Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar
2019 2018 2017 2016
Lasten
Kosten onroerend goed               239.927 *                337.894               286.463               251.692
Persoonskosten in loondienst               297.435                285.837               290.558               243.678
Persoonskosten niet in loondienst               177.036                186.417               211.582               190.554
Kosten eredienst                 64.240                  77.733                 77.673                 90.755
Kosten pastoraal                 39.105                  34.153                 21.957                 23.079
Verplichte en vrijwillige bijdragen               137.662                126.546               142.781               132.688
Begraafplaats kosten                 60.736                  44.118                 64.288                 67.527
Beheerskosten               120.229                135.841               116.879               108.097
Totaal lasten           1.136.370             1.228.539            1.212.181            1.108.070
Baten
Bijdragen parochianen               797.603                897.116               858.185               867.016
Begraafplaats baten               150.792                146.770               108.978               147.949
Totaal baten               948.395             1.043.886               967.163            1.014.965
Saldo exploitatie             -187.975               -184.653              -245.018                -93.105
Financiële baten en lasten
Opbrengsten uit bezittingen               176.660                174.368               161.937               142.420
Financiele lasten                  -5.627                   -5.847                  -6.758                  -6.411
Incidentele lasten                -35.816                 -55.368                  -5.086                          –
Incidentiele baten                   1.696                           –
Saldo financiële baten en lasten               136.913                113.153               150.093               136.009
Resultaat                -51.062                 -71.500                -94.925                 42.904
Verkoopresultaat onroerend goed 0                  264.891                 200.336                   26.000
Resultaat na verkoop onroerend goed                 -51.062                  193.391                 105.411                   68.904
* kosten onroerend goed in 2020 aanzienlijk lager aangezien er in de voorziening groot onderhoud vanuit is gegaan dat er kerken worden afgestoten.