JEUGDKERK

Sinds het begin van 2018 zijn wij gestart met een jeugdkerk. Wat kunt u als gezin, wat kunnen kinderen verwachten van de toekomst van de kerk als het gaat om kinderen en jongeren. Als verantwoordelijke pastor heeft diaken Huitink op 25 januari 2018 uitleg gegeven, wat men kan verwachten van de kerk richting kinderen, jeugd en jongeren.

Tijdens de 1e doe activiteit in 2018 hebben de kinderen een eigen Paaskaars gemaakt.  Ongeveer 50 kinderen hebben vrijdagmiddag 30 maart geluisterd en gekeken naar de Kinderkruisweg en vervolgens met veel enthousiasme hun eigen Paaskaars gemaakt. Op zaterdag 23 juni werd er een wandelviering georganiseerd. Kinderen en ouders waren erg enthousiast!

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug in het nieuwe werkjaar 2018-2019, nl. de openingsviering en het poppentheater. De openingsviering van het nieuwe werkjaar had als thema: de H. Franciscus.  Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling met het instuderen van een tweetal liederen, vervolgens begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld waaraan acht verschillende personages meededen. Kinderen zongen allen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen was hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor de kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen op 16 december 2018 van 12.00-17.00 uur waar wij staan met een wensboom.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: diaken.huitink@hpancratius.nl