Tubbergen actueel

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk woensdagmorgen 11.00 uur voorafgaande…

Vrijwilligers Viering met Brunch zondag 17 juli

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST PANCRATIUS PAROCHIE TUBBERGEN Zondagmorgen 14 juli waren onze vrijwilligers uitgenodigd voor een vrijwilligersbijeenkomst (viering + lunch). Op het eind van de viering werden de vrijwilligers, tot hun grote verrassing,…

Jeugdkerk en Rock Solid Junior beklimmen kerktoren te Tubbergen

, ,
Jeugdkerk en Rock Solid Junior beklimmen kerktoren te Tubbergen Vrijdag 7 juni hebben de jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid Junior een bijzondere activiteit ondernomen: ze hebben de kerktoren van Tubbergen beklommen. Deze toren, een…

Pancratiusdag 2024 op 1 september : Leven met een oprecht hart

, , , , , , , , , ,
Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart    Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom…