Parochiebode : 17 t/m 23 december 2018.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:
Do. 20 dec.: 19.00 uur: Geen viering.
Za. 22 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor Linh,
m.m.v. herenkoor.
Zo. 23 dec.: 09.00 uur: Geen viering.

Misintenties: weekend 22 en 23 december 2018:
Jaargedachtenis: ouders Ter Heine-Dierink.
Intenties: ouders Leus-Peulken, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, Elly Hemmer-Droste, fam. Hemmer-Kienhuis, uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijksjubileum, voor overleden familie van het 50-jarig bruidspaar, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 8 december 2018: plaatsengeld € 122,30, 2e collecte € 103,62.

Overleden: 9-12-2019: Henk Hemmer, Dorpsstraat 23, 83 jaar;

Vieringen 30-31 december 2018 en januari 2019:
Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Ma. 31 dec. 19.00 u Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang;
Za. 5 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman,
gemengdkoor Cantare;
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 12 jan. 19.00 u. Gebedsviering, kinderkoor, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u. Eucharistieviering kapel (viering Damesver. ,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Za. 26 jan. 19.00 u. Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Traditionele Nachtmis in de St. Pancratius Basiliek Tubbergen:
In de kerstnacht van 25 december a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.
Cantare.
Vanaf 04.30 uur tot 05.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a. Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht, Candleligth Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5: Soli: Seit Wilkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.
Viering.
Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart: Missa Brevi in C. De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.
Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

Kerkdeurcollecte met Kerstmis t.b.v. het parochiële Lourdesfonds:
Na afloop van de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag wordt er in alle alle kerken van onze H.Pancratiusparochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes.
De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.
Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.
Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven. De parochiële Lourdesgroep.

Sacrament van boete en verzoening:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

Bericht van Inge Kuiphuis vanuit Guatemala:
Wat weet ik nou over geweld tegen vrouwen?
Woensdag 28 november mocht ik deelnemen aan een forum in Comitancillo over geweld tegen vrouwen. Ik had mijn twijfels of ik wel moest deelnemen. Toch ben ik blij te zijn overgehaald.
Geen ervaring:
Ik kan niet zeggen dat ik ooit te maken heb gehad met geweld vanwege mijn geslacht. Ik heb dezelfde kansen gekregen om te studeren, werd niet verplicht om dingen te doen in het huishouden die mijn broer ook niet deed en heb ook nooit het gevoel anders te zijn behandeld. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ik me nooit minder heb gevoeld omdat ik een vrouw ben. Dat is hier voor veel vrouwen anders, maar ook voor mijn eigen moeder is dat wel anders geweest. Misschien toch iets om te delen…
Op naar Comitancillo
Dus nam ik woensdagochtend om 7.00 de bus naar Comitancillo, de hoogvlakte in. Na ongeveer anderhalfuur rijden kwam ik aan bij de kleurrijke begraafplaats van het dorp, de plek waar ik uit moet stappen. Toen de eerste vrouwen kwamen begonnen de voorbereidingen: het spannen van een zeil, het neerzetten van stoelen en het maken van een kleurrijk maya-altaar. Met de aanwezigheid van ongeveer 15 vrouwen kon het forum beginnen.
Voorbeeldvrouwen:
Tijdens het forum zat ik tussen twee van zulke vrouwen uit Comitancillo, Monica en Delia. Zij weten van heel dichtbij wat geweld tegen vrouwen is. Beide vrouwen hebben zich gevormd in Movimiento de Trabajadores Campesinos, landarbeidersbeweging MTC. Beiden hebben hun vleugels uitgeslagen en helpen nu vele andere vrouwen door hun ervaringen te delen.
… want jij bent een vrouw.
Mijn verhaal ging over mijn jeugd en welke verschillen ik zie met Guatemala, maar ook vertelde ik over de vrouwen die met hulp van MTC hun zelfvertrouwen hebben vergroot. In Guatemala merk ik dat er behoorlijk anders naar vrouwen wordt gekeken dan in Nederland. Er wordt meestal wel raar opgekeken dat ik, een vrouw van 32 jaar, nog geen kinderen heb, en misschien wel helemaal niet wil. En hier wordt een vrouw, meer nog dan in Nederland, gezien als het zwakke geslacht. Dat merk ik zelf in opmerkingen: ´Dat mag je niet tillen. Jij bent een vrouw.¨
Minder onschuldig geweld:
Voor veel vrouwen, met name in de rurale gebieden, is het minder onschuldig. Veel meisjes krijgen niet de kans om te studeren omdat ze toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Van jongs af aan wordt veel meisjes verteld dat ze nergens goed voor zijn, behalve voor het huishouden en kinderen krijgen. Een aantal van de vrouwen aanwezig deelden ook hun ervaringen met huiselijk gewed. Ik kon niet alles volgen, want ze gebruikten de lokale taal ´mam´, maar Delia deelde haar verhaal ook in het Spaans. Ze vertelde hoe ze al erg jong kinderen kreeg en dat haar man haar aan haren trok en opsloot in huis om zelf te gaan drinken. Delia heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar man en ze waren 8 jaar uit elkaar. Nu zijn ze weer samen, maar er is veel veranderd. Hij heeft nu wel respect voor haar.
Het forum helpt onderwerpen bespreekbaar te maken en geeft vrouwen moed om het geweld niet langer te accepteren. Delia: ¨MTC heeft mij ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten.¨ Groeten uit San Marcos, Inge Kuiphuis.

DORPSGEMEENSCHAP:
Dames Vereniging Geesteren:
Op donderdag 20 december a’s vieren wij onze kerstavond.
Deze wordt gehouden in zaal Kottink aanvang 20.00 uur.
Eigen bijdrage is € 10,00. Het duo H. en A. uit Harbrinkhoek, Hermien Kuenen en Ans Bekhuis, zullen deze avond verzorgen, een gezellig optreden met harmonicamuziek, afgewisseld met kerst en andere muziek. Hopelijk wordt het een sfeervolle avond, en wij verwachten een goede opkomst.

HV Stevo wedstrijdschema:
In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 15 en 16 december de volgende wedstrijden gespeeld.
Zaterdag 15-12: 19.00 uur DS3 Grol H.V. Dames 2 – Stevo Dames 3 – Den Elshof – Groenlo. 20.15 uur DS2 De Lutte Dames 1 – Stevo Dames 2 – Luttermolen – De Lutte.
Zondag 16-12: 10.50 uur DB1 Bentelo B-1 jeugd – Stevo B-2 jeugd – De Pol – Bentelo. 11.50 uur DB1 Stevo B-1 jeugd – R.S.C. B-1 jeugd – De Ransuil –Geesteren. 12.50 uur DA1 Stevo A-1 jeugd – R.S.C. A-1 – De Ransuil – Geesteren.13.00 uur DS1 JD Techniek Hurry Up Dames 1 – Stevo Dames 1 – De Eendracht – Zwartemeer.

Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
Na de moeizame overwinning bij hekkensluiter BWO staat er voor STEVO dit weekeinde de derby tegen Rohda Raalte op het programma.
Rohda heeft twee punten meer dan STEVO. De ploeg van trainer Geert Veldhuis moet winnen om de Raaltenaren voorbij te streven op de ranglijst. Het is tevens de laatste wedstrijd voor de winterstop. Het treffen begint zondagmiddag om 14:00. Na de wedstrijd rond de klok van 16:00 uur is er een optreden van zangeres Demi in de kantine. Haar repertoire is voornamelijk Nederlandstalige muziek.
Programma: 10:45: STEVO 2-Voorwaarts T 2;
09:00: Saasveldia 4-STEVO 6, 10:00: ATC ’65 2-STEVO 3,
09:00: Saasveldia 4-STEVO 6, 10:45: TVC ’28 10-STEVO 9.

Parochiebode : 10 t/m 16 december 2018

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen, De advent is begonnen!
Wees waakzaam: want voor je het beseft…
Wees waakzaam want voor je het beseft heeft de consumptiewereld met je diepste dromen een loopje
genomen en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Praat je mee met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich leeft in het leven,
en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Leef jij ook ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol van
kiezen voor de zwaksten. Diaken Bert Huitink.

