INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk woensdagmorgen 11.00 uur
voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238,
via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of via https://hpancratius.nl/tubbergen/misintenties-tubbergen  

Openingstijden: woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl 

Klik hier voor “Informatieblad nr. 13 van 22 juni tot 05 juli 2024″

Klik hier voor “Informatieblad nr. 12 van 08 juni tot 21 juni 2024″


Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder! 

Jeugdkerk en Rock Solid Junior beklimmen kerktoren te Tubbergen

Vrijdag 7 juni hebben de jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid Junior een bijzondere activiteit ondernomen: ze hebben de kerktoren van Tubbergen beklommen. Deze toren, een markant punt in het dorp, bood de jongeren niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een prachtig uitzicht over de omgeving.

Na een korte introductie begon de beklimming van de toren. Onder begeleiding van de kosters trotseerden de jongeren de smalle trappen en genoten ze van het avontuur en de toenemende hoogte.

Eenmaal boven werden ze beloond met een prachtig uitzicht over Tubbergen.
Ook kregen ze een korte uitleg over de geschiedenis van de toren.

Na de afdaling werden de jongeren getrakteerd op drinken en chips en volgde een rondleiding door de kerk. De kosters vertelden boeiend over de historische en religieuze betekenis van verschillende onderdelen.

Als afsluiting van deze geslaagde avond genoten we samen van een heerlijk ijsje bij Jut en Jul.

Een speciale dank gaat uit naar de kosters en vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van deze activiteit. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de jongeren niet alleen een leuke, maar ook een leerzame avond hebben gehad. 

Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

 

 Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema

van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Pastoraal team

Start werkzaamheden restauratie dak Basiliek

Binnenkort wordt begonnen met de restauratie van het dak van de basiliek.
Volgens de planning beginnen de werkzaamheden ongeveer in week 20 (half mei).

De gevolgen hiervan zijn dat er naast de toren een steiger komt te staan,
waar we waarschijnlijk enige hinder van gaan ondervinden.


Stichting Zes Generaties

Beroemde Glazenierskunst
St, -Pancratiusbasiliek Tubbergen

De kostbare gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn vervaardigd door vijf generaties van de glazeniersfamilie Nicolas in een tijdsbestek van 126 jaar.
Bij de ingebruikname van de kerk in 1897 werden in het priesterkoor al ramen geplaatst uit het atelier van Nicolas en Zonen uit Roermond.
In 1954 werd met de komst van Joep Nicolas duidelijk dat men een bijzonder iemand had uitgenodigd, die opmerkte dat de werken in het priesterkoor afkomstig waren van zijn vader en grootvader.

De eerste gebrandschilderde ramen in Tubbergen worden in 1897 bij de afronding van de bouw van de nieuwe kerk aangebracht. Het zijn er zeven: drie brede of ‘dubbele’ ramen in het koor, vier smalle of ‘enkele’ in de kapellen aan weerszijden van het koor. Rond 1975 heeft men de vier smalle ramen uit de zijkapellen samengevoegd tot twee dubbele. Ze zijn toen in het priesterkoor geplaatst. De taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn ver- vaardigt in het atelier van Frans sr. (geb. 1826) en zijn zoon Charles Nicolas (geb. 1859) te Roermond. De twee ramen met afbeeldingen van de acht heiligen zouden hoofdzakelijk het werk zijn geweest van Charles en Frans jr. (geb. 1855).

 

Joep Nicolas, de zoon van Charles, (geb. 1897) te Roer- mond. Vanaf 1939 werkt Joep vanuit New York. Hij woont daar met zijn vrouw, de Belgische beeldhouwster Suzanne Nys. Zij heeft de kruiswegstaties in de basiliek ontworpen. In de jaren vijftig krijgt Joep de opdracht voor acht ramen in Tubbergen met voorstellingen uit de Apocalyps. Het eerste dat hij bij binnenkomst van de kerk in Tubbergen opmerkt, is dat de koorramen van de hand van zijn vader en grootvader zijn.
Vanaf dit moment begint de generatiegedachte te leven.

