TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP LANGEVEEN. 

Parochie H. Pancratius, per 1 januari 2019   

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50.-
1e H. Communie  € 30.-
H. Vormsel  € 30.-
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor  € 400.-
Jubileumviering in reguliere viering  € 100.-
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor  € 400.-
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125.-
Ter aarde bestelling  € 100.-
Crematie  € 150.-
Avondwake  € 250.-
Gebruik aula per dag  € 100.-
Graf delven vw  € 200.-
Graf delven kind  € 100.-
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 700.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 400.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 400.-
Grafrechten 20 jaar kind  € 400.-
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf  € 200.-
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200.-
Ruiming graf kind  € 125.-
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100)  € 1250.-
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging  € 500.-
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Uitstrooiing as op strooiveld
Plaatsen urn in/op bestaand graf  *4
Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking  € 100.-

€ 150.-

Intenties Misintentie  € 10.-*2
Jaargedachtenis  € 10.-
Kaarsen/graflicht Ecolicht (klein devotielichtje)  € 0,50
Dunne witte kaars (devotiekaars)  € 0,50
Graflicht  € 1,50
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60.-
Lokaal parochieblad  € 15.-
Lokaal parochieblad per post  € 40.-
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1.-
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*uniforme collectes binnen parochie
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.

vw = volwassene