Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.


Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

PASTORAATSGROEP GEESTEREN

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Wijziging tarieven H. Pancratius parochie m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratiusparochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden. Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018. Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2018  € 8,-
Met ingang van 1 januari 2019  € 10,-
Jaargedachtenis  € 10,-
Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor
diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.
Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de
volgende sacramenten:
· H. Doopsel
· 1e H. Communie
· H. Vormsel
Abonnement lokaal Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
parochieblad

 

Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes
gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere
vieringen:
–   De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is
een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van
€1,- per persoon.
–   De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal
de bestemming van de gelden van deze collecte
genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius


Tarieven H. Pancratiusparochie per 1 januari 2018

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50.-
1e H. Communie  € 30.-
H. Vormsel  € 30.-
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel  € 400.-
koor
Jubileumviering in reguliere  € 100.-
viering
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel  € 400.-
koor
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125.-
Ter aarde bestelling  € 100.-
Crematie  € 150.-
Avondwake  € 250.-
Gebruik aula per dag € 100.-
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 500.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 250.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 250.-
Grafrechten 20 jaar kind  € 125.-
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200.-
Ruiming graf kind  € 125.-
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud  € 1250.-
urnenplaats (eenmalig tarief
€100)
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100.-
Intenties Misintentie  € 8.-*2
Jaargedachtenis  € 10.-
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars  € 1.-
Devotiekaars €5
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60.-
Abonnement lokaal parochieblad
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1.-
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*3uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene

WERKGROEPEN EN COÖRDINATOREN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Locatiebestuur Hr. G. Olimulder gpolimulder@gmail.com
Secretariaat Hr. H. Reinerink  

 

Redactie

parochiebode

Hr. H. Mensen

Hr. H. Reinerink

Ledenadministratie Hr. F.B. Kuipers

Hr. J. Kamphuis

fbakuipers@gmail.com

jgl43.kamphuis@gmail.com

Webmaster Hr. F.B. Kuipers fbakuipers@gmail.com
Communiedienst/vieringen Hr. H. Hoefnagels
Kosters Hr. H. Hilberink
Misdienaars Secretariaat
Doopvoorbereiding Mw. C. Leus
Eerste H. Communie Mw. K. Westerhof
H. Vormsel Mw. R. Paus
Gezinsviering Mw. I.Oude Avenhuis
Kindernevendienst Mw. C. Leus
Avondwake Mw. R. Rosenberg
Rouwverwerking Mw. v/d Vegte
Kerkhof en aulabeheer Hr. H. Lammertink
Kerkbijdrage Hr. F. Kuipers

Hr. J. Kamphuis

 fbakuipers@gmail.com

jgl43.kamphuis@gmail.com

 

 

Fin. adm. Hr. T. Tibbe
Collectanten Hr. B. Werger
Bedevaarten Mw. Y. Koggel
Bloemversiering Mw. A. Kokhuis
Herenkoor Hr. F. Nobbenhuis
Cantare koor Hr. L. Stamsnieder
Carpe Diem koor Mw. Visia
De Baldakijntjes Mw. H. v/d Bulk
MOV Mw. J. Kokhuis
Parochiële Caritas Mw. J. Kokhuis
Aula- schoonmaak Mw. T. Oude Breuil toudebreuil@caiway.nl
Kerkschoonmaak Mw. A. Steggink
Tuinonderhoud Hr. Koorman
Kerkhofonderhoud Hr. L. Kottink
Gebouwbeheer Hr. R. Bekhuis
H. Pancratius parochie locatie Geesteren

Vriezenveenseweg 2                                     7678 VC Geesteren                                              tel.: 0546-631216

 

Parochiebode        : 24 t/m 30 september 2018.

Parochiesecretariaat    : Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren Telefoon: 0546-631216.

Openingstijden             : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.

Misintenties                  : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment of bij het   secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven   worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Uitvaartverzorging        : R.J. Hams, Vriezenveen, tel.0546-561351.

Kerkhof en aulabeheer : H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-31979                                                          

Bankrekeningnummer  : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);  NL43RABO 0115 7924 49 (kerkbijdrage).

Emailadres  : bode.geesteren@hpancratius.nl

Website         : www.parochiegeesteren.nl

Weekwacht  : voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u nummer 06-20430155.

Ziekte : Indien u bezoek  wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen    : H. Hoefnagels, tel.06-11170786.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie: Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;

Bereikbaar op: dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur; donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig; Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

Nguyen Ngoc Linh, priester; Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail:  pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 

Vredesweek 2018: Muren afbreken
Afgelopen zomer was ik met mijn gezin in Berlijn. We wilden graag een overblijfsel zien van de Berlijnse muur, het symbool van de Koude Oorlog. We kwamen uit bij de “East Side Gallery”. Hierop is het werk te zien van 118 verschillende kunstenaars uit 21 landen. Zij zijn na de val van de muur in 1990 uitgenodigd om hun visie op vrijheid weer te geven op het nog in tact zijnde stuk muur.  Het resultaat is zeer interessant en inspirerend. De teksten en afbeeldingen roepen ons stuk voor stuk op om te werken aan vrede. Eén van de teksten die ik heel treffend vond , was de zin: “Er zijn nog vele muren af te breken” Bij deze tekst was een muur te zien die tussen mensen van allerlei culturen stond en die aan beide kanten met man en macht werd afgebroken.

Aan deze zin moest ik denken in deze vredesweek, die van 15 tot 23 september wordt georganiseerd in ons land. Misschien dat deze week in eerste instantie wat verder van ons afstaat. Omdat wij geen oorlog kennen, maar leven in een vreedzame democratie. Of omdat beslommeringen in het eigen leven ons meer bezighouden. Maar de komst van vluchtelingen naar ons land laat wel zien dat vrede niet vanzelfsprekend is.  En het feit dat er nog veel kinderen en jongeren leiden onder pestgedrag laat dit ook duidelijk zien. Het is dan ook niet toevallig dat de landelijke “week tegen het pesten” ook in deze week valt.

Onbewust of bewust kunnen er dus muren ontstaan tussen mensen. Muren die mensen isoleren en hen verdrietig maken. Die het leven beknotten en heel ondermijnend werken. Die een goed samenleven in de weg staan. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze worden afgebroken? Hoe houden wij de deur van ons hart open? De vredesorganisatie Pax pleit voor gesprekken met elkaar en echte ontmoetingen. Dat willen wij als pastoraal team van harte ondersteunen en hopelijk merkt u dat in onze manier van werken.

Maar wij kunnen daarbij wel hulp gebruiken. Hulp van Jezus die ons heeft gezegd: “Vrede laat ik U , mijn vrede geef ik U” . Hij wil ons behoeden om onszelf in het centrum te zetten. Hij nodigt ons uit om er voor elkaar te zijn, in alle kwetsbaarheid. Hij vraagt ons om aan te schuiven aan zijn tafel, de tafel van de vrede. En roept ons op daar andere mensen bij te betrekken. Dat Hij ons de weg mag wijzen naar Gods wereld van vrede en gerechtigheid en ons daartoe zijn Kracht mag geven.
Pastor Christianne Saris.


Berichtgeving aanstelling adviseur parochiebestuur voor de lokale parochiebladen:
Nieuws van het parochiebestuur:
Gezien de veelheid aan taken en het feit dat het steeds moeilijker is en wordt om bestuursleden voor het parochiebestuur te vinden, heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een adviseur voor het parochiebestuur.

Net voor de zomervakantie heeft Jan de Wit te kennen gegeven zijn werkzaamheden binnen de beheercommissie Tubbergen te beëindigen. Het bestuur heeft daarop besloten Jan de Wit te polsen voor de functie van adviseur. Na een goede overweging heeft Jan aangegeven deze functie te aanvaarden. Datum van benoeming is 15 september 2018.

De adviseur is er ter ondersteuning van het bestuur voor juridische zaken en onder andere voor de voorbereidingen van uitvoeringsbesluiten behorend bij het nieuwe huishoudelijk reglement van het parochiebestuur.

Het bestuur hoopt met deze aanstelling haar daadkracht te vergroten en de vele taken tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius.

 

LITURGIEKALENDER:

Do.: 27 sept.: 19.00 uur: Geen viering.       

Za. 29 sept.: 19.00 uur:  Oogstdankdag, woord-en communieviering,
Pastor Huitink, start Jeugdkerk.

Zo. 30 sept.: 09.00 uur:  Oogstdankdag, woord-en communieviering,
Parochiële werkgroep, gemengd koor.

Misintenties: weekend  29 en 30 september:

Jaargedachtenis: Bernhard oude Nijeweme, Gerard Nieuwmeijer, An  Nieuwmeijer-Haarhuis.

Intenties:  ouders Huis in ’t Veld-Kamphuis, ouders Masselink-Pegge, Betsy ten Velde-Woolderink, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Waaijer, Harry Lescher, An Kuipers- Schothuis, Jan Schröder, Gerard Nobbenhuis, fam. Plas, Bernard en Anny Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink,  ouders Wesselink-Hake, Harry Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Femy Boswerger-Geeshink, Sien Lohuis-Oude Kotte, Siny Busscher-Brokelman, Marie Oude Booijink-Stob, Marie Pouwels-Oude Lenferink, Jan Dierink, Gerard Hemmer, Louis Wulferink, Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Hennie Olimulder, Marian oude Wesselink-Roelofs.