 

Sylvia Nicolas (geb. 1928) en Joep Nicolas van Ronkenstein (geb. 1933), neef van de familie, vertegenwoordigen de vierde generatie van de glazeniersfamilie Nicolas. Sylvia is de dochter van Joep Nicolas en Suzanne Nicolas-Nys. Zij woont sinds 1968 in de Verenigde Staten, waar zij ook de ramen voor Tubbergen ontwerpt. Zij keert later terug naar Venlo om ze in atelier Geutjes te schilderen. Behalve Sylvia behoort ook Joep Nicolas van Ronkenstein tot de meest belangrijke leerlingen van Joep Nicolas. Na 1983 werkt hij voornamelijk als beeldhouwer.

 

Diego Semprun Nicolas (geb. 1954) is sinds 1990 werkzaam als glazenier, eerder als assistent bij zijn moeder Sylvia Nicolas, maar al vrij snel met eigen werk. In 1995 ontwerpt hij het raam De Goede Herder voor de St.-Pancratiuskerk.
Hij maakt in 1996 nog eens vijf ramen voor deze kerk.
Twee jaar later vestigt hij zijn atelier op verzoek van Stichting Glasrijk Tubbergen in het dorp.

 

 

Zachary P White is de kleinzoon van schrijfster en dichteres Claire Nycolas-White,
die weer de zus is van Sylvia Nicolas, de moeder van Diego Semprun-Nicolas.
Zachary leerde het brandschilderen van Diego. Hij heeft het raam in het torenportaal vervaardigd.
Het thema is gebaseerd op het wapen van de basiliek gecombineerd met het Bijbelverhaal over de vijf broden en de twee vissen.


Informatie

Achter in de Basiliek is een uitgebreide informatiezuil te vinden, ook kunt u voor € 1,00 een flyer meenemen en daarmee de ramen bekijken.
Ook is het mogelijk om een boekje aan te schaffen voor € 10,00
Wilt een rondleiding?
Neem dan contact op met Marianne van Wegen, tel. 0546-622338

Over de Stichting:
Op 3 november 1972 wordt de Stichting Vier Generaties opgericht.
Op 6 februari 1997 wordt de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vijf Generaties.
Op 11 december 2022 is het de Stichting Zes Generaties geworden.


Rechtspersoon
RSIN:                                                 806345044
Rechtsvorm:                                       Stichting
Statutaire naam:                                Stichting Vijf Generaties
Statutaire zetel:                                Tubbergen
Bezoekadres:                                     Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoonnummer:                              0546621238
Datum akte van oprichting:              03-11-1972
Datum akte laatste:                           06-02-1997
Statutenwijziging
Activiteiten:                                       SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties, Instandhouding kerkramen, Sint Pancratius Basiliek

Bestuurders
Naam:                                                Johan Brouwers
Geboortedatum Datum:                    11-05-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Voorzitter
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Marianne van Wegen
Geboortedatum Datum:                    25-03-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Secretaris
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Angelique Fiselier
Geboortedatum Datum:                    08-08-1969
In functie:                                          01-10-2015
Titel:                                                  Penningmeester
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Beleidsplan
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers inclusief het bestuur.
Wat het bestuur en vrijwilligers doen is het promoten van de unieke situatie dat in een gebouw alle gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door een Familie glaskunstenaars over vijf generaties.
Van de geringe opbrengst uit het geven van rondleidingen en de verkoop van boekjes en flyers worden de kosten gedekt van de boekjes en flyers en blijft er een kleine reserve over om zoals in het verleden de presentatie zuilen in de ruimte onder de toren te bekostigen.
Ook zijn er plannen om een digitale rondleiding mogelijk te maken.

Website informatie financieel

OPGEVEN MISINTENTIE en/of JAARGEDACHTENIS

Voor het opgeven van een misintenties of een jaargedachtenis heeft u meerdere mogelijkheden u kunt ze opgeven aan ons secretariaat op woensdag, tussen 09.00 en 11.00 uur.

Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties/jaargedachtenis schriftelijk opgeven via een enveloppe met hierin de nodige informatie (naam, datum, welke intentie)  in de brievenbus van ons secretariaat naast de kerk, brievenbus no.70, via e-mail of door onderstaand opgave formulier in te vullen en uw intentie en/of jaargedachtenis op te geven.

Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie en/of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in de envelop of overmaken op rekeningnummer: NL68 RABO 015.14.28.344  t.n.v. Beheercommissie Tubbergen o.v.v. misintenties.

Of  Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor Misintenties of Jaargedachtenis Tubbergen.
Gebruik de Camera App op je telefoon, u kunt ook op onderstaande ‘link‘ klikken!
(Bij betaling ook het onderstaande formulier invullen!!)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-YAIXDddT525HzKVGN5ZJQ  

De gelden (stipendia) voor misintenties en jaargedachte­nissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek
en het verzorgen van vieringen (kaarsen, bloemen, muziek, enz. enz.).

Online formulier voor aanvraag intenties / jaargedachtenis

  ACTIE KERKBALANS  in de geloofsgemeenschap Tubbergen!

  Jaarlijks organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’. Deze actie is bedoeld om de kerken te voorzien van een vaste bron van inkomsten. Uiteraard wordt ook door onze geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen. Met behulp van een aantal actieve vrijwilligers wordt elk gezin in onze parochie bezocht. Mede hierdoor is de ‘Actie Kerkbalans’ ieder jaar nog een succes geweest. De ‘Actie Kerkbalans’ heeft voor onze geloofsgemeenschap een eigen bankrekeningnum­mer: NL68 RABO 0151 4283 44 bij de Rabobank.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. Irma Huitink.

  UW GELOOFSGEMEENSCHAP NU EN IN DE TOEKOMST!

  Erfstellingen en legaten
  In het leven van veel mensen neemt onze geloofsgemeenschap een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.
  In onze geloofsgemeenschap is aandacht voor de noden van Mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor de noden van de derde wereld.
  Een centraal punt in onze geloofsgemeenschap is het kerkgebouw dat door de geloofsgemeenschap wordt onderhouden. De basiliek is vaak beeldbepalend in ons dorp of onze wijk.
  Onze geloofsgemeenschap heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen.  Daarom is het van groot belang dat de geloofsgemeenschap kan blijven bestaan.
  Met uw kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) steunt u tijdens uw leven het waarde volle werk van uw geloofsgemeenschap. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw lokale geloofsgemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

  Bedenk uw geloofsgemeenschap
  Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuiging.
  U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen, Een van die goede doelen kan uw eigen geloofsgemeenschap zijn.

  Uw Testament en Geloofsgemeenschap
  Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw geloofsgemeenschap.
  In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het werk van de geloofsgemeenschap uw nalatenschap moet worden besteed. U kunt de geloofsgemeenschap op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.

  Legaten
  U laat de geloofsgemeenschap een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.

  Erfstelling
  U benoemd uw geloofsgemeenschap als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en de plichten van de overledene overneemt.
  Als u uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de geloofsgemeenschap – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

  Notaris
  Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
  Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

  Geloofsgemeenschap
  Uw geloofsgemeenschap zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstelling en legaten.

  Vragen?
  Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan de notaris bij u in de regio. Met algemene vragen kunt u terecht bij ons secretariaat Angelique Fiselier tel. 0546-621238

  Planning vieringen in onze geloofsgemeenschap!

  De vieringen zijn live te volgen via; https://hpancratius.nl/kerk-tv en zijn hier ook terug te kijken

  Planning vieringen tot en met  30 augustus 2024
  Juni’ 24 Tijd Viering Voorganger Koor
  Vr 7 juni 09.00 Woord en Communieviering    dagkapel Parochiële werkgroep  
  Zo 9 juni 10.30 Woord en Communieviering     10e zondag door het jaar Pastoraal werker Saris Pancratiuskoor
  Vr 14 juni 09.00 Woord en Communieviering   dagkapel Parochiële werkgroep  
  Zo 16 juni 10.30 Eucharistieviering     11e zondag door het jaar Monseigneur Woorts Multiple Voices
  Vr 21 juni 09.00 Woord en Communieviering    dagkapel Parochiële werkgroep  
  Zo 23 jun 10.30 Eucharistieviering   12e zondag door het jaar Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Ma 24 juni 09.00 Eucharistieviering   in dagkapel

  Hoogfeest Johannes de Doper

  Pastoor Hermens  
  Vr 28 jun 09.00 Eucharistieviering    dagkapel

  Hoogfeest Petrus en Paulus

  Pastoor Hermens  
  Zo 30 jun 10.30 Eucharistieviering      13e zondag door het jaar Pastoor Hermens Multiple Voices
           
  Juli ‘24 Tijd Viering Voorganger Koor
  Vr. 5 juli 09.00 Eucharistieviering     dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr 5   juli 19.00 Aanbidding van het Allerheiligste Pastoor Hermens  
  Zo 7   juli 10.30 Eucharistieviering  14e zondag door het jaar Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 12 juli 09.00 Eucharistieviering     dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 14 juli 10.30 Eucharistieviering     15e zondag door het jaar Pastoor Hermens  en pastoraal werker Saris Multiple Voices
  Vr 19 juli 09.00 Eucharistieviering      dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 21 juli 10.30 Eucharistieviering     16e zondag door het jaar Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 26 juli 09.00 Eucharistieviering    dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 28 juli 10.30 Eucharistieviering    17e zondag door het jaar Pastoor Hermens Pancratiuskoor
           
  Aug ‘24 Tijd Viering               jaar B Voorganger Koor
  Vr  2 aug 09.00 Eucharistieviering  dagkapel Pastoor Hermens  
  Vr  2 aug 19.00 Aanbidding van het Allerheiligste Pastoor Hermens  
  Zo 4 aug 10.30 Eucharistieviering    18e zondag door het jaar Pastoor Hermens Multiple Voices
    12.15 Doopviering Pastoor Hermens  
  Vr  9 aug 09.00 Eucharistieviering    dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 11 aug 10.30 Eucharistieviering                        19e zondag door het jaar Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Do 15 aug 19.00 Maria Tenhemelopneming Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 16 aug 09.00 Eucharistieviering     dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 18 aug 10.30 Eucharistieviering                          20e zondag door het jaar Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  Vr 23 aug 09.00 Eucharistieviering     dagkapel Pastoor Hermens  
  Zo 25 aug 10.30 Eucharistieviering                         21e zondag door het jaar Pastoor Hermens MV
  Vr 30 aug 09.00 Eucharistieviering             dagkapel Pastoor Hermens  
           
  Sept ´24 Tijd Viering       jaar B Voorganger Koor
  Zo 1 sep 10.00 Eucharistieviering                               Pancratiusdag Pastoor Hermens en pastoraal werker Saris  
  Vr 6 sep 09.00 Eucharistieviering      dagkapel    
  Vr 6 sep 19.00 Aanbidding van het Allerheiligste    
  Zo 8 sep 10.30 Eucharistieviering                               23e zondag door het jaar    
  Vr 13 sep 09.00 Eucharistieviering     dagkapel    
  Zo 15 sep 10.30 Eucharistieviering                            24e zondag door het jaar    
  Zo 15 sep 12.15 Doopviering    
  Vr 20 sep 09.00 Eucharistieviering       dagkapel    
  Zo 22 sep 10.30 Eucharistieviering                           25e zondag door het jaar    
  Vr 27 sep 09.00 Eucharistieviering       dagkapel    
  Zo 29 sep 10.30 Eucharistieviering                            26e zondag door het jaar    
           

      

  AVONDWAKE EN AFSCHEIDSVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

  De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices.
  Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
  Contactpersoon is, 
  Dhr. Arie Vreeswijk tel. 06-50251252
  ==========================================================================

  Klik, hier om het “Boekje Avondwake” in te zien

  Klik, hier om het “Boekje Avondwake” te downloaden.

   

  Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” in te zien

  Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” te downloaden. 

  =========================================================================

  De Avondwake
  Het is goed om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.
  Dit kan gebeuren in het huis van de overledene en/of in de kerk.
  Het rituaal heeft eenzelfde grondstructuur.
  De wake begint met een begroeting en een inleidend woord.
  We ontsteken de gedachteniskaars aan het licht van de paaskaars.
  Waarna er een psalm gelezen wordt en gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.
  Dan volgen Schriftlezingen en een stilte met een overweging.
  Waarna de geloofsgetuigenis volgt met de voorbeden het Onze Vader en Weesgegroet.
  Vervolgens wordt de naam van de overledene in het boek der overledenen ingeschreven.

