Tubbergen actueel

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk dinsdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…

Nieuwsbrief Aartsbisdom

,
NIEUWSBRIEF AARTSBISDOM Graag willen we u informeren over het laatste nieuws, bijzonderheden en de verschillende activiteiten in ons bisdom.   Klik hier of op het bisdom logo voor Nieuwsbrief 177 van 10 oktober 2018

Bijeenkomst 23 oktober 2018: wat betekent Maria voor ons?

, ,
De maand oktober is één van de maanden waarin we Maria bijzonder gedenken. Op dinsdagavond 23 oktober willen we daarvoor samenkomen. We nodigen u uit om uw favoriete Mariabeeld mee te nemen en te vertellen welk verhaal daaraan is verbonden.…