Samenzijn Wereldlichtjesdag –  herdenken van overleden kinderen op zondag 11 december in de Basiliek te Tubbergen

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de vierde keer wordt in de H. Pancratius basiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten.

Het koor ‘nJoy uit Fleringen en Reutum zal met passende liederen de muziek verzorgen.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broers/broertjes en zussen/zusjes, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn begint om 18.15 uur en om 18.45 uur start de plechtigheid. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn.

Het samenzijn is tevens te volgen via KerkTV – http://pancratius.kerkentv.nl/(Tubbergen)– of via de kerkradio.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Ook is het mogelijk om u op de website een kaarsje te laten branden voor uw kind/kinderen/een kind. Klik hiervoor op de desbetreffende balk: een kaarsje voor – of stuur een e-mail naar y.kroeze@hpancratius.nl

Het is via bovenstaande balk – praktische zaken – en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden opgehangen.
Is downloaden een probleem: op 11 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of gedachte aan uw kind/kinderen/een kind kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit via e-mail doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 11 december in de basiliek.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Aanpassing energiemaatregelen met ingang van weekend 19/20 november

Het parochiebestuur heeft besloten om gezien de sterke daling in temperatuur de komende dagen met ingang van 19 november aangepaste maatregelen door te voeren voor de verwarming van onze kerken.

In de periode 19 november tot en met 28 februari wordt de temperatuur voor aanvang van de viering (weekendviering, uitvaart- en afscheidsviering en avondwake) op 15⁰ C gebracht. Bij aanvang van de viering wordt de verwarming volledig uitgeschakeld.

Doopvieringen zullen in dagkapellen of kleinere ruimtes plaatsvinden die met minder kosten te verwarmen zijn.

Voor de doordeweekse vieringen en repetities van koren is reeds eerder een beleid afgegeven en deze blijft tijdens de winterperiode van kracht.

Kerkgangers worden opgeroepen zich warm te kleden en indien gewenst een dekentje mee te nemen naar de kerk. In de loop van februari volgt communicatie over de periode erna.

Dames- en herenkoor Mariaparochie viert al vroeg het Caeciliafeest en huldigde koorjubilarissen en dirigent.

 

In Mariaparochie, OLV van Altijddurende Bijstand is zondag 6 november jl. het St. Caeciliafeest gevierd. Ter gelegenheid van die feestdag worden koorjubilarissen onderscheiden met de Eretekenen St. Gregorius en speciaal was het jubileum 25 jaar dirigent Ben Hulshof.

 

In de thema-viering ‘de kracht van verbinding’ waarin

pastoor C. Pikkemaat voorging werd onder leiding van dirigent Ben Hulshof en organist Gerrolt Droogsma de 4-stemmige Latijnse Mis van componist J. Singenberger uitgevoerd, klonk o.a. het Anima Christi een middeleeuws gebed tot Jezus en Ave Maria van E. Elgar.

Nog enkele passende liederen maakten deze diaconale themaviering waardevol.

De viering werd afgesloten met het S. Caecilialied, ode aan de patrones van de kerkmuziek. Na de viering werden door pastoor C. Pikkemaat middels de

NSGV- onderscheidingsbrief de jubilarissen genoemd en sprak hij hen lovend toe waarna hij hen de Eretekenen opspeldde.

De Eremedaille St. Gregorius in brons t.g.v. 12,5 jaar lidmaatschap voor

Annie Haarhuis, Liny Hommels, Annie Meijer en Jeanne Willems.

Voor Annie Horstman de Eremedaille St. Gregorius in goud t.g.v. het 40 jarige lidmaatschap. Minie Westerink, ook gouden 40-jarig jubilaris, kon vanwege

ziekte helaas niet aanwezig zijn. Een goed herstel is wat we haar van harte toewensen. Het Ereteken zal later op een passend moment aan haar worden uitgereikt.

 

Heel verrassend en niets vermoedend werd tenslotte dirigent Ben Hulshof gevraagd de koorzolder te verlaten om in het zonnetje te worden gezet vanwege de 25 jaren dat hij het dames- en herenkoor inmiddels leidt.

