Mariaparochie Actueel

Eerste Pinksterdag

28 mei was er in de Mariaparochie op de eerste Pinksterdag weer een buitenviering. Het weer was ons goed gezind, de zon scheen en de vogels floten er lustig op los. Voor iedereen die dat wilde was er gelegenheid om een kaarsje op te…
  Om 19.00 uur werd in de Mariaparochie een viering verzorgt door de parochiële werkgroep.   Aan het begin en op het einde van de viering werd een gedicht voorgelezen door Hans Liefrink de voorzitter van de dorpsraad.   Na…

Schoonmaak kerkgebouw

Er was een oproep geplaats in De Spits voor jong en oud om te helpen voor een extra schoonmaak beurt van het kerkgebouw. Er werd begonnen vanaf 13.00 uur ’s middags en ’s avonds vanaf 18.30 uur. De kosters waren ’s morgens…

Actie Kerkbalans Pancratius parochie 2023

, , , , , , , , , , ,
De Actie Kerkbalans - de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden. Het parochiebestuur en de lokale commissies van…

Vrijwilligersfeest

Op 19 maart was er weer vrijwilligersfeest voor de vrijwilligers van Mariaparochie. Het feest is gehouden bij Bistro Kampkuiper. In De Spits was een oproep geplaatst dat men zich kon opgeven. Er was in groten getale gehoor aan gegeven.   Men…

KerkTV2023

, , , , , , , , , ,
In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten. Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten…

Spits

  Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.