Mariaparochie Actueel

Versoepelingen coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

, , , , , , , ,
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw…

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs

, , , , , , , , , ,
De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden…

Voorbereidingen 1e H. Communie en H. Vormsel

, , , , , , , , ,
Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen. Waarom deze verandering? De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten…

Verdere aanscherping coronamaatregelen

, , , , , , , , , ,
In verband met de algehele lockdown in ons land, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen voor 17.00 uur tot in ieder geval 15 januari 2022 slechts maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent voor onze parochie…

Durf te vragen

, , , , , , , , , ,
Beste parochianen, Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook. De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes,…

Ceciliafeest

Dames- en Herenkoor Mariaparochie huldigt 3 jubilarissen.   Rond de datum 22 november wordt er traditioneel door o.a. kerkkoren het St. Caeciliafeest gevierd. Ter gelegenheid van die feestdag worden koorjubilarissen onderscheiden…

Oogstdankdag

  Vorig jaar kon vanwege corona oogstdankdag niet doorgaan. Nu de regels weer wat zijn versoepeld hebben de dames vrijdagmiddag de kerk achter- en voorin weer mooi versierd voor oogstdankdag. Zie voor foto’s fotogalerij. U…

Inwijding Mariakapel De Noordergraaf

, , ,
Na de viering van 19.00 uur ging iedereen voor de inwijding van de Mariakapel tegenover Bistro Kampkuiper. Het Dames- en Herenkoor begon met het zingen van: Zegen, o Maria, daarna zongen ze Ik groet u vol genade. Pastoor Pikkemaat…

H. Pancratius begint nieuw werkjaar voor kinderen, jeugd, gezinnen en jongeren!

, , , , , , , , , , ,
DE PANCRATIUS BEGINT VOOR KINDEREN, JEUGD, GEZINNEN EN JONGEREN AAN EEN NIEUW WERKJAAR Een nieuw werkjaar. Een nieuw werkjaar met kansen en uitdagingen, dat staat ons voor ogen aan het begin van een nieuw werkjaar. Het afgelopen jaar was…

Vervolg Mariakapel

Op 29 juni hebben Gerard Fr. en Joop het Mariabeeld en een sokkel opgehaald uit Geestbrug bij Hoogeveen dat in de nieuwe Mariakapel komt te staan. Op 2 juli hebben de mannen de stenen bij de kapel geplaatst, daarbij waren aanwezig Hennie…

Jubileumfilm

Het heeft even geduurd, maar hij is klaar! Johan Goossen (de huidige voorzitter van de commissie van beheer) heeft deze film, die uit 2 delen bestaat, samengesteld. Het eerste deel bestaat uit een compilatie van foto’s van belangrijke…

Nieuwe Mariakapel

  Er wordt een nieuwe Mariakapel gebouwd voor Harbrinkhoek-Mariaparochie. Eerst werd er een plek uitgezocht en dat is geworden tegenover Bistro Kampkuiper. De tekening is gemaakt door tekenbureau Lesker. Jan Rijnders en…