KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratius parochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

Op woensdagavond 19 december om 19.00 uur vieren we in de basiliek de zogenaamde
“Guldenmis” met medewerking van het Pancratiuskoor!

Dit is een speciale sfeerviering waarin de basiliek verlicht is met alleen maar kaarsenlicht!
Voorganger is pastoor Pikkemaat

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN 

Tubbergen.
In de kerstnacht van 25 december  a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof.  Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jezus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.
Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a.  Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht,  Candlelight  Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5:  Soli: Seit Willkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

Viering.
Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart:  Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk  gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeergelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentenwegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd. 

Nieuwsflits “December 2018”

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht

Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek

Tubb Nieuwsbrief NSGV Utrecht december 2018

 


INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238 of via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur. Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, om toch geïnformeerd te zijn, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl

Klik hier voor “Informatieblad nr. 24 van 08 december tot 21 december 2018”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 23 van 24 november tot 07 december 2018”

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder!


Jaargang 52 nr. 24                                                                     08 december tot 21december 2018

———————————————————————————————————————————-

BESTE PAROCHIANEN,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het
beseft heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen een loopje
genomen en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam want voor je het beseft
praat je mee met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich leeft in het leven,
en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beseft
leef jij ook ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol van
kiezen voor de zwaksten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

LITURGISCHE VIERINGEN: 

Tweede zondag van de Advent
Zo. 09 december  10.30 uur      Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vr. 14 december 09.00 uur      Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat 

Derde zondag van de Advent
Za. 15 december  18.00 uur      Aveleijnviering m.m.v. Multiple Voices
Voorgangers Pastor Saris en Dominee
Esther Scheer-Weijenberg

Zo. 16 december  10.30 uur      Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices en Harmonie.
Voorganger pastoor Pikkemaat

Wo. 19 december 19.00 uur    Guldenmis m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat 

Vr. 21 december 09.00 uur      Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat 

Vierde zondag van de Advent
Zo. 23 december     10.30 uur   Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger Pastoor Pikkemaat

Kerstavond
Ma. 24 december   17.00 uur   Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor
Voorganger pater Stopel
Ma. 24 december   19.00 uur   Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastor Heuven

Eerste Kerstdag
Di. 25 december   05.00 uur      Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastorale team

Di. 25 december   11.00 uur      Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaa

Tweede Kerstdag H. Stefanus
Wo. 26 december   10.30 uur   Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Linh

Wo. 26 december   12.30 uur   Kindje wiegen
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vr. 28 december 09.00 uur      Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat
                                                        Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Feest van de H. Familie
Zo. 30 december  10.30 uur      Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger Pastoor Pikkemaat

Oudjaar
Ma. 31 december   19.00 uur   Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat

Nieuwjaar; Maria Moeder van God
Di. 01 januari        10.30 uur      Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat/pastor Linh

Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op: www.hpancratius.nl

JAARGEDACHTENIS WEEKEND  08 – 09   DECEMBER 2018
Riek Oude Steenhof-Geerdink; Susanna Maria Bossink-Grootelaar; Hendrik Hulshof; Frans Beld; Gerard Mensink.

INTENTIES WEEKEND 08 – 09 DECEMBER 2018
Zondag   09 december 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; overleden familie Kempers; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; overleden familie Kempers; Gerard en Marietje Steggink; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; ouders Hulshof-Buyvoets; Jan Lenferink; Thea de Wit-Gielen; Riky Geuke-Geerdink; Bernard Hesselink; Annie Bekhuis-Maathuis; ouders Nolte-Masselink; ouders Geerts-Plegt; Christien Eppink-Olde Hampsink; Gerard Mensink.

Vrijdag 14 december 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat. 

JAARGEDACHTENIS WEEKEND  15 – 16   DECEMBER 2018
Marietje Steggink; Marie Asbreuk-Rolefes. 

INTENTIES WEEKEND 15 – 16 DECEMBER 2018
Zondag   16 december 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Gerard en Marietje Steggink; Thea de Wit-Gielen; Riky Geuke-Geerdink; Annie Bekhuis-Maathuis; Jan en Marietje Koopman-Klaassen.

Vrijdag 21 december 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat.

GEHUWD:
30 november 2018   Arian en Annemiek Mensen-Maartens

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
21 november 2018      Agnes Geelen-Kosters                  Albergen            73 jaar
22 november 2018      Lena Oude Vrielink-Finkers        Tubbergen         90 jaar
26 november 2018      Martin Sauer                                 Tubbergen         54 jaar
27 november 2018      Toos ter Grote-Oude Vrielink     Mariaparochie  86 jaar
28 november 2018      Jos ten Brink                                    Albergen             69 jaar
30 november 2018      Marie Everlo-Kok                            Tubbergen          94 jaar
01 december 2018       Harrie Kemna                                  Albergen             87 jaar
30 november 2018      Lies Damhuis-Westerhof              Mander               82 jaar

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.
 

