Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart

 

 Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. De viering begint om 10.00 uur en het thema

van dit jaar is: “Leven met een oprecht hart”. Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Pastoraal team

 

Dodenherdenking in Mariaparochie is begonnen met een mooie viering die samen werd voorgegaan door de parochiële werkgroep en de dorpsraad.

Daarna ging iedereen naar het monument op de parkeerplaats bij de kerk waar meerdere mensen zich aansloten.

 

Daar nam Hans Liefrink van de dorpsraad eerst het woord.

Om 19.58 uur werd de Last Post gespeeld

20.00 uur twee minuten stilte, waarna we samen met het Dames- en Herenkoor het Wilhelmus zongen.

Marco Busscher kwam met een mooie tekst, Roxx Grootelaar en Lisa Kroeze lazen een gedicht voor.

De kranslegging werd gedaan door Lisa Kroeze en Lucas Blaak.

De voorgangers van de parochiële werkgroep werden uitgenodigd om als eerste bloemen bij het monument te leggen, daarna volgden de aanwezige kinderen en de andere aanwezigen om bloemen te leggen.

Namens de Dorpsraad Harbrinkhoek – Mariaparochie werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie, thee in de Haambrink.

Voor foto’s zie fotogalerij.

Of klik hier voor de foto’s.

 

Hieronder staan de overlijdensdatum en namen.

Wanneer u op het kruis klikt worden de namen zichtbaar.

 

 

 

                                                  Herinnering  Kruisjes.

 

Overlijdensdatum                                          Naam

22-10-2020                                                          Gerrit Kienhuis

20-05-2022                                                          Henk Roelofs

28-08-2022                                                          Herman Smook

07-10-2022                                                           Marietje Telgenkamp-Langeveld

12-10-2022                                                           Angela Haarhuis-Groothuis

25-10-2022                                                           Riek Meijer-Rozeman

29-10-2022                                                          Gerard Oude Luttikhuis

03-11-2022                                                           Marga Alberink-Hermelink

Deze kruisjes zijn na een jaar van overlijden aan de nabestaanden aangeboden en zijn tot op heden door de nabestaanden nog niet opgehaald.

Ze zijn uit de kerk gehaald en in de Mariaborg gelegd.

Het kan zijn dat niet iedereen De Spits krijgt, daarom staat het ook op de site van de Mariaparochie.

Zouden de mensen die dit zien en iemand van de nabestaanden kent hen hier even van in kennis willen stellen?

Mochten er vragen zijn, dan kunt u op dinsdag- of vrijdagmorgen contact opnemen met het secretariaat van de Mariaparochie 0546-861110.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking namens de nabestaandengroep.

Mariaparochie huldigt Gouden koorjubilaris Nico Oude Nijhuis.

 

In de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, werd afgelopen zondag

12 november het Sint Caeciliafeest gevierd.

Door het dames- en herenkoor o.l.v. dirigent Ben Hulshof en organist Gerrolt Droogsma

werd op deze feestdag de Latijnse Missa Te Deum Laudamus van L. Perosi gezongen.

In de Eucharistieviering waarin pastoor Hermens voorging werden o.a. ook het

Ave Verum van E. Edgar en Jubilate Deo ten gehore gebracht.

 

Aan het eind van de feestelijke viering sprak pastoor Hermens vervolgens de jubilaris Nico Oude Nijhuis toe en spelde hem, na eerst enkele passages uit de onderscheidingsbrief door te nemen, de Gouden Eremedaille St. Gregoriusvereniging voor 40 jaar koorlidmaatschap op.  In het bijzondere werd door pastoor Hermens meegedeeld dat er samen met Nico nog een zevental koorleden uit Albergen zich met veel enthousiasme hebben aangesloten in Mariaparochie.

Met een kleurig boeket maakte Jan Rijnders namens de beheerscommissie de huldigingceremonie voor de gouden jubilaris compleet.

De viering werd vervolgens door het koor afgesloten met het zingen van het St. Caecilialied, een ode aan de patrones der kerkmuziek.

Aansluitend werd iedereen in de gelegenheid gesteld de jubilaris te feliciteren met zijn onderscheiding waarna er voor koorleden en partners in de dagkapel koffie met gebak  klaar stond. Daar sprak Carel Sand, namens bestuur en koor jubilaris Nico lovend toe.

Met name zijn overstap vanuit de geloofsgemeenschap Pancratius Albergen naar het dames- en herenkoor in Mariaparochie. Een prachtige basstem zijn wij met zijn komst rijker geworden. De oorkonde en draagspeld werden aan Nico uitgereikt en Carel dankte hem voor de keuze die hij gemaakt heeft zich in het dames- en herenkoor van Mariaparochie aan te sluiten.

 

Voor het vervolg van de dag had de feestcommissie voor de koorleden met partners een programma samengesteld in Café en Zalencentrum Morshuis in Albergen.

Op zeer ludieke wijze werd o.a. een gesproken bingospel gespeeld waarin diverse kooraangelegenheden voor het voetlicht werden gebracht.

Na een heerlijk warm- koud- en dessert buffet hetgeen ieders smaakpapillen bijzonder goed deed werd deze mooie dag met dank en complimenten aan de organisatie afgesloten.

Foto’s en tekst aangeleverd door: Peter Slee en Miny Brusche.

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

 

Of klik hier om de foto’s te kijken.

 

 

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.

 

 

 

 

 

 

Hier foto’s die in onze geloofsgemeenschap zijn gemaakt!

Dodenherdenking 4 mei 2024

Caecilia feest 12 november 2023

Oogstdankdag 23 september 2023

Eerste Pinksterdag Tuinviering 28 mei 2023

Dodenherdenking 4 mei 2023

Schoonmaken kerkgebouw 23 april 2023

Vrijwilligersfeest 19 maart 2023

Kerst 2022

Caeciliafeest 6 november 2022

Vrijwilligersavond 19 oktober 2022

Oogstdankdag 24 september 2022

Pinksteren 5juni 2022

Dodenherdenking 4 mei 2022

Zonnebloem 18-03-2022

Ceciliafeest 14-11-2021

Oogstdankdag 25-09-2021

Inwijding Mariakapel De Noordergraaf 21-08-2021

Vervolg Mariakapel juli 2021

Jubileum Kerkfeest en compilatie juni 2021

Nieuwe Mariakapel juni 2021

Dodenherdenking mei  2021

Icoon Mariaparochie februari 2021

Kerstkribbe december 2020

Kerk schoonmaken na aanleg kerk tv 30-10-2020

Afscheid Annelies Damhuis 10-09-2020

Dodenherdenking 4 mei 2020

Even voorstellen nieuwe begeleidsters kinderkoor 28-02-2020

Kerk schoonmaken 21-01-2020

Caritas voedsel inzameling 21-12-2019

Zonnebloem en Senioren 16-12-2019

Afscheid kinderkoor 15-12-2019

Cantabilé 13-12-2019

Kerstkribbe opbouwen 2019

Cecilia feest 24-11-2019

Vormsel 07-12-2019

Klik hier voor foto’s Hart voor boeren

Klik hier voor foto’s Allerzielen 2019!

Klik hier voor foto’s Oogstdankdag 2019!

Pinksterviering  juni 2019

Voorbereidingen 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Seniorenmiddag 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Zaterdag en zondag 100 jaar Mariaparochie oktober 2018

Pancratius dag kroezeboom september 2018

Passie Mariaparochie maart 2018

Pinksterviering mei 2018

Pinksterviering juni 2017

Cantabilé 40 jaar juni 2017

Uitzwaaien zuster Mauritio april 2016

Gastvrouwen en bezoekgroepen 25 jaar oktober 2015

Dames- en herenkoor 90 jaar oktober 2014

Zonnebloem 50 jaar september 2014

Pinksterviering juni 2014

Ceciliaviering november 2013

 

AVONDWAKE GELOOFSGEMEENSCHAP MARIA PAROCHIE

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan.

Coördinatie van de avondwakewerkgroep is in handen van Anne-Marie van Loo.  tel. 06-21354407

Klik hieronder op een ‘link’ om het document in te zien of te downloaden om zo nodig te gebruiken.

Avondwake:
Klik hier om Avondwakeboekje in te zien
Klik hier om Avondwakeboekje te downloaden

Afscheidsviering:
Klik hier om Omslag boekje Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Omslag boekje Afscheidsviering te downloaden

Klik hier om Liederen Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Liederen Afscheidsviering te downloaden

Klik hier om Boekje Afscheidsviering in te zien
Klik hier om Boekje Afscheidsviering te downloaden

Pastoraatsgroep