Noteer de datum van zaterdag 15 juli 2023 in uw agenda. We vieren dan nl. het 75 jarig jubileum van onze geloofsgemeenschap. Om 19:00 uur zal er een speciale viering plaatsvinden.  Aan deze viering werken onze koren mee en er zullen pastoraal werker Saris en diaken Thöni voorgaan samen met diverse parochianen, jong en oud.  Verdere invulling van het programma volgt z.s.m.

 

De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

 

 

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Elke maand is er een viering bij Erve Harmelink. Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie klaar. Om 10.30 uur is dan een Woord- en Communieviering. Komt u ook om een kop koffie te drinken, te vieren en bij te praten?! Wees welkom  Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020).

De eerstvolgende viering is op woensdag 25 januari 2023 waarin pastoraal werker Saris voor zal gaan. Lees meer

We zitten nu nog in de Advent, op weg naar Kerst, met alle verwachtingen en hoop op de komst van het kerstkind, van het Licht.

Afgelopen weken hebben we als pastoraatsgroep, uitgebreid en ondersteund door de denktank, rond de tafel gezeten met alle werkgroepen van onze geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria.

Wat daarin heel vaak naar voren kwam, was dat er veel onduidelijk is over de toekomst van de kerk. Er is behoefte aan meer duidelijkheid: er is er in ieder geval één: onze kerk gaat aan de eredienst onttrokken worden. De aankoop is mondeling rond en de laatste details worden op papier vastgelegd. In het najaar van 2023 zal de aankoop getekend worden en wat ook helder is, en waarin wij een heel mooi lichtpunt zien, is dat er een ruimte in de kerk beschikbaar blijft om samen te komen. Niet met een eucharistieviering of een woord en communieviering, maar wel om samen te komen en te vieren. En juist dit biedt ook vele kansen. We kunnen in ieder geval een avondwake houden, Allerzielen vieren, maar ook bijvoorbeeld gastsprekers uitnodigen. Er mogen en kunnen allerlei soorten liederen gezongen worden, dus hoe het nieuwe jaar ook precies zal gaan verlopen, volgend jaar vieren we ook samen! In een ruimte in onze eigen kerk, maar met een ander soort van vieren, met mooie liederen, met mooie bezinning.

In 2023 gaan we in ieder geval nog ons 75-jarig jubileum vieren, noteer de datum alvast: 15 juli 2023.

Maar ook daarna vieren we door, met Allerzielen, met Kerst, Pasen, een Mariaviering…..we kunnen het zelf vorm gaan geven. En enthousiaste ideeën zijn er zeker al langsgekomen de laatste weken in alle gesprekken. Hoe we dit in de praktijk vorm zullen gaan geven is natuurlijk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We hopen dat velen hun steentje zullen (blijven) bijdragen!

We hopen dat we hiermee enigszins wat duidelijkheid hebben kunnen geven. Mocht u nog vragen of ideeën hebben, kom gerust naar ons toe.

We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en dat er in het nieuwe jaar voor een ieder, maar zeker ook voor onze geloofsgemeenschap het Kerstkind geboren mag worden, in een stralend helder nieuw licht.

Commissie van Beheer, secretariaat en Pastoraatsgroep.

Kerstavond 24 december om 19.00 uur willen we samen gaan vieren in onze kerk. ‘nJoy zal medewerking verlenen aan deze viering die als thema krijgt; EEN NACHT VOL LICHT…… In deze tijd, waar veel onvrede en onzekerheid leeft, willen we proberen toch een beetje licht en
warmte te vinden met elkaar. Ook kinderen gaan mee voor in deze viering. Zij zullen een passend Kerstverhaal gaan lezen.
Het wordt een viering voor jong en oud. Voelt u allen welkom.

Zondag 11 december a.s. is er een Kerstconcert in onze kerk m.m.v. Levenslust uit Fleringen, Concordia uit Albergen en vocalgroup ‘nJoy. Aanvang van het concert is 14.00 uur.

Entree: vrije gift

Je kunt me niet vergeten
want in de kaars die brandt,
ontstaat het vuur dat mensen bindt,
een eeuwenoude band.
Ik ga mee alle dagen van je leven.
Vertrouw me als ik zeg:
niets of niemand wordt vergeten.