ADVENT, EEN TIJD VAN BEZINNING, VERWACHTING EN HOOP….
In het weekend van 1 en 2 december vieren we de eerste zondag van de advent, de periode van 4 weekenden ter voorbereiding op het kerstfeest.
Het woord advent komt van het Latijnse ‘adventus’, dat betekent ‘komst ‘.
Er wordt toegeleefd naar Kerst: het feest van de geboorte (de komst) van Jezus. Tegelijk wordt er stilgestaan bij de ‘wederkomst’; de terugkomst van Jezus op aarde…
In deze tijd, waarin de ontkerkelijking in snel tempo toeneemt, is er toch nog volop behoefte aan dit hoogfeest in ons christelijk geloof en zelfs daarbuiten.
Kerst wordt nog steeds, en misschien wel steeds meer, volop gevierd. Weliswaar anders dan in vergane tijden, waarin de kerkelijke betekenis ervan een grotere plaats innam dan tegenwoordig.
Nu lijkt commercie de boventoon te voeren, kerstmarkten in overvloed, allerlei activiteiten worden er georganiseerd, keuzes in overvloed.

Maar ondanks al deze activiteiten is deze adventperiode ook een periode waarin mensen uitzien naar een nieuw lichtpunt in hun leven. Bij het vallen van de bladeren, de herfst en winter in aantocht, het stilvallen van alle leven in de natuur, heeft de mens behoefte aan warmte om zich heen.

Als mens geraken we soms ook in een moeilijke periode waarom we niet gevraagd hebben en waarmee we toch te maken krijgen. Het verlies van dierbaren om je heen, te maken krijgen met ziekte of andere ongewenste gebeurtenissen. Het maakt ons moedeloos in deze donkere periode van het jaar. Wat is het dan toch fijn als we mensen om ons heen hebben die ons weer opbeuren en moed geven voor een nieuwe toekomst, hoop en vertrouwen geven. In deze advent periode kunnen we nieuwe verwachtingen scheppen door er voor elkaar te zijn, te laten merken dat je er niet alleen voor staat.

Nieuwe lichtpuntjes ontstaan als je er jezelf voor open stelt. Als we op deze manier willen kijken naar het komende kerstfeest, dan is deze advent periode een mooie periode om hieraan te werken. Ook in onze gehele H.  Pancratius parochie zijn we volop in beweging met vele veranderingen.

Ook hierin kunnen we veel voor elkaar betekenen door over de grenzen van onze eigen parochie -locatie heen te kijken.

Mogen we met deze gedachte en ieders persoonlijke inzet deze advent periode aanwenden tot een periode waarin nieuwe verwachtingen, licht en hoop worden geboren.

Beheercommissie locatie Geesteren.

UIT HET PROGRAMMA-AANBOD 2018-2019 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…

LEZING GELOVEN NU:
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater op de Weegh.
Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende Zondag, 16de December, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing. 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum:                Donderdag 13-12-2018
Thema:               Lezingen van het weekend en liturgie rond Kerstmis
Verzorgd door: Pater Op de Weegh
Tijd:                     09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Kosten:               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Plaats:                 Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Informatie:        Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

KINDERKERK VIERT KERSTMIS! VIER JIJ MEE? 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u

donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink, Joke Pegge, Moniek Peulken, Susanne Burghout

 

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en jaargedachtenis € 10,00
Dit is parochie breed afgesproken.

COLLECTE OP IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 
De collecte op de eerste zondag van de maand december voor ‘Basiliek Luidt de noodklok’ heeft € 204.39  opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.

KERSTMIS: LICHT VOOR IEDEREEN! 

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

TERUGBLIK TWEEDE GESPREKSKRING GROND VAN LEVEN 

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen. Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld.
Er werd stilgestaan bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven, welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert.
De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”
“Vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”
Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen.
In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.
Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is.U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl .

Van harte welkom!

KERSTSAMENZANG IN DE EESHOF
Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.
Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen.
Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten.
Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.
De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble.