LITURGIEKALENDER:
Do. 13 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.
Za. 15 dec.: 19.00 uur: Gebedsviering, adventsactie, parochiële
Werkgroep. Samenzang.
Zo. 16 dec.: 09.00 uur: Woord- en communieviering viering.
Pastor Meupelenberg, herenkoor
Zon. 16 dec.: 10.00 uur: Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink.

Misintenties: weekend 15 en 16 december 2018:

Jaargedachtenis: ouders Nobbenhuis-Brughuis.
Intenties: Gerrit Nobbenhuis, Herman Hagedoorn, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, ouders Wulferink-Hemmer, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, ouders Masselink-Pegge, Elly Hemmer-Droste, Jinthe Stange en overleden familie Stange, Herman Maathuis, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 1 en 2 dec. 2018: plaatsengeld € 113,50. 2e collecte € 116,45.

Vieringen vanaf 20 december 2018:
Do. 20 dec. 17.00 u. Schoolviering, pastor Saris;
Do. 20 dec. 19.00 u. Geen viering;
Za. 22 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Ma. 24 dec. 17.00 u.Gezinsviering, kinderkoor, pastor Saris;
Ma. 24 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor, pastoor
Pikkemaat.
Di. 25 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman,
herenkoor.
Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Ma. 31 dec. 19.00 u. Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang.

Sacrament van boete en verzoening:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

Aanpassing zijbeuken kerk:
Kerkgebouw als ontmoetingsplek en meer multifunctioneel gebruik.
In de enquête van vorig jaar onder onze parochianen kwam regelmatig naar voren om onze kerk meer multifunctioneel inzetbaar te maken voor de toekomst. Hierover hebben we in een vorige berichtgeving reeds aangegeven mee aan de slag te gaan.
Inmiddels is er een voorstel uitgewerkt om de 2 zijbeuken voor in de kerk te ontdoen van de zitbanken; hiervoor in de plaats komen dan gemakkelijk zittende stoelen.
Doel hiervan is meer zitcomfort voor ouderen en een flexibele opstelling mogelijk te maken en biedt het ook een betere plek voor rolstoelgebruikers etc.
Daarnaast kunnen we met schoolkinderen dan een betere opstelling maken voor themavieringen en speciale kindervieringen rondom de hoogfeestdagen etc.
Tevens biedt het de mogelijkheid voor een betere opstelling voor de baar tijdens avondwake en afscheidsviering en voor het condoleren van familie en afscheid nemen van de overledene. We gaan dan ook meer gebruik maken van de reeds gerealiseerde nooduitgang, waarvoor ook het grindpad nabij de pastorie zal worden vervangen door bestrating.
We zullen in de komende weken als eerste beginnen met de banken te verwijderen van de zijbeuk aan de zijde van de Langeveenseweg (voor het St.Joseph- altaar), zodat reeds met de komende kerst van deze gewijzigde opstelling gebruik kan worden gemaakt.

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.
De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)
De werkgroep Kinderkerk: Diaken Bert Huitink, Joke Pegge,
Moniek Peulken, Susanne Burghout.

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019:
In de 1e week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.
Maria beeldhouwen of schilderen: Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!
Wanneer Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur. Kosten: € 25,00 (inclusief materiaal en lunch). Waar:Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp;
Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen: Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal in de kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.
Opgave: Niet nodig! Geen kosten!

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”
Op woensdag 6 februari om 19.30 uur lezen we o.l.v. pastor Kerkhof Jonkman een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.
ari om 19.30 uur. Kosten: € 7,50; Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Maria “Passion”
De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op:
www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl
Wanneer: zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 u.inloop)
Waar: RK. Kerk in Ootmarsum
Kosten: € 12,50 aan de zaal.
Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.
Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Programma-aanbod 2018-2019 van der H. Pancratius-parochie: Geloven nu: van 40 ..tot…?
Kerstmis: Licht voor iedereen! Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen. Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen. U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

