Tubbergen actueel

, ,

Kevelaerlof zondag 7 oktober 2018

Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof. Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het…

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk dinsdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…
,

Nieuwsbrief Aartsbisdom

Nieuwsbrief nr. 175, 12 september 2018 Beste abonnee, Hierbij ontvangt u editie nr. 175 van de nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest…
, , , ,

Nieuwsbrief 3 - diaken Thöni - Afghanistan

Geachte allen overver, thuisblijvers Een derde nieuwsbrief van mijn kant. Binnen de eenheid wordt ook een nieuwsbrief gemaakt, maar in deze wat meer ‘eigen’ belevingen. Er zijn al weer acht weken voorbij en over twee weken hebben we…

Nieuwsbrief NSGV

NIEUWSBRIEF NSGV LIEDDAG R.K. Parochie  Paus Johannes XXIII  Locatie: Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten  zaterdag 6 oktober 2018 Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid…