Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, Klumperstraat 14, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670513, e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com  Informatieblad

                        Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas

                               Reutum en Haarle

10-11 november 2018                                     Tweeëndertigste zondag door het jaar.

48e jaargang, nr. 22

 

VERBONDENHEID IN GEBED:
Op 2 november vieren wij jaarlijks als kerkgemeenschap Allerzielen.
In deze bijeenkomsten en vieringen zullen we alle overleden gelovigen, maar in het bijzonder onze dierbare overleden parochianen en familie-leden, sinds Allerzielen vorig jaar herdenken.

Wij doen dit ter herinnering aan het leven en sterven van onze dierbaren met ons geloof dat wij in de kerk samenkomen onder Gods aanwezigheid en barmhartigheid. Want wanneer wij tot God bidden, kunnen we ons in het gebed ook tot de overledenen richten die we hebben liefgehad. Het gebed verbindt ons niet alleen met God, maar ook met de doden die nu bij God zijn, voor altijd.

Het gebed helpt ook de nabestaanden die het rouwproces nodig hebben om van hun dierbare afscheid te nemen en aan hen te blijven denken. Door het samen bidden hopen we dat de achterblijvenden hier nieuwe moed en kracht uit mogen putten om verder te leven met het geloof, dat de ander nu in de vrede van God is, dat deze niet meer lijdt onder pijn, ziekte en tranen. Want Hij, God-met-ons, zal onze tranen van onze ogen wissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En Hij maakt alles nieuw (Openbaring 21,4-5).

De viering op Allerzielen kan voor ons ook betekenen, dat wij zorgvul-dig en waakzaam moeten leven, dat we ons steeds meer bewust worden van het geheim dat wij er zijn, dat wij nog onderweg zijn naar het beloofde land, vooral dat we elkaar ondersteunen en troosten tijdens dit leven op aarde. Want het samen kerk zijn op Allerzielen betekent eigenlijk een wederzijdse herinnering en verbondenheid…..

Veel kracht, sterkte en Gods nabijheid en Maria’s bijstand voor allen die verdrietig en bedroefd zijn.

Pastor Linh

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594, e-mail: pastor.saris@hpancratius.nl 

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl tel. 06-33 56 40 02,
bereikbaar op: dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur,
donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

LITURGISCHE VIERINGEN:
10-11 nov.:   Tweeëndertigste zondag door het jaar.
Za. 10/11:     19.00 uur woord- en communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor.
Weekend van de diaconie, na afloop koffie drinken.
Voorganger: pastor Meupelenberg.

Do. 15/11:    19.00 uur eucharistieviering.
Voorganger: pastor Linh.

17-18 nov.:   Drieëndertigste zondag door het jaar.
Zo. 18/11:     09.00 uur eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor. Ceciliafeest.
Voorganger: pastor Heuven.

Do. 22/11:    19.00 uur eucharistieviering.
Voorganger: pastor Linh.

24-25 nov.:   Vierendertigste zondag door het jaar.
                     Christus, Koning van het heelal.

Za. 24/11:     19.00 uur eucharistieviering m.m.v. Timeless.  Toediening H. Vormsel.
Voorgangers: Mgr. Woorts en pastor Huitink.

IN HET WEEKEND 10 EN 11 NOVEMBER 2018:
Jaargedachtenis:   Jan Niehuis; Eef Steggink.

Intenties:
Jan Niehuis en Monique; Eef Steggink; Henk Lansink; Hendrik en Feem Deterink.

IN HET WEEKEND 17 EN 18 NOVEMBER 2018:
Jaargedachtenis:   Marietje Nijhuis-Heerts; Gerard en Sien Lansink-Bartels; Gerardus Morskieft.

Intenties:
Marietje Nijhuis-Heerts; Gerard en Sien Lansink-Bartels; Gerardus Morskieft; Gerrit en Annie Deperink-Volmerink; overl. ouders Aarnink-Steggink; voor de overleden leden van het dames- en herenkoor.

DIENST KOSTERS: 
Za. 10/11 19.00 uur:   Hans Groothuis.
Zo. 18/11 09.00 uur:   Gerard Vrooijink.
Za. 24/11 19.00 uur:   Gerard Vrooijink.

OPBRENGST PLAATSENGELD EN COLLECTE:
Zondag 21 okt.:     plaatsengeld                               €   60,50
Zondag 21 okt.:     collecte Missio                            € 110,73
Zondag 21 okt.:     collecte Sulawesi                        € 102,40
Zaterdag 27 okt.:   plaatsengeld                               €   46,30
Zaterdag 27 okt.:   collecte                                       €   33,50
Woensdag 31 okt: missiezakjes schoolkinderen      €   53,75

LECTOREN/LECTRICES:
Za. 10/11 19.00 uur:   Hans Groothuis.
Zo. 18/11 09.00 uur:   Agnes Booyink.
Za. 24/11 19.00 uur:   geen lector.

ACOLIETEN:
Za. 10/11 19.00 uur:   Raymond Deterink en Rob Veelers.
Zo. 18/11 09.00 uur:   Gerard Pegge en Rob Scholten.
Za. 24/11 19.00 uur:   Richard Hartman en Maarten Vrooijink.

MISDIENAARS:
Do. 15/11 19.00 uur:  Florenzo ter Denge.
Do. 22/11 19.00 uur:  Jasper Oude Hengel.

DIACONAAL WEEKEND 11 EN 12 NOVEMBER 2018 IN HET TEKEN VAN VRIJWILLIGERS:
Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen. Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon!

Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof. De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden.

Wees allen van harte welkom! Informatie over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl, het parochiemagazine Kompas en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg, tel. 06-20486904.

DRINGENDE OPROEP OM DE VORMSELWERKGROEP IN LEVEN TE HOUDEN!!

Beste ouders en parochianen,

Ruim vóór de zomervakantie heb ik namens de werkgroep Vormsel een oproep gedaan om ouders te vinden die de werkzaamheden van de huidige werkgroep Vormsel willen gaan overnemen. Siny en Ans hebben dit jaren gedaan. Zij willen stoppen, het is nu tijd dat anderen deze taken over gaan nemen. Op de oproep vóór de vakantie heeft niemand gereageerd, vandaar dat wij een nieuwe dringende oproep plaatsen om de werkgroep Vormsel in leven te houden!

Als er geen nieuwe mensen opstaan voor de werkgroep Vormsel dan heeft dit wel consequenties voor de geloofsgemeenschap van Reutum en Haarle. Als er geen werkgroep meer is, kan er niet meer gevormd worden in Reutum en zullen vormelingen moeten aansluiten bij andere geloofsgemeenschappen.

Volgens mij is Reutum en Haarle een levendige gemeenschap, hetgeen onlangs samen is gevierd en waarin naar voren kwam dat er vele vrijwilligers zijn. Ik hoop dat uit jullie gemeenschap mensen gaan opstaan om de werkgroep Vormsel in leven te houden. Zoek elkaar op, spreek elkaar aan, overleg met elkaar om dit te gaan oppakken, met een viertal mensen zijn de taken goed te verdelen. Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij diaken B. Huitink: diaken.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661.

Namens de werkgroep,

Diaken B. Huitink


NIEUWS UIT DE KINDER-, JEUGD- EN JONGERENKERK ROCK SOLID:

De kinderkerk
Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtige landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kapelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk.

De volgende kinderkerk is zondag 16 december. Dan viert de kinderkerk Kerst. Dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

De jeugdkerk
De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, namelijk de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus. Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken. Er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De tweede activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo. Het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling. Eerst werd er een tweetal liederen ingestudeerd Toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld. Acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen was hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen,

even zelf spelen met de poppen die meededen. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden. U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

Rock Solid
Rock Solid is alweer volop bezig. In september was de start. Samen met ouders en jongeren hebben wij het spel ‘ik hou van Holland’ gespeeld, een bekend spel van de tv. Het was een mooie strijd, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema:

I AM! Ik ben! Wie ben ik, wie wil ik worden? Een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, de groep t/m
13 jaar en de groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met
de naam TEEN WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT. De eerste avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen ‘ik’. Met het maken van een collage van henzelf, met een foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto bij een bijzonder moment in hun leven stilstaan. In november gaan ze in gesprek met mensen die vertellen wie zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting.

