Parochiebode 19 t/m 25 augustus 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Wijzigingen aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Mededeling Pancratiusdag 2019: op zondag 1 september vindt de jaarlijkse Pancratiusdag plaats bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema van de viering is: geloop, hoop en liefde. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. De viering begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom. Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek in Tubbergen.

Verantwoord luisteren:

Beste mensen,

In samenleving en kerk, waarin ieders eigen geweten de hoogste norm is geworden, wordt in onze tijd veel fijngevoeligheid en voorzichtigheid gevraagd. En dan blijft de vraag: wie zijn wij dat wij oordelen mogen vellen over andermans levenswijze en levenshouding. Veroordelen brengt zeker geen oplossing en toch roept het Evangelie ons op tot een houding van verantwoordelijkheid voor mensen die “afdwalen van de weg”. In dat opzicht kunnen we ons afvragen: waarmee is iemand het meest gebaat? Met welwillende neutraliteit of met opbouwende kritiek: “zusterlijke/broederlijke vermaning” zoals Jezus het zegt.

In die spanning zitten wij vandaag de dag: is alles werkelijk een persoonlijke aangelegenheid geworden of is er ook ruimte om situaties in een ander licht te plaatsen? Heel belangrijk is vanuit het Evangelie het woord “luisteren”. Kunnen wij luisteren naar elkaar: horen en verstaan wat er gezegd en bedoeld wordt. Jezus wijst deze weg: medemensen niet zomaar aan hun lot overlaten enerzijds, maar anderzijds ook durven opkomen voor waarden die verder gaan dan ons eigen “ik”.

En op die weg van alle mogelijke moeite doen om met elkaar verbonden en in gesprek te blijven zegt Jezus dus eigenlijk ook: geef de moed niet op, maar blijf geduld en liefde opbrengen, al is dat soms bepaald niet gemakkelijk. Bidden wij om een houding die niet afbreekt, maar die opbouwt.

LITURGIEKALENDER:

Do. 22 aug.     19.00 u. Eucharistieviering pastor Linh.

Za. 24 aug.      19.00 u. Geen viering.

Zo. 25 aug.      09.00 u. Woord- en communieviering, diaken Huitink, herenkoor.

Intenties weekend 24 en 25 augustus:

Jaargedachtenis: Gerard Voshaar, Marie Pouwels.

Intenties: ouders Masselink-Pegge, Marie Vrielink-Löbker, J. Kottink, Jan en Marie Pouwels, Bennie Oude Nijhuis, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof, Riek Brummelhuis-Kroeze.

Collecte 10 en 11 aug.: plaatsengeld € 102,80, 2e collecte € 85,28.

Vieringen vanaf 29 augustus t/m september 2019:

Do. 29 aug.       19.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh;

Zo. 1 sept.:       10.00 u.   Pancratiusdag, centrale viering bij de Kroezenboom, gehele team;

Do. 5 sept.:       14.30 u.  Viering de Zonnebloem, pastor Linh;

Do. 5 sept.:       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 7 sept.:        15.30 u.  Molenviering, par. werkgroep;

Zo. 8 sept.:         09.00 u. Woord- en communieviering, pastor Saris, herenkoor

Do. 12 sept.:     19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat

Za. 14 sept.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor;

Zo. 15 sept.:      10.30 u. Schelpjesviering, pastoor Pikkemaat, kinderkoor;

Wo. 18 sept.:     14.00 u. Openingsviering K.B.O., pastor Meupelenberg;

Do. 19 sept.:      19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 21 sept.:      19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 22 sept.:       09.00 u. Woord-communieviering, diaken Thőni, herenkoor;

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris, Cantare.

Dames Vereniging Geesteren.

Onze ledenmiddag is  donderdag 29 augustus a.s.

We gaan dan fietsen, het vertrek is om 13.30  uur bij Kottink.

We sluiten de tocht af met een BBQ  bij de ijsbaan Het Landriet.

Uw eigen bijdrage is € 12,50.

U moet zich hiervoor opgeven bij Irma tel. 0546.866925 en dit kan t/m  26 augustus. We hopen dat u meegaat en dat het weer  goed is, zodat het een mooie middag wordt. Kunt U niet fietsen maar wilt u wel bij de BBQ zijn kan dat ook, mag u ook Irma voor bellen.

Parochiebode 12 t/m 18 augustus 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming:

Elk jaar op 15 augustus viert zowel onze Kerk alsook de Oosterse Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en zij gedenken hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle Engelen en Heiligen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

Maar over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn.

Maria moet echter ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze arriveerde was Maria’ s  al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas haar graf in zijn eentje.

Tomas zag toen de Tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie vanwege het feit dat Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus.

Een andere overlevering die wél meer aansluit bij de Bijbelse Tomas is dat  alle apostelen, behalve Tomas, getuige zijn van Maria’ s dood en van haar Tenhemelopneming. Als Tomas zich later aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet. Plotseling valt de gordel van Maria uit de hemel, waarop Tomas alsnog gelooft dat Maria lijfelijk ten hemel is gevaren. Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september).

 LITURGIEKALENDER:

Do. 15 aug.     19.00 u.   Maria Ten Hemelopneming, Eucharistieviering in de kerk, pastoor Pikkemaat, samenzang.

Za. 17 aug.      19.00 u.   Woord- en communieviering, pastor Meupelenberg, herenkoor.

Zo. 18 aug.      09.00 u.  Geen viering.

Intenties donderdag 15 augustus:

Jaargedachtenis: Truus Kroft-Klein Haarhuis.

Intenties: ouders Klein Haarhuis-Harmelink, Diny Groothuis-Klein Haarhuis, Alwie Klein Haarhuis.

Intenties weekend 17 en 18 augustus:

Jaargedachtenis: Sien Waaijer en familie, Johannes ten Velde.

Intenties: An Busscher-Kock, Johan Leus, Jan Rekers, ouders Hagenvoort-Kemna, Lou Groot, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Collecte 27 en 28 juli: plaatsengeld € 78,–, 2e collecte € 86,40.

Collecte 3 en 4 aug.: plaatsengeld € 91,50, 2e collecte € 76,30.

Vieringen augustus, september 2019:

Do. 15 aug.:    19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor;

Za. 17 aug.:      19.00 u.  Woord-communieviering, pastor Meupelenberg;

Do. 22 aug.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastor Linh;

Zo. 25 aug.:      09.00 u.  Woord-communieviering, pastor Huitink;

Zo. 1 sept.:       10.00 u.   Pancratiusdag, centrale viering bij de Kroezenboom;

Do. 5 sept.:       14.30 u.  Viering de Zonnebloem, pastor Linh;

Do. 5 sept.:       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 7 sept.:        15.30 u.  Molenviering, par. werkgroep;

Zo. 8 sept.:         09.00 u. Eucharistieviering, nat. Ziekendag, pastoraal werker Saris;

Za. 14 sept.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, centrale viering opening Jeugdkerk;

Zo. 15 sept.        10.30 u. Schelpjesviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 21 sept.:      19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 22 sept.:       09.00 u. Woord-communieviering, diaken Thőni; herenkoor

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris, Cantare

Parochiebode 5 t/m 11 augustus 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

‘Respect’

Al vele weken zucht Nederland onder de warmte.

Het hitteprotocol is in werking getreden en iedereen past het dagelijkse ritme zoveel mogelijk aan.

Voor alle vakantiegangers die van warmte houden is het prachtig weer. Voor wie niet zo goed tegen de warmte kan, mag het wel wat minder.

In deze weken heb ik veel respect voor al die mannen en vrouwen die moeten werken onder de extreme temperaturen.

De stratenmakers die druk doende zijn omdat alles klaar moet zijn voor de bouwvak. De leidekkers, die in de warmte hun werk verrichten. De mensen in de bouw, verhuizers,  maar zeker ook de mensen in de verpleging die dag en nacht klaar staan om goede zorg te blijven leveren. En niet te vergeten al die boeren en tuinders, het vee en de gewassen, allen hebben het zwaar te verduren.

Laten wij zorg dragen voor elkaar, laten we deze weken geduld opbrengen wanneer zaken wat langzamer of anders verlopen dan we hadden gehoopt en laten we ondanks het feit dat het vakantietijd is toch maar bidden om de zo broodnodige regen.

Een ‘warme’ groet, pastor Jacqueline Meupelenberg.

LITURGIEKALENDER:

Do. 8 aug.       19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis: Harrie Kottink;

Za. 10 aug.                    Geen viering

Zo. 11 aug.       09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor;

Intenties weekend 10 en 11 augustus:

Jaargedachtenis: Dieka Potijk-Lohuis, Hein Waayer;

Intenties: ouders Masselink-Pegge, Harry en Betsy Wesselink-Lansink, Truus Roelofs-Nijenkamp,  ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, Jan Kreuwel, Elly Hemmer-Droste, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Vieringen augustus, september 2019:

Do. 15 aug.:    19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor;

Za. 17 aug.:      19.00 u.  Woord-communieviering, pastor Meupelenberg;

Do. 22 aug.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastor Linh;

Zo. 25 aug.:      09.00 u.  Woord-communieviering, pastor Huitink;

Zo. 1 sept.:       10.00 u.   Pancratiusdag, centrale viering bij de Kroezenboom;

Do. 5 sept.:       14.30 u.  Viering de Zonnebloem, pastor Linh;

Do. 5 sept.:       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 7 sept.:        15.30 u.  Molenviering, par. werkgroep;

Zo. 8 sept.:         09.00 u. Eucharistieviering, nat. Ziekendag, pastoraal werker Saris;

Za. 14 sept.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, centrale viering opening Jeugdkerk;

Zo. 15 sept.        10.30 u. Schelpjesviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 21 sept.:      19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 22 sept.:       09.00 u. Woord-communieviering, diaken Thőni; herenkoor

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris, Cantare

Mededeling Pancratiusdag 2019:                                            

Op zondag 1 september vindt de jaarlijkse Pancratiusdag plaats bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema van de viering is:  Geloof, hoop en liefde. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. De viering begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom. Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek in Tubbergen.

Nog tot 12 augustus a.s. opgave voor bedevaart Kevelaer mogelijk:

In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd. Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019. De intentie van de bedevaart is: ”Heer, welke weg moeten wij gaanʺ

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink.

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

Op vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur.
Naast de genoemde tweedaagse bedevaart sluit een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 22 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman. Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 24 augustus vanuit Ootmarsum.

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek. ’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 24 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Ook dit jaar weer: Wandelen naar Kevelaer
Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Deze groep heeft zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims aangesloten. Het was toen een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Deze groep gaat nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer maken. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Voor inlichtingen over de bedevaart en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw parochie.

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.

Zaterdag 20 juli jl. vierde pastor Heuven in een volle kapel in De Eeshof zijn 55 jarig priesterjubileum.
In aanwezigheid van familie, vrienden, collega’s, het Eeshofkoor en vele parochianen ging hij als hoofdcelebrant voor in de eucharistieviering. Wij feliciteren pastor Heuven van harte met dit bijzondere jubileum en wensen hem Gods zegen voor nu en de toekomst.

(Foto v.l.n.r. vicaris Pauw, pastor Linh, pastor Heuven, pastoor Jansen)

 


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.

Vormselviering

Eerste Heilige Communie

Inwijding strooiveld

Passie 2019

Willibrord-onderscheiding Carla Stamsnieder

50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

Rijke traditie van Passiestonden Chr. Mannenkoor Vroomshoop

GEESTEREN/VROOMSHOOP – “We begrijpen dat er bij de Passiestonden na afloop niet wordt geapplaudisseerd. We hadden het graag gedaan, want we vonden het bijzonder mooi”, verzuchtte een van de bezoekers van de Passiestonde in Geesteren.

Enkele honderden belangstellenden bezochten de ingetogen Passieconcerten van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop, afgelopen woensdag in de R.K. kerk Sint Pancratius te Geesteren, en de dag erna in kerkelijk centrum Het Anker te Vroomshoop. De klank van de vierstemmige mannenzang, het verfijnde pianospel van dirigent Gezinus Veldman, en de melodieuze tonen van de dwarsfluit, bespeeld door Hilde Drees zorgden ervoor dat de bezoekers een uur lang prachtige passiemuziek te horen kregen.

In de loop der jaren is met deze concerten een rijke historie opgebouwd, want het was alweer de 22e keer in Vroomshoop en de 7e keer in Geesteren dat een Passiestonde werd uitgevoerd.

Deze keer waren ‘Midden in de dood het leven’ op muziek van Gezinus Veldman, een deel van de ‘Messe no. 5’ van Charles Gounod, en ‘Nader mijn God bij U’ opvallende elementen in dit uur. Halverwege het concert is er altijd een indrukwekkende stilte, voorafgegaan door ‘In Manus Tuas Pater’ (in Uw handen leg ik mijn geest). De Passiestondes eindigden met een krachtig gezongen ‘Non nobis Domine’ van Dwight Gustafson.

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Nu ook Kerk TV kerkdiensten vanuit Geesteren.

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.

Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Carla Stamsnieder is tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Lichtmis onderscheiden met de Willibrordpenning.

In deze bijzondere viering ging pastoor Casper Pikkemaat voor en werd de viering muzikaal begeleid door het kerkkoor Cantare. Aan het eind nam Gerrit Olimulder, voorzitter van de beheerscommissie locatie Geesteren, het woord.

Die ging in zijn toespraak in op de rol van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de kerk. Eén van die vrijwilligers, die op vele fronten actief is binnen en buiten de kerk is Carla Stamsnieder-Wermelink. Hij somde haar verdiensten op: secretaris van het koor, lid van de liedjescommissie, lid van de liturgiecommissie, ze vervangt de dirigent bij haar afwezigheid, regelt diverse zaken rondom avondwakes en uitvaarten, zorgt voor misboekjes, bezoekt zieke koorleden, helpt mee met de versiering met oogstdankdag, gaat voor tijdens de Kruisweg. “En zo kan ik”, aldus Olimulder, “nog even doorgaan”.

Willibrordpenning
Al met al voldoende redenen om haar Willibrordpenning toe te kennen. Pastoor Pikkemaat ging in op de betekenis van de kerkelijke onderscheiding. De aartsbisschop van Utrecht eert hiermee de gelovigen in het bisdom die betekenisvolle – meer dan gewone – verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De geestelijke spelde Carla de versierselen op behorende tot de erkenning, de penning en de oorkonde. Namens Cantare sprak voorzitter Leo Stamsnieder en hij zei dat Carla van onschatbare waarde is. “Zij staat altijd klaar en niets is haar te veel. Het koor is trots op Carla.”

Hij sloot zijn toespraak af met “Carla jij bent een kanjer”, waarna Aloys Heerdink bloemen overhandigde en Germa Nieuwmeijer namens het koor een cadeau gaf.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie bij Erve Kampboer. Hier was ook de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren.

(bron: tubbergen.nieuws.nl)