de kerk in Langeveen. Mocht het weer tegenzitten dan zal via de (sociale) media hierover worden bericht.

Als projectgroep zien wij erg uit naar deze nieuwe versie van “De Passie”. We hopen er met elkaar een sfeervolle avond van te maken, die een mooi begin gaat vormen voor het paasweekend. We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen!

 

“De Passie”

Locatie: recreatieplas “de Koele”, Langeveen-Bruinehaar

Parkeren: bij de kerk in Langeveen of parkeerplaats “De Waaijer”

Aanvang: 19.00 uur

Entree: vrije gift

Projectgroep “De Passie 2024”

 

Pasen is…

 

Pasen is …..

Geloven in de kracht van het    kruis

Geloven dat het  goede overwint

Geloven in ‘wie zoekt, die vindt’

Geloven in een veilig thuis

 

 

 

Pasen is …

Vieren met elkaar; dat is fijn

Vieren dat we ons geloof mogen beleven

Vieren van het nieuwe leven

Vieren dat elke dag een beetje Pasen mag zijn

 

Het liturgiekoor wenst u Zalig Pas

Jaargang 61 nr. 12 en 13                                                                      16 t/m 29 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Goed nieuws

Goed nieuws
moet je niet alleen horen,
je moet het ook aan den lijve ondervinden.

 

Goed nieuws
zijn mensen die elkaar goede ervaringen geven:
de ervaring ‘er te mogen zijn’
en op elk moment toekomst te hebben.

De ervaring dat iemand je graag ziet,
hoe klein en kwetsbaar je ook bent.

De ervaring ‘mee te tellen’,
de ervaring dat leven mogelijk is
zonder dat er slachtoffers vallen,
zonder zondebokken
zonder zwarte schapen.

Goed nieuws
is een goddelijke ervaring
die alleen gebeurt
als mensen ze geven aan elkaar.

Thema: Als een graankorrel                      5e zondag van de veertigdagentijd

 1. 16 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

presentatie Communicantjes

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 19 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Palmzondag                                                                                                            

 1. 24 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 16 maart

Jaargedachtenis: Johan Paus

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 24 maart

Jaargedachtenis: Sien Weusthuis-Haarhuis

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 16 maart 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 19 maart 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

 

Zondag 24 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, J. Pouwels, I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 27 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 21 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

 

 

 

 

Samen jongeren helpen in Guatemala via de Vastenactie

Onze parochie vraagt in deze veertigdagentijd via de vastenactie aandacht voor het

project “betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala”.

Vorig jaar hebben we als parochie een heel mooi bedrag bij elkaar gebracht voor een te bouwen school in Guatemala.

Dit jaar willen we jongeren in dit zelfde land hoop geven op een mooie toekomst.

Door onze steun kunnen ze opgeleid worden als landbouwer, waarmee ze zichzelf en hun families van gevarieerde voeding kunnen voorzien en zorgen voor extra inkomsten.

In het weekend van 9 en 10 maart staat dit project centraal in de vieringen en is er een speciaal boekje gemaakt met passende teksten, liederen en gebeden.

U bent van harte uitgenodigd!

Er zijn ook scholen die aandacht schenken aan het project en het steunen:

De Mariaschool in Vasse houdt een sponsorloop en de Aloysiusschool in Geesteren vraagt de kinderen thuis en in de buurt klusjes te doen voor dit goede doel.  Vooraf zal pastoraal werker Christianne Saris de kinderen komen vertellen over het project.

Daarnaast zal ze ook op de Alphonsusschool in Mariaparochie het project komen toelichten zodat de kinderen weten waarvoor ze geld geven met de vastendoosjes in de goede week.

Doet u mee? U kunt een bijdrage doneren via de bussen in de kerk, of het overmaken op rekening:

NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag

t.n.v. projectnummer: 402437

met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2024 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 10e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop al voor de 25e keer. Dat is dus al een kwart eeuw!

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt.

 

Op woensdag 27 maart wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 28 maart wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood het leven’ op een tekst van Muus Jacobse, en ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber, en ‘Jesus bleibet meine Freude’ van Johann Sebastian Bach.

Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,-, contant te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is bij de Passiestonden. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2024 gaat van start

In april gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. Met deze actie zorgen we ervoor dat de parochie in het jaar 2024 ook weer financieel draaiende blijft.

We zien als parochiebestuur dat er de laatste jaren bij verschillende mensen twijfel is ontstaan om nog deel te nemen aan Actie Kerkbalans. In enkele dorpen zal de kerk in de komende jaren aan de eredienst worden onttrokken, of is dit al gebeurd. Daarmee ontstaat bij sommige parochianen de vraag: “Waarom zou ik nog geld geven aan Actie Kerkbalans?” Van oudsher was Actie Kerkbalans ook bestemd voor het eigen kerkgebouw en de desbetreffende geloofsgemeenschap. Alles leek toen heel overzichtelijk. Sinds de grote Pancratius parochie uit meerdere kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen bestaat, lijkt het geld te verdwijnen in een grote pot waarbij het niet voor iedereen duidelijk is wat er mee gebeurt. Maar ook in de dorpen waar het kerkgebouw verdwijnt, blijven er plekken waar mensen samen kunnen komen voor het beleven van het geloof. Denk aan de kapellen, aula’s en begraafplaatsen. Deze worden allemaal onderhouden met het geld dat wordt opgehaald met Actie Kerkbalans.

