Tubbergen actueel

H. Pancratius parochie: kerkelijk leven op anderhalve meter

, , , , , , , , ,
Pancratius parochie: kerkelijk leven op anderhalve meter Door de afgekondigde versoepeling van de maatregelen tegen het corona virus door de Nederlandse regering, kunnen ook de kerken voorzichtig gaan kijken naar een aanpassing van de reeds…

Publieke vieringen per juni 2020

, , , , , , , , ,
Woensdag 20 mei jl. hebben wij de protocollen ontvangen die door de bisschoppen zijn vastgesteld ten behoeve van de publieke vieringen in alle kerken en instellingen naar aanleiding van de persconferentie inzake de versoepeling van de coronamaatregelen. De…

Pastor Linh met emeritaat

, , , , , , , ,
Pastor Linh met emeritaat De maand mei betekent voor pastor Linh niet alleen de Maria maand, verwijzend naar de moeder van de Heer die hem gedurende zijn priesterschap en leven zo dierbaar is geworden en aan wie hij al zijn gebeden, zorgen…

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.00 uur voorafgaande…

Pinksteractie 23 t/m 31 mei

,
Jaarlijkse actie voor de missie Het belang van missie Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van…

Kinderkerk wil graag een adressenbestand

, , , , , , , , ,
Beste ouders, Onze kinderkerk is de laatste twee tot drie jaar gegroeid, daar zijn wij blij mee. De kinderkerk leeft! Graag zouden wij een adressenbestand hebben van de gezinnen die naar de kinderkerk komen. Waarom hebben wij dat nodig? Om…

Missionair werk vanuit Nederland

, , , , , , , , ,
Ik, Inge Kuiphuis was tijdens de vastenperiode in Nederland om te vertellen over het eigendoelenproject van de Vastenactie voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Door het Coronavirus kan ik voorlopig niet terug naar Guatemala en werk ik…

Kleur je duif voor de Kinderkerkviering

, , , , , , , , , ,
KLEUR JE DUIF VOOR DE KINDERKVIERING VAN PINKSTEREN De kinderkerk viert Pinksteren, geen viering waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn, de viering van Pinksteren zal worden opgenomen en via de website van de parochie kunnen gezinnen thuis…

Wees ook nu Van Harte Welkom!

Beste mensen, Ook de komende tijd bent u van harte welkom in onze basiliek om b.v. een kaarsje aan te steken, of even een moment van stilte te zoeken. Achterin de basiliek vind u ook steeds ons laatste "Informatieblad" en enkele dagen voor…

Misintenties en secretariaat gesloten

MISINTENTIES De komende tijd zullen er helaas geen vieringen in onze basiliek plaats vinden. Hierdoor kunnen we de door u opgegeven misintenties en jaargedachtenis voorlopig niet voorlezen. We begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling…

Gevolgen coronavirus voor het Vastenproject

, , , , , , , , , ,
Vastenactieproject in Guatemala. Beste parochianen, Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande. Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie…

Videoboodschap Vastenproject

, , , , , , , , , , ,
Beste parochianen, Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject. We…