Vriezenveen Actueel

Uitslag verloting Paaskaars

Na afloop van de viering op Pinksteren werd het winnende lootje voor de Paaskaars getrokken. Het winnende lot is 333 geel. De winnaar heeft zich inmiddels gemeld.    

Dankwoord opbrengst Vastenaktie

Geslaagde opbrengst voor het Vastenactie project “Veilig onderwijs in Guatemala”   Zoals u weet hebben we in de afgelopen veertigdagentijd aandacht gevraagd voor het vastenactie project “veilig onderwijs in Guatemala” en…

Voorwoord Pinksteren

Pinksteren: Feest van Gods “Spirit”   In het weekend van 27 en 28 mei vieren we Pinksteren, een feest met een hele mooie betekenis en een bemoedigende boodschap voor deze tijd. We leven in een wereld waarin we zoeken naar zin en…

Rooster van vieringen juni 2023

datum tijd viering voorganger koor 3-jun 4-jun feest van de H Drie-eenheid 2e weekend 10e zondag door het jaar 10-jun 19.00 w en c pw geen koor 11e zondag door…

Rooster van vieringen mei 2023

datum tijd viering voorganger koor 6-mei 7-mei 5e zondag van Pasen 2e weekend 6e zondag van Pasen 13-mei 19.00 w en c saris clavis 7e zondag van Pasen 21-mei 09.00 euch hermens dames di…

Pinksteraktie

PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en armoede. Al meer dan 50 jaar steunt de WNM (Week Nederlandse Missionarissen) Nederlandse missionair werkers…

Met de Pancratiusparochie naar Lourdes

Met de H. Pancratius parochie naar Lourdes   Dit najaar zal er vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus naar Lourdes worden georganiseerd, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop…

Uitnodiging ontmoetingsmiddag voor 70+ thuiswonende ouderen

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie   Op dinsdagmiddag 23 mei 2023 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70…

Verloting Paaskaars en uitslag trekking

Voorafgaand aan de vieringen op zaterdagavond 19.00 uur en zondagmorgen 09.00 uur worden lootjes verkocht voor de Paaskaars. De lootjes kosten € 0,50 per stuk. Indien u lootjes wilt graag gepast geld mee nemen....   De trekking…

Durf te vragen, restjes wol of katoen

Beste parochianen,   Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.   De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes,…

Afwezigheid diaken Bert Huitink

Al geruime tijd  heeft onze diaken Bert Huitink te maken met artrose.  De voortschrijdende artrose belemmert hem meer en meer in zijn werk, maar natuurlijk ook in z’n privé leven. Met veel passie en enthousiasme heeft hij zijn werk in onze…

Actie Kerkbalans Pancratius parochie 2023

, , , , , , , , , , ,
De Actie Kerkbalans - de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden. Het parochiebestuur en de lokale commissies van…