Levende stenen

Maar met het geld van Actie Kerkbalans worden niet alleen stenen van de gebouwen onderhouden, maar ook wordt er met dit geld geïnvesteerd in de levende stenen. Ook de geloofsgemeenschap zelf verdient alle aandacht. Door het pastoraal team worden binnen de  gehele parochie mensen bezocht die daar om vragen, zieken worden bezocht en krijgen wanneer ze hier om vragen een ziekenzegen of het sacrament van de zieken. Gelukkig worden nog steeds kinderen gedoopt en ouders daarop voorbereid. Kinderen doen hun Eerste Heilige Communie, ontvangen het sacrament van het Vormsel en worden samen ook met de ouders hierop voorbereid. Voor de jonge kinderen kennen we de Kinderkerk en voor de opgroeiende jeugd de Jeugdkerk en Rock Solid. Voor volwassenen het Leerhuis, waarin men elkaar gelovig kan ontmoeten en verdiepen in het geloof. Verschillende diaconale werkgroepen zijn in onze parochie actief, zodat we proberen als geloofsgemeenschap elkaar te dragen. Dit alles en nog meer, proberen we te doen vanuit de Geest van de Blijde Boodschap.

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De Boodschap van Jezus, dat Gods liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild, die Boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja het kost ook geld. Actie Kerkbalans wordt gehouden van 2 t/m 14 april. Als we allemaal een steentje bijdragen, dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap, draaiende, ook in moeilijke tijden. Daarvoor hartelijke dank!!!

Parochiebestuur en pastoraal team

Samen naar de Chrismamis in Apeldoorn

Op woensdagavond 27 maart om 19.00 uur vindt de jaarlijkse Chrismamis plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn. Tijdens deze viering vindt de zegening plaats van de nieuwe olie voor de zieken, en voor nieuwe geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. In deze viering zijn veel priesters van het aartsbisdom aanwezig om hun wijdingsbeloften te hernieuwen en te concelebreren.

Het is ieder jaar een hele bijzondere viering aan de vooravond van Witte Donderdag. Mede omdat er vele vertegenwoordigers van de parochies en de geloofsgemeenschappen aanwezig zijn, in gebed verbonden rond Christus.

U wordt uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Vanuit onze parochie gaat een groep mensen met de trein naar deze viering, samen met pastoraal werker Christianne Saris. Wilt u aansluiten, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het mailadres: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

                   Uitnodiging

Samen meditatief wandelen vanuit de

Protestantse kerk te Ootmarsum.

             Thema:Op tocht’

 

Op zaterdagmorgen 23 maart 2024 wordt er weer meditatief gewandeld.

Verzamelen: 9.30 uur in de Protestantse Kerk – Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum

 

Na de auto of fiets te hebben gestald (bijv. op de Stadsweide 7636 PK aan de Oldenzaalsestraat of Huize Franciscus aan de Meijerij (aan achterzijde Huize Franciscus is vrij parkeren)) wordt u om 09.30 uur voor een korte overweging verwacht in de kerk waarna we zo’n 10 á 11 km. in en om het oude stadje met z’n prachtig omgeving wandelen.

In dat glooiende landschap wordt op een gezellige plekje ook tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur beëindigen we onze wandeling op het vertrekpunt bij de kerk.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes

die we 23 mrt. bezoeken. Laat u verrassen!!

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus….. iedereen is welkom.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. tevens uw woonplaats vermelden.

 

Onze volgende (korte) zomer-avondwandeling staat gepland op woensdag 3 juli 2024

vanuit het Landgoed Herinckhave nabij Fleringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING

 

Parochievergadering

 

Voor wie: voor alle parochianen van Langeveen/Bruinehaar.

Wanneer: dinsdag 23 april

Waar: Restaurant “de Waaijer” in Langeveen

Aanvang 20.00 uur

In aanwezigheid van Pastoor Hermens

 

Van harte bij u aanbevolen

namens CVB

 

Nader bericht volgt in het informatieblad van 10 april

 

Kinderkerk viert Palmzondag

Zondag 24 maart is het Palmzondag. Het is gebruikelijk dat er dan voor de kinderen een Palmpaasstok wordt gemaakt. De werkgroep Kinderkerk nodigt kinderen en hun ouders dan ook uit om dat op die dag samen te doen in het Oale Roadhoes. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen wat de betekenis is van de stok. Nadat de stok gemaakt is, is er een kort moment in de basiliek van Tubbergen, waar het verhaal van de intocht van Jezus wordt verteld en waar de kinderen en de Palmpaasstokken worden gezegend. Vervolgens wordt er een mooie optocht gelopen onder begeleiding van de Schaepmanharmonie. Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom op zondag 24 maart om 9.15 uur in het Oale Roadhoes! We vragen u wel zich op te geven via het emailadres: kinderkerk@hpancratius.nl. Graag tot dan!

Werkgroep kinderkerk