Tarieven per 1 januari 2019

Parochie H. Pancratius, Geloofsgemeenschap St. Pancratius, Langeveen

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50
1e H. Communie € 30
H. Vormsel € 30
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400
Jubileumviering in reguliere viering € 100
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor € 400
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125
Ter aarde bestelling € 100
Pastorale begeleiding plaatsing urn € 100
Crematie € 150
Avondwake € 250
Gebruik aula per dag Met een maximum van € 300 € 100
Graf delven vw € 200
Graf delven kind € 100
Graf/urn/grafrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf € 800
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel / dubbel graf € 400
Grafrechten 20 jaar kind € 400
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief € 100
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf € 200
Ruiming graf kind € 125
Urnengraf bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100) € 700
Urnengraf bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 350
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100
Plaatsing urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150
Uitstrooiing as op strooiveld € 100
Intenties Misintentie € 10
Jaargedachtenis € 10
Kaarsen/graflicht Ecolicht (klein devotielichtje) € 0,50
Dunne witte kaars (devotiekaars) € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60
Lokaal parochieblad € 15
Lokaal parochieblad per post € 40
 
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte € 1
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans

*3uniforme collectes binnen parochie

vw – volwassene