De kinder-, jeugd- en jongerenkerk van onze parochie leeft. Wij blijven aan de weg timmeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink, tel. 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

 

‘WEEK VAN HET RESPECT’:

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 t/m 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sport-verenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect. Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege
zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar.

Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal.

Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.

Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven. Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

SAMEN TOP 2000:

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende Samen Top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen Top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen.

Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaat een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Cantabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde zijn als de vorige keer: de kerk van Albergen. Deze locatie is het meest geschikt, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de Powerpoint presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied. U bent wederom welkom in Albergen. Schrijf het in uw agenda:

Vrijdag 4 januari 2019 19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen. In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink


JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020:

In 2020 staat de jongerenbedevaart naar Lourdes op het programma. Nu denkt u misschien: jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: “Kunnen wij ook naar Lourdes”? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaat. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen.

U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen,
op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking.

Langzaam gaan we warmdraaien om jongeren in beweging te zetten.

Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: “Hoe gaat dat
dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleidt de jongeren”? Daarvoor komen er info-avonden. De eerste staat gepland op vrijdag
8 februari 2019 om 19.00 uur in de kerk van Vriezenveen. Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken.

Mocht u al vragen hebben, dan kunt u bellen met ondergetekende: tel. 06-20432661.

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink

 

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN ROND DE ADVENT OP 28 NOV.:

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.

Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolisch

bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of -bloemstuk maken. Het leuke is dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.

Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen, Noord-Deurningen

Aanvang: 28 november om 19.30 uur

Kosten: € 17,50 inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.

U wordt gevraagd zelf een schaal, een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst: secretariaat@lumenchristi.nl of tel. 0541-353551

 

MARIAPASSIE:
Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt:
De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?
In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken.

Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten. Voor verdere info, boekingen en kaarten bestellen zie www.demariapassie.nl

Het project:
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk? De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Verslagen van de verdere voorstellingen en andere info vindt u op de site www.demariapassie.nl Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek.

Datum: 09 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum
Verkoop kaarten: vanaf 15 november zijn kaarten in de voorverkoop
à € 10 verkrijgbaar bij de VVV te Ootmarsum en Denekamp alsmede de overige VVV’s in Noord-Oost Twente. Op 9 februari bedraagt de prijs van de toegangskaarten € 12,50.

JOHANNES PASSION 12 APRIL 2019:
Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 te Denekamp een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud-docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach! Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aan-sluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren. Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op: i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december.

Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij!

Kosten: € 50,– (mooie zichtplek in de basiliek).

Adres: Plechelmusbasiliek, Sint Plechelmusplein 10, Oldenzaal.

LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2018:
De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering vindt traditiegetrouw plaats op de derde zondag van november, in 2018 dus op 18 november. Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobus-kerk aan de Oude Markt te Enschede. De viering start om 11.00 uur, de hoofdcelebrant is mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Pastoor P.F. Daggenvoorde van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede concelebreert. Het thema van de viering is ‘de missionaire zending van de Kerk’. Enkele jaren geleden
is de 33ste zondag door het jaar door paus Franciscus uitgeroepen tot

Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenis-viering besteedt aandacht aan deze Werelddag. Onder meer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, verleent muzikale medewerking aan de viering. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Daar zijn ook weer boeken en kaarsen te koop.

THEMA-CONCERT ‘MOEDER AARDE’:
Koor DA CAPO geeft op zondag 18 november 2018 om 14.30 uur een concert met beeldpresentatie in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het thema is ‘Moeder Aarde’. Komt u ook luisteren en kijken? Wij ontmoeten u graag. Na het concert is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of een drankje samen te zijn. Een vrije gift is uiteraard van harte welkom!

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING:
De collecte voor de Nierstichting heeft het mooie bedrag opgebracht
van € 647,03. Aan alle gevers en collectanten hartelijk dank.

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING:
De opbrengst van de collecte voor de Brandwondenstichting is dit jaar een geweldig mooi bedrag van € 564,10. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage.

En alle collectanten super bedankt voor de inzet!

