Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Na twee jaar van coronaregels was dit jaar weer de buitenviering van Pinksteren op de eerste Pinksterdag in Mariaparochie.

Het weer was de aanwezigen goed gezind.

De opkomst was groot en de viering werd muzikaal ondersteund door Cantabilé.

 

De viering werd voor gegaan door Pastoraalwerker Meupelenberg.

 

Tijdens de viering werd de Paaskaars gedoofd door Johan Goossen (voorzitter van: de Commissie van Beheer.)

 

Het was een mooie viering waarbij de vogels er lustig op los zongen.

 

Na de viering was (voor zover er genoeg waren) voor de aanwezigen een duifje met een spreuk eraan.

 

Nadien was er voor wie dat wilde koffie, thee en ranja met iets lekkers erbij, zodat er nog even een gezellig samen zijn was.

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te kijken.

Daar waar vele werkgroepen in onze parochie langzaam maar zeker toewerken naar de zomervakantie zijn er op de basisscholen alweer vormselhalfuurtjes gehouden. Diaken Bert Huitink ging met kinderen in gesprek over de betekenis van het heilig Vormsel en wat het voor kinderen betekent om gevormd te worden. Daarnaast was er de belangrijke informatieavond voor ouders.

 

Maar…. vormen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een voorbereiding nodig met de hulp van een werkgroep.

Mariaparochie/Harbrinkhoek heeft op dit moment geen vormselwerkgroep. Op de eerste oproep heeft niemand gereageerd.

Daarom deze hernieuwde oproep. Wanneer blijkt dat zich niemand meldt dan zullen de kinderen uit Mariaparochie/Harbrinkhoek die kiezen voor het heilig Vormsel zich dienen aan te sluiten bij één van de andere geloofsgemeenschappen in de parochie en zullen er geen Vormselvieringen meer plaatsvinden in de kerk in Mariaparochie.

 

Jij kunt het tij nog keren

 We zijn op zoek naar minimaal twee mensen vanuit Mariaparochie/Harbrinkhoek die zich samen met diaken Huitink en de overkoepelende vormselwerkgroep, die voor de gehele parochie werkt, wil inzetten om de voorbereiding op het H. Vormsel in Mariaparochie/Harbrinkhoek vorm te geven.

 

Wat is de bedoeling? Je coördineert samen de werkzaamheden die nodig zijn voor het Vormsel in de periode van september t/m november. De vormselvoorbereiding zelf vindt plaats op één zondag.

 

Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er nog Vormselvieringen in de kerk in Mariaparochie plaatsvinden meld je dan aan als lid van de vormselwerkgroep.

Twee personen zijn al voldoende.

Wil je eerst meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:

Diaken Bert Huitink 06-20432661

b.huitink@hpancratius.nl

 

Een aantal weken geleden hebben we een oproep geplaatst voor nieuwe leden voor de doopwerkgroep Mariaparochie/Harbrinkhoek.

 

De huidige doopwerkgroep heeft om diverse redenen besloten om te stoppen.

Dit betekent dat er op dit moment geen doopwerkgroep meer is.

 

Na diverse pogingen gedaan te hebben is het helaas nog niet gelukt om nieuwe doopwerkgroepleden te vinden. Om het dopen te blijven aanbieden in Mariaparochie/Harbrinkhoek dient er een doopwerkgroep te zijn van ten minste drie, het liefst vier personen.

 

Daarom doen wij opnieuw een dringend beroep op, jou, op jullie, als ouders/verzorgers om erover na te denken lid te worden van de doopwerkgroep.

 

Tijdsinvestering

Het gaat vooralsnog om 5 doopvoorbereidingsavonden en 5 doopvieringen per jaar. En de voorbereiding op de schelpjesviering die één keer per jaar plaatsvindt. De voorbereidingsavonden vinden plaats in de Spil te Fleringen, op een dinsdagavond. De doopvieringen vinden plaats in de kerk te Mariaparochie op de zondag. Het tijdstip kan wisselend zijn naar gelang de hoeveelheid kinderen die er die zondag worden gedoopt. Daarnaast zijn er nog wat hand- en spandiensten. Het aantal doopwerkgroepleden bepaalt hoe vaak je per jaar wordt ingeroosterd. Dus hoe groter de groep hoe minder vaak je aan de beurt bent.