Kerstsamenzang donderdag 13 december:
Evenals vorige jaren organiseert het dames en herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.
Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen. Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten. Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.
De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble. De plaats en aanvang van deze samenzang is: Kapel de Eeshof, Eeshoflaan 21, Tubbergen. Aanvang 19.00 uur. Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw
in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.
Wanneer: 27 december, 13.00 uur
Startpunt: Hoek Onzoelweg/Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)
Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)
Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.
www.parochielumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:
Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Het bewegen – nog steeds onderdeel uitmakend van onze goede voornemen – staat nog steeds centraal, terwijl ook een goede voeding een bijdrage levert aan het vitaal zijn én voelen. Vooral in deze donkere dagen. Neem ook eens een kijkje op de website www.vitaalgeesteren.nl of op Facebook VitaalGeesteren.
De website www.dorpsbelanggeesteren.nl is opgenomen in www.geesteren1.nl en is derhalve opgeheven.
Maandag 10 dec.
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open;
Dinsdag 11 dec.
Van 10.00 tot 12.00 uur Dorpshuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg, en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Woensdag 12 dec.
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool
Donderdag 13 dec.
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 14 dec.
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.

HV Stevo wedstrijdschema:
In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 08 en 09 december de volgende wedstrijden gespeeld.
Zaterdag 08-12:
19.30 uur DS1 Stevo Dames 1-Olympia HGL Dames 1, sporthal De Ransuil, Geesteren.

Zondag 09-12:
09.00 uur E1 Stevo E-1 jeugd-Combinatie’64 E-3 jeugd De Ransuil;
10.30 uur DB1 Borhave B-1 jeugd-Stevo B-1 jeugd Sporthal ’t Wooldrik, Borne.
10.55 uur DB2 Stevo B-2 jeugd-Combinatie ’64 B-3 – De Ransuil;
11.55 uur DS2 Stevo Dames 2-D.H.V. Dames 1, De Ransuil;
13.05 uur DS3 Stevo Dames 3-Combinatie ’64 Dames 3, de Ransuil ;
Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
STEVO heeft de nederlaag tegen Winterswijk goed doorstaan door afgelopen zondag Rigtersbleek met 2-0 aan de zegekar te binden. De vierde plek op de ranglijst kwam daardoor niet in gevaar. Deze zondag is de nummer laatst BWO uit Hengelo de tegenstander. Onderschatting is het grootste gevaar voor de ploeg van trainer Geert Veldhuis. De wedstrijd tegen BWO in Hengelo begint om 14:00 uur.
Programma 09:00: Stevo 5-Losser 5,09:00: Stevo 6-SV De Lutte 3
10:00 Stevo 3-Tubantia 2, 10:45 Stevo 4-UD W. 3,
10:45 Stevo 9- SDC ’12 6, 10:00 v.v. Twenthe 2-Stevo 2,
11:15 DTC ’07 3-Stevo 7.


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.


50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

PASTORAATSGROEP GEESTEREN

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Wijziging tarieven H. Pancratius parochie m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratiusparochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden. Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018. Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2018  € 8,-
Met ingang van 1 januari 2019  € 10,-
Jaargedachtenis  € 10,-
Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor
diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.
Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de
volgende sacramenten:
· H. Doopsel
· 1e H. Communie
· H. Vormsel
Abonnement lokaal Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
parochieblad

 

Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes
gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere
vieringen:
–   De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is
een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van
€1,- per persoon.
–   De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal
de bestemming van de gelden van deze collecte
genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius


Tarieven H. Pancratiusparochie per 1 januari 2018

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50.-
1e H. Communie  € 30.-
H. Vormsel  € 30.-
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel  € 400.-
koor
Jubileumviering in reguliere  € 100.-
viering
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel  € 400.-
koor
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125.-
Ter aarde bestelling

Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium

€ 100.-

 

€ 100,-

Crematie  € 150.-
Avondwake  € 250.-
Gebruik aula per dag € 100.-
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 500.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 250.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 250.-
Grafrechten 20 jaar kind  € 125.-
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200.-
Ruiming graf kind  € 125.-
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud  € 1250.-
urnenplaats (eenmalig tarief
€100)
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100.-
Intenties Misintentie  € 8.-*2
Jaargedachtenis  € 10.-
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars  € 1.-
Devotiekaars €5
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60.-
Abonnement lokaal parochieblad
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1.-
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*3uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene

WERKGROEPEN EN COÖRDINATOREN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Locatiebestuur Hr. G. Olimulder gpolimulder@gmail.com
Secretariaat Hr. H. Reinerink  

 

Redactie

parochiebode

Hr. H. Mensen

Hr. H. Reinerink

Ledenadministratie Hr. F.B. Kuipers

Hr. J. Kamphuis

fbakuipers@gmail.com

jgl43.kamphuis@gmail.com

Webmaster Hr. F.B. Kuipers fbakuipers@gmail.com
Communiedienst/vieringen Hr. H. Hoefnagels
Kosters Hr. H. Hilberink
Misdienaars Secretariaat
Doopvoorbereiding Mw. C. Leus
Eerste H. Communie Mw. K. Westerhof
H. Vormsel Mw. R. Paus
Gezinsviering Mw. I.Oude Avenhuis
Kindernevendienst Mw. C. Leus
Avondwake Mw. R. Rosenberg
Rouwverwerking Mw. v/d Vegte
Kerkhof en aulabeheer Hr. H. Lammertink
Kerkbijdrage Hr. F. Kuipers

Hr. J. Kamphuis

 fbakuipers@gmail.com

jgl43.kamphuis@gmail.com

 

 

Fin. adm. Hr. T. Tibbe
Collectanten Hr. B. Werger
Bedevaarten Mw. Y. Koggel
Bloemversiering Mw. A. Kokhuis
Herenkoor Hr. F. Nobbenhuis
Cantare koor Hr. L. Stamsnieder
Carpe Diem koor Mw. Visia
De Baldakijntjes Mw. H. v/d Bulk
MOV Mw. J. Kokhuis
Parochiële Caritas Mw. J. Kokhuis
Aula- schoonmaak Mw. T. Oude Breuil toudebreuil@caiway.nl
Kerkschoonmaak Mw. A. Steggink
Tuinonderhoud Hr. Koorman
Kerkhofonderhoud Hr. L. Kottink
Gebouwbeheer Hr. R. Bekhuis

BEHEERCOMMISSIE GEESTEREN.

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H.Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken. De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (de penningmeester), beheer en onderhoud, diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De beheerscommissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam  en adressen van bestuursleden
Naam/adres en functie                                                                  Werkveld

Hr. G. Olimulder                                                                                    Voorzitter
Zouavenstraat 14                                                                                  Algemene zaken
7678 AA Geesteren
g.olimulder@gmail.com

Mw. C. Masselink                                                                                  Communicatie
De Boschsnieder 17                                                                              Secretaris
7678 DG Geesteren
masselinkcilia@gmail.com

Mw. J. Kokhuis-Kuipers                                                                         Diaconie
Delenweg  7-a
7678 TE Geesteren
jbmkokhuis@outlook.com

Hr. R. Bekhuis                                                                                     Gebouwenbeheer
De Hof 3                                                                                                onderhoud
7678 DK Geesteren
rinie.lidwienbekhuis@outlook.com

Mw. A. Groothuis                                                                                   Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren

Mw. C. Kemna                                                                                        Catechese
Boschsnieder 13
7678 DG Geesteren
cheryl_kemna@hotmail.com

Verantwoording
De locatieraad legt jaarlijks verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid aan het parochiebestuur en de parochianen.

Vergaderingen
De locatieraad vergadert elke derde woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode.


 

GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Secretariaat:
Vriezenveenseweg 2,
7678 VC Geesteren
Telefoon: 0546-631216

E-mailadres:
Heeft u een vraag of een bericht voor het secretariaat Geesteren?
Neem dan contact op via e-mail; bode.geesteren@hpancratius.nl

E-mailadres website Geesteren ;

Website:
www.hpancratius.nl Locatie Geesteren

Openingstijden:
Woensdagmorgen van 09:00 uur tot 11:00 uur

Misintenties:
Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment van de dag, of bij het secretariaat. Alle intenties die voor dinsdag 12:00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Anvragen vieringen:
H. Hoefnagels, 06-11170786

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer; 06-20430155

Uitvaartverzorging:
R. + J. Hams, Vriezenveen, tel. 0546-561351

Kerkhof en aulabeheer:
H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979

Bankrekeningnummer:
Algemeen NL50RABO0115702016
Kerkbijdrage NL43RABO0115792449