Op zondag 25 september om 10:30 uur zal de Doopschelpjesviering weer plaatsvinden. De kinderen die gedoopt zijn in de periode van november 2019 t/m april 2022 ontvangen dan hun doopschelpje. Dit jaar worden de schelpjes uitgereikt in de kerk van Fleringen. Iedereen die bij deze viering aanwezig wenst te zijn, is van harte welkom! De ouders van de dopelingen ontvangen binnenkort persoonlijk een uitnodiging voor deze viering.

De doopwerkgroepen Mariaparochie, Reutum en Fleringen

Elke maand is er een viering bij Erve Harmelink (meestal de 2e woensdag van de maand). Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan de Eucharistieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij te praten?! Wees welkom  Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020).

LET OP!!De eerstvolgende viering in de maand juli is niet op de 2e woensdag maar op woensdag 14 september 2022. Lees meer

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Vrijwilligersbijeenkomst geloofsgemeenschap Fleringen zondag 26 juni 2022

De afgelopen jaren waren bijeenkomsten door het Coronavirus niet mogelijk en dus ging er ook een streep door een traditie om de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap in het zonnetje te zetten. Maar nu kan het weer en daar maken we dan ook dankbaar gebruik van!

Juist in de tijden waarin het Coronavirus ons leven voor een belangrijk deel bepaalde en waarin onze parochie en geloofsgemeenschap met grote veranderingen te maken kregen hebben we gemerkt dat de vrijwilligers de hoekstenen van onze geloofsgemeenschap vormen. Op hen konden en kunnen we bouwen!

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseren we op zondag 26 juni 2022 een gezellige bijeenkomst. De bijeenkomst is aansluitend aan de viering om 09.00 uur in de kerk in Fleringen. Het programma blijft nog (even) een verrassing, maar er wordt ook de nodige informatie verstrekt.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij het secretariaat via:

e-mail: info.fleringen@hpancratius.nl

of tel.nr.: 0546-621953 (dinsdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur)

Tot 26 juni!

De commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat van de geloofsgemeenschap Fleringen

 

 

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

Zondag 28 november was er een speciale viering b.g.v. het Caeciliafeest. De prachtige zang werd verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Na afloop van de viering zijn maar liefst zes jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen uit respectievelijk 2020 waren: Marie Wissink-Wesselink (25 jaar), Rikie Booijink-Kleizen (25 jaar) en Johan Juninck (60 jaar!). En de jubilarissen van dit jaar: Annie Koopman-Hulsmeijer (40 jaar), Margriet Lenferink-van ’t Klooster (40 jaar), Marietje Lokotte-Morskieft (40 jaar). De jubilarissen werden toegesproken door pastoor Pikkemaat en door Ben Oude Lansink namens de commissie van beheer en pastoraatsgroep. De jubilarissen ontvingen de onderscheidingen met bijbehorende oorkonde, een speciale kaars en daarnaast een bos bloemen. De feestelijkheden die in eerste instantie aansluitend zouden worden gehouden bij café de Molen zijn vanwege corona uitgesteld.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie grote inzet voor het koor en daarmee ook voor onze geloofsgemeenschap!!