Nog steeds wordt hij geïnspireerd door het enthousiasme van dit koor.

Pastoor C. Pikkemaat noemde vooral de correcte wijze waarop de programma’s van dienst worden ingevuld door Ben en gedeeld met de voorganger.

 

Namens de locatie werden de jubilarissen en dirigent bewonderenswaardig toegesproken door voorzitter Johan Goossen. Een koor waar we in onze geloofsgemeenschap altijd op kunnen bouwen.

Een kleurig boeket reikte hij namens de locatie uit aan de jubilarissen.

Aansluitend kon iedereen de jubilarissen feliciteren met hun onderscheiding.

De feestelijkheden werden daarna voortgezet in de kapel waar voor koorleden

en partners de koffie met sandwiches klaarstonden.

 

Ad interim voorzitter Carel Sand en secr. Miny Brusche spraken hier namens het bestuur en koor tot de jubilarissen, reikte hen de oorkondes en draagspeld uit  met dank voor hun jarenlange grote inzet en dienstbaarheid.

Na een korte toespraak tot dirigent Ben Hulshof mocht hij van het koor een  ‘kunstig beeld dirigent’ in ontvangst nemen.

Voor Pastoor Pikkemaat was er een boeket nu hij onze parochie gaat verlaten voor een nieuwe uitdaging. We wensen hem hierbij veel plezier en geluk toe.

 

Voor het vervolg van de dag had de feestcommissie een programma samengesteld. Een autoroute met een klootschietactie onderweg leidde naar Restaurant De Witte Hoeve in Vasse waar onder het genot van drankjes door iedereen heerlijke tapasgerechtjes gekozen konden worden.

Dank aan de feestcommissie voor de goede organisatie van deze prachtige dag is zeker verdiend.

 

Aangeleverd door Ineke Slee en Miny Brusche.

 

Voor foto’s zie fotogalerij

Of klik hier om de foto’s te zien.

 

 

Vrijwilligersavond gastvrouwen, zieken- en nabestaandengroep.

 

Ieder jaar wordt er door 2 personen een vrijwilligersavond georganiseerd.

De avond begint met een gezamenlijke fietstocht en daarna is er een gezellig samenzijn in de Mariaborg.

Door corona is de vrijwilligersavond twee jaar niet doorgegaan.

Dit jaar zou het op 6 september gebeuren maar door omstandigheden kon dat niet doorgaan.

Daarom is voor 19 oktober gekozen voor alleen een gezellig samenzijn in de Mariaborg.

Jammer dat niet iedereen aanwezig was.

Er werd begonnen met koffie en thee met wat lekkers erbij.

Daarna werd er een glaasje ingeschonken en werden er versnaperingen op tafel gezet waar iedereen van kon nemen wat ze lekker vonden.

Ook werd er nog geregeld met een schaal met hapjes rond gegaan.

De organisatie Ellie Harmelink en Siny Lesker hadden het prima geregeld.

 

Op deze avond werd er afscheid genomen van de ziekenbezoek groep, die groep is opgeheven.

Van vier dames werd definitief afscheid genomen.

Zij werden bedankt voor de vele jaren dat ze zich hadden ingezet voor de parochie.

Annie Harink mocht een boeket bloemen en een kaars in ontvangst nemen.

Betsie Reekers kreeg alleen een boeket bloemen omdat zij de kaars al eerder had gekregen.

Riekie Engelbertink krijgt een bloemenbon en een kaars en die worden haar thuis gebracht omdat zij door omstandigheden niet aanwezig kon zijn.

Siny Avenhuis krijgt een bos bloemen die haar thuis gebracht word, ook zij had al een kaars gekregen en kon door omstandigheden niet aanwezig zijn.

 

 

De andere dames doen nog ander vrijwilligerswerk in de Mariaparochie.

Yvonne Weerink kreeg een boeket bloemen en werd ook bedankt voor haar inzet al die jaren.

Miny Lesscher krijgt het boeket bloemen ook thuis bezorgt, ook zij kon door omstandigheden niet aanwezig zijn.

De organisatie bezorgen de attenties bij de dames die niet aanwezig waren thuis.

 

Ria Weiden was uitgenodigd omdat zij in de diaconaal beraad heeft gezeten en een ondersteuning is geweest voor de ziekenbezoekgroep.

 

De ziekenbezoekgroep en Ria Weiden hoefden niet mee te betalen aan deze avond en de onkosten is door de andere dames verdeeld.

 

De organisatie heeft op het eind van de avond bekent gemaakt wie het volgend jaar moet organiseren en hopelijk dat er dan ook weer gefietst kan worden.

Marina en Yvonne veel succes met de voorbereidingen.

 

Het was een zeer geslaagde avond en iedereen ging tevreden huiswaarts.

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

Of klik hier voor de foto’s.

Ook dit jaar hebben de bloemendames en een dame van LTO de kerk weer versierd voor oogstdankdag van 2022.

Dames dank voor jullie bijdrage voor de versiering dit jaar.

 

Zie voor foto’s fotogalerij.

 

Of klik hier om de foto’s te kijken.

 

 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

 

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.

 

 

 

 

 

 

Hier foto’s die in onze geloofsgemeenschap zijn gemaakt!

Caeciliafeest 6 november 2022

Vrijwilligersavond 19 oktober 2022

Oogstdankdag 24 september 2022

Pinksteren 5juni 2022

Dodenherdenking 4 mei 2022

Zonnebloem 18-03-2022

Ceciliafeest 14-11-2021

Oogstdankdag 25-09-2021

Inwijding Mariakapel De Noordergraaf 21-08-2021

Vervolg Mariakapel juli 2021

Jubileum Kerkfeest en compilatie juni 2021

Nieuwe Mariakapel juni 2021

Dodenherdenking mei  2021

Icoon Mariaparochie februari 2021

Kerstkribbe december 2020

Kerk schoonmaken na aanleg kerk tv 30-10-2020

Afscheid Annelies Damhuis 10-09-2020

Dodenherdenking 4 mei 2020

Even voorstellen nieuwe begeleidsters kinderkoor 28-02-2020

Kerk schoonmaken 21-01-2020

Caritas voedsel inzameling 21-12-2019

Zonnebloem en Senioren 16-12-2019

Afscheid kinderkoor 15-12-2019

Cantabilé 13-12-2019

Kerstkribbe opbouwen 2019

Cecilia feest 24-11-2019

Vormsel 07-12-2019

Klik hier voor foto’s Hart voor boeren

Klik hier voor foto’s Allerzielen 2019!

Klik hier voor foto’s Oogstdankdag 2019!

Pinksterviering  juni 2019

Voorbereidingen 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Seniorenmiddag 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Zaterdag en zondag 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Pancratius dag kroezeboom september 2018

Passie Mariaparochie maart 2018

Pinksterviering mei 2018

Pinksterviering juni 2017

Cantabilé 40 jaar juni 2017

Uitzwaaien zuster Mauritio april 2016

Gastvrouwen en bezoekgroepen 25 jaar oktober 2015

Dames- en herenkoor 90 jaar oktober 2014

Zonnebloem 50 jaar september 2014

Pinksterviering juni 2014

Ceciliaviering november 2013

 

AVONDWAKE GELOOFSGEMEENSCHAP MARIA PAROCHIE

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan.

Coördinatie van de avondwakewerkgroep is in handen van Anne-Marie van Loo.  tel. 06-21354407

Klik hieronder op een ‘link’ om het document in te zien of te downloaden om zo nodig te gebruiken.

Avondwake:
Klik hier om Avondwakeboekje in te zien
Klik hier om Avondwakeboekje te downloaden

Afscheidsviering:
Klik hier om Omslag boekje Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Omslag boekje Afscheidsviering te downloaden

Klik hier om Liederen Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Liederen Afscheidsviering te downloaden

Klik hier om Boekje Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Boekje Afscheidsviering te downloaden