Rijke traditie van Passiestonden Chr. Mannenkoor Vroomshoop

GEESTEREN/VROOMSHOOP – “We begrijpen dat er bij de Passiestonden na afloop niet wordt geapplaudisseerd. We hadden het graag gedaan, want we vonden het bijzonder mooi”, verzuchtte een van de bezoekers van de Passiestonde in Geesteren.

Enkele honderden belangstellenden bezochten de ingetogen Passieconcerten van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop, afgelopen woensdag in de R.K. kerk Sint Pancratius te Geesteren, en de dag erna in kerkelijk centrum Het Anker te Vroomshoop. De klank van de vierstemmige mannenzang, het verfijnde pianospel van dirigent Gezinus Veldman, en de melodieuze tonen van de dwarsfluit, bespeeld door Hilde Drees zorgden ervoor dat de bezoekers een uur lang prachtige passiemuziek te horen kregen.

In de loop der jaren is met deze concerten een rijke historie opgebouwd, want het was alweer de 22e keer in Vroomshoop en de 7e keer in Geesteren dat een Passiestonde werd uitgevoerd.

Deze keer waren ‘Midden in de dood het leven’ op muziek van Gezinus Veldman, een deel van de ‘Messe no. 5’ van Charles Gounod, en ‘Nader mijn God bij U’ opvallende elementen in dit uur. Halverwege het concert is er altijd een indrukwekkende stilte, voorafgegaan door ‘In Manus Tuas Pater’ (in Uw handen leg ik mijn geest). De Passiestondes eindigden met een krachtig gezongen ‘Non nobis Domine’ van Dwight Gustafson.

Parochiebode 23 t/m 28 april 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

In de geest van Pasen!

Pasen is werkelijk vrede en vreugde binnen een hernieuwde, verdiepte en duurzame gemeenschap met de verrezen Heer in Gods volheid: “Weest niet bevreesd, gaat aan Mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien” (Math.28,10). Daar met die ontmoeting is Pasen bedoeld. Ja, dan is Pasen niet alleen een zoeken of een zien van de Heer als Levende, maar Pasen wordt eigenlijk: in Hem zijn en met Hem leven. Met de Heer samen-zijn beleef je de tijd als vrede. Want vrede is verbonden zijn met de levende en een onbreekbare band, ondanks dreigende menselijke zwakheid of ondanks dreigende haat en minachting, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst. Met die blijvende verbondenheid wordt er ook grote vreugde geschonken: “Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen”(Joh. 16,22). Bovendien betekent Pasen evenals gezonden worden: om christen te zijn namens de Heer en gedragen door Zijn geest. En de geest is namelijk Jezusʹ belofte aan ons als Zijn blijvende en daadwerkelijke bijstand. De Levende Heer is met ons; Hij heet Immanuel, dat wil zeggen dat onze God in Christus voluit een God met ons is- en blijft! Want deze bijstand en verbondenheid worden toegezegd “voor alle dagen tot aan de voleinding der wereld”: dus voor altijd: in goede en kwade dagen, in succes en tegenspoed, ook in tijden van verdriet en wanhoop, van ziekte en eenzaamheid…… Mogen wij elke dag opnieuw uit paas-vrede en vreugde de kracht putten om door alles heen stand te houden. Dat wij naar het voorbeeld van Jezus voor elkaar kunnen en moeten: een bron van vrede en vreugde zijn, deuren van geluk en rust, middelaars van leven en meeleven. Dan wordt Pasen voor ons nieuw leven, opnieuw beginnen, nieuwe lente!                              Pastor Linh.

LITURGIEKALENDER:

Do. 25 april: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za.  27 april: 19.00 u.: Eucharistieviering pastor Oude Vrielink, herenkoor.

Zo. 28 april:  09.00 u.: Geen viering.

Intenties weekend 27 en 28 april:

Jaargedachtenis: ouders Vlierman-Hoek, Josė Oostenbrug-Hemmer, Alfons Maathuis.

Intenties: Josė Gehring, overleden klasgenoten 1960/1961, Henk Oude Nijhuis, Bennie Kroeze, Frans Lenferink, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, Ans Huis in ’t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker.

Vieringen mei-juni 12019:          

Do.  2 mei :  19.00 u.   Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 4 mei:    19.00 u.   Gebedsviering, dodenherdenking, par. werkgroep; Cantare.

Zo. 5 mei:     09.00 u.  Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 9 mei:     19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 11 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;

Do. 16 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 13 en 14 april 2019:

plaatsengeld € 134,90, 2e collecte € 100,85.

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Geesteren:

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van € 5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur. Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Inwijding strooiveld:

Inmiddels is het strooiveldje gereed, een prachtige aanwinst op onze begraafplaats.

Op donderdag 9 mei, na de viering van 19.00 uur in de kapel, zal de inwijding plaatsvinden door pastoor Pikkemaat. Nader bericht volgt.

Jongeren van Rock Solid gaan auto’s stofzuigen.

De jongeren van Rock Solid willen volgend jaar op bedevaart naar Lourdes, dat kost geld en dan moet je geld gaan verdienen. Een van de acties om geld te gaan verdienen is auto’s stofzuigen bij carwash Schröder in Tubbergen. Van maandag 29 april t/m zondag 5 mei staan jongen om uw auto te stofzuigen. Terwijl uw auto door de wasstraat gaat kunt u onze flyer lezen. Na de wasstraat staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen en u kunt  achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift, daarmee hopen wij in één week een flink bedrag te gaan verdienen.

Waarom willen jongeren naar Lourdes? Ze willen naar Lourdes omdat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal van Lourdes, om te zien wat Lourdes met mensen doet. Wat doet Lourdes met hun geloof, met hun leven? Jongeren gaan op zoek in hun leven en hoe bijzonder is het dat zij dat gaan doen in Lourdes.

Als wij in Lourdes zijn dan zal daar ook de bus met oudere en hulpbehoevende pelgrims uit onze parochie zijn, naast het jongerenprogramma zullen de jongeren ondersteunend zijn aan hulpbehoevende parochianen.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart, diaken Bert Huitink.

Dankwoord:

Het diaconaal beraad en de Parochiële Caritas Instelling  (PCI) bedanken allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 190 Paaspakketten. In het bijzonder een woord van dank aan alle communicantjes van dit jaar en de scholengemeenschap St. Canisius. Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Tijd en plaats: Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur

De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen.

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

DORPSGEMEENSCHAP:

Seniorennieuws:

Dinsdag 23 april:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD);    Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/OpenEettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660;

Woensdag 24 april:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 10.00 tot 12.00 uur: Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken onder het genot van een lekkernij. Ook rolstoelers kunnen mee.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 25 april:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 26 april:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons met/ Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335;

e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Stevo-nieuws:

Het 1ste elftal van STEVO wist afgelopen zondag weer eens 3 punten aan haar totaal toevoegen. Tegen BWO werd het 1-0 op de Peuverweide. Met de overwinning is STEVO zo goed als zeker verzekerd van nog een jaar 1e klasse. Paaszaterdag speelt STEVO 1 tegen Rigtersbleek. In Enschede wordt om 18:00 uur afgetrapt. Programma:

16:30 STEVO 3-Saasveldia 2, 17:30 Grol 2-STEVO 2.

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Parochiebode 15 t/m 22 april 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:

Ma. 15 april: 09.00 u.: Schoolviering, Goede Week,   pastor Saris

Overige parochianen van harte welkom.

Wo. 17 april: 20.30 u.: Passiestonde, Chr. Mannenkoor,Vroomshoop.

Vrij. 19 april: 15.00 u.: Goede Vrijdag, Jeugdkerk in de kapel. Diaken Huitink.

Za.  20 april: 19.00 u.: Paaszaterdag, gebedsviering, Parochiële werkgroep, Cantare.

Zo.  21 april: 09.00 u:  Pasen, eucharistieviering ,pastor Linh, herenkoor.

Zo.  21 april: 10.00 u.: Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink.

Ma. 22 april:                2e Paasdag, geen viering.

Misintenties Pasen:

Jaargedachtenis: Marietje Wesselink-Hake, ouders Elferink-Diepenmaat, Harry Timmerhuis, ouders Reinerink-Harmelink, Gerrit Nobbenhuis, Hein Kienhuis, Jan Rekers;

Intenties: ouders Masselink-Pegge, ouders Potijk-Lohuis, ouders Kock-Leus, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Harrie Gehring, ouders Kottink-Fleerkotte, Ellie Mekenkamp-Kottink, Jan en Helena Olimulder-oude Wesselink, Gerrit ter Halle, ouders Lohuis-Paus, fam. Waaijer-Schothuis, Gerard Paus, Gerrit Weerink, Theo Nieuwmeijer, Ellen Maathuis-van der Aa, ouders oude Wesselink-Mos en fam., Bernhard oude Nijeweme,  Harry Kock, ouders Hagenvoort-Kemna, Ben Westerhof, Leo Elferink, ouders Harmelink-Kamphuis en Jan Harmelink, Jan Droste, Marie oude Booijink, Gerard en Marie oude Booijink-Stob, ouders Velthuis-Reinerink, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Paus, ouders Huis in ’t Veld-Boerman, Richard Huis in ’t Veld, Harry en Betsy Wesselink-Lansink, ouders ter Wee-Wolters, ouders Ophof -Hagedoorn en Marian, Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, Jan en Marie Vrielink-Löbker, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme,Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Hein en Sien oude Geerdink-Vrerink, ouders ten Velde-Maathuis, Annie Boswerger-Smook, ouders Hemmer-Kienhuis, Jan Waaijer, ouders Brager-Nieuwmeijer, ouders Nobbenhuis-Brughuis, ouders Lohuis-Busscher, Gesina Geertruida Busscher, Hennie Lohuis, ouders Waayer-Stege-ter Borg, Jan en Riek Wesselink-Klumpers, ouders Groothuis-Kreuwel, Harry Steggink, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer en Gerard Nobbenhuis, ouders Kemerink-Hamer, Johan Schulte, ouders Dierink-Lenferink, ouders Krop-Schutte, Hein Alberink, Jan Wissink, Harrie Kuipers, Annie Kamphuis-Lansink, ouders Lammerink-Roelofs, Jose Gehring, Elly Hemmer-Droste, ouders Busscher-Derkink, ouders Kock-Beernink, ouders Busscher-oude Wesselink, Theo Kienhuis, Lou Groot en Jan Hutten, Gerrit Leus, Johan Haarhuis, Santje Ophof-Korte, Gerard Horst, ouders Ophof-Krone, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Henk Hemmer, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, Ans Huis in ’t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, fam. Kamphuis-Wildemors, ouders Leus-Haarhuis, ouders Broekhuis-Klink, Gerardus Waaijer, Herman Masselink, ouders Teikotte-Kienhuis, ouders Busscher-Brager, Hein Waaijer, Suze Bramer-Mensen, ouders en fam. Mensen-Kokhuis, ouders en fam. Bramer-Höfte, ouders Kroeze-Voorhuis, ouders Steggink-Eertman, Jan en Rudie Boswerger, Jinthe Stange, fam. Geerdink-Engbers, Toon en Sien Olde Dubbelink, fam Meinders, overleden fam. Pegge, fam. De Roy van Zuidewijn-Finkers, fam. Olimulder, Truus Roelofs-Nijenkamp, ouders  Roelofs-Oude Voshaar, ouders Nijenkamp-Altena, Frans Lenferink, Louis Wulferink, Jan Paus, ouders Paus-Leus, ouders Schröder-Frons, Patrick Schröder, fam. Lohuis-Lansink, ouders Oude Voshaar-Mensink, ouders Masselink-Krüse, Bernard en Jan Braakhuis, Harrie Nobbenhuis en fam., Jan Schröder, ouders Veldhuis-Hemmer, Henk Veldhuis, Marietje Kamphuis-Boerdijk, fam. Blokhuis-Kroeze, Harry Lescher.

Vieringen april en mei:             

Do. 25 april: 19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 27 april: 19.00 u.    Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude Vrielink;

Do.  2 mei :  19.00 u.   Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 4 mei:    19.00 u.   Gebedsviering, dodenherdenking, par. werkgroep; Cantare.

Zo. 5 mei:     09.00 u.  Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 9 mei:     19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 11 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;

Do. 16 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 6 en 7 april 2019:

plaatsengeld € 143,20, 2e collecte € 71,70.

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Geesteren:

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.

Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Palmpasenoptocht voor kinderen:

Zondag 14 april is er een Palmpasen optocht. Voor aanvang van de optocht is er een Palmpasen vertelling voor de kinderen in de kerk. Deze begint om 13.30 uur. Na afloop hiervan begint de optocht, voorafgegaan door muziekvereniging St.Caecilia en vertrekt bij de kerk om .00 uur. Aansluitend is er bij Erve Kampboer de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en is er wat lekkers voor de kinderen. Ook zijn er leuke activiteiten  o.a. gouden eieren zoeken, eieren beschilderen en ballonfiguren.

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten  die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink, Christianne Saris, pastoraal werker.

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u

donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

De werkgroep Kinderkerk.

Paasviering Pancratius Basiliek Tubbergen:

Op 1e Paasdag  verzorgt het Sint Pancratius Basiliekkoor de plechtig gezongen Hoogmis.

Gezongen wordt de Messe in C  van Anton Bruckner. Toen Anton Bruckner in 1842 zijn Mis in C schreef, was hij 18 jaar. In het openingsdeel zijn de vele aanroepingen op “Christe  Eleison” het opvallendst, ook in harmonische zin. Een bijzonder mooi deel is het  Benedictus  gezongen door Gerard Brakhuis.  Verder o.a. het prachtige Regina Caeli van G. Aichinger.

Tot slot zingt het koor het wereldberoemde Hallelujah van Georg Friedrich Händel . In het Messiaoratorium  is het het Alleluia het kroonstuk, dat boven alle andere stukken prijkt.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof. Organist is Henk Linker.

Er wordt gezongen met de eigen solisten.  Aanvang  11.00 uur in de Sint Pancratius Basiliek Tubbergen. U bent van harte welkom.

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken.

Vorig  jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen. Dit vond plaats op goede vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Dit jaar gaan we het maken van je eigen Paaskaars wederom organiseren.

We gaan dit doen op twee locaties. Woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren. Wij vragen een eigen bijdrage van € 3,50 en daar zit kaars, materiaal en drinken bij in.

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail.

jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag! Namens de Jeugdkerk,diaken Bert Huitink.

21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. om 20.00 u. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen in De Delle, ds. Hattinkstr.  4, Tubbergen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde:

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt op woensdag 17 april voor de 7e keer de Passiestonde in de R.K.Kerk St. Pancratius te Geesteren. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo. Aanvang 20.30 uur.

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging Geesteren:

Woensdag 17 april gaan we kegelen bij Nijhuis in Mander.

Aanvang 20.00 uur. U kunt hier op eigen gelegenheid naar toe gaan.  We rekenen op een goede opkomst, zodat het gezellig wordt. Ook kunt u zich opgeven voor het reisje op 21 mei a.s. Ook niet leden kunnen mee. Opgeven bij Irma  of Truus.

Seniorenbingo:

Woensdag 17 april om 14.00 uur spelen wij weer bingo in Erve Kampboer. De bingo is voor iedereen die een gezellige middag wil bezoeken.

Stevo-nieuws: 

Het 1e elftal van STEVO speelt zondag de thuiswedstrijd tegen BWO.  De Hengeloërs verkeren in accuut degradatiegevaar en ieder punt is welkom.  STEVO is ook nog niet helemaal veilig. Minimaal drie punten heeft de ploeg van trainer Geert Veldhuis nog nodig. Met de wetenschap dat STEVO de laatste weken niet in goede doen is, is het nog geen uitgemaakte zaak dat het simpel gaat winnen van BWO. Het treffen begint om 14:00 uur.

Programma 13 april:

18:00 u. Tubantia 2- Stevo 3;

14 april:

09:00 u. Stevo 7-DTC ’07 3; 10:45 Stevo 2-0 Twenthe 2,

09:00 Losser 5-Stevo 5, 10:45 UD W 3 – Stevo 4,

10:45 SDC ’12 7 – Stevo 8, 10:45 SDC ’12 6 – Stevo 9

11:00 SV De Lutte 3 – Stevo 6.

Nu ook Kerk TV kerkdiensten vanuit Geesteren.

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.

Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Parochiebode 8 t/m 14 april 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

VORMELINGENDAG VICARIAAT.

Beste parochianen,

31 maart was de vormelingen dag van ons vicariaat in Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 uur stroomden de eerste vormelingen binnen, ze kwamen vanuit het hele vicariaat. Vanuit de H. Pancratius parochie waren 42 jongeren aanwezig. Het begon met de opfrismis, een H. Mis waarin onze Vicaris Cornelissen onze voorganger was. De opfris Mis is bedoeld om jongeren uit te leggen wat wij vieren en waarom wij de verschillende onderdelen van de H. Mis vieren. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde.

Tijdens de Mis kwamen verschillende mensen binnen die zich omkleedden voor de ‘Heiligen’ jacht, de vossenjacht. Het was een gezellige verkleedpartij, voordat de viering was afgelopen gingen de Heiligen Borne in. Wie liepen er in het centrum van Borne: dat waren o.a. Maria, Bernadette, Franciscus, onze Paus was ook aanwezig, Josef, moeder Theresa, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, en ook nog een held op sokken. Het was een Heilig spektakel dat door Borne liep. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de Heiligen. Als ze een Heilige tegen kwamen kregen ze te horen wie de Heilige was, wat hij/zij in zijn leven had gedaan.  Ze kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: barmhartigheid.

Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en Heiligen zich bij het Dijkhuis. Bij het Dijkhuis was er drinken voor de jongeren en werden ze nog aan het werk gezet. Er was nog een knutselopdracht, maak een papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de grond en dansen maar. Laat ik het broodje frikandel niet vergeten. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis.

De organisatie van deze Vormelingen dag kijkt terug op een zeer geslaagde middag, wat bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen, dat parochies dit hebben gepromoot. Wat bijzonder dat geloof leeft en iemand zei treffend: wij werken aan de volgende generatie! Hartelijke groeten, diaken Bert Huitink.

LITURGIEKALENDER:

Ma. 8 april: 08.30 u.:  Schoolviering, kinderkruisweg, pastor Saris. Overige parochianen van harte welkom.

Do. 11 april: 14.00 u.: Boeteviering Zonnebloem/KBO, kapel, pastor Meupelenberg.

Do. 11 april: 19.00 u.: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Intenties: Ouders Kuipers-Bernds, Bennie Oude Nijhuis

Za. 13 april: 19.00 u.: Palmpasen, Eucharistieviering, pastor Huisman, gemengdkoor Cantare.

Zo. 14 april: 09.00 u.: Geen viering.

Zo. 14 april: 13.30 u.  Gebedsviering, kinderviering, par. werkgroep, palmpaasoptocht, kinderkoor.

Misintenties 13 en 14 april:

Jaargedachtenis: Marie Hoek-Droste, Jesse Kottink;

Intenties: Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Hennie Olimulder, Jan Kreuwel, Harry en Betsy Wesselink-Lansink, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, Ans Huis in ’t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker.

Ma. 15 april: 09.00 u.: Schoolviering, Goede week, pastor Saris. Overige parochianen van harte welkom.

