Voor iedereen die daar behoefte aan heeft kan in de Mariaparochie,

vanaf 6 april 2020 gewijde palmtakjes  ophalen.

De palmtakjes staan bij de Mariaborg of bij de Mariakapel bij het kerkhof.

 

Rond de Spits wordt voorlopig niet bezorgd.

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.

 

Hierbij alvast de gebedsintenties die staan ingeschreven

van 15-03 tot en met 01-06-2020

Het is bekend dat tot die tijd de kerk gesloten is.

15-3-2020

Jaargedachtenis

Leida Ten Hove-Schuurman, Bennie Ten Hove.

Intenties

Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie, Harry Hesselink, ouders Ten Hove-Schuurman en zoon Bennie,

ouders Horstman-Snijders, Bennie Nijmeijer nms. de parochie.

21-3-2020

Jaargedachtenis

Dika Letteboer-Busscher.

Intenties

Annie Stroot-Stokkelaar nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Bennie Nijmeijer nms. de parochie, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie,

ouders Letterboer-Busscher, ouders Brokelman-Rekers, Frans en Santje Hoek.

27-3-2020

Jaargedachtenis

Marie ten Broeke.

Intenties

Ouders ten Broeke-Oude Middendorp.

 5-4-2020

Jaargedachtenis

Jan Groothuis, Martin Grobben.

 Intenties

ouders Egberink-Klaas, Overleden fam. Heerdink, Harry Kuipers nms. de  parochie,

Dien en Jan Steggink-Leus, Marianne Klein Haarhuis-Fischer,

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, Johan Sand nms. de parochie,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, Bennie Nijmeijer nms. de parochie,

Ine ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie

11-4-2020 Paaszaterdag

Jaargedachtenis

Betsie Scholten-Luttikhuis.

 Intenties

Gerda Loman-Knobben nms. de parochie, Truus Goossen-Oerbekke,

Frans en Betsie Scholten-Luttikhuis, ouders Lesscher-Dalhoeven,

Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, Henk en Truus Busscher-Loman,

Martin en Toos Grobben-Lesscher, Rian Busscher-Goossen, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

 12-4-2020 Eerste paasdag

Intenties

Bennie Wesselink nms. de parochie, Harry Hesselink, Herman Hagedoorn nms. de parochie,

Betsie Dalhoeven-Veldhuis nms. de parochie, Annie en Frans Kampkuiper-Oerbekke,

Jan en Annie Löwik-Snijders, Harry Wiegink, ouders Frielink-Kuipers,

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, ouders ten Hove-Schuurman en zoon Bennie,

ouders Veldscholten-Reekers, Jan en Marie Kampkuiper-Hulshof, Ben Kampkuiper,

Willie Scholten-Mellink, Harry Kuipers nms de parochie, ouders Bekhuis-Oude Vrielink,

Gerrie Geerdink, ouders Geerdink-Leus en Jan Geerdink, ouders Averdijk-Koning ter Heege,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink, T

ruus Lamtink-Zandhuis nms. de parochie, ouders Weerink-Nieuwmeijer, ouders Berend-Oude Weernink.

19-4-2020

Jaargedachtenis

Truus Goossen-Oerbekke, Engelina Egberink-Klaas, Wietze Potijk.

 Intenties

Marianne Klein Haarhuis-Fischer, ouders Leus-Ophof, ouders Egberink-Klaas,

Marietje Westerhof-Meinders, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

25-4-2020

Intenties

Annie Kampkuiper-Oerbekke nms. de parochie, Tonny Hondebrink nms. de parochie,

Willie Scholten-Mellink, Ine Ten Velde-Dijkhuis nms. de parochie.

3-5-2020

Intenties

ouders Egberink-Klaas, Overleden fam. Heerdink, Harry Kuipers nms. de parochie,

Tonny Hondebrink nms. de parochie.

4-5-2020 Dodenherdenking        

Intenties

Bennie Wesselink nms. de parochie.

10-5-2020 Moederdag

Jaargedachtenis

Hein Westerhoff.

Intenties

Harry Hesselink, Betsie Dalhoeven-Veldhuis nms. de parochie,

Gerda Loman-Knobben nms. de parochie, Riek Steggink-Westerhof nms. de parochie,

Annie Stroot-Stokkelaar nms. de parochie, ouders Egberink-Klaas, Marietje Westerhof-Meinders,

ouders Lesscher-Dalhoeven, ouders Horstman-Snijders, Harry Kuipers nms. de parochie,

Truus Lamtink-Zandhuis nms. de parochie.

16-5-2020

Intenties

Herman Hagedoorn nms. de parochie, ouders Ten Hove-Schuurman en zoon Bennie.

21-5-2020 Hemelvaartsdag

Intenties

Jan en Truus Groothuis-Wesselink, ouders Veldscholten-Reekers, Gerrie Geerdink,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink.

23-5-2020

Jaargedachtenis

ouders Kampkuiper-Hesselink, Jan Letteboer.

Intenties

ouders Kampkuiper-Hesselink, Jan Letteboer.

 31-05-2020 Eerste pinksterdag

Jaargedachtenis

Truus Groothuis-Wesselink.

Intenties

Herman Hagedoorn nms. de parochie, Truus Goossen-Oerbekke,

Jan en Truus  Groothuis-Wesselink, Johan Sand nms. de parochie, ouders Veldscholten-Reekers,

ouders Lesscher-Dalhoeven, Marie Zandhuis-Dijkers nms. de parochie, ouders Bekhuis-Oude Vrielink,

Marinus en Dien Alberink-Oude Geerdink, Overleden fam. Alberink-Oude Geerdink, Truus Lamtink-Zandhuis.

 

 

 

 

Vieringen rondom Pasen in de H. Pancratius parochie voor iedereen live te volgen

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie zal de drie dagen rondom Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf – vieren vanuit de Pancratiusbasiliek en dit wordt live gestreamd via KerkTV. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus, kunnen er geen vieringen gehouden worden waar kerkbezoekers bij aanwezig zijn; dus is ervoor gekozen om dit via Internet aan te bieden.

Het hoogtepunt van het kerkelijke leven wordt aanstaande zondag gevierd met Pasen, maar kan onder de huidige omstandigheden niet in alle uitbundigheid gevierd worden met een volle kerk. Om de parochianen toch thuis de gelegenheid te bieden mee te vieren, kunnen de vieringen live gevolgd worden via de website van de parochie: www.hpancratius.nl – KerkTV (Tubbergen/rechtstreeks) en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Op Witte Donderdag – de dag van het Laatste Avondmaal – wordt er gevierd om 19.00 uur. De dag van Jezus’ kruisiging, Goede Vrijdag, wordt herdacht om 15.00 uur en 19.00 uur. De Paaswake, waarin het Paasfeest gevierd wordt, begint om 20.00 uur. Op Eerste Paasdag zal er vervolgens om 10.30 uur gevierd worden.

Ook op de daaropvolgende zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

 

Beste parochianen,

De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus,

vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven.

Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).

In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen.

Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid.

Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden.

Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn,

bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties.

De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.

Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar willen hebben, kunnen zij het antwoordapparaat inspreken en hun wens kenbaar maken zodat het aangepast zal worden. Telefoon; 0546-861110. 

Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden,

zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.

Wij hopen op uw begrip in deze.

Locatie Mariaparochie.

Persbericht H. Pancratius parochie

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus

Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.

De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.

Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.

Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.

Pastoraal team H. Pancratius parochie                                                                    Maart 2020

 

 

 

Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

In verband met het Corona virus is er geen gastvrouw

op de dinsdag- en vrijdagmorgen aanwezig, 

dit om extra uitbreiding te voorkomen.

Wanneer er vragen zijn kunt u bellen met het nummer: 0546-861110.

Als u dan het antwoordapparaat inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Zo gauw er bericht komt dat de kerken weer open gaan,

zal er in de Mariaborg weer een gastvrouw aanwezig zijn

op de  dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Dank voor uw begrip.

 

 

 

Nachtegaaltjes.

Even voorstellen.

Nieuwe begeleidsters kinderkoor.

Ik ben Carmen Kienhuis, Ik ben 15 jaar en ik kom uit Harbrinkhoek.

Ik zit op het Sg. Canisius van Almelo in mijn 4 de jaar van de havo.

Toen ik te horen kreeg dat ze gingen stoppen vond ik dit super jammer,

want ik heb namelijk zelf op dit kinderkoor gezeten.

Daarom vind ik het ook erg leuk dat ik nu het kinderkoor

samen met Lisanne mag overnemen.

 

Ik ben Lisanne Leus en ben 17 jaar oud en Ik woon in Almelo.

Ik studeer Docent Muziek op het conservatorium in Enschede

en ben begonnen aan mijn eerste jaar.

Ik heb al sinds jongs af aan veel met muziek gedaan

en vind het leuk om mezelf hierin te blijven ontwikkelen.

Toen ik het bericht in de Tubantia las, dat Ine en Anne zouden stoppen,

toen dacht ik gelijk: “super leuk, een nieuwe uitdaging”!

Ik ben blij dat ik iets kan doen voor de kinderen

en ik kijk er naar uit om ze te begeleiden.

 

Carmen zal vooral de muzikale begeleiding verzorgen en Lisanne de koordirectie.

 

We hebben er erg veel zin in en zien jullie bij de vieringen 🙂

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

Het meisje met de bruine haren en gitaar is Carmen

en met de blonde haren en de dwarsfluit is Lisanne.

 

Aangeleverd door Carmen en Lisanne.

 

Hier foto’s die in onze geloofsgemeenschap zijn gemaakt!


Even voorstellen nieuwe begeleidsters kinderkoor 28-02-2020

Kerk schoonmaken 21-01-2020

Caritas voedsel inzameling 21-12-2019

Zonnebloem en Senioren 16-12-2019

Afscheid kinderkoor 15-12-2019

Cantabilé 13-12-2019

Kerstkribbe opbouwen 2019

Cecilia feest 24-11-2019

Vormsel 07-12-2019

Klik hier voor foto’s Hart voor boeren

Klik hier voor foto’s Allerzielen 2019!

Klik hier voor foto’s Oogstdankdag 2019!