MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratiusparochie

De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie volop vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Twee keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële (regio-)overleg.

Doelstelling:

De werkgroepen proberen door middel van diverse acties/ bijeenkomsten aandacht te vragen voor missie, ontwikkeling en vrede. Zo bevorderen zij de diaconale ontwikkeling in de eigen parochie en erbuiten.

Jaaractiviteiten van de MOV-werkgroepen in de H. Pancratiusparochie:

Het jaar start met de Vastenactie. In elke geloofsgemeenschap wordt hier aandacht aan geschonken. In het vierde weekend van de vasten is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het vastenactieproject. In Vasse, Geesteren, Fleringen en Albergen worden door de basisschool sponsorlopen georganiseerd. In Fleringen en Albergen vindt dit plaats na de schoolviering die in het teken staat van het vastenactieproject.

Twee keer per jaar, rond maart en oktober vindt er in diverse geloofsgemeenschappen de kledinginzamelingsactie van ‘Stichting Sam’ plaats, gecoördineerd door de MOV-groep.

Rond Pinksteren volgt de pinksteractie waarin wordt gecollecteerd voor het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen  en missionair werkers. Een van de missionair werkers, Inge Kuiphuis, heeft een zending vanuit onze parochie en werkt in Guatemala. Jaarlijks komt zij naar Nederland en geeft dan lezingen over haar werk.

In augustus is er aandacht voor de MIVA. De Missie Verkeersmiddelen Actie steunt projecten van mensen die zich inzetten voor mensenrechten, kinder- en vrouwenrechten en gezondheidszorg. Zij doet dit door middel van vervoers- en communicatiemiddelen zodat het bereik wordt vergroot en nog meer mensen geholpen kunnen worden.

In september organiseert de vredeswerkgroep in samenwerking met de MOV een oecumenische vredesbijeenkomst. Deze vindt plaats op de zondagmiddag aan het begin of aan het eind van de vredesweek onder de Kroezeboom te Fleringen. Een al eeuwenoude spirituele plaats waar mensen samenkomen.

Oktober is wereldmissiemaand. Er zijn schoolvieringen in het kader van wereldmissiedag kinderen. De leerlingen zamelen middels spaarzakjes geld in. De coördinatie in handen van de MOV en de school.

Tevens vindt de kledinginzameling weer plaats.

De afsluiting van het jaar vindt plaats door middel van de bisschoppelijke Adventsactie. In het derde weekend van de advent is er in alle kerken van de parochie een themaviering over het adventsproject.

Eens per drie jaar vindt er in samenwerking met de MOV-groepen de oud-gereedschap-actie plaats. Oud gereedschap wordt ingezameld en opgehaald door de medewerkers van de stichting ‘Vraag en aanbod’.  Nadat het gereedschap is gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gaat het op transport naar Afrika of Azië om daar hergebruikt te worden.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met pastor Meupelenberg
Telefoon 06-20486904 of j.meupelenberg@hpancratius.nl