Tubbergen actueel

Planning vieringen

    Datum   Tijd                Viering        Voorganger         Koor Nov ´18 Zo 18 nov 10.30 Eucharistieviering Pastoor Pikkemaat Pancratiuskoor Za 24 nov 19.00 Eucharistie …

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…

Nieuwsbrief NSGV

NIEUWSBRIEF NSGV Nieuwsflits “November 2018” Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek Nieuw gecomponeerde…

Nieuwsbrief Aartsbisdom

,
NIEUWSBRIEF AARTSBISDOM Graag willen we u informeren over het laatste nieuws, bijzonderheden en de verschillende activiteiten in ons bisdom.   Klik hier of op het bisdom logo voor Nieuwsbrief 179 van 07 november 2018

SAMEN TOP 2000

, , ,
Samen Top 2000 - vrijdag 4 januari 2019. De 3e editie van Samen Top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen. Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee…