“Er willen zijn voor U”.

In de parochie van de H. Pancratius bestaat een Caritasinstelling die wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Caritas betekent immers: christelijke liefde, naastenliefde.

Er zijn mensen in onze parochie die het financieel zwaar hebben, misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar, dat het u slapeloze nachten bezorgt. Als er een niet verwachte onkostenpost bijkomt, dan weet u het echt niet meer. Herkent u zichzelf hierin? Dan willen we er zijn voor u.

Hoe kan ik voor jou een naaste zijn? Voor mensen die in een dergelijke knelsituatie komen te zitten kan de Caritas hulp bieden. Eerst wordt gekeken of er al een beroep is gedaan op hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, Caritas in beeld. Onze Caritas kan dan hulp bieden in de vorm van een financiële bijdrage. Meestal is dit een eenmalige hulpverstrekking om de mensen uit de ergste nood te helpen.

Het bestuur van Caritas is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen bij Caritas. Men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, wat zeer begrijpelijk is. Toch is Caritas er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet behandeld. Dit werk wordt niet gedaan uit eigenbelang, maar in navolging van Christus voor de medemens.

Zo gaan we samen op weg in geloof, hoop en liefde, maar ook in betrokkenheid; nabijheid, saamhorigheid en respect voor de medemens. U kunt contact opnemen met een van onze pastores, u kunt via een telefoontje of e-mail vragen om een huisbezoek.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de drie leden van de PCI.

Te weten:

Henny Oude Geerdink, Bakenweg 6a 7665 RL Albergen 0546-861095
Ilse Hofman, Steenkampsweg 9, 7665 RA Albergen, 0546-432634
Ronald Lenferink, Almeloseweg 121, 7615 NA Harbrinkhoek 0546-872937.

Hoe u de pastores en de secretariaten kunt bereiken, staat in de diverse informatiebladen evenals op de website www.hpancratius.nl en in elke uitgave van het parochiemagazine Kompas. U kunt ook de PCI rechtstreeks benaderen via mail: pci@hpancratius.nl

Kent u iemand in uw omgeving, van wie u weet: hier is opvang en hulp nodig? Dan kunt u dit vertrouwelijk aan ons melden.