BERICHT VAN KVV ACTIVA:
Beste dames van KVV Activa,
Komende week dinsdag op 13 november hebben we bloemschikken. Er zijn 40 aanmeldingen en we hebben dames op de wachtlijst. Dus er is veel belangstelling. Willen jullie zelf een platte schaal van 30 bij 40 centimeter meenemen. Hoeft niet nieuw te zijn. Kijk in je bloemenhoekje of vazenkast of ga naar de kringloop. De maat mag ook iets kleiner, zie wat je hebt. We hebben genoeg aan leeg fust. Het is mooi als dat hergebruikt wordt. Willen jullie het aan bekenden doorgeven. Het informatieblaadje komt niet bij iedereen op tijd. Denken jullie ook aan een schaar, lijmpistool en tangetje. We zien elkaar om 20.00 uur bij Bays. Groeten, uw Activabestuur.

INTOCHT SINTERKLAAS:
Op zondag 18 november zal Sinterklaas weer als vanouds feestelijk worden binnengehaald in Reutum. Omstreeks 10.45 uur zal hij begeleid door de muziekvereniging St. Jozef door het dorp gaan. De route gaat dit jaar vanaf de Kerkstaat via de Brinkstraat, Klumperstraat, De Scholmaat, De Elsmaat, De Haverkamp, Brinkstraat, Lauteslager-straat en Haarlefertsweg om tegen de klok van 11.00 uur bij Bays te arriveren. Hierbij nodigt de ondernemersvereniging alle inwoners van Reutum en Haarle uit om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen.

VERKOOP SINTERKLAAS LEKKERNIJEN VOOR HET GOEDE DOEL:
Binnenkort komen de kinderen van de Mariaschool weer bij u langs
om pepernoten en andere sinterklaaslekkernijen te verkopen. De opbrengst is altijd voor een goed doel. De kinderen komen vanaf maandag 19 tot vrijdag 23 november bij u aan de deur. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ouderraad Mariaschool

JEUG V.V.REUTUM:
Op woensdag 14 november is de verkoop van de chocoladeletters ten bate van de jeugd van de vv Reutum, aanvang 18.00 uur. De spelers van de A- en B-teams helpen met de verkoop.

WEEKENDDIENSTEN:
                 Centrale Huisartsen Post Almelo, tel. 088-588 0588.
Huisartsenpost Oldenzaal, tel. 088-5551122.
10-11/11: Verlosk. J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508899.
17-18/11: Verlosk. I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508899.
Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).
Thuiszorg TMZ, 24 uur per dag zorg, bel: 06-24647169.
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678  (24 uur bereikbaar).
Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie: 06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).
Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.
Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS :
Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,
tel. 0541-670204.
Spreekuur pastorie: wo. 9.30-12.00 uur.
E-mail: info.reutum@hpancratius.nl
Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. Locatieraad H.H. Simon en Judas.

Belangrijke telefoonnummers:
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55

Algemene vragen:                          Marga Nijhuis            670473
Financiële vragen:                          Frans Lansink           06-25332321
Meldingen schade enz. aan en
rond de kerk en het kerkhof:           Siny Poppink             662780
|Coördinator kosters:                       Gerard Vrooijink        670471
Avondwake en uitvaart:                  Hennie Deterink        670210/06-55177591
Aulabeheer/bezoek aan de aula:    Annie Steggink         670155
Reserveren parochiecentrum:        Anita Hemmer           670118
Communie thuis ontvangen:          Rikie Rikhof              670460
Abonnement informatieblad:          Marian Vrooijink        670471

Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier
van
www.hpancratius.nl

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend
van 24-25 nov. Kopij kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren
tot uiterlijk maandag 19 nov. 19.00 uur bij Agnes Booyink,
Klumperstr. 7, tel. 0541-670264, e-mail:
a.booyink@hotmail.com.
Misintenties dienen binnen te zijn op woensdag 14 nov. vóór
12.00 uur bij
info.reutum@hpancratius.nl. 