  De wake besluit met een gedicht, of met een ander geschikt gebed.
  ============================================================================

  Afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie

  Sinds enige tijd is er in verschillende omliggende parochies een groeiende belangstelling te bespeuren voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis/crematie. Nabestaanden kiezen hiervoor om verschillende redenen. Binnen de H. Pancratius parochie is al meerdere keren het verzoek van parochianen gekomen voor zo’n afscheidsviering. Vanwege deze belangstelling en de wens van parochianen is besloten dat het vanaf 1 september 2013 voor nabestaanden mogelijk is om te kiezen voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis of crematie.
  Deze viering is een extra keuze mogelijkheid naast de al bestaande avondwake en uitvaartviering.

  Een afscheidsviering op de vooravond houdt het midden tussen een avondwake en een uitvaart.
  De orde van dienst van de afscheidsviering is die van een viering van woord en gebed.
  Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de afscheidsviering in de sfeer van biddend waken bij de overledene dient plaats te vinden en dat het daarom niet de bedoeling is de Eucharistie te vieren of communie uit te reiken. Een afscheidsviering op de vooravond wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). Bij begrafenis verzorgen zij de andere dag tevens het afscheid op de begraafplaats.
  Bij crematie vallen de plechtigheden in het crematorium de andere dag onder verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. Hiervoor is geen vrijwilliger beschikbaar.

  Leden van het pastoraal team gaan niet voor in een afscheidsviering, omdat zij beschikbaar moeten blijven voor het parochiële avondwerk. Ook de emeriti zijn voor deze vorm van afscheid nemen niet beschikbaar.

  Wij hopen door het aanbieden van deze nieuwe vorm van kerkelijk afscheid te voldoen aan de behoefte die er onder de parochianen leeft.

  Pastoraal team en parochiebestuur

  H. Pancratius parochie
  ==============================================================================

  Hieronder staan ‘linkjes’ naar foto’s, door de jaren heen in onze geloofsgemeenschap gemaakt.

  KLIK OP EEN ‘LINK’ HIERONDER OM DE FOTO’S TE BEKIJKEN!

   

  Klik, voor “Foto impressie van Kindje wiegen 17-12-2023”

  Klik, voor “Foto impressie Installatie Misdienaars 12-02-2023

  Klik, voor “Foto impressie Kindje wiegen 18-12-2022”

  Klik, voor “Foto impressie afscheid vrijwilligers 03-07-“2022

  Klik, voor “Foto impressie van nieuwe materiaalberging kerkhof 16-02-2022”

  Klik, voor “Foto impressie van Oogstdankdagversiering in de Basiliek 27-09-2020”

  Klik, voor “Foto impressie afscheid Toos Bertels en stoppen Liturgiekoor” 05-07-2020

  Klik, voor “Foto impressie snoeien heg van oude kerkhof op 22-06-2020”

  Klik, voor “Installatie van 4 misdienaars op 12-01-2020”

  Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2019”

  Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2018”

  Klik, voor “Bernhard Schröder 66 jaar collectant 23-12-2018”

  Klik, voor “Joey Engbers als misdienaar geïnstalleerd 25-11-2018”

  Klik, voor “Huldiging Ans Hofsté 24-11-2018”

  Klik, voor “Onderscheiding Petra Kramer 11-11-2018”

  Klik, voor “Oogstdankdag versiering 30-09-2018”

  Klik, voor “Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom op zondag 02-09-2018 

  Klik, voor “Multiple Voices zingt in de Friezenkerk in Rome op 11-03-2018” 

  Klik, voor
  “Foto’s Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2017”

  Klik, voor “Onze Basiliek in sfeer van de Guldenmis op 20-12-2017”

  Klik, voor “Erkenning als Gouden Vriend van Glasrijk 24-09-2017”

  Klik, voor “Oogstdankdagversiering in onze Basiliek! 24-09-2017”

  Klik, voor “Foto’s van Inspiratiereis naar Polen van 01-09-2017”

  Klik, voor “Foto’s Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom 03-09-2017”

  Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum pastor Christianne Saris 29-03-2017

  Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum Diaken Bert Huitink 05-02-2017”

  Klik, voor “Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2016″

  Klik, voor “Elly Kerhof-Jonkman 25 jaar koorlid Liturgiekoor 20-11-2016”

