De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

Op 19 maart was er weer vrijwilligersfeest voor de vrijwilligers van Mariaparochie.

Het feest is gehouden bij Bistro Kampkuiper.

In De Spits was een oproep geplaatst dat men zich kon opgeven.

Er was in groten getale gehoor aan gegeven.

 

Men begon met koffie, thee met verschillende lekkernijen erbij.

Eline Reinders nam namens de Commissie van Beheer het woord.

Omdat de Commissie van Beheer geen voorzitter meer heeft, was zij daartoe aangewezen.

Zij hete iedereen van harte welkom en was blij te zien dat men in groten getale er gehoor aan had gegeven.

Of men nu veel of weinig vrijwilligerswerk deed iedereen was een bedankje waard.

We moeten het samen doen en een ieder op zijn eigen manier, voor of achter de schermen.

Ook werd Kampkuiper bedankt voor het meedenken aan dit feest.

Zij wenste verder iedereen een gezellig samenzijn.

 

Daarna werden de nodige drankjes uitgeserveerd en ging men gezellig met elkaar in gesprek.

Ondertussen werd door het personeel van Kampkuiper een welgevulde stamppotbuffet neer gezet.

Waarna de Commissie van Beheer met het buffet als eerste kon beginnen, de rest kon zich er vanzelfsprekend bij aansluiten.

 

Na dien werd er nog koffie geschonken met een bonbon erbij.

Daarna keerde iedereen voldaan huiswaarts.

Voor foto’s zie fotogalerij.

Of klik hier om de foto’s te bekijken.

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Dames- en herenkoor Mariaparochie viert al vroeg het Caeciliafeest en huldigde koorjubilarissen en dirigent.

 

In Mariaparochie, OLV van Altijddurende Bijstand is zondag 6 november jl. het St. Caeciliafeest gevierd. Ter gelegenheid van die feestdag worden koorjubilarissen onderscheiden met de Eretekenen St. Gregorius en speciaal was het jubileum 25 jaar dirigent Ben Hulshof.

 

In de thema-viering ‘de kracht van verbinding’ waarin

pastoor C. Pikkemaat voorging werd onder leiding van dirigent Ben Hulshof en organist Gerrolt Droogsma de 4-stemmige Latijnse Mis van componist J. Singenberger uitgevoerd, klonk o.a. het Anima Christi een middeleeuws gebed tot Jezus en Ave Maria van E. Elgar.

Nog enkele passende liederen maakten deze diaconale themaviering waardevol.

De viering werd afgesloten met het S. Caecilialied, ode aan de patrones van de kerkmuziek. Na de viering werden door pastoor C. Pikkemaat middels de

NSGV- onderscheidingsbrief de jubilarissen genoemd en sprak hij hen lovend toe waarna hij hen de Eretekenen opspeldde.

De Eremedaille St. Gregorius in brons t.g.v. 12,5 jaar lidmaatschap voor

Annie Haarhuis, Liny Hommels, Annie Meijer en Jeanne Willems.

Voor Annie Horstman de Eremedaille St. Gregorius in goud t.g.v. het 40 jarige lidmaatschap. Minie Westerink, ook gouden 40-jarig jubilaris, kon vanwege

ziekte helaas niet aanwezig zijn. Een goed herstel is wat we haar van harte toewensen. Het Ereteken zal later op een passend moment aan haar worden uitgereikt.

 

Heel verrassend en niets vermoedend werd tenslotte dirigent Ben Hulshof gevraagd de koorzolder te verlaten om in het zonnetje te worden gezet vanwege de 25 jaren dat hij het dames- en herenkoor inmiddels leidt.

Nog steeds wordt hij geïnspireerd door het enthousiasme van dit koor.

Pastoor C. Pikkemaat noemde vooral de correcte wijze waarop de programma’s van dienst worden ingevuld door Ben en gedeeld met de voorganger.

 

Namens de locatie werden de jubilarissen en dirigent bewonderenswaardig toegesproken door voorzitter Johan Goossen. Een koor waar we in onze geloofsgemeenschap altijd op kunnen bouwen.

Een kleurig boeket reikte hij namens de locatie uit aan de jubilarissen.

Aansluitend kon iedereen de jubilarissen feliciteren met hun onderscheiding.

De feestelijkheden werden daarna voortgezet in de kapel waar voor koorleden

en partners de koffie met sandwiches klaarstonden.

 

Ad interim voorzitter Carel Sand en secr. Miny Brusche spraken hier namens het bestuur en koor tot de jubilarissen, reikte hen de oorkondes en draagspeld uit  met dank voor hun jarenlange grote inzet en dienstbaarheid.

Na een korte toespraak tot dirigent Ben Hulshof mocht hij van het koor een  ‘kunstig beeld dirigent’ in ontvangst nemen.

Voor Pastoor Pikkemaat was er een boeket nu hij onze parochie gaat verlaten voor een nieuwe uitdaging. We wensen hem hierbij veel plezier en geluk toe.

 

Voor het vervolg van de dag had de feestcommissie een programma samengesteld. Een autoroute met een klootschietactie onderweg leidde naar Restaurant De Witte Hoeve in Vasse waar onder het genot van drankjes door iedereen heerlijke tapasgerechtjes gekozen konden worden.

Dank aan de feestcommissie voor de goede organisatie van deze prachtige dag is zeker verdiend.

 

Aangeleverd door Ineke Slee en Miny Brusche.

 

Voor foto’s zie fotogalerij

Of klik hier om de foto’s te zien.

 

 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

 

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.

 

 

 

 

 

 

Hier foto’s die in onze geloofsgemeenschap zijn gemaakt!

Vrijwilligersfeest 19 maart 2023

Kerst 2022

Caeciliafeest 6 november 2022

Vrijwilligersavond 19 oktober 2022

Oogstdankdag 24 september 2022

Pinksteren 5juni 2022

Dodenherdenking 4 mei 2022

Zonnebloem 18-03-2022

Ceciliafeest 14-11-2021

Oogstdankdag 25-09-2021

Inwijding Mariakapel De Noordergraaf 21-08-2021

Vervolg Mariakapel juli 2021

Jubileum Kerkfeest en compilatie juni 2021

Nieuwe Mariakapel juni 2021

Dodenherdenking mei  2021

Icoon Mariaparochie februari 2021

Kerstkribbe december 2020

Kerk schoonmaken na aanleg kerk tv 30-10-2020

Afscheid Annelies Damhuis 10-09-2020

Dodenherdenking 4 mei 2020

Even voorstellen nieuwe begeleidsters kinderkoor 28-02-2020

Kerk schoonmaken 21-01-2020

Caritas voedsel inzameling 21-12-2019

Zonnebloem en Senioren 16-12-2019

Afscheid kinderkoor 15-12-2019

Cantabilé 13-12-2019

Kerstkribbe opbouwen 2019

Cecilia feest 24-11-2019

Vormsel 07-12-2019

Klik hier voor foto’s Hart voor boeren

Klik hier voor foto’s Allerzielen 2019!

Klik hier voor foto’s Oogstdankdag 2019!

Pinksterviering  juni 2019

Voorbereidingen 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Seniorenmiddag 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Zaterdag en zondag 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Pancratius dag kroezeboom september 2018

Passie Mariaparochie maart 2018

Pinksterviering mei 2018

Pinksterviering juni 2017

Cantabilé 40 jaar juni 2017

Uitzwaaien zuster Mauritio april 2016

Gastvrouwen en bezoekgroepen 25 jaar oktober 2015

Dames- en herenkoor 90 jaar oktober 2014

Zonnebloem 50 jaar september 2014

Pinksterviering juni 2014

Ceciliaviering november 2013

 

AVONDWAKE GELOOFSGEMEENSCHAP MARIA PAROCHIE

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan.

Coördinatie van de avondwakewerkgroep is in handen van Anne-Marie van Loo.  tel. 06-21354407

Klik hieronder op een ‘link’ om het document in te zien of te downloaden om zo nodig te gebruiken.

Avondwake:
Klik hier om Avondwakeboekje in te zien
Klik hier om Avondwakeboekje te downloaden

Afscheidsviering:
Klik hier om Omslag boekje Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Omslag boekje Afscheidsviering te downloaden

Klik hier om Liederen Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Liederen Afscheidsviering te downloaden

Klik hier om Boekje Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Boekje Afscheidsviering te downloaden

Pastoraatsgroep