De plaats en aanvang van deze samenzang is: Kapel de Eeshof  Eeshoflaan 21 Tubbergen Aanvang 19.00 uur.
Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen.
TOT ZIENS OP DONDERDAG 13 DECEMBER

 

LICHTJESTOCHT IN HET GEZIET (Albergen)

Wie verruilt de kerstschoenen voor wandelschoenen?
Erve Hulshof organiseert de tweede kerstdag een lichtjestocht.
Deze lichtjestocht start en eindigt bij de parkeerplaats van de Tukkers en is 3 of 6 kilometer lang.  Er kan tussen 18.30 en 20.00 uur worden gestart. De route gaat over verharde en onverharde wegen. Bij erve Hulshof is een pauze.
De route wordt verlicht met waxinelichtjes in glazen potjes. Wij hopen dat we veel mensen mogen verwelkomen bij de Lichtjeswandeling in ’t Geziet.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Met vriendelijke groeten,
Erve Hulshof

KERSTPAKKETTENACTIE 2018
Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dag winkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coöp Munster Albergen) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratius parochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.
Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.
Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).
Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

 

ADVENTSACTIE 2018: 

Hulp aan straatkinderen in Rwanda

Net als vorig jaar, staat ook dit jaar de adventsactie in het teken van de hulp aan straatkinderen en hun familie in Rwanda. De actie loopt van 1 december tot en met 26 december. Laten wij een in deze periode een licht zijn voor de mensen die het minder hebben.

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richtte CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding. Adventsactie blijft dit project ook in 2019 en 2020 steunen.

Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. CECYDAR investeert daarom in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt praktisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.

Helpt u ook dit jaar weer mee?

Alvast hartelijk bedankt!

Namens alle MOV groepen van de H. Pancratius parochie.


MARIAPASSIE:
Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt:
De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?
In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken.
Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten. Voor verdere info, boekingen en kaarten bestellen zie www.demariapassie.nl 

Het project: Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk? De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Verslagen van de verdere voorstellingen en andere info vindt u op de site www.demariapassie.nl Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek.
Datum: 09 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum
Verkoop kaarten: vanaf 15 november zijn kaarten in de voorverkoop à € 10 verkrijgbaar bij de VVV te Ootmarsum en Denekamp alsmede de overige VVV’s in Noord-Oost Twente. Op 9 februari bedraagt de prijs van de toegangskaarten € 12,50.

WANDELEN OP DE GRENS VAN OUD EN NIEUW 

Op de vasserheide, het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd. 

Wanneer: 27 december, 13.00 uur
Startpunt: Hoek Onzoelweg / Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)
Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)
Aanmelden gewenst ivm de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.
www.parochielumenchristi.nl

STERREN KIJKEN – EN WAAR BEN JIJ?

Rond het feest van “Driekoningen” gaan wij op zoek naar de sterren. Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie koningen volgden immers de ster… en vonden het kindje Jezus. Grote vragen… voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’ En dan horen we ook zo vaak nog dat sommige mensen het liefst een ster worden.

Onder leiding van Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen! De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit:       doe-activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop
Wanneer:                 zaterdag 5 januari 2019 van 15.00-18.00 uur
Kosten:                      € 5,00 per deelnemer
U kunt zich aanmelden bij het Parochiesecretariaat van Lumen Christi,
tel. 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl.


WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer 06 – 20 43 01 55

 BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME
Indien u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen van een pastor tijdens verblijf in het ziekenhuis of elders, dan kunt u of een huisgenoot / familielid dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV
Heeft u interesse voor KerkTV neem dan contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat via telnr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl Voor informatie over de technische mogelijkheden belt u: 06-53230467

ADRESGEGEVENS BEHEERSCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
Secretariaat:                     Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 62 12 38
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur

Pastorie:                            Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam:                    B. Bekhuis, Tel. 0546 – 62 12 75 of 06 – 38 29 09 79
E-mail: bbekhuis14@gmail.com 

BANKGEGEVENS BEHEERSCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
NL84 RABO 015.14.04.194 t.n.v. Locatieraad Tubbergen
NL68 RABO 015.14.28.344 t.n.v. Kerkbalans Tubbergen 

I
NFORMATIEBLAD
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” (parochieblad) mee te nemen uit de basiliek wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt, maar toch geïnformeerd wil zijn over het locatienieuws. We sturen het u graag per mail!
Meld u aan bij info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven.
Wijzigt uw mailadres laat het ons ook weten om in contact te blijven!

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur. 

COLOFON PASTORES
C.J.G. Pikkemaat, pastoor Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen. Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl 

L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl 

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl 

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl 

BEHEERCOMMISSIE VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:
J.M.J. van Wegen-van Tongeren, voorzitter,
tel. 0546 – 62 23 38, e-mail mariannevanwegen@telfort.nl
Th. Masselink, secretaris
tel. 0546 – 62 29 53, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl
M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546 – 62 13 74, e-mail lenferinkmarian@gmail.com

PASTORAATSGROEP:
Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546 – 62 49 06, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com
Mevr. M. Siegerink-Velnaar, werkveld liturgie,
tel. 0546 – 62 25 91, e-mail: mariettesiegerink@hotmail.com
Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 10, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl .
Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 74, e-mail: brigitteolthof@cs.com
Mevr. A. Lucas, werkveld catechese,
tel. 0546 – 62 19 68, e-mail: astrid73lucas@gmail.com

KOPY SECRETARIAAT
Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 22 december 2018
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw misintenties voor de periode van 22 december tot 04 januari 2019 op te geven bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur tot uiterlijk 20 december om 11.30 uur
Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl , in brievenbus op huisnummer 70, of inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat 70, Tubbergen Tel.: 0546-621238.
Het verschuldigde bedrag, € 8,- voor een misintentie en/of € 10,- voor een jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of overmaken op nr. NL84 RABO 0151.4041.94 t.n.v. de Beheer- commissie. Tubbergen o.v.v. ‘misintenties’.

  

Beleef kerst met een kerstproeverij! Op 21 december organiseren de protestante en katholieke kerken van Tubbergen als voorproefje op het feest van kerst een kerstevent. Te midden van alle drukte even stil staan bij de boodschap van het kerstfeest. Het belooft een smaakvol samenzijn te zijn voor iedereen met mooie muziek van popkoor All Flavours uit Enschede en veel goede verhalen. Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond 21 december om 19.30 uur in de Protestantse kerk in Tubbergen.

Hieronder de planning van de vieringen in onze Geloofsgemeenschap tot 24 februari 2019.

 

    Datum   Tijd                Viering        Voorganger         Koor
December
Zo 09 dec 10.30 Eucharistie   2e Advent Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor
Vr 14 dec 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Za 15 dec 18.00 Viering met bewoners Aveleijn

“Licht voor iedereen”

Pastor Saris en Dominee  Scheer-Weijenberg Multiple Voices
Zo 16 dec 10.30 Eucharistie 3e Advent Pastoor Pikkemaat Multiple Voices en Harmonie
Wo 19 dec 19.00 Eucharistie “Guldenmis” Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor
Vr 21 dec 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 23 dec 10.30 Eucharistie   4e Advent Pastoor Pikkemaat Liturgiekoor
Ma 24 dec 17.00 Eucharistie Kerstavond Gezinsviering Pater Stopel Kinderkoor
Ma 24 dec 19.00 Eucharistie Kerstavond Pastor Heuven Liturgiekoor
Di 25 dec 05.00 Eucharistie Eerste Kerstdag Pastoraal Team Pancratiuskoor
Di  25 dec 11.00 Eucharistie Eerste Kerstdag Pastoor Pikkemaat Multiple Voices
Wo 26 dec 10.30 Eucharistie Tweede kerstdag Pastor Linh Pancratiuskoor
Wo 26 dec 12.30 Kindje wiegen Pastoor Pikkemaat
Vr 28 dec 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 30 dec 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Liturgiekoor
Ma 31 dec 19.00 Eucharistie Oudjaar Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor
Januari 19
Di 01 jan 10.30 Eucharistieviering Nieuwjaar! Past. Pikkemaat + Linh Pancratiuskoor
Vr 04 jan 09.00 Eucharistie dagkapel 1e vrijdag Pastoor Pikkemaat
Zo 06 jan 10.30 Eucharistieviering Pastor Huisman Liturgiekoor
Vr 11 jan 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 13 jan 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor
Vr 18 jan 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 20 jan 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Multiple Voices
Vr 25 jan 10.30 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 27 jan 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor
Zo 27 jan 13.41 Gebedsviering carnaval Pastoor Pikkemaat
Februari
Vr 01 feb 09.00 Eucharistie 1e Vrijdag dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 03 feb 10.30 Eucharistie Blasiuszegen Pastoor Pikkemaat Multiple Voices
Vr 08 feb 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 10 feb 10.30 Eucharistieviering Past.linh Liturgiekoor
Vr 15 feb 09.00 Eucharistie dagkapel Pastoor Pikkemaat
Zo 17 feb 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor
Vr 22 feb 09.00 Eucharistie dagkapel

St. Petrus’ Stoel

Pastoor Pikkemaat
Zo 24 feb 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Multiple Voices

 

Rooster overige vieringen 2018-12 versie 1

Rooster weekendvieringen 2018-12 versie 1