Kerkgeschiedenis Reutum & Haarle

Luchtfoto oude kerk met pastorie

Volgens de overlevering zou Marchelm (Marcellinus) de oudste christenkerkjes in Twente en wel te Oldenzaal en te Ootmarsum hebben gebouwd. Hij zou door Lebuinus, die omstreeks 770 in de IJsselstreek predikte, naar Twente gestuurd zijn. Twente ging tot het bisdom Utrecht behoren omdat van daaruit missionarissen met hun bekeringswerk waren begonnen. Tot de parochie Ootmarsum, waarvan de kerk werd toegewijd aan de H.H. Simon en Judas, behoorden de zeventien marken van het richterambt Ootmarsum, dat heel noordoost Twente omvatte, namelijk Fleringen, Noord-Deurningen, Denekamp, Groot- en Klein Agelo, Reutum, Haarle, Tubbergen, Albergen, Geesteren, Vasse, Mander, Hezinge, Tilligte, Brekkelenkamp, Nutter en Oud-Ootmarsum.

Bovendien viel onder deze grote parochie nog Almelo en Wierden, dat in 1236 van de parochie Ootmarsum werd afgesplitst. Zo moesten vertegenwoordigers van de marken in Noord-Twente, jaarlijks verschijnen op de zogenaamde ”Send of Zend”(synodes, bijeenkomst) te Ootmarsum, d.w.z. een rechtbank in kerkelijke zaken. Ook vertegenwoordigers van Reutum en Haarle moesten daar verschijnen. Evenals andere buurtschappen moest Reutum zijn aandeel leveren in het onderhoud van het kerkhof dat rondom de kerk van Ootmarsum lag.
Er is nog een oude kerkrekening uit 1540, waarop de bijdragen van de verschillende kerspels en buurtschappen staan genoteerd. Naar het schijnt is deze ”Send” voor de laatste keer in 1570 gehouden. Ook bij verbouwingen van de kerk te Ootmarsum moesten de buurtschappen hun bijdrage leveren. Het was immers hun parochiekerk.
De oude kerk te Ootmarsum werd in 1195/1196 verwoest tijdens de twisten tussen de Geldersen en de bisschop van Utrecht. Hierbij werd Ootmarsum in brand gestoken. Omstreeks 1230 of eerder werd begonnen met de bouw van de kerk zoals wij die tegenwoordig nog kennen. De zware stenen hiervoor werden aangevoerd uit de Bentheimer en Gildehauser steengroeven.

Henricus Smithuis,(1680) ofschoon geen Hollander van geboorte, was hij feitelijk de eerste pastoor van Reutum en Haarle. Hij kwam van Duitsland en vestigde zich, in zoverre het hem werd toegestaan, in of bij Ootmarsum. Bij zijn komst kende geen enkele gemeente een herder of priester. De uitoefening van de katholieke godsideeën was verboden. Ook Reutum en Haarle zagen de ijverige Aartspriester vaak in hun midden, al was het ook niet altijd in geestelijk gewaad. Op het erve Reurink had hij voor de oneindiger God een verblijfplaats gevonden. In het geheim zond pastoor Smithuis een zijner assistenten naar Reutum, om er op de hoogste feestdagen van het kerkelijk jaar de heilige diensten te verrichten. Bijna een eeuw geleden was Pastoor Smithuis ten grave gedragen, toen de dageraad aanbrak, de voorbede van een zonnige dag.
Na twee eeuwen van vervolging begonnen betere tijden voor de katholieke eredienst. Vrijheid van godsdienst was in de grondwet van 1798 opgenomen.
Door een gunstige beschikking van Lodewijk Napoleon werden op 14 maart 1809
meerdere katholieke kerken in Twente teruggegeven, waaronder de kerk van Ootmarsum. De marke Reutum en Haarle bouwden in 1818 een eigen kerk en men werd ontheven van de verplichtingen ten opzichte van het onderhoud van het kerkgebouw te Ootmarsum. Op de eerste augustus van het jaar 1818 kon de eerste steen voor deze nieuwe kerk gelegd worden.De bouw stond onder toezicht van Mulder uit Borne als timmerman en Hageman uit Gildehaus als metselaar. In het jaar 1817 was te Saasveld het slot der adellijke familie van Reede afgebroken en op dezelfde plaats de Roomse kerk gebouwd.
Een groot gedeelte van de zware bakstenen, die voor de bouw van deze kerk niet waren verbruikt, werd nu voor de Reutumse kerk aangekocht. Januari 1819 kon de eerste heilige mis worden gelezen in de nieuwe kerk. Reutum bleef vooreerst nog een bijkerk van Ootmarsum. Pastoor B.J. Jochems, die te Ootmarsum met twee en vanaf 1826 met drie kapelaans de geestelijke bediening uitoefende, zond op de zon- en feestdagen een zijner kapelaans naar Reutum, die aldaar de vroegmis deed met catechismus en de hoogmis met preek.
Op 3 augustus 1832 stierf pastoor Jochems van Ootmarsum en Reutum/Haarle werd nu een zelfstandige parochie. In het parochie-archief is een kopie bewaard gebleven van een brief, waarin Reutum en Haarle beloven bepaalde verplichtingen tegenover een eventueel te benoemen eigen pastoor na te zullen komen.