Wo. 17 april: 20.30 u.: Passiestonde, Chr. Mannenkoor Vroomshoop.

Vrij.19 april: 15.00 u.: Goede vrijdag, Jeugdkerk in de kapel, diaken Huitink.

Za. 20 april: 19.00 u:  Paaszaterdag, gebedsviering, par. Werkgroep, Cantare.

Zo. 21 april: 09.00 u.: Pasen: Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.

Zo. 21 april: 10.00 u.:  Kinderkerk Kapel, Diaken Huitink.

Ma. 22 april:               2e Paasdag: geen viering;

PAROCHIEKALENDER:

Overleden: 31 maart 2019:

Rikie Damhuis-Löbker, Geermanstraat 74, 84 jaar.

Opbrengst collectes weekend 30 en 31 maart 2019:

plaatsengeld € 90,70.   2e collecte € 78,10.

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Geesteren.

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van € 5,= per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur. Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Palmpasenoptocht voor kinderen:

Zondag 14 april is er een Palmpasen optocht. Voor aanvang van de optocht is er een Palmpasen vertelling voor de kinderen in de kerk. Deze begint om 13.30 uur. Na afloop hiervan begint de optocht, voorafgegaan door muziekvereniging St.Caecilia en vertrekt bij de kerk om 14.00 uur. Aansluitend is er bij Erve Kampboer de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en is er wat lekkers voor de kinderen. Ook zijn er leuke activiteiten  o.a. gouden eieren zoeken, eieren beschilderen en ballonfiguren.

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem ,maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds  gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder  mobiel zijn is  het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.

Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen.  Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk .Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep:  Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda Weerink, Christianne Saris, pastoraal werker.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze ochtend worden de vastenactieprojecten van de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie van 2015, 2016 en 2017 besproken.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom: :

Datum: donderdag 11-04-2019;

Thema: Evaluatie vasten projecten 2015, 2016 en 2017;

Verzorgd door: St. Matamba;

Tijd:               10.00 uur -12.00 uur; (inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee);

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:           Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:     Mw. A. Loohuis (0546-681643) en mw. E. van Aalst (0546-623).

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken.

Vorig  jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen. Dit vond plaats op goede vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Dit jaar gaan we het maken van je eigen Paaskaars wederom organiseren.

We gaan dit doen op twee locaties. Woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren. Wij vragen een eigen bijdrage van € 3,50 en daar zit kaars, materiaal en drinken bij in.

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail. jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag! Namens de Jeugdkerk, diaken Bert Huitink.

Samen op weg naar Pasen.

Tijdens de viering, samen op weg naar Pasen gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg en denken we aan vergelijkbare momenten op onze eigen levensweg.

Dit gebeurt tijdens de viering op weg naar Pasen.

Deze viering wordt gehouden in de dagkapel in Geesteren op donderdag 11 april om 14.00 uur.

Alle gasten van de Zonnebloem en leden van de KBO zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Pastor J. Meupelenberg zal in deze viering voorgaan.

Na afloop is er tijd om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019:     

Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie  plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons leven en deze tijd. Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en Courage met  eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen. Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje aan de Refterstraat achter sporthal de Danne.  Om 19.00 start de wandeling. Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt. U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te beleven!  Namens de werkgroep Christianne Saris, pastoraal werker. Banneux-comite Twente-Salland.

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde:

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt op woensdag 17 april voor de 7e keer de Passiestonde in de R.K.Kerk St. Pancratius te Geesteren. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo. Aanvang 20.30 uur.

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging Geesteren:

Woensdag 17 april gaan we kegelen bij Nijhuis in Mander.

Aanvang 20.00 uur. U kunt hier op eigen gelegenheid naar toe gaan.  We rekenen op een goede opkomst, zodat het gezellig wordt. Ook kunt u zich opgeven voor het reisje op 21 mei a.s. Ook niet leden kunnen mee. Opgeven bij Irma  of Truus.