 

Het zou namelijk jammer zijn wanneer we binnenkort moeten besluiten om te stoppen met dopen in Mariaparochie/Harbrinkhoek omdat er geen doopwerkgroep meer is.

 

Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er binnenkort nog in de kerk in Mariaparochie gedoopt kan worden meld je dan aan als lid van de doopwerkgroep.

Wil je eerst meer informatie, dat kan ook. Bel of mail ons.

 

Aanmelden en/of contact opnemen voor informatie kan met:

Yvonne van Langen, contactpersoon catechese telefoon 0546-491499. E-mail: yvonandre@hotmail.com

of met Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker tel. 06-20486904; of via j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

Wanneer zich niemand meldt dan zijn we helaas genoodzaakt om met ingang van september 2022 te stoppen met het dopen in de kerk van Mariaparochie.

 

Dodenherdenking kon men dit jaar weer samen vieren.

 

Na de viering van dodenherdenking gingen allen naar het monument waar de eendracht de The Last Post en het Wilhelmus speelde.

De kinderen van groep 8 plaatsten een krans bij het monument.

Waarna de andere aanwezigen ook bloemen konden leggen.

 

Het was weer een waardevolle dodenherdenking zoals weleer.

 

Zie voor foto’s fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te kijken.

Met spoed gezocht: leden voor de werkgroep Eerste Heilige Communie

 

Elk jaar krijgen de kinderen uit groep 4/5 uit Mariaparochie/Harbrinkhoek de mogelijkheid om zich voor te bereiding op hun Eerste Heilige Communie.

Om dit ook de komende jaren te blijven doen is er hulp nodig. We zijn op zoek naar minimaal twee a drie mensen vanuit Mariaparochie/Harbrinkhoek die zich samen met diaken Huitink willen inzetten om de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in Mariaparochie/Harbrinkhoek vorm te geven.

 

Wat is de bedoeling? Je coördineert samen de werkzaamheden die nodig zijn voor de Eerste Heilige Communie. De voorbereiding zelf vindt plaats op twee middagen en één avond.

 

Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er in de kerk in Mariaparochie kinderen hun Eerste Heilige Communie kunnen ontvangen, meld je dan aan als lid van de  communiewerkgroep.

Wil je eerst meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:

Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

Wanneer zich niemand meldt dan zullen de kinderen die zich willen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie zich dienen aan te sluiten bij één van de andere geloofsgemeenschappen in de parochie en zullen er geen Eerste Heilige Communievieringen meer plaatsvinden in de kerk in Mariaparochie.

 

 

 

 

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

Vrijwilligersuitje Zonnebloem

 

Op vrijdag 18 maart kon dan eindelijk het uitje voor de vrijwilligers van de

Zonnebloem Harbrinkhoek-Mariaparochie plaatsvinden.

Om vijf uur was het verzamelen op het kerkplein en daarna vertrokken we naar de Witte Hoeve in Vasse.

Nadat er voor iedereen iets te drinken was, begon het officiële gedeelte.

De wisseling van de voorzitterswacht.

Miny Brusche heeft na heel veel jaren van uitstekend voorzitterschap het stokje of eigenlijk de hamer, overgedragen aan Ceciel Lenferink.

Na een dankwoord over en weer waren er bloemen en een bon.

 

Daarna was het de beurt aan drie jubilarissen, Agnes Boermans, Annemarie van Loo en Anny Voshaar.

Alle drie al meer dan twaalf en half jaar fijne vrijwilligers van onze afdeling.

Voorzitter Ceciel Lenferink had voor ieder een passende toespraak, een jubileum speld en een mooie bos bloemen.

Daarna werd er genoten van alle lekkere tapas e.d.

Kortom weer een hele geslaagde avond.

Aangelevederd door Marian Hondebrink.

Voor foto’s zie fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te kijken.

 

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.