    

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes: weekend 15/16 september 2018: plaatsengeld € 108,00, 2e collecte € 73,05.


Beste parochianen,
Graag nodigen wij u uit om een kop koffie te komen drinken op zondag 30 september aanstaande. Na de viering van 09.00 uur,  in verband met oogstdankdag. Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten.
Locatieraad Geesteren.

 

Vieringen oktober 2018:

Zat. 6 okt. 19.00 u.         Viering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 7 okt. 09.00 u.          Eucharistieviering, pastor Heuven; herenkoor.

Do. 11 okt. 19.00 u.        Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 13 okt. 19.00 u.        Eucharistieviering, pastor Linh, gemengd koor;

Zo. 14 okt.                     Geen viering

Do. 18 okt. 19.00 u.        Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 20 okt. 19.00 u.        Viering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 21 okt. 09.00 u.         Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Za. 27 okt. 19.00 u.         Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, kinderkoor;

Zo. 28 okt. 09.00 u.        Geen viering;

Vr. 2 nov.  19.00 u.         Viering par. werkgroep, gemengd koor;

 

‘Huis van vrede’
De derde week van september vieren we traditiegetrouw de vredesweek. Ook dit jaar weer laten duizenden mensen zien dat het anders kan. Dat vrede wel degelijk bewerkstelligd kan worden. Vrede van en voor mensen. Afgelopen zondag was er de vredesbijeenkomst bij de Kroezeboom, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de PKN kerk Tubbergen en onze H. Pancratius Parochie. Het thema was: ‘Huis van vrede.’ Dit  thema was niet voor niets gekozen. Het echtpaar Nikos en Katharina die op Lesbos wonen runnen daar een restaurant en Nikos was er jarenlang naast restauranthouder ook visser. Hij zag dagelijks de vele vluchtelingen en werd erdoor geraakt. Hij besloot deze mensen te gaan helpen waardoor hij niet meer toekwam aan het vissen zelf. Zijn vrouw Katharina vertelde dat hij nu ‘visser van mensen’ is geworden.

Wat doet het echtpaar? Zij nodigen groepen vluchtelingen uit de kampen Moria en  Kara Tepe, uit voor een gratis maaltijd. De vluchtelingen noemen het restaurant ‘home for all’. Het project wordt ook wel ‘home for a day’ genoemd.  Inmiddels hebben Nikos en Katharina zich met hun restaurant volledig op de vluchtelingen gericht en besloten zij met behulp van vrijwilligers een hulporganisatie op te richten.

Elke dag komen er vanuit het opvangkamp Moria  en Kara Tepe drie groepen vluchtelingen voor een lunch én drie voor een diner. Tevens is er een muziekgroep die dagelijks komt musiceren.

Nikos zegt: ‘Het komt goed.  Dit is thuis en thuis is liefde en zorg.’

Misschien lijkt dit een druppel op de gloeiende plaat wetende dat er alleen al in het Kamp Moria bijna 10.000 mensen verblijven. Maar door zoveel mogelijk groepen te laten komen en ze te laten rouleren, probeert men zoveel mogelijk mensen ‘a home for a day’ bieden.

Een bijzonder echtpaar met een hart van goud, dat vrede wil bewerkstelligen tussen mensen. Ze zijn een groot voorbeeld voor de wereld. De collecte van de bijeenkomst afgelopen zondag zal aan dit echtpaar worden geschonken.

Meer informatie over dit bijzondere project kunt u vinden op www.homeforaday.gr of via pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp:
Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St.Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof. Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.
Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap.
Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541-292344 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546-622438.


DORPSGEMEENSCHAP:

Collecte voor kankerbestrijding K.W.F. 2018:
Deze collecte heeft dit jaar in Geesteren het fantastische mooie bedrag van € 2.850,31 opgeleverd. Hiermee heeft Geesteren weer duidelijk onderschreven de noodzaak tot ondersteuning van het Koninklijk Wilhelmina Fonds zeer belangrijk te vinden. Dank aan alle inwoners van Geesteren die hiertoe hebben bijgedragen en de vele collectanten die zich weer hebben ingezet voor het welslagen van deze collecte.

 

Collecte Prinses Beatrix Fonds( Spierfonds):
De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds heeft het mooie bedrag van € 1204,97 opgebracht. Mede door uw gift kan er onderzoek gedaan worden naar spierziekten en naar mogelijkheden dit te voorkomen of mogelijk te genezen. Hartelijke dank!!! Ook dank aan alle collectanten voor hun geweldige inzet.


Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Het bewegen –nog steeds onderdeel uitmakend van onze goede voornemen- staat nog steeds centraal, terwijl ook een goede voeding een bijdrage levert aan het vitaal zijn én voelen. Neem ook eens een kijkje op de website www.vitaalgeesteren.nl of op Facebook Vitaal Geesteren. Hierbij het overzicht van de activiteiten, die deze week worden gehouden voor de senioren in Geesteren:

Maandag 24 september:
Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag, w.o. kaarten, rummicuppen en biljarten in de Aanleg.
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open.

Dinsdag 25 september:
Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 26 september:
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.
Van 10.00 tot 12.00 uur  Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken. Ook rolstoelers kunnen mee.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool.

Donderdag 27 september:
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 28 september:
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.

Verbreding activiteiten:
De eerste stappen zijn reeds gezet en de opkomst is bijzonder goed geweest m.b.t. het koffie/thee tijd programma “Zet de stap” w.o. Bewegen – Voeding en Conditie uitvoerig aan de orde kwam. Wegens het succes worden de vervolg  thema’s van WijzOud  in het programma van oktober opgenomen.

Computerhulp:
De ‘Computer hulp voor senioren’, wordt herzien om over te gaan naar een ander opzet, dat beter aansluit bij de behoefte. Gedacht wordt aan een inloop in de maand september in de bieb; een voorbereiding voor een computercursus is in gang gezet.  Nader bericht hieromtrent volgt zo spoedig mogelijk.

Meer info
Het jeu de boules spel wordt –bij voldoende animo- weer in het programma opgenomen. Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973.
Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.
Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale dorpsplein: www.geesteren1.nl


Stevo-nieuws:
Het 1e elftal van STEVO begint deze zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen De Zweef uit Nijverdal. In de beker wedstrijden heeft STEVO de afgelopen weken nog niet echt kunnen overtuigen met 2 nederlagen en 1 gelijkspel. Tegen De Zweef is het elftal waarschijnlijk wel weer compleet. Voor het publiek zal het in ieder geval een mooie voetbalmiddag worden, zo is de verwachting. Voorafgaand aan het duel vind een grande parade van STEVO pupillen plaats op het hoofdterrein.  De aanvang van de wedstrijd is om 14:00 uur.

Programma: 09:00 -Stevo 7-UD W. 4, 10:45 -Stevo 2-BWO 2,
10:45 Stevo 5-SV  De Lutte 3, 10:00 RKSV Bornerbroek 2-Stevo 4,
10:30 MVV ’29 2- Stevo 3, 10:45 -RSC 7-Stevo 9, 12:30 -RSC 6- Stevo 8.

  

BEHEERCOMMISSIE GEESTEREN.

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H.Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken. De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (de penningmeester), beheer en onderhoud, diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De beheerscommissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam  en adressen van bestuursleden
Naam/adres en functie                                                                  Werkveld

Hr. G. Olimulder                                                                                    Voorzitter
Zouavenstraat 14                                                                                  Algemene zaken
7678 AA Geesteren
g.olimulder@gmail.com

Mw. C. Masselink                                                                                  Communicatie
De Boschsnieder 17                                                                              Secretaris
7678 DG Geesteren
masselinkcilia@gmail.com

Mw. J. Kokhuis-Kuipers                                                                         Diaconie
Delenweg  7-a
7678 TE Geesteren
jbmkokhuis@outlook.com

Hr. R. Bekhuis                                                                                     Gebouwenbeheer
De Hof 3                                                                                                onderhoud
7678 DK Geesteren
rinie.lidwienbekhuis@outlook.com

Mw. A. Groothuis                                                                                   Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren

Mw. C. Kemna                                                                                        Catechese
Boschsnieder 13
7678 DG Geesteren
cheryl_kemna@hotmail.com

Verantwoording
De locatieraad legt jaarlijks verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid aan het parochiebestuur en de parochianen.

Vergaderingen
De locatieraad vergadert elke derde woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode.


 

GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Secretariaat:
Vriezenveenseweg 2,
7678 VC Geesteren
Telefoon: 0546-631216

E-mailadres:
Heeft u een vraag of een bericht voor het secretariaat Geesteren?
Neem dan contact op via e-mail; bode.geesteren@hpancratius.nl

E-mailadres website Geesteren ;

Website:
www.hpancratius.nl Locatie Geesteren

Openingstijden:
Woensdagmorgen van 09:00 uur tot 11:00 uur

Misintenties:
Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment van de dag, of bij het secretariaat. Alle intenties die voor dinsdag 12:00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Anvragen vieringen:
H. Hoefnagels, 06-11170786

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer; 06-20430155

Uitvaartverzorging:
R. + J. Hams, Vriezenveen, tel. 0546-561351

Kerkhof en aulabeheer:
H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979

Bankrekeningnummer:
Algemeen NL50RABO0115702016
Kerkbijdrage NL43RABO0115792449

 

KERKGESCHIEDENIS H. PANCRATIUS GEESTEREN.

Tot 1576 behoorde Geesteren kerkelijk bij Ootmarsum, daarna bij Tubbergen. Van 1634 tot 1670 werden vanwege de Reformatie bijeenkomsten onder de Kroezeboom van Fleringen gehouden. Daarna ging men kerken in Vriezenveen, waar pastoor Schurink kerkdiensten hield in het ouderlijk huis. Vanaf 1708 was Gerardus Coesvelts de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen.

In 1717 stelde de familie Eijlers (Vermolen), met goedvinden van de Drost, onder pastoor Johannes Leurs, een schuur beschikbaar om er kerkdiensten te houden en een veld om de overledenen te begraven.

In 1746 kwam pastoor Henricus Cramer, die de kerk verplaatste naar de vroegere “Veldstegge” op grond van Maathuis (Mensman) waar een “schaopschot” werd omgebouwd tot een kerkhuis.

In 1762 werd Albertus Meijer, afkomstig van: “Erve Meijer” te Geesteren, aangesteld als kapelaan en in 1768 als pastoor. Hij bouwde de eerste stenen kerk en pastorie. Ook begon hij met het opzetten van doop en huwelijksboeken. In 1797 kwam er een kerkhof.

In 1814 werd Herman Kock uit Denekamp de nieuwe pastoor en hij bouwde met 8000 dukaten van Koning Willem 1 een nieuwe kerk op de plek waar nu de winkel van schoenmaker Elferink staat. (In de woning van de Fam. Elferink zitten tot op de dag van vandaag nog enkele ramen uit de voormalige waterstaatskerk). De Romeinse cijfers van de gedenksteen naast de huidige kerk wijzen op dit bouwjaar.

Pastoor de Graaf liet in 1926 door architect Jan Stuyt, in de tuin van de vroegere pastorie een nieuwe kerk in Neogotische stijl bouwen, samen met een nieuwe pastorie.

In 1978 werd van het parochiehuis een dagkapel met aula gemaakt. In 1990 werd op het nieuwe kerkplein een 18-klokkig carillon geplaatst dankzij de ondernemers, “de Marke” en de Gemeente. In 1994 is door de toenmalige pastoor Koos Smits op de 3e torenverdieping een kapelletje ingericht.

In 2003 heeft het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan, op het kerkgebouw, toren en pastorie zijn nieuwe leien gelegd en waar nodig is het hout en voegwerk vernieuwd. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft met: “hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners”.

Pastoor Th. H.P. Munsterhuis uit het Twentse Saasveld werd in 1999 geïnstalleerd in Geesteren, waarna in 2003 de Parochie een samenwerkingsverband aanging met de acht buurtparochies, te weten: Albergen, Fleringen, Langeveen, Maria-Parochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Per 01 december 2008 aanvaardt Munsterhuis de Pastoorsbenoeming van het Parochieverband Maria Vlucht te Overdinkel.

Op 06-06-2010 wordt de zelfstandige Parochie van de H. -Pancratius Geesteren onderdeel van de Pancratius Parochie Tubbergen.

Voortaan te noemen als: Pancratius Parochie, geloofsgemeenschap Geesteren.

In1708 was Gerardus Coesvelt de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen, dat houdt in dat er in Geesteren 300 jaar aaneengesloten een pastoor is geweest. De gemiddelde verblijfsduur komt dan neer op 16 jaar en twee maanden.

J.P. Leurs 1717 1746
H. Cramer 1746 1768
A. Meijer 1768 1814
H.Kock 1814 1851
J. Rientjes 1851 1883
J.A.H.Dericks 1883 1891
A.G.H. Pondes 1891 1901
Th. A. Smit 1901 1905
H.A.P.C. van der Waarden 1905 1910
J.Harzing 1910 1922
J.B. de Graaff 1922 1931
A. Th. G. Hamers 1931 1942
A.J. Mulder 1942 1963
A.J. Kempers 1963 1968
G.M. Kolkman 1968 1988
J.J. M. Smits 1988 1998
Th. H.P. Munsterhuis 1999 2008