HV Stevo wedstrijdschema:

In de competitie 2018-2019 van de handbal worden alweer de laatste wedstrijden gespeeld van dit seizoen in sporthal De Ransuil:

Zaterdag 06-04:

19.30 uur: DS1 Stevo Dames 1-JD Techniek/Hurry Up Dames 1;

20.45 uur: DS2 Stevo Dames 2-De Lutte Dames 1;

Zondag 07-04:

10.00 uur: DE1 Stevo E-1 jeugd-De Lutte E-2 jeugd;

10.55 uur  DB2 Stevo B-2 jeugd-Bentelo B-1 jeugd.

Alle teams heel veel succes in de laatste wedstrijd.  Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze en geniet van het mooie spel en goede resultaten. Denk aan ons clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar bij deze wedstrijden en ook in het nieuwe seizoen.  Wij wensen u veel kijkplezier bij de mooie prestaties van onze teams en tot ziens.

Stevo-nieuws:

Na de zeperd van afgelopen weekend tegen Heino wacht de eerste selectie van STEVO komende zondag opnieuw een zware klus en wel in de uitwedstrijd tegen Rohda Raalte. Rohda staat derde op de ranglijst en lijkt uitgespeeld voor de titel. STEVO is na de slechte resultaten in de afgelopen weken weggezakt naar plaats zes en is nog niet helemaal veilig. Een puntje tegen Rohda Raalte zou een prima prestatie zijn. Om 14:00 is de aanvang van het treffen in Raalte.

Programma: 09:00: Stevo 4-Almelo 2, 09:00: Stevo 6-DTC ’07 2,

09:00: Stevo 9-DSVD 4, 10:45: Stevo 3-ATC ’65 2,

10:45:Stevo 5-MVV ’29 4, 10:45: Stevo 8-S.V. Vasse 4,

09:00: RSC 4-Stevo 7, 11:30: Voorwaarts T 2-Stevo 2.


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.

Willibrord-onderscheiding Carla Stamsnieder

50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

Carla Stamsnieder is tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Lichtmis onderscheiden met de Willibrordpenning.

In deze bijzondere viering ging pastoor Casper Pikkemaat voor en werd de viering muzikaal begeleid door het kerkkoor Cantare. Aan het eind nam Gerrit Olimulder, voorzitter van de beheerscommissie locatie Geesteren, het woord.

Die ging in zijn toespraak in op de rol van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de kerk. Eén van die vrijwilligers, die op vele fronten actief is binnen en buiten de kerk is Carla Stamsnieder-Wermelink. Hij somde haar verdiensten op: secretaris van het koor, lid van de liedjescommissie, lid van de liturgiecommissie, ze vervangt de dirigent bij haar afwezigheid, regelt diverse zaken rondom avondwakes en uitvaarten, zorgt voor misboekjes, bezoekt zieke koorleden, helpt mee met de versiering met oogstdankdag, gaat voor tijdens de Kruisweg. “En zo kan ik”, aldus Olimulder, “nog even doorgaan”.

Willibrordpenning
Al met al voldoende redenen om haar Willibrordpenning toe te kennen. Pastoor Pikkemaat ging in op de betekenis van de kerkelijke onderscheiding. De aartsbisschop van Utrecht eert hiermee de gelovigen in het bisdom die betekenisvolle – meer dan gewone – verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De geestelijke spelde Carla de versierselen op behorende tot de erkenning, de penning en de oorkonde. Namens Cantare sprak voorzitter Leo Stamsnieder en hij zei dat Carla van onschatbare waarde is. “Zij staat altijd klaar en niets is haar te veel. Het koor is trots op Carla.”

Hij sloot zijn toespraak af met “Carla jij bent een kanjer”, waarna Aloys Heerdink bloemen overhandigde en Germa Nieuwmeijer namens het koor een cadeau gaf.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie bij Erve Kampboer. Hier was ook de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren.

(bron: tubbergen.nieuws.nl)