Draagvlak onder parochianen

Een andere invulling voor en alternatief gebruik van het kerkgebouw zijn al eerder ter sprake gekomen. De afgelopen jaren hebben het parochiebestuur en pastorale team diverse signalen vanuit de geloofsgemeenschap zelf hierover ontvangen. Zowel vrijwilligers als andere parochianen hebben aangegeven, de noodzaak voor alternatief gebruik van het kerkgebouw in te zien en te ondersteunen. Het parochiebestuur hoopt en denkt dan ook, dat er voldoende draagvlak onder parochianen zal zijn voor verkoop van het kerkgebouw, zeker als delen ervan voor hen blijvend beschikbaar zijn.

Kerkdorp mét kerk

Tegelijkertijd beseft en onderschrijft het parochiebestuur de gevoeligheid van het besluit om de kerk te onttrekken aan de eredienst en het kerkgebouw te verkopen. Dit is een moeilijk en emotioneel proces, dat tijd kost en veel communicatie en nazorg vraagt, niet alleen voor de parochianen, maar voor alle inwoners van het kerkdorp Albergen. Het woord ‘kerkdorp’ zegt het al: de kerk is gezichtsbepalend voor een dorp als Albergen en vormt figuurlijk het kloppend hart. Dit zal voorgoed veranderen. Tegelijkertijd ligt er nu de unieke kans om het kerkgebouw én het gebruik ervan (deels) te behouden voor het dorp en de parochianen. Albergen blijft daarmee een kerkdorp mét kerk; een kerk met een andere invulling.

Toekomst H. Pancratiusparochie

Albergen is onderdeel van een groter geheel. Het spreekt voor zich dat het parochiebestuur ook de andere locaties goed in beeld wil brengen. Naast de financiële situatie gaat het daarbij ook om kerkbezoek en de beschikbaarheid van vrijwilligers en lokale bestuurders. Belangrijk is om daarbij de wensen van de geloofsgemeenschappen te kennen en de mogelijkheden die men zelf ziet voor een mogelijk alternatief gebruik van het kerkgebouw.