MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratius parochie

De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie  vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Een keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële overleg.

Doelstelling:

De werkgroepen proberen door middel van diverse acties  aandacht te vragen voor missie, ontwikkeling en vrede. Zo werken zij aan wereldwijde verbondenheid met mensen die onze steun nodig hebben om een waardig bestaan op te kunnen bouwen.

Activiteiten

In december  wordt er steun gevraagd voor de bisschoppelijke Adventsactie. In het derde weekend van de advent is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het adventsproject.

In de veertigdagentijd wordt aandacht gevraagd voor de Vastenactie.  In elke geloofsgemeenschap wordt hier aandacht aan geschonken. In het vierde weekend van de vasten is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het vastenactieproject. In Vasse, Geesteren, worden door de basisscholen een sponsorloop of een andere activiteit georganiseerd die in het teken staat van het vastenactieproject.

Rond Pinksteren volgt de pinksteractie waarin wordt gecollecteerd voor het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen  en missionair werkers.

Eens per drie jaar vindt er in samenwerking met de MOV-groepen de oud-gereedschap-actie plaats. Oud gereedschap wordt ingezameld en opgehaald door de medewerkers van de stichting ‘Vraag en aanbod’.  Nadat het gereedschap is gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gaat het op transport naar Afrika of Azië om daar hergebruikt te worden.