Vriezenveen Actueel

Versoepelingen coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

, , , , , , , ,
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw…

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs

, , , , , , , , , ,
De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden…

Boodschappenmand

Beste parochianen, Zoals u bekend zijn we op 17 oktober jongstleden, op Wereldarmoededag in alle kerken van onze parochie gestart met het permanent inzamelen van houdbare levensmiddelen. Hiervoor staat er een krat of een mand in de kerk of…

Week van gebed voor de eenheid

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt…
HPancratius CS

Herdenken van overledenen in onze Pancratius parochie

Herdenken van overledenen in onze H. Pancratius parochie   Op het moment dat een dierbare overleden is, willen wij met aandacht en zorg familieleden en nabestaanden bijstaan om dit verlies en afscheid een plek te geven. Naast de vieringen…

Annulering ontmoetingsdag voor ouderen op 26 januari

Ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen vervalt Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar,  die gepland stond…

Rooster van vieringen in januari 2022

  De doordeweekse viering vindt elke 4e woensdag van de maand plaats om 09.30 uur, de eerstvolgende is woensdag 26 januari a.s. zondag 16 januari 09.00 uur Woord - en Communieviering door parochiële werkgroep zondag 23 januari…

Voorbereidingen 1e H. Communie en H. Vormsel

, , , , , , , , ,
Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen. Waarom deze verandering? De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten…

wijziging aanvangstijd vieringen 8/1 en 12/2

de aanvangstijd van de vieringen van zaterdag 8 januari en 12 februari a.s. is vervroegd van 19.00 uur online naar een viering met parochianen om 15.30 uur in de middag. Parochianen zijn van harte welkom de vieringen om 15.30 uur bij te wonen. Met…

Verdere aanscherping coronamaatregelen

, , , , , , , , , ,
In verband met de algehele lockdown in ons land, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen voor 17.00 uur tot in ieder geval 15 januari 2022 slechts maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent voor onze parochie…

In memoriam Johan Bramer

Op 8 december jl. overleed onze medeparochiaan Johan Bramer in de leeftijd van 97 jaar. “Zölf nooit edacht da’k zo oald zol wödd’n.” Hij was de langst levende uit het gezin met 5 broers en 1 zus. Een helder verstand, een harde werker.   Opgegroeid…

Durf te vragen

, , , , , , , , , ,
Beste parochianen, Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook. De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes,…