Langeveen Actueel

Logo informatieblad Langeveen 2020

INFORMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. 4 en 5                                                                    23 jan. t/m 5 febr.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,…

Pancratius parochie verlengt de coronamaatregelen

, , , , , , , , , , ,
Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt…

Nieuwsbrief Kinder- en Jeugdkerk

, , , , , , , , , , ,
Zalig Nieuwjaar. Beste ouder, kinderen en betrokkenen, wij willen u een Zalig Nieuwjaar toewensen, jaar met geluk en gezondheid. Dat wij in 2021 elkaar mogen ontmoeten om samen te vieren. In deze nieuwsbrief komt o.a. aan de orde een terugblik…

INFORMATIEBLAD

Jaargang 58 nr. week 2 en 3                                                                   9 t/m 22 jan.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,…

Een woord voor Kerstmis van onze aartsbisschop

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten   Utrecht, hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria – 8 december 2020   Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,   Al sinds maart beheerst…
Logo informatieblad Langeveen 2020

INFORMATIEBLAD

Jaargang 57 nr.   52, 53 en 1                                                         19 dec. t/m 8 jan.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, huisartsenpost…

Rock Solid Junior en Rock Solid gaan online

, , , , , , , , , ,
In september hebben wij het werkjaar geopend voor onze jongeren van rock Solid en zijn wij gestart met een nieuwe groep Rock Solid Junior. Wij hoopten op een mooi nieuw werkjaar met een goed programma voor onze jongeren. De nieuwe groep Rock…

De Kinder- en Jeugdkerk heeft een bibliotheekkast

, , , , , , , , ,
Het idee om een tafeltje te creëren om boeken uit te lenen is uitgemond in een bibliotheekkast. De kast is zo goed als klaar. Gezinnen en kinderen kunnen boekjes lenen uit de kast. De boeken staan op thema's gesorteerd. Thema bijbel, thema…
Logo informatieblad Langeveen 2020

INFORMATIEBLAD

Jaargang 57 nr. week 49, 50 en 51                                         28 nov. t/m 18 dec.   De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties, huisartsenpost e.d. kunt u vinden…

Dankwoord koperen priesterjubileum

, , , , , , , , ,
Beste parochianen, Zondag 22 november mocht ik – omringd door een beperkt aantal aanwezigen van het parochiebestuur, pastoraal team, centrale administratie, élke geloofsgemeenschap en vriendenkring – mijn 12 ½ jarig priesterjubileum…

Jubileum pastoor Pikkemaat

, , , , , , , ,
Jubileum pastoor Casper Pikkemaat Op 17 november was het 12½ jaar geleden dat pastoor Casper Pikkemaat zijn priesterwijding mocht ontvangen van kardinaal Eijk. Dit jubileum is zondag 22 november gevierd in de basiliek in Tubbergen.…