PANCRATIUSDAG

Beste parochianen,

Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag. Deze dag is tevens de start van het nieuwe werkjaar.

Het thema van deze dag is: ‘JIJ bent nodig’.

Waarom dit thema?

Om de eenvoudige reden dat je niet in je eentje kerk kunt zijn.  Daar hebben we elkaar voor nodig.

Want met ‘Kerk zijn’ vorm je niet alleen een gemeenschap van mensen die in Christus geloven, je vormt ook een gemeenschap van mensen die dienstbaar willen zijn, die willen leren en vieren maar bovenal ook willen bouwen aan een mooie toekomst.

Pancratiusdag is ook altijd een dag van ontmoeting, van gezelligheid, met elkaar in gesprek gaan en beseffen dat je toch meer gemeen hebt met elkaar dan je misschien in eerste instantie zou denken.  Dit te ervaren is voor velen van ons een grote meerwaarde.

Kijkend naar het komende werkjaar, dan zal dit jaar ons allen vast en zeker weer nieuwe uitdagingen gaan brengen. Daarvoor kan het betekenen dat we soms een beroep moeten doen op de kwaliteiten of beschikbaarheid van anderen. Daarom is het goed om te weten over welke capaciteiten en talenten wij als parochie beschikken.

Over welke capaciteiten en talenten onze parochie beschikt, daarover hoort en ziet u meer tijdens Pancratiusdag. Wel is nu al duidelijk dat we niet zonder jou, niet zonder u kunnen. JIJ bent nodig!

Het dames- en herenkoor uit Mariaparochie zal dit jaar het ‘basis’ koor vormen tijdens de eucharistieviering. Alle parochiekoren worden uitgenodigd om mee te zingen. We hopen van harte dat de corona maatregelen dit toestaan.

Laat het thema van dit jaar: ‘JIJ bent nodig’ een mooie aanzet zijn om samen op te trekken, om ons geloof meer en meer handen en voeten te geven.

Graag tot ziens op zondag 5 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom te Fleringen.

Pastoraal team, H. Pancratius parochie.

Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker Christianne Saris.

 

VANAF 14 JULI IS ER WEER EEN WOENSDAGMORGENVIERING!!!

Afgelopen maanden hebben we helaas niet de eucharistie kunnen vieren op de woensdagmorgen. Vanaf 14 juli gaan we wel weer de tweede woensdagmorgen van de maand vieren. Pastoor Pikkemaat zal dan voorgaan. In de afgelopen tijd hebben de commissie van beheer en pastoraatsgroep overleg gehad met Erve Harmelink. Daar zijn ook een heel aantal mensen die graag mee willen vieren. Vandaar dat wij vanaf 14 juli bij hen uitgenodigd zijn om te komen vieren. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en loopt iedereen binnen. Om 10.30 uur is dan de Eucharistieviering. Mocht u graag willen meevieren maar geen vervoer hebben, dan kunt u deze keer contact opnemen met Wilma Thöni – 06-10478890. (Vanaf de viering daarna kunt u contact opnemen met Riki Schepers – 0546-621497/06-10691020). Wij hopen u 14 juli te zien, lekker een kop koffie drinken, vieren en bijpraten. Tot dan bij Erve Harmelink, Ootmarsumseweg 289, Fleringen.

Het werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior is al weer voorbij. Helaas waren er weinig mogelijkheden om samen te komen. In de nieuwsbrief van juli 2021 wordt teruggeblikt op wat wel mogelijk was en een kleine voorblik naar wat hopelijk wel mogelijk wordt.

 

De zomervakantie staat voor de deur en daarom een terugblik op het afgelopen werkjaar en vooruitblik op het nieuwe werkjaar van de Kinderkerk en Jeugdkerk.

Beste parochianen,

Begin oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in ontwikkelingslanden. Lees hieronder meer

CST-2021-06 Vooraankondiging inzameling gebruikt gereedschap

 

De laatste activiteit van dit seizoen is voor kids die nu in groep 6 en 7 zitten. Jullie zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met de eigentijdse activiteiten van Rock Solid Junior op vrijdag 18 juni a.s. om 18.30 uur bij de basiliek te Tubbergen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Geef je dan op via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl (Opgave kan tot 1 juni a.s.) Of voor meer informatie mag je ook contact opnemen met diaken Bert Huitink: 06-20432661

 

In de afgelopen periode hebt u de envelop met formulier en flyer voor de Aktie Kerkbalans 2021 ontvangen via de collectanten.

Geef voor onze kerk
Voor veel mensen is de kerk een plek om rust te vinden, na te denken en te herdenken. Uw bijdrage wordt benut voor het onderhoud van onze kerk, kerkhof, voor verwarming en verlichting. Tevens maakt uw bijdrage de pastorale zorg, activiteiten, vieringen mede mogelijk.

Jongeren
Ook jongeren vanaf 18 jaar ontvangen een envelop met het verzoek tot een bijdrage voor onze geloofsgemeenschap om op deze wijze hun betrokkenheid te tonen.

Brieven / inleveren envelop – Oldenzaalseweg 98 (bij de kerk)
I.v.m. corona worden de enveloppen dit jaar niet opgehaald maar vragen wij u om de formulieren in de bijgevoegde envelop in te leveren in de brievenbus bij de kerk, Oldenzaalseweg 98.

Indien mogelijk graag voor 20 april a.s. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en uw steun!!

Commissie van beheer en Pastoraatsgroep
Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria –  Fleringen

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken. De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken. Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt. Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid. Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt (voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

De Pancratius Commissie
Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

Lees hier onder de nieuwsbrief nummer 7 – maart 2021

2021-03 Nieuwsbrief Kinder- en Jeugdkerk maart 2021

Lees hier onder de nieuwsbrief nummer 3 – maart 2021

2021-03 Nieuwsbrief Rock Solid Maart 2021