alsdan tot onderhoud van den tijdelijken Pastoor jaarlijks alle jaar te betalen
eene som van Tweehonderd en tachenteg gulden, en wel bij een vierde gedeelte
alle driemaanden zeventig gulden; alsmede eene Collecte uit Boter tweemaal in het jaar, uit vlasch eenmaal in het jaar, Als ook uit Boekweite van ieder boer circa een loop vol, de halve en kleine naar proportie en dit wel volgens hun believen, den noodigen Mes in den Hof te bezorgen; van ieder Boer die het heeft een voer turf of hout, en de overigen, die zulks niet hebben de benoodigde turf met wagen te halen: en dit alles onder verband met onze personen en goederen.”

Gedaan te Reutum en Haarle 16 Sept. 1832, 

foto kerk

(was getekend 
J. Lammerink op Rotgerink
G.J. Beuker
A. Kemperink
W. Mensink
Jan Oude Deperink
M.Timmers
B. Leferink
(voor eensluidend afschrift L. Engbers aartspriester). 

Lijst van pastoors parochie Reutum/Haarle:
H. Mollink 1832-1839
H.J.G.Slutken 1839-1850
J. Hilbert 1850-1857
J. Scholten Reimer 1857-1871
P. van Duijnhoven 1871-1876
N.A. van Balen 1876-1880
G. Nuy 1880-1888
G. Blankvoort 1888-1899
Jac. Berndes 1895-1905
A.J. Lauteslager 1905-1947
J.G.A. van Benthem 1947-1963
J.J. van Burgsteden 1963-1967
A. Kolkman 1967-1978
A. Schoorlemmer 1978-1996
J. Kerkhof Jonkman 1996-2000
2000-heden Pastoraal team H. Pancratiusparochie (zie hoofdmenu)

Op 1 december 1952 werd de bouw van een nieuwe kerk opgedragen aan de laagste inschrijver, de fa. Gebr. Hulshof te Tubbergen voor een bedrag van 148.400,– gulden.
Ruim 1 jaar zou men gebruikmaken van een noodkerk bij de nabijgelegen familie Mensink.
Op 6 mei 1954 volgde de consecratie van de kerk door de aartsbisschop-coadjutor Mgr. Alfrink.

Voor informatiebronnen zie:
Geschiedenis van de parochie en marke Reutum en Haarle, door dr. G.J.M. Bartelink, 1978 .

 1. “150 jarig bestaan Kerk Reutum”
  Bij de Herdenking van het Honderdjarig bestaan der Parochiekerk van Reutum en Haarle,
  door Pater Anastasius van den Broek, in 1918.
 2. Archief Parochie Reutum en Haarle
  “Een 175 jarige parochie” door “B. Lammerink. ISBN 90-9006465-6. Jaar 1993

 

WERKGROEPEN GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Hier kunnen werkgroepnamen genoemd worden zoals van Liturgie diaconie enz. enz.

Logo kerk reutumBinnen de geloofsgemeenschap van Reutum en Haarle heeft de installatie van de pastoraatsgroep tijdens de weekendviering van 20 januari 2013 plaatsgevonden.

De parochianen die zitting hebben in deze pastoraatsgroepen zijn destijds door de locatieraad benaderd en worden door het bestuur van de H. Pancratiusparochie bevestigd. Bij hun werkzaamheden mogen en kunnen de leden van de pastoraatsgroepen rekenen op hulp en ondersteuning van het pastoresteam.

