In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Elke maand is er een viering bij Erve Harmelink. Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan een Woord- en Communieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij te praten?! Wees welkom  Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020).

De eerstvolgende viering is op woensdag 25 januari 2023 waarin pastoraal werker Saris voor zal gaan. Lees meer

We zitten nu nog in de Advent, op weg naar Kerst, met alle verwachtingen en hoop op de komst van het kerstkind, van het Licht.

Afgelopen weken hebben we als pastoraatsgroep, uitgebreid en ondersteund door de denktank, rond de tafel gezeten met alle werkgroepen van onze geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria.

Wat daarin heel vaak naar voren kwam, was dat er veel onduidelijk is over de toekomst van de kerk. Er is behoefte aan meer duidelijkheid: er is er in ieder geval één: onze kerk gaat aan de eredienst onttrokken worden. De aankoop is mondeling rond en de laatste details worden op papier vastgelegd. In het najaar van 2023 zal de aankoop getekend worden en wat ook helder is, en waarin wij een heel mooi lichtpunt zien, is dat er een ruimte in de kerk beschikbaar blijft om samen te komen. Niet met een eucharistieviering of een woord en communieviering, maar wel om samen te komen en te vieren. En juist dit biedt ook vele kansen. We kunnen in ieder geval een avondwake houden, Allerzielen vieren, maar ook bijvoorbeeld gastsprekers uitnodigen. Er mogen en kunnen allerlei soorten liederen gezongen worden, dus hoe het nieuwe jaar ook precies zal gaan verlopen, volgend jaar vieren we ook samen! In een ruimte in onze eigen kerk, maar met een ander soort van vieren, met mooie liederen, met mooie bezinning.

In 2023 gaan we in ieder geval nog ons 75-jarig jubileum vieren, noteer de datum alvast: 15 juli 2023.

Maar ook daarna vieren we door, met Allerzielen, met Kerst, Pasen, een Mariaviering…..we kunnen het zelf vorm gaan geven. En enthousiaste ideeën zijn er zeker al langsgekomen de laatste weken in alle gesprekken. Hoe we dit in de praktijk vorm zullen gaan geven is natuurlijk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We hopen dat velen hun steentje zullen (blijven) bijdragen!

We hopen dat we hiermee enigszins wat duidelijkheid hebben kunnen geven. Mocht u nog vragen of ideeën hebben, kom gerust naar ons toe.

We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en dat er in het nieuwe jaar voor een ieder, maar zeker ook voor onze geloofsgemeenschap het Kerstkind geboren mag worden, in een stralend helder nieuw licht.

Commissie van Beheer, secretariaat en Pastoraatsgroep.

Kerstavond 24 december om 19.00 uur willen we samen gaan vieren in onze kerk. ‘nJoy zal medewerking verlenen aan deze viering die als thema krijgt; EEN NACHT VOL LICHT…… In deze tijd, waar veel onvrede en onzekerheid leeft, willen we proberen toch een beetje licht en
warmte te vinden met elkaar. Ook kinderen gaan mee voor in deze viering. Zij zullen een passend Kerstverhaal gaan lezen.
Het wordt een viering voor jong en oud. Voelt u allen welkom.

Zondag 11 december a.s. is er een Kerstconcert in onze kerk m.m.v. Levenslust uit Fleringen, Concordia uit Albergen en vocalgroup ‘nJoy. Aanvang van het concert is 14.00 uur.

Entree: vrije gift

Aanpassing energiemaatregelen met ingang van weekend 19/20 november

Het parochiebestuur heeft besloten om gezien de sterke daling in temperatuur de komende dagen met ingang van 19 november aangepaste maatregelen door te voeren voor de verwarming van onze kerken.

In de periode 19 november tot en met 28 februari wordt de temperatuur voor aanvang van de viering (weekendviering, uitvaart- en afscheidsviering en avondwake) op 15⁰ C gebracht. Bij aanvang van de viering wordt de verwarming volledig uitgeschakeld.

Doopvieringen zullen in dagkapellen of kleinere ruimtes plaatsvinden die met minder kosten te verwarmen zijn.

Voor de doordeweekse vieringen en repetities van koren is reeds eerder een beleid afgegeven en deze blijft tijdens de winterperiode van kracht.

Kerkgangers worden opgeroepen zich warm te kleden en indien gewenst een dekentje mee te nemen naar de kerk. In de loop van februari volgt communicatie over de periode erna.

Je kunt me niet vergeten
want in de kaars die brandt,
ontstaat het vuur dat mensen bindt,
een eeuwenoude band.
Ik ga mee alle dagen van je leven.
Vertrouw me als ik zeg:
niets of niemand wordt vergeten. 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht