Tubbergen actueel

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk dinsdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…
, , ,

Jubileum 200 jaar kerk

Reutum en Haarle vieren 200 jaar kerk Zondag 16 september viert de geloofsgemeenschap Reutum en Haarle het 200-jarig jubileum van de kerk. Na maanden van intensieve voorbereiding door de jubileumcommissie, de locatieraad en de pastoraatsgroep…
,

Nieuwsbrief Aartsbisdom

Nieuwsbrief nr. 175, 12 september 2018 Beste abonnee, Hierbij ontvangt u editie nr. 175 van de nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest…
, , ,

Nieuwsbrief 3 - diaken Thöni - Afghanistan

Geachte allen overver, thuisblijvers Een derde nieuwsbrief van mijn kant. Binnen de eenheid wordt ook een nieuwsbrief gemaakt, maar in deze wat meer ‘eigen’ belevingen. Er zijn al weer acht weken voorbij en over twee weken hebben we…
,

Anders vieren met een gospelkoor

Anders vieren met een gospelkoor Een tweetal jaren geleden is een groepje mensen aan de slag gegaan met het anders vieren, zij zijn toen begonnen met actieve Thomasvieringen. De vieringen  sloegen aan; een viering waar beweging in zat…

Nieuwsbrief NSGV

NIEUWSBRIEF NSGV LIEDDAG R.K. Parochie  Paus Johannes XXIII  Locatie: Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten  zaterdag 6 oktober 2018 Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid…