Jaargang 55 nr.   49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het

beseft heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen een loopje

genomen en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt in koopgedrag.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat,

en ben je aangepast aan wat

‘de gewone gang van zaken’ heet.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

praat je mee met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich leeft in het leven,

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

leef jij ook ten koste van anderen,

ook al heb je de mond vol van

kiezen voor de zwaksten.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bekering                                                                2e zondag van de Advent

  1. 8 dec. 19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Melkbusactie: Adventsactie

  1. 11 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Verwachting                                                        3e zondag van de Advent

  1. 16 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Jeugdorkest

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

Melkbusactie: Adventsactie

  1. 18 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Bas Gerrit Johannes Wijnands, Langehaarsweg 3.

Wij heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 8 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Oma Rikhof, Siny Kuipers.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, overl.fam. Plegt-Mensen, Herman Oude Elberink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Antoon Hagedoorn, Jan Lohuis, Bernard Mensen, Hendrikus Bernardus Schröder, Johannes Mensen, Jan Snijders.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, Bernard vd Aast, overl.ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, San en Jan Kleizen, overl. ouders Plegt-Paus, Hendrikus Bernardus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

Misintenties dinsdag: overl. leden van de KVO.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 8 december 19.00 uur

Lector: E. Olimulder
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar

Communieuitr.: E. Olimulder

 

Dinsdag 11 december 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zondag 16 december 09.00 uur
Lector: J. Lescher

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 18 december 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

24/11                       € 49.21                    € 42.56 (Nationale jongeren collecte)

2/12                          € 64.40                    € 51.10 (Zondag misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad (dit blad is voor een periode van 3 weken) kunnen vóór donderdag 13 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen  en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

Verkoop kerstkaarten

De geloofsgemeenschap Langeveen verkoopt kerstkaarten met winterse afbeelding van de kerk en de kerststal.

Een setje van 6 kaarten (3 verschillende uitvoeringen) met enveloppen kost  €2,00 en 3 setjes voor  €5,00

De kaarten zijn na afloop van de weekendvieringen verkrijgbaar in de sacristie.

U kunt ze ook bestellen bij:

Evelien Olimulder, Mandjesberg 7, 0546-633063

of Gerrit Olimulder, Bruinehaarsweg 10, 0546-681517

 

 

Kerststollenactie Mediatheek Langeveen

Ieder jaar wordt er in Langeveen / Bruinehaar een kerststollenactie georganiseerd door de Mediatheek in Langeveen.

Dit jaar vindt de actie plaats op maandag 10 december en de opbrengst komt geheel ten goede aan boeken voor de kinderen van de Mariaschool in Langeveen.

De mediatheek Langeveen is gevestigd in een ruimte van de Gaarf en zorgt ervoor dat de kinderen van de Mariaschool hier diverse boeken kunnen lenen. Sinds het verdwijnen van de bibliobus zijn er een aantal vrijwilligers elke week enthousiast bezig met het uitlenen van prentenboeken, leesboeken, strips, tijdschriften e.d. Hierdoor kan het leesniveau en het leesplezier van kinderen verder ontwikkeld worden. Het is belangrijk dat de mediatheek in Langeveen blijft en dat er ook voldoende aanbod is van leuke en populaire boeken.

Maandag 10 december vanaf 18.00 uur kunt u kinderen aan de deur verwachten voor de verkoop van kerststollen van de mediatheek.

De kerststollen kosten € 5,-, en zijn dit jaar gemaakt door bakkerij Holland.
Met de kerstdagen voor de deur zijn deze stollen zeker de moeite waard.

De Mediatheek hoopt op een geslaagde actie, zodat we de schoolgaande kinderen ook het komende jaar leuke, informatieve, aantrekkelijke boeken kunnen aanbieden voor veel leesplezier!

 

KVO Langeveen

Deze keer informatie over twee avonden snel achter elkaar.
Op donderdag 13 december maken we een kerstbakje onder leiding van Marit Braakhuis. Deze avond is bij zaal Waayer en begint om 20.00 uur. De kosten bedragen €25,- inclusief koffie en consumptie.
De kerstavond valt dit jaar op dinsdag 18 december. We beginnen dan met een viering in de dagkapel om 19.00 uur. Daarna gaan we naar zaal Waayer voor een gezellige avond met muzikale ondersteuning van het koor Ambiënte uit Geesteren. In de pauze is er een verloting. De eigen bijdrage voor deze avond is €15,-.
Opgave voor deze avonden voor 5 december bij elly@oudesteenhof.nl of 06-23205768

 

Zaterdag 05-01-2019: Sterren kijken – en waar ben JIJ?  

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren.  Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen … voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden.

O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.

Wanneer: 27 december, 13.00 uur

Startpunt: Hoek Onzoelweg / Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)

Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst ivm de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

 

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

Kerstsamenzang donderdag 13 december in De EESHOF te Tubbergen

Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.

Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen.

Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten.

Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.

De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble.

De plaats en aanvang van deze samenzang is:

Kapel de Eeshof,  Eeshoflaan 21 te Tubbergen.

Aanvang 19.00 uur.

Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

TOT ZIENS op DONDERDAG 13 DECEMBER

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:          Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:           € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl  of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Terugblik tweede gesprekskring Grond van Leven

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van

pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring.

Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen  van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen.

Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld.

Er werd stilgestaan bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven,  welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert.

De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”, “vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”

Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen.

In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.

Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is.

U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl . Van harte welkom!

 

Lichtjestocht in het Geziet (Albergen)

Wie verruilt de kerstschoenen voor wandelschoenen?

Erve Hulshof organiseert de tweede kerstdag een lichtjestocht. Deze lichtjestocht start en eindigt bij de parkeerplaats van de Tukkers en is 3 of 6 kilometer lang.  Er kan tussen 18.30 en 20.00 uur worden gestart. De route gaat over verharde en onverharde wegen. Bij erve Hulshof is een pauze.  De route wordt verlicht met waxinelichtjes in glazen potjes. Wij hopen dat we veel mensen mogen verwelkomen bij de Lichtjeswandeling in ’t Geziet. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groeten,

Erve Hulshof

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.