Procedure en uitnodiging voor hoorzitting

Na het besluit tot onttrekking van een kerk aan de eredienst, behoort zorgvuldig een kerkelijke procedure doorlopen te worden. Naast het beschikbaar zijn van een pastoraal beleidsplan voor de komende jaren, dient er een toekomstvisie op de gebouwen in de hele parochie te zijn. Een belangrijk onderdeel van de procedure is het organiseren van een hoorzitting. Op woensdag 26 augustus a.s. zal om 19.00 uur de hoorzitting plaatsvinden in de kerk van Albergen. Hier kunnen vragen worden gesteld en kan men verder in gesprek gaan met het parochiebestuur, het pastorale team en de Commissie van Beheer van Albergen. Wij nodigen parochianen en andere belangstellenden uit Albergen van harte uit voor deze hoorzitting. Graag vooraf aanmelden via het lokale secretariaat van Albergen, tel. 0546 – 44 12 16, vanaf 11 augustus bereikbaar op woensdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur of via de mail: info.albergen@hpancratius.nl.

Hoe verder

Voor het invullen van de toekomst als geloofsgemeenschap vragen wij de inbreng van parochianen en andere inwoners van Albergen. Wij zullen daartoe bijeenkomsten organiseren dit najaar, waarna we met elkaar duidelijke stappen kunnen gaan zetten. Bij vragen, ideeën, reacties of opmerkingen staan het pastorale team, het parochiebestuur en de Commissie van Beheer steeds tot ieders beschikking.