Vriezenveen Actueel

Rooster van vieringen februari 2023

FEBR 2023 A-JAAR datum tijd viering voorganger koor 4-feb 5-feb 2e weekend 11-feb 19.00 euch hermens 19-feb 09.00 w en c pw gemengd…

Bericht n.a.v. beleid kardinaal

Aan de parochianen, aan de vrijwilligers en vrijwilligsters van de H. Pancratius parochie. Afgelopen tijd  is er nogal wat kritiek gekomen met betrekking tot het nieuwe beleid van kardinaal Eijk. Mede ook sterk geuit door de groep ‘Samen…

nieuws uit de kinder/jeugdkerk en Rock Solid

Kinder- en jeugdkerk organiseren een opa en oma viering. Onze kinder- en Jeugdkerk organiseren vijf keer per jaar een viering of activiteit met een viering. Het zijn goed bezochte vieringen en activiteiten. Einde van deze maand staat…

Informatie over de 1e H. Communie

EERSTE HEILIGE COMMUNIE Hierbij willen we u informeren over de gang van zaken over de Eerste Heilige Communie in dit jaar. Voor de zomervakantie heeft het pastoraal team de ervaringen van de voorbereidingen en de vieringen van de Eerste…

KerkTV2023

, , , , , , , , , ,
In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten. Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten…

Gezocht: huishoudelijke hulp voor Pastoor Hermens

  Gezocht:   Huishoudelijke hulp circa 14 uur per week       Voor pastoor Hermens zijn wij op zoek naar een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.   Naast schoonmaakwerkzaamheden…

Inspiratiereis naar Rome

INSPIRATIEREIS NAAR ROME Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar  een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023. Tijdens deze…

Rooster van vieringen januari 2023

JAN 2023 A-JAAR datum tijd viering voorganger koor 31-dec 1-jan 2e weekend 7-jan 19.00 w en c saris gemengd koor 15-jan 09.00 w…

Nieuws van Rock Solid en Rock Solid Junior

ROCK SOLID & ROCK SOLID JUNIOR KIJKEN TERUG OP BIJZONDERE AVONDEN!         Wat gebeurt er in een jeugdgevangenis.   Rock Solid stond vrijdagavond 11 november in het teken van de jeugdgevangenis.…

Dankwoord Pastoor Hermens

Dank!! Veranderen van parochie geeft voor bijna iedereen die in het pastoraat werkt, een dubbel gevoel. Je neemt afscheid van hen waar je de afgelopen jaren een band mee hebt opgebouwd en je begint aan een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. In…

Dankwoord Casper Pikkemaat

Good goan!   Helemaal een verrassing was het niet: na zes jaar pastoor te zijn geweest van onze mooie Pancratius parochie, mag ik mijn onderwijstaken uitbreiden aan het Twents Carmel College in Oldenzaal en pastoraal ingezet worden…