Maar, zult u denken, wat doen dan die pastoraatsgroepen?
Wel, onze H. Pancratiusparochie kent negen geloofsgemeenschappen en een pastoresteam dat momenteel bestaat uit vijf pastores. Dit aantal zal in de komende jaren alleen nog maar afnemen. U begrijpt en zult ook zeker al wel ervaren hebben, dat de pastores niet met regelmaat in de locaties aanwezig zijn. Toch is pastorale nabijheid van groot belang.

Een van de belangrijkste taken als christenmens is toch het omzien naar elkaar.
Welnu, de leden van de pastoraatsgroepen zullen als het ware oog en oor zijn binnen uw eigen geloofsgemeenschap. Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap. Dat wil zeggen dat zij zorg zullen hebben voor de vrijwilligers en de diverse werkgroepen, maar ook voor parochianen die bijvoorbeeld graag bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger of een pastor. Of dat u met een vraag rondloopt en niet weet waar het antwoord te halen. Of dat u een hulpvraag signaleert. De pastoraatsgroepen zullen niet alle antwoorden op uw vragen paraat hebben, maar zij weten wel de wegen die tot antwoorden kunnen leiden.

Daarvoor hebben zij regelmatig contact met de beheercommissie en het pastoresteam. Omdat het mensen zijn uit uw eigen geloofsgemeenschap, zijn de lijntjes kort en dit draagt ertoe bij dat u als geloofsgemeenschap zorgdraagt voor elkaar. Het is mooi dat wij samen de H. Pancratiusparochie vormen en zo het pastoraat met al zijn facetten kunnen waarborgen. Maar u als geloofsgemeenschap moet het geloofsleven gestalte geven op de plaats waar u het dagelijks leven met elkaar deelt. De pastoraatsgroepen kunnen daar een bijdrage aan leveren, maar ze kunnen dit niet alleen. Het is een wederzijds gebeuren oftewel als geloofsgemeenschap moet u zelf ook oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die u graag met iemand wilt delen, dan wendt u zich tot iemand van de pastoraatsgroep. Zo zijn wij samen werkzaam aan de kerk van de toekomst. Dus niet een ver-van-mijn-bed show en het zal mijn tijd wel duren. Je bent gelovig of niet, de keus is aan u, maar is het antwoord ja, dan vraagt dit o.a. ook dat u dit zichtbaar maakt in uw handelen naar uw medemens. Via deze weg wensen wij alle pastoraatsgroepen van onze negen locaties heel veel plezier in hun werk en Gods zegen.

Het pastoresteam van de H. Pancratiusparochie

BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratiusparochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken.

De taken van de beheercommissie zijn:

 • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
 • Beheer en het onderhoud van alle locatiebezittingen zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
 • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie wat betreft de profielen beheer en gebouwen, gemeenschapsopbouw en financiën.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de beheercommissie deeltaken op het gebied van financiën (budgethouder), beheer en onderhoud en gemeenschapsopbouw.

Namen van bestuursleden beheercommissie: 

Voorzitter Vacant    
Secretaresse Mw. Marga Nijhuis 0541-670473 Secretariaat
Penningmeester Hr. Frans Lansink 0541-670321 Financiële zaken
Algemeen lid Mw. Siny Poppink 0541-662780 Gebouwen en beheer

 

SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Kerkstraat 94 7667 PZ Reutum
Tel: 0541-670204 of 06-414 202 74
Spreekuur pastorie: wo. 9.30-12.00 uur

Heeft u een bericht of een vraag voor het secretariaat Reutum en Haarle?
Neem dan contact op via e-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Kosters: 
Contactpersoon: Dhr. G. Vrooijink
Kerkstraat 105  7667 PW Reutum
tel: 0541-670471 e-mail: gerardvrooijink@hotmail.com

Bankrekeningnummer:
NL82 Rabo 01435.00.864 t.n.v. Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas

Centraal secretariaat H. Pancratiusparochie 
Grotestraat 64
7651CK Tubbergen

Yvonne Kroeze en Karin Grunder
Tel: 06-204 332 86 of 06-204 907 26
(bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer: 06-20430155

Kerkhof en aulabeheer: 
J. Deterink, tel. 0541-670488

Coördinatie aulabezoek en het brengen van bloemen bij de aula:
Mevr. Annie Steggink, tel. 0541-670155

Informatieblad
Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd.
Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij:
Herman Eerdman Klumperstraat 14  tel. 0541-670513 of via e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad  kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgende informatieblad bij:
Agnes Booyink Klumperstraat 7 tel. 0541-670264 e-mail: a.booyink@hotmail.com

Misintenties moeten voor plaatsing in het informatieblad de woensdag na het verschijnen van het informatieblad voor 12.00 uur bij de pastorie zijn opgegeven. Dit geldt  ook voor jaargedachtenissen voor afkondiging in de kerk.
U kunt ook een bericht sturen via e-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Spreekuurinformatie:
Op woensdagmorgen van 9.30-12.00 uur is er spreekuur in de pastorie.
U bent van harte welkom voor o.a. het aanvragen van H. Missen, misintenties, enz.
De gastvrouwen hebben altijd een luisterend oor en mocht u even moeten wachten, dan staat de koffie voor u klaar.

Gastvrouwen:
Tine Papenburg, Klumperstraat 29,, tel. 0541-670470
Marietje Poppink-Lansink, Agelerweg 15, tel. 0541-670464

Misintenties en jaargedachtenissen en aanvragen vieringen en jubilea enz. tijdens reguliere vieringen: opgave hiervan kan tijdens het bovengenoemde spreekuur of inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie. Zorg dat deze tijdig binnen zijn voor verwerking door het secretariaat, zie boven! Vermeld u wel duidelijk uw eigen naam en adres, datum waarop en naam voor wie de misintentie bestemd is en de wijze van betaling.

Aanvragen bijzondere vieringen en jubilea enz. op andere tijdstippen:
Carmen Rikkink-Rikhof, tel. 0541-672004 of e-mail: crikkink@rocvantwente.nl

Kerkradio
De kerkradio stelt u in de gelegenheid de vieringen in de kerk toch te kunnen meemaken, ondanks het feit dat u bijvoorbeeld door langdurige ziekte of om andere redenen moeilijk naar de kerk kunt komen.

Door middel van het systeem Rivendel (draadloos) met een speciale draadloze ontvanger kunt u thuis de verschillende vieringen beluisteren. In bepaalde situaties is het zelfs mogelijk dat u ook de vieringen in buurtparochies kunt beluisteren.

De abonnementskosten bedragen € 60,- per jaar.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Johan Nijhuis, tel:0541-670473 of via e-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Kerkledenadministratie
Nieuw systeem voor de RK parochies: Navision
Vanaf 1 januari 2006 communiceert de ledenadministratie van de parochie met de centrale
RK ledenadministratie van ons Bisdom. Vanaf die datum is er namelijk geen direct contact meer met SILA.

Medio 2006 zal er een nieuw systeem beschikbaar komen dat fasegewijs aan de parochies zal
worden aangeboden. Het betreft een geïntegreerd pakket: het systeem opent gaandeweg ook de mogelijkheden voor een nieuwe werkomgeving en communicatie met andere parochies, dekenaten en het Bisdom. Dit project zal meerdere jaren in beslag nemen totdat elke parochie is aangesloten.

Wij zullen u bij het verdere verloop van deze ontwikkelingen nader en gedetailleerder informeren.

Waarom kerkledenadministratie?
Hierdoor heeft de parochie mogelijkheden om verschillende groepen in de parochie behulpzaam te zijn en/of parochianen te benaderen zoals voor de Actie Kerkbalans.

Privacy
De SILA voldoet natuurlijk aan de privacywetgeving (Wet Bescherming persoonsgegevens).
Het nieuwe systeem werkt via een beveiligde Internet (extranet genaamd). De parochie zal vanzelfsprekend zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze privacygevoelige gegevens. Ieder lid kan op verzoek inzage krijgen in zijn gegevens en heeft recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens.

Aan- en/of afmelden
Dit kan schriftelijk bij de kerkledenadministratie of bij het parochiesecretariaat.
Kerkledenadministratie: Herman Eerdman, tel.: 0541-670513 of via e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl