Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 12 en 13                                                               19 mrt. t/m 1 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een bijzondere ontmoeting.

Aswoensdag was er op de avond de viering in de locatie Vasse. Op de laatste bank zaten vier personen, een moeder met drietal oudere kinderen. Ze trokken mijn aandacht, geen parochianen uit Vasse. Haalden geen askruisje en gingen niet ter communie. Aan het einde van de viering werd mij in het oor gefluisterd dat het een gezin uit de Oekraïne betrof, besteed er nog even aandacht aan. Aan het einde van de viering heb ik daar aandacht aan besteed, als gemeenschap van Vasse hebben wij een wees gegroet gebeden voor de oorlog in de Oekraïne.

 

Nadat de bel had geklonken ben ik naar  achteren gelopen om in gesprek te gaan met dit gezin. Het ging om een moeder met drie oudere kinderen, en er waren twee kinderen op het adres waar ze verbleven. Eén van de kinderen sprak Engels. Ze waren in Vasse opgevangen door een gezin die bekend was met dit gezin. Ze waren twee dagen onderweg geweest vanuit de Oekraïne, ze waren dankbaar dat ze hier waren opgevangen, onderdak hadden en ook mee konden eten. De vader van dit gezin moest in de Oekraïne achterblijven en mocht niet mee naar Vasse. Na dit gesprek ben ik met dit gezin naar Maria gegaan, samen licht ontstoken en gebeden voor kracht, voor wijsheid, dat Maria hen bij de hand wil nemen. Het waren diep gelovige mensen, ze vroegen om een sleutel van de kerk zodat ze dagelijks naar de kerk konden gaan om te bidden. Uiteraard hebben wij daar gehoor aan gegeven.

De oorlog in de Oekraïne raakt ons, deze avond heeft het mij geraakt door het gesprek, dan komt het dichtbij, een gezin dat alles heeft moeten achterlaten, een vader die achterblijft in de oorlog, een onzekere toekomst tegemoet gaat. Stel je voor het zou ons overkomen, je moet je eigen land ontvluchten, alles achterlaten en niet weet wat de toekomst gaat brengen. We kunnen er ons niets bij voorstellen.

We mogen dankbaar zijn dat dit gezin wordt opgevangen in Vasse, dat zij een plek hebben waar ze veilig zijn, dat ze de warmte van ons leven mogen ontvangen. Zo zijn er velen die de Oekraïne moeten ontvluchten, zo zijn er in onze wereld nog steeds mensen die niet in vrede kunnen leven.

 

Toen ik thuis kwam vanuit de viering liet het mij niet los, het bleef door mijn hoofd malen. Ik heb contact gezocht met onze jongeren van Rock Solid wat doet de oorlog met hen? Ik kreeg antwoorden terug van de jongeren: het maakt hen verdrietig, de oorlog is geen oplossing, dat dit gebeurd in onze wereld. Ze hopen dat de mensen goed worden opgevangen, goed terecht komen. Ook jongeren in onze parochie worden ook geraakt.

 

Laten wij als parochie er zijn voor deze mensen, in onze gedachten, in onze gebeden, wij mogen waar we kunnen ons dienstbaar opstellen.

 

Zomaar een ontmoeting waar ik u deelgenoot van wil maken.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

Thema: Bekeer je!                                                         3e zondag veertigdagentijd

  1. 20 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

  1. 27 mrt 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m. v. het

Liturgiekoor ( Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Milan Kunst, Steenstraat 15

Wij heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden:

Frans Mensen

* 07-05-1946                       ꝉ 01-03-2022

Kolenbranderhof, Tubbergen.

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 maart

Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Oude Kotte, Sien Weusthuis-Haarhuis

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerardus Bertels, Gerard Oude Hendriksman, ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Frans Mensen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 maart

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerard Oude Hendriksman, Herman Rikhof, Frans Mensen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 maart 09.00 uur

Lector: J. Lescher

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis
Zondag 27 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

De kinderkerk viert Palmpasen.

Wij zijn blij dat de kinderkerk weer kan vieren, dat wij met gezinnen weer kunnen samen komen.

De kinderkerk bereid zich voor op een samen zijn met Palmpasen. Wij gaan samen met kinderen en ouders palmpaasstokken maken. Een grote organisatie dat vergt de nodige voorbereidingen, de werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen. Graag willen we weten hoeveel kinderen mee gaan doen aan deze activiteit, dan kunnen wij ons gaan voorbereiden, wij zorgen voor de materialen. De kosters uit Tubbergen zorgen voor de palmtakken, Bouw en aannemersbedrijf Kamphuis uit Geesteren zorgt voor de palmpaasstokken, hartelijk dank voor hun kosteloze bijdrage. De werkgroep gaat voor de overige materialen zorgen.

Meld u aan als u wilt deelnemen, dat kan via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

Wilt u aangeven met hoeveel personen u gaat komen en volwassenen, opgave kan t/m 1 april.

Dit keer komen wij samen in een andere locatie, dit keer niet in de dagkapel in Geesteren, deze activiteit zal plaats gaan vinden in de Hüve Prins Bernardstraat 11 in Tubbergen, daar hebben wij volop ruimte voor veel gezinnen. Naast het maken van de palmpaasstokken gaan wij kinderen het verhaal van Palmpasen vertellen en uitleg geven over de symboliek van de palmpaasstok, in de palmpaasstok komt de goede week terug.

De viering begint om 10.00 uur, aansluitend om 11.30 uur gaan wij met de Dr. Schaepmanharmonie een rondje lopen door Tubbergen. Neemt u voor de kleine kinderen een buggy mee. Wij vragen voor de onkosten om een vrijwillige bijdrage.

Wees welkom en meld u aan als u wilt deelnemen, kinderen van de jeugdkerk zijn uiteraard ook van harte welkom, opa’s en oma’s heten wij van harte welkom om met de kinderen mee te lopen. Wij maken er een feestelijke ochtend van.

Hartelijke groeten namens de kinderkerk,

Diaken Bert Huitink

Uw bijdrage aan het Synodale Proces

In diverse artikelen is in de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor het zogeheten Synodale Proces, waartoe paus Franciscus de wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap heeft uitgenodigd. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

In onze parochie zijn er richtvragen uitgezet in diverse werkgroepen, maar elke parochiaan is ook afzonderlijk uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren. Op onze website is daarvoor een speciale pagina aangemaakt: www.hpancratius.nl/synodale-proces. Diverse richtvragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en dan ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Een papieren versie zal nog achter in de kerk gelegd worden, zodat u ook schriftelijk uw bijdrage kunt doen. Deze kunt u vervolgens inleveren bij uw lokale secretariaat.

Tot 15 april is de gelegenheid om uw stem te laten horen, daarna zullen de bijdrages gebundeld en samengevat worden. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Pastoraal team

 

PaasSpecial van maandblad Reveil

Begin april verschijnt het speciale paasnummer van het onafhankelijk christelijk maandblad Reveil. Een magazine boordevol inspirerende paasartikelen. Gericht op een brede doelgroep. Uitnodigend en positief. Vol geloof, maar niet opdringerig. Een ideaal blad om mensen rond Pasen blij mee te maken. Het blad is geschikt om uit te delen met een uitnodiging voor het bijwonen van een paasviering of om na een paasviering mee te geven aan de bezoekers. De PaasSpecial kan besteld worden tot uiterlijk maandag 21 maart op www.maandbladreveil.nl/paasspecial Op deze site staat ook een preview voor een eerste indruk.

 

Afscheid in crematorium

Enige tijd geleden hebben wij als uitvaartvrijwilligers besloten om ook voor te gaan in een viering in het crematorium, met of zonder een  kerkelijke viering vooraf.

De viering in het crematorium kan een algemeen afscheid zijn of een gelovig afscheid, met enkele kerkelijke teksten/rituelen (met uitzondering van gebruik van wierook).

De weekwacht is hiervan op de hoogte gesteld. Indien u wenst dat wij voorgaan in het afscheid van uw dierbare in het crematorium, kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

Mariette Hesselink, Ans Saris en Ans Schothuis.

 

Terugblik Adventsactie 2021

Beste parochianen,

Adventsactie 2021 stond in het teken van een gezonde start voor moeder en kind. Een belangrijk doel, want overal ter wereld moeten talloze vrouwen het nog steeds zonder professionele geboortezorg stellen. Waar helpen het moeilijkst is, dáár is de nood het hoogst.

In de wijde omgeving van Burdhubo is geen andere gezondheidszorg dan de kliniek in Burdhubo zelf. In een jaar tijd is er veel aan verbeterd, en zwangere vrouwen komen van ver naar de kliniek om veilig te bevallen.

Vroedvrouwen, verplegers en zonnepanelen

Een aantal veranderingen die zijn gerealiseerd.
Ten eerste de zonnepanelen, waardoor de kliniek nu 24 uur per dag elektriciteit heeft. Operaties of gecompliceerde bevallingen bij kaarslicht zijn verleden tijd, en vaccins die kwetsbaar zijn voor temperatuurwisselingen kunnen veilig worden bewaard.
Ten tweede is het personeel van de kliniek getraind om meer zelf te doen, waardoor er bij moeilijke situaties niet naar een ver gelegen ziekenhuis wordt verwezen – een reis die sommige patiënten niet overleven.
Ten derde maar misschien wel het meest bijzonder zijn de traditionele vroedvrouwen. Die wáren er al, want ze komen uit de lokale gemeenschap, maar ze werken nu samen met de kliniek. Ze verwijzen zoveel mogelijk hoogzwangere vrouwen naar de kliniek voor pre- en postnatale zorg, en staan de moeders bij tijdens de bevalling.
Ten vierde is het opvanghuis klaar voor gebruik.
Ten vijfde zijn de legkippen die voor verse eieren moeten zorgen gearriveerd.
Ten zesde 460 jonge moeders en 250 vaders van kinderen onder de 5 jaar hebben al cursussen gevolgd over hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding. Allemaal bedoeld om jonge kinderen een veilige start te bieden.

Indrukwekkende cijfers

Dit project betekent het verschil tussen leven en dood: afgelopen jaar overleed niet één vrouw tijdens de bevalling in Burdhubo, het jaar ervoor waren dat er 77. In plaats van 5 bevallen nu gemiddeld 25 vrouwen per maand in de kliniek. In totaal hebben we al honderden traditionele vroedvrouwen, verplegers en jonge moeders bereikt. En dat worden er alleen maar meer.

Men blijft hulp bieden op plaatsen als Burdhubo, omdat men ziet dat het werkt.

Nogmaals dank voor uw bijdrage, mede namens de gezamenlijke MOV groepen uit onze parochie.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.