Langeveen Actueel

Versoepelingen coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

, , , , , , , ,
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw…
Logo informatieblad Langeveen 2020

PAROCHIEBLAD

Jaargang 59 nr. 4 en 5                                                                    22 jan. t/m 4 febr.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,…

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs

, , , , , , , , , ,
De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden…
Logo informatieblad Langeveen 2020

INFORMATIEBLAD

Jaargang 59 nr. 2 en 3                                                                               8 t/m 21 jan.   De colofon van de pastores, gegevens…

Voorbereidingen 1e H. Communie en H. Vormsel

, , , , , , , , ,
Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen. Waarom deze verandering? De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten…
Logo informatieblad Langeveen 2020

INFOMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. 51, 52 en 1                                                           18 dec. t/m 7 jan.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, huisartsenpost…

Verdere aanscherping coronamaatregelen

, , , , , , , , , ,
In verband met de algehele lockdown in ons land, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen voor 17.00 uur tot in ieder geval 15 januari 2022 slechts maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent voor onze parochie…

Durf te vragen

, , , , , , , , , ,
Beste parochianen, Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook. De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes,…

INFORMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. 49 en 50                                                                         4 t/m 17 dec.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,…
Logo informatieblad Langeveen 2020

INFORMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. 45 en 46                                                                         6 t/m 19 nov.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,…

INFORMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. 41 en 42                                                                       10 t/m 22 okt.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,…
Logo informatieblad Langeveen 2020

INFORMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. 39 en 40                                                      25 sept. t/m 8 oktober   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, huisartsenpost…