Contactbijeenkomst woensdag 8 en donderdag 9 juli

We begrijpen dat er vragen zullen zijn en behoefte om te reageren. Die gelegenheid is er op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli in de kerk van Albergen, beide dagen van 19.00 – 20.00 uur. Voor het invullen van de toekomst als geloofsgemeenschap vragen we de inbreng van parochianen en andere inwoners van Albergen. We zullen daartoe bijeenkomsten organiseren dit najaar, waarna we met elkaar duidelijke stappen kunnen gaan zetten. Bij vragen, ideeën, reacties of opmerkingen staan het pastorale team en het parochiebestuur steeds tot ieders beschikking.

Hoorzitting woensdag 26 augustus

Op woensdag 26 augustus a.s. is er om 19.00 uur een hoorzitting in de kerk van Albergen. Deze bijeenkomst is onderdeel van de kerkelijke procedure. Hier kunnen vragen worden gesteld en kan men verder in gesprek gaan met het parochiebestuur, het pastoraal team en de Commissie van Beheer. We nodigen iedereen, parochianen en andere belangstellenden uit Albergen, van harte uit voor de hoorzitting. Graag vooraf aanmelden via het lokale secretariaat van Albergen, tel. 0546 – 44 12 16, bereikbaar op woensdag en vrijdag van 09.30-11.30 uur of via de mail: info.albergen@hpancratius.nl

Meedenken over de toekomst

Voor het invullen van de toekomst als geloofsgemeenschap vragen we je inbreng. We zullen daartoe bijeenkomsten organiseren dit najaar, waarna we met elkaar duidelijke stappen kunnen gaan zetten. Bij vragen, ideeën, reacties of opmerkingen staan het pastorale team en het parochiebestuur steeds tot ieders beschikking.