  Klik, voor “Ceciliafeest St. Pancratiuskoor en Zuze Stroot-Groothuis 50 jaar koorlid! 19-11-2016”

  Klik, voor “Inzegening Urnenmuur en Strooiveld op kerkhof! 13-11-2016”

  Klik, voor “Installatie Douwe Lesscher als misdienaar! 13-11-2016”

  Klik, voor “Installatie pastoor Casper Pikkemaat 10-11-2016

  Klik, voor “Misdienaaruitje 09-10-2016

  Klik, voor “Jongleur aan het werk” 08-10-2016

  Klik, voor “Vormselviering 29-05-2016”

  Klik, voor “Jubileum pastor Meupelenberg 26-05-2016”

  Klik, voor “Pancratiusdag 16-05-2016”

  Klik, voor “Afscheidsviering pastoor Nijland 12-05-2016”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 10-04-2016”

  Klik, voor “Schaepmandag 09-04-2016”

  Klik, voor “Gezinsviering bgv 40 jarig jub. werkgroep 14-02-2016”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 20-12-2015

  Klik, voor “Installatie nieuwe misdienaars 22-11-2015”

  Klik, voor “Installatieviering Diaken Bert Huitink 13-11-2015”

  Klik, voor “Vormselviering 15-06-2015”

  Klik, voor “Pancratiusbasiliekkoor 100 jaar 31-05-2015


  Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Nijland 26-04-2015”

  Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatieavond 16-04-2015”

  Klik, voor “The Passion Eeshof – Geesteren 03-04-2015”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2Kerstdag 26-12-2014″ 

  Klik, voor “Restauratie toren eind 2014”

  Klik, voor “Nieuwe misdienaars geïnstalleerd 23-11-2014”

  Klik, voor “Glasrijkconcert 04-10-2014”

  Klik, voor “Terugkomviering Eerste H. Communicantjes 27-09-2014”

  Klik, voor “50 jarig priester jubileum pastor Heuven 17-08-2014”

  Klik, voor “Vormselviering 14-06-2014


  Klik, voor “Pancratiusdag Lustrumviering 01-06-2014”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 11-05-2014”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2013

  Klik, voor “Terugkomviering Eeste Communiecantjes 12-10-2013”

  Klik, voor “Vrijwilligers en locatieavond 26-09-2013”

  Klik, voor “Installatie Misdinette 23-06-2013”

  Klik, voor “Installatieviering Pastoor Nijland 06-09-2013”

  Klik, voor, “Vormselviering 01-06-2013”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 26-05-2013”

  Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Jansen 07-04-2013”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2012″ 

  Klik, voor “Avelijnviering 22-12-2012”

  Klik, voor “Terugkomviering 10-11-2012”

  Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatie-avond 04-06-2012

  Klik, voor “25 Jarig Jubileum Liturgiekoor 22-04-2012”

  Klik, voor “Eerste H. Communie 15-04-2012”

  Klik, voor “Vormselviering 13-04-2012”

  Klik, voor “Presentatieviering Eerste Communicantjes 01-04-2012”

  Klik, voor “Nieuwe misdienaars geïnstalleerd 25-03-2012”

  Klik, voor “Vastenwandeling 18-03-2012”

  Klik, voor “Startviering Vormsel 05-02-2012”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2011″

  Klik, voor “Terugkomviering Communiecantjes 26-11-2011”

  Klik, voor “Inzegening Vlindertuin 22-10-2011”

  Klik, voor “Doop tijdens Eucharistieviering 31-07-2011”

  Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 15-06-2011

  Klik, voor “Eerste Communieviering 29-05-2011”

  Klik, voor “Presentatieviering Eerste H. Communie 17-04-2011”

  Klik, voor “Vormselviering 09-04-2011”

  Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2010″

  Klik, voor “10 Jarig priesterjubileum pastoor Jansen 27-09-2010”

  Klik, voor “Pastor Heuven 80 jaar 27-08-2010”

  Klik, voor “Inzegening Begraafplaats De Esch 26-08-2010”

  Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 07-07-2010”

  Klik, voor “Startviering H. Pancratius parochie 06-06-2010”

  Klik. voor “Nieuws uit Soedan 19-04-2010”